การใช้ 不 กับ 没

การใช้ 不 กับ 没

ภาษาจีนที่คนไทยมักใช้ผิด 常见病句

มีนักศึกษาคนไทยคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องพักอาจารย์เพื่อส่งการบ้านภาษาจีน เมื่ออาจารย์เห็นว่าเป็นเวลาเกือบบ่ายโมงแล้ว จึงทักนักศึกษาด้วยความเอาใจใส่ ว่า “你吃饭了吗?Nǐ chī fàn le ma?เธอทานข้าวมาแล้วหรือยัง”

นักศึกษาตอบอาจารย์ด้วยภาษาจีนว่า

  • “我还不吃饭,我要去吃饭了。”
    “Wǒ hái bù chī fàn, wǒ yào qù chī fàn le.”

พอพูดเสร็จ ก็ยกมือไหว้พร้อมกล่าวลาอาจารย์และเดินออกจากห้องพักอาจารย์ไป โดยไม่ทันรอให้อาจารย์ถามต่อเพื่อคลี่คลายความสงสัยที่เกิดขึ้นในใจว่า เกิดอะไรขึ้นกับนักศึกษา นักศึกษามีเรื่องกลุ้มใจอะไรถึงทานข้าวไม่ลงหรือไม่ยอมทานข้าว ฯลฯ
ทว่า หลังจากอาจารย์นั่งทบทวนประโยคที่นักศึกษาคนดังกล่าวพูด ในที่สุดก็เข้าใจความหมายที่นักศึกษาต้องการสื่อ คือ‘หนูยังไม่ (ได้) ทานข้าว (แต่) หนูจะไปทานข้าว (เดี๋ยวนี้) แล้วค่ะ’ ซึ่งควรใช้คำว่า没แทนที่คำว่า不จึงเป็นประโยคที่ถูกต้อง คือ

  • “我还没吃饭,我要去吃饭了。
    Wǒ hái méi chī fàn, wǒ yào qù chī fàn le.”

วิเคราะห์: ข้อความที่นักศึกษาพูดไม่ได้ผิดเรื่องการวางตำแหน่งของคำหรือการเรียบเรียงถ้อยคำแต่อย่างใด แต่ผิดที่การเลือกใช้คำระหว่าง 不และ没จนนำไปสู่ความคลาดเคลื่อนในการสื่อความหมาย ซึ่งผิดไปจากความต้องการของผู้พูด และทำให้อาจารย์ผู้รับสารเกิดความสงสัย

คำว่า不และ没ล้วนเป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้วางหน้าคำกริยา บอกปฏิเสธในรูป 不 + v และ 没+ v เช่น ‘不吃 (bù chī),不去(bù qù),不看(bù kàn)……’กับ‘没吃(méi chī),没去(méi qù),没看(méi kàn)……’เป็นต้น

แต่คำว่า 不และ没มีความแตกต่างในแง่การสื่อความหมาย โดยสามารถเปรียบเทียบการใช้ ‘不 + v และ没+ v’ ได้ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

不เเปลว่า ไม่ 没เเปลว่า ไม่ได้
不吃 เเปลว่า ไม่กิน 没吃เเปลว่า ไม่ได้กิน
不去 เเปลว่า ไม่ไป 没去เเปลว่า ไม่ได้ไป
不看 เเปลว่า ไม่ดู 没看เเปลว่า ไม่ได้ดู
不吃饭 เเปลว่า ไม่กินข้าว 没吃饭เเปลว่า ไม่ได้กินข้าว

จากความหมาย ‘ไม่ + v’ กับ ‘ไม่ได้+ v’ คงเห็นความแตกต่างระหว่างคำว่า不และ没ได้อย่างชัดเจน โดย不ใช้บอกปฏิเสธโดยเน้นที่เจตนาหรือความตั้งใจของผู้ส่งสารเป็นหลัก เช่น ไม่อยาก ไม่ยอม ไม่ต้องการ ฯลฯ ส่วน 没 ใช้บอกเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งไม่ได้เกิดขึ้น ณ เวลาที่พูด โดยไม่สื่อความตั้งใจของผู้ส่งสารแต่อย่างใด

ข้อสังเกต: คำว่า 没ย่อมาจาก 没有(méi yǒu)ซึ่งแปลว่า ไม่มี เมื่อใช้ตามลำพังแต่ในขณะที่ใช้ในรูปแบบประโยค没有+ v จะสื่อความหมาย ‘ไม่ได้กระทำสิ่งใด’ เช่นเดียวกับ ‘没+ v’ เช่น 没有吃 (méi yǒu chī ไม่ได้กิน), 没有去(méi yǒu qù ไม่ได้ไป),没有看(méi yǒu kàn ไม่ได้ดู)เป็นต้นอนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนระหว่าง‘ไม่มี’ กับ ‘ไม่ได้’ ขอกล่าวสรุปด้วยการยกตัวอย่างง่ายๆ ดังนี้

没有+Nแปลว่า ‘ไม่มีสิ่งใด’เช่น 我没有书。(Wǒméi yǒu shū.ฉันไม่มีหนังสือ) เป็นต้น
没有+V แปลว่า ‘ไม่ได้กระทำสิ่งใด’เช่น 我没有看书。(Wǒméi yǒu kàn shū. ฉันไม่ได้อ่านหนังสือ) เป็นต้น

อ้างอิงจาก : www.อาศรมสยาม-จีนวิทยา.com