การใช้ 好 hǎo,hào

การใช้ 好

วันนี้เรามารู้จักกับคำว่า 好 กับหลากหลายคำอ่านและความหมายกัน

好 มีด้วยกันสองเสียงคือ hǎo และ hào

1. ใช้ในเสียงที่อ่านเป็นเสียงสามว่า 好 hǎo

1.1 ใช้ 好 hǎo ในความหมายว่า “มาก หรือ มากๆ” (ให้น้ำเสียงอุทาน) เช่นเดียวกับ 很 เช่น

 • 好久นานมาก
 • 好快 เร็วมาก
 • 好慢 ช้ามาก
 • 好多 มากมาย
 • 好爱你 รักเธอมาก
 • 好大声  เสียงดังมาก
 • 好讨厌你 เบื่อเธอมาก
 • 好想你  คิดถึงเธอมาก
 • 好害怕 น่ากลัวมาก
 • 好漂亮 สวยมาก
 • 好舒服  สบายมาก
 • 好半天  นานมาก

ตัวอย่างเช่น

 • 我好想你。
  Wǒ hǎo xiǎng nǐ.
  ฉันคิดถึงเธอมาก

1.2 ใช้ 好 hǎo ในความหมายว่า “ดี” หรือ “good”  เช่น

 • 好事 เรื่องดี
 • 好人 คนดี
 • 好心  ใจดี
 • 好感 ความรู้สึกที่ดี

ตัวอย่างเช่น

 • 你是个好人。
  Nǐ shì gè hǎo rén.
  เธอเป็นคนดี
 • 他的心情很好。
  Tā de xīnqíng hěn hǎo.
  เขาอารมณ์ดี

1.3 ใช้ 好 hǎo ในความหมายว่า “น่า”

 • 好听 hǎotīng น่าฟัง
 • 好看 hǎokàn น่าดู

1.4 ใช้ 好 hǎo เพื่อทักทาย ในความหมายว่า “สวัสดี”

 • 叔叔好!
  Shūshu hǎo!
  สวัสดีลุง!
 • 早上好!
  Zǎoshang hǎo!
  สวัสดีตอนเช้า

1.5 ใช้ 好 hǎo เพื่อสอบถาม ในความหมายว่า “好吗? ดีไหม? , 好不好?ดีหรือไม่ดี”

 • 晚上我们吃火锅,好吗?
  Wǎnshàng wǒmen chī huǒguō, hǎo ma?
  คืนนี้ไปกินหม้อไฟกัน ดีมั๊ย?
 • 我们一起去,好不好?
  Wǒmen yìqǐ qù, hǎo bu hǎo?
  พวกเราไปด้วยกัน ดีมั๊ย/ดีหรือไม่ดี?

1.6 ใช้ 好 hǎo ตอบรับคำถาม ในความหมายว่า “ได้เลย, โอเคร”

 • 好 / 好的 / 好啊 / 好吧。
  Hǎo / Hǎo de / Hǎo a / Hǎo ba
  ได้เลย , โอเคร

1.7 ใช้ 好 hǎo ในความหมายว่า “ง่าย”

 • 中文很好学。
  Zhōngwén hěn hàoxué.
  ภาษาจีนเรียนง่ายมาก
 • 这好办。
  Zhè hǎo bàn.
  อันนี้ทำง่าย

1.8 ใช้ 好 hǎo รวมกับคำอื่นเพื่อให้ได้ความหมายใหม่

 • 好吃 hǎochī อร่อย
 • 好闻 hǎowén กลิ่นหอม
 • 好吧  hǎoba  โอเค

1.9 ใช้ 好 hǎo ในความหมายว่า “เสร็จแล้ว, เรียบร้อยแล้ว” เช่น

 • 我们刚吃好晚饭。
  Wǒmen gāng chī hǎo wǎnfàn.
  พวกเราพึ่งจะทานอาหารเย็นเสร็จ
 • 这本书你看好了吗?
  Zhè běn shū nǐ kàn hǎo le ma?
  หนังสือเล่มนี้เธออ่านจบแล้วยัง

1.10 ใช้ 好 hǎo ในความหมายว่า “ทำให้ดี” เช่น

 • 学好中文很重要。
  Xuéhǎo zhōngwén hěn zhòngyào.
  เรียนภาษาจีนให้ดีเป็นสิ่งสำคัญมาก

1.11 ใช้ 好 hǎo ในความหมายว่า “ได้หรือยัง, ได้มั๊ย” ความหมายเหมือน 可以 (kěyǐ) เช่น

 • 我们好走了吗?
  Wǒmen hǎo zǒu le ma?
  พวกเราไปกันได้หรือยัง?
 • 这里好吸烟吗?
  Zhèli hǎo xīyān ma?
  ที่นี้สูบบุหรี่ได้มั๊ย?

1.12 ใช้ 好 hǎo ในความหมายว่า “เพื่อที่” เช่น

 • 说大点声,好让大家听到你。
  Shuō dà diǎn shēng, hǎo ràng dàjiā tīng dào nǐ.
  พูดเสียงดังหน่อย เพื่อที่ให้ทุกคนได้ยินเสียงของคุณ

2. ใช้ในเสียงที่ออกเป็นเสียงสี่ว่า  好  hào

ใช้ 好  hào ในความหมายว่า “ชอบ”

 • 好吃懒做 hào​chī​lǎn​zuò  ชอบกินแต่ขี้เกียจทำ
 • 好为人师 hào​wéi​rén​shī  ชอบทำตัวเป็นครูคนอื่น
 • 好事 hàoshì  ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน
 • 好客 hàokè  ต้อนรับแขกอย่างเอื้ออารี
 • 好色 hàosè เจ้าชู้