สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Aug 022015
 

กลุ่มลักษณนามจีนที่ใช้กับสิ่งก่อสร้าง/สถานที่ต่างๆค่ะ

1) 棟 dòng ใช้กับตึกรามบ้านช่อง/บ้านเรือน เช่น 房子(บ้าน),公寓(อพาร์ตเมนต์),別墅(บ้านพักตากอากาศ) ,平房 (บ้านชั้นเดียว) ,樓房 (อาคาร)

ตัวอย่างประโยค
他們剛剛搬進一棟公寓。
tāmen gānggāng bān jìn yī dòng gōngyù
พวกเขาเพิ่งจะย้ายเข้าอพาร์ตเมนต์หลังหนึ่ง

我聽說她買了一棟別墅。
wǒ tīng shuō tā mǎile yī dòng biéshù
ฉันได้ยินมาว่า หล่อนซื้อบ้านพักตากอากาศหลังหนึ่ง

這是一棟有兩間卧室,兩間盥洗室的房子。
zhè shì yī dòng yǒu liǎng jiān wòshì, liǎng jiān guànxǐ shì de fángzi.
นี่เป็นบ้านหลังหนึ่งที่มีห้องนอนสองห้อง ,ห้องน้ำสองห้อง

2) 所 suǒ ใช้กับสิ่งก่อสร้าง บ้าน โรงเรียน วิทยาลัย โรงพยาบาล เช่น 學校(โรงเรียน),醫院(โรงพยาบาล),房子(บ้าน),學院 (วิทยาลัย/สถาบัน),幼兒園(โรงเรียนอนุบาล)

ตัวอย่างประโยค
這所學校附屬於師範學院.
zhè suǒ xuéxiào fùshǔ yú shīfàn xuéyuàn
โรงเรียนแห่งนี้สังกัดสถาบันฝึดหัดครู

這所學校創建於1980年。
zhè suǒ xuéxiào chuàngjiàn yú 1980 nián
โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1980

政府建了一所新醫院。
Zhèngfǔ jiànle yī suǒ xīn yīyuàn.
รัฐบาลสร้างโรงพยาบาลใหม่ขึ้นแห่งหนึ่ง

3) 家 jiā ใช้กับวิสาหกิจ โรงแรม ร้านอาหาร บริษัท ธนาคาร สำนักพิมพ์ เช่น 銀行(ธนาคาร),酒店 (โรงแรม),出版社(สำนักพิมพ์),企業(วิสาหกิจ),公司(บริษัท),飯館 (ร้านอาหาร)

ตัวอย่างประโยค
路的盡頭有一家酒店。
lù de jìntóu yǒu yījiā jiǔdiàn
ปลายสุดถนนมีโรงแรมอยู่แห่งหนึ่ง

我想在一家銀行開個戶。
wǒ xiǎng zài yījiā yínháng kāi gè hù
ฉันอยากจะเปิดบัญชีที่ธนาคารสักแห่งหนึ่ง

他曾經在一家出版社當過編輯。
tā céngjīng zài yījiā chūbǎn shè dāngguò biānjí
เขาเคยเป็นบรรณาธิการที่สำนักพิมพ์แห่งหนึ่ง

4) 座 zuò ใช้กับสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่หรือติดอยู่กับที่ เช่น 山(ภูเขา),橋(สะพาน),廟(ศาลเจ้า) ,高樓 (ตึกสูง,) ,水庫 (อ่างเก็บน้ำ) ,大樓(อาคารใหญ่),紀念碑 (อนุสาวรีย์),塔(เจดีย์) 教堂 (โบสถ์),監獄(เรือนจำ)

ตัวอย่างประโยค
這條江上有一座鋼鐵大橋。
zhè tiáo jiāngshàng yǒu yīzuò gāngtiě dàqiáo
เหนือแม่น้ำสายนี้มีสะพานเหล็กกล้าใหญ่โตสะพานหนึ่ง

銀行旁邊有一座九層高的宿舍大樓.
yínháng pángbiān yǒu yīzuò jiǔ céng gāo de sùshè dàlóu
ข้างๆธนาคารมีอาคารหอพักขนาดใหญ่สูงเก้าชั้น

他們立了一座紀念碑紀念犧牲者。
tāmen lìle yīzuò jìniànbēi jìniàn xīshēng zhě
พวกเขาตั้งอนุสาวรีย์ขึ้นมาแก่งหนึ่งเพื่อรำลึกถึงผู้พลีชีพ

那高山的山頂上有一座塔.
nà gāoshān de shāndǐng shàng yǒu yīzuò tǎ.
บนยอดของภูเขาสูงลูกนั้นมีเจดีย์อยู่หนึ่งองค์

(อ้างอิงบางส่วนจากตำราคู่มือใช้คำลักษณนามภาษาจีนกลาง เขียนโดยคุณตงจิง)

ขอบคุณข้อมูลจาก Nawarat Aon

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!