สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 192011
 

คลิ๊กที่นี่ 家有儿女

คลิ๊กที่นี่ 家的n次方

家的n次方 第1集
家的n次方 第2集
家的n次方 第3集
Jun 192011
 

ท่านทราบหรือไม่ว่าในเว็บของ Google จะมีเครื่องมือที่ช่วยพิมพ์ภาษาจีนโดยใช้พินอินในโหมดภาษาอังกฤษ (EN)  โดยไม่ต้องโดยติดตั้งโปรแกรมเสริมเพิ่มเติม คือ

ในส่วนของ Google Transliteration คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ในส่วน http://translate.google.com จะต้องมีเทคนิคนิดหนึ่ง คือ

 • เลือกภาษาต้นทาง ตรงหลังคำว่า From: (จากภาษา:) เป็น Chinese (ภาษาจีน)
 • เลือกภาษาปลายทาง ตรงหลังคำว่า To: (เป็นภาษา:) เป็นภาษาที่ต้องการ
 • ติ๊กถูกตรงช่องหน้าคำว่า Allow phonetic typing (อนุญาตให้พิมพ์ตามการออกเสียง)
 • พิมพ์คำภาษาจีนเป็นพินอิน (Pinyin) ได้เลย ทดลองดูนะครับ
Jun 182011
 

 

“อาโปว์” เด็กเก่งเมืองน้ำดำ เผยเคล็ดภาษาจีนเรียนไม่ยาก เน้นการอ่านท่องจำ  ฟัง พูด เขียน ฝึกทุกวัน

เมื่อวันที่  18  มิ.ย.น.ส.พราวพร  เกียรติดำเนินงาม  หรือน้องอาโปว์  อายุ 18 ปีเด็กไทยชาวกาฬสินธุ์ที่เรียนเก่งจนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย China Foreign Affairs University   หรือ (CFAU) อันดับที่ 5 ใน 20 คนท่ามกลางการแข่งขันจากนักเรียนทั้งหมดนับหมื่นคนทั้งชาวจีนและนานาชาติ สุดยอดความเป็นอัจฉริยะ ทั้งๆ ที่เพิ่งเดินทางไปศึกษาเพียง 9 เดือน เผยเป็นคนไทย เพียง 1 เดียวเท่านั้น ที่มีโอกาสทองได้เรียนที่มหาวิทยาลัยดังของจีนแห่งนี้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  ระดับปริญญาตรี คณะการทูต  ปีการศึกษา 2011 ได้  เปิดเผยเคล็ดลับการเรียนภาษาจีนให้ประสบผลสำเร็จว่า ตอนแรกที่ทางคุณพ่อและคุณย่าอนุญาตให้เข้าไปเรียนในโครงการ เอ็นวายซี  ก็เริ่มเตรียมตัวทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การเตรียมตัวสอบเข้าไปในโครงการที่จะต้องแข่งขันกับคนจำนวนมากแต่ก็สอบติด และบินไปเรียนที่มณฑลเหอเป่ย  ประเทศจีน  ถือว่าเป็นคนที่โชคดีที่ได้แม่บุญธรรม (โฮสต์) หวางหงเม่ย  ที่เข้าใจมีความเมตตาและยังเป็นครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมด้วย  แต่ยังไม่เพียงพอเพราะจากที่เราเรียนหนัก  ฝึกหนักตอนอยู่เมืองไทยแต่พอมาที่ปักกิ่งช่วงแรก ๆ ฟังภาษาก็ไม่ทันจะว่าไม่รู้เรื่องก็ว่าได้  จนต้องโทรกลับมาขอเงินทางบ้านเพื่อซื้อเครื่องเล่นซีดีและซีดีสอนภาษาจีนฟังเพิ่มเติมฟังแทบจะตลอดเวลา

Continue reading »

May 212011
 
善 [shàn] คุณงามความดี
善举 [shànjǔ] กุศลกรรม
善事 [shànshì] กุศลกรรม
善良 [shànliáng] จิตใจที่ดีงาม
善行 [shànxíng] คุณธรรม
慈 [cí] เมตตา
慈爱 [cí’ài] รักและเมตตา
慈善 [císhàn] เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ
慈悲 [cíbēi] ความเมตตา
慈善基金会 [císhànjījīnhuì] มูลนิธิ
慈善团体 [císhàntuántǐ] องค์กรการกุศล
慈善机构 [císhànjīgòu] องค์กรการกุศล
贡献 [gòngxiàn] อุทิศ
功绩 [gōngjì] คุณงามความดี
功劳 [gōngláo] คุณงามความดี
功勋 [gōngxūn] คุณงามความดี
德行 [déxíng] คุณธรรม
品德 [pǐndé] คุณธรรม
功德 [gōngdé] บุญกุศล, กงเต๊ก
福利院 [fúlìyuàn] สถานสงเคราะห์
福利 [fúlì] สวัสดิการ, สร้างความผาสุก
义工 [yìgōng] อาสาสมัครเพื่อสังคม (做义工)
捐 [juān] บริจาค
捐款 [juānkuǎn] เงินบริจาค
捐躯 [juānqū] พลีชีพ (sacrifice one’s life)
捐赠 [juānzèng] บริจาค
满足 [mǎnzú] พอเพียง, พอใจ
纯正 [chúnzhèng] สะอาดบริสุทธิ์
无私 [wúsī] ไม่เห็นแก่ตัว
不贪心的 [bùtānxīnde] ไม่โลภ
环境保护 [huánjìngbǎohù] อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
赈灾 [zhènzāi] สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
好事 [hàoshì] เรื่องดีงาม
报德 [bàodé] ตอบแทนบุญคุณ
分清是非 [fēnqīngshìfēi] แยกถูกผิด
施舍 [shīshě] ให้ทาน
报恩 [bào’ēn] ตอบแทนบุญคุณ
报答 [bàodá] ตอบแทน
帮助 [bāngzhù] ช่วยเหลือ
May 102011
 

 

1.  “了”ส่วนแสดงกาลและแสดงการจบสมบูรณ์ของการกระทำ (วาง 了ไว้หลังกริยาหรือคุณศัพท์ แสดงถึงการกระทำได้สิ้นสุดลงแล้ว)

1.1 我已经准备了你的饭,我们一起吃吧?
1.2 中国人的热情给了我深刻的印象。
1.3 明天我吃了早饭就去呢家。
1.4 我买了一个本子。
1.5 他送了我很多礼物。
1.6 今天我没(有)吃早饭。
1.7 日本同学都去了大使馆,他们没有上课。
1.8 妹妹不会骑自行车,爸爸也没(有)给她买。

“了” แสดงกาล (ความสมบูรณ์ของการกระทำ) วางไว้หลังคำกริยาก็จะเป็นการแสดงการสิ้นสุด (จบสิ้น) ของกริยา (การกระทำนั้น) การแสดงความสมบูรณ์ของการกระทำอาจใช้กับอดีต (ประโยค1.1,1.2) หรือเหตุการณ์ในอนาคตก็ได้ (ประโยค 1.3)

***คำกริยาที่จะมี 了 นั้นหากมีกรรมตามหลังมา กรรมนั้น ๆ มักจะมีส่วนขยายตามมาด้วยเสมอ (ประโยค 1.4,1.5)

ในรูปประโยคปฏิเสธ (หมายถึงยังไม่ได้กระทำ) จะตัด 了 ทิ้งไปแล้วเติม 没(有)หน้าคำกริยา (ประโยค 1.6,1.7) ถ้าหากประโยคบอกเล่ามีบุพวลี (Prepositional-object construction) อยู่หน้าภาคแสดง (คำกริยา) เวลาทำให้เป็นประโยคปฏิเสธให้วาง 没(有)ไว้หน้าบุพบทวลี (ประโยคที่ 1.8 )

2. การใช้ 了 ในประโยคคำถามแบบบอกเล่าซ้อนปฏิเสธ (Alternative Question)

2.1 你准备了没有?(你准备了。)
2.2 她走没走?(他走(了)。
2.3 他吃(了)饭没有?(他吃了饭。)
2.4 他吃没吃饭?(他吃了饭。)

** O = object กรรม, V = verb กริยา ประโยคที่ไม่มีกรรมจะมี 2 รูปแบบ

(1) ……….V. 了没有 (ประโยคที่ 2.1)
(2) ……….V. 没 V. (ประโยคที่ 2.2)

ประโยคที่มีกรรมก็มี 2 รูปแบบเช่นกัน

(1) V…. 了 ….O…. 没有 (ประโยคที่ 2.3)
(2) V…. 没 …. V. ….O (ประโยคที่ 2.4)

没有 ที่วางอยู่ท้ายประโยคจะตัด 有 เหลือเป็น 没 ไม่ได้ ถ้าหากคำกริยาเป็นกริยาสองพยางค์  (เช่น 介绍) และมีกรรมด้วยให้ใช้แบบที่ (1)

 • V…. 了 …O……. 没有
 • 他介绍了日本的情况没有。 (เขาแนะนำสภาพของญี่ปุ่นแล้วหรือยัง)

3. “了”กับการซ้ำคำกริยาพยางค์เดียว

3.1 山本谈了谈日本的情况。(谈谈) (คุยคุย)
ซานเปิ่นพูดคุยเกี่ยวกับสภาพของประเทศญี่ปุ่น

3.2 我看了看画报。(看看)
ฉันอ่านอ่านหนังสือภาพ (ดูดู)

ประโยคที่มีการใช้คำซ้ำกริยา ถ้าหากใช้ 了เพื่อแสดงความสมบูรณ์ของการกระทำให้เติม 了ระหว่างคำกริยาที่ซ้อนสองตัวนั้น (ประโยค 3.1, 3.2)

4. “了” บ่งชี้ความสมบูรณ์ของการกระทำ

4.1 四点钟我们就下山了。
4.2 昨天我看见他了。
4.3 他走了。

“了” ที่อยู่ท้ายประโยค โดยเฉพาะ 了 ที่อยู่ท้ายคำนามหรือสรรพนาม ไม่ได้เป็นคำไวยากรณ์ที่แสดงกาลของการกระทำ แต่เป็นคำบอกความสมบูรณ์ของการกระทำ หน้าที่ของ 了 อย่างนี้จะเป็นตัวเน้นให้เห็นว่าการกระทำนั้น ๆ ได้จบสมบูรณ์แล้วโดยสิ้นเชิง (ประโยค 4.1, 4.2)

ในประโยคที่มีภาคแสดงเป็นคำกริยาแบบไม่มีกรรมและส่วนขยายอื่นใด 了 ที่จบประโยคนั้นจะเป็นทั้งคำช่วยที่แสดงหน้าที่สองอย่าง คือแสดงกาลของการกระทำ และบ่งบอกความสมบูรณ์ของการกระทำด้วย (ประโยค 4.3) เช่น

อ้างอิงข้อมูลจาก :  http://www.human.nu.ac.th/206111/Grammar/cindex.htm

Apr 302011
 

สวัสดีครับเพื่อนทุกๆ ท่าน ผมขอคารวะครับ หลังจากผ่าน ตอนที่5 “ตะลุยยุทธภพ” ก็มาถึง ตอนที่ 6 ผมอยากจะบอกสาเหตุที่เนื้อหาในเว็บ pasajeen.com ทำไมมีศัพท์ภาษาจีนเป็นจำนวนมาก นั่นก็เพราะว่า “ศัพท์ภาษาจีนก็คือลูกกุญแจไขสู่โลกภาษาจีน”  นั่นเอง และเพื่อไม่ให้การออกเสียงนั้นผิดเพี้ยนไป เราจึงกำกับเสียงที่อ่านโดยใช้พินอินเป็นหลักครับ นอกจากนี้การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน ก็ยังเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้รู้จักคุ้นเคยกับอักษรจีนคำใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย

 • เรา pasajeen.com จะพยายามรวบรวมคำศัพท์ภาษาจีนให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำค้นหา และจะพยายามนำเสนอคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการใช้งานให้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุด
 • เรา pasajeen.com ต้องการให้ทุกคนที่สนใจเรียนภาษาจีน ได้เรียนรู้คำศํพท์ให้มากๆ เพื่อท่านจะได้ ฟังพูดอ่านเขียน ภาษาจีนจากต้นฉบับที่เป็นภาษาจีนให้ได้
 • ให้เราเรียนรู้โดยวิธีธรรมชาติ เหมือนกับสมัยที่เราเป็นเด็ก เรียนคำศัพท์ทีละคำ ฟังออกบ้างไม่ออกบ้าง จากนั้นก็เรียนร้อยเรียนเชื่อมคำศัพท์ต่างๆ เข้าหากันจนเป็นประโยค ทำให้อ่านเข้าใจ แล้วได้ยินได้ฟังบ่อยๆ ก็จะพูดได้เขียนได้เอง

หากท่านมีคำศัพท์กลุ่มใดที่อยากให้เราจัดหามาให้ ก็โพสเข้ามาได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจ เราจะพยายามทำให้ดีที่สุด นอกจากนี้เรายังทำการปรับปรุงคำศัพท์ที่มีอยู่แล้วและเพิ่มเติมคำศัพท์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนๆ อ่านพบจุดใดความหมายผิดเพี้ยนไป ก็ขอคำชี้แนะและโพสแจ้งให้เราทราบด้วย จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

และอย่างลืมติดตาม ศัพท์ภาษาจีน : เปิดโลกอักษรจีนเปิดโลกภาษาจีน ตอนที่1 [a-e] (ทั้งหมด 8 ตอน)

Apr 282011
 

你叫什么名字? คุณมีชื่อว่าอะไร
你有中文名字吗? คุณมีชื่อภาษาจีนไหม
你会说国语吗? 你会说华语吗? 你会说普通话吗?ต่างก็หมายถึง “คุณพูดภาษาจีนกลางได้ไหม”

语[yǔ] ภาษา,คำพูด
言 [yán] ภาษา,คำพูด
文 [wén] ตัวหนังสือ,ตัวอักษร
字 [zì] ตัวหนังสือ,ตัวอักษร
话 [huà] คำพูด
说 [shuō] พูด
说话 [shuōhuà] พูดคุย
会话 [huìhuà] สนทนา
对话 [duìhuà] สนทนาโต้ตอบ
文字 [wénzì] ตัวหนังสือ,ตัวอักษร
汉字 [hànzì] อักษรจีน
语言 [yǔyán] ภาษา
外语 [wàiyǔ] ภาษาต่างประเทศ (foreign language)
书面语 [shūmiànyǔ] ภาษาเขียน (written language)
口语 [kǒuyǔ] ภาษาพูด (spoken language)
字母 [zìmǔ] อักษรจีน
书体 [shūtǐ] แบบตัวหนังสือ (font)
字体 [zìtǐ] แบบตัวหนังสือจีน (font)
笔画 [bǐhuà] เส้นขีดเขียนของอักษรจีน
偏旁 [piānpáng] อักษรข้างของอักษรจีน
调号 [diàohào] วรรณยุกต์
词 [cí] คำ
词语 [cíyǔ] ถ้อยคำ
词组 [cízǔ] กลุ่มคำ,วลี (phrase)
短语 [duǎnyǔ] กลุ่มคำ,วลี (phrase)
句子 [jùzi] ประโยค
作文 [zuòwén] เรียงความ (write an essay)
成语 [chéngyǔ] สำนวน (idiom)
字句 [zìjù] สำนวนโวหาร (words and expressions)
谚语 [yànyǔ] สุภาษิต (proverb)
词汇 [cíhuì] คำศัพท์ (vocabulary)
祝词 [zhùcí] คำอวยพร (congratulations)
古文 [gǔwén] ภาษาโบราณ (classical prose)
古谚 [gǔyàn] ภาษาโบราณ (An ancient proverb)
口气 [kǒuqì] น้ำเสียง, ท่าทางการพูด
口号 [kǒuhào] คำขวัญ (slogan )
谈吐 [tántǔ] สไตล์การพูด
说法 [shuōfa] วิธีพูด
命令 [mìnglìng] คำสั่ง (order)
通知 [tōngzhī] แจ้งให้ทราบ (notification)
言论 [yánlùn] วิจารณ์ (opinion on public)
沟通 [gōutōng] สนทนา,สื่อสาร

 

คำว่า “ภาษาจีน” นั้น สามารถเรียกได้หลายคำดังต่อไปนี้

 • 汉语 [hànyǔ] ภาษาจีน (ภาษาพูด เนื่องจากชนชาติฮั่นมีจำนวนประชากรมากกว่า 92%)
 • 华语 [huáyǔ] ภาษาจีน (เนื่องจากประเทศจีนสมัยโบราณมีชื่อว่าประเทศ “华夏” [huáxià] ชาวฮั่นใช้คำว่า 中华民族 [zhōnghuámínzú] แทน “ชนชาติจีน” ชาวจีนอพยพจึงเรียกว่า 华侨 [huáqiáo] ส่วนลูกหลานชาวจีนอพยพรุ่นต่อๆ มาที่เกิดในต่างแดนว่า 华裔 [huáyì] ส่วนที่เกิดในไทยก็เติมคำว่า 泰国 [Tàiguó] ลงไปเป็นคำว่า 泰国华裔 [Tàiguóhuáqiáo] หมายถึง ชาวไทยเชื้อสายจีน
 • 中文 [zhōngwén] ภาษาจีนกลาง (เป็นภาษาเขียนที่ใช้เป็นภาษากลาง เนื่องจากชาวจีนทุกท้องถิ่น ทุกสำเนียงใช้ตัวอักษรจีน(汉字)เป็นภาษาเขียนแบบเดียวกันในการสื่อความเข้าใจกัน)
 • 普通话 [pǔtōnghuà] ภาษาจีนกลาง (ภาษาธรรมดาทั่วไป)
 • 国语 [guóyǔ] ภาษาจีนกลาง (สมัยก่อนคนไทยเรียกสำเนียงพูดภาษาจีนกลาง (普通话) ว่า 国语 ซึ่งหมายถึง “ภาษาแห่งชาติ” ปัจจุบันไต้หวันยังคงเรียกว่าภาษาจีนกลางว่า 国语)

 

ภาษาพูดของจีน โดยพื้นฐาน เราอาจแบ่งกลุ่มภาษาจีนออกเป็น 7 กลุ่มใหญ่ๆ ตามจำนวนประชากรที่พูดได้ ดังนี้

1. 官话 [guānhuà] ภาษาแมนดาริน (ภาษาทางการ หรือ 北方方言 [běifāngfāngyán])

2. 吴方言 [wúfāngyán] ภาษาอู๋ (สำเนียงอู๋ หรือ 吴语 [wúyǔ] ภาษาอู๋ ในมณฑลเจียงซู)

3. 粤语 [yuèyǔ] ภาษากวางตุ้ง

4. 闽方言 [mǐnfāngyán] ฮกเกี้ยน (สำเนียงหมิ่น ในมณฑลฝูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยน)

ภาษาหมิ่นหนาน 闽南 [mǐnnán] ภาษาหมิ่นหนาน หรือ ภาษาจีนฮกเกี้ยน เป็นสำเนียงของภาษาจีน ใช้พูดทางใต้ ของมณฑลฝูเจี้ยน และบริเวณใกล้เคียง และโดยลูกหลานของผู้อพยพจากบริเวณนี้เข้าไปยังบริเวณอื่นๆทั่วโลก โดยทั่วไปภาษาหมิ่นหนานเป็นชื่อเรียกโดยชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำเนียงหนึ่งในภาษานี้เรียกภาษาไต้หวัน อยู่ในกลุ่มภาษาหมิ่น

潮州话 [Cháozhōuhuà] ภาษาแต้จิ๋ว เป็นหนึ่งในตระกูลภาษาจีน 闽南 [mǐnnán] จัดเป็นหนึ่งในตระกูลภาษาของฮกเกี้ยน และ เป็นหนึ่งในภาษาที่พูดกันในภูมิภาคของจีน

5. 湘语 [xīangyǔ] ภาษาเซียง (ภาษาในมณฑลหูหนาน)

6. 客家话 [kèjiāhuà] ภาษาแคะ (ภาษาแคะ หรือ ฮักกา)

7. 赣语 [gànyǔ] ภาษากั้น (ภาษามณฑลเจียงสี)

 

นอกจากนี้ นักภาษาศาสตร์ยังได้แบ่งกลุ่มภาษาจีนออกมาจากกลุ่มใหญ่ข้างบนอีก 3 ประเภท ได้แก่

1. 晋语 [Jìnyǔ] ภาษาจิ้น (แยกมาจาก แมนดาริน)

2. 徽语 [huīyǔ] ภาษาฮุย (徽州话 [huīzhōuhuà] แยกมาจาก อู๋)

3. 平语 [pingyǔ] ภาษาผิง (แยกมาจาก กวางตุ้ง)

ภาษาหมิ่นหนาน หรือ ภาษาจีนฮกเกี้ยน
Mar 212011
 

超级月亮 [chāojíyuèliang] ซุปเปอร์มูน

 • 超级 [chāojí] super
 • 月亮 [yuèliang] the moon
 • 距离 [jùlí] ห่างจาก
 • 凌晨 [língchén] เช้ามืด, ก่อนฟ้าสาง
 • 潮汐 [cháoxī] กระแสน้ำ, น้ำขึ้นน้ำลง
 • 近地点 [jìndìdiǎn] ระยะทางที่ดวงจันทร์โคจรใกล้โลกมากที่สุด (Perigee)
 • 远地点 [yuǎndìdiǎn] ระยะทางที่ดวงจันทร์โคจรห่างโลกมากที่สุด (Apogee)
 • 水患 [shuǐhuàn] ภัยน้ำท่วม

3月20日凌晨左右,记者在沈阳站附近拍摄的“超级月亮”。所谓“超级月亮”是指月亮运行到距离地球最近的位置上。当日,正是农历二月十五,正值满月,月亮不仅大而且圆,亮度非常高,人们单凭肉眼就能观测到大如圆盘的月亮,甚至能清楚地看到月亮上的山脉。据悉,上一次超级月亮出现在1992年,根据气象记录,当天沈阳为阴天,没有留下超级月亮的影像。再上一次出现超级月亮是在上世纪70年代,所以这次超级月亮是沈阳市民时隔近40年后再一次近距离欣赏月亮。据悉,月亮运行到距离地球最近的位置上是在3月20日的凌晨3时许,此时的月亮与地球的距离比平时近6700公里。

中天新闻》三月十九号下个星期即将到来,这一天已经在天文学界引发争论,因为当
天地球将处于自1992年以来距离月球最近位置,大约只有35万多公里,科学家担忧,
这种「-超级月亮」可能会干扰地球的气候模式,甚至可能引发地震与火山活动。

Click to listen highlighted text!