สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 092013
 

เรามาเริ่มจำอักษรจีนร่วมกันนะครับ(มีทั้งหมด 8 ตอน) อักษรจีนบางตัวอาจใช้ได้ในหลากหลายความหมาย ในที่นี้จะให้ความหมายหรือคำแปลเพียงบางความหมายเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปต่อยอดในความหมายอื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้อักษรจีนบางตัวอาจจะเขียนซ้ำกันแต่จะมีความหมายและเสียงที่ต่างกัน ออกไป ตัวที่มีได้หลายเสียง จะใช้เครื่องหมาย * แสดงไว้หลังพินอิน ส่วนวิธีการเขียนนั้นให้ดูในหัวข้อ วิธีการเขียนอักษรจีน และ เรียนรู้วิธีเขียนอักษร ในส่วนของการออกเสียงให้เน้นพินอินเป็นหลักครับ มีตัวอย่างจากหลายเว็บด้วยกันเช่น Pinyin – Chinese Pinyin Table (horizontal) เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บ http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable/ แล้วให้กด Esc เพื่อเข้าสู่หน้าการออกเสียงนะครับ หรือ http://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php หรือ http://english.cri.cn/chinese2007/chinese/english/lesson01/pinyin.html แล้วแต่ชอบ นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก อักษรจีนใช้บ่อย 3000 คำ ด้วยครับ

 • 扎 [zā]* รัด, ผูก –> 扎發步驟 [zhāfà bùzhòu] ขั้นตอนรัดผม(步驟 [bùzhòu] ขั้นตอน)
 • 砸 [zá] ทุบ –> เช่น 司馬光砸缸 [Sīmǎguāng zágāng] ซือหม่ากวงทุบโอ่ง, 砸蛋 ทุบไข่, 砸車 ทุบรถ
 • 雜 (雜) [zá] ผสมกัน –> 雜誌 [zázhì] นิตยสาร, 複雜 [fùzá] สลับซับซ้อน, 雜質 [zázhì] สารเจือปน, 雜技 [zájì] กายกรรม(acrobatics) เช่น 我最喜歡看雜技。 ฉันชอบดูกายกรรมที่สุด,  雜菜 [zácài] ต้มจับฉ่าย, 雜糧麵包 [záliángmiànbāo] ขนมปังธัญพืชรวม(multigrain bread),雜牌 [zápái] ของโนเนม/ของไม่มียี่ห้อ
 • 災 (災) [zāi] ภัยพิบัติ, เคราะห์ร้าย –> 消災 [xiāozāi] สะเดาะเคราะห์, 災區 [zāiqū] เขตประสบภัย, 災害 [zāihài] ภัยพิบัติ, 災難 [zāinàn] ความทุกข์ยาก, 水災 [shuǐzāi] อุทกภัย, 風災 [fēngzāi] วาตภัย, 火災 [huǒzāi] อัคคีภัย
 • 栽 [zāi] ปลูก –> 栽培 [zāipéi] เพาะปลูก
 • 宰 [zǎi] ควบคุม –> 宰相 [zǎixiàng] อัครเสนาบดี, 宰制 [zǎizhì] ควบคุม, 宰人 [zǎirén] โกง, 主宰 [zhǔzǎi] ครอบงำ
 • 載 (載) [zǎi]* บรรทุก, บันทึก –> 載貨車 [zàihuòchē] รถบรรทุก, 下載[xiàzǎi] ดาวน์โหลด เช่น 可以免費下載。[kěyǐmiǎnfèi xiàzǎi] สามารถดาวน์โหลดฟรี, 記載 [jìzǎi] บันทึก, 運載 [yùnzài] ขนส่ง
 • 仔 [zǎi]* เด็กผู้ชาย –> 牛仔褲 [niúzǎikù] กางเกงยีนส์, 牛仔 [niúzǎi] คาวบอย
 • 再 [zài] แล้วค่อย, อีก –> 再來一個 [zàiláiyígè] เอาเพิ่มอีกหนึ่ง, 再見 [zàijiàn] ค่อยพบกันใหม่/แล้วพบกันใหม่, 再好不過了 [zàihǎobúguò le] ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว, 再三 [zàisān] ครั้งแล้วครั้งเล่า, 再婚 [zàihūn] แต่งงานใหม่, 再 [zài] อีก เช่น 1. 您能不能再快一點兒 ? คุณขับรถเร็วกว่านี้อีกหน่อยได้ไหม 2.請再輸一遍。 กรุณาใส่รหัสอีกครั้ง 3.請您再說一遍。 คุณกรุณาพูดอีกครั้ง
 • 在 [zài] อยู่, ขึ้นอยู่กับ –> 在乎 [zàihū] แคร์, 在世 [zàishì] ยังมีชีวิตอยู่, 正在 [zhèngzài] กำลัง, 現在 [xiànzài] ขณะนี้, 存在 [cúnzài] ดำรงอยู่, 實在 [shízai] จริงๆ ซื่อสัตย์, 在於 [zàiyú] ขึ้นอยู่กับ, 不在乎 [búzàihu] ไม่แคร์, 在於 [zàiyú] ขึ้นอยู่กับ(depend on) เช่น 生命在於追求。ชีวิตเราอยู่ที่่การแสวงหา
 • 咱 [zán] พวกเรา –> 咱們 [zánmen] พวกเรา เช่น 1. 咱們什麼時候出發 ? พวกเราจะออกเดินทางเมื่อไหร่ 2.咱們去逛逛吧。 พวกเราไปเดินเล่นกันเถอะ, 咱家 [zánjiā] บ้านของเรา
 • 暫 (暫) [zàn] ชั่วคราว –> 暫時 [zànshí] ชั่วคราว, 暫停 [zàntíng] หยุดชั่วคราว, 贊同 [zàntóng] เห็นด้วย
 • 贊 (贊) [zàn] ชื่นชม –> 讚美 [zànměi] สรรเสริญ,贊成 [zànchéng] เห็นด้วย, 贊助 [zànzhù] ช่วยเหลือ, 贊助商 [zànzhùshāng] ผู้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ(sponsor), 贊助費 [zànzhùfèi] เงินสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ贊助預算 zànzhùyùsuàn จ้านจู้อวี้ซ่วน= งบสนับสนุนจากสปอนเซอร์
 • 贓 (贜) [zāng] ของโจร, สินบน –> 貪贓 [tānzāng] รับสินบน, 贓車 [zāngchē] รถที่ขโมยมา
 • 臟(髒) [zāng] สกปรก –> 骯髒 [āngzāng] สกปรก
 • 臟(髒) [zàng]* อวัยวะภายใน –> 心臟病 [xīnzàngbìng] โรคหัวใจ, 心臟 [xīnzàng] หัวใจ
 • 葬 (塟) [zàng] ฝังศพ –> 葬禮 [zànglǐ] พิธีฝังศพ, 葬式 [zàngshì] พิธีศพ, 葬埋 [zàngmái] ฝังศพ, 葬身 [zàngshēn] ฝังศพ, 陪葬 [péizàng] สิ่งของที่ฝังพร้อมคนตาย, 火葬 [huǒzàng] การเผาศพ
 • 遭 [zāo] ประสบ(meet with) –> 遭遇 [zāoyù] ประสบ, 遭到 [zāodào] ประสบทุกข์, 遭受 [zāoshòu] ประสบทุกข์, 免遭 [miǎnzāo] หลีกเลี่ยงทุกข์, 他打手機遭雷劈身亡 เขาโทรศัพท์เคราห์ร้ายถูกฟ้าผ่าตาย
 • 糟 (蹧) [zāo] แย่, กาก –> 糟糕 [zāogāo] แย่, 糟糠 [zāokāng] กากเหล้า/รำข้าว, 酒糟 [jiǔzāo] กากเหล้า, 亂七八糟   [luànqībāzāo] สับสนวุ่นวาย
 • 鑿 (鑿) [záo] สิ่ว(chisel) –> 木工鑿 [mùgōngzáo] สิ่วงานไม้, 電鑿 [diànzáo] สิ่วไฟฟ้า/เครื่องเจาะไฟฟ้า
 • 早 [zǎo] เช้า,ก่อนเวลา –> 早上 [zǎoshang] ตอนเช้า เช่น 1.早上的空氣真好。 อากาศตอนเช้าดีจริงๆ 2.早上8點開門。 เปิดทำการ 8 โมงเช้า, 早晨 [zǎochen] เช้ามืด (ตี4-5) , 早已 [zǎoyǐ] นานมาแล้ว, 早日 [zǎorì] เร็ววัน, 早 [zǎo] เช้า, ก่อนเวลา เช่น 1.時間不早了。[shíjiānbùzǎole] เวลาสายมากแล้ว  2.我們得早點兒去。[wǒmen děi zǎodiǎnrqù] พวกเราควรไปก่อนเวลาหน่อย 3.還早呢。[háizǎone] ยังเช้าอยู่เลย, 過早 [guòzǎo] อาหารเช้า/ก่อนวัยอันควร/ชิงสุกก่อนห่าม, 早餐 [zǎocān] อาหารเช้า เช่น 包括早餐嗎?[bāokuòzǎo cānma] รวมอาหารเช้าไหม
 • 棗 (棗) [zǎo] พุทรา –> 棗椰樹 [zǎoyēshù] ต้นอินทผาลัม
 • 蚤 [zǎo] ตัวหมัด(flea) –> 跳蚤 [tiàozǎo] หมัด
 • 澡 [zǎo] อาบน้ำ –> 洗澡 [xízǎo] อาบน้ำ เช่น 我要洗個澡。 ฉันต้องการอาบน้ำ, 澡盆 [zǎopén] อ่างอาบน้ำ
 • 藻 [zǎo] สาหร่าย –> 水藻 [shuǐzǎo] สาหร่าย, 海藻 สาหร่ายทะเล
 • 皂 [zào] สบู่ –> 肥皂 [féizào] สบู่, 香皂 [xiāngzào] สบู่
 • 噪 (譟) [zào] เสียงรบกวน –> 噪音 [zàoyīn] เสียงดังรบกวน, 降噪 [jiàngzào] ลดเสียงรบกวน
 • 燥 [zào] แห้ง –> 乾燥 [gānzào] แห้ง, 乾燥肌膚 [gānzàojīfū] ผิวแห้ง
 • 灶 (竈) [zào] เตา –> 煤氣灶 [méiqìzào] เตาแก๊ส
 • 造 [zào] สร้าง –> 建造 [jiànzào] ก่อสร้าง, 製造 [zhìzào] ผลิต, 人造皮 [rénzàopí] หนังเทียม, 造成[zàochéng]  ทำให้เกิด/เป็นเหตุให้ ,  造成不便 [zàochéng bùbiàn] ทำให้เกิดความไม่สะดวก , 造成差異 [zàochéng chāyì] ทำให้เกิดความแตกต่าง
 • 澤 [zé] สระน้ำ –> 沼澤 [zhǎozé] แอ่งน้ำ, หนองน้ำ, บึง
 • 則 (則) [zé] มาตรฐาน,กลับจะ(ขัดแย้งกับประโยคหน้า) –> 規則 [guīzé] กฎระเบียบ, 武則天 [Wǔzétiān] บูเช็คเทียน
 • 責 (責) [zé] ความรับผิดชอบ –> 責任 [zérèn] รับผิดชอบ, 責任心 [zérènxīn] มีความรับผิดชอบ, 責備 [zébèi] ตำหนิ( blame) เช่น 應該經常責備自己 ควรจะตำหนิตัวเองบ่อยๆ
 • 擇 (擇) [zé] เลือก –> 選擇 [xuǎnzé] เลือก
 • 澤 (澤) [zé] สระน้ำ, บุญกุศล –> 毛澤東 [Máo Zédōng ]  เหมาเจ๋อตง, 沼澤 [zhǎozé] หนองน้ำ/บึง
 • 賊 (賊) [zéi] ขโมย,โจร –> 擒賊擒王 [qínzéi qínwáng] จับโจรให้จับหัวหน้า, 作賊心虛 ]zuòzéi xīnxū] โจรสันหลังหวะ
 • 怎 [zěn] อย่างไร, ทำไม –> 怎麼 [zěnme] อย่างไร เช่น 1.那怎麼辦呢? ทำอย่างไรดีล่ะ 2.您看怎麼樣? คุณว่าเป็นอย่างไรบ้าง,  怎麼回事兒 [zěnmehuíshìr] ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะ/เกิดอะไรขึ้น เช่น 這到底怎麼回事? เกิดอะไรขึ้นกันแน่/ที่แท้เกิดอะไรขึ้น  , 怎樣 [zěnyàng] อย่างไร, 怎麼樣 [zěnmeyàng] เป็นอย่างไร, 不怎麼樣 [bùzěnmeyàng] ไม่ค่อยเท่าไหร่/ไม่ดีมาก/งั้นๆ , 怎麼辦 [zěnmebàn] ทำอย่างไร, 怎麼了 [zěnmele] เป็นอะไรไป, 怎麼還不… [zěnmeháibù] ทำไมยังไม่… , 怎麼還不回來 [zěnmeháibùhuílái]] ทำไมยังไม่กลับมา
 • 增 [zēng] เพิ่ม –> 增值稅 [zēngzhíshuì] ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT, 增長 [zēngzhǎng] เพิ่มขึ้น
 • 贈 (贈) [zèng] อภินันทนาการ –> 捐贈 [juānzèng] บริจาค
 • 憎 [zēng] เกลียดชัง –> 憎恨 [zēnghèn] เกลียด(detest)
 • 渣 [zhā] กาก
 • 扎 (紥) [zhā]* แทง –> 扎針 [zhāzhēn]  การฝังเข็ม
 • 軋 (軋) [zhá] ม้วน, กลิ้ง –> 軋鋼 [zhágāng] รีดเหล็ก
 • 炸 [zhá] ทอด –> 炸薯條 [zhàshǔtiáo] เฟรนฟรายส์, 炸豬皮 [zházhūpí] แคบหมู เช่น 泰式炸豬皮,你喜歡吃嗎?
 • 鍘 (鍘) [zhá] ตัด –> 鍘刀 [zhádāo] มีดตัด
 • 閘 (閘) [zhá] เบรก,ประตูน้ำ –> 車閘 [chēzhá] เบรก(รถ), 閘門 [zhámén] ประตู/ประตูน้ำ, 卷閘門 [juǎnzhámén] ประตูม้วน
 • 眨 [zhǎ] กระพริบตา –> 眨眼 [zhǎyǎn] กระพริบตา
 • 炸 [zhà]* ระเบิด –> 爆炸 [bàozhà] ระเบิด(explode), 炸彈 [zhàdàn] ลูกระบิด
 • 詐 (詐) [zhà] ฉ้อโกง –> 詐騙 [zhàpiàn] ฉ้อโกง
 • 柵 (柵)* [zhà] ลูกกรง –> 柵欄 [zhàlan] รั้ว
 • 榨 (搾) [zhà] คั้นน้ำ –> 榨汁機 [zhàzhījī] เครื่องปั่นน้ำ, 鮮榨果汁 [xiānzhà guǒzhī] น้ำผลไม้คั้นสด, 甘蔗榨汁 [gānzhezhà zhī] น้ำอ้อยคั้น, 水果沙冰 [shuǐguǒshābīng] น้ำผลไม้ปั่น
 • 蚱 [zhà] –>  蚱蜢 [zhàměng] ตั๊กแตน(grasshopper)
 • 齋 (齋) [zhāi] เจ –> 齋堂 [ zhāitáng] โรงเจ
 • 摘 [zhāi] เด็ด –> 摘星星 เด็ดดวงดาว, 摘花 เด็ดดอกไม้, 摘借 [zhāijiè] หยิบยืม
 • 宅 [zhái] บ้านพัก –> 住宅 [zhùzhái] บ้านพัก
 • 窄 [zhǎi] แคบ –> 寬窄 [kuānzhǎi] ความกว้าง
 • 寨 (砦) [zhài] –> 柬埔寨 [jiǎnpǔzhài] กัมพูชา(Cambodia), 千戶苗寨 [ qiānhù miáozhài] หมู่บ้านชนเผ่าแม้วพันครอบครัว
 • 債 (債) [zhài] หนี้สิน(debt) –> 債務 [zhàiwù] หนี้สิน, 負債 [fùzhài] หนี้สิน, 資產負債表 [zīchǎnfùzhàibiǎo] งบดุล
 • 占 [zhān]* เสี่ยงทาย –> 占卜 [zhānpǔ] เสี่ยงทาย, 占夢 [zhānmèng] แก้ฝัน
 • 沾 (霑) [zhān] –> 沾染 [zhānrǎn] ปนเปื้อน
 • 粘 [zhān] เหนียวติด(เกาะติด) –> 粘貼  [zhāntiē] ติด/ปิด, 他天天粘着我 เขาวันๆเกาะติดฉันหนึบ
 • 瞻 [zhān] แหวนหน้ามอง,มองไปข้างหน้า(往上或往前看) –> 瞻望 [zhānwàng] ทอดสายตามอง/มองไปข้างหน้า, 瞻仰 [zhānyǎng] มองดูด้วยความเคารพ
 • 斬 (斬) [zhǎn] ตัด, สังหาร –> 斬首 [zhǎnshǒu] ตัดศีรษะ, 處斬 [chùzhǎn] ตัดศีรษะ(斬首處死), 斬草除根 [zhǎncǎochúgēn] ตัดหญ้าถอนโคน
 • 展 [zhǎn] งานนิทรรศการ –> 展覽 [zhǎnlǎn] งานแสดงนิทรรศการ เช่น 最近還有什麼新展覽嗎 ? ช่วงนี้ยังมีงานแสดงนิทรรศการอะไรใหม่ๆบ้างไหม, 參觀展覽 [cānguānzhǎnlǎn] ไปดูงานแฟร์, 展會 [zhǎnhuì] งานนิทรรศการ, 展廳 [zhǎn tīng] ห้องแสดงนิทรรศการ
 • 占 (佔) [zhàn]* ครอบครอง –> 佔座 [zhànzuò] จองที่นั่ง, 佔有 [zhànyǒu] ครอบครอง, 佔線 [zhànxiàn] สายไม่ว่าง(โทรศัพท์)
 • 站 [zhàn] ยืน,สถานี –> 下一站是暹羅廣場。 ป้ายหน้าคือสยามสแควร์, 站樁 [zhàn zhuāng] ท่ายืนควบม้า, 車站 [chēzhàn] ป้ายรถเมย์, 地鐵站 [dìtiězhàn] สถานีรถไฟใต้ดิน(subway station), 站票 [zhànpiào] ตั๋วยืน, 網站 [wǎngzhàn] เว็บไซต์(website), 航天站 [hángtiānzhàn] สถานีอวกาศ, 發電站 [fādiànzhàn] โรงไฟฟ้า, 水電站 [shuǐdiànzhàn] สถานี่ไฟฟ้าพลังน้ำ, 核電 [hédiàn] ไฟฟ้านิวเคลียร์, 核電廠 [hédiànchǎng] โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, 核電站 [hédiànzhàn] โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, 站台 [zhàntái] ชานชาลา, 站崗 [zhàngǎng] ยืนยาม
 • 棧 (棧) [zhàn] พาเลท(pallet) –> 棧板 [zhànbǎn] พาเลท
 • 戰 (戰) [zhàn] สงคราม –> 戰士 [zhànshì] ทหาร(soldier), 戰犯 [zhànfàn] อาชญากรสงคราม, 戰爭片 [zhànzhēngpiān] หนังสงคราม, 作戰 [zuòzhàn] ทำสงคราม, 抗戰 [kàngzhàn] สงครามต่อต้านการรุกราน
 • 湛 [zhàn] ใส –> 湛藍 [zhànlán] สีฟ้าคราม
 • 蟑 [zhāng] –> 蟑螂 [zhāngláng] แมลงสาป(cockroach)
 • 張 [zhāng] เปิด,ขยาย, แซ่จาง(แซ่เตีย) –> 張三丰 [ zhāngsānfēng] จางซานฟง/เตียซำฮง(ผู้คิดค้นมวยไท้เก๊ก), 緊張 [jǐnzhāng] ตื่นเต้น, 別緊張 [biéjǐnzhāng] ไม่ต้องตื่นเต้น, 張口 [zhāngkǒu] อ้าปาก, 張嘴 [zhāngzuǐ] อ้าปาก เช่น 張開嘴 อ้าปาก, 張開 [zhāngkāi] กางออก เช่น 張開翅膀 [zhāngkāi chìbǎng] กางปีกออก , 張大 [zhāngdà] ขยายใหญ่, 張貼 [zhāngtiē] ติด(ประกาศ) เช่น 張貼布告 ติดประกาศ
 • 章 [zhāng] บท,ตอน –> 文章 [wénzhāng] บทความ, 印章 [yìnzhāng] ตราประทับ
 • 彰 [zhāng] เด่นชัด –> 表彰 [biǎozhāng] สรรเสริญ, ชมเชย, 彰顯 [zhāngxiǎn] ชัดเจน, แจ่มแจ้ง
 • 長 (長) [zhǎng] เติมโต –> 長得 [zhǎngde] รูปร่างหน้าตา(สวย,ขี้เหร่,สูง,เตี้ย ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์) เช่น 1. 她長得怎麼樣? เธอหน้าตาเป็นอย่างไร 2. 她長得丑。 เธอหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่  3.他長得帥 เขาหน้าตาหล่อเหลา 4.長得矮 รูปร่างเตี้ย 5.長得很奇怪 รูปร่างประหลาด
 • 漲 (漲) [zhǎng] ขึ้น –> 潮漲潮落 [cháozhǎngcháoluò] มีขึ้นมีลง/น้ำขึ้นน้ำลง
 • 掌 [zhǎng] ฝ่ามือ –> 掌握 [zhǎngwò] ยึดกุม, 掌聲 [zhǎngshēng] เสียงปรบมือ
 • 帳 (帳) [zhàng] ม่าน, บัญชี –> 帳篷 [zhàngpéng] เต็นท์, 搭帳篷 [dāzhàngpéng] กางเต็นท์, 帳幕 [zhàngmù] เต็นท์, 結帳 [jiézhàng] คิดเงิน เช่น  服務員,請結帳。 พนักงาน คิดเงินด้วยครับ, 賬號 [zhànghào] หมายเลขบัญชี(account number)
 • 賬 (賬) [zhàng] บัญชี –> 賬戶 [zhànghù] บัญชี, 結賬 [jiézhàng] คิดเงิน
 • 丈 [zhàng] –> 丈夫 [zhàngfu] สามี(先生), 丈母娘 [zhàngmuniáng] แม่ยาย(丈母), 老丈人 [lǎozhàngrén] พ่อตา
 • 脹 (脹) [zhàng] ขยายตัว –> 膨脹 [péngzhàng] ขยายตัว, 脹氣 [zhàng qì] ท้องอืด, 膨脹螺栓(脹栓) [péngzhàng luóshuān] พุก
 • 障 [zhàng] ขัดขวาง,กีดขวาง –> 故障 [gùzhàng] ความขัดข้องใจ, 障礙 [zhàng’ài] อุปสรรค, 保障 [bǎozhàng] ปกป้องคุ้มครอง

Continue reading »

Jan 262013
 

หลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่า “等” หรือ “等等” กันมาบ้าง เวลาอ่าน หรือพูดภาษาจีน เราก็มักจะใช้อยู่บ่อยๆ ใช้ไปใช้มาก็อดจะสับสนว่า เมื่อไรควรจะใช้ “等” เมื่อไรควรจะใช้ “等等”

วันนี้ เราจะมาดูกฎเกณฑ์วิธีการใช้คำ 2 คำนี้ รวมทั้งคำว่า “什麼的” ด้วย จะได้หายงงซะที (หรือจะงงยิ่งกว่าเดิม???)

1. “等” และ “等等” ใช้ได้ทั้งในภาษาพูด และภาษาเขียน ส่วน “什麼的” ใช้เฉพาะในภาษาพูดเท่านั้น

(ถ้าเปรียบเทียบเฉพาะ “等” กับ “等等” — “等” จะพบ หรือนิยมใช้ในภาษาเขียนมากกว่า ส่วน “等等” มักพบในภาษาพูดมากกว่า อันนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆ ให้จำแค่กฎเกณฑ์สำคัญ หลักๆ ก็พอ คือใช้ได้ทั้งในภาษาพูด และภาษาเขียน)

2. หลัง “等” สามารถตามด้วยคำ หรือวลีบอก (หรือสรุปท้าย) สิ่งต่างๆ ที่ยกตัวอย่างมาได้ ส่วน “等等” โดยทั่วไป จะไม่ตามด้วยคำ หรือวลีบอก (หรือสรุปท้าย) สิ่งต่างๆ ที่ยกตัวอย่างมา ส่วน “什麼的” จะวางท้ายประโยคเท่านั้น (ข้างหลังจะมีส่วนประกอบอื่นอีกไม่ได้) ตัวอย่างเช่น

 • 水、電、暖氣、煤氣等設備的檢修工作均已完畢。(มี “設備” สรุปท้าย)
 • 青年人積極、熱情、有朝氣 (zhāo qì)、肯於學習、接受新事物快等等,這些都是難能可貴的優點。(หลัง “等等” ไม่มีคำ หรือวลีสรุปท้าย)

3. เมื่อยกตัวอย่างชื่อเฉพาะ หรือวิสามัญนาม (專有名詞) (เช่น ชื่อคน, ชื่อสถานที่ เป็นต้น) ต้องใช้ “等” เท่านั้น จะใช้ “等等” และ “什麼的” ไม่ได้ เพราะ (คนจีนถือว่า) สื่อถึงความไม่สุภาพ โดยเฉพาะเมื่อยกตัวอย่างชื่อคน อาทิเช่น

 • 學習結束後,我們將西安、四川等地旅遊。(ชื่อสถานที่)
 • 唐代著名的詩人有李白、杜甫、白居易等。(ชื่อคน)

และเมื่อ “什麼的” ใช้ในภาษาพูด สิ่งต่างๆ ที่ยกตัวอย่างมากล่าวถึงจึงมักเป็นเรื่องธรรมดาสามัญทั่วๆ ไป เช่น

 • 我剛買了些啤酒、火腿、麵包什麼的,咱們一起吃吧。

4. ถ้ายกตัวอย่างเพียงสิ่งเดียว เรื่องเดียว ต้องใช้ “等” หรือ “什麼的” เท่านั้น จะใช้ “等等” ได้ ต้องยกตัวอย่างอย่างน้อย 2 สิ่งขึ้นไป ตัวอย่างเช่น

 • 雅典 (Athens) 等城市輸出的精美的手工藝品,都是奴隸血汗的結晶。 (ตัวอย่างเดียว)
 • 妻子在家做飯什麼的,丈夫在外打工什麼的,日子過得倒也蠻好。 (ตัวอย่างเดียว)
 • 思想、意識等等是主觀的東西,做或行動是主觀見於客觀的東西。 (2 ตัวอย่าง)

5. เราสามารถใช้ “等等” ซ้ำคำ กลายเป็น “等等, 等等” ได้ (อย่าลืมเครื่องหมาย “,” ระหว่างกลางด้วย) ถ้าต้องการสื่อว่า สิ่งที่ยกตัวอย่างยังมีอีกเป็นจำนวนมาก หรือมีนัยสื่อถึงสิ่งที่กล่าวถึงนั้นมีเป็นจำนวนมาก (很多) และในบางกรณี “等等” ยังวางหลัง “如此” ได้ด้วย เช่น

 • 除了這些正在受罪的人以外,長廊兩側還擺着壓杠、老虎凳、皮鞭、竹釺、手銬、腳鐐,等等,等等。
 • 這個說 “離鐵礦太遠了”,那個說 “附近沒有水源”,還有的說 “交通也很不方便”,如此等等。…… (แปลเป็นไทยก็ประมาณว่า “เช่นนี้เป็นต้น”)

6. “等” ยังสามารถตามด้วยตัวเลขที่เป็นจำนวนรวม (เท่ากับ) สิ่งต่างๆ ที่ยกตัวอย่าง หรือกล่าวถึงได้ด้วย เช่น

 • 我國古代有造紙、印刷術、指南針、火藥等四大發明。
 • 中國有北京、上海、天津、重慶等四個中央直轄市。
Jan 072013
 

เรามาเริ่มจำอักษรจีนร่วมกันนะครับ(มีทั้งหมด 8 ตอน) อักษรจีนบางตัวอาจใช้ได้ในหลากหลายความหมาย ในที่นี้จะให้ความหมายหรือคำแปลเพียงบางความหมายเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปต่อยอดในความหมายอื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้อักษรจีนบางตัวอาจจะเขียนซ้ำกันแต่จะมีความหมายและเสียงที่ต่างกัน ออกไป ตัวที่มีได้หลายเสียง จะใช้เครื่องหมาย * แสดงไว้หลังพินอิน ส่วนวิธีการเขียนนั้นให้ดูในหัวข้อ วิธีการเขียนอักษรจีน และ เรียนรู้วิธีเขียนอักษร ในส่วนของการออกเสียงให้เน้นพินอินเป็นหลักครับ มีตัวอย่างจากหลายเว็บด้วยกันเช่น Pinyin – Chinese Pinyin Table (horizontal) เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บ http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable/ แล้วให้กด Esc เพื่อเข้าสู่หน้าการออกเสียงนะครับ หรือ http://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php หรือ http://english.cri.cn/chinese2007/chinese/english/lesson01/pinyin.html แล้วแต่ชอบ นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก อักษรจีนใช้บ่อย 3000 คำ ด้วยครับ

 • 趴 [pā]นอนคว่ำ –> 趴着 นอนคว่ำ(着 บ่งบอกว่าคำกริยานั้นกำลังทำอะไรอยู่)
 • 爬 [pá] ปีน –> 爬山 ปีนเขา, 爬樹 ปีนต้นไม้
 • 怕 [pà] กลัว –> 可怕 น่ากลัว, 恐怕 เกรงว่า, 怕老婆 [pàlǎopó] กลัวเมีย(henpecked )
 • 帕 [pà] ผ้าเช็ดหน้า –> 手帕 ผ้าเช็ดหน้า
 • 拍 [pāi] ถ่ายรูป, ตบ, ตี –> 拍照 [pāizhào] ถ่ายรูป,拍手 [pāishǒu] ปรบมือ, 拍馬屁 [pāimǎpì] ประจบสอพลอ, 抓拍 จับภาพ
 • 排 [pái] อันดับรายชื่อ, เรียงลำดับ, แถว –> 排列 [páiliè] เรียงลำดับ, 牛排 [niúpái] เนื้อสเต็ก,煎雞排 สเต็กไก่, 排隊 [páiduì] เข้าแถว, 排隊時 เวลาเข้าแถว, 排骨 [páigǔ] กระดูกซี่โครง, 排球 [páiqiú] วอลเลย์บอล, 排名 [páimíng] อันดับที่/การจัดอันดับ(ranking) เช่น 1.排名第一 อันดับที่หนึ่ง 2.中國大學排名。การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน, 排行 [páiháng] การจัดอันดับ, 排行榜 [páihángbǎng] ตารางจัดอันดับ/อันดับที่ขายดีที่สุด
 • 徘 [pái] ลังเล –> 徘徊 [páihuái] รีรอลังเล/เดินกลับไปกลับมา
 • 牌 [pái] ป้าย –> 名牌 [míngpái] ป้ายสินค้า, 牌照 [páizhào] ทะเบียนรถ, 大品牌 ยี่ห้อดัง, 牌位 ป้ายเทพเจ้าหรือวิญญาณ
 • 派 [pài] ส่ง, ฝ่าย –> 左派 [zuǒpài] ฝ่ายซ้าย, 右派 [yòupài] ฝ่ายขวา, 教派 [jiàopài] นิกาย, 黨派 พรรคและกลุ่ม, 雞肉派 พายไก่, 學術派 กลุ่มวิชาการ
 • 攀 [pān] ปีนป่าย –> 攀比 [pānbǐ] เทียบกับผู้มีฐานะสูงกว่า ,高不可攀 สูงเกินเอื้อม
 • 盤 (盤) [pán] จาน, ถาด –> 棋盤 [qípán] กระดานหมากรุก, 算盤 [suànpán] ลูกคิด, 彩盤 จานสี, 托盤 [tuōpán] จานรอง, 方向盤 [fāngxiàngpán] พวงมาลัย, 洗盤 [xǐpán] ปั่นหุ้น, 盤尼西林 [pánníxīlín] ยาเพนนิซิลิน
 • 槃 [pán] –> 涅槃 [nièpán] นิพพาน
 • 蹣 (蹣) [pán] –> 蹣跚 [pánshān] เดินกระเพลก(limp)
 • 判 [pàn] ตัดสิน, วินิจฉัย –> 判斷 [pànduàn] ตัดสิน, 談判 [tánpàn] เจรจา, 評判 [píngpàn] พิจารณาตัดสิน
 • 盼 [pàn] มุ่งหวัง –> 盼望 [pànwàng] มุ่งหวัง เช่น 我們盼望着你回來。 พวกเรามุ่งหวังว่าเธอจะกลับมา
 • 叛 [pàn] ทรยศ –>背叛 [bèipàn] ทรยศ/หักหลัง, 叛亂者 ผู้ก่อการร้าย
 • 乓 [pāng] เสียงปัง(bang) –> 乓乓[pāngpāng] ปังๆ (เสียงปืน), 乒乓球 [pīngpāngqiú] ปิงปอง
 • 旁 [páng] ข้าง –> 旁邊 [pángbiān] ข้างๆ , 旁門 [pángmén] ประตูข้าง, 偏旁 [piānpáng] หมวดนำอักษรข้างของอักษรจีน, 旁聽 [pángtīng] ฟังสังเกตการณ์, 旁觀 [pángguān] ดูอยู่ข้างๆ, 耳旁風 [ěrpángfēng] ทำหูทวนลม
 • 螃 [páng] –> 螃蟹 [pángxiè] ปู(crab)
 • 彷 [páng] –> 彷徨 [pánghuáng] ลังเล
 • 龐 (龐) [páng] ใหญ่มหึมา –> 龐大的 [pángdàde] ใหญ่โตมโหฬาร(巨大地)
 • 胖 [pàng] อ้วน(นิยมใช้กับคน) –> 發胖 [fāpàng] อ้วนขึ้น(to get fat), 胖子 [pàngzi] คนอ้วน
 • 拋 [pāo] ทอดทิ้ง –> 拋棄 [pāoqì] ทอดทิ้ง
 • 袍 [páo] ชุดคลุม –> 旗袍 [qípáo] ชุดกี่เพ้า, 浴袍 [yùpáo] ชุดคลุมอาบน้ำ
 • 狍 [páo] กวางโรเดียร์(roe deer)
 • 咆 [páo] คำราม –> 咆哮 [páoxiào] คำราม(roar)
 • 跑 [pǎo] –>跑步 [pǎobù] วิ่ง, 跑步機 [pǎobùjī] เครื่องวิ่ง
 • 泡 [pào]* ฟอง, แช่, ดอง –> 泡泡糖 [pàopaotáng] หมากฝรั่งเป่าลูกโป่ง, 氣泡 [qìpào] ฟองอากาศ, 泡沫 [pàomò] โฟม/ฟอง(foam) เช่น 1. 泡沫箱子 กล่องโฟม 2. 泡沫板 แผ่นโฟม , 沒有泡藥水 ไม่ได้แช่น้ำยา, 泡水 แช่น้ำ, 泡溫泉 แช่น้ำแร่, 韓國泡菜 กิมจิ/ผักดองเกาหลี, 泡沫經濟 [pàomò jīngjì]  เศรษฐกิจฟองสบู่(bubble economy), 泡菜 [pàocài] ผักดอง, 泡麵 [pàomiàn] บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
 • 皰(皰) [pào] ตุ่มที่ขึ้นตามผิวหนัง –> 皰疹 [pàozhěn] เริม
 • 陪 [péi] อยู่เป็นเพื่อน(go with) –> 我陪你哭 ฉันร้องไห้เป็นเพื่อนเธอ, 失陪 [shīpéi] ขอตัวไปก่อน, 陪侍 [péishì] คอยปรนนิบัติ, 三陪 [sānpéi] โสเภณี(陪吃 [péichī] กินข้าวเป็นเพื่อน, 陪酒 [péijiǔ] ดื่มเหล้าเป็นเพื่อน, 陪睡 [péishuì] นอนเป็นเพื่อน)
 • 培 [péi] เพาะเลี้ยง,ปลูกฝัง,ฝึกฝน –> 培養 [péiyǎng] เพาะเลี้ยง/ปลูกฝัง/ฝึกฝน, 培養土 [péiyǎngtǔ] ดินปลูกต้นไม้, 培訓 [péixùn] อบรมสั่งสอน, 培根 [péigēn] เบคอน(bacon)
 • 賠 [péi] ชดใช้, ชดเชย –> 賠償 [péicháng] ชดใช้
 • 佩 [pèi] –> 佩服 [pèifú] ยอมรับนับถือ(ซูฮก), 鄭佩佩 เจิ้งเพ่ยเพ่ย(ชื่อคน)
 • 配 [pèi] ผสม, ประกอบ –> 配件 [pèijiàn] ชิ้นส่วนประกอบ เช่น 電腦配件 ชิ้นส่วนประกอบคอมพิวเตอร์, 配合 [pèihe] ประสานงานกัน, 配角 [pèijué] นักแสดงประกอบ, 分配 [fēnpèi] จัดสรร, 相配 [xiāngpèi] เหมาะสมกัน
 • 佩 [pèi] สวมใส่ สะพาย พก,เลื่อมใส –>佩帶 [pèidài] สะพาย พก, 佩服 [pèifú] เลื่อมใส
 • 噴(噴) [pēn] พุ่ง –> 噴泉 [pēnquán] น้ำพุ( fountain), 噴槍 [pēnqiāng] กาฉีดสเปรย์, 噴壺 [pēnhú] บัวรดน้ำ/ขวดฉีดสเปรย์, 水噴壺 บัวรดน้ำ, 氣壓噴壺 ขวดฉีดสเปรย์แรงอัดอากาศ
 • 盆 [pén] กระถาง, อ่าง –> 花盆 [huāpén] กระถางดอกไม้(flowerpot), 臉盆 [liǎnpén] กะละมังล้างหน้า, 浴盆 [yùpén] อ่างอาบน้ำ/กะละมังอาบน้ำ, 盆地 [péndì] แอ่งกะทะ
 • 砰 [pēng] ศัพท์เลียงเสียง เช่น เสียงของตก, ทำเสียงดังปัง(砰砰)
 • 烹 [pēng] ทำอาหาร –> 烹調 [pēngtiáo] ทำอาหาร/ปรุงอาหาร
 • 朋 [péng] เพื่อน –> 朋友 [péngyou] เพื่อน, 親朋 [qīnpéng] ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง, 好朋友 เพื่อนรัก/เพื่อนสนิท, 親朋好友 ญาติสนิทมิตรสหาย, 酒肉朋友千個有-落難之中無一人 เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก
 • 鵬(鵬) [péng] นกที่ใหญ่ในเทพนิยาย –> 鵬程萬里 [péngchéngwànlǐ] มีอนาคตยาวไกล
 • 篷 [péng] คลุม(บังแดด) –> 篷布 [péngbù] ผ้าใบ, 帳篷 [zhàngpéng] เต็นท์ เช่น 1. 雙人帳篷 เต้นท์นอนสองคน 2. 搭帳篷 กางเต้นท์
 • 彭 [péng] แซ่เผิง, แซ่แปง
 • [pěng] ประคองด้วยสองมือ, หอบด้วยสองมือ, คุยโตโอ้อวด –> 吹捧 [chuīpěng] คุยโตโอ้อวดม, 捧着一束鮮花 หอบดอกไม้มาหนึ่งกำ
 • 碰 [pèng] กระแทก, พบเจอ –> 碰見 [pèngjiàn] พบเจอโดยบังเอิญ เช่น 1. 今天早上我在超級市場碰見了一個老同學。ฉันพบเจอเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่ห้างสรรพสินค้าเมื่อเช้า นี้ 2. 你們兩是在哪碰見的?เธอทั้งสองพบเจอกันที่ไหนหรือ , 磕碰 [kēpèng] กระทบกระทั่ง
 • 批 [pī] อนุมัติ, วิจารณ์ –> 批評 [pīpíng] วิจารณ์, 批准 [pīzhǔn] อนุมัติ, 批發 [pīfā] ขายส่ง, 大批 [dàpī] จำนวนมาก, 批示 [pīshì] พิจารณาสั่งการ
 • 披 [pī] คลุม,พาด –> 披肩 [pījiān] ผ้าคลุมไหล่, 披薩 [pīsà] พิซซ่า(pizza), 披露 [pīlù] เปิืดเผย/ประกาศ , 雨披 [yǔpī] เสื้อคลุมฝน
 • 霹 [pī] ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ –> 霹靂 [pīlì] สายฟ้า, 霹靂舞 [pīlìwǔ] เบรกแดนซ์(to breakdance / breakdancing), 霹雷 [pīléi] ฟ้าผ่า
 • 劈 [pī]* ผ่า –> 手劈磚 ใช้มือผ่าอิฐ, 雷劈 [léipī] ฟ้าผ่า เช่น 1. 被雷劈死 ถูกฟ้าผ่าตาย 2. 他打手機遭雷劈身亡 เขาโทรศัพท์เคราห์ร้ายถูกฟ้าผ่าตาย
 • 皮 [pí] หนัง –> 調皮 [tiáopí] ซุกซน(naughty), 皮膚 [pífū] ผิวหนัง(skin), 皮帶 [pídài] เข็มขัดหนัง, 皮包 [píbāo]กระเป๋าหนัง, 皮革 [pígé] หนัง(leather), 橡皮 [xiàngpí] หนังยาง
 • 疲 [pí] อ่อนเพลีย –> 疲憊 [píbèi] อ่อนเพลีย, 疲勞 [píláo] เหนื่อยมาก, 疲軟 [píruǎn] อ่อนแอ/อ่อนล้า
 • 脾 [pí] ม้าม –> 脾氣 [píqi] อารมณ์ เช่น 壞脾氣  อารมณ์ไม่ดี, 發脾氣 [fāpíqi] เกิดโทสะ, 脾臟 [pízàng] ม้าม, 脾性 [píxìng] บุคลิก
 • 啤 [pí] –> 啤酒 [píjiǔ] เบียร์, 鮮啤 [xiānpí] เบียร์สด(Draft beer), 馬匹 [mǎpǐ] ม้า
 • 匹 (疋) [pǐ] พับ(ผ้า), การแข่งขัน –> 奧林匹克 [àolínpǐkè] โอลิมปิก(olympic), 奧林匹克運動會 [àolínpǐkèyùndònghuì] โอลิมปิกเกมส์(Olympic Games) เช่น 2008年第29屆北京奧運會開幕式 พิธีเปิดโอลิมปิกเกมส์ที่ปักกิ่ง ครั้งที่ 29 ปี 2008, 布匹 [bùpǐ] ผ้าพับ
 • 屁 [pì] ผายลม,ตด –> 放屁 [fàngpì] ผายลม/ตด, 屁股 [pìgǔ] ตะโพก/ก้น, 屁話 [pìhuà] คำพูดเหลวไหล, 屁事 [pìshì] เรื่องเหลวไหล
 • 篇 [piān] เขียนบทความ –> 長篇 [chángpiān] เรื่องยาว, 短篇 [duǎnpiān] เรื่องสั้น, 短篇小說 [duǎnpiān xiǎoshuō] นวนิยายเรื่องสั้น, 篇章 [piānzhāng] บทความ
 • 偏 [piān] จะทำให้ได้, เอียง –> 偏見 [piānjiàn] อคติ, 偏偏 [piānpiān] จะทำให้ได้/ดันทุรัง เช่น 你偏偏要那樣做。 , 偏愛 [piān’ài] รักลำเอียง
 • 便 [pián]* –> 便宜 [piányi] ราคาถูก เช่น 又好有便宜 ทั้งดีทั้งราคาถูก, 便利 [biàn* lì] สะดวก
 • 片 [piàn]* แผ่น, ภาพยนต์ –> 麥片 [màipiàn] ข้าวโอ๊ต, 切片 [qiēpiàn] หั่นเป็นแผ่น, 片刻 [piànkè] สักครู่ เช่น 稍等片刻 รอสักครู่ ,名片 [míngpiàn] นามบัตร, 片段 [piànduàn] บางช่วง เช่น 生活片段 บางช่วงของชีวิต, 底片 [dǐpiàn] ฟิลม์เน็กกาทิฟ เช่น 黑白底片 ฟิล์มถ่ายรูปขาวดำ, 電影種類 [diànyǐng zhǒnglèi] ประเภทของภาพยนตร์,國片 หนังจีน, 西片 หนังฝรั่ง, 動畫片 หนังการ์ตูน, 愛情片 [àiqíngpiān] หนังโรแมนติก, 科幻片 [kēhuànpiān] หนังไซ-ไฟ/หนังวิทยาศาสตร์, 戰爭片 [zhànzhēngpiān] หนังสงคราม, 恐怖片 [kǒngbùpiān] หนังสยองขวัญ, 故事片 [gùshipiān] หนังชีวิต/หนังดราม่า, 紀錄片 [ jìlùpiān]  หนังเชิงสารคดี, 動作片 [dòngzuòpiān] หนังบู๊แอคชั่น, 喜劇片 [xǐjùpiān] หนังตลบขบขัน
 • 騙 (騙) [piàn] หลอกลวง –> 受騙 [shòupiàn] ถูกหลอก เช่น 我們原來受騙了! ที่แท้พวกเราถูกหลอกแล้ว, 欺騙 [qīpiàn] หลอกลวง, 詐騙 [zhàpiàn] คดโกง
 • 飄(飄) [piāo] ปลิว –> 飄動 [piāodòng] ปลิวไสว, 雪花飄飄北風嘯嘯 เกล็ดหิมะปลิดปลิว ลมเหนือหวีดหวิว
 • 瓢 [piáo] กระบวยตักน้ำ –> 瓢蟲 [piáochóng] แมลงปีกแข็ง
 • 票 [piào] ตั๋ว –> 車票 [chēpiào] ตั๋วรถ, 船票 [chuánpiào] ตั๋วเรือ, 機票 [jīpiào] ตั๋วเครื่องบิน, 門票 [ménpiào] บัตรผ่านประตู, 鈔票 [chāopiào] ธนบัตร, 全票 [quánpiào] ตั๋วเต็มราคา, 半票 [bànpiào] ตั๋วครึ่งราคา, 支票簿 [zhīpiàobù] สมุดเช็ค, 支票 [zhīpiào] เช็ค, 空頭支票 [kōngtóuzhīpiào] เช็ค, 支票寫法 วิธีเขียนเช็ค, 劃線支票 [huàxiàn zhīpiào] เช็คขีดคร่อม( 劃線支票:在支票正面畫兩道平行的橫線。), 銀行本票 [yínháng běnpiào] แคชเชียร์เช็ค, 支票付款 [zhīpiào fùkuǎn] ชำระเงินด้วยเช็ค, 支票存款 [zhīpiào cúnkuǎn] ฝากเงินด้วยเช็ค, 已付支票 [yǐfù zhīpiào] จ่ายด้วยเช็ค, 保付支票 [bǎofùzhīpiào] เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่าย
 • 漂 [piào]* สวย –> 漂亮 [piàoliang] คนสวย/ดูดี/เสื้อผ้าสวย , 漂白牙齒 [piǎobái yáchǐ] ฟอกฟันขาว
 • 撇 [piě]* เส้นเบี่ยงซ้าย(อักษรจีน) –> 撇嘴 [piězuǐ] ทำปากยื่น, 左撇子 [zuópiězi] คนที่ถนัดมือซ้าย เช่น 我是左撇子。 [wǒ shì zuǒpiēzi] ผมถนัดซ้าย
  右撇子 [yòupiězǐ] คนที่ถนัดมือขวา
 • 拼 (拚) [pīn] ผสม, สู้เต็มที่/แลกหมัดกัน/ปะทะ –> 今天我跟你拼了。 วันนี้ข้าจะแลกชีวิตกับแก, 拼寫 [pīnxiě] เขียนสะกด, 拼音 [pīnyīn] ผสมเสียง(พินอิน), 拚死 [pīnsǐ] สู้ตาย, 拚命 [pīnmìng] สู้สุดชีวิต, 拼搏 [pīnbó] สู้เต็มที่, 拼圖 [pīntú] จิ๊กซอร์
 • 貧 (貧) [pín] ยากจน –> 貧窮 [pínqióng] ยากจน, 貧困 [pínkùn] ยากจนค่นแค้น, 貧乏 [pínfá] ขาดแคลน, 脫貧 [tuōpín] หลุดพ้นจากความยากจน เช่น 教育是脫貧的工具 การศึกษาคือเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนพ้นจากความยากจน , 貧血症 [pínxuèzhèng] โรคโลหิตจาง(anemia)
 • 頻 (頻) [pín] ความถี่ –> 頻道 [píndào] ช่อง(channel), 視頻 [shìpín] วีดีโอ, 頻繁 [pínfán] บ่อยๆ,頻率 [pínlǜ] ความถี่(frequency), 頻率管理 [pínlǜguǎnlǐ] การบริหารความถี่, 高頻 [gāopín] ความถี่สูง, 低頻 [dīpín] ความถี่ต่ำ
 • 品 [pǐn] สินค้า –> 紀念品 [jìniànpǐn] ของที่ระลึก, 品味 [pǐnwèi] ชิมรส, 產品 [chǎnpǐn] ผลิตภัณฑ์, 品類 [pǐnlèi] ประเภท, 品嘗 [pǐncháng] ชิม, 品種 [pǐnzhǒng] ชนิด, 品牌 [pǐnpái] ยี่ห้อ, 品質 [pǐnzhì] คุณภาพ, 品德 [pǐndé] มีศีลธรรม, 化妝品 [huàzhuāngpǐn] เครื่องสำอาง, 食品 [shípǐn] อาหาร, 產品 [chǎnpǐn] ผลิตภัณฑ์, 物品 [wùpǐn] สินค้า, 奢侈品 [shēchǐpǐn]  สิ่งของฟุ่มเฟือย
 • 聘 [pìn] หมั้น –> 招聘 [zhāopìn] ประกาศรับสมัคร(advertise for), 應聘 [yìngpìn] ผู้สมัครงาน, 聘任 [pìnrèn] เชิญให้ดำรงตำแหน่ง
 • 乒 [pīng] คำเลียงเสียง –> 乒乓球 [pīngpāngqiú] ปิงปอง(table tennis), 乒乓 [pīngpāng] เสียงดังของลูกปิงปอง
 • 平 [píng] เรียบราบ –> 平淡 [píngdàn] เรียบง่ายไม่ซับซ้อน, 平淡無奇 [píngdànwúqí] ไม่ลึกลับซับซ้อน, 平凡 [píngfán])ธรรมดา, 平原 [píngyuán] พื้นที่ราบ, 平時 [píngshí] ปกติ(เวลา), 平等 [píngděng] เท่าเทียมกัน, 平安 [píng’ān] สงบสุข เช่น 祝你一路平安 ขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพ, 平地 [píngdì] พื้นราบ, 平衡 [pínghéng] สมดุล(balance) เช่น 保持平衡 รักษาสมดุล, 平方 [píngfāng] ตาราง(square), 平方米 [píng fāng mǐ] ตารางเมตร/square metre(平米), 打成平局 [dǎchéngpíngjú] แข่งขันเสมอกัน,  平局 [píngjú] ตีเสมอกัน/ได้คะแนนเท่ากัน เช่น 球賽結果打成平局 การแข่งขันฟุตบอลผลเสมอกัน 
 • 坪 [píng] ที่ราบ –> 草坪 [cǎopíng] สนามหญ้า(lawn)
 • 評 (評) [píng] วิจารณ์, ตัดสิน –> 批評 [pī píng] วิจารณ์, 評價 [píngjià] ประเมินค่า
 • 蘋 (蘋) [píng] –> 蘋果 [píngguǒ] แอปเปิ้ล
 • 屏 [píng] จอภาพ(screen) –> 白屏 [báipíng] จอภาพขาว,寬屏 [kuānpíng] จอภาพไวด์สกรีน/widescreen,超寬屏 [chāo kuānpíng] อัลตร้าไวด์สกรีน
 • 瓶 (缾) [píng] ขวด –> 瓶子 [píngzi] ขวด, 廣口瓶 [guǎngkǒupíng] เหยือก, 瓶頸 [píngjǐng] คอขวด
 • 憑 [píng] พึ่งพิง –> 憑據 [píngjù] หลักฐาน, 憑欄 [pínglán] พิงราว(lean on a railing)
 • 萍 [píng] จอกแหน(duckweed) –> 浮萍 [fúpíng] จอกแหน
 • 坡 [pō] เนิน, ลาดเอียง –> 新加坡 [xīnjiāpō] สิงค์โปร, 吉隆坡 [jílóngpō] กัวลาลัมเปอร์
 • 潑 (潑) [pō] สาด(น้ำ) –> 活潑 [huópō] มีชีวิตชีวา, 潑水節 [pōshuǐjié] เทศกาลสงกราต์
 • 婆 [pó] สตรีมีอายุ –> 老婆 [lǎopó] เมีย, 巫婆 [wūpó] แม่มด(witch), 外婆 [wàipó] ยาย, 產婆 [chǎnpó] หมอตำแย,老太婆 [lǎotàipó] ยายแก่
 • 破 [pò] แตก –> 破格 [pògé] แหกกฎ, 破產 [pòchǎn] ล้มละลาย, 破例 [pòlì] ทำลายกฎเกณฑ์, 破傷風 [pòshāngfēng] โรคบาดทะยัก, 破爛 [pòlàn] บุบสลาย, 破滅 [pòmiè] สูญสลาย, 拿破崙 [nápòlún] นโปเลียน, 破布 [pòbù] ผ้าขี้ริ้ว
 • 迫(廹) [pò]*บีบบังคับ –> 壓迫 [yāpò] กดขี่, 強迫 [qiǎngpò] บังคับ(force), 威迫 [wēipò] คุกคามขู่เข็ญ
 • 魄 [pò] วิญญาณ –> 虎魄 [hǔpò] อำพัน, 魄力 [pòlì] กำลัง
 • 剖 [pōu] ผ่า –> 剖腹 [pōufù] ผ่าท้อง, 剖宮產 [pōugōngchǎn] ฝ่าคลอด, 剖腹產 [pōufùchǎn] ผ่าคลอด, 剖面圖 [pōumiàntú] มุมมองภาพตัดขวาง
 • 鋪 (鋪)* [pū] กริยาปู, ร้านค้า(店) –> 鋪床 [pūchuáng] ปูที่นอน, 床鋪 [chuángpù] ที่นอน, 金鋪 [jīnpù*] ร้านขายทอง
 • 仆(僕) [pū] คนรับใช้(servant) –> 仆街/撲街 [pūjiē] แพลงค์กิ้ง(แกล้งตาย), 僕人 [púrén] คนรับใช้
 • 撲 (撲) [pū] กระโจมใส่ –> 相撲 [xiāngpū] ซูโม่, 撲克 [pūkè] โป๊กเกอร์, 撲克牌 [pūkèpái] ไพ่โป๊กเกอร์
 • 菩 [pú] –> 菩薩 [púsà] โพธิสัตว์, , 觀音菩薩 [guānyīnpúsà] โพธิสัตว์กวนอิม, 菩提樹 [pútíshù] ต้นโพธิ์, 菩提 [pútí] เกิดปัญญารู้แจ้ง
 • 葡 [pú] –> 葡萄 [pútáo] องุ่น(grape)
 • 埔 [pǔ] –> 柬埔寨 [jiǎnpǔzhài] ประเทศกัมพูชา, 大埔縣 อำเภอต้าปู้(มณฑล 廣東)
 • 圃 [pǔ] สวน(garden) –> 園圃 [yuánpǔ] สวน, 花圃 [huāpǔ] สวนดอกไม้, 苗圃 [miáopǔ] สวนเพาะกล้าไม้, 菜圃 [càipǔ] สวนผัก
 • 浦 [pǔ] หน้าแม่น้ำ, ปากน้ำ –> 浦東 [pǔdōng] ผู่ตง(คือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหวงผู่ที่เซี่ยงไฮ้ ถ้าเป็นฝั่งตะวันตกก็คือผู่ซี 浦西) เช่น 上海浦東國際機場 ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง
 • 普 [pǔ] ทั่วไป –> 普遍 [pǔbiàn] ทั่วไป, 普通 [pǔtōng] ทั่วไป, 普選 [pǔxuǎn] การเลือกตั้งทั่วไป, 普通話 [pǔtōnghuà] ภาษาจีนกลาง
 • 譜 [pǔ] รายการ,ทำนองเพลง –> 離譜 [lípǔ] ไร้เหตุผล , 太離譜了。 [tàilípŭle] เกินไปแล้วนะ,  菜譜 [càipǔ] รายการอาหาร, 臉譜網 [liǎnpǔwǎng] Facebook, 臉譜 [liǎnpǔ] การแต่งหน้าในรูปแบบต่างๆ ตามบทละคร
 • 瀑 [pù] น้ำตก –> 瀑布 [pùbù] น้ำตก, 尼加拉瀑布 [Níjiālā pùbù] น้ําตกไนแองการ่า
 • 鋪(鋪)* [pù] เตียง, ร้านค้า –> 床鋪 [chuángpù] เตียง, 店鋪 [diànpù] ร้านค้า Continue reading »
Jan 072013
 

เรามาเริ่มจำอักษรจีนร่วมกันนะครับ(มีทั้งหมด 8 ตอน) อักษรจีนบางตัวอาจใช้ได้ในหลากหลายความหมาย ในที่นี้จะให้ความหมายหรือคำแปลเพียงบางความหมายเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปต่อยอดในความหมายอื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้อักษรจีนบางตัวอาจจะเขียนซ้ำกันแต่จะมีความหมายและเสียงที่ต่างกัน ออกไป ตัวที่มีได้หลายเสียง จะใช้เครื่องหมาย * แสดงไว้หลังพินอิน ส่วนวิธีการเขียนนั้นให้ดูในหัวข้อ วิธีการเขียนอักษรจีน และ เรียนรู้วิธีเขียนอักษร ในส่วนของการออกเสียงให้เน้นพินอินเป็นหลักครับ มีตัวอย่างจากหลายเว็บด้วยกันเช่น Pinyin – Chinese Pinyin Table (horizontal) เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บ http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable/ แล้วให้กด Esc เพื่อเข้าสู่หน้าการออกเสียงนะครับ หรือ http://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php หรือ http://english.cri.cn/chinese2007/chinese/english/lesson01/pinyin.html แล้วแต่ชอบ นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก อักษรจีนใช้บ่อย 3000 คำ ด้วยครับ

 • 夕 [xī] ยามเย็น, ยามพระอาทิตย์ตก –> 夕陽 [xīyáng] พระอาทิตย์ตก, 除夕 [chúxī] วันส่งท้ายปีเก่า, 前夕 [qiánxī] วันก่อนวันเทศกาล/วันส่งท้าย… (…eve) เช่น 1.春節前夕(春節的前夕) วันส่งท้ายก่อนวันตรุษจีน  2.新年前夕 วันส่งท้ายปีเก่า/วันส่งท้ายก่อนขึ้นปีใหม่(New Year’s eve), 七夕節 [qīxījié] วันแห่งความรัก/วันวาเลนไทน์จีน(มีจุดกำเนิดมาจากนิทานปรัมปราพื้นบ้านของจีน ตรงกับวันที่ 7 เดือน 7 ในปฎิทินจันทรคติ)
 • 汐 [xī] น้ำทะเลขึ้นในยามเย็น  –> 潮汐 [cháoxī] กระแสน้ำขึ้นน้ำลง
 • 曦 [xī] แสงอาทิตย์(sunlight) –>  晨曦 [chénxī] แสงอาทิตย์ยามเช้า, 曦光 [xīguāng] แสงแดดในตอนเช้า
 • 昔 [xī] อดีต(the past) –> 昔日 [xīrì] สมัยก่อน
 • 惜 [xī] เสียดาย –> 可惜 [kěxī] น่าเสียดาย, 不惜 [bùxī] ไม่เสียดาย, 愛惜 [àixī] รัก(หวงแหน) เช่น 1. 愛惜自己 รักตัวเอง 2. 愛惜牛隻捆之,愛護子女罰之。 รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี   3.愛情的影子 เงาของความรัก
 • 息 [xī] พักผ่อน, ข่าว, ลมหายใจ —> 利息 [lìxī] ดอกเบี้ย, 休息 [xiūxi] พักผ่อน, 信息 [xìnxī] ข้อมูลข่าวสาร, 出息 [chūxī] มีอนาคต/มีกำไร
 • 熄 [xī] ดับ –>  熄滅 [xīmiè] มอดดับ(ไฟ)
 • 悉 [xī] รู้ –> 熟悉  [shúxī] คุ้นเคย, 悉尼 [xīní] ซีดนีย์/Sydney(in Australia)
 • 蟋 [xī]  –> 蟋蟀 [xīshuài] จิ้งหรีด
 • 膝 (厀) [xī] เข่า –>  膝蓋 [xīgài] หัวเข่า
 • 西 [xī] ทิศตะวันตก(west) –> 西裝 [xīzhuāng] ชุดสูท(suit), 西餐 [xīcān] อาหารฝรั่ง, 西班牙 [xībānyá] สเปน
 • 犧 (犧) [xī] เครื่องบูชา –> 犧牲 [xīshēng] สละชีพ
 • 吸 [xī] ดูด –> 吸吮 [xīshǔn] ดูด(suck), 吸煙 [xīyān] สูบบุหรี่,  吸引 [xīyǐn] ดึงดูด, 吸力 [xīlì] แรงดูด, 吸塵器 [xīchénqì] เครื่องดูดฝุ่น
 • 希 [xī] ความหวัง –> 希望 [xīwàng] ความหวัง, 希臘 [xīlà] กรีซ(Greece)
 • 稀 [xī]  เจือจาง –>  稀飯 [xīfàn] ข้าวต้ม(rice porridge)
 • 犀 [xī]  แรด –> 犀牛 [xīniú] แรด,  犀鳥 [xīniǎo] นกเงือก(hornbill)
 • 熙 [xī] –> 康熙 [kāngxī] ยุคคังซี, 熙熙攘攘 [xīxī rǎngrǎng] คนเดินขวักไขว่, 熙來攘往 [xīlaí rǎngwǎng] คนเดินขวักไขว่
 • 嘻 (譆) [xī] ว้าว –> 嘻嘻 [xī xī] อิอิ, 嘻嘻哈哈 [xīxīhāhā] เสียงหัวเราะ
 • 晰(晳) [xī] ชัดแจ้ง, แจ่มแจ้ง –> 明晰 [míngxī] ชัดแจ้ง
 • 錫 (錫) [xī] ดีบุก, สังกะสี –> 錫紙 [xīzhǐ] กระดาษฟอยล์,  錫礦 [xīkuàng] แร่ดีบุก
 • 溪 (谿) [xī] ลำธาร –> 為了山間輕流的小溪 ดั่งสายธารน้อยๆไหลผ่านภูผา
 • 習 (習) [xí] ฝึกหัด,คุ้นเคย –> 習慣 [xíguàn] คุ้นเคย,  學習 [xuéxí] เรียน, 補習 [bǔxí] เรียนพิเศษ,  複習 [fùxí] ทบทวน,
  預習 [yùxí] เตรียมบทเรียนล่วงหน้า, 練習 [liànxí] ฝึกฝึกฝน, 習題 [xítǐ] แบบฝึกหัด, 自習 [zìxí] เรียนด้วยตนเอง
 • 席 (蓆) [xí] เสื่อ, ที่นั่ง –> 主席 [zhǔxí] ประธาน, 入席 [rùxí] เข้านั่งประจำที่(ในงานเลี้ยง) เช่น 你先入席吧! คุณเข้าไปนั่งก่อนซิ
 • 襲 (襲) [xí] จู่โจม, โจมตี –> 空襲 [kōngxí] การโจมตีทางอากาศ(air raid) , 襲擊 [xíjī] จู่โจม, 恐怖襲擊 [kǒngbùxíjī] ก่อการร้าย(terrorist attack), 襲取 [xíqǔ] จู่โจมเข้ายึด
 • 媳 [xí] ลูกสะใภ้ –> 媳婦 [xífù] ลูกสะใภ้, 兒媳婦兒 [érxífur]  ลูกสะใภ้(兒子的妻子), 弟媳 [dìxí] น้องสะใภ้
 • 洗 [xǐ] ล้าง –> 受洗 [shòuxǐ] รับบัพติสมา(คริสต์), 洗盤 [xǐpán] ปั่นหุ้น, 洗錢 [xǐqián] ฟอกเงิน, 洗印 [xǐyìn] ล้างอัดรูป, 洗手 [xǐshǒu] ล้างมือ, 洗滌 [xǐdí] ซักล้าง(wash), 洗手間 [xǐshǒujiān] ห้องน้ำ, 洗衣機 [xǐyījī] เครื่องซักผ้า, 洗衣粉 [xǐyīfěn] ผงซักฟอก, 洗澡 [xǐzǎo] อาบน้ำ, 洗漱 [xǐshù] ล้างหน้าบ้วนปาก
 • 喜 [xǐ] ชอบ,ยินดี –> 喜歡 [xǐhuan] ชอบ, 喜事 [xǐshì] เรื่องมงคล, 喜好 [xǐhào] ชอบ, 喜宴 [xǐyàn] งานมงคล, 喜服 [xǐfú] ชุดวิวาห์, 喜酒 [xíjiǔ] เหล้ามงคล, 喜悅 [xǐyuè] ดีอกดีใจ, 喜慶 [xǐqìng] เฉลิมฉลอง, 喜氣 [xǐqì] บรรยากาศอันชื่นมื่น, 喜氣洋洋 [xǐqì yángyáng] เต็มไปด้วยความสุขความปลื้มปิติยินดี, 喜脈 [xǐmài] ตั้งครรภ์
 • 系 (係) [xì] ระบบ, คณะ(การศึกษา) –> 系統 [xìtǒng] ระบบ(system), 系列 [xìliè] ซีรี่ส์ (series), 關係 [guānxì] ความสัมพันธ์
 • 戲 (戲) [xì] ละคร, เล่น –> 沒戲 [méixì] ไม่มีหวัง(hopeless), 有戲 [yǒuxì] มีความหวัง(look hopeful), 遊戲 [yóuxì] เกม, 戲劇 [xìjù] ละคร/งิ้ว, 把戲 [bǎxì] การแสดงปาหี่
 • 隙 [xì] ช่องว่าง –> 空隙 [kòngxì] ช่องว่าง, 間隙 [jiànxì] ช่องว่าง
 • 細 (細) [xì] ละเอียดรอบคอบ –> 細心 [xìxīn] ละเอียดรอบคอบ, 細緻 [xìzhì] พิถีพิถัน, 細胞 [xìbāo] เซลล์, 詳細 [xiángxì] ละเอียด, 精細 [jīngxì] ละเอียด, 細小 [xìxiǎo] เล็กมาก, 仔細 [zǐxì] ละเอียด/รอบครอบ, 粗細 [cūxì] ความหนา (厚度 [hòudù] ความหนา)
 • 蝦 (蝦) [xiā] กุ้ง –> 龍蝦 [lóngxiā] กุ้งมังกร, 蝦餃 [xiājiǎo] เกี้ยวกุ้ง/ฮะเก๋า,  蝦醬 [xiājiàng] น้ำพริกกะปิ, 蝦米 [xiāmǐ] กุ้งแห้ง
 • 瞎 [xiā] ตาบอด, พูดไร้สาระ –> 瞎眼 [xiāyǎn] ตาบอด, 瞎話 [xiāhuà] คำพูดโกหก(假話,謊言), 瞎扯 [xiāchě] พูดไร้สาระ
 • 俠 (俠) [xiá] จอมยุทธ์, วีรบุรุษ –>  俠隱記 [ xiáyǐnjì] บันทึกลับจอมยุทธ์, 遊俠 [yóuxiá] จอมยุทธ์พเนจร, 大俠 [dàxiá] จอมยุทธ์, 武俠 [wǔxiá] ศิลปะการต่อสู้/จอมยุทธ์, 俠女 [xiánǚ]  จอมยุทธ์หญิง, 武俠小說 [wǔxiáxiǎoshuō] นวนิยายกำลังภายใน, 神鵰俠侶 [shéndiāoxiálǚ] จอมยุทธอินทรี
 • 暇 [xiá] เวลาว่าง(free time) –>  暇時[xiáshí] ยามว่าง,  閑暇 [xiánxiá] เวลาว่าง, 無暇 [wúxiá] ไม่มีเวลา(ยุ่งมาก), 完美無暇 [wánměi wúxiá] สมบูรณ์เพียบพร้อมไร้รอยตำหนิ เช่น 我當然知道這世界不會完美無暇 [wǒdāngránzhīdao zhèshìjiè búhuì wánměiwúxiá]  ฉันย่อมรู้ดีว่าโลกนี้มันไม่ได้สมบูรณ์เพียบพร้อมไร้รอยตำหนิ
 • 狹 (狹) [xiá] แคบ –> 狹窄 [xiázhǎi] แคบ(narrow), 狹心症 [xiáxīnzhèng] โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 • 峽 (峽) [xiá] ช่องเขา –> 峽谷 [xiágǔ] ช่องเขา
 • 霞 [xiá] แสงเงินแสงทองบนท้องฟ้ายามอาทิตย์ขึ้นหรือตก –> 霞光 [xiáguāng] แสงเงินแสงทองบนท้องฟ้า
 • 下 [xià] ลง –> 一下子 [yíxiàzi] ช่วงเวลาสั้นๆ, 下山 [xiàshān] ลงเขา, 下船 [xiàchuán] ลงเรือ, 下雨 [xiàyǔ] ฝนตก, 下次 [xiàcì] ครั้งหน้า, 下雪 [xiàxuě] หิมะตก, 天下無敵 [tiānxià wúdí] ทั่วหล้าไร้ผู้ต่อต้าน
 • 嚇 (嚇) [xià]*  ขู่ขวัญ –> 恐嚇 [kǒnghè] ขู่ขวัญ, 嚇唬 [xiàhu] ขู่/ขู่ขวัญ, 驚嚇 [jīngxià] ตื่นตกใจ, 殺雞嚇猴 [shājī xiàhóu] ฆ่าไก่ขู่ลิง/เชือดไก่ให้ลิงดู
 • 夏 [xià] ฤดูร้อน, ราชวงศ์เซี่ย –> 夏天 [xiàtiān] ฤดูร้อน,  夏季 [xiàjì] ฤดูร้อน, 夏朝 [xiàcháo] ราชวงศ์เซี่ย
 • 仙 [xiān] เซียน,เทวดา –> 神仙 [shénxiān] เทวดา,  仙女 [xiānnǚ] เทพธิดา/นางฟ้า
 • 先 [xiān] ก่อน –> 先生 [xiānsheng] นาย/คุณ, 先世 [xiānshì] บรรพชน, 先兆 [xiānzhào] นิมิตหมาย, 先後 [xiānhòu]หน้าหลัง, 先進 [xiānjìn] ก้าวหน้า
 • 鮮 (鮮) [xiān] สด –> 鮮花 [xiānhuā] ดอกไม้สด,  鮮美 [xiānměi] อร่อย,  新鮮 [xīnxiān] สดใหม่, 顏色太鮮了。 สีสดเกินไป, 鮮艷 [xiānyàn] ฉูดฉาด(สี)
 • 暹 [xiān] พระอาทิตย์ขึ้น –> 暹羅 [Xiānluó] สยาม/Siam(ชื่อเดิมของประเทศไทย)
 • 賢 [xián] มีคุณธรรม –> 賢人 [xiánrén] ผู้มีคุณธรรม, 賢德 [xiándé] มีคุณธรรม
 • 嫌 [xián] รังเกียจ –> 嫌棄 [xiánqì] รังเกียจ
 • 閑 (閑) [xián] ว่าง –>  閑空 [xiánkòng] ว่าง,  閑話 [xiánhuà] ซุบซิบ, 休閑裝 [xiūxiánzhuāng] ชุดลำลอง,  安閑 [ānxián] สบายๆ
 • 咸 (鹹) [xián] เค็ม –> 鹹魚 [xiányú] ปลาเค็ม(salted fish)
 • 涎 [xián] น้ำลาย(saliva)
 • 銜 (銜) [xián] คาบ
 • 賢 (賢) [xián] มีคุณธรรม, มีความสามารถ –> 賢惠 [xiánhuì] คุณงามความดี, 聖賢 [shèngxián] นักปราชน์ผู้รู้ผู้มีคุณธรรม
 • 嫌 [xián] สงสัย –> 嫌疑犯 [xiányífàn] ผู้ต้องสงสัย, 敵人一個也嫌多,朋友上百也嫌少。ศัตรูคนเดียวก็นับว่ามากเกินไป เพื่อนฝูงนับร้อยก็ยังถือว่าน้อยเกินไป
 • 顯 [xiǎn] ชัดเจน, แสดง –> 彰顯 [zhāngxiǎn] ชัดเจน, 顯現 [xiǎnxiàn] ปรากฏ, 顯出 [xiǎnchū] ปรากฎ, 明顯 [míngxiǎn] เห็นได้ชัด
 • 險 (險) [xiǎn] อันตราย –> 危險 [wēixiǎn] อันตราย, 風險 [fēngxiǎn] อันตราย/ความเสี่ยง
 •  獻 (獻) [xiàn] มอบให้ –> 獻身 [xiànshēn] อุทิศชีวิต/สละชีวิต, 獻血 [xiànxiě] บริจาคโลหิต, 捐獻 [juānxiàn] บริจาค
 • 縣 (縣) [xiàn] อำเภอ
 • 現 (現) [xiàn] ปัจจุบัน –> 現在 [xiànzài] ปัจจุบัน, 現代 [xiàndài] สมัยใหม่, 現金 [xiànjīn] เงินสด, 發現 [fāxiàn] ค้นพบ, 現象 [xiànxiàng] ปรากฏการณ์(phenomenon), 現實 [xiànshí] ความเป็นจริง, 現場直播 [xiànchǎngzhíbō] ถ่ายทอดสด(live broadcast),
 • 線 (綫, 線) [xiàn] เส้นทาง, เส้นด้าย –> 路線 [lùxiàn] เส้นทาง, 光線 [guāngxiàn] ลำแสง, 電線 [diànxiàn] สายไฟ, 接線員 [jiēxiànyuán] พนักงานรับสายโทรศํพท์, 米線 [mǐxiàn] เส้นหมี่(ก๋วยเตี็๋ยว)
 • 限 [xiàn] จำกัด –> 無限 [wúxiàn] ไม่จำกัด, 有限 [yǒuxiàn] จำกัด
 • 陷 [xiàn] หลุมพราง,กับดัก –> 淪陷 [lúnxiàn] ถูกข้าศึกยึดได้(เสียดินแดน), 陷坑 [xiànkēng] กับดัก, 陷陣 [xiànzhèn] ตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึก, 陷阱 [xiànjǐng] กับดัก(trap)
 • 羨 (羨) [xiàn] อิจฉา, ชื่นชม –> 羨慕 [xiànmù] อิจฉา/envy(ในแง่บวก), 嫉妒 [jídù] ริษยา(ในแง่ลบ)
 • 腺 [xiàn] ต่อม(gland) –> 腮腺炎 [sāixiànyán] คางทูม, 甲狀腺 [jiǎzhuàngxiàn] ต่อมไทรอยด์, 毒腺 [dúxiàn] ต่อมพิษ, 淚腺 [lèixiàn] ต่อมน้ำตา, 皮脂腺 [pízhǐxiàn] ต่อมไขมัน
 • 鄉 (鄉) [xiāng] ชนบท,บ้านเกิด –> 家鄉 [jiāxiāng] บ้านเกิด, 鄉村 [xiāngcūn] หมู่บ้าน/ชนบท
 • 相 [xiāng]* ซึ่งกันและกัน –> 相戀 [xiāngliàn] รักกันและกัน, 相親 [xiàngqīn] พบปะเพื่อหาคู่, 相交 [xiāngjiāo] คบกัน,相信 [xiāngxìn] เชื่อถือ, 相關 [xiāngguān] ที่เกี่ยวข้อง เช่น 相關知識 ความรู้ที่เกี่ยวข้อง, 相撞 [xiāngzhuàng]  การปะทะกัน/การชนกัน
 • 箱 [xiāng] กล่อง –> 信箱 [xìnxiāng] กล่องจดหมาย(mailbox), 郵箱 [yóuxiāng] กล่องจดหมาย, 箱子 [xiāngzi] กล่อง/หีบ/ลัง, 冰箱 [bīngxiāng] ตู้เย็น, 水箱 [shuǐxiāng] แท็งก์น้ำ, 油箱 [yóuxiāng] ถังน้ำมัน
 • 香 [xiāng] หอม –>  香蕉 [xiāngjiāo] กล้วยหอม, 香港 [Xiānggǎng] ฮ่องกง(Hong Kong), 鬱金香 [yùjīnxiāng] ต้นทิวลิป, 香水 [xiāngshuǐ] น้ำหอม(perfume),  香煙 [xiāngyān] บุหรี่, 口香糖 [kǒuxiāngtáng] หมากฝรั่ง, 蚊香 [wénxiāng] ยากันยุง, 香料 [xiāngliào] เครื่องเทศ, 香油 [xiāngyóu] น้ำมันงา,  香燭 [xiāngzhú] ธูปเทียน
 • 廂 (廂) [xiāng] ห้อง –> 車廂 [chēxiāng] โบกี้
 • 湘 [xiāng] มณฑลหูหนาน –> 湘江 [Xiāngjiāng] ชื่อแม่น้ำในมณฑลหูหนาน
 • 翔 [xiáng] บินในอากาศ –> 翱翔 [áoxiáng] บินร่อน
 • 詳 (詳) [xiáng] รายละเอียด –> 詳細 [xiángxì] รายละเอียด(細節, 詳情), 不詳 [bùxiáng] ไม่ละเอียด, 周詳 [zhōuxiáng]ละเอียดรอบคอบ
 • 祥 [xiáng] เป็นศิริมงคล –> 祥和 [xiánghé] ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, 吉祥 [jíxiáng] ศิริมงคล/โชคดี,吉祥物 [jíxiángwù] ตัวนำโชค
 • 翔 [xiáng] บินวน –> 翱翔 [áoxiáng] โฉบ/ทะยาน, 滑翔  [huáxiáng] ร่อน, 滑翔機 [huáxiángjī] เครื่องร่อน
 • 享(亯) [xiǎng] เสพสุข –> 享受 [xiǎngshòu] เสพสุข/เสวยสุข , 分享 [fēnxiǎng] แบ่งปันความสุข, 享福 [xaǐngfú] เสวยสุข
 • 響 (響) [xiǎng] เสียงดัง –> 響起 [xiǎngqǐ] เสียงดังขึ้น, 影響 [yǐngxiǎng] ส่งผลกระทบ, 響亮 [xiǎngliàng] เสียงดังกังวาน, 響應 [xiǎngyìng] ตอบสนอง, 音響 [yīnxiǎng] เครื่องเสียง, 音響系統 [yīnxiǎng xìtǒng] ระบบเสียง, 打響 [dǎxiǎng] เริ่มยิง
 • 想 [xiǎng] คิด –> 想念 [xiǎngniàn] คิดถึง, 想像 [xiǎngxiàng] จินตนาการ, 想起 [xiǎngqǐ] นึกออก, 想不到 [xiǎngbudào] คิดไม่ถึง, 想法 [xiǎngfǎ] ความคิด เช่น 有自己的想法 มีความคิดเป็นของตัวเอง, 想不開 [xiǎngbùkāi] ปลงไม่ตก, 想必 [xiǎngbì] น่าจะ, 理想 [lǐxiǎng] อุดมการณ์, 思想 [sīxiǎng] ความคิด เช่น 聯思想都不能自由 แม้กระทั่งความคิดก็ยังเป็นอิสระไม่ได้, 夢想 [mèngxiǎng] ความฝัน, 幻想 [huànxiǎng] เพ้อฝัน, 正想 [zhèngxiǎng] กำลังคิดจะ, 我正想去…. ผมกำลังคิดจะไป…. , 我想去… [wǒxiǎngqù] ผมอยากไป…
 • 相 [xiàng]* ถ่ายภาพ –> 相冊 [xiàngcè] อัลบั้มภาพถ่าย(photo album), 照相機 [zhàoxiàngjī] กล้องถ่ายรูป, 面相 [miànxiàng] โหงวเฮ้ง/ลักษณะใบหน้า
 • 向 [xiàng] ทิศทาง, หันสู่ –> 方向 [fāngxiàng] ทิศทาง, 嚮往 [xiàngwǎng] ใฝ่หา หวังว่าจะ
 • 項 (項) [xiàng] ก้านคอ, รายการ –> 項鏈 [xiàngliàn] สร้อยคอ, 項目 [xiàngmù] รายการ
 • 象 [xiàng] ช้าง –> 大象 [dàxiàng] ช้าง, 象棋 [xiàngqí] หมากรุกจีน, 象牙 [xiàngyá] งาช้าง, 印象 [yìnxiàng] ประทับใจ, 氣象 [qìxiàng] สภาพอากาศ, 對象 [duìxiàng] คนรัก, 形象 [xíngxiàng] ภาพลักษณ์, 現象 [xiànxiàng] ปรากฎการณ์
 • 橡 [xiàng] ต้นโอ๊ต(oak) ต้นยาง –> 橡膠樹 [xiàngjiāoshù] ต้นยางพาราง, 橡皮 [xiàngpí] ยางลบ, 橡皮圈 [xiàngpíquān] ห่วงยาง, 橡皮筋手槍 ปืนยิงหนังยาง, 橡皮筋 หนังยาง, 跳橡皮筋 [tiàoxiàngpíjīn] กระโดดยาง
 • 消 [xiāo] กำจัด –> 消防員 [xiāofángyuán] พนักงานดับเพลิง, 取消 [qǔxiāo] ยกเลิก, 消息 [xiāoxi] ข่าวคราว, 消遣 [xiāoqiǎn] ฆ่าเวลา
 • 硝[xiāo] –> 硝煙 [xiāoyān] เขม่าควันปืน, 硝石 [xiāoshí] ดินประสิว
 • 蕭 (蕭) [xiāo] เงียบเหงา,ซบเซา –> 蕭條 [xiāotiáo] ซบเซา/ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, 蕭條狀態    [xiāotiáozhuàngtài] ภาวะซบเซา
 • 簫 (簫) [xiāo] ขลุ่ย –> 玉簫 [yùxiāo] ขลุ่ยหยก
 • 瀟(瀟) [xiāo] น้ำลึกและใส –> 瀟洒 [xiāosǎ] สง่างาม
 • 曉 [xiǎo] ฟ้าสาง, รู้ –> 曉得 [xiǎodé] รู้(ภาษาพูด) เช่น 我不曉得, 也猜不出來。 ฉันไม่รู้ แล้วก็เดาไม่ถูกด้วย , 曉市 [(xiǎoshì] ตลาดเช้า
 • 霄 [xiāo] เมฆ –> 九霄雲外 [jiǔxiāoyúnwài] ไกลสุดขอบฟ้า, 雲霄 [yúnxiāo] ท้องฟ้า, 霄壤 [xiāorǎng] ราวฟ้ากับดิน
 • 淆(殽) [xiáo] สับสน
 • 小 [xiǎo] เล็ก,น้อย –> 小兒 [xiǎo ér] เด็กน้อย, 小孩 [xiǎohái] เด็ก, 小學 [xiǎoxué] ชั้นประถม, 小心眼兒 [xiǎoxīnyǎnr] ใจแคบ, 小心 [xiǎoxīn] ระวัง, 小時 [xiǎoshí] ชั่วโมง, 小看 [xiǎokàn] ดูถูก, 小費 [xiǎofèi] ค่าทิป(tip), 小吃 [xiǎochī] ขนมขบเคี้ยว(snack), 小意思 [xiǎoyìsi] น้ำใจเล็กน้อย, 小丑 [xiǎochǒu] ตัวตลก, 小便 [xiǎobiàn] ปัสสาวะ
 • 嘯 (嘯) [xiào] เสียงเป่าปาก, เสียงคำราม –> 嘯鶇 [xiàodōng] นกเอี้ยงถ้ำ,  海嘯 [hǎixiào] สึนามิ(tsunami)
 • 曉 (曉) [xiǎo] รุ่งอรุณ(dawn)
 • 孝 [xiào] กตัญญู, ชุดไว้ทุกข์ –> 孝心 [xiàoxīn] มีใจกตัญญูรู้คุณ, 孝服 [xiàofú] ชุดไว้ทุกข์, 孝子 [xiàozǐ] ลูกกตัญญู,
  孝順 [xiàoshùn] กตัญญูกตเวที, 守孝 [shǒuxiào] ไว้ทุกข์
 • 哮 [xiào] –> 咆哮 [páoxiào] คำราม(roar)
 • 效 [xiào] ผล(effect) –> 效率 [xiàolǜ] ประสิทธิภาพ(efficiency), 效果 [xiàoguǒ] ผลลัพธ์/ประสิทธิผล, 效力 [xiàolì] ประสิทธิผล, 有效 [yǒuxiào] มีผล, 有效期 [yǒuxiàoqī] ระยะที่มีผลบังคับ, 功效 [gōngxiào] สรรพคุณ, 失效 [shīxiào] ไม่เกิดผล, 工效 [gōngxiào] ประสิทธิภาพในการทำงาน, 生效 [shēngxiào] บังเกิดผล, 效益 [xiàoyì] ผลประกอบการ, 效率 [xiàolǜ] ประสิทธิผล(efficiency), 效應 [xiàoyìng] ผลกระทบ(effect), 溫室效應 [wēnshìxiàoyìng] ภาวะเรือนกระจก(greenhouse effect)
 • 笑 (咲) [xiào] หัวเราะ –> 開玩笑 [kāiwánxiào] ล้อเล่น, 笑容 [xiàoróng] ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม, 可笑 [kěxiào] ตลก/น่าขำ
 • 些 [xiē] บ้าง(some), พวก, เหล่า –> 這些 [zhèxiē] เหล่านี้, 那些 [nàxiē] เหล่านั้น
 • 楔 [xiē] ลิ่ม, หมุดไม้ –> 楔子 [xiēzi] ลิ่ม(wedge), 木楔子 ลิ่มไม้
 • 歇 [xiē] พัก –> 歇 [xiē] พัก เช่น 走到何時才歇一歇 ต้องเดินไปถึงเมื่อไหร่ถึงจะได้พักสักหน่อย, 歇工 [xiēgōng] เลิกงาน, 歇息 [xiēxī] พักผ่อน, 歇手 [xiēshǒu] หยุดทำงาน เช่น 歇歇手 ไม่ต้องทำอะไร
 • 蠍 [xiē] แมงป่อง –> 蠍子 [xiēzi] แมงป่อง(scorpion)
 • 鞋 [xié] รองเท้า –> 鞋子 [xiézi] รองเท้า, 蛙鞋 [wāxié] ครีบ, 運動鞋 [yùndòngxié] รองเท้ากีฬา
 • 屑 [xiè] เศษ, ผง –> 頭皮屑 [tóupíxiè] รังแค
 • 協 (協) [xié] ร่วมกัน –> 協定 [xiédìng] สนธิสัญญา, 協會 [xiéhuì] สมาคม, 協作 [xiézuò] ร่วมกันทำ, 協議 [xiéyì] หารือร่วมกัน, 協助 [xiézhù]ช่วยเหลือกัน
 • 偕 [xié] อยู่ด้วยกัน –> 偕老 [xiélǎo] อยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า(สามีภรรยา), 白頭偕老 [báitóuxiélǎo] อยู่ร่วมกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร
 • 邪 (衺) [xié] สิ่งชั่วร้าย –> 姦邪 [jiānxié] คนที่ชั่วร้าย, 邪念 [xiéniàn] ความคิดที่ชั่ว
 • 脅 [xié] คุกคาม, สีข้าง –> 威脅 [wēixié] คุกคาม(to threaten)
 • 攜 [xié]  ถือไปด้วย –> 提攜 [tíxié] ประคองช่วยเหลือ/อุ้มชู, 攜帶 [xiédài] ถือติดตัวไปด้วย, 攜手 [xiéshǒu] จูงมือ/จับมือกัน
 • 鞋 [xié] รองเท้า(shoe) –> 鞋帶 [xiédài] เชือกผูกรองเท้า(shoelace), 草鞋 [cǎoxié] ร้องเท้าฟาง, 膠鞋 [jiāoxié] รองเท้ายาง, 拖鞋 [tuōxié] รองเท้าแตะ(slippers, 運動鞋 [yùndòngxié] รองเท้ากีฬา, 球鞋 [qiúxié] รองเท้าเล่นบอล, 鞋底 [xiédǐ] พื้นรองเท้า, 高跟鞋 [gāogēnxié]  รองเท้าส้นสูง, 便鞋 [biànxié] รองเท้าใส่ทั่วไป/รองเท้าลำลอง
 • 寫 (寫) [xiě] เขียน –> 聽寫 [tīngxiě] การเขียนตามคำบอก, 抄寫 [chāoxiě] คัดลอก, 填寫  [tiánxiě] กรอกข้อความ
 • 瀉 [xiè] รั่วออก, ท้องเสีย –> 瀉肚 [xièdù] ท้องเสีย/ท้องร่วง, 瀉藥 [xièyào] ยาถ่าย
 • 邂 [xiè] พบโดยบังเอิญ –> 邂逅 [xièhòu] พบโดยบังเอิญ(to meet by chance)
 • 卸 [xiè] ขนถ่ายสินค้า, ปลดปล่อย  –> 卸貨 [xièhuò] ขนถ่ายสินค้า, 裝卸 [zhuāngxiè] ขนถ่ายสินค้า, 卸職 [xièzhí] ลาออก, 卸載 [xièzài] ถอนการติดตั้ง,  完成卸載 [wánchéng xièzài] ถอนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
 • 屑 [xiè] เศษ,ผง –> 頭屑 [tóuxiè] รังแค
 • 械 [xiè] เครื่องมือ, เครื่องกล  –> 機械 [jīxiè] เครื่องจักรกล, 機械師 [jīxièshī] ช่างกล, 軍械 [jūnxiè] อาวุธยุทโธปกรณ์
 • 謝 [xiè] ขอบคุณ,แซ่เซี่ย( แซ่เซี่ย) –> 感謝 [gǎnxiè] ขอบคุณ, 多謝 [duōxiè] ขอบคุณมาก, 謝謝 [xièxiè] ขอบคุณ
 • 蟹 (蠏) [xiè] ปู –> 螃蟹 [pángxiè] ปู(crab), 蟹粉 [xièfěn] เนื้อปู, 蟹黃 [xièhuáng] ไข่ปู, 海蟹 [hǎixiè] ปูทะเล
 • 芯 [xīn] ไส้ –> 芯片 [xīnpiàn] ชิป/chip(อีเล็คทรอนิคส์), 芯片卡 [xīnpiànkǎ] สมาร์ตการ์ด/บัตรฝังชิป, 機芯 [jīxīn] ส่วนประกอบเครื่องจักรกล, 手錶機芯 [shǒubiǎo jīxīn] กลไกนาฬิกา, 歐米茄手錶機芯 [ ōumǐjiā shǒubiǎo jīxīn] กลไกนาฬิกาโอเมก้า
 • 心 [xīn] หัวใจ, ศูนย์กลาง –> 心口如一 [xīnkǒurúyī] ปากกับใจตรงกัน, 心意 [xīnyì] น้ำจิตน้ำใจ, 心眼 [xīnyǎn] จิตใจ, 放心 [fàngxīn] วางใจ, 心靈 [xīnlíng] จิตวิญญาณ, 心境[xīnjìng] สภาพจิตใจ, 心臟病 [xīn zàng bìng] โรคหัวใจ, 心情 [xīnqíng] ความรู้สึก, 心照 [xīnzhào] รู้อยู่แก่ใจ, 心裡 [xīnli] ในใจ (傻瓜的心在嘴裡,聰明人的嘴在心裡。ใจของคนโง่อยู่ที่ปาก ปากของคนฉลาดอยู่ที่ใจ), 心口不一 [xīnkǒubùyī] ปากกับใจไม่ตรงกัน, 心情 [xīnqíng] สภาพจิตใจ, (心佛即佛,心魔即魔 [xìnfójífó xīnmójímó] ในใจมีธรรมธรรมปรากฎ ในใจคิดชั่วชั่วปรากฎ/คิดดีย่อทำดี คิดชั่วย่อมทำชั่ว), 留心 [liúxīn] ระวัง, 粗心 [cūxīn] ประมาท
 • 辛 [xīn] ความทุกข์ยาก –>  辛苦 [xīnkǔ] เหน็ดเหนื่อยและลำบาก, 辛酸 [xīnsuān] ความทุกข์ทรมานขมขื่น
 • 鋅 (鋅) [xīn] สังกะสี(zinc (Zn)) –>  鋅錠 [xīndìng] สังกะสีแท่ง
 • 新 [xīn] ใหม่ –> 新聞 [xīnwén] ข่าว, 新聞節目 [xīnwén jiémù] รายการข่าว,新鮮 [xīnxiān] สดใหม่, 新型 [xīnxíng] รูปแบบใหม่
 • 薪 [xīn] เงินเดือน, ฟืน –> 薪水 [xīnshuǐ] เงินเดือน, 薪金 [xīnjīn] เงินเดือน, 加薪 [jiāxīn] เพิ่มเงินเดือน, 發薪日 [fāxīnrì] วันเงินเดือนออก
 • 欣 (訢) [xīn] เบิกบานใจ –> 欣喜 [xīnxǐ] ดีอกดีใจ, 欣賞 [xīnshǎng] ชื่นชม
 • 鑫 [xīn] ปกติถือว่าไม่มีความหมาย เเต่มักใช้ตั้งเป็นชื่อคนหรือสถานที่(ข้อสังเกตุคำนี้มี 金อยู่สามตัว)
 • 信 [xìn] ความเชื่อถือ, จดหมาย –> 相信 [xiāngxìn] เชื่อถือ, 回信 [huíxìn] ตอบจดหมาย, 信仰 [xìnyǎng] เชื่อมั่นศัทธา 信任 [xìnrèn] เชื่อใจ (trust), 信賴 [xìnlài] เชื่อใจ (trust), 確信 [quèxìn] เชื่อมั่น (firmly believed),堅信 [jiānxìn] เชื่อมั่น (conviction), 信息 [xìnxī] ข้อมูลข่าวสาร(information), 信用卡 [xìnyòngkǎ] บัตรเครดิต
 • 釁 (釁) [xìn] หมางใจกัน –> 挑釁 [tiǎoxìn] ยั่วยุ(provoke)
 • 星 [xīng] ดาว –> 明星 [míngxīng] ดารา, 超明星 [chāomíngxīng] ซุปเปอร์สตาร์, 歌星 [gēxīng] ดารานักร้อง, 童星 [tóngxīng] ดาราเด็ก, 外星人 [wàixīngrén] มนุษย์ต่างดาว, 星號 [xīnghào] เครื่องหมายดอกจันทร์(*), 星級 [xīng jí] ระดับของโรงแรม, 星級賓館 [xīng jíbīnguǎn] โรงแรมมีระดับ, 五星級 [wǔxīngjí] โรงแรม 5 ดาว, 星星 [xīngxīng] ดวงดาว, 行星 [xíngxīng] ดาวเคราะห์, 大行星 [dàxíngxīng] ดาวนพเคราะห์, 衛星 [wèixīng] ดาวบริวาร, 土星 [tǔxīng] ดาวพระเสาร์, 流星雨 [liúxīngyǔ] ฝนดาวตก, 彗星 [huìxīng] ดาวหาง, 掃帚星 [sàozhǒuxīng] ดาวหาง, 福星 [fúxīng] ดาวนำโชค, 星河 [xīnghé] ทางช้างเผือก, 海星 [hǎixīng] ปลาดาว,星期 [xīngqī] สัปดาห์
 • 惺 [xīng] –> 假惺惺 [jiǎxīngxīng] เสแสร้ง/แกล้งทำ เช่น 你在我面前不要假惺惺了。 เธออยู่ต่อหน้าฉันไม่ต้องทำเป็นเสแสร้ง
 • 猩 [xīng] ลิง –> 猩猩 [xīngxing] ลิงอุรังอุตัง(orangutan), 黑猩猩 [hēixīngxing] ลิงชิมแปนซี(chimpanzee)
 • 腥 [xīng] คาว –> 腥臭 [xīngchòu] กลิ่นคาว, 血腥 [xuèxīng] คาวเลือด
 • 形 [xíng] รูปร่าง –> 形容 [xíngróng] บรรยาย รูปร่างหน้าตา, 形容詞 [xíngróngcí] คำคุณศัพท์(เช่น  大 [dà] ใหญ่, 小 [xiǎo] เล็ก, 厚  [hòu] หนา, 薄  [báo] บาง, 寬  [kuān] กว้าง, 窄  [zhǎi] แคบ, 快  [kuài] เร็ว, 慢  [màn] ช้า, 高  [gāo] สูง, 矮  [ǎi] เตี้ย,  松  [sōng] หลวม, 緊  [jǐn] คับ, 輕  [qīng] เบา, 重  [zhòng] หนัก, 貴  [guì] แพง, 便宜 [piányi] ถูก)
 • 刑 [xíng] โทษ –> 刑法 [xíngfǎ] กฎหมาย, 判刑 [pànxíng] ตัดสินลงอาญา, 死刑 [sǐxíng] โทษประหารชีวิต, 刑場 [xíngchǎng] ลานประหาร, 嚴刑 [yánxíng] โทษหนัก, 減刑 [jiǎnxíng] ลดโทษ
 • 型 [xíng] รูปแบบ,ลักษณะ –>  句型 [jùxíng] รูปประโยค, 血型 [xuèxíng] กรุ๊ปเลือด, 型號 [xínghào] หมายเลขรุ่น, 新型 [xīnxíng] รุ่นใหม่, 車型 [chēxíng] รุ่นรถ/แบบรถ, 髮型 [fàxíng] ทรงผม ,定型 [dìngxíng] จัดทรงผม, 輕型 [qīngxíng] ขนาดเบา, 小型 [xiǎoxíng] ขนาดเล็ก, 大型 [dàxíng] ขนาดใหญ่
 • 行 [xíng]* สามารถ, ตกลง –> 飛行員 [fēi xíng yuán] นักบิน, 行為 [xíngwéi] พฤติกรรม, 行人 [xíngrén] คนเดินถนน, 行刑 [xíngxíng] ลงโทษประหารชีวิต, 行列 [hángliè] แถว, 行善 [xíngshàn] สร้างกุศลกรรม
 • 醒 [xǐng] ตื่นนอน, ตื่นตัว  –> 提醒 [tíxǐng] เตือนสติ(remind), 醒酒 [xíngjiǔ] สร่างเมา, 醒悟 [xǐngwù] ตื่นตัว/ตื่นรู้, 睡醒 [shuìxǐng] ตื่นนอน
 • 杏 [xìng]  แอพพริคอท(apricot) –> 蘭甘杏 [Lángānxìng] รามคำแหง, 杏仁 [xìngrén] อัลมอนต์/almond
 • 幸 (倖) [xìng] โชคดี –> 幸虧 [xìngkuī] โชคดี,  幸運 [xìngyùn] โชคดี, 幸福 [xìngfú] มีความสุข, 榮幸 [róngxìng] เป็นเกียรติและโชคดี
 • 姓 [xìng] แซ่, นามสกุล –> 姓氏 [xìngshì] นามสกุล, 姓名 [xìngmíng] ชื่อแซ่, 百姓 [bǎixìng] ประชาชน, 老百姓 [lǎobǎixìng] ประชาชน, 貴姓 [guìxìng] ชื่อของคุณ(คำสุภาพ), 客姓 [kèxìng] คนแซ่อื่นที่อพยพมาอยู่ในหมู่บ้าน
 • 性 [xìng] เพศ, นิสัย, คุณสมบัติ –> 性別 [xìngbié] เพศ, 男性 [nánxìng] เพศชาย, 女性 [nǚxìng] เพศหญิง, 性感 [xìnggǎn] เซ็กซี่, 性急 [xìngjí] ใจร้อน, 性慾 [xìngyù] อารมณ์ทางเพศ, 性病 [xìngbìng] โรคทางเพศสัมพันธ์, 性關係 [xìngguānxì] เพศสัมพันธ์, 性騷擾 [xìngsāorǎo] ล่วงละเมิดทางเพศ, 性格 [xìnggé] นิสัย
 • 幸 (倖) [xìng] โชคดี –> 幸災樂禍 [xìngzāilèhuò] มีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น, 幸運 [xìngyùn] โชคดี, 幸事 [xìngshì] เรื่องโชคดี, 萬幸 [wànxìng] โชคดีมาก, 不幸 [búxìng] โชคร้าย, 幸福 [xìngfú] ความสุขสมบูรณ์, 慶幸 [qìngxìng]แสดงความยินดี, 榮幸 [róngxìng] เป็นเกียรติ, 幸好 [xìnghǎo] โชคดี/โชคดีที่ เช่น 我 遲到 了 , 幸好 她 還 沒來。ฉันมาสายแล้ว โชคดีที่หล่อนยังไม่มา
 • 興(興) [xìng]* เจริญรุ่งเรือง, สนุกสนาน –> 興奮 [xīngfèn] ตื่นเต้น(be excited), 興趣 [xìngqù] ความสนใจ, 興旺 [xīngwàng] เจริญรุ่งเรือง, 生意興隆 [shēngyì xīnglóng] ธุรกิจเจริญเฟื่องฟู, 高興 [gāoxìng] ดีใจ,  興緻 [xìngzhì] สนใจ(interest)
 • 凶 (兇) [xiōng] ชั่วร้าย, เคราะห์ร้าย –> 兇惡 [xiōng’è] ดุร้าย, 兇手 [xiōngshǒu] ฆาตรกร, 兇狠 [xiōnghěn] โหดร้าย
 • 熊 [xióng] หมี –> 熊貓 [xióngmāo] หมีแพนด้า(panda), 海熊 [hǎixióng] แมวน้ำ, 棕熊 [zōngxióng] หมีสีน้ำตาล,
  熊掌 [xióngzhǎng] อุ้งตีนหมี
 • 胸 [xiōng] หน้าอก, ใจ –> 胸懷 [xiōnghuái] จิตใจ, 胸罩 [xiōngzhào] ยกทรง(bra)
 • 兄 [xiōng] พี่ชายน้องชาย(brother) –> 兄弟 [xiōngdì] พี่ชายน้องชาย, 兄弟姐妹 [xiōngdìjiěmèi] พี่น้อง
 • 匈 (匂) [xiōng] ฮังการี –> 匈牙利 [xiōngyálì]  ฮังการี(Hungary)
 • 洶 (洶) [xiōng]  –> 洶湧 [xiōngyǒng] คลื่นน้ำซัดสาด
 • 雄 [xióng] ตัวผู้ –> 英雄 [yīngxióng] วีรบุรุษ, 雄偉 [xióngwěi] ตระหง่าน
 • 休 [xiū] พัก, พักผ่อน –> 休息 [xiūxi] พักผ่อน, 午休 [wǔxiū] พักเที่ยง
 • 修 [xiū] ซ่อม –> 修車 [xiūchē] ซ่อมรถ, 修復 [xiūfù] ซ่อมแซม(ให้เหมือนเดิม), 進行修復 [jìnxíng xiūfù] ดำเนินการซ่อมแซม, 修改 [xiūgǎi] แก้ไขปรับปรุง, 修築 [xiūzhù] ก่อสร้าง, 維修人員 [wéixiūrényuán] ช่างซ่อม/พนักงานซ่อมบำรุง, 空調維修人員 [kōngtiáowéixiūrényuán] ช่างแอร์, 修行 [xiūxíng]  ปฎิบัติธรรม/บำเพ็ญปฏิบัติ , 修行者 [xiūxíngzhě]  นักปฎิบัติธรรม, 自修 [zìxiū] เรียนรู้ด้วยตนเอง, 修圖 [xiūtú] แก้รูป/รีทัช(to retouch images)
 • 羞 [xiū] อาย –> 害羞 [hàixiū] ขี้อาย(be shy), 含羞草 [hánxiūcǎo] ต้นไมยราบ(sensitive plant)
 • 秀 [xiù] งดงาม,หรูหรา –> 秀麗 [xiùlì] สวยงาม, 優秀 [yōuxiù] ยอดเยี่ยม, 秀美 [xiùměi] สวยงาม, 新秀 [xīnxiù]  ทาเลนต์(talent)/คนที่มีความสามารถพิเศษ, 時裝秀 [shízhuāng xiù] เดินแบบ, 童裝秀 [ tóngzhuāng xiù]  แฟชั่นเด็ก
 • 綉 (綉) [xiù] เย็บปักถักร้อย –> 刺繡 [cìxiù] เย็บปักถักร้อย, 繡花 [xiùhuā] ลายปัก, 甌綉 [ōuxìu] ผลิตภัณฑ์ผ้าปักที่มีชื่อเสียงของเมืองเวินโจว(溫州出產的刺繡)
 • 銹 (銹) [xiù] เป็นสนิม –> 鐵鏽 [tiǔxiù] สนิมเหล็ก, 不鏽鋼 [búxiùgāng] สแตนเลส/เหล็กกล้าไร้สนิม
 • 袖 [xiù] แขนเสื้อ(sleeve) –> 短袖 [duǎnxiù] เสื้อยืดแขนสั้น, 短袖T恤 [duǎnxiù T xù] เสื้อยืดแขนสั้น, 袖口 [xiùkǒu] ปากแขนเสื้อ, 領袖 [lǐngxiù] ผู้นำ
 • 嗅 [xiù] ดมกลิ่น(smell) –> 嗅覺 [xiùjué] ความรู้สึกในการดม
 • 溴 [xiù]  ธาตุโบรมีน/bromine เป็นธาตุที่มีเลขอะตอม 35 มีสัญลักษณ์คือ Br
 • 朽 [xiǔ] เน่าเปื่อย(rot), แก่ –> 不朽 [bùxiǔ] อมตะ, 朽木 [xiǔmù] ไม้ผุ, 枯朽 [kūxiǔ] แห้งและเน่าเปื่อย
 • 需 [xū] ต้องการ(need) –> 需求 [xūqiú] ความต้องการ/อุปสงค์, 需要 [xūyào] ความต้องการ
 • 須 (須) [xū] จะต้อง, หนวดเครา –> 必須 [bìxū] จะต้อง, 剃鬚刀 [tìxūdāo] มีดโกนหนวด, 電動剃鬚刀 [diàndòngtìxūdāo] มีดโกนหนวดไฟฟ้า
 • 徐 [xú] อย่างช้าๆ –> 徐徐 [xúxú] อย่างช้าๆ, 徐步 [xúbù] เดินอย่างช้าๆ
 • 虛 (虛) [xū] ถ่อมตัว –> 謙虛 [qiānxū] ถ่อมตัว(modest) เช่น 你太謙虛了。 คุณถ่อมตัวเกินไป, 心虛 [xīnxū] กินปูนร้อนท้อง(做賊心虛), 虛心 [xūxīn] ถ่อมตัว, 虛幻 [xūhuàn] มายา, 虛偽 [xūwěi] จอมปลอม, 名不虛傳 [míngbùxūchuán] มีชื่อเสียงสมคำร่ำลือ
 • 許 (許) [xǔ] รับปาก, บางที –> 准許 [zhǔnxǔ] อนุญาต, 不許[bùxǔ] ไม่อนุญาต, 許多 [xǔduō] จำนวนมาก เช่น 書本可以給我們許多知識。 , 也許 [yěxǔ] บางที(perhaps), 或許 [huòxǔ] บางที/อาจจะ, 許願 [xǔyuàn] บนบานศาลกล่าว/อธิฐานขอ เช่น 1.許個願! อธิฐานขอสิ 2.許個願明天更快樂 ขอให้วันพรุ่งนี้มีความสุขยิ่งกว่าเดิม
 • 旭 [xù] พระอาทิตย์ขึ้น(sunrise)  –> 旭蟹 [xùxiè] ปูจั๊กจั่น,
 • 緒 [xù] จิตใจ –> 情緒 [qíngxù] อารมณ์, 緒論 [xùlùn] คำนำ
 • 序 [xù] ลำดับ,ขั้นตอน –> 有序 [yǒuxù] เป็นระเบียบ, 序列 [xùliè] เรียงลำดับ, 序數 [xùshù] ตัวเลขอนุกรม, 序言 [xùyán] คำนำ, 程序 [chéngxù] โปรแกรม, 循序 [xúnxù] ตามลำดับ
 • 續 (續) [xù] ต่อเนื่อง –> 連續劇 [liánxùjù] ละครซีรีย์เป็นตอนๆ, 手續 [shǒuxù] ขั้นตอน/ระเบียบขั้นตอนในการดำเนินการ, 繼續 [jìxù] ต่อเนื่อง, 連續 [liánxù] ต่อเนื่องกัน
 • 恤 (卹) [xù] สงสาร –> T恤衫 [t xùshān] เสื้อยืด( t-shirt)
 • 緒 (緖) [xù] ความรู้สึก –> 情緒 [qíngxù] อารมณ์(mood)
 • 蓄 [xù] เก็บ –> 儲蓄 [chǔxù] เก็บออม, 蓄電池 [xùdiànchí] แบตเตอรี่(storage battery), 鉛酸蓄電池 [qiānsuān xùdiànchí]  แบตเตอรี่ตะกั่วกรด, 積蓄 [jīxù] สะสม
 • 宣 [xuān] –> 宣傳冊 [xuānchuáncè] โบรชัวร์, 宣傳 [xuānchuán] เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์, 宣布 [xuānbù] ประกาศ, 宣告 [xuāngào] ประกาศ
 • 懸 (懸) [xuán] ห้อยโหน –> 懸空 [xuánkōng] ห้อยโหนกลางอากาศ, 獨立懸架 [dúlì xuánjià] ระบบกันสะเทียนแบบอิสระ(independent suspension), 懸崖 [xuányá] หน้าผาที่สูงชัน, 懸浮 [xuánfú] ลอยจากพื้น, 倒懸 [dàoxuán]ห้อยกลับหัวกลับหาง
 • 旋 (鏇) [xuán]* หมุน, วน –> 旋律 [xuánlǜ] ท่วงทำนองเพลง(melody), 旋渦 [xuánwō] น้ำวน
 • 選 (選) [xuǎn] เลือก –> 選擇 [xuǎnzé] เลือก, 普選 [pǔxuǎn] การเลือกตั้งทั่วไป
 • 癬 (癬) [xuǎn] โรคกลากเกลื้อน –> 頭癬 [tóuxuǎn] โรคกลากเกลื้อนบนหนังศรีษะ, 體癬 โรคกลากเกลื้อนตามตัว, 足癬 โรคกลากเกลื้อนตามเท้า
 • 靴 (鞾) [xuē] รองเท้าบู๊ท –> 靴子 [xuēzi] รองเท้าบู๊ท(boot),
 • 學 (學) [xué] เรียน –> 學院 [xuéyuàn] คณะ/โรงเรียน, 學校 [xuéxiào] โรงเรียน, 國立學校 [guólì xuéxiào] โรงเรียนรัฐบาล, 私立學校 [sīlì xuéxiào] โรงเรียนเอกชน, 學習 [xuéxí] เรียน, 學生 [xuésheng] นักเรียน, 學生會 [xuéshēnghuì] สหภาพนักศึกษา, 大學 [dàxué] มหาวิทยาลัย, 文學 [wénxué] วรรณกรรม/การประพันธ์, 補習學校 [bǔxí xuéxiào] โรงเรียนกวดวิชา, 大學預科學校 [dàxuéyùkē xuéxiào] โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, 寄宿學校 [jìsùxuéxiào] โรงเรียนประจำ, 科學 [kēxué] วิทยาศาสตร์, 聾啞學校  [lóngyǎ xuéxiào] โรงเรียนสอนคนเป็นใบ้หูหนวก, 女校 [nǚxiào] โรงเรียนสตรี, 盲人學校 [mángrén xuéxiào] โรงเรียนสอนคนตาบอด, 商業學校 [shāngyè xuéxiào] โรงเรียนพาณิชยการ, 幼兒園 [yòu’éryuán] โรงเรียนอนุบาล, 中等技術學校 [zhōngděngjìshùxuéxiào] โรงเรียนอาชีวศึกษา, 化學 [huàxué] วิชาเคมี, 家政學 [jiāzhèngxué] วิชาคหกรรม, 科學 [kēxué] วิชาวิทยาศาตร์, 歷史學 [ lìshǐxué] วิชาประวัติศาสตร์, 美術學 [měishùxué] วิชาศิลปะ, 社會學 [shèhuìxué] วิชาสังคม, 生物學 [shēngwùxué] วิชาชีววิทยา, 數學 [shùxué] วิชาคณิตศาตร์, 體育 [tǐyù] วิชาพลศึกษา, 經濟學 [jīngjìxué] วิชาเศรษฐศาสตร์, 衛生學 [wèishēngxué] วิชาสุขศึกษา, 文學 [wénxué] วรรณคดี , 物理學 [wùlǐxué] วิชาฟิสิกส์, 心理學 [xīnlǐxué] วิชาจิตวิทยา, 哲學 [zhéxué] วิชาปรัชญา, 學長 [xuézhǎng] รุ่นพี่(ชาย) เช่น 我的這位學長是工程學院畢業的。รุ่นพี่ของฉันคนนี้ จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ , 學弟 [xué​dì] รุ่นน้อง(ชาย), 學姐 [xuéjie] รุ่นพี่(ชาย), 學妹 [xuémèi] รุ่นน้อง(หญิง),  同班同學 [tóngbān tóngxué] เพื่อนร่วมห้อง,  …ศัพท์เพิ่มเติมรอบรั้วโรงเรียน, …การเรียน[學習], …ภาษาจีนที่ใช้พูดในห้องเรียน [教室用語]
 • 穴 [xué] โพรง,หลุม –> 點穴 [diǎnxué] จี้จุด/สกัดจุด/กดจุด, 穴位 [xuéwèi] จุดเลือดลมบนร่างกาย, 穴道 [xuédào] จุดเลือดลมบนร่างกาย
 • 雪 [xuě] หิมะ –> 雪山 [xuěshān] ภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ, 滑雪 [huáxuě] สกี, 下雪 [xiàxuě] หิมะตก, 雪人 [xuěrén]ตุ๊กตาหิมะ, 雪蓮 [xuělián] บัวหิมะ, 雪碧 [xuěbì] น้ำสไปร์ท
 • 血 [xuè]* เลือด –> 血型 [xuèxíng] กรุ๊ปเลือด, 血清 [xuèqīng] เซรุ่ม, 血庫 [xuèkù] ธนาคารเลือด, 血管 [xuèguǎn] หลอดเลือด, 血壓 [xuèyā] ความดันโลหิต, 血壓計 [xuèyājì] เครื่องวัดความดันโลหิต, 血球 [xuèqiú] เม็ดโลหิต, 血糖 [xuètáng] น้ำตาลในเลือด, 血脂 [xuèzhī] ไขมันในเลือด, 血尿 [xuèniào] ปัสสาวะเป็นเลือด, 血小板 [xuèxiǎobǎn] เกร็ดเลือด(blood platelet), 活血 [huóxuè] การกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต, 血循環 [xuèxúnhuán] การหมุนเวียนเลือด, 血印 [xuèyìn] รอยเลือด, 血債 [xuèzhài] หนี้เลือด , 血案 [xuè’àn] คดีฆาตกรรม, 血腥 [xuèxīng] คาวเลือด, 血洗 [xuèxǐ] นองเลือด,  血親 [xuèqīn] ญาติสายเลือดเดียวกัน, 出血熱 [chūxuèrè] ไข้เลือดออก,血拚 [xuèpīn] บ้าช้อปปิ้ง(shopping)
 • 循 [xún] ตาม,ปฎิบัติตาม –> 循序 [xúnxù] ตามลำดับ, 循環 [xúnhuán] หมุนเวียน, 依循 [yīxún] ตาม
 • 薰 [xūn] –> 香薰 [xiāngxūn] อโรมาเทอราปี(aromatherapy), 香薰蠟燭 เทียนอโรม่า, 熏肉 [xūnròu] เบคอน
 • 旬 [xún]  สิบวัน –> 上旬 [shàngxún] สิบวันแรกของเดือน, 中旬 [zhōngxún] สิบวันกลางเดือน, 下旬 [xiàxún] สิบวันหลังของเดือน, 旬報 [xúnbào] หนังสือพิมพ์รายสิบวัน
 • 尋 (尋) [xún] ค้นหา(search) –> 找尋 [zhǎoxún] ค้นหา/แสวงหา, 尋機 [xúnjī] หาโอกาส, 搜尋 [sōuxún] ค้นหา
 • 蕁 [xún]    –> 蕁麻疹 [xúnmázhěn] ลมพิษ(urticaria)
 • 循 [xún] ปฎิบัติตาม –> 遵循 [zūnxún] ปฎิบัติตาม, 循序 [xúnxù] ตามลำดับ
 • 訊 (訊) [xùn] ข่าวคราว, ไต่สวน –> 訊息 [xùnxī] ข้อความ, 審訊 [shěnxùn] ไต่สวน/สอบปากคำ(interrogate), 通訊 [tōngxùn] การสื่อสาร, 通訊社 [tōngxùnshè] สำนักงานข่าว, 迅速 [xùnsù] รวดเร็ว(swift)
 • 訓 (訓) [xùn] อบรม, สั่งสอน –> 訓練 [xùnliàn] ฝึกอบรม(training), 受訓 [shòuxùn] รับการอบรม, 培訓 [péixùn] ปลูกฝัง
 • 馴 (馴) [xùn] เชื่อง(tame) –> 馴鹿 [xùnlù] กวางเรนเดียร์(reindeer), 馴養 [xùnyǎng] เลี้ยงให้เชื่อง
 • 遜 [xùn] ถ่อมตัว –> 邁克爾-傑克遜 [Màikè’ěr-Jiékèxùn] ไมเคิลแจ็คสัน(Michael Jackson) Continue reading »
Aug 142012
 

…ห่างหายไปนานจาก ตอนที่6 “ศัพท์ภาษาจีนคือลูกกุญแจไขสู่โลกภาษาจีน” กลับมาพบกันอีกครั้งในตอนที่ 7 “เรียนภาษาจีนผ่าน FACEBOOK” กับ กลุ่มภาษาจีนต่างๆ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะได้พบกับศัพท์ใหม่ๆ เพิ่มเติม อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการฝึกฝนวิทยายุทธ์(การใช้ภาษาจีน)ได้เป็นอย่างดี ทุกวันนี้เราต้องฝึกฝนกันอย่างหนัก จะเรียนรู้กันแบบผ่านไปทีคงไม่ทันใช้งานกัน ขอให้เราได้ใช้ช่องทางนี้ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ภาษาจีนซึ่งกันและกัน หากมีเพื่อนๆ หรืออาจารย์ที่มีความชำนาญด้านภาษาจีนที่พร้อมจะให้คำชี้แนะ เรายินดีเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ภาษาจีนของเราแข็งแรงขึ้นจนถึงขั้นใช้งานได้ แล้วพบกันที่

Feb 242012
 

Google 谷歌拼音輸 เป็นโปรแกรมอีกตัวที่ดีมาก ใช้สำหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์ภาษาจีนได้ทันทีโดยไม่ต้องเซ็ตค่าอะไรให้ยุ่งยาก โปรแกรมเดียวเอาอยู่!

ดาว์นโหลด : http://www.google.com/intl/zh-CN/ime/pinyin/

 

Feb 032012
 
 • 1.你好 [nǐhǎo] สวัสดีค่ะ
 • 2.老師好 [lǎoshīhǎo] สวัสดีคุณครู
 • 3.上午好 [shàngwǔhǎo] สวัสดีตอนเช้า
 • 4.下午好 [xiàwǔhǎo] สวัสดีตอนบ่าย
 • 5.晚上好 [wǎnshànghǎo] สวัสดีตอนเย็น
 • 6.你好嗎? [nǐhǎoma] คุณสบายดีไหม
  我很好 [wǒhěnhǎo] สบายดีมาก
 • 7.謝謝 [xièxiè] ขอบคุณค่ะ
  不客氣 [bùkèqì] ] ไม่ต้องเกรงใจ
 • 8.對不起 [duìbuqǐ] ขอโทษ
  沒關係 [méiguānxi ] ไม่เป็นไร
 • 9.再見 [zàijiàn] ลาก่อน
  明天見 [míngtiānjiàn] พรุ่งนี้ค่อยพบกันใหม่
 • 10. 很高興認識你 [hěngāoxìngrènshinǐ] /認識你很高興 [rènshinǐhěngāoxìng] ดีใจมากที่รู้จักคุณ
 • 11.你叫什麼名字 [nǐjiàoshénmemíngzì] ?เธอชื่ออะไรค่ะ (ครับ)
  我叫 [wǒjiào] …ฉันชื่อว่า…
 • 12.請進 [qǐngjìn] เชิญเข้ามาค่ะ (ครับ)
  請坐 [qǐngzuò] เชิญนั่งค่ะ (ครับ)
 • 13.請問 [qǐngwèn] ขอถามหน่อยค่ะ
  我想知道 [wǒxiǎngzhīdào] ฉันอยากทราบว่า
 • 14.大家好 [dàjiāhǎo] สวัสดีค่ะ (ครับ)
  我是bcc的學生 [wǒshìdexuéshēng] ฉัน(ผม)เป็นนักเรียนของร.ร.bcc
 • 15.上課 [shàngkè] เข้าเรียน
  下課 [xiàkè] เลิกเรียน
 • 16. 請安靜 [qǐng ān jìng] ให้เงียบสงบ
 • 17.你吃飯了嗎 [nǐchīfànlema] เธอกินข้าวแล้วยัง
  吃了 [chīle] กินแล้ว
  沒吃 [méichī ] ยังไม่กิน
 • 18.你喜歡吃什麼 [nǐxǐhuānchīshénme] เธอชอบกินอะไร
  我喜歡吃水果 [wǒxǐhuānchīshuǐguǒ] ฉันชอบกินผลไม้
  米飯 [mǐfàn] ข้าวสวย, 雞肉 [jīròu ] เนื้อไก่
 • 19. 我會說漢語 [wǒhuìshuōhànyǔ ฉัน(ผม)พูดภาษาจีนได้]
 • 20.祝你生日快樂 [zhùnǐshēngrìkuàilè] ขออวยพรสุขสันต์วันเกิด Continue reading »
Feb 012012
 

【明慧網】徐泛愛是江南的船夫,
ยี่จืออ้ายมีอาชีพเป็นคนแจวเรือซึ่งอาศัยอยู่ที่เจียงหนาน
他心地善良,有窮苦之人乘他的船,他從不計較錢多錢少,能幫就幫。
เขาเป็นคนที่มีจิตใจเมตตา เมื่อมีคนยากจนมาโดยสารเรือของเขา เขาก็จะไม่เก็บค่าโดยสาร มีอะไรพอที่จะช่วยเหลือได้ก็ช่วยไป

有一天,徐泛愛在江邊發現一座被野兔挖開的古墓,因為於心不忍,便打算同兒子一起掩埋掉,卻發現裡面藏着很多的金銀珠寶。
วันหนึ่ง ยี่จืออ้ายพบเห็นสุสานโบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถูกกระต่ายป่าขุดรูเอาไว้ เขาไม่อาจจะที่ทนอยู่นิ่งเฉยได้ จึงไปเรียกลูกชายให้มาช่วยกลบหลุมนั้นเสีย แต่กลับพบว่าในหลุมนั้นมีแก้วแหวนเงินทองอยู่เป็นจำนวนมาก
徐泛愛對兒子說:
ยี่จืออ้ายกล่าวกับลูกชายว่า
“這些是不義之財,按理說我們是不能拿的,但既然沒有主人,埋在這裡也沒用,不如我們拿出來做好事吧!”
“ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นของมิชอบ เราไม่มีสิทธิที่จะนำมันไป แต่เมื่อไม่มีเจ้าของ ฝังอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อันใด สู้เรานำมาสร้างความดีดีกว่า”
徐泛愛把這些財物拿回家後,立時變的富有起來,他把這些錢都用在救助他人,做善事上,很快就成了當地有名的大善人。
ภายหลังที่ยี่จืออ้ายนำสมบัติเหล่านั้นกลับบ้าน ก็เปลี่ยนฐานะเป็นเศรษฐีขึ้นมาทันที เขานำทรัพย์สินเหล่านั้นมาช่วยเหลือบุคคลทั่วไป นำมาสร้างความดี ไม่นานเขาก็มีชื่อเสียงว่าเป็นคนดีมีคุณธรรม
Continue reading »

Feb 012012
 

【明慧網】八十多年前,在四川梁平縣永盛鎮有一戶邱姓人家,育有兩兒一女,老大老二是男孩,老三是個女孩,孩子們健康活潑,邱家是個令人羨慕的幸福家庭。
เมื่อ 80 กว่าปีก่อน ณ มณฑลซื่อชวน อำเภอเหลียงผิง เมืองหย่งเซิ่ง มีครอบครัวตระกูลชิว ซึ่งมีลูกทั้งหมด 3 คน คนโตและคนรองเป็นผู้ชาย คนที่สามเป็นผู้หญิง เด็กทั้งสามคนมีร่างกายแข็งแรงสดใสร่าเริง ผู้คนทั้งหลายต่างอิจฉาความโชคดีสมบูรณ์ของตระกูลชิวยิ่งนัก

然而天有不測風雲,一天大兒子在外面玩耍時,用打麻雀的彈弓把山上佛爺廟裡的佛像的鬍子給打落了。
แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์กลับแปรเปลี่ยน บุตรชายคนโตออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้าน เที่ยวยิงนกเล่นแต่โชคร้ายบังเอิญกระสุนไปโดนรูปหล่อเซียนซึ่งตั้งอยู่ในศาลเจ้าแตกเสียหาย
這事可鬧大了,一下就傳開了。
เหตุการณ์นี้นับเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียว ทุกคนต่างพูดปากต่อปากไปเรื่อย
要好的鄰居就去跟小孩的爸爸說:
เพื่อนบ้านที่หวังดีก็ไปพูดกับบิดาของเด็กน้อยว่า
你花點錢,燒點錢紙,點上香、蠟燭,把鬍子給補起來,給佛爺去賠禮道歉,就說孩子不懂事,請佛爺別記小人之過。
ท่านรีบไปออกเงินทำบุญ เผากระดาษเงินกระดาษทอง จุดธูปเทียนบูชา พาลูกมาคุกเข่า ขอขมาต่อเซียนเสีย บอกว่าเขาเป็นเด็กไม่รู้เรื่องอะไร โปรดขอท่าเซียนจงให้อภัยด้วย
Continue reading »

Jun 232011
 

拔苗助長 [bámiáozhùzhǎng] ดึงต้นกล้าให้โต

Could not parse XML from YouTube

拔 [bá] ดึง
苗 [miáo] หน่อ ต้นกล้า
助 [zhù] ช่วย
長 [zhǎng] เติบโต

กาลครั้งหนึ่ง(古時候) เมื่อย่างเข้าฤดูหว่านไถ มีชาวนารัฐซ่ง (宋國) ผู้หนึ่งที่มีนิสัยใจร้อน ภายหลังหว่านกล้าลงนาเรียบร้อย เขาก็เฝ้ารอคอยโดยหวังว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วๆ

ดังนั้น ทุกๆวันเขาจะไปนั่งที่ทุ่งนา และเฝ้าคิดว่าเหตุใด ต้นกล้า(禾苗) เหล่านี้จึงเติบโต(長得) ช้าเหลือเกิน(太慢) จนอดรนทนไม่ไหว(心裡很着急) เขาจึงพยายามขบคิดหาวิธีการที่จะทำให้ต้นกล้าโตเร็วกว่าเดิม

สุดท้ายจึงคิด “วิธีที่ดีที่สุด” ออกมาได้ นั่นคือ ใช้มือดึงให้ต้นกล้าโผล่พ้นดินขึ้นมามากขึ้น(動手把禾苗一株株地往上拔高一節) ซึ่งเมื่อมองดูจะคล้ายต้นกล้าเติบโตและสูงขึ้นกว่าที่เป็น

หลังจากปฏิบัติการตามวิธีที่คิดได้มาทั้งวันจนเสร็จสิ้น เขาพอใจผลงานของตนเองเป็นอันมาก จึงเดินทางกลับไปพักผ่อนที่บ้าน และเมื่อถึงบ้าน(回到家裡) เขาจึงเล่าให้คนในครอบครัวฟังว่า(對家裡的人說) “วันนี้ข้าทำงานเหนื่อยเหลือเกิน(今天可把我累壞了) แต่ก็คุ้มค่าเพราะช่วยทำให้ต้นข้าวโตเร็วขึ้นมาอีกหลายข้อเลย” (我一下子讓禾苗長高了許多)

เมื่อบุตรชายของเขาได้ฟัง(他的兒子聽了) ก็รีบวิ่งไปที่ทุ่งนา(連忙跑到田裡去看) เพื่อดูผลงานของผู้เป็นบิดา แต่ทว่า…สิ่งที่พบคือ ต้นกล้านั้นได้เหี่ยวเฉาตายเต็มท้องทุ่งนา(田裡的禾苗全部枯萎了)

ภายหลัง “拔苗助長 [bámiáozhùzhǎng] ดึงต้นกล้าให้โต” ใช้เปรียบเทียบกับการพยายามฝืนกฏเกณฑ์(違背規律) ธรรมชาติ(事物都有自己的規律) หรือการรีบร้อนเร่งให้งานใดๆสำเร็จโดยใช้วิธีที่ผิด(蠻幹) จนก่อให้เกิดผลเสียหายตามมา(就必然受到懲罰)

枯萎 [kūwěi] เหี่ยวเฉา แห้งเหี่ยว
寓意 [yùyì]  เรื่องสอนใจ
懲罰 [chéngfá] ลงโทษ
蠻幹 [mángàn] การกระทำที่มุทะลุ Continue reading »

Click to listen highlighted text!