สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 152011
 

วันนี้ผมขอแนะนำวิธีหรือลำดับในการเขียนอักษรจีน แบบง่ายๆ โดยไม่ต้องไปเปิดตำราค้นหากัน ไม่ต้องซื้อหนังสือวิธีการเขียน ประหยัดตังค์ในกระเป๋าได้อีก เพียงแค่คุณไฮไลท์แล้ว copy ตัวอักษรที่อยากรู้วิธีเขียนและคำอ่าน เอาไปวางหรือแปะไว้ ในช่องค้นหาในเว็บ http://www.nciku.com/ หรือไม่ก็พิมพ์อักษรจีนที่ต้องการทราบวิธีการเขียน แต่ถ้าไม่ทราบว่าอ่านอย่างไร ก็ใช้ Handwrite Characters ที่อยู่ด้านขวามือใกล้ช่องค้นหา แล้วใช้มือลากขีดตัวอักษรจีนเอา แล้ว enter คุณก็จะได้

  • ความหมายของอักษรจีนนั้นเป็นภาษาอังกฤษ
  • พินอิน และการออกเสียง โดยคลิ๊กที่รูปลำโพง
  • ตัวอย่างประโยค
  • ลำดับในการเขียนอักษรจีนตัวนี้ โดยคลิ๊กที่ Stroke order ด้านขวามือ

โห… ได้มาเพียบ ยิงกระสุนนัดเดียวได้นกมาตั้งสี่ตัวเชียวหล่ะครับ

…แต่ไม่รู้จะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวน หรือเปล่าล่ะเนี่ย ขอให้เก่งๆกันทุกคนนะครับ

อ่านเพิ่มเติม ส่วนประกอบและวิธีการเขียนอักษรจีน

=====================================================================

ตัวอย่างหมวดนำอักษรจีน [漢字部首名稱表]

一畫
部首 名稱 Pinyin 例字
héng 一 七 丁 三 干 於 下 上 丈 萬
shù 中 內 北 舊 甲 申 電 由 且 冉
丿 piĕ 九 乃 千 久 及 升 乏 反 丹 長
diăn 義 丫 之 為 頭 主 半 州 農 舉
乙 刁 飛 鄉 以 丑 乞 鄉 尹 尺

=====================================================================

二畫
部首 名稱 Pinyin 例字
èr 二 干 於 虧 五 開 井 元 無 雲
十字旁 shí zì páng 十十 支 古 考 畢 華 協 直 賣 南
廠字旁 chăng zì páng 廠 廳 仄 歷 厄 厲 壓 厚 廚 雁
三框兒 sān kuāngr 區 匹 巨 匝 匡 匠 匣 匾 醫 匪
卜字旁 bŭ zì páng 卜 卡 外 占 盧 貞 卧 卓 卦 桌
立刀旁 lìdāo páng 刊 劉 刑 列 劃 剛 創 刎 判 刪
同字框 tóng zì kuāng 內 岡 冉 同 肉 罔 網 周
單人旁 dānrén páng 億 仁 仆 仇 仍 化 僅 仗 付 代
八字旁 bā zì páng 八 公 分 蘭 半 只 興 關 並 共
人字頭 rén zì tóu 人 個 今 令 從 介 倉 傘 命 拿
入字頭 rù zì tóu 入 汆
包字頭 bāo zì tóu 勺 勻 勿 勾 句 匆 包 旬 甸 夠
兒字底 ér zì dĭ 兒 兀 元 允 兄 光 堯 先 黨 兜
幾字旁 jĭ zì páng 幾 凡 鳳 夙 殼 禿 凱 憑 凰 凳
溫字頭 wēn zì tóu 亡 卞 六 亢 市 玄 產 亦 畝 變
兩點水 liăng diăn shuĭ 習 馮 沖 次 決 冰 凍 況 冷 減
禿寶蓋 tū băo gài 冗 寫 軍 罕 冠 冢 冥 冤 冪
言字旁 yán zì páng 計 訂 認 譏 訐 訌 記 設 訴 謅
單耳刀 dān ĕr dāo 衛 叩 印 卯 危 卻 即 卷 卸 卿
雙耳刀 shuāng ĕr dāo 隊 防 阮 陣 陽 階 陰 陸 陳 陝 鄧 祁 邦 邢 邪 那 郵 鄒 鄭 郎
山字框 shān zì kuāng 凶 擊 出 凸 凹 畫 函 幽 鑿
刀字旁 dāo zì páng 刀 刃 切 分
力字旁 lì zì páng 力 辦 勸 功 加 務 動 劣 劫 勞
私字兒 sī zì r 允 去 台 牟 縣 矣 叄 參 畚 能
又字旁 yòu zì páng 又 叉 支 友 反 雙 鄧 勸 聖 戲
建字旁 jiàn zì páng 廷 延 建

=====================================================================

三畫
部首 名稱 Pinyin 例字
工字旁 gōng zì páng 工 巧 式 差 項
提土旁 tí tŭ páng 土 聖 至 坐 塊
士字頭 shì zì tóu 聲 壺 壹 喜 鼓
草字頭 căo zì tóu 艾 節 芯 芽 花
廾字底 nóng zì dĭ 卉 弁 弄 弊
大字頭 dà zì tóu 大 夯 夾 誇 奪
寸字旁 cún zì páng 寸 對 寺 尋 封
尢字旁 yōu zì páng 尤 尬 尷
提手旁 tí shŏu páng 提 打 扔 擴 扛
弋字旁 yì zì páng 貳 式
小字頭 xiăo zì tóu 爾 塵 尖 劣 肖
口字旁 kŏu zì páng 右 叮 號 占 只
方框兒 fāng kuāngr 囚 回 圍 困 國
巾字旁 jīn zì páng 市 幣 布 帥 吊
山字旁 shān zì páng 崗 岔 島 岸 岩
雙人旁 shuāng rén páng 行 徹 征 徑 彼
三撇兒 sān piĕr 形 衫 參 彥 彬
反犬旁 făn quăn páng 犯 狄 狂 猶 狐
夕字旁 xī zì páng 歲 羅 夢
反字頭 făn zì tóu 務 備
食字旁 shí zì páng 飯 飲 飼 餅 餌
壯字旁 zhuāng zì páng 壯 將
廣字旁 guăng zì páng 廣 庄 慶 序 店
門字框 mén zì kuāngr 閂 閃 閉 闖 悶
三點水 sān diăn shuĭ 匯 汗 江 汛 池
堅心旁 jiān xīn páng 憶 懷 憂 作 惱
寶蓋兒 băo gàir 寧 守 宅 安 字
走之旁 zŏu zhī páng 遼 達 邁 近 遠
尋字頭 xún zì tóu 尋 靈 錄
屍字旁 shī zì páng 尺 尼 盡 屁 尾
己字旁 jĭ zì páng 已 豈
巳字旁 sì zì páng 巳 包 導 巷
弓字旁 gōng zì páng 引 弛 張 弦 弧
出字頭 chū zì tóu
女字旁 nü̆ zì páng 奶 奴 妝 妄 奸
子字旁 zi zì páng 孔 孕 存 孝 學
絞絲旁 jiăo sī páng 糾 約 紋 紡 繼
馬字旁 mă zì páng 闖 馱 馴 馳 驢
幺字旁 yāo zì páng 幺 鄉 幻 幼 茲
巛字頭 chuān zì tóu

=====================================================================

四畫
部首 名稱 Pinyin 例字
王字旁 wáng zì páng 主 玉 弄 玩 現
韋字旁 wéi zì páng 韌 韓 韜
木字旁 mù zì páng 株 極 朵 權
犬字旁 quăn zì páng 犬 狀 臭 獻
歹字旁 dăi zì páng 歹 死 斃 殊 殊
車字旁 chē zì páng 斬 輕 較 載 輛
戈字旁 gē zì páng 劃 成 戲 戒 戰
比字頭 bĭ zì tóu 比 皆
瓦字旁 wà zì páng 瓷 瓶
止字旁 zhĭ zì páng 止 正 步 武 歪
攴字旁 pō zì páng
日字旁 rì zì páng 舊 早 旬 曠 旱
冒字頭 mào zì tóu 曰 曲 曹 者 冒
水字兒 shuĭ zì ér 水 汞 錄 尿 泰
貝字旁 bèi zì páng 貝 貞 負 財 員
見字旁 jiàn zì páng 觀 規 覓 覺 覽
牛字旁 niú zì páng 告 牧 物 牽 犁
手字旁 shŏu zì páng 承 拜 拳 拿 掌
毛字旁 máo zì páng 毯 毫
氣字旁 qì zì páng 氣 氫 氧 氦 氮
反文旁 făn wén páng 收 攻 改 敗 故
片字旁 piàn zì páng 版 牌 牘
斤字頭 jīn zì tóu 斤 斥 斬 斷 斯
爪字頭 zhăo zì tóu 爪 妥 受 采 孵
父字頭 fù zì tóu 父 爺 爸
月字旁 yuè zì páng 肝 肚 肘 肖 肩
欠字旁 qiàn zì páng 欠 次 歡 歐 欣
風字旁 fēng zì páng 颼 飄 颯
殳字旁 shū zì páng 段 毀
反文旁 făn wén páng 文 齊 齋 斌 虔
方字旁 fāng zì páng 方 施 旅 族 旗
火字旁 huŏ zì páng 火 灰 災 靈 炕
四點底 sì diăn dĭ 烈 烹 焦 煎 照
斗字旁 dòu zì páng 斜 斟
戶字旁 hù zì páng 啟 扁 扇 雇
礻字旁 shì zì páng 禮 社 神 祝 禍
心字旁 xīn zì páng 心 必 忘 悶 忍
爿字旁 pán zì páng

===================================================================

五畫
部首 名稱 Pinyin 例字
示字旁 shì zì páng
石字旁 pán zì páng 碼 岩 磚 砌 砍
龍字頭 lóng zì tóu
業字頭 yè zì tóu
目字旁 mù zì páng 盯 盲 相 省 眨
田字旁 tián zì páng 甲 申 由 電 畝
四字頭 sì zì tóu 羅 罰 罷 蜀 罪
皿字底 mín zì dĭ 孟 盅 盆 益 盞
金字旁 jīn zì páng 針 釵 鈣 鍾 鋼
失字旁 shī zì páng
禾木旁 hé mù páng 利 禿 秀 私 秋
白字旁 bái zì páng 百 皂 帛 皇 皆
瓜字旁 guā zì páng 瓜 瓢 瓣
鳥字旁 niăo zì páng 鳩 雞 鳴 鷗 鴨
病字旁 bìng zì páng 瘡 瘋 病 癢 痘
立字旁 lì zì páng 產 豎 站 竟 贛
衣字旁 yī zì páng 補 初 襖 袍 襠
穴寶蓋 xué băo gài 穴 窮 空 突 容
疋字旁 pĭ zì páng 胥 疏 楚 疑
皮字旁 pí zì páng 皮 頗
矛字旁 máo zì páng 矛 柔
母字旁 mŭ zì páng 母 貫 毒 貫

=====================================================================

六畫
部首 名稱 Pinyin 例字
耒字旁 lěi zì páng 耔 耕 耗 耙 耘
耳字旁 ĕr zì páng 取 耶 聞 耷 耿
臣字旁 chén zì páng 臣 卧 臧
西 西字頭 xī zì tóu 西 栗 粟 覆
頁字旁 yè zì páng 頁 頂 煩 頑 顧
虎字頭 hù zì tóu 彪 慮
蟲字旁 chóng zì páng 蟲 虱 閩 蝦 虹
缶字旁 fōu zì páng 缸 缺 罐
舌字旁 shé zì páng 甜 辭
竹字頭 zhú zì tóu 竹 竿 笑 笨 籠
臼字旁 jiù zì páng 舀 舂 舅
自字頭 zì zì tóu 自 息 臭
血字旁 xuè zì páng
舟字旁 zhōu zì páng 舟 航 艙 般 舵
衣字底 yī zì dĭ 衰 衷 袋 裁 裂
羊字頭 yáng zì tóu 羊 美 姜 羔 羞
米字旁 mĭ zì páng 料 粉 粒 粥 精
艮字旁 gēn zì páng 艮 良 艱 懇 既
羽字旁 yŭ zì páng 扇 翅 翔 翹 翠
糸字底 mì zì dĭ 緊 累 紫 絮 繁
律字旁 lǜ zì páng 肅 肆 肇

=====================================================================

七畫
部首 名稱 Pinyin 例字
麥字旁 mài zì páng 麥 麩
走字旁 zŏu zì páng 赴 趙 趕 起 超
赤字旁 chì zì páng 郝 赧 赫
豆字旁 dòu zì páng 豆 登
酉字旁 yŏu zì páng 酒 酥
辰字旁 chén zì páng
豕字底 shĭ zì dĭ 象 豢 豪 豫
鹵字旁 lŭ zì páng
里字旁 lĭ zì páng 重 野 量
足字旁 zú zì páng 足 趴 距 躍 跛
身字旁 shēn zì páng 躲 躺
谷字旁 gŭ zì páng
豸字旁 zhì zì páng 豺 豹 貌
角字旁 jiăo zì páng 角 觸 解
言字旁 yán zì páng 謄 詹
辛字旁 xīn zì páng 辭 辟 辣 辨 瓣

=====================================================================

八畫
部首 名稱 Pinyin 例字
青字旁 qīng zì páng 靚 靜 靛
其字旁 qí zì páng 甚 基 斯
雨字頭 yŭ zì tóu 雪 雷 霧 震
齒字旁 chĭ zì páng 魚 鮮 鯊 鯉 鯤

=====================================================================

久畫
部首 名稱 Pinyin 例字
革字旁 gé zì páng 革 勒 靴 靶 鞋
骨字旁 gŭ zì páng 骨 髖 髕
鬼字旁 guĭ zì páng 鬼 魁 魂 魄 魏
食字旁 shí zì páng
音字旁 yīn zì páng 音 章 韻 韶

====================================================================

十畫以上
部首 名稱 Pinyin 例字
髟字頭 biāo zì tóu 髯 鬃
麻字旁 má zì páng 麻 麽 磨
鹿 鹿字旁 lù zì páng 鹿 鏖 麝
黑字旁 hēi zì páng
鼠字旁 shŭ zì páng
鼻字旁 bĭ zì páng
Click to listen highlighted text!