สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 092013
 

เรามาเริ่มจำอักษรจีนร่วมกันนะครับ(มีทั้งหมด 8 ตอน) อักษรจีนบางตัวอาจใช้ได้ในหลากหลายความหมาย ในที่นี้จะให้ความหมายหรือคำแปลเพียงบางความหมายเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปต่อยอดในความหมายอื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้อักษรจีนบางตัวอาจจะเขียนซ้ำกันแต่จะมีความหมายและเสียงที่ต่างกัน ออกไป ตัวที่มีได้หลายเสียง จะใช้เครื่องหมาย * แสดงไว้หลังพินอิน ส่วนวิธีการเขียนนั้นให้ดูในหัวข้อ วิธีการเขียนอักษรจีน และ เรียนรู้วิธีเขียนอักษร ในส่วนของการออกเสียงให้เน้นพินอินเป็นหลักครับ มีตัวอย่างจากหลายเว็บด้วยกันเช่น Pinyin – Chinese Pinyin Table (horizontal) เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บ http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable/ แล้วให้กด Esc เพื่อเข้าสู่หน้าการออกเสียงนะครับ หรือ http://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php หรือ http://english.cri.cn/chinese2007/chinese/english/lesson01/pinyin.html แล้วแต่ชอบ นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก อักษรจีนใช้บ่อย 3000 คำ ด้วยครับ

 • 扎 [zā]* รัด, ผูก –> 扎發步驟 [zhāfà bùzhòu] ขั้นตอนรัดผม(步驟 [bùzhòu] ขั้นตอน)
 • 砸 [zá] ทุบ –> เช่น 司馬光砸缸 [Sīmǎguāng zágāng] ซือหม่ากวงทุบโอ่ง, 砸蛋 ทุบไข่, 砸車 ทุบรถ
 • 雜 (雜) [zá] ผสมกัน –> 雜誌 [zázhì] นิตยสาร, 複雜 [fùzá] สลับซับซ้อน, 雜質 [zázhì] สารเจือปน, 雜技 [zájì] กายกรรม(acrobatics) เช่น 我最喜歡看雜技。 ฉันชอบดูกายกรรมที่สุด,  雜菜 [zácài] ต้มจับฉ่าย, 雜糧麵包 [záliángmiànbāo] ขนมปังธัญพืชรวม(multigrain bread),雜牌 [zápái] ของโนเนม/ของไม่มียี่ห้อ
 • 災 (災) [zāi] ภัยพิบัติ, เคราะห์ร้าย –> 消災 [xiāozāi] สะเดาะเคราะห์, 災區 [zāiqū] เขตประสบภัย, 災害 [zāihài] ภัยพิบัติ, 災難 [zāinàn] ความทุกข์ยาก, 水災 [shuǐzāi] อุทกภัย, 風災 [fēngzāi] วาตภัย, 火災 [huǒzāi] อัคคีภัย
 • 栽 [zāi] ปลูก –> 栽培 [zāipéi] เพาะปลูก
 • 宰 [zǎi] ควบคุม –> 宰相 [zǎixiàng] อัครเสนาบดี, 宰制 [zǎizhì] ควบคุม, 宰人 [zǎirén] โกง, 主宰 [zhǔzǎi] ครอบงำ
 • 載 (載) [zǎi]* บรรทุก, บันทึก –> 載貨車 [zàihuòchē] รถบรรทุก, 下載[xiàzǎi] ดาวน์โหลด เช่น 可以免費下載。[kěyǐmiǎnfèi xiàzǎi] สามารถดาวน์โหลดฟรี, 記載 [jìzǎi] บันทึก, 運載 [yùnzài] ขนส่ง
 • 仔 [zǎi]* เด็กผู้ชาย –> 牛仔褲 [niúzǎikù] กางเกงยีนส์, 牛仔 [niúzǎi] คาวบอย
 • 再 [zài] แล้วค่อย, อีก –> 再來一個 [zàiláiyígè] เอาเพิ่มอีกหนึ่ง, 再見 [zàijiàn] ค่อยพบกันใหม่/แล้วพบกันใหม่, 再好不過了 [zàihǎobúguò le] ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว, 再三 [zàisān] ครั้งแล้วครั้งเล่า, 再婚 [zàihūn] แต่งงานใหม่, 再 [zài] อีก เช่น 1. 您能不能再快一點兒 ? คุณขับรถเร็วกว่านี้อีกหน่อยได้ไหม 2.請再輸一遍。 กรุณาใส่รหัสอีกครั้ง 3.請您再說一遍。 คุณกรุณาพูดอีกครั้ง
 • 在 [zài] อยู่, ขึ้นอยู่กับ –> 在乎 [zàihū] แคร์, 在世 [zàishì] ยังมีชีวิตอยู่, 正在 [zhèngzài] กำลัง, 現在 [xiànzài] ขณะนี้, 存在 [cúnzài] ดำรงอยู่, 實在 [shízai] จริงๆ ซื่อสัตย์, 在於 [zàiyú] ขึ้นอยู่กับ, 不在乎 [búzàihu] ไม่แคร์, 在於 [zàiyú] ขึ้นอยู่กับ(depend on) เช่น 生命在於追求。ชีวิตเราอยู่ที่่การแสวงหา
 • 咱 [zán] พวกเรา –> 咱們 [zánmen] พวกเรา เช่น 1. 咱們什麼時候出發 ? พวกเราจะออกเดินทางเมื่อไหร่ 2.咱們去逛逛吧。 พวกเราไปเดินเล่นกันเถอะ, 咱家 [zánjiā] บ้านของเรา
 • 暫 (暫) [zàn] ชั่วคราว –> 暫時 [zànshí] ชั่วคราว, 暫停 [zàntíng] หยุดชั่วคราว, 贊同 [zàntóng] เห็นด้วย
 • 贊 (贊) [zàn] ชื่นชม –> 讚美 [zànměi] สรรเสริญ,贊成 [zànchéng] เห็นด้วย, 贊助 [zànzhù] ช่วยเหลือ, 贊助商 [zànzhùshāng] ผู้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ(sponsor), 贊助費 [zànzhùfèi] เงินสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ贊助預算 zànzhùyùsuàn จ้านจู้อวี้ซ่วน= งบสนับสนุนจากสปอนเซอร์
 • 贓 (贜) [zāng] ของโจร, สินบน –> 貪贓 [tānzāng] รับสินบน, 贓車 [zāngchē] รถที่ขโมยมา
 • 臟(髒) [zāng] สกปรก –> 骯髒 [āngzāng] สกปรก
 • 臟(髒) [zàng]* อวัยวะภายใน –> 心臟病 [xīnzàngbìng] โรคหัวใจ, 心臟 [xīnzàng] หัวใจ
 • 葬 (塟) [zàng] ฝังศพ –> 葬禮 [zànglǐ] พิธีฝังศพ, 葬式 [zàngshì] พิธีศพ, 葬埋 [zàngmái] ฝังศพ, 葬身 [zàngshēn] ฝังศพ, 陪葬 [péizàng] สิ่งของที่ฝังพร้อมคนตาย, 火葬 [huǒzàng] การเผาศพ
 • 遭 [zāo] ประสบ(meet with) –> 遭遇 [zāoyù] ประสบ, 遭到 [zāodào] ประสบทุกข์, 遭受 [zāoshòu] ประสบทุกข์, 免遭 [miǎnzāo] หลีกเลี่ยงทุกข์, 他打手機遭雷劈身亡 เขาโทรศัพท์เคราห์ร้ายถูกฟ้าผ่าตาย
 • 糟 (蹧) [zāo] แย่, กาก –> 糟糕 [zāogāo] แย่, 糟糠 [zāokāng] กากเหล้า/รำข้าว, 酒糟 [jiǔzāo] กากเหล้า, 亂七八糟   [luànqībāzāo] สับสนวุ่นวาย
 • 鑿 (鑿) [záo] สิ่ว(chisel) –> 木工鑿 [mùgōngzáo] สิ่วงานไม้, 電鑿 [diànzáo] สิ่วไฟฟ้า/เครื่องเจาะไฟฟ้า
 • 早 [zǎo] เช้า,ก่อนเวลา –> 早上 [zǎoshang] ตอนเช้า เช่น 1.早上的空氣真好。 อากาศตอนเช้าดีจริงๆ 2.早上8點開門。 เปิดทำการ 8 โมงเช้า, 早晨 [zǎochen] เช้ามืด (ตี4-5) , 早已 [zǎoyǐ] นานมาแล้ว, 早日 [zǎorì] เร็ววัน, 早 [zǎo] เช้า, ก่อนเวลา เช่น 1.時間不早了。[shíjiānbùzǎole] เวลาสายมากแล้ว  2.我們得早點兒去。[wǒmen děi zǎodiǎnrqù] พวกเราควรไปก่อนเวลาหน่อย 3.還早呢。[háizǎone] ยังเช้าอยู่เลย, 過早 [guòzǎo] อาหารเช้า/ก่อนวัยอันควร/ชิงสุกก่อนห่าม, 早餐 [zǎocān] อาหารเช้า เช่น 包括早餐嗎?[bāokuòzǎo cānma] รวมอาหารเช้าไหม
 • 棗 (棗) [zǎo] พุทรา –> 棗椰樹 [zǎoyēshù] ต้นอินทผาลัม
 • 蚤 [zǎo] ตัวหมัด(flea) –> 跳蚤 [tiàozǎo] หมัด
 • 澡 [zǎo] อาบน้ำ –> 洗澡 [xízǎo] อาบน้ำ เช่น 我要洗個澡。 ฉันต้องการอาบน้ำ, 澡盆 [zǎopén] อ่างอาบน้ำ
 • 藻 [zǎo] สาหร่าย –> 水藻 [shuǐzǎo] สาหร่าย, 海藻 สาหร่ายทะเล
 • 皂 [zào] สบู่ –> 肥皂 [féizào] สบู่, 香皂 [xiāngzào] สบู่
 • 噪 (譟) [zào] เสียงรบกวน –> 噪音 [zàoyīn] เสียงดังรบกวน, 降噪 [jiàngzào] ลดเสียงรบกวน
 • 燥 [zào] แห้ง –> 乾燥 [gānzào] แห้ง, 乾燥肌膚 [gānzàojīfū] ผิวแห้ง
 • 灶 (竈) [zào] เตา –> 煤氣灶 [méiqìzào] เตาแก๊ส
 • 造 [zào] สร้าง –> 建造 [jiànzào] ก่อสร้าง, 製造 [zhìzào] ผลิต, 人造皮 [rénzàopí] หนังเทียม, 造成[zàochéng]  ทำให้เกิด/เป็นเหตุให้ ,  造成不便 [zàochéng bùbiàn] ทำให้เกิดความไม่สะดวก , 造成差異 [zàochéng chāyì] ทำให้เกิดความแตกต่าง
 • 澤 [zé] สระน้ำ –> 沼澤 [zhǎozé] แอ่งน้ำ, หนองน้ำ, บึง
 • 則 (則) [zé] มาตรฐาน,กลับจะ(ขัดแย้งกับประโยคหน้า) –> 規則 [guīzé] กฎระเบียบ, 武則天 [Wǔzétiān] บูเช็คเทียน
 • 責 (責) [zé] ความรับผิดชอบ –> 責任 [zérèn] รับผิดชอบ, 責任心 [zérènxīn] มีความรับผิดชอบ, 責備 [zébèi] ตำหนิ( blame) เช่น 應該經常責備自己 ควรจะตำหนิตัวเองบ่อยๆ
 • 擇 (擇) [zé] เลือก –> 選擇 [xuǎnzé] เลือก
 • 澤 (澤) [zé] สระน้ำ, บุญกุศล –> 毛澤東 [Máo Zédōng ]  เหมาเจ๋อตง, 沼澤 [zhǎozé] หนองน้ำ/บึง
 • 賊 (賊) [zéi] ขโมย,โจร –> 擒賊擒王 [qínzéi qínwáng] จับโจรให้จับหัวหน้า, 作賊心虛 ]zuòzéi xīnxū] โจรสันหลังหวะ
 • 怎 [zěn] อย่างไร, ทำไม –> 怎麼 [zěnme] อย่างไร เช่น 1.那怎麼辦呢? ทำอย่างไรดีล่ะ 2.您看怎麼樣? คุณว่าเป็นอย่างไรบ้าง,  怎麼回事兒 [zěnmehuíshìr] ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะ/เกิดอะไรขึ้น เช่น 這到底怎麼回事? เกิดอะไรขึ้นกันแน่/ที่แท้เกิดอะไรขึ้น  , 怎樣 [zěnyàng] อย่างไร, 怎麼樣 [zěnmeyàng] เป็นอย่างไร, 不怎麼樣 [bùzěnmeyàng] ไม่ค่อยเท่าไหร่/ไม่ดีมาก/งั้นๆ , 怎麼辦 [zěnmebàn] ทำอย่างไร, 怎麼了 [zěnmele] เป็นอะไรไป, 怎麼還不… [zěnmeháibù] ทำไมยังไม่… , 怎麼還不回來 [zěnmeháibùhuílái]] ทำไมยังไม่กลับมา
 • 增 [zēng] เพิ่ม –> 增值稅 [zēngzhíshuì] ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT, 增長 [zēngzhǎng] เพิ่มขึ้น
 • 贈 (贈) [zèng] อภินันทนาการ –> 捐贈 [juānzèng] บริจาค
 • 憎 [zēng] เกลียดชัง –> 憎恨 [zēnghèn] เกลียด(detest)
 • 渣 [zhā] กาก
 • 扎 (紥) [zhā]* แทง –> 扎針 [zhāzhēn]  การฝังเข็ม
 • 軋 (軋) [zhá] ม้วน, กลิ้ง –> 軋鋼 [zhágāng] รีดเหล็ก
 • 炸 [zhá] ทอด –> 炸薯條 [zhàshǔtiáo] เฟรนฟรายส์, 炸豬皮 [zházhūpí] แคบหมู เช่น 泰式炸豬皮,你喜歡吃嗎?
 • 鍘 (鍘) [zhá] ตัด –> 鍘刀 [zhádāo] มีดตัด
 • 閘 (閘) [zhá] เบรก,ประตูน้ำ –> 車閘 [chēzhá] เบรก(รถ), 閘門 [zhámén] ประตู/ประตูน้ำ, 卷閘門 [juǎnzhámén] ประตูม้วน
 • 眨 [zhǎ] กระพริบตา –> 眨眼 [zhǎyǎn] กระพริบตา
 • 炸 [zhà]* ระเบิด –> 爆炸 [bàozhà] ระเบิด(explode), 炸彈 [zhàdàn] ลูกระบิด
 • 詐 (詐) [zhà] ฉ้อโกง –> 詐騙 [zhàpiàn] ฉ้อโกง
 • 柵 (柵)* [zhà] ลูกกรง –> 柵欄 [zhàlan] รั้ว
 • 榨 (搾) [zhà] คั้นน้ำ –> 榨汁機 [zhàzhījī] เครื่องปั่นน้ำ, 鮮榨果汁 [xiānzhà guǒzhī] น้ำผลไม้คั้นสด, 甘蔗榨汁 [gānzhezhà zhī] น้ำอ้อยคั้น, 水果沙冰 [shuǐguǒshābīng] น้ำผลไม้ปั่น
 • 蚱 [zhà] –>  蚱蜢 [zhàměng] ตั๊กแตน(grasshopper)
 • 齋 (齋) [zhāi] เจ –> 齋堂 [ zhāitáng] โรงเจ
 • 摘 [zhāi] เด็ด –> 摘星星 เด็ดดวงดาว, 摘花 เด็ดดอกไม้, 摘借 [zhāijiè] หยิบยืม
 • 宅 [zhái] บ้านพัก –> 住宅 [zhùzhái] บ้านพัก
 • 窄 [zhǎi] แคบ –> 寬窄 [kuānzhǎi] ความกว้าง
 • 寨 (砦) [zhài] –> 柬埔寨 [jiǎnpǔzhài] กัมพูชา(Cambodia), 千戶苗寨 [ qiānhù miáozhài] หมู่บ้านชนเผ่าแม้วพันครอบครัว
 • 債 (債) [zhài] หนี้สิน(debt) –> 債務 [zhàiwù] หนี้สิน, 負債 [fùzhài] หนี้สิน, 資產負債表 [zīchǎnfùzhàibiǎo] งบดุล
 • 占 [zhān]* เสี่ยงทาย –> 占卜 [zhānpǔ] เสี่ยงทาย, 占夢 [zhānmèng] แก้ฝัน
 • 沾 (霑) [zhān] –> 沾染 [zhānrǎn] ปนเปื้อน
 • 粘 [zhān] เหนียวติด(เกาะติด) –> 粘貼  [zhāntiē] ติด/ปิด, 他天天粘着我 เขาวันๆเกาะติดฉันหนึบ
 • 瞻 [zhān] แหวนหน้ามอง,มองไปข้างหน้า(往上或往前看) –> 瞻望 [zhānwàng] ทอดสายตามอง/มองไปข้างหน้า, 瞻仰 [zhānyǎng] มองดูด้วยความเคารพ
 • 斬 (斬) [zhǎn] ตัด, สังหาร –> 斬首 [zhǎnshǒu] ตัดศีรษะ, 處斬 [chùzhǎn] ตัดศีรษะ(斬首處死), 斬草除根 [zhǎncǎochúgēn] ตัดหญ้าถอนโคน
 • 展 [zhǎn] งานนิทรรศการ –> 展覽 [zhǎnlǎn] งานแสดงนิทรรศการ เช่น 最近還有什麼新展覽嗎 ? ช่วงนี้ยังมีงานแสดงนิทรรศการอะไรใหม่ๆบ้างไหม, 參觀展覽 [cānguānzhǎnlǎn] ไปดูงานแฟร์, 展會 [zhǎnhuì] งานนิทรรศการ, 展廳 [zhǎn tīng] ห้องแสดงนิทรรศการ
 • 占 (佔) [zhàn]* ครอบครอง –> 佔座 [zhànzuò] จองที่นั่ง, 佔有 [zhànyǒu] ครอบครอง, 佔線 [zhànxiàn] สายไม่ว่าง(โทรศัพท์)
 • 站 [zhàn] ยืน,สถานี –> 下一站是暹羅廣場。 ป้ายหน้าคือสยามสแควร์, 站樁 [zhàn zhuāng] ท่ายืนควบม้า, 車站 [chēzhàn] ป้ายรถเมย์, 地鐵站 [dìtiězhàn] สถานีรถไฟใต้ดิน(subway station), 站票 [zhànpiào] ตั๋วยืน, 網站 [wǎngzhàn] เว็บไซต์(website), 航天站 [hángtiānzhàn] สถานีอวกาศ, 發電站 [fādiànzhàn] โรงไฟฟ้า, 水電站 [shuǐdiànzhàn] สถานี่ไฟฟ้าพลังน้ำ, 核電 [hédiàn] ไฟฟ้านิวเคลียร์, 核電廠 [hédiànchǎng] โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, 核電站 [hédiànzhàn] โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, 站台 [zhàntái] ชานชาลา, 站崗 [zhàngǎng] ยืนยาม
 • 棧 (棧) [zhàn] พาเลท(pallet) –> 棧板 [zhànbǎn] พาเลท
 • 戰 (戰) [zhàn] สงคราม –> 戰士 [zhànshì] ทหาร(soldier), 戰犯 [zhànfàn] อาชญากรสงคราม, 戰爭片 [zhànzhēngpiān] หนังสงคราม, 作戰 [zuòzhàn] ทำสงคราม, 抗戰 [kàngzhàn] สงครามต่อต้านการรุกราน
 • 湛 [zhàn] ใส –> 湛藍 [zhànlán] สีฟ้าคราม
 • 蟑 [zhāng] –> 蟑螂 [zhāngláng] แมลงสาป(cockroach)
 • 張 [zhāng] เปิด,ขยาย, แซ่จาง(แซ่เตีย) –> 張三丰 [ zhāngsānfēng] จางซานฟง/เตียซำฮง(ผู้คิดค้นมวยไท้เก๊ก), 緊張 [jǐnzhāng] ตื่นเต้น, 別緊張 [biéjǐnzhāng] ไม่ต้องตื่นเต้น, 張口 [zhāngkǒu] อ้าปาก, 張嘴 [zhāngzuǐ] อ้าปาก เช่น 張開嘴 อ้าปาก, 張開 [zhāngkāi] กางออก เช่น 張開翅膀 [zhāngkāi chìbǎng] กางปีกออก , 張大 [zhāngdà] ขยายใหญ่, 張貼 [zhāngtiē] ติด(ประกาศ) เช่น 張貼布告 ติดประกาศ
 • 章 [zhāng] บท,ตอน –> 文章 [wénzhāng] บทความ, 印章 [yìnzhāng] ตราประทับ
 • 彰 [zhāng] เด่นชัด –> 表彰 [biǎozhāng] สรรเสริญ, ชมเชย, 彰顯 [zhāngxiǎn] ชัดเจน, แจ่มแจ้ง
 • 長 (長) [zhǎng] เติมโต –> 長得 [zhǎngde] รูปร่างหน้าตา(สวย,ขี้เหร่,สูง,เตี้ย ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์) เช่น 1. 她長得怎麼樣? เธอหน้าตาเป็นอย่างไร 2. 她長得丑。 เธอหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่  3.他長得帥 เขาหน้าตาหล่อเหลา 4.長得矮 รูปร่างเตี้ย 5.長得很奇怪 รูปร่างประหลาด
 • 漲 (漲) [zhǎng] ขึ้น –> 潮漲潮落 [cháozhǎngcháoluò] มีขึ้นมีลง/น้ำขึ้นน้ำลง
 • 掌 [zhǎng] ฝ่ามือ –> 掌握 [zhǎngwò] ยึดกุม, 掌聲 [zhǎngshēng] เสียงปรบมือ
 • 帳 (帳) [zhàng] ม่าน, บัญชี –> 帳篷 [zhàngpéng] เต็นท์, 搭帳篷 [dāzhàngpéng] กางเต็นท์, 帳幕 [zhàngmù] เต็นท์, 結帳 [jiézhàng] คิดเงิน เช่น  服務員,請結帳。 พนักงาน คิดเงินด้วยครับ, 賬號 [zhànghào] หมายเลขบัญชี(account number)
 • 賬 (賬) [zhàng] บัญชี –> 賬戶 [zhànghù] บัญชี, 結賬 [jiézhàng] คิดเงิน
 • 丈 [zhàng] –> 丈夫 [zhàngfu] สามี(先生), 丈母娘 [zhàngmuniáng] แม่ยาย(丈母), 老丈人 [lǎozhàngrén] พ่อตา
 • 脹 (脹) [zhàng] ขยายตัว –> 膨脹 [péngzhàng] ขยายตัว, 脹氣 [zhàng qì] ท้องอืด, 膨脹螺栓(脹栓) [péngzhàng luóshuān] พุก
 • 障 [zhàng] ขัดขวาง,กีดขวาง –> 故障 [gùzhàng] ความขัดข้องใจ, 障礙 [zhàng’ài] อุปสรรค, 保障 [bǎozhàng] ปกป้องคุ้มครอง

Continue reading »

Jan 072013
 

เรามาเริ่มจำอักษรจีนร่วมกันนะครับ(มีทั้งหมด 8 ตอน) อักษรจีนบางตัวอาจใช้ได้ในหลากหลายความหมาย ในที่นี้จะให้ความหมายหรือคำแปลเพียงบางความหมายเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปต่อยอดในความหมายอื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้อักษรจีนบางตัวอาจจะเขียนซ้ำกันแต่จะมีความหมายและเสียงที่ต่างกัน ออกไป ตัวที่มีได้หลายเสียง จะใช้เครื่องหมาย * แสดงไว้หลังพินอิน ส่วนวิธีการเขียนนั้นให้ดูในหัวข้อ วิธีการเขียนอักษรจีน และ เรียนรู้วิธีเขียนอักษร ในส่วนของการออกเสียงให้เน้นพินอินเป็นหลักครับ มีตัวอย่างจากหลายเว็บด้วยกันเช่น Pinyin – Chinese Pinyin Table (horizontal) เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บ http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable/ แล้วให้กด Esc เพื่อเข้าสู่หน้าการออกเสียงนะครับ หรือ http://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php หรือ http://english.cri.cn/chinese2007/chinese/english/lesson01/pinyin.html แล้วแต่ชอบ นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก อักษรจีนใช้บ่อย 3000 คำ ด้วยครับ

 • 趴 [pā]นอนคว่ำ –> 趴着 นอนคว่ำ(着 บ่งบอกว่าคำกริยานั้นกำลังทำอะไรอยู่)
 • 爬 [pá] ปีน –> 爬山 ปีนเขา, 爬樹 ปีนต้นไม้
 • 怕 [pà] กลัว –> 可怕 น่ากลัว, 恐怕 เกรงว่า, 怕老婆 [pàlǎopó] กลัวเมีย(henpecked )
 • 帕 [pà] ผ้าเช็ดหน้า –> 手帕 ผ้าเช็ดหน้า
 • 拍 [pāi] ถ่ายรูป, ตบ, ตี –> 拍照 [pāizhào] ถ่ายรูป,拍手 [pāishǒu] ปรบมือ, 拍馬屁 [pāimǎpì] ประจบสอพลอ, 抓拍 จับภาพ
 • 排 [pái] อันดับรายชื่อ, เรียงลำดับ, แถว –> 排列 [páiliè] เรียงลำดับ, 牛排 [niúpái] เนื้อสเต็ก,煎雞排 สเต็กไก่, 排隊 [páiduì] เข้าแถว, 排隊時 เวลาเข้าแถว, 排骨 [páigǔ] กระดูกซี่โครง, 排球 [páiqiú] วอลเลย์บอล, 排名 [páimíng] อันดับที่/การจัดอันดับ(ranking) เช่น 1.排名第一 อันดับที่หนึ่ง 2.中國大學排名。การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน, 排行 [páiháng] การจัดอันดับ, 排行榜 [páihángbǎng] ตารางจัดอันดับ/อันดับที่ขายดีที่สุด
 • 徘 [pái] ลังเล –> 徘徊 [páihuái] รีรอลังเล/เดินกลับไปกลับมา
 • 牌 [pái] ป้าย –> 名牌 [míngpái] ป้ายสินค้า, 牌照 [páizhào] ทะเบียนรถ, 大品牌 ยี่ห้อดัง, 牌位 ป้ายเทพเจ้าหรือวิญญาณ
 • 派 [pài] ส่ง, ฝ่าย –> 左派 [zuǒpài] ฝ่ายซ้าย, 右派 [yòupài] ฝ่ายขวา, 教派 [jiàopài] นิกาย, 黨派 พรรคและกลุ่ม, 雞肉派 พายไก่, 學術派 กลุ่มวิชาการ
 • 攀 [pān] ปีนป่าย –> 攀比 [pānbǐ] เทียบกับผู้มีฐานะสูงกว่า ,高不可攀 สูงเกินเอื้อม
 • 盤 (盤) [pán] จาน, ถาด –> 棋盤 [qípán] กระดานหมากรุก, 算盤 [suànpán] ลูกคิด, 彩盤 จานสี, 托盤 [tuōpán] จานรอง, 方向盤 [fāngxiàngpán] พวงมาลัย, 洗盤 [xǐpán] ปั่นหุ้น, 盤尼西林 [pánníxīlín] ยาเพนนิซิลิน
 • 槃 [pán] –> 涅槃 [nièpán] นิพพาน
 • 蹣 (蹣) [pán] –> 蹣跚 [pánshān] เดินกระเพลก(limp)
 • 判 [pàn] ตัดสิน, วินิจฉัย –> 判斷 [pànduàn] ตัดสิน, 談判 [tánpàn] เจรจา, 評判 [píngpàn] พิจารณาตัดสิน
 • 盼 [pàn] มุ่งหวัง –> 盼望 [pànwàng] มุ่งหวัง เช่น 我們盼望着你回來。 พวกเรามุ่งหวังว่าเธอจะกลับมา
 • 叛 [pàn] ทรยศ –>背叛 [bèipàn] ทรยศ/หักหลัง, 叛亂者 ผู้ก่อการร้าย
 • 乓 [pāng] เสียงปัง(bang) –> 乓乓[pāngpāng] ปังๆ (เสียงปืน), 乒乓球 [pīngpāngqiú] ปิงปอง
 • 旁 [páng] ข้าง –> 旁邊 [pángbiān] ข้างๆ , 旁門 [pángmén] ประตูข้าง, 偏旁 [piānpáng] หมวดนำอักษรข้างของอักษรจีน, 旁聽 [pángtīng] ฟังสังเกตการณ์, 旁觀 [pángguān] ดูอยู่ข้างๆ, 耳旁風 [ěrpángfēng] ทำหูทวนลม
 • 螃 [páng] –> 螃蟹 [pángxiè] ปู(crab)
 • 彷 [páng] –> 彷徨 [pánghuáng] ลังเล
 • 龐 (龐) [páng] ใหญ่มหึมา –> 龐大的 [pángdàde] ใหญ่โตมโหฬาร(巨大地)
 • 胖 [pàng] อ้วน(นิยมใช้กับคน) –> 發胖 [fāpàng] อ้วนขึ้น(to get fat), 胖子 [pàngzi] คนอ้วน
 • 拋 [pāo] ทอดทิ้ง –> 拋棄 [pāoqì] ทอดทิ้ง
 • 袍 [páo] ชุดคลุม –> 旗袍 [qípáo] ชุดกี่เพ้า, 浴袍 [yùpáo] ชุดคลุมอาบน้ำ
 • 狍 [páo] กวางโรเดียร์(roe deer)
 • 咆 [páo] คำราม –> 咆哮 [páoxiào] คำราม(roar)
 • 跑 [pǎo] –>跑步 [pǎobù] วิ่ง, 跑步機 [pǎobùjī] เครื่องวิ่ง
 • 泡 [pào]* ฟอง, แช่, ดอง –> 泡泡糖 [pàopaotáng] หมากฝรั่งเป่าลูกโป่ง, 氣泡 [qìpào] ฟองอากาศ, 泡沫 [pàomò] โฟม/ฟอง(foam) เช่น 1. 泡沫箱子 กล่องโฟม 2. 泡沫板 แผ่นโฟม , 沒有泡藥水 ไม่ได้แช่น้ำยา, 泡水 แช่น้ำ, 泡溫泉 แช่น้ำแร่, 韓國泡菜 กิมจิ/ผักดองเกาหลี, 泡沫經濟 [pàomò jīngjì]  เศรษฐกิจฟองสบู่(bubble economy), 泡菜 [pàocài] ผักดอง, 泡麵 [pàomiàn] บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
 • 皰(皰) [pào] ตุ่มที่ขึ้นตามผิวหนัง –> 皰疹 [pàozhěn] เริม
 • 陪 [péi] อยู่เป็นเพื่อน(go with) –> 我陪你哭 ฉันร้องไห้เป็นเพื่อนเธอ, 失陪 [shīpéi] ขอตัวไปก่อน, 陪侍 [péishì] คอยปรนนิบัติ, 三陪 [sānpéi] โสเภณี(陪吃 [péichī] กินข้าวเป็นเพื่อน, 陪酒 [péijiǔ] ดื่มเหล้าเป็นเพื่อน, 陪睡 [péishuì] นอนเป็นเพื่อน)
 • 培 [péi] เพาะเลี้ยง,ปลูกฝัง,ฝึกฝน –> 培養 [péiyǎng] เพาะเลี้ยง/ปลูกฝัง/ฝึกฝน, 培養土 [péiyǎngtǔ] ดินปลูกต้นไม้, 培訓 [péixùn] อบรมสั่งสอน, 培根 [péigēn] เบคอน(bacon)
 • 賠 [péi] ชดใช้, ชดเชย –> 賠償 [péicháng] ชดใช้
 • 佩 [pèi] –> 佩服 [pèifú] ยอมรับนับถือ(ซูฮก), 鄭佩佩 เจิ้งเพ่ยเพ่ย(ชื่อคน)
 • 配 [pèi] ผสม, ประกอบ –> 配件 [pèijiàn] ชิ้นส่วนประกอบ เช่น 電腦配件 ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์, 配合 [pèihe] ประสานงานกัน, 配角 [pèijué] นักแสดงประกอบ, 分配 [fēnpèi] จัดสรร, 相配 [xiāngpèi] เหมาะสมกัน
 • 佩 [pèi] สวมใส่ สะพาย พก,เลื่อมใส –>佩帶 [pèidài] สะพาย พก, 佩服 [pèifú] เลื่อมใส
 • 噴(噴) [pēn] พุ่ง –> 噴泉 [pēnquán] น้ำพุ( fountain), 噴槍 [pēnqiāng] กาฉีดสเปรย์, 噴壺 [pēnhú] บัวรดน้ำ/ขวดฉีดสเปรย์, 水噴壺 บัวรดน้ำ, 氣壓噴壺 ขวดฉีดสเปรย์แรงอัดอากาศ
 • 盆 [pén] กระถาง, อ่าง –> 花盆 [huāpén] กระถางดอกไม้(flowerpot), 臉盆 [liǎnpén] กะละมังล้างหน้า, 浴盆 [yùpén] อ่างอาบน้ำ/กะละมังอาบน้ำ, 盆地 [péndì] แอ่งกะทะ
 • 砰 [pēng] ศัพท์เลียงเสียง เช่น เสียงของตก, ทำเสียงดังปัง(砰砰)
 • 烹 [pēng] ทำอาหาร –> 烹調 [pēngtiáo] ทำอาหาร/ปรุงอาหาร
 • 朋 [péng] เพื่อน –> 朋友 [péngyou] เพื่อน, 親朋 [qīnpéng] ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง, 好朋友 เพื่อนรัก/เพื่อนสนิท, 親朋好友 ญาติสนิทมิตรสหาย, 酒肉朋友千個有-落難之中無一人 เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
 • 鵬(鵬) [péng] นกที่ใหญ่ในเทพนิยาย –> 鵬程萬里 [péngchéngwànlǐ] มีอนาคตยาวไกล
 • 篷 [péng] คลุม(บังแดด) –> 篷布 [péngbù] ผ้าใบ, 帳篷 [zhàngpéng] เต็นท์ เช่น 1. 雙人帳篷 เต้นท์นอนสองคน 2. 搭帳篷 กางเต้นท์
 • 彭 [péng] แซ่เผิง, แซ่แปง
 • [pěng] ประคองด้วยสองมือ, หอบด้วยสองมือ, คุยโตโอ้อวด –> 吹捧 [chuīpěng] คุยโตโอ้อวดม, 捧着一束鮮花 หอบดอกไม้มาหนึ่งกำ
 • 碰 [pèng] กระแทก, พบเจอ –> 碰見 [pèngjiàn] พบเจอโดยบังเอิญ เช่น 1. 今天早上我在超級市場碰見了一個老同學。ฉันพบเจอเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่ห้างสรรพสินค้าเมื่อเช้า นี้ 2. 你們兩是在哪碰見的?เธอทั้งสองพบเจอกันที่ไหนหรือ , 磕碰 [kēpèng] กระทบกระทั่ง
 • 批 [pī] อนุมัติ, วิจารณ์ –> 批評 [pīpíng] วิจารณ์, 批准 [pīzhǔn] อนุมัติ, 批發 [pīfā] ขายส่ง, 大批 [dàpī] จำนวนมาก, 批示 [pīshì] พิจารณาสั่งการ
 • 披 [pī] คลุม,พาด –> 披肩 [pījiān] ผ้าคลุมไหล่, 披薩 [pīsà] พิซซ่า(pizza), 披露 [pīlù] เปิืดเผย/ประกาศ , 雨披 [yǔpī] เสื้อคลุมฝน
 • 霹 [pī] ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ –> 霹靂 [pīlì] สายฟ้า, 霹靂舞 [pīlìwǔ] เบรกแดนซ์(to breakdance / breakdancing), 霹雷 [pīléi] ฟ้าผ่า
 • 劈 [pī]* ผ่า –> 手劈磚 ใช้มือผ่าอิฐ, 雷劈 [léipī] ฟ้าผ่า เช่น 1. 被雷劈死 ถูกฟ้าผ่าตาย 2. 他打手機遭雷劈身亡 เขาโทรศัพท์เคราห์ร้ายถูกฟ้าผ่าตาย
 • 皮 [pí] หนัง –> 調皮 [tiáopí] ซุกซน(naughty), 皮膚 [pífū] ผิวหนัง(skin), 皮帶 [pídài] เข็มขัดหนัง, 皮包 [píbāo]กระเป๋าหนัง, 皮革 [pígé] หนัง(leather), 橡皮 [xiàngpí] หนังยาง
 • 疲 [pí] อ่อนเพลีย –> 疲憊 [píbèi] อ่อนเพลีย, 疲勞 [píláo] เหนื่อยมาก, 疲軟 [píruǎn] อ่อนแอ/อ่อนล้า
 • 脾 [pí] ม้าม –> 脾氣 [píqi] อารมณ์ เช่น 壞脾氣  อารมณ์ไม่ดี, 發脾氣 [fāpíqi] เกิดโทสะ, 脾臟 [pízàng] ม้าม, 脾性 [píxìng] บุคลิก
 • 啤 [pí] –> 啤酒 [píjiǔ] เบียร์, 鮮啤 [xiānpí] เบียร์สด(Draft beer), 馬匹 [mǎpǐ] ม้า
 • 匹 (疋) [pǐ] พับ(ผ้า), การแข่งขัน –> 奧林匹克 [àolínpǐkè] โอลิมปิก(olympic), 奧林匹克運動會 [àolínpǐkèyùndònghuì] โอลิมปิกเกมส์(Olympic Games) เช่น 2008年第29屆北京奧運會開幕式 พิธีเปิดโอลิมปิกเกมส์ที่ปักกิ่ง ครั้งที่ 29 ปี 2008, 布匹 [bùpǐ] ผ้าพับ
 • 屁 [pì] ผายลม,ตด –> 放屁 [fàngpì] ผายลม/ตด, 屁股 [pìgǔ] ตะโพก/ก้น, 屁話 [pìhuà] คำพูดเหลวไหล, 屁事 [pìshì] เรื่องเหลวไหล
 • 篇 [piān] เขียนบทความ –> 長篇 [chángpiān] เรื่องยาว, 短篇 [duǎnpiān] เรื่องสั้น, 短篇小說 [duǎnpiān xiǎoshuō] นวนิยายเรื่องสั้น, 篇章 [piānzhāng] บทความ
 • 偏 [piān] จะทำให้ได้, เอียง –> 偏見 [piānjiàn] อคติ, 偏偏 [piānpiān] จะทำให้ได้/ดันทุรัง เช่น 你偏偏要那樣做。 , 偏愛 [piān’ài] รักลำเอียง
 • 便 [pián]* –> 便宜 [piányi] ราคาถูก เช่น 又好有便宜 ทั้งดีทั้งราคาถูก, 便利 [biàn* lì] สะดวก
 • 片 [piàn]* แผ่น, ภาพยนต์ –> 麥片 [màipiàn] ข้าวโอ๊ต, 切片 [qiēpiàn] หั่นเป็นแผ่น, 片刻 [piànkè] สักครู่ เช่น 稍等片刻 รอสักครู่ ,名片 [míngpiàn] นามบัตร, 片段 [piànduàn] บางช่วง เช่น 生活片段 บางช่วงของชีวิต, 底片 [dǐpiàn] ฟิลม์เน็กกาทิฟ เช่น 黑白底片 ฟิล์มถ่ายรูปขาวดำ, 電影種類 [diànyǐng zhǒnglèi] ประเภทของภาพยนตร์,國片 หนังจีน, 西片 หนังฝรั่ง, 動畫片 หนังการ์ตูน, 愛情片 [àiqíngpiān] หนังโรแมนติก, 科幻片 [kēhuànpiān] หนังไซ-ไฟ/หนังวิทยาศาสตร์, 戰爭片 [zhànzhēngpiān] หนังสงคราม, 恐怖片 [kǒngbùpiān] หนังสยองขวัญ, 故事片 [gùshipiān] หนังชีวิต/หนังดราม่า, 紀錄片 [ jìlùpiān]  หนังเชิงสารคดี, 動作片 [dòngzuòpiān] หนังบู๊แอคชั่น, 喜劇片 [xǐjùpiān] หนังตลบขบขัน
 • 騙 (騙) [piàn] หลอกลวง –> 受騙 [shòupiàn] ถูกหลอก เช่น 我們原來受騙了! ที่แท้พวกเราถูกหลอกแล้ว, 欺騙 [qīpiàn] หลอกลวง, 詐騙 [zhàpiàn] คดโกง
 • 飄(飄) [piāo] ปลิว –> 飄動 [piāodòng] ปลิวไสว, 雪花飄飄北風嘯嘯 เกล็ดหิมะปลิดปลิว ลมเหนือหวีดหวิว
 • 瓢 [piáo] กระบวยตักน้ำ –> 瓢蟲 [piáochóng] แมลงปีกแข็ง
 • 票 [piào] ตั๋ว –> 車票 [chēpiào] ตั๋วรถ, 船票 [chuánpiào] ตั๋วเรือ, 機票 [jīpiào] ตั๋วเครื่องบิน, 門票 [ménpiào] บัตรผ่านประตู, 鈔票 [chāopiào] ธนบัตร, 全票 [quánpiào] ตั๋วเต็มราคา, 半票 [bànpiào] ตั๋วครึ่งราคา, 支票簿 [zhīpiàobù] สมุดเช็ค, 支票 [zhīpiào] เช็ค, 空頭支票 [kōngtóuzhīpiào] เช็ค, 支票寫法 วิธีเขียนเช็ค, 劃線支票 [huàxiàn zhīpiào] เช็คขีดคร่อม( 劃線支票:在支票正面畫兩道平行的橫線。), 銀行本票 [yínháng běnpiào] แคชเชียร์เช็ค, 支票付款 [zhīpiào fùkuǎn] ชำระเงินด้วยเช็ค, 支票存款 [zhīpiào cúnkuǎn] ฝากเงินด้วยเช็ค, 已付支票 [yǐfù zhīpiào] จ่ายด้วยเช็ค, 保付支票 [bǎofùzhīpiào] เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่าย
 • 漂 [piào]* สวย –> 漂亮 [piàoliang] คนสวย/ดูดี/เสื้อผ้าสวย , 漂白牙齒 [piǎobái yáchǐ] ฟอกฟันขาว
 • 撇 [piě]* เส้นเบี่ยงซ้าย(อักษรจีน) –> 撇嘴 [piězuǐ] ทำปากยื่น, 左撇子 [zuópiězi] คนที่ถนัดมือซ้าย เช่น 我是左撇子。 [wǒ shì zuǒpiēzi] ผมถนัดซ้าย
  右撇子 [yòupiězǐ] คนที่ถนัดมือขวา
 • 拼 (拚) [pīn] ผสม, สู้เต็มที่/แลกหมัดกัน/ปะทะ –> 今天我跟你拼了。 วันนี้ข้าจะแลกชีวิตกับแก, 拼寫 [pīnxiě] เขียนสะกด, 拼音 [pīnyīn] ผสมเสียง(พินอิน), 拚死 [pīnsǐ] สู้ตาย, 拚命 [pīnmìng] สู้สุดชีวิต, 拼搏 [pīnbó] สู้เต็มที่, 拼圖 [pīntú] จิ๊กซอร์
 • 貧 (貧) [pín] ยากจน –> 貧窮 [pínqióng] ยากจน, 貧困 [pínkùn] ยากจนค่นแค้น, 貧乏 [pínfá] ขาดแคลน, 脫貧 [tuōpín] หลุดพ้นจากความยากจน เช่น 教育是脫貧的工具 การศึกษาคือเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนพ้นจากความยากจน , 貧血症 [pínxuèzhèng] โรคโลหิตจาง(anemia)
 • 頻 (頻) [pín] ความถี่ –> 頻道 [píndào] ช่อง(channel), 視頻 [shìpín] วีดีโอ, 頻繁 [pínfán] บ่อยๆ,頻率 [pínlǜ] ความถี่(frequency), 頻率管理 [pínlǜguǎnlǐ] การบริหารความถี่, 高頻 [gāopín] ความถี่สูง, 低頻 [dīpín] ความถี่ต่ำ
 • 品 [pǐn] สินค้า –> 紀念品 [jìniànpǐn] ของที่ระลึก, 品味 [pǐnwèi] ชิมรส, 產品 [chǎnpǐn] ผลิตภัณฑ์, 品類 [pǐnlèi] ประเภท, 品嘗 [pǐncháng] ชิม, 品種 [pǐnzhǒng] ชนิด, 品牌 [pǐnpái] ยี่ห้อ, 品質 [pǐnzhì] คุณภาพ, 品德 [pǐndé] มีศีลธรรม, 化妝品 [huàzhuāngpǐn] เครื่องสำอาง, 食品 [shípǐn] อาหาร, 產品 [chǎnpǐn] ผลิตภัณฑ์, 物品 [wùpǐn] สินค้า, 奢侈品 [shēchǐpǐn]  สิ่งของฟุ่มเฟือย
 • 聘 [pìn] หมั้น –> 招聘 [zhāopìn] ประกาศรับสมัคร(advertise for), 應聘 [yìngpìn] ผู้สมัครงาน, 聘任 [pìnrèn] เชิญให้ดำรงตำแหน่ง
 • 乒 [pīng] คำเลียงเสียง –> 乒乓球 [pīngpāngqiú] ปิงปอง(table tennis), 乒乓 [pīngpāng] เสียงดังของลูกปิงปอง
 • 平 [píng] เรียบราบ –> 平淡 [píngdàn] เรียบง่ายไม่ซับซ้อน, 平淡無奇 [píngdànwúqí] ไม่ลึกลับซับซ้อน, 平凡 [píngfán])ธรรมดา, 平原 [píngyuán] พื้นที่ราบ, 平時 [píngshí] ปกติ(เวลา), 平等 [píngděng] เท่าเทียมกัน, 平安 [píng’ān] สงบสุข เช่น 祝你一路平安 ขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพ, 平地 [píngdì] พื้นราบ, 平衡 [pínghéng] สมดุล(balance) เช่น 保持平衡 รักษาสมดุล, 平方 [píngfāng] ตาราง(square), 平方米 [píng fāng mǐ] ตารางเมตร/square metre(平米), 打成平局 [dǎchéngpíngjú] แข่งขันเสมอกัน,  平局 [píngjú] ตีเสมอกัน/ได้คะแนนเท่ากัน เช่น 球賽結果打成平局 การแข่งขันฟุตบอลผลเสมอกัน 
 • 坪 [píng] ที่ราบ –> 草坪 [cǎopíng] สนามหญ้า(lawn)
 • 評 (評) [píng] วิจารณ์, ตัดสิน –> 批評 [pī píng] วิจารณ์, 評價 [píngjià] ประเมินค่า
 • 蘋 (蘋) [píng] –> 蘋果 [píngguǒ] แอปเปิ้ล
 • 屏 [píng] จอภาพ(screen) –> 白屏 [báipíng] จอภาพขาว,寬屏 [kuānpíng] จอภาพไวด์สกรีน/widescreen,超寬屏 [chāo kuānpíng] อัลตร้าไวด์สกรีน
 • 瓶 (缾) [píng] ขวด –> 瓶子 [píngzi] ขวด, 廣口瓶 [guǎngkǒupíng] เหยือก, 瓶頸 [píngjǐng] คอขวด
 • 憑 [píng] พึ่งพิง –> 憑據 [píngjù] หลักฐาน, 憑欄 [pínglán] พิงราว(lean on a railing)
 • 萍 [píng] จอกแหน(duckweed) –> 浮萍 [fúpíng] จอกแหน
 • 坡 [pō] เนิน, ลาดเอียง –> 新加坡 [xīnjiāpō] สิงค์โปร, 吉隆坡 [jílóngpō] กัวลาลัมเปอร์
 • 潑 (潑) [pō] สาด(น้ำ) –> 活潑 [huópō] มีชีวิตชีวา, 潑水節 [pōshuǐjié] เทศกาลสงกราต์
 • 婆 [pó] สตรีมีอายุ –> 老婆 [lǎopó] เมีย, 巫婆 [wūpó] แม่มด(witch), 外婆 [wàipó] ยาย, 產婆 [chǎnpó] หมอตำแย,老太婆 [lǎotàipó] ยายแก่
 • 破 [pò] แตก –> 破格 [pògé] แหกกฎ, 破產 [pòchǎn] ล้มละลาย, 破例 [pòlì] ทำลายกฎเกณฑ์, 破傷風 [pòshāngfēng] โรคบาดทะยัก, 破爛 [pòlàn] บุบสลาย, 破滅 [pòmiè] สูญสลาย, 拿破崙 [nápòlún] นโปเลียน, 破布 [pòbù] ผ้าขี้ริ้ว
 • 迫(廹) [pò]*บีบบังคับ –> 壓迫 [yāpò] กดขี่, 強迫 [qiǎngpò] บังคับ(force), 威迫 [wēipò] คุกคามขู่เข็ญ
 • 魄 [pò] วิญญาณ –> 虎魄 [hǔpò] อำพัน, 魄力 [pòlì] กำลัง
 • 剖 [pōu] ผ่า –> 剖腹 [pōufù] ผ่าท้อง, 剖宮產 [pōugōngchǎn] ฝ่าคลอด, 剖腹產 [pōufùchǎn] ผ่าคลอด, 剖面圖 [pōumiàntú] มุมมองภาพตัดขวาง
 • 鋪 (鋪)* [pū] กริยาปู, ร้านค้า(店) –> 鋪床 [pūchuáng] ปูที่นอน, 床鋪 [chuángpù] ที่นอน, 金鋪 [jīnpù*] ร้านขายทอง
 • 仆(僕) [pū] คนรับใช้(servant) –> 仆街/撲街 [pūjiē] แพลงค์กิ้ง(แกล้งตาย), 僕人 [púrén] คนรับใช้
 • 撲 (撲) [pū] กระโจมใส่ –> 相撲 [xiāngpū] ซูโม่, 撲克 [pūkè] โป๊กเกอร์, 撲克牌 [pūkèpái] ไพ่โป๊กเกอร์
 • 菩 [pú] –> 菩薩 [púsà] โพธิสัตว์, , 觀音菩薩 [guānyīnpúsà] โพธิสัตว์กวนอิม, 菩提樹 [pútíshù] ต้นโพธิ์, 菩提 [pútí] เกิดปัญญารู้แจ้ง
 • 葡 [pú] –> 葡萄 [pútáo] องุ่น(grape)
 • 埔 [pǔ] –> 柬埔寨 [jiǎnpǔzhài] ประเทศกัมพูชา, 大埔縣 อำเภอต้าปู้(มณฑล 廣東)
 • 圃 [pǔ] สวน(garden) –> 園圃 [yuánpǔ] สวน, 花圃 [huāpǔ] สวนดอกไม้, 苗圃 [miáopǔ] สวนเพาะกล้าไม้, 菜圃 [càipǔ] สวนผัก
 • 浦 [pǔ] หน้าแม่น้ำ, ปากน้ำ –> 浦東 [pǔdōng] ผู่ตง(คือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหวงผู่ที่เซี่ยงไฮ้ ถ้าเป็นฝั่งตะวันตกก็คือผู่ซี 浦西) เช่น 上海浦東國際機場 ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง
 • 普 [pǔ] ทั่วไป –> 普遍 [pǔbiàn] ทั่วไป, 普通 [pǔtōng] ทั่วไป, 普選 [pǔxuǎn] การเลือกตั้งทั่วไป, 普通話 [pǔtōnghuà] ภาษาจีนกลาง
 • 譜 [pǔ] รายการ,ทำนองเพลง –> 離譜 [lípǔ] ไร้เหตุผล , 太離譜了。 [tàilípŭle] เกินไปแล้วนะ,  菜譜 [càipǔ] รายการอาหาร, 臉譜網 [liǎnpǔwǎng] Facebook, 臉譜 [liǎnpǔ] การแต่งหน้าในรูปแบบต่างๆ ตามบทละคร
 • 瀑 [pù] น้ำตก –> 瀑布 [pùbù] น้ำตก, 尼加拉瀑布 [Níjiālā pùbù] น้ําตกไนแองการ่า
 • 鋪(鋪)* [pù] เตียง, ร้านค้า –> 床鋪 [chuángpù] เตียง, 店鋪 [diànpù] ร้านค้า Continue reading »
Jan 072013
 

เรามาเริ่มจำอักษรจีนร่วมกันนะครับ(มีทั้งหมด 8 ตอน) อักษรจีนบางตัวอาจใช้ได้ในหลากหลายความหมาย ในที่นี้จะให้ความหมายหรือคำแปลเพียงบางความหมายเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปต่อยอดในความหมายอื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้อักษรจีนบางตัวอาจจะเขียนซ้ำกันแต่จะมีความหมายและเสียงที่ต่างกัน ออกไป ตัวที่มีได้หลายเสียง จะใช้เครื่องหมาย * แสดงไว้หลังพินอิน ส่วนวิธีการเขียนนั้นให้ดูในหัวข้อ วิธีการเขียนอักษรจีน และ เรียนรู้วิธีเขียนอักษร ในส่วนของการออกเสียงให้เน้นพินอินเป็นหลักครับ มีตัวอย่างจากหลายเว็บด้วยกันเช่น Pinyin – Chinese Pinyin Table (horizontal) เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บ http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable/ แล้วให้กด Esc เพื่อเข้าสู่หน้าการออกเสียงนะครับ หรือ http://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php หรือ http://english.cri.cn/chinese2007/chinese/english/lesson01/pinyin.html แล้วแต่ชอบ นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก อักษรจีนใช้บ่อย 3000 คำ ด้วยครับ

 • 夕 [xī] ยามเย็น, ยามพระอาทิตย์ตก –> 夕陽 [xīyáng] พระอาทิตย์ตก, 除夕 [chúxī] วันส่งท้ายปีเก่า, 前夕 [qiánxī] วันก่อนวันเทศกาล/วันส่งท้าย… (…eve) เช่น 1.春節前夕(春節的前夕) วันส่งท้ายก่อนวันตรุษจีน  2.新年前夕 วันส่งท้ายปีเก่า/วันส่งท้ายก่อนขึ้นปีใหม่(New Year’s eve), 七夕節 [qīxījié] วันแห่งความรัก/วันวาเลนไทน์จีน(มีจุดกำเนิดมาจากนิทานปรัมปราพื้นบ้านของจีน ตรงกับวันที่ 7 เดือน 7 ในปฎิทินจันทรคติ)
 • 汐 [xī] น้ำทะเลขึ้นในยามเย็น  –> 潮汐 [cháoxī] กระแสน้ำขึ้นน้ำลง
 • 曦 [xī] แสงอาทิตย์(sunlight) –>  晨曦 [chénxī] แสงอาทิตย์ยามเช้า, 曦光 [xīguāng] แสงแดดในตอนเช้า
 • 昔 [xī] อดีต(the past) –> 昔日 [xīrì] สมัยก่อน
 • 惜 [xī] เสียดาย –> 可惜 [kěxī] น่าเสียดาย, 不惜 [bùxī] ไม่เสียดาย, 愛惜 [àixī] รัก(หวงแหน) เช่น 1. 愛惜自己 รักตัวเอง 2. 愛惜牛隻捆之,愛護子女罰之。 รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี   3.愛情的影子 เงาของความรัก
 • 息 [xī] พักผ่อน, ข่าว, ลมหายใจ —> 利息 [lìxī] ดอกเบี้ย, 休息 [xiūxi] พักผ่อน, 信息 [xìnxī] ข้อมูลข่าวสาร, 出息 [chūxī] มีอนาคต/มีกำไร
 • 熄 [xī] ดับ –>  熄滅 [xīmiè] มอดดับ(ไฟ)
 • 悉 [xī] รู้ –> 熟悉  [shúxī] คุ้นเคย, 悉尼 [xīní] ซีดนีย์/Sydney(in Australia)
 • 蟋 [xī]  –> 蟋蟀 [xīshuài] จิ้งหรีด
 • 膝 (厀) [xī] เข่า –>  膝蓋 [xīgài] หัวเข่า
 • 西 [xī] ทิศตะวันตก(west) –> 西裝 [xīzhuāng] ชุดสูท(suit), 西餐 [xīcān] อาหารฝรั่ง, 西班牙 [xībānyá] สเปน
 • 犧 (犧) [xī] เครื่องบูชา –> 犧牲 [xīshēng] สละชีพ
 • 吸 [xī] ดูด –> 吸吮 [xīshǔn] ดูด(suck), 吸煙 [xīyān] สูบบุหรี่,  吸引 [xīyǐn] ดึงดูด, 吸力 [xīlì] แรงดูด, 吸塵器 [xīchénqì] เครื่องดูดฝุ่น
 • 希 [xī] ความหวัง –> 希望 [xīwàng] ความหวัง, 希臘 [xīlà] กรีซ(Greece)
 • 稀 [xī]  เจือจาง –>  稀飯 [xīfàn] ข้าวต้ม(rice porridge)
 • 犀 [xī]  แรด –> 犀牛 [xīniú] แรด,  犀鳥 [xīniǎo] นกเงือก(hornbill)
 • 熙 [xī] –> 康熙 [kāngxī] ยุคคังซี, 熙熙攘攘 [xīxī rǎngrǎng] คนเดินขวักไขว่, 熙來攘往 [xīlaí rǎngwǎng] คนเดินขวักไขว่
 • 嘻 (譆) [xī] ว้าว –> 嘻嘻 [xī xī] อิอิ, 嘻嘻哈哈 [xīxīhāhā] เสียงหัวเราะ
 • 晰(晳) [xī] ชัดแจ้ง, แจ่มแจ้ง –> 明晰 [míngxī] ชัดแจ้ง
 • 錫 (錫) [xī] ดีบุก, สังกะสี –> 錫紙 [xīzhǐ] กระดาษฟอยล์,  錫礦 [xīkuàng] แร่ดีบุก
 • 溪 (谿) [xī] ลำธาร –> 為了山間輕流的小溪 ดั่งสายธารน้อยๆไหลผ่านภูผา
 • 習 (習) [xí] ฝึกหัด,คุ้นเคย –> 習慣 [xíguàn] คุ้นเคย,  學習 [xuéxí] เรียน, 補習 [bǔxí] เรียนพิเศษ,  複習 [fùxí] ทบทวน,
  預習 [yùxí] เตรียมบทเรียนล่วงหน้า, 練習 [liànxí] ฝึกฝึกฝน, 習題 [xítǐ] แบบฝึกหัด, 自習 [zìxí] เรียนด้วยตนเอง
 • 席 (蓆) [xí] เสื่อ, ที่นั่ง –> 主席 [zhǔxí] ประธาน, 入席 [rùxí] เข้านั่งประจำที่(ในงานเลี้ยง) เช่น 你先入席吧! คุณเข้าไปนั่งก่อนซิ
 • 襲 (襲) [xí] จู่โจม, โจมตี –> 空襲 [kōngxí] การโจมตีทางอากาศ(air raid) , 襲擊 [xíjī] จู่โจม, 恐怖襲擊 [kǒngbùxíjī] ก่อการร้าย(terrorist attack), 襲取 [xíqǔ] จู่โจมเข้ายึด
 • 媳 [xí] ลูกสะใภ้ –> 媳婦 [xífù] ลูกสะใภ้, 兒媳婦兒 [érxífur]  ลูกสะใภ้(兒子的妻子), 弟媳 [dìxí] น้องสะใภ้
 • 洗 [xǐ] ล้าง –> 受洗 [shòuxǐ] รับบัพติสมา(คริสต์), 洗盤 [xǐpán] ปั่นหุ้น, 洗錢 [xǐqián] ฟอกเงิน, 洗印 [xǐyìn] ล้างอัดรูป, 洗手 [xǐshǒu] ล้างมือ, 洗滌 [xǐdí] ซักล้าง(wash), 洗手間 [xǐshǒujiān] ห้องน้ำ, 洗衣機 [xǐyījī] เครื่องซักผ้า, 洗衣粉 [xǐyīfěn] ผงซักฟอก, 洗澡 [xǐzǎo] อาบน้ำ, 洗漱 [xǐshù] ล้างหน้าบ้วนปาก
 • 喜 [xǐ] ชอบ,ยินดี –> 喜歡 [xǐhuan] ชอบ, 喜事 [xǐshì] เรื่องมงคล, 喜好 [xǐhào] ชอบ, 喜宴 [xǐyàn] งานมงคล, 喜服 [xǐfú] ชุดวิวาห์, 喜酒 [xíjiǔ] เหล้ามงคล, 喜悅 [xǐyuè] ดีอกดีใจ, 喜慶 [xǐqìng] เฉลิมฉลอง, 喜氣 [xǐqì] บรรยากาศอันชื่นมื่น, 喜氣洋洋 [xǐqì yángyáng] เต็มไปด้วยความสุขความปลื้มปิติยินดี, 喜脈 [xǐmài] ตั้งครรภ์
 • 系 (係) [xì] ระบบ, คณะ(การศึกษา) –> 系統 [xìtǒng] ระบบ(system), 系列 [xìliè] ซีรี่ส์ (series), 關係 [guānxì] ความสัมพันธ์
 • 戲 (戲) [xì] ละคร, เล่น –> 沒戲 [méixì] ไม่มีหวัง(hopeless), 有戲 [yǒuxì] มีความหวัง(look hopeful), 遊戲 [yóuxì] เกม, 戲劇 [xìjù] ละคร/งิ้ว, 把戲 [bǎxì] การแสดงปาหี่
 • 隙 [xì] ช่องว่าง –> 空隙 [kòngxì] ช่องว่าง, 間隙 [jiànxì] ช่องว่าง
 • 細 (細) [xì] ละเอียดรอบคอบ –> 細心 [xìxīn] ละเอียดรอบคอบ, 細緻 [xìzhì] พิถีพิถัน, 細胞 [xìbāo] เซลล์, 詳細 [xiángxì] ละเอียด, 精細 [jīngxì] ละเอียด, 細小 [xìxiǎo] เล็กมาก, 仔細 [zǐxì] ละเอียด/รอบครอบ, 粗細 [cūxì] ความหนา (厚度 [hòudù] ความหนา)
 • 蝦 (蝦) [xiā] กุ้ง –> 龍蝦 [lóngxiā] กุ้งมังกร, 蝦餃 [xiājiǎo] เกี้ยวกุ้ง/ฮะเก๋า,  蝦醬 [xiājiàng] น้ำพริกกะปิ, 蝦米 [xiāmǐ] กุ้งแห้ง
 • 瞎 [xiā] ตาบอด, พูดไร้สาระ –> 瞎眼 [xiāyǎn] ตาบอด, 瞎話 [xiāhuà] คำพูดโกหก(假話,謊言), 瞎扯 [xiāchě] พูดไร้สาระ
 • 俠 (俠) [xiá] จอมยุทธ์, วีรบุรุษ –>  俠隱記 [ xiáyǐnjì] บันทึกลับจอมยุทธ์, 遊俠 [yóuxiá] จอมยุทธ์พเนจร, 大俠 [dàxiá] จอมยุทธ์, 武俠 [wǔxiá] ศิลปะการต่อสู้/จอมยุทธ์, 俠女 [xiánǚ]  จอมยุทธ์หญิง, 武俠小說 [wǔxiáxiǎoshuō] นวนิยายกำลังภายใน, 神鵰俠侶 [shéndiāoxiálǚ] จอมยุทธอินทรี
 • 暇 [xiá] เวลาว่าง(free time) –>  暇時[xiáshí] ยามว่าง,  閑暇 [xiánxiá] เวลาว่าง, 無暇 [wúxiá] ไม่มีเวลา(ยุ่งมาก), 完美無暇 [wánměi wúxiá] สมบูรณ์เพียบพร้อมไร้รอยตำหนิ เช่น 我當然知道這世界不會完美無暇 [wǒdāngránzhīdao zhèshìjiè búhuì wánměiwúxiá]  ฉันย่อมรู้ดีว่าโลกนี้มันไม่ได้สมบูรณ์เพียบพร้อมไร้รอยตำหนิ
 • 狹 (狹) [xiá] แคบ –> 狹窄 [xiázhǎi] แคบ(narrow), 狹心症 [xiáxīnzhèng] โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • 峽 (峽) [xiá] ช่องเขา –> 峽谷 [xiágǔ] ช่องเขา
 • 霞 [xiá] แสงเงินแสงทองบนท้องฟ้ายามอาทิตย์ขึ้นหรือตก –> 霞光 [xiáguāng] แสงเงินแสงทองบนท้องฟ้า
 • 下 [xià] ลง –> 一下子 [yíxiàzi] ช่วงเวลาสั้นๆ, 下山 [xiàshān] ลงเขา, 下船 [xiàchuán] ลงเรือ, 下雨 [xiàyǔ] ฝนตก, 下次 [xiàcì] ครั้งหน้า, 下雪 [xiàxuě] หิมะตก, 天下無敵 [tiānxià wúdí] ทั่วหล้าไร้ผู้ต่อต้าน
 • 嚇 (嚇) [xià]*  ขู่ขวัญ –> 恐嚇 [kǒnghè] ขู่ขวัญ, 嚇唬 [xiàhu] ขู่/ขู่ขวัญ, 驚嚇 [jīngxià] ตื่นตกใจ, 殺雞嚇猴 [shājī xiàhóu] ฆ่าไก่ขู่ลิง/เชือดไก่ให้ลิงดู
 • 夏 [xià] ฤดูร้อน, ราชวงศ์เซี่ย –> 夏天 [xiàtiān] ฤดูร้อน,  夏季 [xiàjì] ฤดูร้อน, 夏朝 [xiàcháo] ราชวงศ์เซี่ย
 • 仙 [xiān] เซียน,เทวดา –> 神仙 [shénxiān] เทวดา,  仙女 [xiānnǚ] เทพธิดา/นางฟ้า
 • 先 [xiān] ก่อน –> 先生 [xiānsheng] นาย/คุณ, 先世 [xiānshì] บรรพชน, 先兆 [xiānzhào] นิมิตหมาย, 先後 [xiānhòu]หน้าหลัง, 先進 [xiānjìn] ก้าวหน้า
 • 鮮 (鮮) [xiān] สด –> 鮮花 [xiānhuā] ดอกไม้สด,  鮮美 [xiānměi] อร่อย,  新鮮 [xīnxiān] สดใหม่, 顏色太鮮了。 สีสดเกินไป, 鮮艷 [xiānyàn] ฉูดฉาด(สี)
 • 暹 [xiān] พระอาทิตย์ขึ้น –> 暹羅 [Xiānluó] สยาม/Siam(ชื่อเดิมของประเทศไทย)
 • 賢 [xián] มีคุณธรรม –> 賢人 [xiánrén] ผู้มีคุณธรรม, 賢德 [xiándé] มีคุณธรรม
 • 嫌 [xián] รังเกียจ –> 嫌棄 [xiánqì] รังเกียจ
 • 閑 (閑) [xián] ว่าง –>  閑空 [xiánkòng] ว่าง,  閑話 [xiánhuà] ซุบซิบ, 休閑裝 [xiūxiánzhuāng] ชุดลำลอง,  安閑 [ānxián] สบายๆ
 • 咸 (鹹) [xián] เค็ม –> 鹹魚 [xiányú] ปลาเค็ม(salted fish)
 • 涎 [xián] น้ำลาย(saliva)
 • 銜 (銜) [xián] คาบ
 • 賢 (賢) [xián] มีคุณธรรม, มีความสามารถ –> 賢惠 [xiánhuì] คุณงามความดี, 聖賢 [shèngxián] นักปราชน์ผู้รู้ผู้มีคุณธรรม
 • 嫌 [xián] สงสัย –> 嫌疑犯 [xiányífàn] ผู้ต้องสงสัย, 敵人一個也嫌多,朋友上百也嫌少。ศัตรูคนเดียวก็นับว่ามากเกินไป เพื่อนฝูงนับร้อยก็ยังถือว่าน้อยเกินไป
 • 顯 [xiǎn] ชัดเจน, แสดง –> 彰顯 [zhāngxiǎn] ชัดเจน, 顯現 [xiǎnxiàn] ปรากฏ, 顯出 [xiǎnchū] ปรากฎ, 明顯 [míngxiǎn] เห็นได้ชัด
 • 險 (險) [xiǎn] อันตราย –> 危險 [wēixiǎn] อันตราย, 風險 [fēngxiǎn] อันตราย/ความเสี่ยง
 •  獻 (獻) [xiàn] มอบให้ –> 獻身 [xiànshēn] อุทิศชีวิต/สละชีวิต, 獻血 [xiànxiě] บริจาคโลหิต, 捐獻 [juānxiàn] บริจาค
 • 縣 (縣) [xiàn] อำเภอ
 • 現 (現) [xiàn] ปัจจุบัน –> 現在 [xiànzài] ปัจจุบัน, 現代 [xiàndài] สมัยใหม่, 現金 [xiànjīn] เงินสด, 發現 [fāxiàn] ค้นพบ, 現象 [xiànxiàng] ปรากฏการณ์(phenomenon), 現實 [xiànshí] ความเป็นจริง, 現場直播 [xiànchǎngzhíbō] ถ่ายทอดสด(live broadcast),
 • 線 (綫, 線) [xiàn] เส้นทาง, เส้นด้าย –> 路線 [lùxiàn] เส้นทาง, 光線 [guāngxiàn] ลำแสง, 電線 [diànxiàn] สายไฟ, 接線員 [jiēxiànyuán] พนักงานรับสายโทรศํพท์, 米線 [mǐxiàn] เส้นหมี่(ก๋วยเตี็๋ยว)
 • 限 [xiàn] จำกัด –> 無限 [wúxiàn] ไม่จำกัด, 有限 [yǒuxiàn] จำกัด
 • 陷 [xiàn] หลุมพราง,กับดัก –> 淪陷 [lúnxiàn] ถูกข้าศึกยึดได้(เสียดินแดน), 陷坑 [xiànkēng] กับดัก, 陷陣 [xiànzhèn] ตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึก, 陷阱 [xiànjǐng] กับดัก(trap)
 • 羨 (羨) [xiàn] อิจฉา, ชื่นชม –> 羨慕 [xiànmù] อิจฉา/envy(ในแง่บวก), 嫉妒 [jídù] ริษยา(ในแง่ลบ)
 • 腺 [xiàn] ต่อม(gland) –> 腮腺炎 [sāixiànyán] คางทูม, 甲狀腺 [jiǎzhuàngxiàn] ต่อมไทรอยด์, 毒腺 [dúxiàn] ต่อมพิษ, 淚腺 [lèixiàn] ต่อมน้ำตา, 皮脂腺 [pízhǐxiàn] ต่อมไขมัน
 • 鄉 (鄉) [xiāng] ชนบท,บ้านเกิด –> 家鄉 [jiāxiāng] บ้านเกิด, 鄉村 [xiāngcūn] หมู่บ้าน/ชนบท
 • 相 [xiāng]* ซึ่งกันและกัน –> 相戀 [xiāngliàn] รักกันและกัน, 相親 [xiàngqīn] พบปะเพื่อหาคู่, 相交 [xiāngjiāo] คบกัน,相信 [xiāngxìn] เชื่อถือ, 相關 [xiāngguān] ที่เกี่ยวข้อง เช่น 相關知識 ความรู้ที่เกี่ยวข้อง, 相撞 [xiāngzhuàng]  การปะทะกัน/การชนกัน
 • 箱 [xiāng] กล่อง –> 信箱 [xìnxiāng] กล่องจดหมาย(mailbox), 郵箱 [yóuxiāng] กล่องจดหมาย, 箱子 [xiāngzi] กล่อง/หีบ/ลัง, 冰箱 [bīngxiāng] ตู้เย็น, 水箱 [shuǐxiāng] แท็งก์น้ำ, 油箱 [yóuxiāng] ถังน้ำมัน
 • 香 [xiāng] หอม –>  香蕉 [xiāngjiāo] กล้วยหอม, 香港 [Xiānggǎng] ฮ่องกง(Hong Kong), 鬱金香 [yùjīnxiāng] ต้นทิวลิป, 香水 [xiāngshuǐ] น้ำหอม(perfume),  香煙 [xiāngyān] บุหรี่, 口香糖 [kǒuxiāngtáng] หมากฝรั่ง, 蚊香 [wénxiāng] ยากันยุง, 香料 [xiāngliào] เครื่องเทศ, 香油 [xiāngyóu] น้ำมันงา,  香燭 [xiāngzhú] ธูปเทียน
 • 廂 (廂) [xiāng] ห้อง –> 車廂 [chēxiāng] โบกี้
 • 湘 [xiāng] มณฑลหูหนาน –> 湘江 [Xiāngjiāng] ชื่อแม่น้ำในมณฑลหูหนาน
 • 翔 [xiáng] บินในอากาศ –> 翱翔 [áoxiáng] บินร่อน
 • 詳 (詳) [xiáng] รายละเอียด –> 詳細 [xiángxì] รายละเอียด(細節, 詳情), 不詳 [bùxiáng] ไม่ละเอียด, 周詳 [zhōuxiáng]ละเอียดรอบคอบ
 • 祥 [xiáng] เป็นศิริมงคล –> 祥和 [xiánghé] ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, 吉祥 [jíxiáng] ศิริมงคล/โชคดี,吉祥物 [jíxiángwù] ตัวนำโชค
 • 翔 [xiáng] บินวน –> 翱翔 [áoxiáng] โฉบ/ทะยาน, 滑翔  [huáxiáng] ร่อน, 滑翔機 [huáxiángjī] เครื่องร่อน
 • 享(亯) [xiǎng] เสพสุข –> 享受 [xiǎngshòu] เสพสุข/เสวยสุข , 分享 [fēnxiǎng] แบ่งปันความสุข, 享福 [xaǐngfú] เสวยสุข
 • 響 (響) [xiǎng] เสียงดัง –> 響起 [xiǎngqǐ] เสียงดังขึ้น, 影響 [yǐngxiǎng] ส่งผลกระทบ, 響亮 [xiǎngliàng] เสียงดังกังวาน, 響應 [xiǎngyìng] ตอบสนอง, 音響 [yīnxiǎng] เครื่องเสียง, 音響系統 [yīnxiǎng xìtǒng] ระบบเสียง, 打響 [dǎxiǎng] เริ่มยิง
 • 想 [xiǎng] คิด –> 想念 [xiǎngniàn] คิดถึง, 想像 [xiǎngxiàng] จินตนาการ, 想起 [xiǎngqǐ] นึกออก, 想不到 [xiǎngbudào] คิดไม่ถึง, 想法 [xiǎngfǎ] ความคิด เช่น 有自己的想法 มีความคิดเป็นของตัวเอง, 想不開 [xiǎngbùkāi] ปลงไม่ตก, 想必 [xiǎngbì] น่าจะ, 理想 [lǐxiǎng] อุดมการณ์, 思想 [sīxiǎng] ความคิด เช่น 聯思想都不能自由 แม้กระทั่งความคิดก็ยังเป็นอิสระไม่ได้, 夢想 [mèngxiǎng] ความฝัน, 幻想 [huànxiǎng] เพ้อฝัน, 正想 [zhèngxiǎng] กำลังคิดจะ, 我正想去…. ผมกำลังคิดจะไป…. , 我想去… [wǒxiǎngqù] ผมอยากไป…
 • 相 [xiàng]* ถ่ายภาพ –> 相冊 [xiàngcè] อัลบั้มภาพถ่าย(photo album), 照相機 [zhàoxiàngjī] กล้องถ่ายรูป, 面相 [miànxiàng] โหงวเฮ้ง/ลักษณะใบหน้า
 • 向 [xiàng] ทิศทาง, หันสู่ –> 方向 [fāngxiàng] ทิศทาง, 嚮往 [xiàngwǎng] ใฝ่หา หวังว่าจะ
 • 項 (項) [xiàng] ก้านคอ, รายการ –> 項鏈 [xiàngliàn] สร้อยคอ, 項目 [xiàngmù] รายการ
 • 象 [xiàng] ช้าง –> 大象 [dàxiàng] ช้าง, 象棋 [xiàngqí] หมากรุกจีน, 象牙 [xiàngyá] งาช้าง, 印象 [yìnxiàng] ประทับใจ, 氣象 [qìxiàng] สภาพอากาศ, 對象 [duìxiàng] คนรัก, 形象 [xíngxiàng] ภาพลักษณ์, 現象 [xiànxiàng] ปรากฎการณ์
 • 橡 [xiàng] ต้นโอ๊ต(oak) ต้นยาง –> 橡膠樹 [xiàngjiāoshù] ต้นยางพาราง, 橡皮 [xiàngpí] ยางลบ, 橡皮圈 [xiàngpíquān] ห่วงยาง, 橡皮筋手槍 ปืนยิงหนังยาง, 橡皮筋 หนังยาง, 跳橡皮筋 [tiàoxiàngpíjīn] กระโดดยาง
 • 消 [xiāo] กำจัด –> 消防員 [xiāofángyuán] พนักงานดับเพลิง, 取消 [qǔxiāo] ยกเลิก, 消息 [xiāoxi] ข่าวคราว, 消遣 [xiāoqiǎn] ฆ่าเวลา
 • 硝[xiāo] –> 硝煙 [xiāoyān] เขม่าควันปืน, 硝石 [xiāoshí] ดินประสิว
 • 蕭 (蕭) [xiāo] เงียบเหงา,ซบเซา –> 蕭條 [xiāotiáo] ซบเซา/ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, 蕭條狀態    [xiāotiáozhuàngtài] ภาวะซบเซา
 • 簫 (簫) [xiāo] ขลุ่ย –> 玉簫 [yùxiāo] ขลุ่ยหยก
 • 瀟(瀟) [xiāo] น้ำลึกและใส –> 瀟洒 [xiāosǎ] สง่างาม
 • 曉 [xiǎo] ฟ้าสาง, รู้ –> 曉得 [xiǎodé] รู้(ภาษาพูด) เช่น 我不曉得, 也猜不出來。 ฉันไม่รู้ แล้วก็เดาไม่ถูกด้วย , 曉市 [(xiǎoshì] ตลาดเช้า
 • 霄 [xiāo] เมฆ –> 九霄雲外 [jiǔxiāoyúnwài] ไกลสุดขอบฟ้า, 雲霄 [yúnxiāo] ท้องฟ้า, 霄壤 [xiāorǎng] ราวฟ้ากับดิน
 • 淆(殽) [xiáo] สับสน
 • 小 [xiǎo] เล็ก,น้อย –> 小兒 [xiǎo ér] เด็กน้อย, 小孩 [xiǎohái] เด็ก, 小學 [xiǎoxué] ชั้นประถม, 小心眼兒 [xiǎoxīnyǎnr] ใจแคบ, 小心 [xiǎoxīn] ระวัง, 小時 [xiǎoshí] ชั่วโมง, 小看 [xiǎokàn] ดูถูก, 小費 [xiǎofèi] ค่าทิป(tip), 小吃 [xiǎochī] ขนมขบเคี้ยว(snack), 小意思 [xiǎoyìsi] น้ำใจเล็กน้อย, 小丑 [xiǎochǒu] ตัวตลก, 小便 [xiǎobiàn] ปัสสาวะ
 • 嘯 (嘯) [xiào] เสียงเป่าปาก, เสียงคำราม –> 嘯鶇 [xiàodōng] นกเอี้ยงถ้ำ,  海嘯 [hǎixiào] สึนามิ(tsunami)
 • 曉 (曉) [xiǎo] รุ่งอรุณ(dawn)
 • 孝 [xiào] กตัญญู, ชุดไว้ทุกข์ –> 孝心 [xiàoxīn] มีใจกตัญญูรู้คุณ, 孝服 [xiàofú] ชุดไว้ทุกข์, 孝子 [xiàozǐ] ลูกกตัญญู,
  孝順 [xiàoshùn] กตัญญูกตเวที, 守孝 [shǒuxiào] ไว้ทุกข์
 • 哮 [xiào] –> 咆哮 [páoxiào] คำราม(roar)
 • 效 [xiào] ผล(effect) –> 效率 [xiàolǜ] ประสิทธิภาพ(efficiency), 效果 [xiàoguǒ] ผลลัพธ์/ประสิทธิผล, 效力 [xiàolì] ประสิทธิผล, 有效 [yǒuxiào] มีผล, 有效期 [yǒuxiàoqī] ระยะที่มีผลบังคับ, 功效 [gōngxiào] สรรพคุณ, 失效 [shīxiào] ไม่เกิดผล, 工效 [gōngxiào] ประสิทธิภาพในการทำงาน, 生效 [shēngxiào] บังเกิดผล, 效益 [xiàoyì] ผลประกอบการ, 效率 [xiàolǜ] ประสิทธิผล(efficiency), 效應 [xiàoyìng] ผลกระทบ(effect), 溫室效應 [wēnshìxiàoyìng] ภาวะเรือนกระจก(greenhouse effect)
 • 笑 (咲) [xiào] หัวเราะ –> 開玩笑 [kāiwánxiào] ล้อเล่น, 笑容 [xiàoróng] ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม, 可笑 [kěxiào] ตลก/น่าขำ
 • 些 [xiē] บ้าง(some), พวก, เหล่า –> 這些 [zhèxiē] เหล่านี้, 那些 [nàxiē] เหล่านั้น
 • 楔 [xiē] ลิ่ม, หมุดไม้ –> 楔子 [xiēzi] ลิ่ม(wedge), 木楔子 ลิ่มไม้
 • 歇 [xiē] พัก –> 歇 [xiē] พัก เช่น 走到何時才歇一歇 ต้องเดินไปถึงเมื่อไหร่ถึงจะได้พักสักหน่อย, 歇工 [xiēgōng] เลิกงาน, 歇息 [xiēxī] พักผ่อน, 歇手 [xiēshǒu] หยุดทำงาน เช่น 歇歇手 ไม่ต้องทำอะไร
 • 蠍 [xiē] แมงป่อง –> 蠍子 [xiēzi] แมงป่อง(scorpion)
 • 鞋 [xié] รองเท้า –> 鞋子 [xiézi] รองเท้า, 蛙鞋 [wāxié] ครีบ, 運動鞋 [yùndòngxié] รองเท้ากีฬา
 • 屑 [xiè] เศษ, ผง –> 頭皮屑 [tóupíxiè] รังแค
 • 協 (協) [xié] ร่วมกัน –> 協定 [xiédìng] สนธิสัญญา, 協會 [xiéhuì] สมาคม, 協作 [xiézuò] ร่วมกันทำ, 協議 [xiéyì] หารือร่วมกัน, 協助 [xiézhù]ช่วยเหลือกัน
 • 偕 [xié] อยู่ด้วยกัน –> 偕老 [xiélǎo] อยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า(สามีภรรยา), 白頭偕老 [báitóuxiélǎo] อยู่ร่วมกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร
 • 邪 (衺) [xié] สิ่งชั่วร้าย –> 姦邪 [jiānxié] คนที่ชั่วร้าย, 邪念 [xiéniàn] ความคิดที่ชั่ว
 • 脅 [xié] คุกคาม, สีข้าง –> 威脅 [wēixié] คุกคาม(to threaten)
 • 攜 [xié]  ถือไปด้วย –> 提攜 [tíxié] ประคองช่วยเหลือ/อุ้มชู, 攜帶 [xiédài] ถือติดตัวไปด้วย, 攜手 [xiéshǒu] จูงมือ/จับมือกัน
 • 鞋 [xié] รองเท้า(shoe) –> 鞋帶 [xiédài] เชือกผูกรองเท้า(shoelace), 草鞋 [cǎoxié] ร้องเท้าฟาง, 膠鞋 [jiāoxié] รองเท้ายาง, 拖鞋 [tuōxié] รองเท้าแตะ(slippers, 運動鞋 [yùndòngxié] รองเท้ากีฬา, 球鞋 [qiúxié] รองเท้าเล่นบอล, 鞋底 [xiédǐ] พื้นรองเท้า, 高跟鞋 [gāogēnxié]  รองเท้าส้นสูง, 便鞋 [biànxié] รองเท้าใส่ทั่วไป/รองเท้าลำลอง
 • 寫 (寫) [xiě] เขียน –> 聽寫 [tīngxiě] การเขียนตามคำบอก, 抄寫 [chāoxiě] คัดลอก, 填寫  [tiánxiě] กรอกข้อความ
 • 瀉 [xiè] รั่วออก, ท้องเสีย –> 瀉肚 [xièdù] ท้องเสีย/ท้องร่วง, 瀉藥 [xièyào] ยาถ่าย
 • 邂 [xiè] พบโดยบังเอิญ –> 邂逅 [xièhòu] พบโดยบังเอิญ(to meet by chance)
 • 卸 [xiè] ขนถ่ายสินค้า, ปลดปล่อย  –> 卸貨 [xièhuò] ขนถ่ายสินค้า, 裝卸 [zhuāngxiè] ขนถ่ายสินค้า, 卸職 [xièzhí] ลาออก, 卸載 [xièzài] ถอนการติดตั้ง,  完成卸載 [wánchéng xièzài] ถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 • 屑 [xiè] เศษ,ผง –> 頭屑 [tóuxiè] รังแค
 • 械 [xiè] เครื่องมือ, เครื่องกล  –> 機械 [jīxiè] เครื่องจักรกล, 機械師 [jīxièshī] ช่างกล, 軍械 [jūnxiè] อาวุธยุทโธปกรณ์
 • 謝 [xiè] ขอบคุณ,แซ่เซี่ย( แซ่เซี่ย) –> 感謝 [gǎnxiè] ขอบคุณ, 多謝 [duōxiè] ขอบคุณมาก, 謝謝 [xièxiè] ขอบคุณ
 • 蟹 (蠏) [xiè] ปู –> 螃蟹 [pángxiè] ปู(crab), 蟹粉 [xièfěn] เนื้อปู, 蟹黃 [xièhuáng] ไข่ปู, 海蟹 [hǎixiè] ปูทะเล
 • 芯 [xīn] ไส้ –> 芯片 [xīnpiàn] ชิป/chip(อีเล็คทรอนิคส์), 芯片卡 [xīnpiànkǎ] สมาร์ตการ์ด/บัตรฝังชิป, 機芯 [jīxīn] ส่วนประกอบเครื่องจักรกล, 手錶機芯 [shǒubiǎo jīxīn] กลไกนาฬิกา, 歐米茄手錶機芯 [ ōumǐjiā shǒubiǎo jīxīn] กลไกนาฬิกาโอเมก้า
 • 心 [xīn] หัวใจ, ศูนย์กลาง –> 心口如一 [xīnkǒurúyī] ปากกับใจตรงกัน, 心意 [xīnyì] น้ำจิตน้ำใจ, 心眼 [xīnyǎn] จิตใจ, 放心 [fàngxīn] วางใจ, 心靈 [xīnlíng] จิตวิญญาณ, 心境[xīnjìng] สภาพจิตใจ, 心臟病 [xīn zàng bìng] โรคหัวใจ, 心情 [xīnqíng] ความรู้สึก, 心照 [xīnzhào] รู้อยู่แก่ใจ, 心裡 [xīnli] ในใจ (傻瓜的心在嘴裡,聰明人的嘴在心裡。ใจของคนโง่อยู่ที่ปาก ปากของคนฉลาดอยู่ที่ใจ), 心口不一 [xīnkǒubùyī] ปากกับใจไม่ตรงกัน, 心情 [xīnqíng] สภาพจิตใจ, (心佛即佛,心魔即魔 [xìnfójífó xīnmójímó] ในใจมีธรรมธรรมปรากฎ ในใจคิดชั่วชั่วปรากฎ/คิดดีย่อทำดี คิดชั่วย่อมทำชั่ว), 留心 [liúxīn] ระวัง, 粗心 [cūxīn] ประมาท
 • 辛 [xīn] ความทุกข์ยาก –>  辛苦 [xīnkǔ] เหน็ดเหนื่อยและลำบาก, 辛酸 [xīnsuān] ความทุกข์ทรมานขมขื่น
 • 鋅 (鋅) [xīn] สังกะสี(zinc (Zn)) –>  鋅錠 [xīndìng] สังกะสีแท่ง
 • 新 [xīn] ใหม่ –> 新聞 [xīnwén] ข่าว, 新聞節目 [xīnwén jiémù] รายการข่าว,新鮮 [xīnxiān] สดใหม่, 新型 [xīnxíng] รูปแบบใหม่
 • 薪 [xīn] เงินเดือน, ฟืน –> 薪水 [xīnshuǐ] เงินเดือน, 薪金 [xīnjīn] เงินเดือน, 加薪 [jiāxīn] เพิ่มเงินเดือน, 發薪日 [fāxīnrì] วันเงินเดือนออก
 • 欣 (訢) [xīn] เบิกบานใจ –> 欣喜 [xīnxǐ] ดีอกดีใจ, 欣賞 [xīnshǎng] ชื่นชม
 • 鑫 [xīn] ปกติถือว่าไม่มีความหมาย เเต่มักใช้ตั้งเป็นชื่อคนหรือสถานที่(ข้อสังเกตุคำนี้มี 金อยู่สามตัว)
 • 信 [xìn] ความเชื่อถือ, จดหมาย –> 相信 [xiāngxìn] เชื่อถือ, 回信 [huíxìn] ตอบจดหมาย, 信仰 [xìnyǎng] เชื่อมั่นศัทธา 信任 [xìnrèn] เชื่อใจ (trust), 信賴 [xìnlài] เชื่อใจ (trust), 確信 [quèxìn] เชื่อมั่น (firmly believed),堅信 [jiānxìn] เชื่อมั่น (conviction), 信息 [xìnxī] ข้อมูลข่าวสาร(information), 信用卡 [xìnyòngkǎ] บัตรเครดิต
 • 釁 (釁) [xìn] หมางใจกัน –> 挑釁 [tiǎoxìn] ยั่วยุ(provoke)
 • 星 [xīng] ดาว –> 明星 [míngxīng] ดารา, 超明星 [chāomíngxīng] ซุปเปอร์สตาร์, 歌星 [gēxīng] ดารานักร้อง, 童星 [tóngxīng] ดาราเด็ก, 外星人 [wàixīngrén] มนุษย์ต่างดาว, 星號 [xīnghào] เครื่องหมายดอกจันทร์(*), 星級 [xīng jí] ระดับของโรงแรม, 星級賓館 [xīng jíbīnguǎn] โรงแรมมีระดับ, 五星級 [wǔxīngjí] โรงแรม 5 ดาว, 星星 [xīngxīng] ดวงดาว, 行星 [xíngxīng] ดาวเคราะห์, 大行星 [dàxíngxīng] ดาวนพเคราะห์, 衛星 [wèixīng] ดาวบริวาร, 土星 [tǔxīng] ดาวพระเสาร์, 流星雨 [liúxīngyǔ] ฝนดาวตก, 彗星 [huìxīng] ดาวหาง, 掃帚星 [sàozhǒuxīng] ดาวหาง, 福星 [fúxīng] ดาวนำโชค, 星河 [xīnghé] ทางช้างเผือก, 海星 [hǎixīng] ปลาดาว,星期 [xīngqī] สัปดาห์
 • 惺 [xīng] –> 假惺惺 [jiǎxīngxīng] เสแสร้ง/แกล้งทำ เช่น 你在我面前不要假惺惺了。 เธออยู่ต่อหน้าฉันไม่ต้องทำเป็นเสแสร้ง
 • 猩 [xīng] ลิง –> 猩猩 [xīngxing] ลิงอุรังอุตัง(orangutan), 黑猩猩 [hēixīngxing] ลิงชิมแปนซี(chimpanzee)
 • 腥 [xīng] คาว –> 腥臭 [xīngchòu] กลิ่นคาว, 血腥 [xuèxīng] คาวเลือด
 • 形 [xíng] รูปร่าง –> 形容 [xíngróng] บรรยาย รูปร่างหน้าตา, 形容詞 [xíngróngcí] คำคุณศัพท์(เช่น  大 [dà] ใหญ่, 小 [xiǎo] เล็ก, 厚  [hòu] หนา, 薄  [báo] บาง, 寬  [kuān] กว้าง, 窄  [zhǎi] แคบ, 快  [kuài] เร็ว, 慢  [màn] ช้า, 高  [gāo] สูง, 矮  [ǎi] เตี้ย,  松  [sōng] หลวม, 緊  [jǐn] คับ, 輕  [qīng] เบา, 重  [zhòng] หนัก, 貴  [guì] แพง, 便宜 [piányi] ถูก)
 • 刑 [xíng] โทษ –> 刑法 [xíngfǎ] กฎหมาย, 判刑 [pànxíng] ตัดสินลงอาญา, 死刑 [sǐxíng] โทษประหารชีวิต, 刑場 [xíngchǎng] ลานประหาร, 嚴刑 [yánxíng] โทษหนัก, 減刑 [jiǎnxíng] ลดโทษ
 • 型 [xíng] รูปแบบ,ลักษณะ –>  句型 [jùxíng] รูปประโยค, 血型 [xuèxíng] กรุ๊ปเลือด, 型號 [xínghào] หมายเลขรุ่น, 新型 [xīnxíng] รุ่นใหม่, 車型 [chēxíng] รุ่นรถ/แบบรถ, 髮型 [fàxíng] ทรงผม ,定型 [dìngxíng] จัดทรงผม, 輕型 [qīngxíng] ขนาดเบา, 小型 [xiǎoxíng] ขนาดเล็ก, 大型 [dàxíng] ขนาดใหญ่
 • 行 [xíng]* สามารถ, ตกลง –> 飛行員 [fēi xíng yuán] นักบิน, 行為 [xíngwéi] พฤติกรรม, 行人 [xíngrén] คนเดินถนน, 行刑 [xíngxíng] ลงโทษประหารชีวิต, 行列 [hángliè] แถว, 行善 [xíngshàn] สร้างกุศลกรรม
 • 醒 [xǐng] ตื่นนอน, ตื่นตัว  –> 提醒 [tíxǐng] เตือนสติ(remind), 醒酒 [xíngjiǔ] สร่างเมา, 醒悟 [xǐngwù] ตื่นตัว/ตื่นรู้, 睡醒 [shuìxǐng] ตื่นนอน
 • 杏 [xìng]  แอพพริคอท(apricot) –> 蘭甘杏 [Lángānxìng] รามคำแหง, 杏仁 [xìngrén] อัลมอนต์/almond
 • 幸 (倖) [xìng] โชคดี –> 幸虧 [xìngkuī] โชคดี,  幸運 [xìngyùn] โชคดี, 幸福 [xìngfú] มีความสุข, 榮幸 [róngxìng] เป็นเกียรติและโชคดี
 • 姓 [xìng] แซ่, นามสกุล –> 姓氏 [xìngshì] นามสกุล, 姓名 [xìngmíng] ชื่อแซ่, 百姓 [bǎixìng] ประชาชน, 老百姓 [lǎobǎixìng] ประชาชน, 貴姓 [guìxìng] ชื่อของคุณ(คำสุภาพ), 客姓 [kèxìng] คนแซ่อื่นที่อพยพมาอยู่ในหมู่บ้าน
 • 性 [xìng] เพศ, นิสัย, คุณสมบัติ –> 性別 [xìngbié] เพศ, 男性 [nánxìng] เพศชาย, 女性 [nǚxìng] เพศหญิง, 性感 [xìnggǎn] เซ็กซี่, 性急 [xìngjí] ใจร้อน, 性慾 [xìngyù] อารมณ์ทางเพศ, 性病 [xìngbìng] โรคทางเพศสัมพันธ์, 性關係 [xìngguānxì] เพศสัมพันธ์, 性騷擾 [xìngsāorǎo] ล่วงละเมิดทางเพศ, 性格 [xìnggé] นิสัย
 • 幸 (倖) [xìng] โชคดี –> 幸災樂禍 [xìngzāilèhuò] มีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น, 幸運 [xìngyùn] โชคดี, 幸事 [xìngshì] เรื่องโชคดี, 萬幸 [wànxìng] โชคดีมาก, 不幸 [búxìng] โชคร้าย, 幸福 [xìngfú] ความสุขสมบูรณ์, 慶幸 [qìngxìng]แสดงความยินดี, 榮幸 [róngxìng] เป็นเกียรติ, 幸好 [xìnghǎo] โชคดี/โชคดีที่ เช่น 我 遲到 了 , 幸好 她 還 沒來。ฉันมาสายแล้ว โชคดีที่หล่อนยังไม่มา
 • 興(興) [xìng]* เจริญรุ่งเรือง, สนุกสนาน –> 興奮 [xīngfèn] ตื่นเต้น(be excited), 興趣 [xìngqù] ความสนใจ, 興旺 [xīngwàng] เจริญรุ่งเรือง, 生意興隆 [shēngyì xīnglóng] ธุรกิจเจริญเฟื่องฟู, 高興 [gāoxìng] ดีใจ,  興緻 [xìngzhì] สนใจ(interest)
 • 凶 (兇) [xiōng] ชั่วร้าย, เคราะห์ร้าย –> 兇惡 [xiōng’è] ดุร้าย, 兇手 [xiōngshǒu] ฆาตรกร, 兇狠 [xiōnghěn] โหดร้าย
 • 熊 [xióng] หมี –> 熊貓 [xióngmāo] หมีแพนด้า(panda), 海熊 [hǎixióng] แมวน้ำ, 棕熊 [zōngxióng] หมีสีน้ำตาล,
  熊掌 [xióngzhǎng] อุ้งตีนหมี
 • 胸 [xiōng] หน้าอก, ใจ –> 胸懷 [xiōnghuái] จิตใจ, 胸罩 [xiōngzhào] ยกทรง(bra)
 • 兄 [xiōng] พี่ชายน้องชาย(brother) –> 兄弟 [xiōngdì] พี่ชายน้องชาย, 兄弟姐妹 [xiōngdìjiěmèi] พี่น้อง
 • 匈 (匂) [xiōng] ฮังการี –> 匈牙利 [xiōngyálì]  ฮังการี(Hungary)
 • 洶 (洶) [xiōng]  –> 洶湧 [xiōngyǒng] คลื่นน้ำซัดสาด
 • 雄 [xióng] ตัวผู้ –> 英雄 [yīngxióng] วีรบุรุษ, 雄偉 [xióngwěi] ตระหง่าน
 • 休 [xiū] พัก, พักผ่อน –> 休息 [xiūxi] พักผ่อน, 午休 [wǔxiū] พักเที่ยง
 • 修 [xiū] ซ่อม –> 修車 [xiūchē] ซ่อมรถ, 修復 [xiūfù] ซ่อมแซม(ให้เหมือนเดิม), 進行修復 [jìnxíng xiūfù] ดำเนินการซ่อมแซม, 修改 [xiūgǎi] แก้ไขปรับปรุง, 修築 [xiūzhù] ก่อสร้าง, 維修人員 [wéixiūrényuán] ช่างซ่อม/พนักงานซ่อมบำรุง, 空調維修人員 [kōngtiáowéixiūrényuán] ช่างแอร์, 修行 [xiūxíng]  ปฎิบัติธรรม/บำเพ็ญปฏิบัติ , 修行者 [xiūxíngzhě]  นักปฎิบัติธรรม, 自修 [zìxiū] เรียนรู้ด้วยตนเอง, 修圖 [xiūtú] แก้รูป/รีทัช(to retouch images)
 • 羞 [xiū] อาย –> 害羞 [hàixiū] ขี้อาย(be shy), 含羞草 [hánxiūcǎo] ต้นไมยราบ(sensitive plant)
 • 秀 [xiù] งดงาม,หรูหรา –> 秀麗 [xiùlì] สวยงาม, 優秀 [yōuxiù] ยอดเยี่ยม, 秀美 [xiùměi] สวยงาม, 新秀 [xīnxiù]  ทาเลนต์(talent)/คนที่มีความสามารถพิเศษ, 時裝秀 [shízhuāng xiù] เดินแบบ, 童裝秀 [ tóngzhuāng xiù]  แฟชั่นเด็ก
 • 綉 (綉) [xiù] เย็บปักถักร้อย –> 刺繡 [cìxiù] เย็บปักถักร้อย, 繡花 [xiùhuā] ลายปัก, 甌綉 [ōuxìu] ผลิตภัณฑ์ผ้าปักที่มีชื่อเสียงของเมืองเวินโจว(溫州出產的刺繡)
 • 銹 (銹) [xiù] เป็นสนิม –> 鐵鏽 [tiǔxiù] สนิมเหล็ก, 不鏽鋼 [búxiùgāng] สแตนเลส/เหล็กกล้าไร้สนิม
 • 袖 [xiù] แขนเสื้อ(sleeve) –> 短袖 [duǎnxiù] เสื้อยืดแขนสั้น, 短袖T恤 [duǎnxiù T xù] เสื้อยืดแขนสั้น, 袖口 [xiùkǒu] ปากแขนเสื้อ, 領袖 [lǐngxiù] ผู้นำ
 • 嗅 [xiù] ดมกลิ่น(smell) –> 嗅覺 [xiùjué] ความรู้สึกในการดม
 • 溴 [xiù]  ธาตุโบรมีน/bromine เป็นธาตุที่มีเลขอะตอม 35 มีสัญลักษณ์คือ Br
 • 朽 [xiǔ] เน่าเปื่อย(rot), แก่ –> 不朽 [bùxiǔ] อมตะ, 朽木 [xiǔmù] ไม้ผุ, 枯朽 [kūxiǔ] แห้งและเน่าเปื่อย
 • 需 [xū] ต้องการ(need) –> 需求 [xūqiú] ความต้องการ/อุปสงค์, 需要 [xūyào] ความต้องการ
 • 須 (須) [xū] จะต้อง, หนวดเครา –> 必須 [bìxū] จะต้อง, 剃鬚刀 [tìxūdāo] มีดโกนหนวด, 電動剃鬚刀 [diàndòngtìxūdāo] มีดโกนหนวดไฟฟ้า
 • 徐 [xú] อย่างช้าๆ –> 徐徐 [xúxú] อย่างช้าๆ, 徐步 [xúbù] เดินอย่างช้าๆ
 • 虛 (虛) [xū] ถ่อมตัว –> 謙虛 [qiānxū] ถ่อมตัว(modest) เช่น 你太謙虛了。 คุณถ่อมตัวเกินไป, 心虛 [xīnxū] กินปูนร้อนท้อง(做賊心虛), 虛心 [xūxīn] ถ่อมตัว, 虛幻 [xūhuàn] มายา, 虛偽 [xūwěi] จอมปลอม, 名不虛傳 [míngbùxūchuán] มีชื่อเสียงสมคำร่ำลือ
 • 許 (許) [xǔ] รับปาก, บางที –> 准許 [zhǔnxǔ] อนุญาต, 不許[bùxǔ] ไม่อนุญาต, 許多 [xǔduō] จำนวนมาก เช่น 書本可以給我們許多知識。 , 也許 [yěxǔ] บางที(perhaps), 或許 [huòxǔ] บางที/อาจจะ, 許願 [xǔyuàn] บนบานศาลกล่าว/อธิฐานขอ เช่น 1.許個願! อธิฐานขอสิ 2.許個願明天更快樂 ขอให้วันพรุ่งนี้มีความสุขยิ่งกว่าเดิม
 • 旭 [xù] พระอาทิตย์ขึ้น(sunrise)  –> 旭蟹 [xùxiè] ปูจั๊กจั่น,
 • 緒 [xù] จิตใจ –> 情緒 [qíngxù] อารมณ์, 緒論 [xùlùn] คำนำ
 • 序 [xù] ลำดับ,ขั้นตอน –> 有序 [yǒuxù] เป็นระเบียบ, 序列 [xùliè] เรียงลำดับ, 序數 [xùshù] ตัวเลขอนุกรม, 序言 [xùyán] คำนำ, 程序 [chéngxù] โปรแกรม, 循序 [xúnxù] ตามลำดับ
 • 續 (續) [xù] ต่อเนื่อง –> 連續劇 [liánxùjù] ละครซีรีย์เป็นตอนๆ, 手續 [shǒuxù] ขั้นตอน/ระเบียบขั้นตอนในการดำเนินการ, 繼續 [jìxù] ต่อเนื่อง, 連續 [liánxù] ต่อเนื่องกัน
 • 恤 (卹) [xù] สงสาร –> T恤衫 [t xùshān] เสื้อยืด( t-shirt)
 • 緒 (緖) [xù] ความรู้สึก –> 情緒 [qíngxù] อารมณ์(mood)
 • 蓄 [xù] เก็บ –> 儲蓄 [chǔxù] เก็บออม, 蓄電池 [xùdiànchí] แบตเตอรี่(storage battery), 鉛酸蓄電池 [qiānsuān xùdiànchí]  แบตเตอรี่ตะกั่วกรด, 積蓄 [jīxù] สะสม
 • 宣 [xuān] –> 宣傳冊 [xuānchuáncè] โบรชัวร์, 宣傳 [xuānchuán] เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์, 宣布 [xuānbù] ประกาศ, 宣告 [xuāngào] ประกาศ
 • 懸 (懸) [xuán] ห้อยโหน –> 懸空 [xuánkōng] ห้อยโหนกลางอากาศ, 獨立懸架 [dúlì xuánjià] ระบบกันสะเทียนแบบอิสระ(independent suspension), 懸崖 [xuányá] หน้าผาที่สูงชัน, 懸浮 [xuánfú] ลอยจากพื้น, 倒懸 [dàoxuán]ห้อยกลับหัวกลับหาง
 • 旋 (鏇) [xuán]* หมุน, วน –> 旋律 [xuánlǜ] ท่วงทำนองเพลง(melody), 旋渦 [xuánwō] น้ำวน
 • 選 (選) [xuǎn] เลือก –> 選擇 [xuǎnzé] เลือก, 普選 [pǔxuǎn] การเลือกตั้งทั่วไป
 • 癬 (癬) [xuǎn] โรคกลากเกลื้อน –> 頭癬 [tóuxuǎn] โรคกลากเกลื้อนบนหนังศรีษะ, 體癬 โรคกลากเกลื้อนตามตัว, 足癬 โรคกลากเกลื้อนตามเท้า
 • 靴 (鞾) [xuē] รองเท้าบู๊ท –> 靴子 [xuēzi] รองเท้าบู๊ท(boot),
 • 學 (學) [xué] เรียน –> 學院 [xuéyuàn] คณะ/โรงเรียน, 學校 [xuéxiào] โรงเรียน, 國立學校 [guólì xuéxiào] โรงเรียนรัฐบาล, 私立學校 [sīlì xuéxiào] โรงเรียนเอกชน, 學習 [xuéxí] เรียน, 學生 [xuésheng] นักเรียน, 學生會 [xuéshēnghuì] สหภาพนักศึกษา, 大學 [dàxué] มหาวิทยาลัย, 文學 [wénxué] วรรณกรรม/การประพันธ์, 補習學校 [bǔxí xuéxiào] โรงเรียนกวดวิชา, 大學預科學校 [dàxuéyùkē xuéxiào] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, 寄宿學校 [jìsùxuéxiào] โรงเรียนประจำ, 科學 [kēxué] วิทยาศาสตร์, 聾啞學校  [lóngyǎ xuéxiào] โรงเรียนสอนคนเป็นใบ้หูหนวก, 女校 [nǚxiào] โรงเรียนสตรี, 盲人學校 [mángrén xuéxiào] โรงเรียนสอนคนตาบอด, 商業學校 [shāngyè xuéxiào] โรงเรียนพาณิชยการ, 幼兒園 [yòu’éryuán] โรงเรียนอนุบาล, 中等技術學校 [zhōngděngjìshùxuéxiào] โรงเรียนอาชีวศึกษา, 化學 [huàxué] วิชาเคมี, 家政學 [jiāzhèngxué] วิชาคหกรรม, 科學 [kēxué] วิชาวิทยาศาตร์, 歷史學 [ lìshǐxué] วิชาประวัติศาสตร์, 美術學 [měishùxué] วิชาศิลปะ, 社會學 [shèhuìxué] วิชาสังคม, 生物學 [shēngwùxué] วิชาชีววิทยา, 數學 [shùxué] วิชาคณิตศาตร์, 體育 [tǐyù] วิชาพลศึกษา, 經濟學 [jīngjìxué] วิชาเศรษฐศาสตร์, 衛生學 [wèishēngxué] วิชาสุขศึกษา, 文學 [wénxué] วรรณคดี , 物理學 [wùlǐxué] วิชาฟิสิกส์, 心理學 [xīnlǐxué] วิชาจิตวิทยา, 哲學 [zhéxué] วิชาปรัชญา, 學長 [xuézhǎng] รุ่นพี่(ชาย) เช่น 我的這位學長是工程學院畢業的。รุ่นพี่ของฉันคนนี้ จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ , 學弟 [xué​dì] รุ่นน้อง(ชาย), 學姐 [xuéjie] รุ่นพี่(ชาย), 學妹 [xuémèi] รุ่นน้อง(หญิง),  同班同學 [tóngbān tóngxué] เพื่อนร่วมห้อง,  …ศัพท์เพิ่มเติมรอบรั้วโรงเรียน, …การเรียน[學習], …ภาษาจีนที่ใช้พูดในห้องเรียน [教室用語]
 • 穴 [xué] โพรง,หลุม –> 點穴 [diǎnxué] จี้จุด/สกัดจุด/กดจุด, 穴位 [xuéwèi] จุดเลือดลมบนร่างกาย, 穴道 [xuédào] จุดเลือดลมบนร่างกาย
 • 雪 [xuě] หิมะ –> 雪山 [xuěshān] ภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ, 滑雪 [huáxuě] สกี, 下雪 [xiàxuě] หิมะตก, 雪人 [xuěrén]ตุ๊กตาหิมะ, 雪蓮 [xuělián] บัวหิมะ, 雪碧 [xuěbì] น้ำสไปร์ท
 • 血 [xuè]* เลือด –> 血型 [xuèxíng] กรุ๊ปเลือด, 血清 [xuèqīng] เซรุ่ม, 血庫 [xuèkù] ธนาคารเลือด, 血管 [xuèguǎn] หลอดเลือด, 血壓 [xuèyā] ความดันโลหิต, 血壓計 [xuèyājì] เครื่องวัดความดันโลหิต, 血球 [xuèqiú] เม็ดโลหิต, 血糖 [xuètáng] น้ำตาลในเลือด, 血脂 [xuèzhī] ไขมันในเลือด, 血尿 [xuèniào] ปัสสาวะเป็นเลือด, 血小板 [xuèxiǎobǎn] เกร็ดเลือด(blood platelet), 活血 [huóxuè] การกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต, 血循環 [xuèxúnhuán] การหมุนเวียนเลือด, 血印 [xuèyìn] รอยเลือด, 血債 [xuèzhài] หนี้เลือด , 血案 [xuè’àn] คดีฆาตกรรม, 血腥 [xuèxīng] คาวเลือด, 血洗 [xuèxǐ] นองเลือด,  血親 [xuèqīn] ญาติสายเลือดเดียวกัน, 出血熱 [chūxuèrè] ไข้เลือดออก,血拚 [xuèpīn] บ้าช้อปปิ้ง(shopping)
 • 循 [xún] ตาม,ปฎิบัติตาม –> 循序 [xúnxù] ตามลำดับ, 循環 [xúnhuán] หมุนเวียน, 依循 [yīxún] ตาม
 • 薰 [xūn] –> 香薰 [xiāngxūn] อโรมาเทอราปี(aromatherapy), 香薰蠟燭 เทียนอโรม่า, 熏肉 [xūnròu] เบคอน
 • 旬 [xún]  สิบวัน –> 上旬 [shàngxún] สิบวันแรกของเดือน, 中旬 [zhōngxún] สิบวันกลางเดือน, 下旬 [xiàxún] สิบวันหลังของเดือน, 旬報 [xúnbào] หนังสือพิมพ์รายสิบวัน
 • 尋 (尋) [xún] ค้นหา(search) –> 找尋 [zhǎoxún] ค้นหา/แสวงหา, 尋機 [xúnjī] หาโอกาส, 搜尋 [sōuxún] ค้นหา
 • 蕁 [xún]    –> 蕁麻疹 [xúnmázhěn] ลมพิษ(urticaria)
 • 循 [xún] ปฎิบัติตาม –> 遵循 [zūnxún] ปฎิบัติตาม, 循序 [xúnxù] ตามลำดับ
 • 訊 (訊) [xùn] ข่าวคราว, ไต่สวน –> 訊息 [xùnxī] ข้อความ, 審訊 [shěnxùn] ไต่สวน/สอบปากคำ(interrogate), 通訊 [tōngxùn] การสื่อสาร, 通訊社 [tōngxùnshè] สำนักงานข่าว, 迅速 [xùnsù] รวดเร็ว(swift)
 • 訓 (訓) [xùn] อบรม, สั่งสอน –> 訓練 [xùnliàn] ฝึกอบรม(training), 受訓 [shòuxùn] รับการอบรม, 培訓 [péixùn] ปลูกฝัง
 • 馴 (馴) [xùn] เชื่อง(tame) –> 馴鹿 [xùnlù] กวางเรนเดียร์(reindeer), 馴養 [xùnyǎng] เลี้ยงให้เชื่อง
 • 遜 [xùn] ถ่อมตัว –> 邁克爾-傑克遜 [Màikè’ěr-Jiékèxùn] ไมเคิลแจ็คสัน(Michael Jackson) Continue reading »
Sep 152011
 

เรามาเริ่มจำอักษรจีนร่วมกันนะครับ อักษรจีนบางตัวอาจใช้ได้ในหลากหลายความหมาย ในที่นี้จะให้ความหมายหรือคำแปลเพียงบางความหมายเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปต่อยอดในความหมายอื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้อักษรจีนบางตัวอาจจะเขียนซ้ำกันแต่จะมีความหมายและเสียงที่ต่างกัน ออกไป ตัวที่มีได้หลายเสียง จะใช้เครื่องหมาย * แสดงไว้หลังพินอิน ส่วนวิธีการเขียนนั้นให้ดูในหัวข้อ วิธีการเขียนอักษรจีน และ เรียนรู้วิธีเขียนอักษร ในส่วนของการออกเสียงให้เน้นพินอินเป็นหลักครับ มีตัวอย่างจากหลายเว็บด้วยกันเช่น Pinyin – Chinese Pinyin Table (horizontal) เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บ http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable/ แล้วให้กด Esc เพื่อเข้าสู่หน้าการออกเสียงนะครับ หรือ http://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php หรือ  http://english.cri.cn/chinese2007/chinese/english/lesson01/pinyin.html  แล้วแต่ชอบ นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก อักษรจีนใช้บ่อย 3000 คำ ด้วยครับ

 • 幾 (幾) [jī] เกือบ, กี่ –> 幾乎 [jīhū] เกือบจะ เช่น 我幾乎都認不出你了。 ฉันเกือบจะจำเธอไม่ได้แล้ว, 幾點 [jǐdiǎn] กี่โมง เช่น 你每天幾點上班? ทุกวันเธอเริ่มงานกี่โมง
 • 譏 (譏) [jī] เยาะเย้ย, ถากถาง –> 譏笑 [jīxiào] หัวเราะเยาะ
 • 磯 (磯) [jī] –> 洛杉磯 [luòshānjī] ลอสแอนเจลิส(Los Angeles)
 • 嘰 (嘰) [jī] คำเลียงเสียง (เช่นเสียงร้องของนก) –> 嘰咕 [jīgū] กระซิบกระซาบ, 嘰嘰喳喳 [jījizhāzhā] เสียงจีๆจาๆ/เสียงร้องจ๊อกแจ๊ก
 • 機 (機) [jī] เครื่่อง, โอกาส –> 飛機 [fēijī] เครื่องบิน, 乘飛機 [chéngfēijī]  โดยสารเครื่องบิน, 誤機 [wùjī] พลาดเที่ยวบิน(to miss a plane),  直升飛機 [zhíshēngfēijī] เฮลิคอปเตอร์, 機會 [jīhuì] โอกาส, 機關 [jīguān] องค์กร, 自動取款機 [zìdòng qǔkuǎnjī] ตู้ ATM, 取款機 [qǔkuǎnjī] ตู้ ATM, 販賣機 [fànmàijī] เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, 洗衣機 [xǐyījī] เครื่องซักผ้า, 手機 [shǒujī] โทรศัพท์มือถือ, DVD機 [DVD jī]  เครื่องเล่น DVD, 電話機  [diànhuàjī] เครื่องโทรศัพท์, 電視機 [diànshìjī] โทรทัศน์, 烤麵包機 [kǎomiàn bāojī]  เครื่องปิ้งขนมปัง, 機場 [jīchǎng] สนามบิน(airport) , 登機牌 [dēngjīpái] บัตรขึ้นเครื่อง(boarding card/Boarding pass), 登機口 [dēngjīkǒu] ประตูขึ้นเครื่อง เช่น 請在5號登機口登機 。 กรุณาขึ้นเครื่องที่ประตู5, 機身 [jīshēn] ตัวเครื่อง(เช่น โทรศัพท์มือถือ, ยานพาหนะ)/ลำตัวของเครื่องบิน
 • 肌 [jī] กล้ามเนื้อ –> 肌肉 [jīròu] กล้ามเนื้อ, 肌膚 [jīfū] ผิวหนัง
 • 唧 [jī]  –>唧唧 [jījī] เสียงร้องของแมลง
 • 飢 (飢) [jī] หิว –> 饑民 [jīmín] ประชาชนที่อดอยาก, 如饑似渴 [rújīsìkě] อย่างกระหาย,饑渴 [jīkě] หิวกระหาย
 • 緝 [jī] จับ, จับกุมตัว –> 緝捕 [jībǔ] จับกุม, 緝拿 [jīná] จับกุม, 緝毒 [jīdú] ปราบยาเสพติด
 • 擊 (擊) [jī] ตี, โจมตี –> 擊敗 [jībài] ตีให้แตกพ่าย, 擊落 [jīluò] ยิงให้ตก
 • 奇 [jī]* คี่(odd) –> 奇數 [jīshù] เลขคี่(odd number), 偶數 [ǒushù] เลขคู่(even number)
 • 圾 [jī] ขยะ –> 垃圾 [lājī] ขยะ, 垃圾桶 [lājītǒng] ถังขยะ(garbage can), 垃圾郵件 [lājīyóujiàn] ขยะเมล์
 • 稽 [jī] –> 稽查 [jīchá] ตรวจสอบ, 滑稽 [huájī] ตลกขบขัน, 滑稽片 [huájīpiàn] หนังตลก, 無稽 [wújī] ไร้สาระ
 • 姬 (姫) [jī] คำเรียกสาวงามในสมัยโบราณ –> 泰姬陵 [tàijīlíng] ทัชมาฮาล
 • 畸 [jī]  –> 畸零(奇零) [jīlíng] โดดเดี่ยวเดียวดาย(孤零零)
 • 激 [jī] กระตุ้น, รุนแรง (邀 [yāo] เชื้อเชิญ) –> 激烈 [jīliè] รุนแรง, 激光 [jīguāng] แสงเลเซอร์, 激素 [jīsù] ฮอร์โมน, 激動 [jīdòng] ตื่นเต้น, 冰激凌 [bīngjīlíng] ไอศกรีม(ice cream), 感激 [gǎnjī] ชื่นชม(appreciate)
 • 基 [jī] มูลฐาน –> 基本 [jīběn] พื้นฐาน, 基礎 [jīchǔ] พื้นฐาน, 基金會 [jījīnhuì] มูลนิธิ, 基金 [jījīn] กองทุน(fund), 國際貨幣基金 [guójìhuòbìjījīn] กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), 比基尼 [bǐjīní] บิกินี่(bikini)
 • 雞 (鷄) [jī] ไก่ –> 雞蛋 [jīdàn] ไข่ไก่, 攤雞蛋 [tānjīdàn] ไข่เจียว, 荷包蛋 [hébāodàn] ไข่ดาว, 煮蛋 [zhǔdàn] ไข่ต้ม, 軟煮蛋 [ruǎnzhǔdàn] ไข่ลวก, 雞蛋羹 [jīdàngēng] ไข่ตุ๋น , 雞蛋糕 [ jīdàngāo] ขนมไข่, 公雞 [gōngjī] ไก่ตัวผู้, 野雞 [yějī] ไก่ป่า(野山雞)
 • 集 [jí] ชุมนุมกัน, ตลาดนัด –> 集團 [jítuán] กลุ่ม หมู่คณะ, 集郵 [jíyóu] สะสมแสตมป์, 趕集 [gǎnjí] ไปตลาด, 集裝箱 [jízhuāngxiāng] ตู้คอนเทนเนอร์, 集合點 [jíhédiǎn] จุดนัดพบ/จุดรวมพล, 集體 [jítǐ] ส่วนรวม เช่น 維護集體利益 รักษาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
 • 積 (積) [jī] สะสม –> 面積 [miànjī] พื้นที่, 積德 [jīdé] สร้างสมบุญกุศล, 積累 [jīlěi] สะสม, 積雪草 [jīxuěcǎo] ต้นบัวบก/ใบบัวบก, 積極  [jījí] ด้านบวก/กระตือรือร้น, 積極態度/積極的態度  [jījí tàidù/ jījí de tàidù]  ทัศนคติเชิงบวก(positive attitude) เช่น 積極的態度帶來成功! ทัศนคติเชิงบวกนำมาซึ่งความสำเร็จ
 • 急 [jí] เร่งด่วน –> 急事 [jíshì] เรื่องด่วน, 急性 [jíxìng] นิสัยใจร้อน, 緊急 [jǐnjí] เร่งด่วน, 急診室 [jízhěnshì] ห้องฉุกเฉิน, 急性 [jíxìng] ใจร้อน, 急死人 [jísǐrén] ร้อนใจจะแย่แล้ว, 急着 [jízhe] รีบร้อน, 急着做什麼 [jízhezuòshénme] รีบร้อนไปทำอะไร, 不着急 [bùzháojí] ไม่รีบ
 • 及 [jí] บรรลุถึง, ทัน –> 來得及 [láidejí] มาทัน, 來不及 [láibují] มาไม่ทัน, 及格 [jígé] ผ่าน สอบผ่าน, 及其 [jíqí] และ
 • 汲 [jí] ตักน้ำขึ้นจากบ่อ(從井裡打水) –> 汲水 [jíshuǐ] ตักน้ำ(draw water), 汲水器 [jíshuǐqì] ปั๊มโยก
 • 即 [jí] ใกล้, ชิด –> 即使 [jíshǐ]  แม้ว่า เช่น 永遠不要去羨慕別人的生活,即使那個人看起來快樂富足。ไม่อิจฉาชีวิตของคนอื่นตลอดไป แม้ว่าบุคคลคนผู้นั้นดูไปแล้วจะมีความสุขและร่ำรวยก็ตาม, 隨即 [suíjí] ทันที, 立即 [lìjí] ทันที, 即是 ก็คือ เช่น  心即是佛 จิตเดิมแท้คือพุทธะ
 • 極 (極) [jí] ที่สุด, ขั้ว –> 太極拳 [tàijíquán] ไท๊เก๊ก, 八極拳 [bājíquán] มวยแปดสุดยอด , 極點 [jídiǎn] ขีดสุด, 高級 [gāojí] ชั้นหนึ่ง, 好聽極了! น่าฟังมาก, 消極 [xiāojí] หมดอาลัยตายอยาก, 電極 [diànjí] ขั้วไฟ, 極光 [jíguāng] ลำแสงขั้วโลก
 • 級 (級) [jí] ระดับชั้น –> 超級市場 [chāojíshìchǎng] ซุปเปอร์มาเก็ต, 超級 [chāojí] ซุปเปอร์, 初級 [chūjí] ขั้นพื้นฐาน, 上級 [shàngjí] ผู้บังคับบัญชา
 • 棘 [jí] หนาม –> 棘手 [jíshǒu] จัดการยาก แก้ยาก
 • 吉 [jí] โชคดี –> 吉祥 [jíxiáng] โชคดี, 吉利 [jílì] โชคดี, 大吉大利 [dàjídàlì] โชคดีสมความปราถนาในทุกเรื่อง, 吉隆坡 [jílóngpō] กัวลาลัมเปอร์(เมืองหลวงของมาเลเซีย), 吉日[jírì] วันมงคล/ ฤกษ์งามยามดี
 • 即 [jí]* ทันที, แม้ว่า –> 即使 [jíshǐ] แม้ว่า, 即便 [jíbiàn] แม้ว่า, 隨即 [suíjí] ทันที, 即刻 [jíkè] ฉับพลัน, 即將 [jíjiāng] เกือบจะ
 • 籍 [jí] ภูมิลำเนา –> 國籍 [guójí] สัญชาติ, 書籍 [shūjí] หนังสือ, 戶籍 [hùjí] ทะเบียนบ้าน
 • 輯 [jí] ชุดหนังสือ –> 編輯 [biānjí] บรรณาธิการ, 邏輯 [luójí] ตรรกะ, 專輯 [zhuānjí] อัลบั๊ม(เพลง)
 • 疾 [jí] โรค –> 瘧疾 [nüèji] มาลาเรีย, 疾病 [jíbìng] โรคเจ็บป่วย
 • 嫉 [jí]  อิจฉา –> 嫉妒 [jídù] อิจฉาริษยา(envy)
 • 己 [jǐ] ตัวเอง –> 自己 [zìjǐ] ตัวเอง เช่น 1.你自己做吧。 เธอทำเองแล้วกัน 2.我想自己呆會兒。 ฉันอยากอยู่คนเดียวสักพัก, 知己 [zhījǐ] รู้ใจ
 • 戟 [jǐ] ง้าว
 • 擠 (擠) [jǐ] เบียดเสียด, แน่น –> 擠奶 [jǐnǎi] รีดนม, 擠痘痘 [jǐdòudòu] บีบสิว, 擠出 [jǐchū] บีบออก(squeeze out)
 • 濟 (濟) [jǐ]* –> 濟濟一堂 [jǐjǐyìtáng] ชุมนุมกัน
 • 給 (給) [jǐ]* ให้ –> 給予 [jǐyǔ] ให้, 給養 [jǐyǎng] เสบียงอาหาร
 • 脊 [jǐ] กระดูกสันหลัง –> 脊椎 [jǐzhuī] กระดูกสันหลัง, 脊樑 [jǐliáng] สันหลัง, 屋脊 [wūjǐ] สันของหลังคา
 • 祭 [jì] เซ่นไหว้ –> 祭祀 [jìsì] เซ่นไหว้, 祭拜 [jìbài] บูชาเซ่นไหว้, 祭祖 [jìzǔ] เซ่นไหว้บรรพบุรุษ, 祭品 [jìpǐn] ของเซ่นไหว้
 • 偈 [jì] คำสวดในคัมภีร์ศาสนาพุทธ
 • 髻 [jì] มวยผม –> 髮髻 [fàjì] มวยผม
 • 妓 [jì] โสเภณี –> 妓女 [jìnǚ] โสเภณี, 娼妓 [chāngjì] โสเภณี, 妓院 [jìyuàn] ซ่อง
 • 記 (記) [jì] จดจำ –> 記者 [jìzhě] นักข่าว, 記得 [jìde] จำได้, 記住 [jìzhù] จำได้, 筆記 [bǐjì] บันทึก, 筆記本電腦 [bǐjìběn diànnǎo] คอมพิวเตอร์โน๊ทบุ๊ค
 • 計 (計) [jì] คำนวณ –> 估計 [gūjì] คาดหมาย คาดเดา, 計算 [jìsuàn] คำนวณ, 計算機 [jìsuànjī] คอมพิวเตอร์, 計程車 [jìchéngchē] แท๊กซี่, 會計師 [kuàijìshī] นักบัญชี, 安培計 [ānpéijì] แอมป์มิเตอร์, 伏特計 [fútèjì] โวลท์มิเตอร์
 • 技 [jì] ทักษะ, ความสามารถ –> 技術 [jìshù] เทคโนโลยี/ฝีมือ, 技能 [jìnéng] ทักษะความชำนาญ
 • 濟 (濟) [jì]* ข้ามฝาก, ช่วยเหลือ, มีประโยนชน์ –> 經濟 [jīngjì] เศรษฐกิจ, 經濟學 [jīngjìxué] เศรษฐศาสตร์
 • 忌 [jì] อิจฉา, ริษยา –> 忌妒 [jìdu] อิจฉา, 禁忌 [jìnjì] สิ่งต้องห้าม
 • 冀 [jì] ความหวัง,เป็นอีกชื่อหนึ่งของมณฑลเหอเป่ย(河北省)  –> 希冀 [xījì] ความหวัง
 • 寂 [jì] เงียบเหงา –> 寂寞 [jìmò] เงียบเหงา, 冷寂 [lěngjì] เงียบวังเวง, 沉寂 [chénjì] เงียบ
 • 季 [jì] ฤดู –> 雨季 [yǔjì] ฤดูฝน, 旺季 [wàngjì] ฤดูกาลที่คึกคัก, 季節性 [jìjiéxìng] ตามฤดูกาล
 • 寄 [jì] ฝาก, ส่ง –> 寄信 [jìxìn] ส่งจดหมาย, 寄包裹 [jìbāoguǒ] การส่งพัสดุ
 • 跡 [jì] ร่องรอย –> 奇蹟 [qíjì] สิ่งมหัศจรรย์, 血跡 [xuèjì] คราบเลือด, 污跡 [wūjì] คราบสกปรก, 足跡 [zújì] รอยเท้า 名勝古迹 [míngshènggǔjì] โบราณสถาน, 遺迹 [yíjì] โบราณสถาน
 • 劑 (劑) [jì] ยา –> 洗髮劑 [xǐfàjì] แชมพู, 藥劑師 [yàojìshī] เภสัชกร, 針劑 [zhēnjì] ยาฉีด, 殺蟲劑 [shāchóngjì] ยาฆ่าแมลง
 • 繼 (繼) [jì] ต่อเนื่อง –> 繼續 [jìxù] ต่อเนื่อง
 • 紀 (紀) [jì]* อายุ –> 年紀 [niánjì] อายุ, 紀念品 [jìniànpǐn] ของที่ระลึก, 紀律 [jìlǜ] ระเบียบวินัย, 世紀 [shìjì] ศตวรรษ(century) เช่น 下個世紀 ศตวรรษหน้า
 • 既 [jì] เรียบร้อยแล้ว, ทั้ง –> 既 [jì]…又 [yòu]… ทั้ง…ทั้ง, 既然 [jìrán] ในเมื่อ
 • 暨 [jì] ถึง, กับ, และ
 • 績 (績) [jì] ผลงาน –> 成績 [chéngjì] ผลสอบ ความสำเร็จ
 • 稷 [jì] –> 社稷 [shèjì] เจ้าแผ่นดินหรือพระแม่โพสพ (土神和穀神)
 • 際 (際) [jì] ระหว่าง –> 國際 [guójì] ระหว่างประเทศ/นานาชาติ, 交際 [jiāojì] คบค้าสมาคม, 國際勞動節 [guójìláodòngjié] วันแรงงานแห่งชาติ(International Labour Day)
 • 系 (繫) [jì]* ผูก, รัด –> 鞋帶系法 [xiédàijìfǎ] วิธีผูกเชือกรองเท้า, 安全帶系法 [ānquándàijìfǎ]  วิธีคาดเข็มขัดนิรภัย, 系安全帶 [jìānquándài] คาดเข็มขัดนิรภัย, 繫上安全帶 [jìshàng ānquándài] คาดเข็มขัดนิรภัย(fasten your seat belt) เช่น 1.為了你們自己的安全,請繫上安全帶。 เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย 2.解開你座位上的安全帶。 ปลดล็อคเข็มขัดนิรภัยบนที่นั่งของท่าน
 • 驥 (驥) [jì] ม้าดี(好嗎)
 • 鯽 (鯽) [jì] ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง –> 鯽魚[jìyú]
 • 茄 [jiā]* –> 茄克 [jiākè] แจ็คเก็ต
 • 夾 [jiā] แฟ้ม, หนีบ –> 文件夾 [wénjiànjiā] แฟ้มเอกสาร
 • 加 [jiā] บวก, เพิ่ม –> 不加糖 [bùjiātáng] ไม่ใส่น้ำตาล, 加冕 [jiāmiǎn] สวมมงกุฎ, 加號 [jiāhào] เครื่องหมายบวก, 加侖 [jiālún] แกลลอน, 固 [jiāgù] เสริมให้มั่นคงแข็งแรง, 加快 [jiākuài] เร่งให้เร็วขึ้น, 加拿大 [jiānádà] แคนาดา, 新加坡 [ xīn jiāpō] สิงค์โปร์, 加油![jiāyóu]  สู้สู้, 加油站 [jiāyóuzhàn] ปั๊มน้ำมัน, 參加 [cānjiā] เข้าร่วม(take part in), 加菲貓 [Jiāfēimāo] แมวการ์ฟิลด์(Garfield), 加班 [jiābān] ทำงานล่วงเวลา, 加班加點 [jiābānjiādiǎn] ทำงานล่วงเวลา,
  加工 [jiāgōng] เพิ่มความประณีต/กระบวนการการผลิตที่ต้องใช้มือหรือแรงงานเข้าไป
 • 家 (傢) [jiā] บ้าน, ครอบครัว –> 家裡 [jiālǐ] ทางบ้าน, 家庭 [jiātíng] ครอบครัว, 家務 [jiāwù] งานบ้าน, 音樂家 [yīnyuèjiā] นักดนตรี, 作家 [zuòjiā] นักประพันธ์, 科學家 [kēxuéjiā] นักวิทยาศาสตร์, 大家 [dàjiā] ทุกคน เช่น 大家好。 สวัสดีทุกคน, 家族 [jiāzú] ตระกูล
 • 嘉 [jiā] ดีงาม, งดงาม, สรรเสริญ –> 嘉許 [jiāxǔ] ชื่นชม, 嘉獎 [jiājiǎng] ชมเชยและให้รางวัล
 • 佳 [jiā] ดีงาม,สวยงาม, ยอดเยี่ยม –> 佳人 [jiārén] หญิงงาม, 佳麗 [jiālì] สาวสวย/นางงาม, 佳賓 [jiābīn] แขกมีเกียรติ
 • 枷 [jiā] ขื่อสวมนักโทษ –> 枷鎖 [jiāsuǒ] เครื่องจองจำ ,เครื่องพันธนาการ
 • 茄 [jiā]* 茄克 [jiākè] แจ็คเก็ต
 • 痂 [jiā] สะเก็ดแผล
 • 迦 [jiā] –> 釋迦牟尼 [shìjiāmóuní] ศากยมุนี
 • 珈 [jiā] เครื่องประดับหยกหญิงจีนโบราณ
 • 頰 (頰) [jiá] แก้ม –> 面頰 [miànjiá] แก้ม
 • 郟 (郟) [jiá] อำเภอเจียในมณฑลเหอหนาน
 • 莢 (莢) [jiá] ฝัก –> 豆莢 [dòujiá] พืชตระกูลถั่วที่มีฝัก
 • 甲 [jiǎ] กระดอง, เกราะ, อันดับที่หนึ่ง –> 甲蟲 [jiǎchóng] แมลงเต่าทอง, 剪指甲 [jiǎnzhǐjiǎ] ตัดเล็บ, 指甲刀 [zhǐjiadāo] กรรไกรตัดเล็บ, 洗甲水 [xǐjiǎshuǐ ] น้ำยาล้างเล็บ, 鎧甲 [kǎijiǎ] เสื้อเกราะ(suit of armour), 鎧甲勇士 [kǎijiǎ yǒngshì]  เกราะนักรบ, 裝甲車輛 [zhuāngjiǎ chēliàng] รถหุ้มเกราะ,  裝甲轎車 [zhuāngjiǎ jiàochē] รถเก๋งหุ้มเกราะ
 • 賈 (賈) [jiǎ] แซ่เจี่ย
 • 鉀 (鉀) [jiǎ] สารโปแตสเซียม –> 鉀肥 [jiǎféi] ปุ๋ยเคมีโปแตช
 • 假 [jiǎ]* ปลอม, เทียม –> 假使 [jiǎshǐ] ถ้า, 假如 [jiǎrú] ถ้า, 假話 [jiǎhuà] โกหกพกลม
 • 假 [jià]* วันหยุด –> 放假 [fàngjià] ปิดเทอม, 請假 [qǐngjià] ลาหยุด(กิจ/ป่วย), 假期 [jiàqī] วันหยุด, 病假 [bìngjià] การลาป่วย, 休假 [xiūjià] ลาพักร้อน, 事假 [shìjià] ลากิจ, 產假 [chǎnjià] การลาคลอด
 • 價 [jià] ราคา –> 減價 [jiǎnjià] ลดราคา, 價值 [jiàzhí] มูลค่า, 您說個價吧。 คุณลองบอกราคามาสิ, 價格 [jiàgé] ราคา เช่น 你的價格太高了。 ราคาของคุณสูงมากเลย, 價值 [jiàzhí] มูลค่า
 • 架 [jià] ชั้นวางของ –> 書架 [shūjià] ชั้นหนังสือ, 十字架 [shízìjià] ไม้กางเขน, 吵架 [chǎojià] ทะเลาะวิวาท, 打架 [dǎjià] ชกต่อยกัน
 • 嫁 [jià] แต่งงาน (หญิงแต่งออก) –> 嫁妝 [jiàzhuāng] สินเดิม, 嫁接 [jiàjiē] ทาบกิ่ง
 • 駕 (駕) [jià] ขับขี่ –> 駕駛 [jiàshǐ] ขับขี่, 駕駛執照 [jiàshǐzhízhào] ใบอนุญาติขับขี่, 駕照 [jiàzhào] ใบอนุญาติขับขี่, 勞駕 [láojià] ขอโทษ (Excuse me)
 • 稼 [jià] เพาะปลูก –> 莊稼 [zhuāngjia] พืชเกษตรในเรือกสวนไร่นา, 稼穡 [jiàsè] การทำไร่ไถนา
 • 尖 [jiān] แหลม –> 腳尖 [jiǎojiān] ปลายเท้า, 尖兵 [jiānbīng] หน่วยทหารสอดแนม, 尖利 [jiānlì] แหลมคม, 頂尖 [dǐngjiān] บนสุด
 • 奸 (姦) [jiān] ชั่วร้าย, เป็นชู้ –> 奸計[jiānjì] แผนชั่ว, 姦淫 [jiānyín] ผิดประเวณี/ข่มขืนชำเรา, 姦夫 [jiānfū] ชายชู้, 姦婦 [jiānfù] หญิงชู้, 強姦 [qiángjiān] ข่มขืน
 • 間 (間) [jiān]* ห้อง, บ้าน –> 時間 [shíjiān] เวลา, 房間 [fángjiān] ห้อง, 車間 [chējiān] โรงงาน, 太平間 [tàipíngjiān] ห้องดับจิต(mortuary)
 • 兼 [jiān] สองเท่า –> 兼差 [jiānchāi] ทำอย่างอื่นควบคู่กันไป, 兼容 [jiānróng] เข้ากันได้
 • 監 (監) [jiān] –> คุก ตะราง, เฝ้าดู –> 監獄 [jiānyù] คุก, 監牢 [jiānláo] คุก, 監禁 [jiānjìn] คุมขัง
 • 堅  (堅) [jiān]  แข็งแกร่ง –> 堅固 [jiāngù] แข็งแกร่ง, 堅持 [jiānchí] ทำต่อไป/ยืนหยัดต่อไป เช่น 堅持下去 พยายามทำต่อไป, 堅強 [jiānqiáng] เข้มแข็ง
 • 艱 (艱) [jiān] ยากลำบาก –> 艱苦 [jiānkǔ] ยากลำบาก, 艱難 [jiānnán] ลำบาก, 艱辛 [jiānxīn] ยากลำบาก
 • 煎 [jiān] ทอด(fry) –> 煎雞蛋 [jiānjīdàn] ทอดไข่, 煎蛋 [jiāndàn] ไข่ดาว/ไข่เจียว
 • 剪 (翦) [jiǎn] กรรไกร –> 剪刀 [jiǎndāo] กรรไกร, 剪接 [jiǎnjiē] การตัดต่อภาพยนตร์, 剪綵 [jiǎncǎi] ตัดริบบิ้นเปิดงาน
 • 減 (減) [jiǎn] ลบ, ลด –> 3減2等於1 [sānjiǎnèrděngyúyī] สามลบสองเท่ากับหนึ่ง, 減價 [jiǎnjià] ลดราคา, 大減價 [dàjiǎnjià] โปรโมชั่น/ลดราคาครั้งใหญ่, 減肥 [jiǎnféi] ลดความอ้วน เช่น 我想減肥。 ฉันอยากลดความอ้วน
 • 鹼 (堿) [jiǎn] ด่าง(alkali) –> 土壤鹼度 [tǔrǎng jiǎndù] ความเป็นด่างของดิน
 • 繭 [jiǎn] รังไหม –> 蠶繭 [cánjiǎn] รังไหม
 • 簡 (簡) [jiǎn] ย่อ, ง่าย –>簡體字 [jiǎntǐzì] อักษรจีนตัวย่อ(simplified Chinese character), 繁體字 [fántǐzì] อักษรจีนตัวเต็ม(traditional Chinese character), 簡單 [jiǎndān] ง่ายๆ, 簡直 [jiǎnzhí] อย่างง่ายๆ แท้ๆเลย, 簡直太棒了! [jiănzhítàibàngle] สุดยอดไปเลย
 • 檢 (檢) [jiǎn] ตรวจ –> 體檢 [tíjiǎn] ตรวจสุขภาพ, 檢查 [jiǎnchá] ตรวจสอบ เช่น 我檢查一下。 ฉันขอตรวจหน่อย, 檢驗 [jiǎnyàn] ตรวจสอบ พิสูจน์
 • 間 (間) [jiàn] –> 間諜 [jiàndié] สปาย/spy, 間諜程序 [jiàndié chéngxù] สปายแวร์/spyware, 暗中監視 [ànzhōng jiānshì] สอดแนม เช่น  這種飛行機器,可用於跟蹤罪犯和暗中監視公眾活動。
 • 劍 (劍) [jiàn] กระบี่ –> 擊劍 [jījiàn] ฟันกระบี่, 寶劍 [bǎojiàn] กระบี่วิเศษ,  劍身 ตัวกระบี่ ,劍刃 คมกระบี่, 劍尖 ปลายกระบี่ ,劍背 สันกระบี่ , 劍柄 ด้ามกระบี่,劍袍 พู่กระบี่
 • 薦 (薦) [jiàn] แนะนำ –> 推薦 [tuījiàn] แนะนำ
 • 見 (見) [jiàn] เห็น, พบเจอ –> 意見 [yìjiàn] ความคิดเห็น, 見面 [jiànmiàn] พบหน้า, 見外 [jiànwài] ถือสา, 來見 [láijiàn] มาพบ, 見 [jiàn] พบเจอ เช่น 1.好久不見! ไม่เจอกันตั้งนาน 2.見到你很高興。 ยินดีที่ได้รู้จักครับ
 • 艦 (艦) [jiàn] เรือรบ(warship) –> 艦船 [jiànchuán] เรือรบ, 戰艦 [zhànjiàn] เรือรบ,航空母艦 [hángkōngmǔjiàn] เรือบรรทุกเครื่องบิน
 • 漸 (漸) [jiàn] ทีละน้อย –> 漸變 [jiànbiàn] ค่อยๆ, 漸進 [jiànjìn] ค่อยๆ ก้าวหน้า
 • 濺 (濺) [jiàn] กระเซ็น(ของเหลว) –> 噴濺 [pēnjiàn] แตกกระเซ็น(ของเหลว)
 • 件 [jiàn] เอกสาร, เรื่อง(ลักษณะนาม) –> 文件夾 [wénjiànjiā] แฟ้มเอกสาร, 零件 [língjiàn] อะไหล่, 證件 [zhèngjiàn] เอกสารยืนยัน, 我忘了一件事。 ฉันลืมไปเรื่องหนึ่ง, 郵件 [yóujiàn] เมล์/จดหมาย
 • 建 [jiàn] สร้าง, ก่อสร้าง –> 建國 [jiànguó] สถาปนาประเทศ, 建材 [jiàncái] อุปกรณ์ก่อสร้าง, 建立 [jiànlì] ก่อตั้ง, 建築 [jiànzhù] สร้าง ก่อสร้าง, 建築師 [jiànzhùshī] สถาปนิก, 建造 [jiànzào] ก่อสร้าง, 建設 [jiànshè] สร้าง, 建築師 [jiànzhùshī] สถาปนิก
 • 健 [jiàn] แข็งแรง –> 健壯的 [jiànzhuàngde] บึกบึน/กำยำ, 健美操 [jiànměicāo] แอโรบิค, 健康 [jiànkāng] สุขภาพแข็งแรง เช่น 1.健康最重要。 สุขภาพสำคัญที่สุด 2.祝您健康長壽! ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว
 • 鍵 [jiàn] คีย์, กลอนประตู –> 鍵盤 [jiànpán] คีย์บอร์ด, 關鍵 [guānjiàn] ข้อต่อที่สำคัญ จุดสำคัญ
 • 踐 [jiàn]  เหยียบ, ย่ำ –> 實踐 [shíjiàn] การปฎิบัติ เช่น 在實踐中 ในท่ามกลางการปฎิบัติ, 踐踏 [jiàntà] เหยียบย่ำ เช่น 嚴禁踐踏 [yánjìn jiàntà] ห้ามเหยียบย่ำ
 • 餞 (餞) [jiàn] –> 餞別 [jiànbié] เลี้ยงส่ง, 餞行 [jiànxíng] เลี้ยงส่ง(farewell dinner)
 • 箭 [jiàn] ลูกธนู,ลูกศร –> 火箭 [huǒjiàn] ธนู(rocket), 一箭雙鵰 [yíjiàn shuāngdiāo] ยิงกระสุนนัดเดียวได้นก 2 ตัว, 射箭 [shèjiàn] ยิงธนู, 箭豬 [jiànzhū] เม่น, 箭魚 [jiànyú] ปลาดาบ(swordfish), 箭頭 [jiàntóu] หัวลูกศร, 箭頭符號 [jiàntóufúhào] เครื่องหมายหัวลูกศร, 箭靶 [jiànbǎ] เป้าปา
 • 鑒 (鑑) [jiàn] วินิจฉัย –> 鑒別 [jiànbié] วินิจฉัยแยกแยะ(distinguish)
 • 江 [jiāng] แม่น้ำ(river) –> 江南 [jiāngnán] เจียงหนาน, 浙江 [zhèjiāng] เจ้อเจียง, 江蘇 [jiāngsū] เจียงซู, 江湖 [jiānghú] ทั่วทิศทั่วแดน/ยุทธจักร, 長江 [chángjiāng] ฉางเจียง
 • 姜 (薑) [jiāng] ขิง(ginger)
 • 疆 [jiāng] เขตแดน(border) –> 新疆 [xīnjiāng] ซินเจียง/ซินเกียง, 萬壽無疆 [wànshòuwújiāng] ทรงพระเจริญ
 • 將 (將) [jiāng]* ประคอง, นำ –> 將來 [jiānglái] อนาคต, 將要 [jiāngyào] จะ, 將信將疑 [jiāngxìnjiāngyí] ครึ่งเชื่อครึ่งสงสัย, 將心比心 [jiāngxīnbǐxīn] เอาใจเขามาใส่ใจเรา, 即將 [jíjiāng] ใกล้จะ
 • 漿 (漿) [jiāng] ของเหลวที่ข้น –> 漿糊 [jiànghu] แป้งเปียก, 豆漿 [dòujiāng] น้ำเต้าหู้, 血漿 [xuèjiāng] พลาสม่าเลือด/น้ำเหลือง, 漿果 [jiāngguǒ] ผลเบอร์รี่(berry)
 • 講 (講) [jiǎng] พูด –> 講話 [jiǎnghuà] พูด, 講課 [jiǎngkè] บรรยาย, 講究 [jiǎngjiu] พิถีพิถัน, 演講 [yǎnjiǎng] ปาฐกถา(make a speech), 講解 [jiǎngjiě] อธิบาย(explain), 聽講 [tīngjiǎng] ฟังคำบรรยาย, 雞同鴨講 [jītóng yājiǎng] คุยกันไม่รู้เรื่อง(เป็ดกับไก่คุยกัน)
 • 獎 (奬) [jiǎng] รางวัล –> 誇獎 [kuājiǎng] ชม(praise), 過獎 [guòjiǎng] ชมเกินไป(overpraise), 獎金 [jiǎngjīn] เงินโบนัส(bonus), 獎學金 [jiǎngxuéjīn] เงินทุนการศึกษา(scholarship), 獎牌 [jiǎngpái] เหรียญรางวัล, 獲獎 [huòjiǎng]  ได้รับรางวัล, 獎勵 [jiǎnglì] ให้รางวัล, 中獎 [zhòngjiǎng] ถูกล๊อตเตอรี่(to win a prize in a lottery), 一等獎 [yīděngjiǎng] รางวัลที่1(first prize ) , 二等獎 [èrděngjiǎng] รางวัลที่2(second prize)
 • 將 (將) [jiàng]* นายพล, แม่ทัพ –> 將士 [jiàngshì] นายทหารและเหล่าทหารหาญ, 元帥 [yuánshuài] จอมพล, 大元帥 [dàyuánshuài] จอมทัพ
 • 降  [jiàng]* ตกลง, ลดลง –> 降臨 [jiànglín] มาถึง บังเกิดขึ้น, 降價 [jiàngjià] ลดราคา เช่น 降一點價可以嗎? ลดราคาหน่อยได้ไหมครับ , 降落 [jiàngluò] ลงสู่พื้นดิน(เครื่องบิน), 投降 [tóuxiáng] ยอมแพ้
 • 醬 (醬) [jiàng] ซอส, เครื่องปรุงรส –> 醬油 [jiàngyóu] ซอสถั่วเหลือง/ซีอิ้ว, 豆醬 [dòujiàng] เต้าเจี้ยว, 果醬 [guǒjiàng] แยมผลไม้
 • 匠 [jiàng] ช่าง –> 工匠 [gōngjiàng] ช่างฝีมือ(craftsman), 木匠 [mùjiang] ช่างไม้(carpenter), 鞋匠 [xiéjiàng] ช่างทำรองเท้า(shoemaker), 巧匠 [qiǎojiàng] ช่างฝีมือ(a skillful craftsman)
 • 蕉 [jiāo] กล้วย –> 香蕉 [xiāngjiāo] กล้วยหอม, 芭蕉 [bājiāo] กล้วยน้ำว้า
 • 澆 [jiāo] รดน้ำ, ทดน้ำ, สาด –> 澆花 [jiāohuā] รดน้ำดอกไม้
 • 交 [jiāo] มอบ, ส่ง, คบค้าสมาคม,จ่าย –> 交誼舞 [jiāoyìwǔ] เต้นลีลาศ, 交通 [jiāotōng] คมนาคม, 打交道 [dǎjiāodào] ไปติดต่อ, 交響樂 [jiāoxiǎngyuè] เพลงซิมโฟนี(symphony), 交通工具 [jiāotōnggōngjù]  ยานพาหนะ, 水電費怎麼交? ค่าน้ำค่าไฟจ่ายอย่างไร, 交朋友 [jiāopéngyou]  คบเพื่อน(to make friends), 交貨港 [jiāohuògǎng] เมืองท่าส่งมอบสินค้า,提交 [tíjiāo] ส่งมอบ
 • 郊 [jiāo] ชานเมือง –>郊區 [jiāoqū] ชานเมือง, 市郊 [shìjiāo] ชานเมือง
 • 膠 (膠) [jiāo] ยาง, เหนียว –> 膠囊 [jiāonáng] ยาแคปซูล, 膠捲 [jiāojuǎn] ฟิลม์ (ถ่ายรูป/หนัง), 膠水 [jiāoshuǐ] กาวน้ำ, 膠帶 [jiāodài] เทปกาว, 膠原蛋白 [jiāoyuándànbái] คอลลาเจน(collagen), 膠水 [jiāoshuǐ] กาวน้ำ(gluewater), 膠鞋 [jiāoxié] รองเท้ายาง, 膠帶 [jiāodài] เทปกาว, 膠片 [jiāopiàn] ฟิลม์, 電影膠片 [diànyǐngjiāopiàn] ฟิล์มภาพยนต์
 • 教 [jiāo]* สอน –> 教書 [jiāoshū] สอนหนังสือ(teach)
 • 嬌 [jiāo] อ่อนช้อย,น่ารัก –> 撒嬌 [sājiāo] งอน, 嬌艷 [jiāoyàn] งามเพริศพริ้ง, 嬌嫩 [jiāonèn] อ่อนช้อยและน่ารัก, 嬌寵 [jiāochǒng] โปรดปราน, 嬌媚 [jiāomèi] ออดอ้อน/ฉอเลาะ
 • 驕 [jiāo] หยิ่งผยอง –> 驕縱 [jiāozòng] ตามใจจนเหลิง/กำเริบเสิบสาน, 驕傲 [jiāo ào] หยิ่งผยอง, 驕人 [jiāorén] เป็นที่น่าประทับใจ/เป็นที่น่าพอใจ , 業績驕人 [yèjī jiāorén]  ผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ
 • 椒 [jiāo] พริก –>  胡椒 [hújiāo] พริกไทย(pepper), 辣椒 [làjiāo] พริก(chili)
 • 焦 [jiāo] –> 聚焦 [jùjiāo]  โฟกัส(focus), 焦點 [jiāodiǎn] จุดโฟกัส(focal point),
 • 蕉 [jiāo]  –> 美人蕉 [měirénjiāo] พุทธรักษา, 香蕉 [xiāngjiāo] กล้วยหอม, 芭蕉 [bājiāo] กล้วยน้ำหว้า
 • 礁 [jiāo] โขดหิน, แนวปะการัง –> 礁石 [jiāoshí] โขดหิน
 • 角 [jiǎo] มุม,เขา –> 海角 [hǎijiǎo] แหลม, 角度 [jiǎodù] มุม, 角落 [jiǎoluò] มุม(corner)
 • 矯 (矯) [jiǎo] แก้ไข –> 矯形 [jiǎoxíng] ปรับสรีระ, 牙齒矯正 [yáchǐ jiǎozhèng] จัดฟัน
 • 腳 (腳) [jiǎo] เท้า –> 腳步 [jiǎobù] ฝีเท้า(footstep), 腳步聲 [jiǎobùshēng]  เสียงฝีเท้า, 腳鐐 [jiǎoliào] โซ่ตรวน, 腳趾 [jiǎozhǐ] นิ้วเท้า(toe), 腳跟 [jiǎogēn] ส้นเท้า(heel), 七手八腳 [qīshǒubājiǎo] หลายคนช่วยกันจนชุลมุนวุ่นวาย, 前後腳兒   [qiánhòujiǎor]  ก่อนหลังกันแป๊บเดียว/คลาดกันแค่นิดเดียว
 • 攪 (攪) [jiǎo] กวน(stir) –> 打攪 [dǎjiǎo] รบกวน(disturb), 攪拌 [jiǎobàn] กวน/ผสมให้เข้ากัน, 攪拌機 [jiǎobànjī] เครื่องผสม/เครื่องปั่น, 攪拌車 [jiǎobànchē] รถผสม(ปูน), 水泥攪拌車 [shuǐní jiǎobànchē] รถผสมปูน/รถผสมคอนกรีต
 • 餃 (餃) [jiǎo] เกี้ยว –> 餃子 [jiǎozi] เกี๊ยวแบบเกี๊ยวซ่า(dumpling), 水餃 [shuǐjiǎo] เกี๊ยวต้ม, 蒸餃 [zhēngjiǎo] เกี๊ยวนึ่ง, 餛飩 [húntún] เกี๊ยว, 炸餃 [zhàjiǎo] เกี๊ยวทอด
 • 剿 [jiǎo] ปราบปราม –> 圍剿 [wéijiǎo] ล้อมปราบ
 • 繳 (繳) [jiǎo] นำส่ง(ส่วย,ภาษี) –> 繳稅 [jiǎoshuì]  เสียภาษี(pay the tax)
 • 窖 [jiào] ห้องใต้ดิน –> 窖肥 [jiàoféi] ปุ๋ยหมัก
 • 覺 [jiào]* นอน –> 睡覺 [shuìjiào] นอนหลับ
 • 叫 [jiào] เรียก –> 叫做 [jiàozuò] เรียกว่า, 叫喚 [jiàohuàn] ร้อง, 叫喊 [jiàohǎn] ตะโกน,  呼叫中心 [hūjiào zhōngxīn] คอลเซ็นเตอร์(Call Center), 你叫什麼名字? คุณชื่ออะไร, 快叫救護車! เรียกรถพยาบาลด่วน
 • 轎 (轎) [jiào] –> 轎車 [jiàochē] รถเก๋ง, 花轎 [huājiào] เกี้ยวเจ้าสาว
 • 較 (較) [jiào] เปรียบเทียบ –> 比較 [bǐjiào] ค่อนข้าง/เปรียบเทียบ(compare)
 • 教 [jiào]* –>  請教 [qǐngjiào] ขอคำแนะนำ, 宗教 [zōngjiào] ศาสนา(religion), 佛教 [fójiào]  พุทธศาสนา(Buddhism), 回教 [huíjiào] ศาสนาอิสลาม(伊斯蘭教) , 基督教 [jīdūjiào] ศาสนาคริสต์(Christianity), 教室 [jiàoshì] ห้องเรียน, 教育 [jiàoyù] การศึกษา(education), 基礎教育 [jīchǔ jiàoyù] การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 遠距教育 [yuǎnjù jiāoyù] การศึกษาทางไกล, 義務教育 [yìwù jiàoyù] การศึกษาภาคบังคับ, 成人教育 [chéngrén jiàoyù] การศึกษาผู้ใหญ่, 非正規教育 [fēizhèngguī jiàoyù] การศึกษานอกระบบ
 • 階 [jiē] ขั้นบันได –> 台階 [táijiē] ขั้นบันได, 台階燈 ไฟขั้นบันได, 階梯 [jiētī] บันได/ขั้นบันได, 進階 [jìnjiē] ก้าวหน้า, 階級 [jiējí] ชนชั้น
 • 皆 [jiē] ทั้งหมด –> 比比皆是 [bǐbǐjiēshì] มีอยู่ทุกที่
 • 接 [jiē] รับ, ติดต่อ –> 接電話 [jiēdiànhuà] รับโทรศัพท์, 接受 [jiēshòu] รับ, 接收 [jiēshōu] ได้รับ, 接線員 [jiēxiànyuán] พนักงานรับสายโทรศํพท์, 接近 ใกล้ –> 接近攻擊 [jiējìngōngjī การโจมตีแบบประชิดตัว, 接吻 [jiēwěn] จูบ –> 在公共場所接吻 จูบกันในที่สาธารณะ, 接電線 ต่อสายไฟ –> 電工把電線接好了, 連接 [liánjiē] เชื่อมต่อ/connect, 接球 รับบอล, 接到一封信 ได้รับจดหมาย, 接受 [jiēshòu] รับ –> 接受捐助, 去火車站接人 ไปรับคนที่สถานี, 接地 [jiēdì] ต่อสายดิน
 • 揭 [jiē] –> 按揭 [ànjiē] สินเชื่อที่อยู่อาศัย(จดจำนอง, mortgage), 按揭貸款 [ànjiē dàikuǎn] เงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย, 申請按揭 [shēnqǐng ànjiē] ยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย(จดจำนอง), 揭開 [jiēkāi] เปิดเผย,按揭 [ànjiē] สินเชื่อที่อยู่อาศัย(mortgage)
 • 街 [jiē] ถนน,ตลาด –> 美食街 [měishíjiē] ฟูดเซ็นเตอร์, 街頭 [jiētóu] มุมถนน
 • 節 (節) [jié] เทศกาล –> 節日 [jiérì] เทศกาล, 節目 [jiémù] รายการ, 季節 [jìjié] เทศกาล(season), 節約 [jiéyuē] ประหยัด(save), 春節 [chūnjié] วันตรุษจีน, 母親節 [mǔqīnjié] วันแม่, 父親節 [fùqīnjié]  วันพ่อ, 兒童節 [értóngjié] วันเด็ก,  教師節 [jiàoshījié] วันครู,  國慶節 [guóqìngjié]  วันชาติ, 中秋節 [zhōngqiūjié] วันไหว้พระจันทร์ , 感恩節 [gǎnēnjié] วันขอบคุณพระเจ้า , 聖誕節 [shèngdànjié] วันคริสต์มาส, 情人節 [qíngrénjié]  วันวาเลนไทน์
 • 睫 [jié]  –> 睫毛 [jiémáo] ขนตา, 睫毛膏 [jiémáogāo] มาสคาร่า,
 • 捷 [jié]  –> 捷克 [jiékè] สาธารณรัฐเช็ก(Czech), 捷運 [jiéyùn] การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน / รถไฟใต้ดิน
 • 結 (結) [jié]* สิ้นสุด, ผูก –> 結義 [jiéyì] สาบานเป็นพี่น้องกัน, 結束 [jiéshù] จบ, 結婚 [jiéhūn] แต่งงาน, 團結 [tuánjié] สามัคคี, 結果 [jiéguǒ] ออกผล, 結束 [jiéshù] จบ(end), 結石 [jiéshí] นิ่ว, 結合 [jiéhé] ประสาน, 結實 [jiēshi] แข็งแรง, 結巴 [jiēba] ติดอ่าง, 結果 [jiéguǒ] ออกผล, 結局 [jiéjú] ผลสุดท้าย/ตอนจบ
 • 潔 (潔) [jié] สะอาด –> 潔白  [jiébái] ขาวสะอาด, 洗潔精 [xǐjiéjīng] น้ำยาล้างจาน(dishwashing liquid), 簡潔 [jiǎnjié] สั้นกระทัดรัดและได้ใจความ, 清潔的 [qīngjiéde] สะอาด
 • 傑 (傑) [jié] ฮีโร่,ยอดคน –> 李連杰 [Lǐ Liánjié] หลี่เหลียนเจี๋ย/Jet Li(นักแสดงจีน)
 • 劫 [jié] ปล้น –> 劫掠 [jiélüè] ปล้น, 打劫 [dǎjié] ปล้น เช่น 我被打劫了。 ฉันถูกปล้น , 劫持 [jiéchí] จี้(hijack), 劫匪 [jiéfěi] โจรปล้น, 劫機 [jiéjī] จี้เครื่องบิน, 劫獄 [jiéyù] ปล้นคุก, 劫道 [jiédào] ปล้นกลางทาง
 • 截 [jié] –> 截至 [jiézhì] จนกระทั่งถึง(up to), 截止 [jiézhǐ]  หมดเขต/สิ้นสุด เช่น 1.報名截止日期 หมดเขตรับสมัคร 2.付款日期截止到30號。  ชำระเงินได้จนถึงวันที่30
 • 姐 [jiě] พี่สาว –> 姐姐 [jiějie] พี่สาว, 姐妹 [jiěmèi] พี่สาวและน้องสาว, 小姐 [xiǎojiě] นางสาว/ใช้เรียกหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน
 • 解 [jiě]* แยกออก แก้ออก –> 誤解 [wùjiě] เข้าใจผิด, 解釋 [jiěshì] อธิบาย, 解說員 [jiěshuōyuán] ผู้บรรยาย, 解僱 [jiěgù] เลิกจ้างงาน, 解僱通知書 [jiěgùtōngzhīshū] จดหมายให้ออกจากงาน
 • 疥 [jiè] –>  疥癬 [jièxuǎn] โรคหิด
 • 借 (藉) [jiè] ยืม –> 借過 [jiè guò] ขอโทษ(ขอผ่านทาง), 借口 [jièkǒu] ข้ออ้าง, 借貸 [jièdài] กู้เงิน, 分享 [fēnxiǎng] แบ่งปัน(to share) เช่น 借分享 ยืมแบ่งปัน, 我想借這本書。 ฉันอยากยืมหนังสือเล่มนี้
 • 界 [jiè] เขต, ขอบเขต, อาณาจักร, ครั้ง –> 世界 [shìjiè] โลก, 世界盃 [shìjièbēi] ฟุตบอลโลก(World Cup) เช่น 我想看世界盃。 ฉันอยากดูการแข่งขันฟุตบอลโลก, 第29屆奧林匹克運動會。 การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 29
 • 芥 [jiè]* วาซาบิ –> 芥末 [jièmo] วาซาบิ(mustard/wasabi), 芥蘭菜 [gàiláncài] ผักคะน้า, 芥菜 [gàicài] ผักกระหล่ำ
 • 戒 [jiè] เลิก(give up), ศีล, ข้อห้าม –> 戒指 [jièzhǐ] แหวน, 鑽戒 [zuànjiè] แหวนเพชร, 戒嚴 [jièyán] กฎอัยการศึก/เคอร์ฟิวส์, 戒煙 [jièyān] เลิกสูบบุหรี่, 戒毒 [jièdú] เลิกยาเสพติด, 勸戒 [quànjiè]  ตักเตือน, 告戒 [gàojiè] เตือน, 戒律 [jièlǜ] ศีล, 犯戒 [fànjiè] ผิดศีล/ฝ่าฝืนข้อห้าม, 齋戒 [zhāijiè] ถือศีลกินเจ, 破戒 [pòjiè] อาบัติ, 戒律 [jièlǜ] ศีล,  守戒律  [shǒujièlǜ] รักษาศีล, 五戒 [wǔjiè] ศีลห้า,  求授五戒 [qiúshòuwǔjiè] ขอรับอาราธนาศีลห้า
 • 誡 (誡) [jiè] เตือน –> 告誡 [gàojiè] กล่าวเตือน(warn), 勸誡 [quànjiè] ตักเตือน(admonish), 警誡 [jǐngjiè] กล่าวเตือน(เพื่อให้ปรับปรุง)
 • 巾 [jīn] ผ้า –> 毛巾 [máojīn] ผ้าขนหนู(towel), 圍巾 [wéijīn] ผ้าพันคอ(scarf)
 • 今 [jīn] ปัจจุบัน –> 今後  [jīnhòu] วันหลัง, 今天 [jīntiān] วันนี้(today), 今天晚上 [jīntiānwǎnshang] เย็นนี้, 今晚 [jīnwǎn] เย็นนี้, 今年 [jīnnián] ปีนี้, 如今 [rújīn] ปัจจุบันนี้, 至今 [zhìjīn] จนถึงทุกวันนี้, 當今 [dāngjīn] วันนี้
 • 金 [jīn] ทอง –> 五金 [wǔjīn] ฮาร์ดแวร์(hardware), 五金店 [wǔjīndiàn]  ร้านฮาร์ดแวร์(hardware store), 黃金 [huángjīn] ทองคำ(gold), 白金 [báijīn] ทองขาว(platinum), 合金 [héjīn] โลหะผสม(alloy), 鍍金 [dùjīn] ชุบทอง(gold-plate), 金剛 [jīngāng] คิงคอง , 百變金剛 [bǎibiànjīngāng] ทรานซ์ฟอร์มเมอร์(ภาพยนต์),金不換 [jīnbuhuàn]  โหระพา
 • 斤 (觔) [jīn] หน่วยชั่งน้ำหนัก –> 公斤 [gōngjīn] กิโลกรัม(kilogram), 公里 [gōnglǐ] กิโลเมตร(kilometer)
 • 津 [jīn] –> 天津 [Tiānjīn] เทียนจิน(เมืองในจีน), 津貼 [jīntiē] เบี้ยเลี้ยง, 問津 [wènjīn] สอบถาม
 • 筋 [jīn] เอ็น –> 抽筋 [chōujīn] เป็นตะคริว(have cramp), 橡皮筋 [xiàngpíjīn] หนังยาง, 動腦筋 [dòngnǎojīn] ใช้สมอง
 • 僅 (僅) [jǐn] เพียงแต่(only) –> 不僅 [bùjǐn] ไม่เพียงแต่(not just), 不僅/不但…而且…”。 ไม่เพียงแต่…แต่ยัง… (not only…but also…)
 • 緊 [jǐn] แน่น,คับ –> 緊張 [jǐnzhāng] ตื่นเต้น, 別緊張 [biéjǐnzhāng] ไม่ต้องตื่นเต้น/ไม่ต้องเครียด, 緊急 [jǐnjí] เร่งด่วน, 太緊 [ tàijǐn] คับเกินไป/กระชั้นชิดเกิดไป เช่น  我們想去雲南放鬆放鬆,所以不希望時間安排得太緊。พวกเราจะไปพักผ่อนกันที่ยูนนานกันสักหน่อย แต่ไม่อยากให้จัดเวลากระชั้นชิดเกินไป , 緊  [jǐn] คับ เช่น 可惜有點兒緊。 น่าเสียดายคับไปหน่อย
 • 謹 (謹) [jǐn] ระมัดระวัง –> 謹慎 [jǐnshèn] ระมัดระวัง/รอบคอบ
 • 錦 (錦) [jǐn] –> 胡錦濤 [Hú Jǐntāo] หูจิ่นเทา
 • 進 (進) [jìn] เข้าไป,ก้าวหน้า –> 進口 [jìnkǒu]  นำเข้า(import), 進步 [jìnbù] ก้าวหน้า(improve), 進入 [jìnrù] เข้า(enter), 改進 [gǎijìn] ปรับปรุง, 進口貨 [jìnkǒuhuò] สินค้านำเข้า, 進球 [jìnqiú] ยิงลูกเข้าประตู (不進球 ยิงลูกไม่เข้า)
 • 近 [jìn] ใกล้ –>  附近 [fùjìn] แถวๆนี้/บริเวณใกล้เคียง(nearby), 最近 [zuìjìn] ใกล้ที่สุด
 • 勁 (勁) [jìn]* แข็งแรง, อารมณ์, สนุก, ท่าทาง –> 使勁 [shǐjìn] ออกแรง, 真沒勁 ไม่มีรสชาติเลยจริงๆ
 • 盡 (盡) [jìn] ให้ถึงที่สุด, ให้เต็มที่ –> 盡… [jìn…] …ถึงที่สุด/ให้เต็มที่ , 儘力 [jìnlì] พยายามจนถึงที่สุด, 盡頭 [jìntóu] ท้ายสุด, 人盡其才 [rénjìnqícái] ใช้คนให้เต็มความสามารถของเขาทีมีอยู่, 物盡其用 [wùjìnqíyòng]  ใช้สิ่งของทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุด, 儘力而為 [jìnlìérwéi] พยายามอย่างสุดความสามารถ, 盡你的全力! ทำให้ดีที่สุด,  盡心 [jìnxīn] ทุ่มเทใจทำอย่างเต็มความสามารถ, 盡情 [jìnqíng]  สุดจิตสุดใจ, 盡量 [jǐnliàng] อย่างสุดความสามารถ เช่น 我盡量做了。 ฉันทำดีที่สุดแล้ว , 儘快 [jǐnkuài] รีบเท่าที่ทำได้
 • 晉 (晉) [jìn] ราชวงศ์จิ้น –> 晉陞 [jìnshēng] เลื่อนตำแหน่ง(promote), 西晉 [xījìn] จิ้นตะวันตก, 東晉 [dōngjìn] จิ้นตะวันออก, 晉陞 [jìnshēng] เลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง
 • 禁 [jìn]* ห้าม –>  禁止 [jìnzhǐ] ห้าม(forbid) เช่น 1.禁止拍照。[jìnzhǐ pāizhào] ห้ามถ่ายรูป 2.嚴禁拍照。[yánjìn pāizhào] ห้ามถ่ายรูป, 禁不起 [jīnbuqǐ] ทนต่อ…ไม่ไหว, 禁閉 [jìnbì] กักตัว, 禁毒 [jìndú] ปราบยาเสพติด, 禁地 [jìndì] สถานที่ต้องห้าม
 • 浸 [jìn] –>  浸信會 [jìnxìnhuì]  แบ๊บติส(Baptist), 浸信教會 คริสตจักรแบ๊บติส
 • 荊 (荊) [jīng] แซ่จิง –> 荊棘 [jīngjí] หนาม(thorns), 荊棘冠冕 [ jīngjí guānmiǎn]  มงกุฎหนาม
 • 莖 (莖) [jīng] ก้าน(stem)
 • 經 (經) [jīng] คัมภีร์ –> 經驗 [jīngyàn] ประสบการณ์, 經濟 [jīngjì] เศรษฐกิจ, 經濟危機 [jīngjìwēijī] วิกฤตเศรษฐกิจ(economic crisis), 充足經濟 [chōngzú jīngjì]  เศรษฐกิจพอเพียง, 經濟學 [jīngjìxué]  เศรษฐศาสตร์(economics), 微觀經濟學 [wēiguānjīngjìxué] เศรษฐศาสตร์จุลภาค(microeconomics), 宏觀經濟學 [hóngguānjīngjìxué] เศรษฐศาสตร์มหภาค(macroeconomics), 經濟蕭條 [jīngjìxiāotiáo] ภาวะเศรษฐกิจถดถอย(economic depression), 泡沫經濟 [pàomò jīngjì]  เศรษฐกิจฟองสบู่(bubble economy), 經濟停滯 [jīngjìtíngzhì] เศรษฐกิจซบเซา(economic stagnation), 經理 [jīnglǐ] ผู้จัดการ, 曾經 [céngjīng] เคย, 念經 [niànjīng] สวดมนต์, 經世 [jīngshì] ผ่านโลก(มีประสบการณ์), 經絡 [jīngluò] เส้นลมปราณ
 • 晶 [jīng] คริสตัล, ผลึก –> 液晶 [yèjīng] ผลึกเหลว(liquid crystal), 液晶電視 [yèjīngdiànshì] ทีวี LCD (liquid crystal TV), 液晶顯示器 [yèjīngxiǎnshìqì] จอ LCD (liquid crystal display)
 • 睛 [jing] ลูกตา –> 眼睛 [yǎnjing] ตา
 • 精 [jīng] ยอดเยี่ยม, จิตใจ –> 酒精 [jiǔjīng] แอลกอฮอล์, 精細 [jīngxì] ละเอียด, 精神 [jīngshén] จิตใจ, 精彩 [jīngcǎi] ยอดเยี่ยม, 味精 [wèijīng] ผงชูรส(monosodium glutamate), 精神 [jīngshen] จิตใจ/จิตวิญญาณ/สมาธิ, 集中精神 [jízhōngjīngshén] รวบรวมสมาธิ,
 • 京 [jīng] เมืองหลวง –> 北京 [běijīng] ปักกิ่ง, 南京 [nánjīng] หนานจิง, 東京 [dōngjīng] โตเกียว, 京胡 [jīnghú] ซอด้วง
 • 驚 [jīng] ตื่นตกใจ –> 驚奇 [jīngqí] เกิดความประหลาดใจ, 吃驚 [chījīng] ตกใจ เช่น 大吃一驚。 ตกใจใหญ่ , 驚嘆 [jīngtàn] ตะลึง, 驚慌 [jīnghuāng] ตื่นตระหนก, 驚訝 [jīngyà] ประหลาดใจ, 驚喜 [jīngxǐ] เซอร์ไพร์ส
 • 鯨 [jīng] –> 鯨魚 [jīngyú] ปลาวาฬ(whale)
 • 井 [jǐng] บ่อ –>井鹽 [jǐngyán] บ่อเกลือ, 井噴 [jǐngpēn] น้ำมันพุ่งขึ้นมาจากบ่อ
 • 景 [jǐng] ทิวทัศน์ –> 景色 [jǐngsè] ทิวทัศน์(scenery), 背景 [bèijǐng] พื้นหลัง(background)
 • 警 [jǐng] เตือน, ตำรวจ –> 警察 [jǐngchá] ตำรวจ, 便衣警察 [biànyī jǐngchá] ตำรวจนอกเครื่องแบบ, 地方警察 [dìfāng jǐngchá] ตำรวจภูธร, 防暴警察 [fángbào jǐngchá] ตำรวจปราบจราจล, 法警 [fǎjǐng] ตำรวจประจำศาล , 崗警 [gǎngjǐng] ตำรวจเวร, 警告 [jǐnggào] การเตือน, 公路警察 [gōnglù jǐngchá] ตำรวจทางหลวง,  京畿警察 [jīngjī jǐngchá] ตำรวจนครบาล , 交通警察 [jiāotōng jǐngchá] ตำรวจจราจร, 水上警察 [shuǐshàng jǐngchá] ตำรวจทางน้ำ, 邊防警察 [biānfáng jǐngchá] ตำรวจตะเวนชายแดน,  公安警察 [gōng’ān jǐngchá] ตำรวจสันติบาล, 市政警察 [shìzhèng jǐngchá] ตำรวจเทศกิจ, 武警 [wǔjǐng] ตำรวจติดอาวุธ, 刑警 [xíngjǐng] ตำรวจอาชญากรรม, 巡警[xúnjǐng] ตำรวจตรวจการณ์
 • 頸 (頸) [jǐng] คอ –> 頸部 [jǐngbù] ส่วนคอ, 長頸鹿 [chángjǐnglù] ยีราฟ(giraffe), 瓶頸 [píngjǐng] คอขวด
 • 徑 (徑) [jìng] –> 半徑 [bànjìng] รัศมี(radius), 直徑 [zhíjìng] เส้นผ่าศูนย์กลาง(diameter), 外徑 [wàijìng] เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก(external diameter), 內徑 [nèijìng] เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(internal diameter), 田徑 [tiánjìng] กีฬาประเภทลู่และลาน, 田徑運動 [tiánjìngyùndòng] กีฑา(ลู่และลาน), 徑賽 [jìngsài] การแข่งขันวิ่ง
 • 凈 (淨) [jìng] สะอาด –> 乾淨 [gānjìng] สะอาด, 潔凈 [jiéjìng] สะอาด, 凈化 [jìnghuà] ทำให้สะอาดบริสุทธิ์, 凈重 [jìngzhòng] น้ำหนักสุทธิ(net weight), 資本凈虧損 [zīběn jìngkuīsǔn] ขาดทุนทุนสุทธิ
 • 靜 (靜) [jìng] เงียบ,สงบ –> 冷靜 [lěngjìng] ใจเย็น, 靜心 [jìngxīn] จิตใจสงบ, 靜電 [jìngdiàn] ไฟฟ้าสถิต, 安靜 [ānjìng] เงียบ
 • 競 (競) [jìng] แข่งขัน –> 競爭 [jìngzhēng] แข่งขัน(compete), 競賽 [jìngsài] การแข่งขัน(competition),  競走 [jìngzǒu] เดินแข่ง, 競選 [jìngxuǎn] แข่งขันการเลือกตั้ง, 競選總統 [jìngxuǎnzǒngtǒng] ลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี, 競爭對手 [jìngzhēngduìshǒu] คู่แข่ง
 • 竟 [jìng] เสร็จ, ในที่สุด –>  竟然 [jìngrán] ไม่คาดคิด(unexpectedly), 未竟 [wèijìng] ยังไม่เสร็จ
 • 境 [jìng] เขตแดน –> 心境[xīnjìng] สภาพจิตใจ, 環境 [huánjìng] สภาพแวดล้อม,  國境 [guójìng] ชายแดน/พรมแดน, 邊境 [biānjìng] ชายแดน(border)
 • 鏡 [jìng] กระจก,เลนส์ –> 鏡子 [jìngzi] กระจก, 眼鏡店 [yǎnjìngdiàn] ร้านแว่นตา, 老花鏡 [lǎohuājìng] แว่นสายตายาว ,
  近視眼鏡 [jìnshìyǎnjìng]  แว่นสายตาสั้น, 戴眼鏡的 [dàiyǎnjìngde] ใส่แว่น, 鏡框 [jìngkuàng] กรอบรูป, 透鏡 [tòujìng] เลนส์(lens), 墨鏡 [mòjìng] แว่นกันแดด(sunglasses), 太陽眼鏡 [tàiyángyǎnjìng] แว่นกันแดด, 望遠鏡 [wàngyuǎnjìng] กล้องส่องทางไกล, 放大鏡 [fàngdàjìng] แว่นขยาย
 • 敬 [jìng] เคารพ –> 尊敬 [zūnjìng] เคารพ(respect) เช่น 1.尊敬老人。 เคารพผู้ใหญ่ 2.尊敬老師。 เคารพคุณครู , 敬禮 [jìnglǐ] ทำความเคารพ(salute)
 • 冏 (囧) [jiǒng] สว่าง (ปัจจุบันอักษร 囧 มักถูกนำไปใช้แสดงอารมรณ์ของใบหน้าคน)
 • 糾 (糾, 糺) [jiū] แก้ไขให้ถูกต้อง –> 糾正 [jiūzhèng] แก้ไข (改正 [gǎizhèng] แก้ไข)
 • 究 [jiū] ค้นหาความจริง ศึกษาหาความจริง –> 研究 [yánjiū] ค้นคว้า วิจัย, 研究所 [yánjiūsuǒ] สถาบันวิจัย, 究竟 [jiūjìng]  จริงๆแล้ว(actually) เช่น 不知道自己究竟多深多淺 ไม่รู้ว่าตนเองนั้นแท้จริงแล้วลึกหรือตื้นเพียงไร
 • 久 [jiǔ] นาน(long) –> 我們得等多久? [wǒmenděiděngduōjiǔ] พวกเราต้องรอนานแค่ไหน, 長久 [chángjiǔ] ยาวนาน,
  好久 [hǎojiǔ] นานแล้ว เช่น 1.好久不見! ไม่เจอกันนานแล้ว 2.好久沒上網了。 ไม่ได้เข้าเน็ตนานแล้ว , 恆久 [héngjiǔ] ยั่งยืน/ชั่วนิรันดร์
 • 灸 [jiǔ]  ฝังเข็ม,รมยา –> 針灸 [zhēnjiǔ] การฝังเข็ม(acupuncture), 針灸醫生 [zhēnjiǔyīshēng] แพทย์ฝังเข็ม
 • 九 [jiǔ] เลขเก้า –> 九月 [jiǔyuè] กันยายน, 九霄雲外 [jiǔxiāoyúnwài] ไกลสุดขอบฟ้า
 • 玖 [jiǔ] ตัวเขียนเลขเก้า
 • 酒 [jiǔ] เหล้า –> 酒店 [jiǔdiàn] โรงแรม, 酒吧 [jiǔbā] บาร์, 酒精 [jiǔjīng] แอลกอฮอล์, 啤酒 [píjiǔ] เบียร์, 白葡萄酒 [báipútaojiǔ] ไวน์ขาว,  紅葡萄酒 [hóngpútaojiǔ] ไวน์แดง, 香檳酒 [xiāngbīnjiǔ] แชมเปญจ์, 白酒 [báijiǔ] เหล้าขาว, 喝酒 [hējiǔ] ดื่มเหล้า, 酒量 [jiǔliàng] ความสามารถในการดื่มเหล้า, 酒後不開車 [ jiǔhòu bùkāichē] ดื่มไม่ขับ, 喝酒不開車 [hējiǔ bùkāichē] ดื่มไม่ขับ,請勿酒後駕車 [qǐngwù jiǔhòujiàchē] ห้ามขับรถหลังดื่มสุรา
 • 韭 [jiǔ] ผักกุยช่าย –> 韭菜 [jiǔcài] กุยช่าย
 • 臼 [jiù] ครก –> 石臼 [shíjiù] ครกหิน
 • 舅 [jiù] ลุง –> 舅舅 [jiùjiu] ลุง
 • 舊 (舊) [jiù] เก่า –> 房子太舊了。 บ้านเก่าเกินไป, 依舊 [yījiù] เหมือนเดิม
 • 就 [jiù] ก็/จะ –> 1.我今天晚上就還你錢。 เย็นนี้ฉันจะคืนเงินให้เธอ , 就是 [jiùshì] ก็คือ/ใช่/จะ/ เช่น 可能就是這個原因。 อาจจะเป็นสาเหตุนี้ก็ได้   , 就診 [jiùzhěn] พบแพทย์เพื่อตรวจ, 來就診 [láijiùzhěn] มารับการตรวจ , 就要 [jiùyào] ใกล้/จะ เช่น我就要結婚了。 ฉันจะแต่งงานแล้ว 2.天就要下雨了 ฝนจะตกแล้ว , 成就 [chéngjiù] ประสบความสำเร็จ
 • 救 (捄) [jiù] ช่วย –> 呼救 [hūjiù] ร้องขอความช่วยเหลือ, 救世主 [jiùshìzhǔ] ผู้ช่วยโลก(พระเยซู), 救命 [jiùmìng] ช่วยชีวิต เช่น 救命啊!ช่วยด้วย! , 救護 [jiùhù] ปฐมพยาบาล, 救護車 [jiùhùchē] รถพยาบาล(ambulance), 救生衣 [jiùshēngyī] เสื้อชูชีพ
 • 柩  [jiù] โลง(ที่บรรจุศพแล้ว) –> 靈柩  [língjiù] โลง(ที่บรรจุศพแล้ว)
 • 居 [jū] ที่พัก –> 同居 [tóngjū] อยู่ก่อนแต่ง, 居民 [jūmín] ผู้อาศัย, 居然 [jūrán] ไม่คาดคิด/ทำให้ประหลาดใจ
 • 局 [jú] –> 郵局 [yóujú] ที่ทำการไปรษณีย์(post office), 布局 [bùjú] วางโครงเรื่อง
 • 菊 [jú] –> 菊花 [júhuā]  ดอกเบญจมาศ
 • 橘 [júzi] –> 橘子 [júzi] ส้ม
 • 舉 (舉) [jǔ] ยก –> 言談舉止 [yántán jǔzhǐ] การพูดและกริยาท่าทาง
 • 具 [jù] เครื่องมือ –> 工具 [gōngjù] เครื่องมือ(tool), 玩具 [wánjù] ของเล่น(toy), 具體 [jùtǐ] รูปธรรม/เฉพาะเจาะจง, 面具 [miànjù] หน้ากาก(mask), 刑具 [xíngjù] เครื่องลงทัณฑ์, 量具 [liángjù]  เครื่องมือวัด(measuring tool), 漁具 [yújù] เครื่องมือประมง, 農具 [nóngjù] เครื่องมือเกษตร
 • 懼 [jù] –> 恐懼 [kǒngjù] หวาดกลัว/ประหวั่นพรั่นพรึง(be frightened)
 • 俱 [jù] –> 俱全 [jùquán] มีครบถ้วน, 俱樂部 [jùlèbù] สโมสร(club)
 • 颶 (颶) [jù] –> 颶風 [jùfēng] พายุเฮอริเคน(hurricane)
 • 聚 [jù] ชุมนุม –> 聚焦 [jùjiāo] โฟกัส, 聚光燈 [jùguāngdēng]  ไฟสปอร์ตไลท์(spotlight), 聚會 [jùhuì] ชุมนุมกัน/อยู่ร่วมกัน, 相聚 [xiāngjù] ร่วมกัน/ด้วยกัน , 家庭聚會 [jiātíng jùhuì]  งานชุมนุมครอบครัว
 • 巨 [jù] ใหญ่, มหาศาล –> 巨額 [jù’é] จำนวนมหาศาล
 • 拒 [jù] ปฎิเสธ –> 拒絕 [jùjué] ปฎิเสธ(refuse), 據我所知 [jùwǒsuǒzhī] เท่าที่ฉันทราบ, 據說 [jùshuō] ว่ากันว่า(be said)
 • 距 [jù] ระยะทาง(distance) –> 相距 [xiāngjù] ห่างกัน, 距離 [jùlí] ระยะห่าง
 • 炬 [jù] คบเพลิง –> 火炬 [huǒjù] คบเพลิง(torch)
 • 鋸 [jù] เลื่อย(saw) –> 手板鋸 [shǒubǎnjù] เลื่อยมือ, 電鋸 [diànjù] เลื่อยไฟฟ้า, 鋸片 [jùpiàn] ใบเลื่อย
 • 句 [jù] ประโยค(sentence) –> 句子 [jùzi] ประโยค, 句型 [jùxíng] รูปประโยค(sentence pattern), 句號 [jùhào] ฟลูสต๊อป(full stop)
 • 據 [jù] –> 收據 [shōujù] ใบเสร็จรับเงิน(receipt) เช่น 請給我開個收據。 ช่วยออกใบเสร็จรับเงินให้ฉันหน่อยครับ, 據理力爭 [jùlǐlìzhēng] ถกเถียงกันตามเหตุผล
 • 劇 [jù] ละคร, งิ้ว –> 劇本 [jùběn] สคริปต์(script)/บทละคร, 劇團 [jùtuán] คณะละคร,電視劇 [diànshìjù] ละครโทรทัศน์
 • 捐 [juān] บริจาค –> 捐助 [juānzhù]  บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ, 捐贈 [juānzèng] บริจาค(donate), 捐血 [juānxuè] บริจาคโลหิต/บริจาคเลือด (to donate blood) 
 • 卷 (捲) [juǎn]* ม้วน –> 膠捲 [jiāojuǎn] ฟิลม์ (ถ่ายรูป/หนัง), 卷筆刀 [juǎnbǐdāo] กบเหลาดินสอ, 捲髮 [juǎnfà] ผมหยิก, 捲尺 [juǎnchǐ] ตลับเมตร, 考卷 [kǎojuàn] กระดาษข้อสอบ,改試卷 [ gǎishìjuàn] ตรวจข้อสอบ, 批卷 [pī​juàn] ตรวจข้อสอบ, 捲心菜 [juànxīncài] กะหล่ำปลี,捲入 [juǎnrù] ม้วนเข้าไป เช่น  當心捲入 [dāngxīn juǎnrù] ระวังถูกมัวนเข้าไป(มือ)
 • 絹 (絹) [juàn] ผ้าไหม –> 手絹 [shǒujuàn] ผ้าเช็ดหน้า(handkerchief)
 • 卷 [juàn]* หนังสือ –> 第一卷 เล่มที่หนึ่ง, 一卷集 รวมเล่มเดียว, 捲軸 [juànzhóu] หนังสือม้วน
 • 倦 [juàn] อ่อนเพลีย –> 疲倦 [píjuàn] อ่อนเพลีย
 • 決 [jué] เคล็ด –> 取決於 [qǔjuéyú] ขึ้นอยู่กับ, 秘訣 [mìjué] ความลับ, 決定 [juédìng] ตัดสินใจ/ตกลงใจ เช่น 我現在還不能決定。 ตอนนี้ฉันยังตัดสินใจไม่ได้, 決賽 [juésài] รอบชิงชนะเลิศ(final),  半決賽 [bànjuésài] รอบรองชนะเลิศ(semi-finals)
 • 訣 (訣) [jué] เคล็ด –> 秘訣 [mìjué] เคล็ดลับ(secret), 訣要 [juéyào] เคล็ดลับ, 下決心 [xiàjuéxīn ] ตัดสินใจ(decide)
 • 絕 [jué] ไม่มี,ตัดขาด –> 絕對 [juéduì] อย่างเด็ดขาด(absolute), 絕食 [juéshí] อดอาหาร, 絕命書 [juémìngshū] จดหมายลาตาย
 • 覺 (覺) [jué]* รู้สึก –> 錯覺 [cuòjué] ภาพลวงตา, 覺得 [juédé] รู้สึกว่า, 感覺 [gǎnjué] ความรู้สึก
 • 爵 [jué]  –> 爵士樂 [juéshìyuè] ดนตรีแจ๊ส(jazz)
 • 掘 [jué] ขุด(dig) –> 挖掘 [wājué] ขุด(挖金 ขุดทอง) , 挖掘機 [wājuéjī] รถขุด(挖土機), 發掘 [fājué] ขุดค้น(วัตถุโบราณ), 發掘古墓 [fājué gǔmù] ขุดค้นสุสานโบราณ, 古墓 [gǔmù] สุสานโบราณ
 • 君 [jūn] กษัตริย์ –> 君主 [jūnzhǔ] กษัตริย์, 君主專制 [jūnzhǔzhuānzhì] ระบบกษัตริย์ปกครองประเทศ/ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช, 君子 [jūnzǐ] สุภาพบุรุษ,君子一言,駟馬難追 [jūnzǐyīyán, sìmǎnánzhuī] สุภาพบุรุษ พูดแล้วไม่คืนคำ, 鄧麗君 [Dèng Lìjūn]  เติ้งลี่จวิน/Teresa Teng(นักร้อง)
 • 軍 (軍) [jūn] ทหาร –> 軍人 [jūnrén] ทหาร, 軍事 [jūnshì] การทหาร, 軍隊 [jūnduì] กองทัพ(troops), 陸軍 [lùjūn] กองทัพบก(land forces), 海軍 [hǎijūn] กองทัพเรือ(navy), 空軍 [kōngjūn] กองทัพอากาศ(air force), 軍令 [jūnlìng] คำคำสั่งทหาร, 軍艦 [jūnjiàn] เรือรบ(warship),裁軍 [cáijūn] ลดกำลังอาวุธ,  冠軍 [guànjūn] ชนะเลิศ(champion), 亞軍 [yàjūn] รองชนะเลิศ(runner-up)
 • 均 [jūn] เฉลี่ย –> 平均 [píngjūn]  ถัวเฉลี่ย(average)
 • 菌 [jūn] แบคทีเรีย –>  抗菌素 [kàngjūnsù] ยาปฏิชีวนะ(antibiotic), 細菌 [xìjūn] จุลินทรีย์/เชื้อแบคทีเรีย, 病菌 [bìngjūn] เชื้อโรค แบคทีเรีย, 細菌戰爭 [xìjùnzhànzhēng] สงครามเชื้อโรค(戰爭 zhànzhēng สงคราม) , 細菌武器 [xìjūnwǔqì] อาวุธเชื้อโรค
 • 俊 [jùn] หล่อ –>  英俊 [yīngjùn] รูปหล่อ

——————————————————————————————

 • 咖 [kā] –> 咖啡 [kāfēi] กาแฟ, 咖啡豆 [kāfēidòu] เมล็ดกาแฟ, 速溶咖啡 [sùróng kāfēi] กาแฟสำเร็จรูป, 凍咖啡 [dòngkāfēi] กาแฟเย็น, 咖啡室 [kāfēishì] ร้านกาแฟ, 咖啡店 [kāfēidiàn] คาเฟ่,咖啡廳 [kāfēitīng] ค๊อฟฟี่ช๊อป, 咖啡館 [kāfēiguǎn] คาเฟ่, 現成咖啡 [xiànchéngkāfēi] กาแฟสำเร็จรูป, 即溶咖啡 [jíróngkāfēi] กาแฟสำเร็จรูป(instant coffee), 現磨咖啡 [xiàn mókāfēi] กาแฟสด, 三合一咖啡 [sānhéyīkāfēi] กาแฟทรีอินวัน, 鮮奶油 [xiān nǎiyóu] วิปปิ้งครีม, 奶油 [nǎiyóu] วิปปิ้งครีม, 無咖啡因的咖啡 [wúkāfēiyīndekāfēi] กาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน, 卡布奇諾 [kǎbùqínuò] คาปูชิโน, 黑咖啡 [hēikāfēi] กาแฟดำ, 摩卡咖啡 [mókǎkāfēi] มอคค่า, 拿鐵咖啡 [nátiěkāfēi] ลาเต้, 濃縮咖啡 [nóngsuōkāfēi] เอสเพรสโซ, 藍山咖啡 [lánshānkāfēi] บลูเม้าเท้นท์, 咖啡豆 [kāfēidòu] เมล็ดกาแฟ
 • 咔 [kǎ] –> 咔嚓 [kāchā] คำเลียงเสียง”แตกร้าว”, 咔嘰 [kǎjī] สีกากี
 • 卡 [kǎ]* การ์ด –> 卡通 [kǎtōng] การ์ตูน, 卡車 [kǎchē] รถบรรทุก, 卡其 [kǎqí] สีกากี, 卡拉OK [kǎlā OK] คาราโอเกะ
 • 開 [kāi] เปิด –> 開會 [kāihuì] เปิดประชุม, 開玩笑 [kāiwánxiào] ล้อเล่น, 離開 [líkāi] จากไปที่อื่น , 開關 [kāiguān] สวิตซ์ไฟ, 開始 [kāishǐ] เริ่ม,  公開 [gōngkāi] สาธารณะ, 開學 [kāixué] เปิดเทอม(school opens), 開拓市場 [kāituòshìchǎng] บุกเบิกตลาด, 開心 [kāixīn] เบิกบานใจ, 開心果 [kāixīnguǒ] ถั่วพิสตาชิโอ(pistachio)
 • 鎧 (鎧) [kǎi] เสื้อเกราะ –> 鎧甲 [kǎijiǎ] เสื้อเกราะ(suit of armour), 鎧甲勇士 [kǎijiǎ yǒngshì]  เกราะนักรบ, 裝甲車輛 [zhuāngjiǎ chēliàng] รถหุ้มเกราะ, 裝甲轎車 [zhuāngjiǎ jiàochē] รถเก๋งหุ้มเกราะ
 • 凱 (凱) [kǎi]  ชัยชนะ(triumph) –> 凱歌 [kǎigē] เพลงแห่งชัยชนะ, 凱旋 [kǎixuán] กลับมาด้วยชัยชนะ, 凱旋門 [kǎixuánmén] ประตูชัย, 凱蒂貓 [Kǎidì Māo] คิตตี้/Hello Kitty
 • 慨 [kǎi] ใจกว้าง –>  慷慨 [kāngkǎi] ใจกว้าง, 感慨 [gǎnkǎi] เสียงทอดถอนใจ
 • 刊 (栞) [kān] นิตยสาร –> 期刊 [qīkān] วารสาร/นิตยสาร , 報刊 [bàokān] หนังสือพิมพ์และวารสาร
 • 堪 [kān] อดทน –> 難堪 [nánkān] ทนไม่ได้/ขวยเขิน
 • 砍 [kǎn] ตัด –> 砍價 [kǎnjià] ต่อรองราคา, 砍柴 [kǎn chái] ตัดฟืน(cut firewood)
 • 侃 [kǎn]  –> 侃價 [kǎnjià] ต่อรองราคา
 • 看 [kàn] ดู, มอง –> 我喜歡看雜技。 ผมชอบดูกายกรรม, 看演出 [kànyǎnchū] ชมการแสดง, 看病 [kànbìng] หาหมอ, 看見 [kànjiàn] มองเห็น, 看來 [kànlái] ดูเหมือน, 看起來 [kànqǐlái] ดูเหมือนว่า,看上 [kànshàng] พอใจ, 收看 [shōukàn] ดู/ชม, 看不起 [kànbuqǐ] ดูถูก, 觀看 [guānkàn] ชม, 好看 [hǎokàn] น่าดู, 難看 [nánkàn] ไม่น่าดู/น่าเกลียด
 • 康 [kāng] แข็งแรง,สุขภาพดี –> 康寧 [kāngníng] สงบสุข, 健康 [jiànkāng] สุขภาพแข็งแรง, 康乃馨 [kāngnǎixīn] ดอกคาร์เนชั่น, 康復 [kāngfù] ร่างกายฟื้นฟูแข็งแรงเป็นปกติ, 康熙 [kāngxī] ยุคคังซี, 尼康 [níkāng] นิคอน(Nikon)
 • 糠 [kāng] รำข้าว –> 米糠 [mǐkāng] รำข้าว(rice bran), 米糠油 [mǐkāngyóu] น้ำมันรำข้าว
 • 慷 [kāng]  –>  慷慨 [kāngkǎi] ใจกว้าง
 • 扛 [káng] แบกหาม –> 扛木板 แบกไม้กระดาน, 扛水泥包 แบกถุงปูนซีเมนต์
 • 抗 [kàng] ต่อต้าน –>   抗菌素 [kàngjūnsù] ยาปฏิชีวนะ(antibiotic), 對抗 [duìkàng] ต่อต้าน
 • 考 [kǎo] สอบ, ตรวจสอบ –> 考卷 [kǎojuàn] กระดาษข้อสอบ, 考試 [kǎoshì] สอบข้อเขียน,考慮 [kǎolǜ] พิจารณา
 • 銬 (銬) [kào] กุญแจมือ –> 手銬 [shǒukào] กุญแจมือ(handcuffs)
 • 靠 [kào] พึ่งพิง,เชื่อถือ –> 靠普 [kàopǔ] เชื่อ(有戲), 不靠譜 [búkàopǔ] ไม่เชื่อ(沒戲), 靠准 [kàozhǔn] เชื่อถือได้, 靠不住 [kàobúzhù] เชื่อถือไม่ได้, 靠墊 [kàodiàn] หมอนอิง, 靠運氣不如靠努力。 ลิขิตฟ้า(พึ่งวาสนา)หรือจะสู้มานะคน
 • 科 [kē]สาขาวิชา,แผนก –> 牙科 [yákē] แผนกทันตกรรม, 外科 [wàikē] แผนกศัลยกรรม(surgery), 內科 [nèikē] แผนกอายุรกรรม(internal medicine), 婦科 [fùkē] แผนกสูตินารี(gynaecology), 皮膚科 [pífūkē] แผนกโรคผิวหนัง(dermatology), 眼科 [yǎnkē] แผนกจักษุ(ophthalmology),  精神科 [ jīngshénkē] แผนกจิตเวช(psychiatry), 會計科 [kuàijìkē] แผนกบัญชี,  財務科 [cáiwùkē] แผนกการเงิน, 維修科 [wéixiūkē] แผนกบำรุง
 • 蝌 [kē] –>  蝌蚪 [kēdǒu] ลูกกบ(tadpole)
 • 磕 [kē] กระทบ –> 磕碰 [kēpèng] กระทบกระทั่ง, 磕頭 [kētóu] คุกเข่าคำนับ(ก้มศรีษะให้ติดพื้น)
 • 瞌 [kē] –> 瞌睡 [kēshuì] ง่วงนอน/เคลิ้ม, 打瞌睡 [dǎkēshuì] สัปหงก
 • 顆 [kē] เม็ด,ดวง(ลักษณะนาม) –> 顆粒 [kēlì] เม็ด, 塑料顆粒 [sùliàokēlì] เม็ดพลาสติก, 納米顆粒 [nàmǐkēlì] อนุภาคนาโน/nanoparticle (納米 nàmǐ นาโน)
 • 殼 (殻) [ké]* เปลือก –> 貝殼 [bèiké] เปลือกหอย, 甲殼 [jiǎqiào*] กระดอง, 手機殼 [shǒujīké] หน้ากากโทรศ้พท์/ปลอกโทรศัพท์
 • 可 [kě] ได้, เป็นไปได้ –>  可樂 [kělè] โค๊ก, , 可憐 [kělián] น่าสงสาร, 認可 [rènkě] อนุญาต/ยอม,可是 [kěshì] แต่ว่า/จริงๆ เช่น 1.謝謝你的邀請,可是… ขอบคุณที่เชิญ แต่… , 可以 [kěyǐ] สามารถ/ได้ เช่น 1.可以嗎 ? ได้ไหม 2.可以幫我們照張相嗎? ช่วยถ่ายรูปให้พวกเราหน่อยได้ไหม 3.當然可以。ได้แน่นอน 4.馬上可以修好。 สักครู่ก็ซ่อมเสร็จ 5.DVD可以播放CD嗎?ดีวีดีสามารถเล่นแผ่นซีดีหรือไม่ 6.可以的。ได้ครับ , 可能 [kěnéng] อาจจะ/เป็นไปได้ เช่น 可能發生的事 เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ 2.可能吧 。 น่าจะใช่ , 可惜 [kěxī] น่าเสียดาย เช่น 1.可惜有點兒緊。 น่าเสียดายคับไปหน่อย 2.可惜有點兒肥。น่าเสียดายหลวมไปหน่อย , 可憐 [kělián] น่างสงสาร(pitiful), 可愛 [kě’ài] น่ารัก(adorable
 • 渴 [kě] กระหาย(thirsty) –> 如饑似渴 [rújīsìkě] อย่างกระหาย
 • 客 [kè]  แขก –> 客人 [kèrén] แขก(guest),  做客 [zuòkè] เป็นแขก, 客廳 [kètīng] ห้องรับแขก, 送客 [sòngkè] ส่งแขก(see off a visitor),  客氣 [kèqi] เกรงใจ,不客氣 [búkèqi] ไม่ต้องเกรงใจ, 乘客 [chéngkè] ผู้โดยสาร, 客場 [kèchǎng] ผู้ชมในสนาม, 黑客 [hēikè] แฮกเกอร์ (Hacker), 好客 [hàokè]  มีอัธยาศัย/ต้อนรับแขก เช่น 好客熱情 มีน้ำใจอันอบอุ่นในการต้อนรับแขก,  客廳 [kètīng] ห้องรับแขก(living room), 顧客 [gùkè] ลูกค้า(customer)
 • 課 (課) [kè] วิชา,แผนก –> 上課 [shàngkè] เข้าเรียน(have class), 下課 [xiàkè] เลิกเรียน(finish class), 沒課 [méikè] ไม่มีเรียน, 聽課 [tīngkè] ฟังคำบรรยาย, 講課 [jiǎngkè] บรรยาย(lecture), 課本 [kèběn] หนังสือเรียน(textbook), 課文 [kèwén] ตัวบท(text), 課程 [kèchéng] หลักสูตร(course)
 • 刻 [kè] แกะสลัก, เวลา –> , 刻印 [kèyìn] แกะสลัก, 雕刻 [diāokè] แกะสลัก(carve), 雕像 [diāoxiàng] รูปปั้น, 刻紙 [kèzhǐ] ตัดกระดาษจีน(剪紙),  刻刀 [kèdāo] มีดแกะสลัก, 精雕細刻 [jīngdiāoxìkè] แกะสลักอย่างประณีต, 立刻 [lìkè] ทันทีทันใด, 刻苦 [kèkǔ] ทำงานหนัก ขยันหมั่นเพียร
 • 克 (剋) [kè] กรัม –> 巧克力 [qiǎokèlì] ช็อคโกแลต(chocolate), 奧林匹克 [àolínpǐkè] โอลิมปิก(olympic), 克拉 [kèlā] กะรัต(carat/karat), 千克 [qiānkè] กิโลกรัม(kilogram), 夾克 [jiākè]  แจ็คเก็ต(jacket), 克服 [kèfú] เอาชนะ, 克己 [kèjǐ] ราคาย่อมเยา, 克己 [kèjǐ] การควบคุมตนเอง เช่น 1.如何克己? จะควบคุมตนเองอยางไร 2.克己是戒律的起步。 การควบคุมตนเองคือจุดเริ่มต้นของการมีศีล(戒律 jièlǜ ศีล)
 • 肯 (肎) [kěn] –> 肯定 [kěndìng] แน่นอน(confirm), 再苦也肯努力。 ต่อให้ยากลำบากกว่านี้ก็ต้องเพียรพยายาม,
 • 墾 (墾) [kěn]  –> 開墾 [kāikěn] บุกเบิก
 • 啃 [kěn] แทะ –> 啃草 [kěncǎo] เล็มหญ้า/กินหญ้า, 啃骨頭 [kěngǔtou] แทะกระดูก
 • 懇 (懇) [kěn] จริงใจ, ขอร้อง –> 懇求 [kěnqiú] ขอร้อง(beg)
 • 空 [kōng]* ท้องฟ้า, ว่างเปล่า –> 太空 [tàikōng] อวกาศ, 空氣 [kōngqì] อากาศหายใจ, 空間 [kōngjiān] ที่ว่าง, 空調 [kōngtiáo] เครื่องปรับอากาศ, 空氣過濾器 [kōngqìguòlǜqì] ฟิลเตอร์กรองอากาศ, 過濾器 [guòlǜqì] ฟิลเตอร์, 航空 [hángkōng] ทางเครื่องบิน, 航空的多少錢? ส่งทางเครื่องบินเท่าไหร่, 航空信 [hángkōngxìn] จดหมายทางอากาศ
 • 孔 [kǒng] รู(hole) –> 鼻孔 [bíkǒng] รูจมูก(nostril), 臉孔 [liǎnkǒng] ใบหน้า
 • 恐 [kǒng] กลัว(fear) –> 恐怕 [kǒngpà] กลัว, 恐嚇 [kǒnghè] ข่มขู่(threaten), 反恐 [fǎnkǒng] ต่อต้านการก่อการร้าย(anti-terrorism), 恐怖 [kǒngbù] สยองขวัญ
 • 空 [kòng]* เวลาว่าง –>  你什麼時候有空? คุณจะมีเวลาว่างเมื่อไหร่, 有空給我打電話。 มีเวลาว่างก็โทรมาหาฉันนะ
 • 控 [kòng] ควบคุม(control) –> 控制 [kòngzhì] ควบคุม, 遙控 [yáokòng] รีโมตคอนโทล(remote control), 控告 [kònggào] ฟ้องร้อง, 控制面板 [kòngzhìmiànbǎn] แผงควบคุม(control panel), 控制櫃 [kòngzhìguì] ตู้ควบคุม(control cabinet), 控制器 [kòngzhìqì] อุปกรณ์ควบคุม (control device)
 • 口 [kǒu] ปาก –>心口如一 [xīnkǒurúyī] ปากกับใจตรงกัน, 口頭語 [kǒutóuyǔ] คำกริ่น,  一口氣 [yīkǒuqì] รวดเดียว(อึดใจเดียว), 路口 [lùkǒu] ปากทาง เช่น 在前面的路口往左拐。 เลี้ยวซ้ายตรงปากทางด้านหน้า, 門口 [ménkǒu] หน้าประตู เช่น 星期天早上六點在大門口見面 。 6 โมงเช้าวันอาทิตย์เจอกันที่ประตูใหญ่, 口袋 [kǒudai] กระเป๋าเสื้อ/กระเป๋ากางเกง/กระเป๋าถุง, 口水 [kǒushuǐ] น้ำลาย(saliva), 口福 [kǒufú] ลาภปาก, 心服口服 [xīnfúkǒufú] ยอมรับทั้งปากและใจ, 口味 [kǒuwèi] รสชาติ(เปรี้ยวหวานมันเค็ม ฯลฯ), 口感 [kǒugǎn] รสสัมผัส(นุ่ม กรอบ เหนียวฯลฯ), 口緊 [kǒujǐn] ปากหนัก
 • 叩 [kòu] เคาะ –>  叩門 [kòumén] เคาะประตู(to knock door)
 • 扣 [kòu] –> 折扣 [zhékòu] ส่วนลด(discount),扣分 [kòufēn] หักคะแนน, 扣錢 [kòuqián] หักเงิน, 扣工資 [kòugōngzī] หักเงินเดือน, 扣稅 [kòushuì]  หักภาษี, 紐扣 [niǔkòu] กระดุม, 扣眼 [kòuyǎn] รังกระดุม, 扣紐扣 [kòuniǔkòu] ติดกระดุม
 • 寇 (宼) [kòu] โจรผู้ร้าย –> 寇讎 [kòuchóu] ศัตรูคู่อาฆาต, 成王敗寇 [chéngwáng bàikòu] ชนะเป็นเจ้า แพ้เป็นโจร, 賊寇 [zéikòu] ศัตรู, 海寇 [hǎikòu] โจรสลัด
 • 蔻 [kòu] –> 蘭蔻 [Lánkòu] ลังโคม(Lancome)
 • 哭 [kū] ร้องไห้(to cry)
 • 枯 [kū] เหี่ยวแห้ง, แห้งขอด –> 乾枯 [gānkū] แห้ง
 • 窟 [kū] ถ้ำ(洞穴)  –> 龍門石窟 [Lóngménshíkū] ถ้ำหินหลงเหมิน, 敦煌石窟 [dūnhuángshíkū] ถ้ำหินตุนหวง, 匪窟 [fěikū] ถ้ำโจร
 • 苦 [kǔ] ขม, เจ็บปวด, ทุกข์ยาก –> 刻苦 [kèkǔ] ทำงานหนัก ขยันหมั่นเพียร, 痛苦 [tòngkǔ] เจ็บปวด, 苦惱 [kǔnǎo] ความทุกข์
 • 酷 [kù] โหดเหี้ยมทารุณ, อย่างสุดขีด –> 酷愛 [kùài] กิจกรรมที่ชอบเป็นพิเศษ
 • 庫 [kù] โกดัง, คลัง –> 庫存 [kùcún] สต๊อก, 庫侖 [kùlún] คูลอมบ์(coulomb), 車庫 [chēkù] โรงจอดรถ
 • 褲 (褲) [kù] กางเกง –> 褲子 [kùzi] กางเกง, 褲帶 [kùdài] เข็มขัด, 鉛筆褲 [qiānbǐkù] กางเกงทรงกระบอก
 • 誇 (誇) [kuā] คุยโวโอ้อวด,ชม –> 誇大 [kuādà] คุยโวโอ้อวด
 • 垮  [kuǎ] พังทลาย  –>  垮台 [kuǎtái] พังทลาย
 • 跨 [kuà] ก้าวข้าม –> 跨越 [kuàyuè] ก้าวข้าม, 跨欄 [kuàlán] กระโดดข้ามรั้ว,  跨年 [kuànián] วันส่งท้ายปีเก่า
 • 快 [kuài] เร็ว –> 您能不能再快一點兒 ? เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหม, 好像快沒油了。 รู้สึกเหมือนน้ำมันใกล้จะหมดแล้ว, 快樂 [kuàilè] มีความสุข, 愉快 [yúkuài] มีความสุข, 快餐 [kuàicān] ฟาส์ฟูด/อาหารจานด่วน, 快艇 [kuàitǐng] เรือเร็ว(speed boat), 加快 [jiākuài] เร่งให้เร็วขึ้น} 快車 [kuàichē] รถด่วน, 趕快 [gǎnkuài] รีบ
 • 塊 (塊) [kuài] ก้อน,ชิ้น(ลักษณะนาม) –> 石塊 [shíkuài] ก้อนหิน, 冰塊 [bīngkuài] น้ำแข็ง/ก้อนน้ำแข็ง, 一塊兒 [yíkuàir] ด้วยกัน
 • 會 [kuài]* บัญชี –> 會計師 [kuàijìshī] นักบัญชี,  會計科 [kuàijìkē] แผนกบัญชี
 • 筷 [kuài] ไม้ตะเกียบ –> 筷子 [kuàizǐ] ตะเกียบ
 • 款 [kuǎn]  –> 付款 [fùkuǎn] ชำระเงิน, 自動提款機 [zìdòngtíkuǎnjī] ตู้เอทีเอ็ม, 提款卡 [tíkuǎnkǎ] บัตรเอทีเอ็ม, 現款 [xiànkuǎn] เงินสด(cash), 貸款   [dàikuǎn] เงินกู้(loan)
 • 寬 (寬) [kuān] กว้าง –> 寬容[kuānróng] โอบอ้อมอารี
 • 狂 [kuáng] บ้า –> 狂犬病 [kuángquǎnbìng] โรคพิษสุนัขบ้า, 狂人 [kuángrén] คนบ้า(madman)
 • 況 (況) [kuàng] เหตุการณ์ –> 情況 [qíngkuàng] สถานการณ์(situation) เช่น 現在情況好多了。 สถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้ว, 狀況 [zhuàngkuàng] สภาพ(condition)
 • 曠 (曠) [kuàng] –> 曠野 [kuàngyě] ท้องทุ่งกว้าง, 曠世 [kuàngshì] หนึ่งเดียวในโลก
 • 礦 (礦) [kuàng] แร่ –> 礦泉水 [kuàngquánshuǐ] น้ำแร่(mineral water), 礦工 [kuànggōng] คนงานเหมือง(miner), 礦井 [kuàngjǐng] เหมือง(mine)
 • 眶 [kuàng] เบ้าตา –> 眼眶 [yǎnkuàng] เบ้าตา
 • 框 [kuàng] กรอบ, วงกบประตูหน้าต่าง –> 鏡框 [jìngkuàng] กรอบรูป, 畫框 [huàkuàng] กรอบรูป, 相框 [xiàngkuàng] กรอบรูป, 門框 [ménkuàng] วงกบประตู(gate frame), 窗框 [chuāngkuàng] วงกบหน้าต่าง(window frame)
 • 盔 [kuī] หมวกเหล็ก –>  頭盔 [tóukuī] หมวกกันน็อก(helmet), 盔甲 [kuījiǎ] เกราะ
 • 窺 (窺) [kuī] แอบดู –> 偷窺 [tōukuī] แอบมอง, 窺視 [kuīshì]  แอบมอง, 窺視孔 [kuīshìkǒng] ช่องแอบมอง/รูแอบมอง
 • 虧 (虧) [kuī] เสียหาย –> 吃虧 [chīkuī] เสียเปรียบ, 多虧 [duōkuī] ดีที่ เช่น 多虧你陪我一起來。 ดีนะที่เธอมาเป็นเพื่อนฉัน , 幸虧 [xìngkuī] โชคดี(fortunately) , 虧本 [kuīběn] ขาดทุน, 虧損 [kuīsǔn] ขาดทุน
 • 奎 [kuí] แซ่ขุย
 • 葵 [kuí]  –> 向日葵 [xiàngrìkuí] ดอกทานตะวัน(sunflower)
 • 魁 [kuí] หัวหน้า –>  黨魁 [dǎngkuí]หัวหน้าพรรค
 • 傀 [kuǐ] –> 傀儡 [kuǐlěi] หุ่นเชิด
 • 愧 (媿) [kuì] ละอาจใจ –> 慚愧 [cánkuì] ละอายใจ(ashamed)
 • 坤 [kūn] ดิน, ปฐพี, หญิง –> 乾坤 [qiánkūn] ฟ้าดิน, 坤表 [kūnbiǎo] นาฬิกาผู้หญิง
 • 昆 [kūn] –>  昆蟲 [kūnchóng] แมลง(insect), 昆明 [kūnmíng] คุนหมิง(เมืองหลวงของยูนนาน),
 • 捆 (綑) [kǔn] มัด,ผูก –> 捆綁 [kǔnbǎng] มัด
 • 困 [kùn] ลำบาก, ง่วง –> 困難 [kùnnán] ยากลำบาก, 我還困着呢。 ฉันยังง่วงอยู่เลย, 困住 [kùnzhù] กักขังไว้
 • 擴 (擴) [kuò] ขยาย –> 擴大 [kuòdà] ขยาย(expand), 擴音機 [kuòyīnjī] เครื่องขยายเสียง/แอมป์ , 擴展 [kuòzhǎn] ขยาย
 • 括 [kuò] ครอบคลุม –> 包括 [bāokuò] รวม(include) เช่น 1.包括早餐嗎? รวมอาหารเช้าไหม 2.不包括。ไม่รวม
 • 闊 (闊) [kuò] หรูหราฟุ่มเฟือย –> 闊綽 [kuòchuò] หรูหราฟุ่มเฟือย
  Continue reading »
Jun 012011
 

1. เรียนรู้จากวิวัฒนาการของอักษรจีน (chinese character evolution)

ตัวอย่างอักษรภาพ
日[rì] ดวงอาทิตย์,山[shān] ภูเขา,水[shuǐ] น้ำ,木[mù] ไม้,林[lín] ป่า,森[sēn] ป่าไม้, 鳥[niǎo] นก
象[xiàng] ช้าง, 草[cǎo] หญ้า,田[tián] นา, 竹[zhú] ไม้ไผ่,馬[mǎ] ม้า,夫[fū] ผู้ชาย(สามี),刀[dāo]มีด
舟[zhōu] เรือลำเล็ก,魚[yú] ปลา, 網[wǎng] ตาข่าย,燕[yàn] นกนางแอ่น,雲[yún] เมฆ,雨[yǔ] ฝน
傘[sǎn] ร่ม,石[shí] หิน,火[huǒ] ไฟ,龜[guī] เต่า, 鹿[lù] กวาง,豕 [shǐ] หมู,虎[hǔ] เสือ,叟[sǒu] คนแก่
弓[gōng] ธนู,舍[shè] บ้านพัก, 羊[yáng] แกะ,花[huā] ดอกไม้, 門[mén] ประตู,犬[quǎn] สุนัข
子[zǐ] เด็ก (ลูก),女[nǚ] ผู้หญิง (ภรรยา),月[yuè] เดือน

 

2. เรียนรู้จาก ส่วนประกอบของอักษรข้าง (偏旁) ที่มีวิวัฒนาการจากอักษรภาพ (形聲字)

ตัวอย่างอักษรข้าง

偏旁 名稱 例字
兩點水兒 [liǎngdiǎnshuǐr] อักษรสองหยดน้ำ (เกี่ยวกับน้ำแข็ง) 次、冷、准
三點水兒 [sāndiǎnshuǐr] อักษรสามหยดน้ำ (เกี่ยวกับน้ำ) 汅,氾,氿,汀,汁
禿寶蓋兒 [tūbǎogàir] อักษรหัวเป่า 寫、軍、冠
訁[言] 言字旁兒 [yánzìpángr] อักษรข้างคำพูด 計、論、識
偏廠兒 [piānchǎngr] อักษรข้างโรงเรือน 廳、歷、厚
三匡欄兒 [sānkuānglánr] 

三匡兒 [sānkuāngr]

區、匠、匣
刂(刀) 立刀旁兒 [lìdāopángr] อักษรข้างมีดดาบ (เกี่ยวกับของมีคม) 

立刀兒 [lìdāor]

列、別、劍
同字匡兒 [tóngzìkuāngr] กรอบอักษรถง 岡、網、周
亻(人) 單人旁兒 [dānrénpángr] อักษรข้างคน (เกี่ยวกับคน) 

單立人兒 [dānlìrénr]

仁、位、你
包字頭兒 [bāozìtóur] อักษรหัวเปา 勺、勾、旬
私字兒 [sīzìr] อักษรข้างแขน 允、去、矣
建之旁兒 [jìànzhīpángr] อักษรข้างเจี้ยน 廷、延、建
單耳旁兒 [dān’ěrpángr]  อักษรข้างหูเดี่ยว 

單耳刀兒 [dān’ěrdāor]

衛、印、卻
穴寶蓋 [xuébǎogài] อักษรหัวถ้ำ 空、窮
禹字旁 [yǔzìpáng] 禹、禽
爪字旁/爪字頭 [zhuǎzìpáng/zhuǎzìtóu]  อักษรกรงเล็บ 爬、采
卜字旁 [bǔzìpáng] อักษรเสี่ยงทาย 占、卦
兒字底 [érzìdǐ] อักษรภาพลักษณ์เด็กคลาน 光、兄
魚字旁 อักษรข้างปลา 鯨、鮮
黑字頭/黑字旁/黑字底 อักษรดำ 墨、默、黛
雙耳旁兒 [shuāng’ěrpángr] 

雙耳刀兒 [shuāng’ěrdāor]

左耳刀兒 [zuǒ’ěrdāor] (อยู่ทางซ้าย) อักษรข้างหูซ้าย (阜) เกี่ยวกับเนินดิน,ภูเขาเล็กๆ

右耳刀兒 [yòu’ěrdāor] (อยู่ทางขวา) อักษรข้างหูขวา (邑) เกี่ยวกับประเทศ, เมือง, เขต

防、阻、院 

邦、那、郊

丬 [爿] 將字旁兒 [jiàngzìpángr] 壯、狀、將
忄[心] 豎心旁兒 [shùxīnpángr] อักษรข้างใจ 

豎心兒 [shùxīnr]

懷、快、性
心字底 [xīnzìdǐ] อักษรล่างใจ
豎心底 shùxīndǐ อักษรล่างใจ
寶蓋兒 [bǎogàir] อักษรหัวเป่า (ภาพลักษณ์หลังคาบ้าน) 宇、定、賓
廣字旁兒 [guǎngzìpángr] อักษรข้างโรงงาน 庄、店、席
辶 [走] 走之兒 [zǒuzhīr] อักษรข้างการเดินทาง 過、還、送
提土旁兒 [títǔpángr] อักษรข้างดิน 

剔土旁兒 [títǔpángr]

地、場、城
艹 [艸] 草字頭兒 [cǎozìtóur] อักษรหัวต้นหญ้า 

草頭兒 [cǎotóur]

艾、花、英
弄字底兒 [nòngzìdǐr] ภาพลักษณ์มือสองข้างถือสิ่งของ 開、弁、異
尤字旁兒 [yōuzìpángr] 尤、龍、尥
扌[手] 提手旁兒 [tíshǒupángr] อักษรข้างมือ 

剔手旁兒 [tīshǒupángr]

扛、擔、摘
方匡兒 [fāngkuàngr] อักษรกรอบสี่เหลี่ยม 因、國、圖
彳(人人) 雙人旁兒 [shuāngrénpángr] อักษรข้างคนสองคน เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือเดินทาง 

雙立人兒 [shuānglìrénr]

行、征、徒
三撇兒 [sānpiěr] ภาพลักษณ์ใบหลิว, หนวดของผู้เฒ่า 形、參、須
犭[犬] 反犬旁兒 [fǎnquǎnpángr] 

犬猶兒 [quǎnyóur] อักษรข้างสุนัข

狂、獨、狠
肉 [月] 肉月底/肉月兒/肉字旁 อักษรข้างเนื้อ 腐、胃、肺
羊字頭/羊字旁/斜羊旁 อักษรหัวแกะ 羨、羚
飠 [食] 食字旁兒 [shízìpángr] อักษรข้างอาหาร 飲、飼、飾
子字旁兒 [zǐzìpángr] อักษรข้างเด็ก 孔、孫、孩
絞絲旁兒 [jiǎosīpángr] อักษรข้างไหม เกี่ยวกับสิ่งทอ 

亂絞絲兒 [luànjiǎosīr]

紅、約、純
巛 [川] 三拐兒 [sānguǎir] ภาพลักษณ์ลำธาร 甾、邕、巢
弋 [yì] 弋字 ภาพลักษณ์ลูกธนู 式, 貳
橫山 อักษรภูเขาตะแคลง (ภาพลักษณ์ไม้กวาด) 歸、芻、尋、當、靈、錄、帚、彗
四點兒 [sìdiǎnr] อักษรสี่จุด ,มักเกี่ยวข้องกับไฟ 傑、點、熱
火字旁兒 [huǒzìpángr] อักษรข้างไฟ 燈、燦、燭
礻[示] 示字旁兒 [shìzìpángr] อักษรข้างโต๊ะบูชา 

示補兒 [shìbǔr]

禮、社、祖
王字旁兒 [wángzìpángr] อักษรข้างกษัตย์ 

斜玉旁兒 [xiéyùpángr]

玩、珍、班
木字旁兒 [mùzìpángr] อักษรข้างไม้ 朴、杜、棟
牜[牛] 牛字旁兒 [niúzìpángr] อักษรข้างวัว 

剔牛兒 [tìniúr]

牡、物、牲
折文兒 [zhéwénr] 冬、處、夏
夂[攴] 反文旁兒 [fǎnwénpángr] 

反文兒 [fǎnwénr]

收、政、教
病字旁兒 [bìngzìpángr] อักษรข้างเจ็บป่วย 

病旁兒 [bìngpángr]

症、疼、痕
衤 [衣] 衣字旁兒 [yīzìpángr] อักษรข้างเสื้อผ้า 

衣補兒 [yībǔr]

初、袖、被
春字頭兒 [chūnzìtóur] อักษรหัวชุน 奉、奏、秦
罒 [網] 四字頭兒 [sìzìtóur] อักษรหัวสี่ 羅、罷、罪
皿字底兒 [mǐnzìdǐr] อักษรล่างเลือด 

皿墩兒 [mǐndūnr]

盂、益、盔
釒 [金] 金字旁兒 [jīnzìpángr] อักษรข้างทอง-โลหะ 鋼、欽、鈴
禾木旁兒 [hémùpángr] อักษรข้างรวงข้าว 和、秋、種
登字頭兒 [dēngzìtóur] อักษรหัวเติง (ภาพลักษณ์คนหันหลังชนกัน) 癸、登、凳
米字旁兒 [mǐzìpángr] อักษรข้างเมล็ดข้าว 粉、料、糧
虎字頭兒 [hǔzìtóur] อักษรหัวเสือ 虜、慮、虛
⺮ [竹] 竹字頭兒 [zhúzìtóur] อักษรหัวไผ่ 笑、筆、笛
⻊[足] 足字旁兒 [zúzìpángr] อักษรข้างเท้า 躍、距、蹄

อ่านต่อ……….

ภาษาจีน : อักษรจีนใช้บ่อย 3000 คำ (มีทั้งหมด 24 หน้า)

 ศัพท์ภาษาจีน, อักษรจีนและการเขียน  Comments Off on ภาษาจีน : อักษรจีนใช้บ่อย 3000 คำ (มีทั้งหมด 24 หน้า)
Mar 232011
 

ถ้าพูดถึงภาษาจีนพื้นฐานที่สุด ก็ต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้อักษรจีน ถ้าใครรู้ครบ 3000 คำนี้ถือว่าสอบผ่านขั้นพื้นฐานแล้วครับ ถ้ายังจำได้ไม่ครบก็พยายามเพิ่มขึ้นอีก สู้ๆ…

ส่วนวิธีการเขียนนั้นให้ดูในหัวข้อ วิธีการเขียนอักษรจีน และ เรียนรู้วิธีเขียนอักษร ในส่วนของการออกเสียงให้เน้นพินอินเป็นหลักครับ มีตัวอย่างจากหลายเว็บด้วยกันเช่น Pinyin – Chinese Pinyin Table (horizontal) เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บ http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable/ แล้วให้กด Esc เพื่อเข้าสู่หน้าการออกเสียงนะครับ หรือ http://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php หรือ  http://english.cri.cn/chinese2007/chinese/english/lesson01/pinyin.html  แล้วแต่ชอบ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาเพิ่มจาก เปิดโลกอักษรจีนเปิดโลกภาษาจีน ซึ่งจะแบ่งเป็นตอนๆ ครับ

หมายเหตุ : *** F = ตัวเต็ม(อักษรดั้งเดิม), A = อักษรเขียน(เช่น อักษรตัวเลขที่เอาไว้เขียนเช็คเพื่อป้องกันการแก้ไขต่อเติม)

ลำดับ อักษรจีน คำอธิบาย
1 [de] <grammatical particle marking genitive as well as simple and composed adjectives>; 我的 wǒde ฉัน; 高的 gāode สูงl; 是的 shìde ใช่; 是…的 shì…de คนที่…; 他是說漢語的. Tā shì shuō Hànyǔde. เขาเป็นคนที่พูดภาษาจีน
[dì] 目的 mùdì เป้าหมาย
[dí] จริง, ถูก; 的確 díquè อย่างแน่นอน
2 一(A壹) [yī] หนึ่ง; 第一 dì-yī ที่หนึ่ง; 看一看 kànyīkàn ดูสักหน่อย
[yí] (อ่านเป็นเสียง#2 เมื่อวางอยู่หน้าเสียง#4); 一個人 yí gè rén หนึ่งคน; 一定 yídìng แน่นอน; 一樣 yíyàng เหมือน; 一月yíyuè January
[yì] (อ่านเป็นเสียง#4 เมื่อวางอยู่หน้าเสียง #2 และ #3); 一點兒 yìdiǎnr นิดหน่อย; 一些 yìxiē บ้าง
{คำใกล้เคียง 幺(F么) yāo, จะหมายถึง “หนึ่ง” เหมือนกัน}
3 [shì] คือ, 是不是? shìbushì? ใช่ไม่ใช่?; 是否 shìfǒu ใช่หรือไม่ใช่?
4 [bù] ไม่
[bú] (เปลี่ยนเป็นเสียง#2 เมื่อวางอยู่หน้าเสียง#4) เช่น 不是 bú shì ไม่ใช่
5 [le] <แสดงถึงเหตุที่พึ่งเกิดขึ้น หรือเหตุการณ์ที่จบไปแล้ว> เช่น 你來了! Nǐ láile! คุณมาแล้ว! 我累了! Wǒ lèile! ฉันเหนื่อยแล้ว! 那好了! Nà hǎole! นั่นดีแล้ว! 我只請了一位客人. Wǒ zhǐ qǐngle yí wèi kèren. ฉันเชิญแขกมาเพียงคนเดียว.
[liǎo] จบ, สามารถ, เข้าใจ รู้ (=了解 liǎojiě) เข้าใจ; 了了 liǎoliaǒ เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง; 了了 liǎole จบแล้ว; 你賣不了! Nǐ mài bùliǎo! คุณขายไม่ได้!
[liào] (=瞭 liaò) ดู, สำรวจ
{คำใกล้เคียง 子 zǐ เด็ก}
6 [rén] คน; 人類 rénlèi มนุษยชาติ; 有人嗎? yǒu rén ma? มีใครอยู่หรือเปล่า?
{คำใกล้เคียง 入 rù เข้า}
7 [wǒ] ฉัน; 我們 wǒmen พวกเรา
{คำใกล้เคียง 找 zhǎo หา}
8 [zài] ที่; 現在 xiànzài ปัจจุบัน; 存在 cúnzài ยังมีอยู่
9 [yǒu]มี ; 沒有 méiyǒu ไม่มี; 有沒有? Yǒuméiyǒu? มีหรือไม่มี? ; 有的 yǒude บ้าง
[yòu] (=又 yòu) ทั้ง, แล้ว
10 [tā] เขา, (=其他 qítā) อิ้นๆ
[tuō] (in classical texts) อย่างอื่นๆ
11 這(F這) [zhè] นี้; 這兒 zhèr นี้
[zhèi] นี้ (before classifier)
12 [zhōng] ตรงกลาง 中國 Zhōngguó ประเทศจีน
[zhòng] ถูกเป้า
13 [dà] ใหญ่; 多大? duōdà? อายุเท่าไหร่?; 大小 dàxiǎo ขนาด; 大家 dàjiā ทุกคน
[dài] 大夫 dàifu หมอ
{คำใกล้เคียง 太 tài มาก และ 木 mù ไม้}
14 來(F來) [lái] มา; 原來 yuánlái เดิมที; 來年 láinián ปีหน้า
[lai] 起來 qǐlai ลุกขึ้นมา
15 [shàng] เหนือ, บน, ก่อนหน้า
[shǎng] 上聲 shǎngshēng เสียงที่#3
[shang] (when used as a verb complement)
{คำใกล้เคียง 下 xià ข้างล่าง}
16 國(F國) [guó] (=國家 guójiā) ประเทศ, <ชื่อครอบครัว>; 中國 Zhōngguó ประเทศจีน; 美國 Měiguó สหรัฐอเมริกา
17 個(F個,箇) [gè] <general and non-specific classifier>; 個人 gèrén ส่วนบุคคล,ส่วนตัว,personal; 個人主頁 gèrénzhùyè โฮมเพจส่วนตัว,personal homepage
[gě] 自個 zìgě ตัวเอง,oneself
18 [dào] ถึง, to, towards, until, arrive, reach
19 說(F說) [shuō] พูด, explain, scold, refer to, (=說話 shuōhuà) พูด, คำพูด, speak, say; 遊說 yóushuō ชักช่วน, persuade
[shuì] พยายามชักชวน, try to persuade; 遊說 yóushuì ตะเวนเที่ยวพูดโน้มน้าว, lobbying
20 們(F們) [men] <pluralizing suffix for pronouns and nouns referring to persons>; 我們 wǒmen พวกเรา, we; 人們 rénmen ผู้คน, people, persons
21 為(F為) [wèi] for, for the sake of, in order to, in this connection
[wéi] do, act, act as, be, become; 認為 rènwéi think or believe that…; 以為 yǐwéi think or believe erroneously that…
{Compare with 辦 bàn do}
22 [zǐ] child, son; 子女 zǐnǚ sons and daughters; 兒子 érzi son
[zi] (noun suffix); 桌子 zhuōzi table
{Compare with 了 le <particle>}
23 [hé]กับ (F龢) harmony, gentle, mild, kind, <family name>; 和平 hépíng สันติภาพ
[Hé] ญี่ปุ่น,Japan
[huo] 暖和 nuǎnhuo nice and warm
[hè] join in singing, compose a poem in reply
[huó] mix with water
[huò] mix, blend
[hú] complete a set in Mahjong
24 [nǐ] (สำหรับผู้หญิงอาจะใช้: 妳 nǐ) คุณ, ท่าน; 你們 nǐmen พวกคุณ
25 [dì] พื้นโลก, สถานที่, ตำแหน่ง, ดิน; 地支 dìzhī the Twelve Terrestrial Branches
[de] <adverbial particle: descripion + 地 + verb>, ~ly; 快地走 kuàide zǒu walk quickly
26 [chū] ไป, ออก, ออกมา, กำจัด, ผลิต, ปรากฎ , (F齣)
27 [dào] way, path, channel, way, say, a streak (of light), doctrine, <classifier for rivers, topics, etc.>, (=道教 Dàojiào) Taoism; 知道 zhīdao know
[dǎo] (=導 dǎo) lead; 領道 = 領導 lǐngdǎo leader
28 [yě] ด้วย; 也許 yěxǔ บางที
29 時(F時) [shí] period, season, (=時間 shíjiān, =時候 shíhou) time, (=小時 xiǎoshí) hour
30 [nián] year, <family name>; 今年 jīnnián this year; 明年 míngnián next year; 去年 qùnián last year; 中年 zhōngnián middle age
31 [de] <adverbial particle: verb + 得 + descripion>; 走得快 zǒude kuài walk quickly
[dé] get, reach, achieve
[děi] should
32 [jiù] just, simply, right away; 就要 jiùyào about to (do something); 這就是我! Zhè jiùshì wǒ! This is simply me!; 他就要去. Tā jiùyào qù. He is about to leave.
33 [nà] that
[nèi] that (before classifier)
[nuó] 禪那 chánnuó deep meditation
[nuò] 無那 wúnuò helpless, unfortunately
[nǎ] (=哪 nǎ) what?
[něi] (=哪 něi before classifier) which?
34 [yào] want, will, shall, need, important, essential; 主要 zhǔyào main, fundamental
[yāo] 要求 yāoqiú demand
35 [xià] below, under, (go) down, next (as opposed to previous/last)
{Compare with 上 shàng above}
36 [yǐ] use, take, according to, because of, in order to; 可以 kěyǐ OK, may; 所以 suǒyǐ so, therefore, as a result; 以外 yǐwài beyond, except
37 [shēng] give birth, life; 先生 xiānsheng mister, gentleman, Sir
38 會(F會) [huì] can, able, meet, meeting, society, union, party
[kuài] 會計 kuàijì accounting
[huǐ] 會兒 huìr moment
39 [zì] จาก, ตั้งแต่ (=自己 zìjǐ) ตัวเอง; 自然 zìrán ธรรมชาติ
{คำใกล้เคียง 目 mù ตา และ 白 bái ขาว}
40 着(F著) [zhe] <verb particle marking a continuing progress/state>
[zháo] touch
[zhuó] wear clothes, dress, touch
[zhāo] put in, add, (F招) make move in chess, trick, decieve
41 [qù] go, leave, depart (opposite of 來 lái)
42 [zhī] <คล้ายกับคำว่า 的 de>, มัน (คำโบราณ)
43 過(F過) [guò] ผ่าน, มีประสบการณ์; 過馬路 guò mǎlù ข้ามถนน; 我去過中國兩次. wǒ qùguo Zhōngguó liǎng cì. I have gone to China twice.
44 [jiā] home, house, family; 國家 guójiā nation; 大家 dàjiā everybody
[jie] 整天家 zhěngtiānjie all day long; 家裡 jiālǐ (at) home, (in the) family
45 學(F學) [xué] study, learn; 學校 xuéxiào school; 學生 xuésheng student
{Compare with 字 zì written character}
46 對(F對) [duì] correct, answer, treat, agree, mutual, pair; 對不起 duìbuqǐ excuse me
47 [kě] ~able, (=可以 kěyǐ) may, can, (=可是 kěshì) but, however; 可愛 kě’ài loveable, cute; 可能 kě’néng possible, probable, maybe; 可口可樂 kěkǒukělè Coca Cola
[kè] 可汗 kèhán khan
48 [tā] she, her
49 [lǐ] neighbourhood, half kilometer, <family name>, (F裏,裡) in, inside, lining; 哪裡? nǎli? where?; 那裡 nàli there; 這裡 zhèli here
50 [hòu] queen, (F後) after, behind, <family name>; 後天 hòutiān the day after tomorrow
Mar 152011
 

วันนี้ผมขอแนะนำวิธีหรือลำดับในการเขียนอักษรจีน แบบง่ายๆ โดยไม่ต้องไปเปิดตำราค้นหากัน ไม่ต้องซื้อหนังสือวิธีการเขียน ประหยัดตังค์ในกระเป๋าได้อีก เพียงแค่คุณไฮไลท์แล้ว copy ตัวอักษรที่อยากรู้วิธีเขียนและคำอ่าน เอาไปวางหรือแปะไว้ ในช่องค้นหาในเว็บ http://www.nciku.com/ หรือไม่ก็พิมพ์อักษรจีนที่ต้องการทราบวิธีการเขียน แต่ถ้าไม่ทราบว่าอ่านอย่างไร ก็ใช้ Handwrite Characters ที่อยู่ด้านขวามือใกล้ช่องค้นหา แล้วใช้มือลากขีดตัวอักษรจีนเอา แล้ว enter คุณก็จะได้

 • ความหมายของอักษรจีนนั้นเป็นภาษาอังกฤษ
 • พินอิน และการออกเสียง โดยคลิ๊กที่รูปลำโพง
 • ตัวอย่างประโยค
 • ลำดับในการเขียนอักษรจีนตัวนี้ โดยคลิ๊กที่ Stroke order ด้านขวามือ

โห… ได้มาเพียบ ยิงกระสุนนัดเดียวได้นกมาตั้งสี่ตัวเชียวหล่ะครับ

…แต่ไม่รู้จะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวน หรือเปล่าล่ะเนี่ย ขอให้เก่งๆกันทุกคนนะครับ

อ่านเพิ่มเติม ส่วนประกอบและวิธีการเขียนอักษรจีน

=====================================================================

ตัวอย่างหมวดนำอักษรจีน [漢字部首名稱表]

一畫
部首 名稱 Pinyin 例字
héng 一 七 丁 三 干 於 下 上 丈 萬
shù 中 內 北 舊 甲 申 電 由 且 冉
丿 piĕ 九 乃 千 久 及 升 乏 反 丹 長
diăn 義 丫 之 為 頭 主 半 州 農 舉
乙 刁 飛 鄉 以 丑 乞 鄉 尹 尺

=====================================================================

二畫
部首 名稱 Pinyin 例字
èr 二 干 於 虧 五 開 井 元 無 雲
十字旁 shí zì páng 十十 支 古 考 畢 華 協 直 賣 南
廠字旁 chăng zì páng 廠 廳 仄 歷 厄 厲 壓 厚 廚 雁
三框兒 sān kuāngr 區 匹 巨 匝 匡 匠 匣 匾 醫 匪
卜字旁 bŭ zì páng 卜 卡 外 占 盧 貞 卧 卓 卦 桌
立刀旁 lìdāo páng 刊 劉 刑 列 劃 剛 創 刎 判 刪
同字框 tóng zì kuāng 內 岡 冉 同 肉 罔 網 周
單人旁 dānrén páng 億 仁 仆 仇 仍 化 僅 仗 付 代
八字旁 bā zì páng 八 公 分 蘭 半 只 興 關 並 共
人字頭 rén zì tóu 人 個 今 令 從 介 倉 傘 命 拿
入字頭 rù zì tóu 入 汆
包字頭 bāo zì tóu 勺 勻 勿 勾 句 匆 包 旬 甸 夠
兒字底 ér zì dĭ 兒 兀 元 允 兄 光 堯 先 黨 兜
幾字旁 jĭ zì páng 幾 凡 鳳 夙 殼 禿 凱 憑 凰 凳
溫字頭 wēn zì tóu 亡 卞 六 亢 市 玄 產 亦 畝 變
兩點水 liăng diăn shuĭ 習 馮 沖 次 決 冰 凍 況 冷 減
禿寶蓋 tū băo gài 冗 寫 軍 罕 冠 冢 冥 冤 冪
言字旁 yán zì páng 計 訂 認 譏 訐 訌 記 設 訴 謅
單耳刀 dān ĕr dāo 衛 叩 印 卯 危 卻 即 卷 卸 卿
雙耳刀 shuāng ĕr dāo 隊 防 阮 陣 陽 階 陰 陸 陳 陝 鄧 祁 邦 邢 邪 那 郵 鄒 鄭 郎
山字框 shān zì kuāng 凶 擊 出 凸 凹 畫 函 幽 鑿
刀字旁 dāo zì páng 刀 刃 切 分
力字旁 lì zì páng 力 辦 勸 功 加 務 動 劣 劫 勞
私字兒 sī zì r 允 去 台 牟 縣 矣 叄 參 畚 能
又字旁 yòu zì páng 又 叉 支 友 反 雙 鄧 勸 聖 戲
建字旁 jiàn zì páng 廷 延 建

=====================================================================

三畫
部首 名稱 Pinyin 例字
工字旁 gōng zì páng 工 巧 式 差 項
提土旁 tí tŭ páng 土 聖 至 坐 塊
士字頭 shì zì tóu 聲 壺 壹 喜 鼓
草字頭 căo zì tóu 艾 節 芯 芽 花
廾字底 nóng zì dĭ 卉 弁 弄 弊
大字頭 dà zì tóu 大 夯 夾 誇 奪
寸字旁 cún zì páng 寸 對 寺 尋 封
尢字旁 yōu zì páng 尤 尬 尷
提手旁 tí shŏu páng 提 打 扔 擴 扛
弋字旁 yì zì páng 貳 式
小字頭 xiăo zì tóu 爾 塵 尖 劣 肖
口字旁 kŏu zì páng 右 叮 號 占 只
方框兒 fāng kuāngr 囚 回 圍 困 國
巾字旁 jīn zì páng 市 幣 布 帥 吊
山字旁 shān zì páng 崗 岔 島 岸 岩
雙人旁 shuāng rén páng 行 徹 征 徑 彼
三撇兒 sān piĕr 形 衫 參 彥 彬
反犬旁 făn quăn páng 犯 狄 狂 猶 狐
夕字旁 xī zì páng 歲 羅 夢
反字頭 făn zì tóu 務 備
食字旁 shí zì páng 飯 飲 飼 餅 餌
壯字旁 zhuāng zì páng 壯 將
廣字旁 guăng zì páng 廣 庄 慶 序 店
門字框 mén zì kuāngr 閂 閃 閉 闖 悶
三點水 sān diăn shuĭ 匯 汗 江 汛 池
堅心旁 jiān xīn páng 憶 懷 憂 作 惱
寶蓋兒 băo gàir 寧 守 宅 安 字
走之旁 zŏu zhī páng 遼 達 邁 近 遠
尋字頭 xún zì tóu 尋 靈 錄
屍字旁 shī zì páng 尺 尼 盡 屁 尾
己字旁 jĭ zì páng 已 豈
巳字旁 sì zì páng 巳 包 導 巷
弓字旁 gōng zì páng 引 弛 張 弦 弧
出字頭 chū zì tóu
女字旁 nü̆ zì páng 奶 奴 妝 妄 奸
子字旁 zi zì páng 孔 孕 存 孝 學
絞絲旁 jiăo sī páng 糾 約 紋 紡 繼
馬字旁 mă zì páng 闖 馱 馴 馳 驢
幺字旁 yāo zì páng 幺 鄉 幻 幼 茲
巛字頭 chuān zì tóu

=====================================================================

四畫
部首 名稱 Pinyin 例字
王字旁 wáng zì páng 主 玉 弄 玩 現
韋字旁 wéi zì páng 韌 韓 韜
木字旁 mù zì páng 株 極 朵 權
犬字旁 quăn zì páng 犬 狀 臭 獻
歹字旁 dăi zì páng 歹 死 斃 殊 殊
車字旁 chē zì páng 斬 輕 較 載 輛
戈字旁 gē zì páng 劃 成 戲 戒 戰
比字頭 bĭ zì tóu 比 皆
瓦字旁 wà zì páng 瓷 瓶
止字旁 zhĭ zì páng 止 正 步 武 歪
攴字旁 pō zì páng
日字旁 rì zì páng 舊 早 旬 曠 旱
冒字頭 mào zì tóu 曰 曲 曹 者 冒
水字兒 shuĭ zì ér 水 汞 錄 尿 泰
貝字旁 bèi zì páng 貝 貞 負 財 員
見字旁 jiàn zì páng 觀 規 覓 覺 覽
牛字旁 niú zì páng 告 牧 物 牽 犁
手字旁 shŏu zì páng 承 拜 拳 拿 掌
毛字旁 máo zì páng 毯 毫
氣字旁 qì zì páng 氣 氫 氧 氦 氮
反文旁 făn wén páng 收 攻 改 敗 故
片字旁 piàn zì páng 版 牌 牘
斤字頭 jīn zì tóu 斤 斥 斬 斷 斯
爪字頭 zhăo zì tóu 爪 妥 受 采 孵
父字頭 fù zì tóu 父 爺 爸
月字旁 yuè zì páng 肝 肚 肘 肖 肩
欠字旁 qiàn zì páng 欠 次 歡 歐 欣
風字旁 fēng zì páng 颼 飄 颯
殳字旁 shū zì páng 段 毀
反文旁 făn wén páng 文 齊 齋 斌 虔
方字旁 fāng zì páng 方 施 旅 族 旗
火字旁 huŏ zì páng 火 灰 災 靈 炕
四點底 sì diăn dĭ 烈 烹 焦 煎 照
斗字旁 dòu zì páng 斜 斟
戶字旁 hù zì páng 啟 扁 扇 雇
礻字旁 shì zì páng 禮 社 神 祝 禍
心字旁 xīn zì páng 心 必 忘 悶 忍
爿字旁 pán zì páng

===================================================================

五畫
部首 名稱 Pinyin 例字
示字旁 shì zì páng
石字旁 pán zì páng 碼 岩 磚 砌 砍
龍字頭 lóng zì tóu
業字頭 yè zì tóu
目字旁 mù zì páng 盯 盲 相 省 眨
田字旁 tián zì páng 甲 申 由 電 畝
四字頭 sì zì tóu 羅 罰 罷 蜀 罪
皿字底 mín zì dĭ 孟 盅 盆 益 盞
金字旁 jīn zì páng 針 釵 鈣 鍾 鋼
失字旁 shī zì páng
禾木旁 hé mù páng 利 禿 秀 私 秋
白字旁 bái zì páng 百 皂 帛 皇 皆
瓜字旁 guā zì páng 瓜 瓢 瓣
鳥字旁 niăo zì páng 鳩 雞 鳴 鷗 鴨
病字旁 bìng zì páng 瘡 瘋 病 癢 痘
立字旁 lì zì páng 產 豎 站 竟 贛
衣字旁 yī zì páng 補 初 襖 袍 襠
穴寶蓋 xué băo gài 穴 窮 空 突 容
疋字旁 pĭ zì páng 胥 疏 楚 疑
皮字旁 pí zì páng 皮 頗
矛字旁 máo zì páng 矛 柔
母字旁 mŭ zì páng 母 貫 毒 貫

=====================================================================

六畫
部首 名稱 Pinyin 例字
耒字旁 lěi zì páng 耔 耕 耗 耙 耘
耳字旁 ĕr zì páng 取 耶 聞 耷 耿
臣字旁 chén zì páng 臣 卧 臧
西 西字頭 xī zì tóu 西 栗 粟 覆
頁字旁 yè zì páng 頁 頂 煩 頑 顧
虎字頭 hù zì tóu 彪 慮
蟲字旁 chóng zì páng 蟲 虱 閩 蝦 虹
缶字旁 fōu zì páng 缸 缺 罐
舌字旁 shé zì páng 甜 辭
竹字頭 zhú zì tóu 竹 竿 笑 笨 籠
臼字旁 jiù zì páng 舀 舂 舅
自字頭 zì zì tóu 自 息 臭
血字旁 xuè zì páng
舟字旁 zhōu zì páng 舟 航 艙 般 舵
衣字底 yī zì dĭ 衰 衷 袋 裁 裂
羊字頭 yáng zì tóu 羊 美 姜 羔 羞
米字旁 mĭ zì páng 料 粉 粒 粥 精
艮字旁 gēn zì páng 艮 良 艱 懇 既
羽字旁 yŭ zì páng 扇 翅 翔 翹 翠
糸字底 mì zì dĭ 緊 累 紫 絮 繁
律字旁 lǜ zì páng 肅 肆 肇

=====================================================================

七畫
部首 名稱 Pinyin 例字
麥字旁 mài zì páng 麥 麩
走字旁 zŏu zì páng 赴 趙 趕 起 超
赤字旁 chì zì páng 郝 赧 赫
豆字旁 dòu zì páng 豆 登
酉字旁 yŏu zì páng 酒 酥
辰字旁 chén zì páng
豕字底 shĭ zì dĭ 象 豢 豪 豫
鹵字旁 lŭ zì páng
里字旁 lĭ zì páng 重 野 量
足字旁 zú zì páng 足 趴 距 躍 跛
身字旁 shēn zì páng 躲 躺
谷字旁 gŭ zì páng
豸字旁 zhì zì páng 豺 豹 貌
角字旁 jiăo zì páng 角 觸 解
言字旁 yán zì páng 謄 詹
辛字旁 xīn zì páng 辭 辟 辣 辨 瓣

=====================================================================

八畫
部首 名稱 Pinyin 例字
青字旁 qīng zì páng 靚 靜 靛
其字旁 qí zì páng 甚 基 斯
雨字頭 yŭ zì tóu 雪 雷 霧 震
齒字旁 chĭ zì páng 魚 鮮 鯊 鯉 鯤

=====================================================================

久畫
部首 名稱 Pinyin 例字
革字旁 gé zì páng 革 勒 靴 靶 鞋
骨字旁 gŭ zì páng 骨 髖 髕
鬼字旁 guĭ zì páng 鬼 魁 魂 魄 魏
食字旁 shí zì páng
音字旁 yīn zì páng 音 章 韻 韶

====================================================================

十畫以上
部首 名稱 Pinyin 例字
髟字頭 biāo zì tóu 髯 鬃
麻字旁 má zì páng 麻 麽 磨
鹿 鹿字旁 lù zì páng 鹿 鏖 麝
黑字旁 hēi zì páng
鼠字旁 shŭ zì páng
鼻字旁 bĭ zì páng
Mar 072011
 

คำว่า 起” [qǐ]
ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้อักษรหรือคำศัพท์ของจีน ในเบื้องต้นขอได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของอักษรจีน โดยคร่าวๆ เพื่อช่วยให้การเขียนและอ่านตัวหนังสือจีนง่ายยิ่งขึ้น

ภาษาจีน เป็น และมีความแตกต่างจากภาษาไทย หรือภาษาอื่นทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการผสมอักขระเป็นคำศัพท์ขึ้นมา และมีความหมายในตัวมันเอง ส่วนลักษณะของอักษรจีนนั้น จะมีจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งประกอบด้วย อักขระการออกเสียงภาษาจีน(Chinese Phonetic System) ที่อยู่ในรูปพินอิน( 拼音 pīnyīn) และ อักษรจีนที่เป็นอักษรภาพ โดยในส่วนของอักขระการออกเสียง หรือ พินอินนั้น จะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว มาเป็นพยัญชนะ และ สระ เมื่อรวมกับวรรณยุกต์ จึงทำให้เกิดระบบการอ่านออกเสียงขึ้น เพื่อใช้กำกับเสียงอ่านของอักษรแต่ละตัว แต่อักษรจีนที่ใช้ถ่ายทอดหรือใช้สื่อความหมายนั้น จะเป็นลักษณะของอักษรภาพ ที่ได้วิวัฒนาการมาจากสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ และ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนที่มีมาแต่ในอดีต จนกลายเป็นอักษรจีนที่ใช้กันทุกวันนี้ ในตัวหนังสือหรืออักษรจีนแต่ละตัว จะมีความหมายที่สมบูรณ์ ซึ่งเขียนขึ้นโดยใช้เส้นและขีดหลายลักษณะประกอบขึ้นเป็นอักษร 1 ตัว โดยขอยกตัวอย่างเส้นขีดที่เป็นพื้นฐานให้รู้จักกัน เช่น

 • 一 เรียกว่า 橫 [héng] ในภาษาไทยแปลว่า “ขีดแนวนอน” โดยขียนจากซ้ายไปขวา
 • 丨 เรียกว่า 豎 [shù] ในภาษาไทยแปลว่า “ขีดตรงดิ่ง” โดยเขียนจากบนลงล่าง
 • 丿 เรียกว่า 撇 [piě] ในภาษาไทยแปลว่า “ขีดเบี่ยง” โดยเขียนจากบนลงล่างตามทิศทางของขีด
 • 丶 เรียกว่า 點 [diǎn] ในภาษาไทยแปลว่า “จุด” โดยเขียนจุดให้เกิดความยาวในลักษณะเฉียงๆ
 • 乛 เรียกว่า 鉤 [gōu] ในภาษาไทยแปลว่า “ขีดหักมุม” โดยเขียนจากซ้ายไปขวา พร้อมตวัดหักมุมสั้นๆ

ดังนั้น การที่จะรู้จักถึงวิธีการอ่านและเขียนอักษรจีนหรือคำศัพท์จีนนั้น ในเบื้องต้นจะต้องรู้และเข้าใจถึงการอ่านออกเสียง ซึ่งควรจะเข้าใจลักษณะของพินอิน ในวรรณยุกต์ของภาษาจีนมีทั้งหมด 5 เสียง โดยมีเครื่องหมายวรรณยุกต์ 4 ตัว ดังนี้

ชื่อเรียกวรรณยุกต์ เครื่องหมายวรรณยุกต์ เสียง
 • 陰平[yīnpíng]
เสียงหนึ่ง
 • 陽平[yángpíng]
/ เสียงสอง
 • 上聲[shàngshēng]
V เสียงสาม
 • 去聲[qùshēng]
\ เสียงสี่
 • 輕聲[qīngshēng]
ไม่มีวรรณยุกต์กำกับ เนื่องจากเป็นเสียงเบา เสียงเบา

ส่วนการเขียนอักษรจีน สิ่งที่ต้องรู้ มีดังนี้

ลำดับการเขียนแต่ละส่วนของอักษรจีน(筆順 bǐshùn)
ตามกฎของลำดับเส้นขีดของการเขียนอักษรจีน มีอยู่ว่า อักษรจีนแต่ละตัวจะต้องลำดับการเขียนดังนี้

 • เริ่มจากบนลงล่าง (從上到下 cóngshàngdàoxià) –> 從 จาก, 上 บน, 到 ถึง, 下 ล่าง
 • เริ่มจากซ้ายไปขวา (從左到右 cóngzuǒdàoyòu) –> 從 จาก, 左 ซ้าย, 到 ถึง, 右 ขวา
 • เริ่มจากด้านในสู่ด้านนอก (先里後外 xiānlihòuwài) –> 先 ก่อน, 里 ใน, 後 หลัง ,外 นอก

ขีดหรือส่วนประกอบนำในของอักษรแต่ละตัว (部首 bùshǒu)
ในอักษรโดด 1 ตัว จะต้องประกอบด้วย ขีดหรือส่วนประกอบนำ กับส่วนที่เหลือ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ และการค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรมจีน และบางครั้งขีดหรือส่วนประกอบนำ ยังเป็นรากศัพท์ของอักษรนั้นๆ

 • 部首 [bùshǒu] หมวดนำของภาษาจีน
 • 筆畫 [bǐhuà] จำนวนขีดของอักษรจีน
 • 筆順 [bǐshùn] ลำดับขีดของอักษรจีน

สิ่งต่างๆที่กล่าวข้างต้น เป็นเพียงโครงสร้าง และวิธีการเขียนอักษรจีนขึ้นมา 1 ตัว แต่ถ้าต้องการนำอักษรจีนไปสร้างเป็นประโยค เพื่อใช้ในการสื่อสารต่อไปนั้น ในขั้นตอนต่อไปควรที่จะเริ่มจากการเรียนรู้คำศัพท์ และกลุ่มคำ หรือวลี ตลอดจนหลักไวยากรณ์ของภาษาจีน โดยในที่นี้ได้ให้รู้จักกับคำศัพท์จีนก่อน ส่วนเรื่องหลักหลักไวยากรณ์จะพยายามรวบรวมมาให้เรียนรู้กันต่อไป

คำที่นำเสนอให้รู้จักในวันนี้คือ คำว่า

1. 拼音 (พินอิน) เขียนว่า qǐ เทียบเสียงภาษาไทย อ่านว่า ฉี่ 

2. 筆畫 (จำนวนขีด) ทั้งหมด 10 ขีด

3. 筆順 (ลำดับการเขียน)

4. 部首 (ขีดหรือส่วนประกอบนำ) คือ “走”

5. 意思 [yìsī] (ความหมาย) 

 

 • กรณีเป็นคำกริยา แปลว่า 1. ลุกขึ้น 2. มีขึ้น,ตั้งขึ้น 3. นับตั้งต้น,เริ่มต้น 4. เกิด
 • กรณีเป็นคำลักษณนาม แปลว่า กลุ่ม,รุ่น

 

6. 常用詞語[chángyòngcíyǔ] (คำศัพท์หรือกลุ่มคำที่มักใช้บ่อย)

 • 起來 [qǐlái] แปลว่า ลุกขึ้นมา
 • 起開 [qǐkāi] แปลว่า หลีก,หลบ
 • 起立 [qǐlì] แปลว่า ยืนตรง (มักเป็นคำสั่ง)
 • 起床 [qǐchuáng] แปลว่า ลุกขึ้นจากเตียง หรือ ตื่นนอน

7. 列句 lièjù] (การแต่งประโยคใช้คำโดดคำว่า “起”)

7.1) 這商店從明天起減價。 ร้านนี้เริ่มลดราคาตั้งแต่พรุ่งนี้

 • 商店[shāngdiàn] ร้านค้า
 • 從[cóng] จาก
 • 明天[míngtiān] พรุ่งนี้
 • 起[qǐ]ขึ้นมา, ลุกขึ้น, ปรากกฎ
 • 減價[jiǎnjià] ลดราคา

7.2) 旅館裡來了一起旅客。 นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งได้เข้ามาพักที่โรงแรม

 • 旅館[lǚguǎn] โรงแรม
 • 里[li]ภายใน
 • 來[lái] มา
 • 了[le] แล้ว
 • 一起[yīqǐ] ด้วยกัน, พร้อมกัน
 • 旅客[lǚkè] ลูกค้าโรงแรม, นักท่องเที่ยว, ผู้โดยสาร

8. 擴展句 [kuòzhǎnjù] (การแต่งประโยคใช้กลุ่มคำหรือวลี)

 • 擴展[kuòzhǎn] ขยาย ขยายกว้างออกไป

8.1) 起床—— 他每天總是天剛亮就起床。ในแต่ละวัน เขามักจะตื่นขึ้นตอนที่ฟ้ากำลังจะสาง

 • 他[tā] เขา
 • 每天[měitiān] ทุกวัน
 • 總是[zǒngshì] มักจะ
 • 天[tiān] ท้องฟ้า
 • 剛[gāng] พอดี, เพิ่งจะ, กำลังจะ, แข็งแกร่ง, แกร่ง
 • 亮[liàng] สว่าง
 • 就[jiù] ก็, ถึงจะ
 • 起床[qǐchuáng] ตื่นนอน

8.2)起來 —– 我們組是前年組織起來。กลุ่มของพวกเราเป็นกลุ่มที่ได้รวมตัวจัดตั้งขึ้นมาเมื่อปีที่แล้ว

 • 組[zǔ] กลุ่ม, องค์กร
 • 前年[qiánnián] ปีที่แล้ว
 • 組織起來[zǔzhīqǐlái] จัดตั้งองค์กร

9. 有“起”字的成語 (สำนวนที่มีคำว่า “起”) เช่น
起早貪黑 [qǐzǎotānhēi] หมายถึง ตื่นขึ้นทำงานแต่เช้าจนดึกดื่น บรรยายถึง คนที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำ ขยันขันแข็ง

農民們起早貪黑地耕田 [nóngmínmenqǐzǎotānhēidegēngtián]。ชาวเกษตรกรทำงานด้วยความขยันขันแข็ง

 • 耕 [gēng] ไถ
 • 耕田 [gēngtián] ไถนา

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : http://wuclanfoundation.org/chineseisfun_words.php

Feb 022011
 

หมวดนำตัวอักษรจีน หรืออักษรข้าง จะเป็นส่วนที่บ่งบอกว่าอักษรจีนตัวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอะไร ถ้าเราเข้าใจและจำได้ จะช่วยให้การจำอักษรจีนเป็นไปอย่างง่ายดายครับ

偏旁 ชื่อเรียก-名稱 ตัวอย่าง-例字
兩點水兒 liǎngdiǎnshuǐr สองจุดน้ำ–> หมายถึงน้ำแข็ง 次、冷、准
禿寶蓋兒 tūbǎogàir –> ส่วนคลุมด้านบน 寫、軍、冠
言字旁兒 yánzìpángr  –>เกี่ยวกับการพูด 計、論、識
偏廠兒 piānchǎngr –> หน้าผากำบัง 廳、歷、厚
三匡欄兒 sānkuānglánr 三匡兒 sānkuāngr –> พื้นที่ 區、匠、匣
立刀旁兒 lìdāopángr 立刀兒 lìdāor  –>เกี่ยวกับสิ่งมีคม 列、別、劍
同字匡兒 tóngzìkuāngr –> กรอบถง 岡、網、周
單人旁兒 dānrénpángr 單立人兒 dānlìrénr –>เกี่ยวกับคน 仁、位、你
包字頭兒 bāozìtóur –> เกี่ยวกับการห่อหุ้ม 勺、勾、旬
私字兒 sīzìr –> ภาพลักษณ์งอแขน 允、去、矣
建之旁兒 jìànzhīpángr –> เดินทอดเท้า 廷、延、建
單耳旁兒 dān’ěrpángr 單耳刀兒 dān’ěrdāor –> อักษรข้างหูเดี่ยว 衛、印、卻
雙耳旁兒 shuāng’ěrpángr 雙耳刀兒 shuāng’ěrdāor
左耳刀兒 zuǒ’ěrdāor 在左 右耳刀兒 yòu’ěrdāor 在右 –> อักษรข้างหูคู่
防、阻、院
邦、那、郊
三點水兒 sāndiǎnshuǐr –> สามจุดน้ำ  เกี่ยวข้องกับน้ำ 江、汪、活
丬 爿 將字旁兒 jiàngzìpángr –> อักษรข้างเจี้ยง 壯、狀、將
豎心旁兒 shùxīnpángr 豎心兒 shùxīnr –> อักษรข้างใจ 懷、快、性
寶蓋兒 bǎogàir –> เกี่ยวกับหลังคา 宇、定、賓
廣字旁兒 guǎngzìpángr –> โรงเรือน 庄、店、席
走之兒 zǒuzhīr –> เกี่ยวกับการเดินทาง 過、還、送
提土旁兒 títǔpángr 剔土旁兒 títǔpángr  –> เกี่ยวกับดิน 地、場、城
草字頭兒 cǎozìtóur 草頭兒 cǎotóur –> เกี่ยวกับหญ้า 艾、花、英
弄字底兒 nòngzìdǐr –> ภาพลักษณ์สองมือ 開、弁、異
尤字旁兒 yōuzìpángr –> อักษรโหยว 尤、龍、尥
提手旁兒 tíshǒupángr 剔手旁兒 tīshǒupángr  –> เกี่ยวกับมือ 扛、擔、摘
方匡兒 fāngkuàngr –> กรอบสี่เหลี่ยม 因、國、圖
雙人旁兒 shuāngrénpángr 雙立人兒 shuānglìrénr –> ภาพลักษณ์คนสองคน 行、征、徒
三撇兒 sānpiěr –> เกี่ยวกับร่มเงา หรือหนวดเครา 形、參、須
折文兒 zhéwénr –> หมวดอักษรเจอ 冬、處、夏
反犬旁兒 fǎnquǎnpángr 犬猶兒 quǎnyóur –>อักษรข้างสัตว์ 狂、獨、狠
食字旁兒 shízìpángr –> เกี่ยวกับอาหาร 飲、飼、飾
子字旁兒 zǐzìpángr  –> เกี่ยวกับเด็ก 孔、孫、孩
絞絲旁兒 jiǎosīpángr 亂絞絲兒 luànjiǎosīr –> เกี่ยวกับสิ่งทอ 紅、約、純
三拐兒 sānguǎir –> หมวดอักษรซาน 甾、邕、巢
四點兒 sìdiǎnr  –> เกี่ยวกับไฟ 傑、點、熱
火字旁兒 huǒzìpángr –> อักษรข้างของไฟ 燈、燦、燭
示字旁兒 shìzìpángr 示補兒 shìbǔr –> เกี่ยวกับโต๊ะหมู่บูชา 禮、社、祖
王字旁兒 wángzìpángr 斜玉旁兒 xiéyùpángr –> เกี่ยวกับกษัตริย์ 玩、珍、班
木字旁兒 mùzìpángr –> เกี่ยวกับไม้ 朴、杜、棟
牛字旁兒 niúzìpángr 剔牛兒 tìniúr –> เกี่ยวกับสัตว์ 牡、物、牲
反文旁兒 fǎnwénpángr 反文兒 fǎnwénr –> เกี่ยวกับการเฆี่ยนตี 收、政、教
病字旁兒 bìngzìpángr 病旁兒 bìngpángr –> เกี่ยวกับการเจ็บป่วย 症、疼、痕
衣字旁兒 yīzìpángr 衣補兒 yībǔr –> เกี่ยวกับเสื้อผ้า 初、袖、被
春字頭兒 chūnzìtóur –> อักษรหัวชุน 奉、奏、秦
四字頭兒 sìzìtóur –> หมวดอักษรซื่อ 羅、罷、罪
皿字底兒 mǐnzìdǐr 皿墩兒 mǐndūnr –> เกี่ยวกับเลือด 盂、益、盔
金字旁兒 jīnzìpángr –> อักษรข้างทองหรือโลหะ 鋼、欽、鈴
禾木旁兒 hémùpángr –> อักษรข้างต้นข้าว 和、秋、種
登字頭兒 dēngzìtóur –> หมวดอักษรเติง 癸、登、凳
米字旁兒 mǐzìpángr –> เกี่ยวกับข้าว 粉、料、糧
虎字頭兒 hǔzìtóur –> อักษรหัวเสือ 虜、慮、虛
竹字頭兒 zhúzìtóur  –> เกี่ยวกับต้นไผ่ 笑、筆、笛
足字旁兒 zúzìpángr –> อักษรข้าง เกี่ยวกับใช้เท้าเดิน 躍、距、蹄
Click to listen highlighted text!