สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Nov 222014
 

ความรู้เกี่ยวกับอักษรคำว่า “亲” qīn ค่ะ

1) 亲耳 qīn ěr ได้ยินกับหูตัวเอง
เช่น

 • 亲耳听到 qīn ěr tīng dào ได้ยินกับหูตัวเอง

ตัวอย่าง

 • 这事若不是亲耳听到,我真不敢相信.
  zhè shì ruò bùshì qīn ěr tīng dào, wǒ zhēn bù gǎn xiāngxìn
  เรื่องนี้ ถ้าหากไม่ได้ยินมากับหูของตัวเอง ฉันไม่กล้าเชื่อจริงๆ

2) 亲眼 qīnyǎn เห็นกับตา ,ด้วยตาของตนเอง
เช่น

 • 亲眼看见 qīnyǎn kànjiàn เห็นด้วยตาตนเอง
 • 亲眼看到 qīnyǎn kàn dào ได้เห็นด้วยตาตนเอง

ตัวอย่าง

 • 我亲眼看见这意外事故。
  wǒ qīnyǎn kànjiàn zhè yìwài shìgù
  ฉันเห็นอุบัติเหตุนี้ด้วยตาตนเอง
 • 我亲眼看见他偷了那块手表。
  Wǒ qīnyǎn kànjiàn tā tōu le nà kuài shǒubiǎo.
  ฉันเห็นมากับตาว่า เขาขโมยนาฬิกาข้อมือเรือนนั้น

3) 亲手 qīnshǒu ด้วยมือของตัวเอง,ลงมือเอง
เช่น

 • 亲手做 qīnshǒu zuò ทำเองกับมือ ทำด้วยมือตัวเอง

ตัวอย่าง

 • 你想吃我亲手做的蛋糕吗?
  nǐ xiǎng chī wǒ qīnshǒu zuò de dàngāo ma?
  คุณอยากทานขนมเค้กที่ฉันทำเองกับมือไหม?

4) 亲自 qīnzì ด้วยตัวเอง
เช่น

 • 亲自办理 qīnzì bànlǐ จัดการด้วยตัวเอง
 • 亲自参加 qīnzì cānjiā เข้าร่วมด้วยตัวเอง

ตัวอย่าง

 • 他正在亲自办理这件事。
  tā zhèngzài qīnzì bànlǐ zhè jiàn shì
  เขากำลังจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
 • 他亲自参加首脑议会。
  tā qīnzì cānjiā shǒunǎo yìhuì
  เขาเข้าร่วมประชุมผู้นำสูงสุดด้วยตนเอง

5) 亲口 qīnkǒu พูดเอง(พูดด้วยปากตัวเอง/พูดกับปากตัวเอง)
เช่น

 • 亲口说 qīnkǒu shuō พูดกับปากตัวเอง
 • 亲口告诉 qīnkǒu gàosu บอกกับปากตัวเอง
 • 亲口尝尝看 qīnkǒu cháng cháng kàn ลองชิมกับปากตัวเอง

ตัวอย่าง

 • 我想要你亲口说出来。
  wǒ xiǎng yào nǐ qīnkǒu shuō chūlái
  ฉันอยากจะให้คุณพูดออกมากับปากตัวเอง
 • 这消息是他亲口告诉我的。
  zhè xiāoxi shì tā qīnkǒu gàosu wǒ de.
  ข่าวนี้ เขาเป็นคนบอกกับฉันด้วยปากของเขาเอง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!