ภาษาจีนออนไลน์ ไฮไลท์คำภาษาจีนเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ   Click to listen highlighted text! ไฮไลท์คำภาษาจีนเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ
Jul 152011
 
ภาษาจีนออนไลน์

在高山有一位幸运的小姑娘
幸运的小姑娘
她身边有一位少年郎
红红的太阳
是热情的少年郎
圆圆的小月亮
Continue reading “เพลงจีนย้อนยุค : 少年愛姑娘 [張小英]” »

ภาษาจีนออนไลน์
Jun 122011
 
ภาษาจีนออนไลน์

千言万语 [qiānyánhéwànyǔ] คำพูดมากมาย
不知道 [bùzhīdào] ไม่รู้
为了[wèile] เพื่อ
什么 [shénme] อะไร
忧愁 [yōuchóu] เป็นทุกข์,หดหู่ใจ,เศร้า
围绕着 [wéiràozhe] พัวพัน, วนเวียน
祈祷 [qídǎo] อธิฐาน
赶走 [gǎnzǒu] ขับไล่
寂寞 [jìmò] อ้างว้าง
愛的寂寞 [àidejìmò] ความอ้างว้างของความรัก
永远 [yǒngyuǎn] นิรันดร์กาล
随 [suí] ตาม
浮云 [fúyún] เมฆที่ลอยไป
掠过 [lüèguò] โฉบไป, ผ่านไปโดยรวดเร็ว
bù zhī dào wéi le shén me  yōu chóu tā wéi rào zhe wǒ
* 不 知 道 为 了 什 么  忧 愁 它 围 绕 着 我 

wǒ měi tiān dōu zài qí dǎo  kuài gǎn zǒu ài de jì mò
我 每 天 都 在 祈 祷  快 赶 走 爱 的 寂  寞

nà tiān qǐ nǐ duì wǒ shuō  yǒng yuǎn de ài a wǒ
那 天 起 你 对 我 说  永 远 的 爱 着 我

qiān yán hé wàn yǔ  suí fú yún luè guò
千 言 和 万 语  随 浮 云 掠 过

bù zhī dào wéi le shén me  yōu chóu tā wéi rào zhe wǒ
不 知 道 为 了 什 么  忧 愁 它 围 绕 着  我

wǒ měi tiān dōu zài qí dǎo  kuài gǎn zǒu ài de jì mò
我 每 天 都 在 祈 祷  快 赶 走 爱 的 寂 寞。。。*

ภาษาจีนออนไลน์
Jun 082011
 
ภาษาจีนออนไลน์

新天地
作词:冰洁
作曲:孟勇
演唱:张燕
酷我歌词组:露露

富民 [fùmín] ประชาชนมั่งคั่ง
灿烂 [cànlàn] รุ่งเรือง, รุ่งโรจน์
一片 [yípiàn] ฉากหนึ่ง, ตอนหนึ่ง
崭新 [zhǎnxīn] ใหม่เอี่ยมถอดด้าม
天地 [tiāndì] โลก
所 [suǒ] สถานที่
迷 [mí] หลงไหล
深情 [shēnqíng] ความรู้สึกที่ลึกซึ้ง
热爱 [rè'ài] รักอย่างเร่าร้อน
细致 [xìzhì] อย่างละเอียดรอบคอบ
服务 [fúwù] บริการ
赢得 [yíngdé] ชนะ
四海 [sìhǎi] โลกทั้งโลก
情谊 [qíngyì] มิตรภาพ
肩并肩 [jiānbìngjiān] เคียงบ่าเคียงไหล่
走过了 [zǒuguòle] ผ่าน
四季 [sìjì] สี่ฤดู
一种 [yìzhǒng] ชนิดหนึ่ง
幸福 [xìngfú] ความสุข
萦绕 [yíngrào] อ้อยอิ่ง, เอ้อระเหย
心底 [xīndǐ] ก้นบึ้งของหัวใจ
一首 [yìshǒu] บทหนึ่ง
与时俱进 [yǔshíjùjìn] เวลาล่วงหน้า
激励 [jīlì] กระตุ้น
只争朝夕 [zhǐzhēngzhāoxī] แข่งกับเวลา
务实 [wùshí] ในทางปฏิบัติ
神奇 [shénqí] ปาฎิหาริย์, มหัศจรรย์
尚德 [shàngdé] หลักปฏิบัติที่ควรจะยึดถือ
行动 [xíngdòng] การกระทำ
开辟 [kāipì] เปิดทาง
和谐 [héxié] ความสามัคคี
骄傲 [jiāo'ào] ภูมิใจ
倾情 [qīngqíng] เต็มที่, สุดจิตสุดใจ
满腔 [mǎnqiāng] เต็มหัวอก, เต็มไปด้วย
赤诚 [chìchéng] มีความจริงใจ
迎来 [yínglái] นำมา
鹏程万里 [péngchéngwànlǐ] อนาคตยาวไกล
手牵手 [shǒuqiānshǒu] จูงมือกัน
共享 [gòngxiǎng] แบ่งปันร่วมสุข
过 [guò] ผ่าน, ข้าม
天气 [tiānqì] สภาพอากาศ
自豪 [zìháo] ความภาคภูมิใจ
升腾 [shēngténg] ลอยขึ้น
心里 [Xīnlǐ] ในหัวใจ
一幅 [yìfú] ผืน (ลักษณะนาม)
五彩缤纷 [wǔcǎibīnfēn] มีสีสัน
画 [huà] ภาพวาด
到处 [dàochù] ทุกที่
充满 [chōngmǎn] เต็มไปด้วย
蓬勃 [péngbó] กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา
生机 [shēngjī] โอกาสรอดชีวิต, ชีวิตชีวา
都说你亲商富民 都说你美丽
你用阳光灿烂一片崭新天地
人为你所迷 深情地热爱你
细致服务赢得四海情谊
肩并肩走过了多少个四季
一种幸福萦绕在心底
你是一首与时俱进的歌
激励我们只争朝夕
激励我们只争朝夕
都说你尚德务实 都说你神奇
你用行动开辟一片和谐天地
人为你骄傲 倾情地歌唱你
满腔赤诚迎来鹏程万里
手牵手共享过多少好天气
一种自豪升腾在心里
你是一幅五彩缤纷的画
到处充满蓬勃生机
到处充满蓬勃生机
手牵手共享过多少好天气
一种自豪升腾在心里
你是一幅五彩缤纷的画
到处充满蓬勃生机
到处充满蓬勃生机
ภาษาจีนออนไลน์
ภาษาจีนออนไลน์ Click to listen highlighted text!