สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 242011
 

วันนี้ขอแนะนำพจนานุกรมเสียงตัวหนึ่งน่าสนใจ นำมาแนะนำให้ใช้งานดูนะครับ คลิ๊กที่นี่เลยครับ yes-chinese

安靜【ān jìng】
quiet; peaceful; calm
[名] 沒有聲音,不吵鬧
圖書館裡應該保持安靜。
Please keep quiet in library.
安樂死【ān lè sǐ】
euthanasia
[名] 指對無法救治的病人停止治療或使用藥物,讓病人無痛苦地死去
是否應該施行安樂死,引起了人們廣泛的討論。
The question whether euthanasia should be allowed gave rise to an intensive discussion.
安寧【ān níng】
1. peaceful; free from worry 2. tranquil
[形]1、秩序正常,沒有騷擾 2、安定、寧靜
邊境地區總是不太安寧,經常發生戰爭。
The border area is not peaceful and often suffers from war.
老人操勞了大半生,想早點退休過幾天安寧日子。
Having been working hard most of his life, the old man wanted to retire earlier and enjoy a tranquil life.
安排【ān pái】
1. arrange; deal with; fix up 2. arrangement
[動] 1、有條理、分先後地處理(事物) [名] 2、根據情況有計劃地對人或事物所做的安置、處理
在中國古代社會,兒女的婚姻都是由父母安排好的。
In ancient China, all marriages were arranged by parents.
今天晚上我不能陪你去看電影了,我有其它的安排。
I will not be able to come with you for the movie this evening because I have other arrangements.
安全【ān quán】
1. safe; secure 2. safety; security; sureness
[形] 1、沒有危險,不受威脅,不出事故 [名] 2、有保障,沒危險
儘管飛機出現故障,但還是安全着陸了。
The plane landed safely despite the trouble.
為了大家的安全,我們等天亮後再出發吧。
We’d better set off after daybreak for the sake of our safety.
Click to listen highlighted text!