สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 252011
 

ประโยค 对不起 duìbùqǐ  นั้นเข้าใจได้ง่ายที่สุด เพราะจะใช้เฉพาะในความหมายว่าขอโทษ(sorry)ในความหมายทั่วๆไป หรือเมื่อทำอะไรแล้วรู้สึกผิด  และถ้าเราเพิ่ม 真 (จริงๆ, really) หรือ 非常 (มากๆ, very) เข้าไปข้างหน้าเป็น 真对不起 และ 非常对不起 ก็จะเป็นการเพิ่มน้ำหนักของคำให้มากยิ่งขึ้น

  • 对不起,我做错了。
  • 老师,对不起 我 迟到 了。

ส่วนคำว่า 不好意思 bùhǎoyìsi เป็นคำที่ใช้ในหลายความหมาย ถ้าเราไม่เข้าใจก็จะสับสนได้ เราสามารถเพิ่ม 真 หรือ 太 หน้าคำ   不好意思 เพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับคำได้

คำนี้มักใช้ในความหมายว่า

1. ขอโทษ ในความหมายทั่วๆไป ไม่ได้เน้นมาก (ในความหมายนี้ สามารถใช้ 对不起 แทนได้)

  • 不好意思,我 做 错 了。
  • 不好意思,让你久等了。

2. เกรงใจ เมื่อให้ช่วยหรือทำอะไรบางอย่าง

  • 不好意思,打扰 您 了。
  • 不好意思,麻烦 您一下。
  • 谢谢, 太不好意思 了。

3. เขินอาย

  • 她被夸得不好意思了。
  • 什么不好意思?她脸皮厚得很。

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!