สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Oct 112014
 

交通的量词 กลุ่มลักษณะนามจีนที่ใช้กับยานพาหนะค่ะ

1) รถ ในภาษาจีนจะใช้ลักษณะนามว่า “辆” liàng (คัน) เช่น

  • 一辆自行车 yī liàng zìxíngchē รถจักรยานหนึ่งคัน
  • 两辆自行车 liǎng liàng zìxíngchē รถจักรยานสองคัน
  • 一辆车 yī liàng chē รถหนึ่งคัน
  • 一辆摩托车 yī liàng mótuō chē รถจักรยานยนตร์หนึ่งคัน

2) เรือ ในภาษาจีนจะใช้ลักษณะนามว่า “艘 ” / “只” / “叶” (ลำ) เช่น
2.1) 艘 sōu ใช้กับเรือที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ตัวอย่าง

  • 两艘轮船 liǎng sōu lúnchuán เรือกลไฟสองลำ

2.2) 只 zhī ใช้กับเรือทั่วๆไป ตัวอย่าง

  • 一只船 yī zhī chuán เรือหนึ่งลำ

2.3) 叶 yè ใช้กับเรือลำเล็ก ตัวอย่าง

  • 一叶扁舟 yī yè piānzhōu เรือลำเล็กหนึ่งลำ

3) เครื่องบิน ในภาษาจีนจะใช้ลักษณะนามว่า “架 “jià (เครื่อง/ลำ) เช่น

  • 一架飞机 yī jià fēijī เครื่องบินหนึ่งลำ

4) รถไฟ ในภาษาจีนจะใช้ลักษณะนามว่า ” 列 “liè (ขบวน) เช่น

  • 一列火车 yīliè huǒchē รถไฟหนึ่งขบวน 两列火车 liǎng liè huǒchē รถไฟสองขบวน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!