Mar 122011
 

ข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ก็คือเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่ญี่ปุ่น 8.9 ริกเตอร์ ทำให้เกิดคลื่นสึนามิสูงประมาณ 6-10 เมตร
日本发生里氏 8.9 级地震 引发约 6-10 米高海啸

พวกเราถือโอกาสมาเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิกันดีกว่าครับจะได้อิน

首先来关注日本强震情况。据日本气象厅透露,当地时间今天下午2点46分左右,日本东宫城县北部发生里氏8.9级特大地震,引来大海啸。宫城县、岩手县、青森县等地有强烈

­震感,包括东京在内的关东地区也有强烈震感。日本媒体称地震已造成大量伤亡,截至5点,已造成至少26人死亡,多人受伤和失踪。数所核电站被关闭,新干线暂停运行,成田国­际机场关闭。另据报道,地震还导致宫城县女川町1处核电站起火爆炸,生产程序被迫中断。

 • 强震 [qiángzhèn] แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ย่อมาจาก 强烈地震, 烈 liè รุนแรง
 • 媒体 [méitǐ] ข่าวสาร, มีเดีย
 • 透露 [tòulù] เปิดเผย
 • 气象 [qì xiàng] อุตุนิยมวิทยา
 • 北京 [běijīng] ปักกิ่ง
 • 情况 [qíng kuàng]สภาพการณ์
 • 46分左右 46 นาทีโดยประมาณ
 • 日本 [rìběn] ประเทศญี่ปุ่น
 • 宫城县 [Gōngchéngxiàn] จังหวัดมิยากิ, Miyagi prefecture in north of Honshū island, Japan
 • 岩手县 [yán shǒu xiàn] จังหวัดอิวะเตะ, Iwate prefecture in north of Honshū island, Japan
 • 发生 [fāshēng] เกิด
 • 震感 [zhèngǎn] รู้สึกถึงแผ่นดินไหว
 • 余震 [yúzhèn] อาฟเตอร์ช็อก, aftershock
 • 里氏8.9级 [lǐ shì 8.9 jí] 8.9 ริกเตอร์
 • 引 [yǐn] ส่งผลให้, นำไปสู่
 • 发 [fā] เกิด
 • 海啸 [hǎixiāo] สึนามิ
 • 特大 [tèdà] ใหญ่เป็นพิเศษ
 • 地震 [dìzhèn] แผ่นดินไหว
 • 特大地震 แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง
 • 死亡 [sǐ wáng] ตาย ถึงแก่ความตาย
 • 失踪 [shī zōng] สูญหาย
 • 厂商 [chǎng shāng] โรงงานและร้านค้า
 • 强烈 [qiáng liè] รุนแรง
 • 包括 [bāo kuò] ครอบคลุม,รวมทั้ง
 • 导致 [dǎo zhì] ก่อให้เกิด
 • 核电站 [hé diàn zhàn] สถานีพลังงานจากนิวเคลียร์
 • 爆炸 [bào zhà] ระเบิด
 • 生产程序 [shēng chǎn chéng xù] กระบวนการผลิต
 • 迫 [pǎi] ถูกบีบบังคับ
 • 另据报道 [lìng jù bào dào] รายงานจากที่อื่น (报道 รายงาน)

Mar 122011
 

สภาพดินฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราทุกคนครับ ดังนั้นการเรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

 • 气候 [qìhòu] ดินฟ้าอากาศ ความหมายกว้างๆ
 • 天气 [tiānqì] อากาศ สภาพอากาศ ร้อน หนาว เย็น –> 今天天气很热 วันนี้อากาศร้อนมาก, 这几天,天气变化很大 หลายวันนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงมาก
 • 热带 [rèdài]  เขตร้อน – 泰国是热带气候国家 ประเทศไทยเป็นประเทศภูมิอากาศเขตร้อน
 • 寒带 [hándài] เขตหนาว
 • 气压 [qìyā] ความกดอากาศ
 • 低气压 [dīqìyā] ความกดอากาศต่ำ
 • 高气压  [gāoqìyā] ความกดอากาศสูง
 • 天气报告 [tiānqì bàogào] รายงานอากาศ
 • 天气预报 [tiānqì yùbào] พยากรณ์อากาศ
  • 今天天气怎么样?วันนี้อากาศเป็นยังไง
  • 昨天天气预报说,今天是晴天, 明天有雨。 เมื่อวานพยากรณ์อากาศกล่าวว่า วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส พรุ่งนี้มีฝน
 • 天气预测 [tiānqì yùcè] พยากรณ์อากาศ (预测 พยากรณ์)
 • 气象台 [qìxiàngtái] สถานีอุตุนิยมวิทยา
 • 地动仪 [dìdòngyí ] เครื่องมือวัดแผ่นดินไหวและดินฟ้าอากาศ
 • 暴风信号 [bàofēngxìnhào] สัญญาณเตือนวาตภัย (ลมพายุ)
 • 暴风警告 [bào fēng jǐng gào] คำเตือนก่อนมีพายุ
 • 晴天 [qíng tiān] ท้องฟ้าโปร่ง -今天是晴天。
 • 阴天 [yīn tiān] ท้องฟ้ามืดครึ้ม
 • 晴而热  [qíng ér rè] ท้องฟ้าโปร่งและร้อน
 • 忽冷忽热 [hūlěnghūrè] เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน
 • 晴天转阴 [qíng tiān zhuǎn yīn] ท้องฟ้าโปร่งเปลี่ยนเป็นมืดครึ้ม
 • 天阴而间有阵雨 [tiān yīn ér jiān yǒu zhèn yǔ] มีเมฆมากและฝนตกกระจาย
 • 天阴而间有局部阵雨 [tiān yīn ér jiān yǒu jú bù zhèn yǔ] มีเมฆมากและฝนตกกระจายบางพื้นที่ (局部 บางพื้นที่)
 • 始为天阴,继而转晴 [shǐwéitiānyīn, jì ér zhuǎn qíng] ท้องฟ้ามีเมฆมากในช่วงแรก ต่อจากนั้นท้องฟ้าเริ่มโปร่ง
 • 晴,但有局部阵雨 [qíng, dànyǒujúbù zhènyǔ] ท้องฟ้าโปร่ง แต่มีฝนตกในบางพื้นที่
 • 季节 [jì jié] ฤดูกาล (季 ฤดู)
  • ประเทศจีน มี 4 ฤดู คือ 春,夏,秋,冬 (ต้องเขียนเรียงตามลำดับดังกล่าว)
 • 地震 [dì zhèn] แผ่นดินไหว
 • 里克特震级 [lǐ kè tè zhèn jí] ริกเตอร์, Richter scale
  • 里氏 8.9 级地震 (จีนแผ่นดินใหญ่ใช้)
  • 芮氏 8.9 级地震 (ไต้หวัน), 芮 [rui] นามสกลุชาวจีน
 • 春天/春季 [chūntiān/chūnjì] ฤดูใบไม้ผลิ
 • 夏天/夏季 [xiàtiān/xiàjì] ฤดูร้อน
 • 秋天/秋季 [qiūtiān/qiūjì]  ฤดูใบไม้ร่วง
 • 冬天/冬季 [dōngtiān/dōngjì] ฤดูหนาว
 • 雨季 [yǔjì] ฤดูฝน
 • 下雨 [xiàyǔ] ฝนตก
 •  降雨量 [jiàngyǔliàng] ปริมาณน้ำฝน
 • 雨天 [yǔtiān] วันที่มีฝนตก
 • 倾盆大雨 [qīngpén dàyǔ] ฝนตกหนัก
 • 细雨 [xìyǔ] ฝนตกปรอยๆ
 • 虹 [hóng] รุ้ง
 • 雷 [léi] ฟ้าร้อง
 • 下雪 [xiàxuě] หิมะตก
 • 露 [lù] น้ำค้าง
 • 雹  [báo] ลูกเห็บ
 • 闪电 [shǎndiàn] ฟ้าแลบ
 • 云 [yún] เมฆ
 • 多云 [duōyún] มีเมฆมาก
 • 不论晴雨 [bùlùn qíngyǔ] ฝนตกหรือแดดออก
 • 如果天气好的话 [rúguǒ tiānqìhǎodehuà] ถ้าหากว่าสภาพอากาศดี
 • 稍微热 [shāowēi rè] ร้อนขึ้นเล็กน้อย
 • 有风的 [yǒufēngdē] มีลมแรง
 • 风力 [fēnglì] แรงลม
 • 暴风 [bàofēng] พายุฝน
 • 龙卷风 [lóngjuǎnfēng] พายุทอร์นาโด
 • 飓风 [jùfēng] พายุเฮอริเคน
 • 有雷电的暴风 [yǒuléidiàn dē bàofēng] พายุฝนฟ้าคะนอง
 • 台风 [táifēng] พายุไต้ฝุ่น, ไต้ฝุ่น
 • 旋风 [xuànfēng] พายุไซโคลน,พายุหมุน
 • 热带低气压 [rèdàidī qìyā] ดีเปรสชั่นเขตร้อน
 • 海啸 [hǎixiào] สึนามิ (津波 สึนามิ-ญี่ปุ่น)
 • 季候风,雨季 [jì hòu fēng. yǔ jì] มรสุม
 • 阵风的 [zhèng fēng dē] มีลมแรง
 • 强风 [qiáng fēng] ลมแรง
 • 刮风 [guā fēng] ลมพัด
 • 严寒的 [yán hán dē] หนาวจัด
 • 气温 [qì wē] อุณหภูมิ ใช้กับอากาศ (温 อุ่น)
  • 今天气温很好。 วันนี้อุณหภูมิของอากาศดีมาก
  • 天气预报说,今天最高气温 35° C [พยากรณ์อากาศบอกว่า วันนี้อุณหภูมิอากาศสูงสุดที่ 35 องศาเซ็นติเกรด
 • 温度 [wēn dù] อุณหภูมิร้อนเย็น (องศา) ใช้ได้ทั่วๆ ไป
  • 今天温度很高。 วันนี้อุณหภูมิสูงมาก
  • 最低温度。อุณหภูมิต่ำสุด, 最高温度。อุณหภูมิสูงสุง
 • 干 [gān] แห้ง
 • 凉 [liáng] เย็น
 • 凉爽 [liáng shuǎng] เย็นสบาย
 • 冷 [lěng] หนาว
  • 今天天气好冷呀!วันนี้อากาศหนาวจังเลย !
 • 寒冷 [hánlěng] เย็น
 • 热 [rè] ร้อน
 • 酷热 [kùrè] อากาศร้อนอบอ้าว
 • 温暖 [wēn nuǎn] อบอุ่น
 • 暖和 [nuǎn huo] อบอุ่น
 • 闷热 [mēn rè] ร้อนอบอ้าว
 • 霜 [shuāng] น้ำค้างแข็ง
 • 潮湿 [cháo shī] เปียกชื้น
 • 湿热 [shī rè] ร้อนชื้น
 • 顺风 [shùn fēng] กระแสลมราบรื่น
 • 摄氏 [shè shì] องศาเซ็นติเกรด,องศาเซลเซียส
  • 摄氏二十九度 29 องศาเซนติเกรด
 • 华氏 [huá shì] องศาฟาเรนไฮต์
  • 华氏八十二度 82 องศาฟาห์เรนไฮท์

————————————–

บทสนทนา : เรื่อง วันนี้ อากาศหนาวจังเลย – 今天天气好冷呀

(一)南希和玛丽上完课,从教室里出来
(ตอนที่ 1) หนานซี (แนนซี่) และ หม่าลี่ (แมรี่) ออกมาจากห้องเรียน หลังเลิกเรียนแล้ว
玛丽:今天天气好冷呀!
วันนี้ อากาศหนาวจังเลย !

南希:是呀!今天比昨天还冷。
ใช่ล่ะ ! วันนี้หนาวกว่าเมื่อวาน

玛丽:这儿的天气你习惯了吗?
เธอคุ้นเคยกับอากาศแบบนี้หรือยัง ?

南希:还不太习惯呢!这儿的冬天比我们那儿冷多了!
ยังไม่ค่อยคุ้นเลย ! หน้าหนาวของที่นี่ หนาวกว่าของเราที่โน่นเยอะเลย !

玛丽:你们那儿冬天不太冷吗?
หน้าหนาวของเธอไม่ค่อยหนาว งั้นหรือ ?

南希:也很冷,但是没有北京冷。
ก็หนาวมากอยู่ แต่ไม่หนาวเท่าปักกิ่ง

玛丽:你们那儿冬天常常下雪吗?
หน้าหนาวของเธอมีหิมะตกเป็นประจำมั๊ย ?

南希:很少下雪,但是有时候下雨。
มีหิมะตกน้อยมากๆ แต่มีฝนตกเป็นบางครั้ง

玛丽:听天气预报说,明天有大风,比今天还冷!
ฟังจากข่าวพยากรณ์อากาศบอกว่า พรุ่งนี้ลมแรง จะยิ่งหนาวกว่าวันนี้ !

南希:是吗?
จริงเหรอ ?

玛丽:所以你要多穿点儿衣服,别感冒了。
ดังนั้น เธอต้องใส่เสื้อผ้าหลายๆ ชั้น อย่าให้เป็นหวัดล่ะ

南希:好的,谢谢!
ได้เลย ขอบใจมาก

(二)南希和玛丽在讨论天气。
(ตอนที่ 2) หนานซี (แนนซี่) และ หม่าลี่ (แมรี่) กำลังถกกันเรื่องสภาพอากาศ

南希:玛丽,你最喜欢什么季节?
หม่าลี่ เธอชอบฤดูไหนมากที่สุด ?

玛丽:我呀,最喜欢夏天。
ฉันเหรอ, ชอบฤดูร้อนมากที่สุด

南希:为什么?
เพราะอะไร ?

玛丽:因为夏天放很长时间的假,所以我可以去很多地方旅游。你呢?
เพราะว่า ฤดูร้อน ปิดเทอมนานที่สุด ดังนั้น ฉันก็สามารถไปเที่ยวได้หลายที่ เธอล่ะ ?

南希:我不太喜欢夏天,夏天太热了,我喜欢秋天。
ฉันไม่ค่อยชอบฤดูร้อน ฤดูร้อนอากาศร้อนเกินไป ฉันชอบฤดูใบไม้ร่วง

玛丽:为什么呢?
เพราะอะไรล่ะ ?

南希:因为秋天的天气很凉快,而且有各种各样好吃的水果。
เพราะว่า ฤดูใบไม้ร่วง อากาศเย็นสบาย อีกทั้งมีผลไม้อร่อยๆ นานาชนิด

玛丽:那你喜欢吃什么水果?
งั้น เธอชอบกินผลไม้อะไรล่ะ ?

南希:我喜欢吃苹果、香蕉什么的。
ฉันชอบกินแอปเปิ้ล กล้วยหอม อะไรแบบนี้

玛丽:你不喜欢春天吗?
เธอไม่ชอบฤดูใบไม้ผลิหรืองัย ?

南希:不太喜欢,这儿的春天常常刮大风。
ไม่ค่อยชอบ ฤดูใบไม้ผลิที่นี่มีพายุลมแรงบ่อยๆ

—————————————-

หลังจากฝึกศัพท์แล้วก็ฝึกฟังพยากรณ์อากาศภาษจีนกัน

 

海啸(海嘯)
[hǎixiào]
Mar 112011
 

A: 你怎么了?คุณเป็นไรไป
B: 我觉得不太舒服。ผมรู้สึกไม่ค่อยสบาย (舒服 สบายดี)
A: 你有没有得病? คุณป่วยหรือเปล่า
你要去医院看病。 คุณต้องไปหาหมอ
C: 请先在挂号处挂号。กรุณาลงทะเบียนที่แผนกลงทะเบียนก่อน
D: 你哪里不舒服? คุณไม่สบายตรงไหนครับ
B: 我发烧,头痛, 还感觉的点恶心,呕吐。 ผมเป็นไข้ ปวดหัว และยังรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนครับ
D: 你不舒服多久了? คุณไม่สบายนานแค่ไหนแล้ว
B: 从昨天早上开始。 ตั้งแต่เช้าเมื่อวานครับ
D: 你过敏什么些药吗? คุณแพ้ยาอะไรบ้างหรือเปล่า
B: 我对阿司匹林过敏。 ผมแพ้ยาแอสไพริน
D: 你的病很严重。 อาการป่วยของคุณหนักมาก
你必须住院。 คุณต้องพักรักษาที่โรงพยาบาล
每四个小时服两片药。 ทุก 4 ชั่วโมงทานยา 2 เม็ด

ประโยคให้กำลังใจ

 • 祝你健康  ขอให้แข็งแรง
 • 祝你身体健康 ขอให้ร่างกายแข็งแรง
 • 祝你身心愉快  ขอให้สุขกายสบายใจ
 • 祝你早日康复 ขอให้หายป่วยเร็ววัน

ศัพท์เสริม

 • 泡病号 [pàobìnghào] ป่วยการเมือง
 • 医院 [yī yuàn] โรงพยาบาล
 • 挂号 [guà hào] ลงทะเบียน
 • 挂号处 [guà hào chù] แผนกลงทะเบียน
 • 住院 [zhù yuàn] พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
 • 出院 [chū yuàn] ออกจากโรงพยาบาล
 • 住院处 [zhù yuàn chù] แผนกผู้ป่วยใน
 • 内科 [nèi kē] อายุรกรรม
 • 病房 [bìngfáng] ห้องผู้ป่วย
 • 病床 [bìngchuáng] เตียงผู้ป่วย
 • 诊所 [zhěn suǒ] คลีนิก
 • 医疗费 [yī liáo fè] ค่ารักษา
 • 生病 [shēng bìng] ป่วย, ไม่สบาย
 • 病人 [bìngrén] ผู้ป่วย, คนไข้
 • 看病 [kàn bìng] หาหมอ
 • 探病 [tànbìng] เยี่ยมคนป่วย
 • 好得快 [hǎodekuài] หายเร็ว
 • 看医生 [kàn yī shēng] หาหมอ
 • 大夫,医生 [dài fu,yī shēng] หมอ
 • 中医 [zhōng yī] แพทย์แผนจีน
 • 护士 [hù shì] พยาบาล
 • 救护车 [jiù hù chē] รถพยาบาล
 • 急诊室 [ jí zhěn shì] ห้องฉุดเฉิน
 • 口罩 [kǒu zhào] ผ้าปิดปาก
 • 吃药 [chīyào] กินยา
 • 打针 [dǎzhēn] ฉีดยา
 • 针灸 [zhēnjiǔ] ฝังเข็ม
 • 爱克斯光 [àikè sīguāng] x-ray
 • 照x关盘 [zhàoguānpán] x-ray
 • 超声波检查 [chāoshēng bōjiǎnchá] อัลตร้าซาวน์
 • 动手术 [dòngshǒushù] ผ่าตัด
 • 外科 [wàikē] ศัลยกรรม
 • 牙科 [yá kē] ทันตกรรม
 • 精神科 [jīngshénkē] จิตเวช
 • 眼科 [yǎnkē] จักษุแพทย์
 • 皮肤科 [pífūkē] แผนกโรคผิวหนัง
 • 妇产科 [fùchǎnkē] แผนกนารีเวช
 • 石膏夹板 [shígāo jiábǎn] เฝือก (石膏 shígāo ปูนพลาสเตอร์, 夹板 jiābǎn แผ่นไม้สำหรับตีประกบ)
 •  黑膏药 [hēi gāoyao] กอเอี๊ยะ
 • 拐杖 [guǎizhàng] ไม้เท้า (拐 เลี้ยว, 杖 ไม้เท้า)
 • 轮椅 [lúnyǐ] เก้าอี้เข็น
 • 担架 [dānjià] เปลหาม
 • 流行病 [liúxíng bìng] โรคระบาด
 • 慢性病 [mànxìng bìng] โรคเรื้อรัง
 • 传染病 [chuánrǎnbìng] โรคติดต่อ
 • 并发症 [bìngfāzhèng] โรคแทรกซ้อน
 • 禁食 [jìnshí] งดอาหาร
 • 急救 [jíjiù] ปฐมพยาบาล
 • 理疗 [zhìliáo] กายภาพบำบัด
 • 诊脉 [zhěnmài] จับชีพจร
 • 打脉 [dǎmài] วัดชีพจร
 • 测血压 [cèxiěyā] วัดความดัน
 • 量体温 [liàngtǐwēn] วัดอุณหภูมิ
 • 体检 [tǐjiǎn] ตรวจสุขภาพ
 • 诊察 [zhěnchá] ตรวจไข้
 • 诊断 [zhěnduàn] วินิจฉัยโรค
 • 验血 [yànxuè] ตรวจเลือด
 • 输血 [shūxuè] ถ่ายเลือด
 • 验光 [yànguāng] ตรวจสายตา
 • 验小便 [yàn xiǎobiàn] ตรวจอุจาระ
 • 验大便 [yàn dàbiàn] ตรวจอุจาระ
 • 打点滴 [dǎdiǎndī] ให้น้ำเกลือ
 • 服药 [fúyào] รับประทานยา
 • 服用 [fúyòng] รับประทานยา
 • 一天三次 [yītiān sāncì] วันละ 3 ครั้ง
 • 每次一片 [měicì yīpiàn] ครั้งละ 1 เม็ด
 • 饭前服用 [fànqián fúyòng] ก่อนอาหาร
 • 饭后服用 [fànhòu fúyòng ] หลังอาหาร
 • 睡觉前服用 shuìjiàoqián fúyòng[] ก่อนนอน
 • 痛的时候服用 [tòngdeshíhòu shǐyòng] ทานเมื่อปวด
 • 打瞌睡 [dǎkēshuì] สัปหงก
 • 涂擦 [túcā] ทายา
 • 副作用 [fùzuòyòng] ผลข้างเคียง
 • 按摩 [ànmó] นวด
 • 细菌 [xì jùn] แบคทีเรีย
 • 病毒 [bìng dú] ไวรัส
 • 疾病 [Jí bìng] โรค
 • 病入膏肓 [bìngrùgāohuāng] โรคร้าย (หมดทางรักษา)
 • 过敏 [guòmǐn] ภูมิแพ้
 • 过敏症 [guòmǐnzhèng] โรคภูมิแพ้
 • 艾滋病 [àizībìng] เอดส์
 • 疹子 [zhěn zǐ] โรคหัด
 • 疟疾 [nüèjí] ไข้มาลาเรีย
 • 疱疹 [pàozhěn] ฝีดาษ งูสวัด
 • 伤寒 [shānghán] ไทฟอย์
 • 糖尿病 [tángniàobìng] เบาหวาน
 • 神经病 [shén jīng bìng] โรคประสาท
 • 发疯 [fā fēng] บ้า
 • 关节炎 [guānjiéyán] ข้อต่ออักเสบ
 • 水痘 [shuĭ dòu] อีสุกอีใส
 • 霍乱 [huò luàn] อหิวาตกโรค
 • 偏瘫 [piān tān] อัมพาตครึ่งซีก
 • 黄疸 [huángdăn] ดีซ่าน
 • 偏头痛 [piān tóu tòng] ไมเกรน
 • 流行性腮腺炎 [liúxíngxìng sāixiànyán] คางทูม
 • 麻痹 [mábì] ชา
 • 老年疾呆症 [lǎo nián jí dāi zhèng] โรคความจำเสื่อม
 • 瘤, 肿瘤 [liú, zhǒngliú] เนื้องอก
 • 癌 [ái] มะเร็ง
 • 脊髓灰质炎 [jĭsuĭ huī zhì yán] โปลิโอ
 • 狂犬病 [kuáng quăn bìng] โรคพิษสุนัขบ้า
 • 窦炎 [dòu yán] โรคไซนัสอักเสบ
 • 天花 [tiānhuā] ฝีดาษ,ไข้ทรพิษ
 • 破伤风 [pò shāng fēng] โรคบาดทะยัก
 • 伤口 [shāng kǒu] บาดแผล
 • 淤血 [yūxuè] เลือดคั่ง
 • 癫痫 [diān xián] โรคลมบ้าหมู
 • 风疹 [fēng zhĕn] หัดเยอรมัน
 • 痛风 [tòng fēng] โรคเกาต์
 • 精神病 [jīng shén bìng] โรคประสาท
 • 结核病 [jié hé bìng] วัณโรค
 • 斑疹伤寒 [bān zhĕn shāng hán] โรคไข้ราดสาดใหญ่
 • 荨麻疹 [xún mă zhĕn] โรคลมพิษ
 • 黄热病 [huáng rè bìng] ไข้เหลือง
 • 带状疮疹 [dài zhuàng chuāng zhĕn] โรคงูสวัด
 • 非典 [fēi diǎn] โรคซาร์ส
 • 皮肤病 [pífūbìng] โรคผิวหนัง
 • 湿疹 [shī zhĕn] ผื่นคัน, ผื่นแดง
 • 皮炎 [pí yán] ผิวหนังอักเสบ
 • 皮疹 [pí zhěn] ผื่น
 • 痱子 [fèi zǐ] ผด
 • 脓肿 [nóng zhǒng] ฝีหนอง
 • 挫伤 [cuò shāng] ฟกช้ำ
 • 灼伤 [zhuó shāng ] แผลไหม้
 • 擦伤 [cā shāng] แผลถลอก
 • 烫伤 [tàng shāng ] แผลถูกลวก
 • 跌倒 [diē dǎo] หกล้ม
 • 淋病 [lìn bìng] โรคหนองใน
 • 梅毒 [méi dú] โรคซิฟิลิส
 • 流血 [liú xiě] เลือดออก
 • 流鼻血 [liú bí xiě] เลือดกำเดาไหล
 • 血癌/白血病 [xuè’ái, xiě ái, bái xiě bìng] มะเร็งในเม็ดเลือดขาว
 • 白血病 [bái xuè bìng] ลูคีเมีย
 • 贫血 [pín xuè] โลหิตจาง
 • 高血压 [gāoxueyā] ความดันโลหิตสูง
 • 低血压 [dīxuèyā] ความดันต่ำ
 • 感冒, 伤风 [gǎn mào, shāng fēng] เป็นหวัด
 • 流感 [liú gǎn] โรคไข้หวัดใหญ่
 • 禽流感 [qín liú gǎn] ไข้หวัดนก
 • 肺病 [fèi bìng] วัณโรค
 • 心肌梗塞 [xīn jī gĕng sè] โรคหัวใจขาดเลือด
 • 血栓形成 [xuè shuān xíng chéng] โรคเส้นเลือดตีบ
 • 食管癌 [shí guǎn á] มะเร็งหลอดอาหาร
 • 心绞痛 [xin jiăo tòng] หลอดเลือดหัวใจตีบตัน
 • 眼病 [yǎnbìng] โรคตา
 • 失明 [shī míng] ตาบอด
 • 盲目 [máng mù] ตาบอด
 • 白喉 [bái hóu] โรคคอตีบ
 • 咽炎 [yān yán] คอหอยอักเสบ
 • 心脏病 [xīn zāng bìng] โรคหัวใจ
 • 乳房 [rǔ fáng] เต้านม
 • 乳房癌 [rǔ fáng ái] มะเร็งเต้านม
 • 肠炎 [chángyán] ลำไส้อักเสบ
 • 阑尾炎 [lán wĕi yán] ไส้ติ่งอักเสบ
 • 急性阑尾炎 [jí xìng lán wěi yán] ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
 • 慢性阑尾炎 [màn xìng lán wěi yán] ไส้ติ่งอักเสบเรื้อรัง
 • 脑溢血 [nǎoyìxuè] เส้นเลือดแตกในสมอง
 • 肾炎 [shènyán] ไตอักเสบ
 • 肾衰竭 [shèn shuāi jié] ไตวาย
 • 支气管炎 [zhī qì guǎn yán] หลอดลมอักเสบ
 • 肺病 [fèi bìng] โรคปอด
 • 肺气肿 [fèi qì zhǒn] โรคปอดพองลม
 • 肺吸虫 [fèi xī chóng] พยาธิใบไม้ที่ปอด
 • 肺蛭 [fèi zhì] พยาธิใบไม้ที่ปอด
 • 肺炎 [fèi yán] ปอดอักเสบ
 • 肺癌 [fèi ái] มะเร็งปอด
 • 肝癌 [gān’ái] โรคมะเร็งตับ
 • 肝炎 [gān yán] ตับอักเสบ
 • 肝硬变 [gān yìng biàn] ตับแข็ง
 • 分娩 [fēn miǎn] คลอดบุตร
 • 怀孕 [huái yùn] ตั้งครรภ์
 • 流产 [liú chǎn] แท้ง
 • 死胎 [sǐ tāi] ทารกตายในครรภ์
 • 卵巢 [luǎn cháo] รังไข่
 • 囊 [náng] ถุง กระเป๋า
 • 卵巢囊 [luǎn cháo náng] ถุงน้ำที่รังไข่
 • 肌 [jī] กล้ามเนื้อ
 • 子宫 [zǐ gōng] มดลูก
 • 子宫肌瘤 [zǐ gōng jī liú] เนื้องอกในกล้ามเนื้อมดลูก
 • 胎盘 [tāi pán] รก
 • 前置胎盘 [qián zhì tāi pán] รกเกาะต่ำ
 • 胆石病 [dǎn shí bìng] นิ่วในถุงน้ำดี
 • 胆囊炎 [dǎn náng yán] ถุงน้ำดีอักเสบ
 • 痢疾 [lì jí] บิด
 • 便秘 [biàn mì] ท้องผูก
 • 拉肚子,泻肚 [lādùzǐ, xièdù] ท้องเสีย, ท้องร่วง
 • 胃气胀 [wèi qì zhàng] ท้องอืดท้องเฟ้อ
 • 胃病 [wèibìng] โรคกระเพาะ
 • 腹膜 [fù mó] เยื่อบุช่องท้อง
 • 腹膜炎 [fùmóyán] เยื่อบุช่องท้องอักเสบ
 • 疡 [yáng] แผล
 • 溃疡 [kuì yáng] แผลเปื่อย บาดแผลที่พุพอง
 • 胃溃疡 [wèikuìyáng] แผลกระเพาะอาหาร
 • 慢性胃炎 [màn xìng wèi yán] กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง
 • 胃穿孔 [wèi chuān kǒng] กระเพาะอาหารทะลุ
 • 膀胱 [páng guāng] กระเพาะปัสสาวะ
 • 膀胱炎 [wèi qì shì] กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
 • 肺蛭 พยาธิใบไม้ที่ปอด
 • 哑巴 [yǎ bā] เป็นใบ้

เราควรจะ 刷牙[shuāyá] แปรงฟัน ด้วย 牙膏 [yágāo] ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของ 氟化物 [fúhuàwù] ฟลูออไรด์ นะคร๊าบเด็กๆ นอกจากนี้ยังป้องกัน 防蛀 [fángzhù] มอดและ 保护 [bǎohù] รักษา 牙齿[yáchǐ] ฟันเราด้วย

 • 牙医 [yáyī] หมอฟัน
 • 白牙 [báiyá] ฟันขาว
 • 牙痛 [yá tòng] ปวดฟัน
 • 牙缝 [yáfèng] ซอกฟัน
 • 牙龈 [yá yín] เหงือกฟัน
 • 中切牙 [zhōngqièyá] ฟันหน้า
 • 侧切牙 [cèqièyá] ฟันด้านข้าง(ต่อจากฟันหน้า)
 • 尖牙 [jiānyá] ฟันเขี้ยว
 • 槽牙 [cáoyá] ฟันกราม
 • 磨牙 [móyá] ฟันกราม
 • 阻生牙 [zǔshēngyá] ฟันคุด(impacted tooth)
 • 牙龈出血 [yá yín chū xiě] เลือดออกตามไรฟัน
 • 蛀牙 [zhùyá] ฟันผุ (tooth decay)
 • 虫牙 [chóngyá]  ฟันผุ
 • 削牙 [xiāoyá] กรอฟัน
 • 补牙 [bǔ yá] อุดฟัน
 • 镶牙 [xiāng yá] เลี่ยมฟัน
 • 拔牙 [bá yá] ถอนฟัน
 • 牙垢 [yágòu] หินปูน(dental calculus)
 • 除牙垢 [chúyágòu] ขูดหินปูน
 • 假牙 [jiǎyá] ฟันปลอม
 • 牙齿矫正 [yáchǐ jiǎozhèng] จัดฟัน
 • 氟牙膏 [fúyágāo] ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
 • 痛 [tòng] –> 这里好痛。[zhè lǐ hǎo tòng] ปวดตรงนี้มาก
 • 疼痛 [téng tòng] ปวด
 • 感染 [gǎn rǎn] ติดเชื้อ
 • 头痛 [tóu tòng] ปวดหัว
 • 咳嗽 [ké sòu] ไอ
 • 喉咙痛 [hóu lóng tòng] เจ็บคอ
 • 嗓子疼 [sǎngziténg] เจ็บคอ
 • 火大 [huǒ d] ร้อนใน
 • 消化不良 [xiāo huà bù liáng] อาหารไม่ย่อย
 • 营养不良 [yíng yáng bù liáng] ขาดสารอาหาร
 • 中毒 [zhòng dú] ถูกพิษ
 • 食物中毒 [shí wù zhòng dú] อาหารเป็นพิษ
 • 酸 [suān] เมื่อย
 • 肿 [zhǒng] บวม
 • 瘙痒 [sào yǎng] คัน (痒 yǎng คัน)
 • 止痒 [zhǐ yǎng] แก้คัน
 • 失色 [shī sè] หน้าซีด
 • 失血 [shī xiě] เสียเลือด
 • 流鼻血 [liú bí xiě] เลือดกำเดาไหล
 • 骨折 [gú zhé] กระดูกหัก
 • 痉挛 [jìng luán] เป็นตะคริว
 • 抽筋 [chōu jīn] เป็นตะคริว
 • 扭伤 [niǔ shāng] เคล็ด
 • 失眠 [shī mián] นอนไม่หลับ
 • 并发症 [bìng fā zhèng ] ภาวะแทรกซ้อน
 • 副作用 [fù zuò yòng] ถทธิ์ข้างเคียง
 • 抗药性 [kàng yào xìng] ภาวะดื้อยา
 • 晕 [yūn] วิงเวียน
 • 头晕 [tóu yūn] วิงเวียนศรีษะ
 • 恶心 [ěxīn] คลื่นไส้
 • 呕吐 [ǒu tǔ] อาเจียน
 • 酸疼 [suānténg] ปวดเมื่อย
 • 发烧 [fāshāo] มีไข้ ตัวร้อน
 • 受寒 [shòu hán] หนาวสั่น
 • 疲劳 [pí láo] อ่อนเพลีย
 • 发炎 [fāyán] อักเสบ
 • 鼻塞 [bí sài] คัดจมูก
 • 打喷嚏 [dǎ pēn tì] จาม
 • 休克 [xiū kè] ช็อค
 • ่痉挛 [jìng luán] ชักกระตุก
 • 麻醉 [má zuì] ชา
 • 绞痛 [jiǎo tòng] จุกเสียด
 • 药方 [yào fāng] ใบสั่งยา
 • 药房 [yào fáng] ร้านขายยา
 • 药 [yào] ยา
 • 西药 [xīyào] ยาแผนปัจจุบัน
 • 中药 [zhōng yào] ยาจีน
 • 参 [shēn] โสม
 • 人参 [rénshēn] โสมคน
 • 草药 [cǎoyào] สมุนไพร
 • 丸剂,丸药,药片 [wánjì, wányào, yàopiàn] ยาเม็ด
 • 药丸 [yàowán] ยาลูกกลอน
 • 栓剂 [shuānjì] ยาเหน็บ (栓 shuān หัวจุก สลักปิดสิ่งของ, 剂 jì ยา)
 • 胶囊 [jiāonáng] แคปซูล
 • 膏药 [gāoyào] ยากอเอี้ยะ,พลาสเตอร์ยา
 • 绷带 [bēngdài] ผ้าพันแผล
 • 良药 [liángyào] ยาแก้ร้อนใน
 • 退热贴 [tuìrètiē] แผ่นความเย็นลดไข้
 • 退烧药 [tuìshāoyào] ยาลดไข้ –> 我想买退烧药。 ฉันต้องการซื้อยาลดไข้
 • 维生素 [wéi shēng sù] วิตามิน
 • 避孕药 [bìyùnyào] ยาคุมกำเนิด
 • 避孕 [bìyùn] คุมกำเนิด
 • 避孕套 [bìyùntào] ถุงยาง
 • 安眠药 [ān mián yào] ยานอนหลับ
 • 阿司匹林 [āsī pǐlín] แอสไพริน
 • 盘尼西林 [pánní xīlín] ยาเพนนิซิลิน
 • 止痛 [zhǐtòng] แก้วปวด
 • 止痛药 [zhǐtòngyào] ยาแก้ปวด
 • 感冒药 [gǎnmàoyào] ยาแก้หวัด
 • 止痒剂 [zhǐyǎngjì] ยาแก้คัน
 • 消肿药 [xiāozhǒngyào] ยาแก้บวม
 • 消炎药 [xiāoyányào] ยาแก้อักเสบ
 • 抗菌素 [kàngjùnsù] ยาปฎิชีวนะ
 • 消毒剂 [xiāodújì] ยาฆ่าเชื้อ
 • 泻药 [xièyào] ยาระบาย, ยาถ่าย
 • 疫苗 [yìmiáo] วัคซีน
 • 接种疫苗 [jiēzhòng yìmiáo] ฉีดวัดซีน
 • 止咳糖浆 [zhǐké tángjiāng] ยาน้ำเชื่อมแก้ไอ
 • 祛痰剂 [qūtánjì ] ยาขับเสมหะ
 • 润喉糖 [rùnhóutáng] ยาอมแก้เจ็บคอ
 • 凡士林 [fánshìlín] วาสลีน
 • 薄荷相同 [báo héxiāngtóng] ยาดม
 • 万金油,清凉油 [wànjīnyóu, qīngliángyóu] ยาหม่อง
 • 洗眼液 [xǐyǎnyè] ยาล้างตา
 • 灌洗肠胃 [guànxǐ chángwèi] ล้างท้อง
 • 红药水 [hóngyàoshuǐ] ยาแดง
 • 碘酊 [diǎndīng] ทิงเจอร์ไอโอดีน
Mar 102011
 

学园 [xuéyuán] สถาบันการศึกษา (school,  academy)
小学 [xiǎoxué] ประถมศึกษา, primary school
年级 [nián jí] ชั้นเรียน

托儿园 [tuō ér yuán] เนอสเซอรี่/สถานรับเลี้ยงเด็ก
幼儿园 [yòu’éryuán]  อนุบาล (kindergartenม,  nursery school)

 • 小班 [xiǎobān] อนุบาล1
 • 中班 [zhōngbān] อนุบาล2
 • 大班 [dàbān] อนุบาล3

小学 [xiǎoxué] ประถมศึกษา (primary school)

 • 小学一年级 ป.1
 • 小学二年级 ป.2
 • 小学三年级 ป.3
 • 小学四年级 ป.4
 • 小学五年级 ป.5
 • 小学六年级 ป.6

初中 [chūzhōng] มัธยมศึกษาตอนต้น (junior high school)

 • 初一 ม.1
 • 初二 ม.2
 • 初三 ม.3

中专 [zhōngzhuān] ปวช. ,vocational school; secondary or technical school
大专 [dàzhuān] ปวส. ,College, and higher certification programs

高中 [gāozhōng] มัธยมศึกษาตอนปลาย (high school)

 • 高一 ม.4
 • 高二 ม.5
 • 高三 ม.6

大学 [dàxué] มหาวิทยาลัย,university

 • 大一 ปี1
 • 大二 ปี2
 • 大三 ปี3
 • 大四 ปี4

ศัพท์ภาษาจีนรอบรั้วโรงเรียน

 • 学校 [xuéxiào] โรงเรียน –> 你们是哪个学校的学生。
 • 校园 [xiào yuán ] บริเวณสถานศึกษา –> 我们的校园真美。(真 จริง, 美 สวย)
 • 注册 [zhù cè] ลงทะเบียนเรียน
 • 系 [xì] คณะ, ภาควิชา –> 他是汉语系的老师。
 • 教育 [jiào yù] การศึกษา
 • 开学 [kāi xué] เปิดภาคเรียน/เปิดเทอม
 • 学科 [xué kē] วิชา, สาขาวิชา
 • 课 [kè] คาบ, บทเรียน
 • 课程 [kè chéng] หลักสูตร
 • 课程表 [kè chéng biǎo] ตารางเรียน
 • 上课 [shàng kè] เข้าเรียน
 • 下课 [xià kè] เลิกเรียน
 • 学期 [xué qī] ภาคเรียน
 • 假期 [jià qī] วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์)
 • 放假 [fàng jià] ปิดโรงเรียน ปิดเทอม
 • 暑假 [shuǐ jià] ช่วงปิดเทอมหน้าร้อน
 • 寒假 [hán jià] การปิดเทอมหน้าหนาว
 • 教 [jiāo] สอน
 • 学习 [xué xí] เรียน (จะใช้ 学 คำเดียวก็ได้) –> 你学什么?,你学习什么?
 • 复习 [fùxí] ทบทวนบทเรียน
 • 温习 [wēnxí] ทบทวนบทเรียน
 • 预习 [yùxí] เตรียมบทเรียนล่วงหน้า
 • 练习 [liàn xí] ฝึกฝน
 • 练习本 [liànxí běn] สมุดแบบฝึกหัด
 • 补习 [bǔ xí] กวดวิชา
 • 补习班 [bǔxíbān] คอรส์กวดวิชา
 • 辅导 [fǔ dǎo] ติวเตอร์
 • 培训班 [péixùnbān] คอรส์เทรนนิ่ง
 • 钻研 [zuānyán] ศึกษาค้นคว้า
 • 研究 [yánjiū] ค้นคว้าวิจัย (research)
 • 听写 [tīng xiě] เขียนตามคำบอก
 • 听力 [tīng lì ความสามารถในการฟัง
 • 专业 [zhuān yè] สาขาวิชาชีพเฉพาะ
 • 主修 [zhǔxiū] วิชาเอก
 • 辅修 [fǔxiū] วิชาโท (辅 fǔ ช่วย เสริม, 修 xiū แต่ง, ประดับประดา, ซ่อมแซม, ศึกษาและฝึกฝน)
 • 楼 [lóu] ตึก, อาคาร –> 我们学校有几个楼。 โรงเรียนของเรามีกี่อาคาร, 你们在这个楼学习, 不在那个楼。

*** 楼 [lóu] สามารถใช้เป็นลักษณะนามว่าชั้น –> 我住在三楼。 ฉันพักอยู่ชั้นที่3

 • 教室楼 [jiàoshìlóu] อาคารเรียน,ตึกเรียน
 • 教师 [jiào shī] ครู –> 今年我们班来了个新老师。
 • 私人教师 [sīrén jiàoshī] ครูสอนพิเศษ
 • 教授 [jiào shòu] ศาสตราจารย์
 • 助教 [zhù jiào] ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • 校长 [xiào zhǎng] ครูใหญ่, อธิการบดี –> 我们学校的校长很漂亮,大大的眼睛,高高的鼻子,红红的面颊,小小的嘴巴。 (面颊 miànjiá แก้ม)
 • 体育教师 [tǐyù jiào shī] ครูพละ
 • 工友 [gōng yǒu] ภารโรง
 • 学校工友 [xuéxiào gōngyǒu] ภารโรงโรงเรียน
 • 宿舍 [sùshè] หอพัก,ห้องพัก
 • 考试 [kǎo shì ] สอบ
 • 考试者 [kǎo shì zhě] ผู้เข้าสอบ
 • 留级 [liú jí] ตกชั้น, ซ้ำชั้น
 • 及格 [jí gé] สอบได้, สอบผ่าน
 • 不及格 [bù jí gé] สอบไม่ผ่าน –> 一提到考试不及格的事,他就默不作声了。(默 [mò] เงียบ ไม่พูด)
 • 升级 [shēng jí] เลื่อนชั้น
 • 通过考试 [tōng guò kǎo shì] สอบผ่าน
 • 毕业生 [bì yè shēng] นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
 • 毕业证书 [bì yè zhèng shū] วุฒิการศึกษา
 • 毕业日期 [bì yè rì qī] ปีสำเร็จการศึกษา
 • 论文 [lùn wén] วิทยานิพนธ์
 • 学历 [xué lì] ประวัติการศึกษา
 • 最高学历 [zuìgāoxuélì] วุฒิการศึกษาสูงสุด
 • 第二学历 [dì èr xué lì] การศึกษาที่รองลงมา
 • 学位 [xué wèi] ระดับการศึกษา, วุฒิการศึกษา
 • 本科 [běn kē] ปริญญาตรี
 • 硕士 [shuò shì] ปริญญาโท (硕 shuò ใหญ่ มหึมา)
 • 博士 [bó shì ] ปริญญาเอก (博 bó มีความรู้กว้างขวาง )
 • 外语能力 [wài yǔ néng lì] ความสามารถด้านภาษา
 • 经历 [jīng lì] ประสบการณ์
 • 工作经历 [gōng zuò jīng lì] ประสบการด้านการทำงาน
 • 阅览室 [yuè lǎn shì] ห้องอ่านหนังสือ
 • 实验室 [shíyànshì] ห้องทดลอง, lab
 • 作业 [zuò yè] การบ้าน
 • 问题 [wèn tí] คำถาม
 • 书法 [shū fǎ] ศิลปการเขียนลายมือ
 • 逃学/旷课 [táo xué/kuàng kè] โดดเรียน
 • 奖学金 [jiǎng xué jīn] ทุนการศึกษา
 • 食堂 [shí táng] โรงอาหาร –> 我和同学在食堂吃午饭。
 • 学生 [xué shēng] นักเรียน
 • 校服 [xiào fú] ชุดนักเรียน
 • 老生 [lǎo shēng] นักเรียนเก่า
 • 同学 [tóng xué] เพื่อนนักเรียน
 • 留学生 [liúxuéshēng] นักเรียนนอก,นักศึกษาต่างชาติ
 • 男生 [nán shēng] นักเรียนชาย
 • 女生 [nǚ shēng] นักเรียนหญิง
 • 书包 [shū bāo] กระเป๋านักเรียน
 • 草稿本 [căo găo běn] สมุดเลคเชอร์ (草稿 ต้นฉบับ, 本 สมุด)
 • 自来水笔 [zì lái shuĭ bĭ] ปากกาหมึกซึม
 • 圆珠笔 [yuán zhū bĭ] ปากกาลูกลื่น
 • 铅笔 [qiān bĭ] ดินสอ
 • 毛笔 [máo bǐ] พู่กัน
 • 自动铅笔 [zì dòng qiān bĭ] ดินสอกด
 • 铅笔刀/转笔刀 [qiān bĭ dāo/zhuăn bĭ dāo] กบเหลาดินสอ
 • 墨水 [mò shuĭ] น้ำหมึก
 • 橡皮 [xiàng pí] ยางลบ
 • 尺 [chĭ] ไม้บรรทัด
 • 计算尺 [jì suàn chĭ] ไม้ฟุตคำนวน
 • 三角板 [sān jiăo băn] ไม้ฉากสามเหลี่ยม
 • 量角器 [liàng jiăo qì] โปรแทรกเตอร์
 • 圆规 [yuán guī] วงเวียน
 • 教室 [jiàoshì] ห้องเรียน
 • 黑板 [hēibăn] กระดานดำ
 • 白板 [báibăn] กระดานไวท์บอร์ด
 • 粉笔 [fěn bĭ] ชอล์ค
 • 图书馆 [tú shū guǎn] ห้องสมุด
 • 课本 [kèběn] ตำราเรียน
 • 词典 [cí diăn] พจนานุกรม
 • 百科全书 [băi kē quán shū] หนังสือสารานุกรม
 • 地球仪 [dì qiú yí] ลูกโลก

我们上午学 科学,化学 和 数学。
我们下午学 卫生课, 历史 和 物理学 。

 • 卫生课 [wèi shēng kè] สุขศึกษา
 • 画画儿 [huà huàér] วาดเขียน
 • 英语 [yīng yǔ] ภาษาอังกฤษ
 • 泰语 [tàiyǔ] ภาษาไทย
 • 地理 [dì lǐ] ภูมิศาสตร์
 • 工程学 [gōngchéngxué] วิศวกรรม
 • 电子工程学 [diànzǐgōngchéngxué] วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • 科学 [kēxué] วิทยาศาสตร์
 • 化学 [huàxué] วิชาเคมี
 • 数学 [shùxué] คณิตศาสตร์
 • 统计学 [tǒngjìxué] สถิติ
 • 微积分[wēijīfēn] แคลคูลัส
 • 物理学 [wùlǐxué] ฟิสิกส์
 • 医学 [yīxué] วิชาแพทย์ศาสตร์
 • 历史 [lìshǐ] ประวัติศาสตร์
 • 汉学 [hànxué] ภาษาจีน
 • 社会学 [shèhuìxué] สังคมศาสตร์
 • 政治学 [zhèngzhìxué] วิชารัฐศาสตร์
 • 管理(guǎnlǐ) คณะบริหาร
 • 文学 [wénxué] อักษรศาสตร์
 • 企业管理 [qǐyèguǎnlǐ] คณะบริหารธุรกิจ
 • 人文 [rénwén] คณะมนุษย์ศาสตร์
 • 地理 [dìlǐ] ภูมิศาสตร์
 • 会计学 [kuàijìxué] บัญชี
 • 哲学 [zhéxué] ปรัชญา
 • 农学 [nóngxué] เกษตรศาสตร์
 • 植物学 [zhíwùxué] พฤกษศาสตร์
 • 文学 [wénxué] วรรณคดี
 • 心理学 [xīnlǐxué] จิตวิทยา
 • 新闻学 [xīnwénxué] วารสารศาสตร์
 • 体育 [tǐyù] พลานามัย, พลศึกษา
 • 建筑学 [jiànzhùxué] สถาปัตยกรรม
 • 艺术 [yìshù] ศิลปะ
 • 音乐 [yīnyuè] ดนตรี
 • 大众传播学 [dàzhòngchuánbōxué] สื่อสารมวลชน
 • 工作经历 [gōngzuòjīnglì] ประสบการณ์การทำงาน
 • 学生社团活动 [xuéshēngshètuánhuódòng] กิจกรรมที่เข้าร่วมระหว่างศึกษา
Mar 092011
 

เสียงถือเป็นเสน่ห์ของภาษาจีน เพราะในภาษาจีนนั้นเสียงมีไม่มากแต่ตัวอักษรที่สื่อความกลับมีมากจนจำกันไม่หวาดไม่ไหว วัยรุ่นจีนที่ชื่นชอบในการแชท ก็เลยเอาตัวเลขมาแทนที่มีเสียงที่ใกล้เคียงกับตัวอักษรจีนที่ต้องการสื่อความหมาย เพื่ิอความสะดวกและดูเทห์ยิ่งขึ้น
 

ขึ้นต้นด้วยเลข 0
095:你找我。ฉันตามหาเธอ
04551:你是我唯一。เธอคือหนึ่งเดียว(ในใจ) ของฉัน
066:你来了。เธอมาแล้ว
083576:你别生我气了。เธออย่าได้โกรธฉันเลย
01925:你依旧爱我。 เธอยังรักฉันเหมือนเดิม(เช่นเคย)
02746:你恶心死了。 เธอนี่น่าสะอิดสะเอียน เธอนี่น่าคลื่นไส้จริง
0456: 你是我的。 เธอเป็นของฉัน
0748:你去死吧。 เธอไปตายซะเถอะ
098:你走吧。เธอไปเถอะ (ขับไล่ ไปให้พ้น)

ขึ้นต้นด้วยเลข 1
12825: 你爱不爱我。เธอรักฉันไหม
1314:一生一世。ตลอดชั่วชีวิต
1372:一相情愿。ปราถรณาอยู่แต่ฝ่ายเดียว
1392010:一生就爱你一人。ชีวิตนี้รักเธอเพียงคนเดียว
1414:意思意思。ใช้เมื่อมอบของขวัญ เชิญแขกเป็นต้น แสดงออกถึงน้ำใจของเราที่มีต่อผู้อื่น
145692:你是我的最爱。เธอคือคนที่ฉันรักที่สุด
1474:要死去死。 อยากตายก้อไปตายเลยไป
1487:你是白痴。เธอปัญญาอ่อน เธอมันโง่
1573:一往情深。รำพึงรักอยู่เสมอ
1711:一心一意。 รักเดียวใจเดียว
18056:你不理我啦!เธอไม่สนใจ (ไม่แยแส) ฉันแล้วหรอ

ขึ้นต้นด้วยเลข 2
234:爱相随。รักซึ่งกันและกัน
296:爱走了。รักจากไปแล้ว
246:饿死了。หิวจะตายอยู่แล้ว
2627:爱来爱去。 รักไปรักมา
282:饿不饿。หิวหรือยัง
230:爱上你。 ฉันหลงรักเธอ ฉันตกหลมรักเธอ
2137:为你伤心。 เศร้า / เสียใจเพื่อเธอ
21475:爱你是幸福。 เป็นสุขแล้วที่ได้รักเธอ
20609:爱你到永久。รักเธอตราบนานเท่านาน รักเธอตลอดกาล
2131999:爱你想你久久久。 รักและคิดถึงอ่ะ
2010000:爱你一万年。รักเธอเป็นหนึ่งหมื่นปี
2925184:爱就爱我一辈子。 จะรักก็รักฉันชั่วชีวิต

ขึ้นต้นด้วยเลข 3
3344520:生生世世我爱你。ฉันรักเธอทุกชาติทุกชาติไป
360:想念你。คิดถึงเธอ
310:先依你。 พึ่งเธอก่อน
3344:生生世世。ทุกชาติทุกชาติไป
3399:长长久久。 ยาวนาน นานเท่านาน
319421:想你就是爱你。 คิดถึงเธอก็เพราะรักเธอ
3113:想你一生。 คิดถึงเธอชั่วชีวิต
32169:想爱你很久。อยากรักเธอไปนานๆ
356:上网吧 ต่อเน็ตกันเถอะ (ส่วนใหญ่จะใช้ในความหมายต่อเล่นเน็ตเพื่อออนไลน์ chat มาออนqqกันหรือ เปิดเว็บแคมพุดคุยเห็นหน้ากัน)
3731:真心真意。จริงจังจริงใจ น้ำใสใจจริง
39 :Thank you ขอบใจ ขอบคุณ

ขึ้นต้นด้วยเลข 4
456:是我啦。 เป็นฉันหรอ
48:是吧。 ใช่ปะ
441295:谢谢你爱过我。ขอบใจเธอที่เคยรักฉัน
4422335:时时刻刻想想我。คิดถึงเธอทุกเวลา
4457:速速回机。 กลับมาหน้าคอมฯด่วน

ขึ้นต้นด้วยเลข 5
510:我依你。 ฉันเพิ่งเธอ ฉันยอมเธอ
555:呜呜呜!:คำเลียนเสียง เสียงร้องไห้ เสียงรถแล่น
566:我哭了。ฉันร้องไห้แล้ว
5201314:我爱你一生一世。ฉันรักเธอตลอดชั่วชีวิต
505: SOS ช่วยด้วย
596:我走了。ฉันไปก่อนนะ ฉันไปล่ะนะ
51396-:我要睡觉了。ฉันจะนอนแล้ว
584520:我发誓我爱你。 ฉันขอสาบานว่าฉันรักเธอ
5871:我不介意。ฉันไม่ใส่ใจ / ฉันไม่สนใจหรอก
520: 我爱你 ฉันรักเธอ เค้ารักเธออ่ะ (คำนี้เห็นกันบ่อย ๆ เลย เจ้า 520 เนี่ย)
530:我想你 ฉันคิดถึงเธอ เค้าคิดถึงตัวเองนะ
5114343: 无意义自杀自杀 (ชีวิต) ไร้ความหมาย ฆ่าตัวตายดีกว่า
518216: 我已不爱你了 ฉันไม่รักเธอแล้ว
518721: 我一辈子爱你 ฉันรักเธอตลอดไป (ตลอดชาติ)
5241: 我爱上你,我爱是你 ฉันหลงรักเธอแล้ว รักแต่เธ๊อ แต่เธอ
52416: 我爱死你了 รักเธอโคตร ๆ
521*010000:我爱你–一万年 รักเธอหมื่น ๆ ปี
5366:我想聊聊。ฉันอยากคุยหน่อย
587:我抱歉。 ฉันขอโทษ
58: 晚安 ราตรีสวัสดิ์

ขึ้นต้นด้วยเลข 6
609:到永久。 จนถึงตลอดไป
687:对不起。 ขอโทษ
6699:顺顺利利。 ราบรื่นๆ (ไร้อุปสรรค)
6121:懒得理你。ขี้เกียจมาสนใจเธอ เบื่อที่จะสนใจเธอ
6785753:老地方不见不散。เจอกันที่เดิมไม่พบไม่เลิกลาโวัยๆๆ
6868溜吧!溜吧!ไหลไป เกลี้ยงเกลา

ขึ้นต้นด้วยเลข 7
775:亲亲我。จุ๊บๆฉันหน่อยซิ
70345:请你相信我。 ขอให้เธอเชื่อใจฉันนะ
740:气死你。เธอนี่น่าโมโหจริง (เป็นการโกรธหรือดุด่า)
780:牵挂你。เป็นห่วงเธอนะ
7998:去走走吧。ไปเดินเล่นเถอะ
729:去喝酒。 ไปกินเหล้ากันเถอะ
756:辛苦了。 ลำบากเธอแล้ว
775885:亲亲我抱抱我 จุ๊บฉัน กอดฉัน

ขึ้นต้นด้วยเลข 8
886:拜拜了。บายๆ ไปละน่ะ
837:别生气。 อย่าโกธรเลยนะ
8384:不三不四。
85:帮我。ช่วยฉันด้วย
8986:后会有期 (หวังว่าครั้งหน้าคงได้เจอกัน พบกันในโอกาสหน้า) หรือใช้คำว่า
不见不散 (ไม่พบไม่เลิกลา)。
860:不留你。 ไม่รั้งเธอไว้หรอก
88:BYE BYE。也可以写886 或8
8006:不理你了。ไม่สนใจเธอแล้ว
8184:BABY เบบี้ (ที่รักของฉัน)
825:别爱我 อย่ารักฉันเลย
88: 拜拜 ลาก่อน (อันนี้ใช้กันบ่อยในภาษา Chat จนเหมือนจะเป็นมาตรฐานแล้ว)
8807701314520:抱抱你亲亲你一生一世我爱你。กอดเธอจูบเธอ ฉันรักเธอตลอดชั่วนิรันทร์(ชั่วชีวิต)
886: 拜拜拉! ลาก่อนนะจ๊ะ (อันนี้ก็บ่อย)
898: 分手吧! (เรา) เลิกกันเถอะ

ขึ้นต้นด้วยเลข 9
918:加油吧!สู้ๆนะ
95:救我! ช่วยฉันด้วยซิ
921:就爱你。ก็เพราะรักเธอ
991258:求求你爱我吧! กรุณารักฉันหน่อย
98:早安!อรุณสวัสดิ์จ้า สวัสดียามเช้านะ
995:救救我!ช่วยๆฉันหน่อยนะ
987:对不起!ขอโทษนะ

————————————————————————————
常用的网络聊天英文词汇

 • 偶 == 我
 • 汗 == 寒,惭愧+无可奈何
 • gg == 哥哥
 • dd == 弟弟
 • jj == 姐姐。例如,《悠然》是《乐菡》的JJ
 • mm == 妹妹,美眉
 • plmm == 漂亮妹妹 。例如,《哚哚》是个plmm
 • ppmm == 漂亮妹妹
 • kl == 恐龙 == 恐龙妹 == 长得难看的mm ,基本上没有回头率的女生
 • ssgg,sg == 摔锅 == 帅哥,例如,《阳阳风格》是摔锅
 • ccgg == 丑男
 • qw == 青蛙 == 长得同样对不起大家的 gg回答人的补充
 • lp == 老婆
 • lg == 老公
 • xdjm == 兄弟姐妹
 • gf == girlfriend == 女友
 • bf == boyfriend == 男友
 • 猪娃 == ccf传过来的口语 == 好孩子
 • pfpf == 佩服佩服
 • pp == 片片,即照片。但如果是说“打pp”,那就是kick your ass的意思了
 • 养眼 == 好看,漂亮
 • jjww == 唧唧歪歪,指人说话的样子
 • pmp == 拍马屁
 • mpj == 马屁精
 • kick == 扁,例如,我们一起K《小石岛》
 • slap == 打耳光
 • TEcm == 《贪儿》聪明
 • lol == laugh out loud,大笑
 • kfc == kxxx & fxxx & cxx,要是和某人有仇,就kfc他吧
 • pk == player kill,砍人,攻击,也可解释为先批后k
 • btw == by the way,顺便说一句
 • cu == see you,再见;CUL == see you later
 • bb,北北 == 宝贝,情人,孩子
 • mj == 马甲 == 指同一个人用不同用户名发言,一般是为了起到混淆视听或给自己捧场的目的
 • zt == 猪头
 • lol,laf == laugh,大声嘲笑
 • 3Q == thx == thanks == 谢谢
 • sigh == 叹息
 • cool == 酷。例如,《枫浩》很cool
 • zip it == 闭嘴
 • dl == download,下载
 • brb == be right back,马上回来
 • ttyl == talk to you later,再见,下次回头再谈
 • bbl == be back later 过会回来
 • rpwt == 人品问题的缩写,用来解析任何用常理回答不了的问题。
 • ppl == people,人们
 • plz,pls == please,请
 • bullshit,shit == 胡说,废话
 • sorry ass == 可怜的家伙,鄙视的意思
 • so so == 一般
 • 9494 == 就是就是
 • 4242 == 是啊是啊
 • 7456 == 气死我了
 • 748 == 去死吧
 • 886,88 == 再见
 • 847 == 别生气
 • 987 == 就不去,就不去
 • 3166 == 再见
 • 55555 == 哭
 • 3166 == 再见
 • 8787 == 鼓掌,吧唧吧唧
 • blah-blah == 反复说
 • nie,ni,di == 句末语气助词
 • g2d == go to die(去死)的缩写
 • f2d == faint to death(昏死)的缩写
 • toooooooooooooold == 你的转贴被人侮辱了:(
 • x,xxx == 儿童不宜,但在joke比较受欢迎的
 • e == 恶心的
 • msg == bbs上的在线信息功能
 • bg == 报告,当代青年革命的一种形式
 • 酱紫 == 这样子
 • 虾米 == 什么
 • 饭饭 == 7饭 == 吃饭
 • 倒塌 == 倒 == 晕倒,厥倒,狂晕
 • 表 == 不要,比如表太好,不要太好的意思。
 • 呼呼,猪猪 == 睡觉
 • 稀饭 == 喜欢。例如,稀饭《奥克》
 • 果酱 == 过奖
 • 粉 == 很,非常
 • 菜鸟,小虾,初哥 == 就是初级水平的新人
 • 老鸟,大虾 == 高手,例如,《未来》是大虾
 • 小P孩 == 对年龄小,不懂装懂的人的蔑称
 • 拍砖 == 表示反对意见
 • 木油 == 没有
 • 蛋白质 == bd+bc+sjb == 笨蛋+白痴+神经质
 • 走召弓虽 == 超强
 • 满清 == 满清十大酷刑,老祖宗的玩艺
 • 咔嚓 == 砍了,yan了
 • 斑竹,板猪 == 版主,BBS(论坛)的管理员
 • 楼主:论坛中发主题的人
 • 水桶、水鬼、水仙、水王、水母 == 均指灌水狂人,水母特指女***
 • sp == support == 支持,例如,SP《于果》
 • 顶 == 即UP == 也称啊噗 == 表示支持 == 论坛里,新帖没人回复,该帖子就会在主题列表里排列在最上面,同意叫”顶”要不它就”沉”了
 • 灌水 == 灌水是指在论坛发表没有阅读价值的文章
 • 潜水 == 潜水顾名思义,论坛里沉默不发帖的人
 • zt == z == 转贴
 • yc == 原创
 • 抓狂 == 受不了刺激而行为失常
 • 包子 == 某人长得难看或者笨就说他包子
 • 爱老虎油 == i love u,我爱你
 • 咣当 == 晕倒发出的声音
 • 爆头 == CS游戏中引来的词汇,把某人打得脑袋开花
 • 厚厚,吼吼,咔咔(kaka),嘻嘻(xixi) == 语气助词
 • 同主题 == 斑竹将版面上某个主题的所有文章通通cut掉
 • 鲜橙多,新警察,etc == joke版的入门篇目
 • 挖坑 == 故意引起大家的灌水欲望的行为
 • IC == I SEE
 • OIC == oh,I see == 哦,我明白了
 • 闪 == 离开
 • 出列 == 开视频,例如,请《坏儿》出列
 • BBL == be back later == 准备离线时的用语
 • BRB == be right back == 马上回来
 • R == are == 是
 • TLA == thanks in advance == 先谢谢你
 • U == you == 你
 • UR == your == 你的
 • WB == welcome back == 欢迎你回来
 • Y == why == 为什么
 • lol == laugh out loud == 大笑
 • ps == 两种意思,btw或者photoshop(一种电脑修图软件)
 • ry == 人妖
 • bl == 玻璃 == 不是指一种易碎品,而是同***恋
 • gay == 男同***恋,bl
 • les == lesbian,女同***恋
 • sb == 傻×,粗口慎用
 • lm == 流氓
 • bt == 变态 == 论坛中说某BT,则是”变态”的意思;一般是指BT(BitTorrent)下载
 • sl == 色狼
 • kao,靠,拷 == 粗口,慎用
 • damn == 靠,他xx的
 • wk == 我靠
 • md == 妈的,粗口,特别慎用!
 • tmd == , *** ,粗口,特别慎用!
 • tnnd == 他奶奶的,粗口,特别慎用!
 • sm == sadism & masochism的缩写,***或指(被)虐待狂
 • js == 奸商
 • hj == 汉奸

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==

 • 虾米 == 什么
 • 介样 == 这样
 • 酱紫 == 这样子
 • 灌水 == 指在论坛发表文章;
 • 灌纯净水 == 发表没有意义的帖子或回帖,如:单一的顶,谢谢或只有表情,符号等。
 • 潜水 == 论坛里沉默不发帖也不回贴的人.
 • 表 == 不要 ; eg: 表介样 == 不要这样
 • 偶 == 我
 • 滴 == 的 eg: 偶滴家 == == 我的家
 • 弓虽 == 强
  • 女子弓虽 == 好 强
  • 走召弓虽 == 超 强
 • 粉 == 很、非常
 • 木油 == 没有
 • 赞 == 很好,很不错
 • 斑竹 == 版猪 == 版主 == 斑斑
 • 涅 == 呢
 • 银 == 人 == 淫
 • 一哈 == 一下
 • “统一” == “刷墙”,“扫楼”的同义词。也就是整个版面都是你的回复,一种被谴责的行为。
 • XXXX的说 == 一种动词后置,比如吃饭的说
 • XXXXing == XXXX进行中,正在XXXX。比如上网ing
 • 的微 == 一种语气助词,KH专用
 • 呼呼 == 猪猪:睡觉
 • 稀饭 == 喜欢
 • 果酱 == 过奖
 • 满清 == 满清十大酷刑,老祖宗的玩艺
 • 咔嚓 == 了
 • 饭饭 == 吃饭
 • 片片 == 照片
 • 斑竹,板猪:版主,论坛版块的管理人员,把水版比作个小店,他们就是店小二。
 • 水桶,水鬼,水仙,水王,水母 == 指灌水狂人,水母特制女性
 • 水手 == 水版的芸芸众生
 • 恐龙 == 长得难看的MM
 • 抓狂 == 受不了刺激而行为失常
 • 菜鸟,小虾,初哥 == 就是初级水平的新人
 • 老鸟,大虾 == 高手
 • 蛋白质 == BD+BC+SJZ == 笨蛋+白痴+神经质
 • 倒 == 晕倒,厥倒
 • 咣当 == 晕倒发出的声音
 • 猪娃 == CCF传过来的口语,好孩子
 • 爆头 == 游戏中引来的词汇,把某人打得脑袋开花
 • 马甲 == 就是当你第一次注册ID以后,又注册了别的ID.那么第二次以后注册的ID就是你的马甲.当然,也可以是这种情况:如果你在一个论坛上注册了很多ID的话.那么那些你不常用的ID就是你的马甲..。用不常用的ID发贴什么的不容易被人认出来。。。
 • 我是头号大傻瓜 == 发贴的是楼主,在楼主发贴的下方,第一时间跟贴回复的发贴位置(也就是第二楼。楼主是第一楼)就叫“我是头号大傻瓜”了。
 • 板凳 == 紧跟在“我是头号大傻瓜”后面发贴的位置—也就是第三楼叫“板凳”最新网络用语英文篇:按开头字母划分-

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==

 • Bba == 笨阿
 • bb == baby ,(或者便便 )
 • bc == 白痴
 • bs == 鄙视(据说还有 扁死 的意思)
 • bbs == 被鄙视
 • BRB == Be right back,马上回来
 • BBL == be back later 过会回来
 • btw == by the way,顺便说一句
 • BB == 宝贝,情人,孩子,byebye,看具体使用
 • BL == BOY’S LOVE。男同性恋 。
 • BT == 变态
 • BD == 笨-蛋
 • bullshit,shit == 胡说,废话
 • BXCM == 冰雪聪明
 • BF == boy friend,男友
 • cu == see you
 • cool == 酷
 • cutie == 甜心
 • DDL == download,下载
 • DD == 弟弟
 • DC == DIGITAL CAMERA的缩写,也就是我们所说的数码相机
 • fag == 同性恋,BL
 • FTK == 反偷窥
 • FTP == 反偷拍
 • FT == 分特:faint的简称,晕倒。
 • GG == 哥哥
 • gay == 同性恋,
 • GF == girl friend,女友
 • JJ == 姐姐
 • JJWW == 唧唧歪歪,指人说话的样子
 • KFC == Kxxx & Fxxx & Cxx,要是和某人有仇,就KFC他吧
 • kick your ass == 踢你的屁屁
 • KH == 葵花,就是练葵花宝典的高手,浮云某高手已练至化境,人皆不呼其名,而直呼
 • KHBD == 葵花宝典
 • kick == 扁
 • lr == 烂人
 • leecher == 吸血鬼,指只知道索取不懂得分享回报的家伙,被严重鄙视的人
 • LOL == Laugh Out Loud,大笑
 • LM == 流氓
 • MM == 妹妹
 • MJ == (1)、最常用的是“马甲”的意思。 (2)、也有很多“粉丝”(FANS)称micheal jackson(迈克尔·杰克逊)为MJ—-偶个人认为也是很常用的一种用法喔~ (3)、当然也可以是“麻将”。或者是“墨迹”的意思–东北话—形容比较罗嗦。但要看具体的应用场合啦~~
 • Ppm == 论坛的私信
 • PLMM == 漂亮美眉
 • PUB == 网路上扫描到的ftp,可以临时起上传下载功能,也指把文件传到pubftp上共享的行为。
 • PPL == people,人们
 • PLZ,PLS == please,请
 • PK == player kill,砍人,攻击,也可解释为先批后K
 • PS == 两种意思—(1)PS == postscrīpt 附言,页描述语言文件的后缀 。偶理解为后记,说明的意思 (2)PS也是PHOTOSHOP的缩写,这是一个图形设计软件的名字
 • PFPF == 佩服佩服
 • PP == 照片,但如果是说打PP == kick your ass == 打屁屁
 • pf == 佩服
 • ppmm == 漂漂美眉 == 婆婆妈妈
 • pk == 单挑 or 群挑
 • PXJF == 辟邪剑法,源于KHBD,KH专用的剑法
 • PMP == 拍马屁
 • RR P W T == 人品问题
 • RY == 人妖
 • rt == 如题
 • sg == 帅哥(色鬼,色棍…….)
 • sigh == 叹息
 • sorry ass == 可怜的家伙,鄙视的意思
 • so so == 一般
 • SL == 色狼
 • SJB == 神经病
 • slap == 打耳光
 • SP == support,支持
 • THX,3X == thanks,谢谢
 • TTYL == Talk to you later,再见,下次回头再谈
 • TK == 偷窥
 • TP == 偷拍
 • WC == War Craft == World Cup == 魔兽争霸 == 厕所
 • WC3 == 魔兽争霸3 == 魔兽3 == 3WC == 上厕所
 • 举个例子是酱子的说: (饭桌上)我玩魔兽去了 == 我上厕所去了 == 吾更衣去也
 • XDJM == 兄弟姐妹
 • YY == 意淫
 • zmd == 怎么的, 知名度
 • zip it == 闭嘴
 • zt == 转贴!
 • zz == 转载

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==

第三篇数字篇:

 • 好8好 == == 好不好;
 • 848 == == 不是吧;9是了 == 就是了
 • 88 == == 拜拜 ;8 == == 不 ; 8懂 == == 不懂
 • 4242 == == 是啊是啊
 • 253 == == 谢谢
 • 874 == == 扁人啦~~~
 • 9494 == 就是就是
 • 4242 == 是啊是啊
 • 7456 == 气死我了
 • 748 == 其实吧
 • 886,88 == 再见
 • 847 == 别生气
 • 987 == 就不去,就不去
 • 3q == thank you == == 三克油

刚上线时一般的使用:

 • Hi == 嗨
 • Hey == 嘿
 • Yo == 喂
 • WOW == 哇
 • ICQ == 我找你. I seek you.
 • TNS == == 好久不见. Long time no see.
 • VG == 很好 Very good.
 • yep == 是 <俚> yes.
 • yup == 是 <俚> yes.
 • yeah == 是 == yes.
 • RYOK == 你好吧? Are you ok?
 • YR == 对,是的. yeah,right.

中间有事离开一会儿:

 • bbiam == 我很快回来 Be back in a minuta.
 • hang == on 等一下.
 • bll == 过一会儿回来. Be back late.
 • BRB == 很快回来. Be right back.
 • RSN == 马上 Real soon now.
 • afk == 暂时离开(键盘) away from keyboard.
 • bak == 回(键盘前)来了. back at keyboard.
 • BBIAB == 马上回来. be back in a bit.

告诉对方欲下线:

 • TAFN == 到此为止. Thats all for now.
 • GTGB == 得走了.再见. Got to go,Bye.
 • SRI == 对不起. Sorry.
 • Gotta go == 我得走了. Gotta go == have to go == I have to go.

告别:

 • Bye == 再见.
 • CU == 再见. See you.
 • CU2 == 再见. See you too.
 • CUL == 下次再会. See you later.
 • CUA == 再会. See you again.
 • HTH == 睡觉去了. Hit the hay (hay <俚> 床)
 • See ya. == 再见. See ya == See you (ya 表示 you 或 young adult)
 • AMF == 再会,我的朋友. Adios my friend.
 • BBIAF == 以后见. be back in a few.
 • O&O == 结束了,走了. Over and out. (或: OnO)
 • TTUL == 以后再聊. Talk to you later.
 • KIT == 保持联络. Keep in touch
 • BBYE == 再见. ByeBye.
 • BFN == 再见. Bye for now.
 • later == 晚一点见.

表达谢意:

 • THX == 谢谢. Thanks.
 • THS == 多谢你与我共享. Thanks for sharing.\
 • TIA == 先谢了. Thanks in advance.
 • TY == 谢谢. Thank you.
 • TYVM == 非常感谢. Thank you very much.

打错字时纠正: (仅需在…后输入正确的内容即可)

 • oops == 哎呀…
 • I mean == 我的意思是…
 • That should be == 那是…

应答词句:

 • congrats == 恭喜你. congratulations
 • LLAP == 长寿发财 Live long and prosper.
 • k == 好的 OK.
 • cool == kool == kewl == 酷. thats good.
 • ??? == 怎么了?,不懂.
 • Huh? == 什么?
 • wassup? == 怎么了? whats up?
 • wassat? == 那是什么? Whats that?
 • Whats going on? == 怎么回事?
 • MORF == RUMOF == 男或女? Are you male or female?
 • U? == 你呢? and you?
 • MOTOS == 异性成员 Member of the opposite sex.
 • MOTSS == 同性成员 Member of the same sex.
 • GF == 女友. Girlfiend.
 • BF == 男友. Boyfiend.
 • ILY == 我爱你. I love you.
 • FTBOMH == 发自内心的. From the Bottom of my heart.
 • WYMM == 愿与我结为伴侣吗? Will yu marry me?
 • IAE == 无论如何 In any event.
 • IAC == 总之 In any case.
 • EZ == 容易 Easy
 • SBI == 就这样吧. So be it.
 • BIS == 就那样吧. Be it so.
 • Huh? == (哼!,哈!)什么?
 • What do you mean? == 你什么意思?
 • What are you talking about? == 你在说什么?
 • NFW == 别做梦,决不. No ****ing way.
 • FY == 去你的. *** you.
 • No way == 不可能. == Thats impossible.
 • NAWT == 不. Not.
 • FROPPED == 别胡闹 ***ing dropped.
 • FU == 搞糟了 ****ed up.
 • aint == 不是, are not.
 • oops == 笑(惊讶,狼狈)
 • heh == 嘿(表示笑)
 • LAFF == (表示)笑 laugh
 • LAFFIN == (表示)笑 laughing
 • EG == 龇牙裂嘴的笑 evil grin.
 • naah == 没有;不是的
 • nope == 没有;不是的
 • J/K == 只是开玩笑. just kidding
 • FYA == 让你开心 For your amusement.
 • YHBT == 你上当了. You have been trolled.
 • TIC == 虚情假意. Tongue in check.
 • DLTM == 不要向我说谎. Dont lie to me.
 • ASAP == 尽快回复. as soon as possible.
 • NRN == 不必回复. No reply necessary.
 • For that its worth. == 就算是吧.
 • IWBNI == 果真如此就好了 It would be nice if.
 • E-me == 给我发电子邮件 Email me.
 • IC == 我明白了. I see.
 • OIC == 我知道了. Oh,I see.
 • IDK == 我不知道. I dont know.
 • BTW == 顺便提一下. By the way.
 • bout == 关于 about
 • U == 你. you.
 • Ur == 你的/你是 your/youre
 • howdja == 你怎么… how did you.
 • BTSOOM == 让我大吃一惊. Beats the shit out of me.
 • Didja == 你做了…吗? did you.
 • how to…? == 我该怎么…? how do I…?
 • cuz == 因为 because.
 • gotta == 不得不做 go to
 • hafta == 不得不做 have to
 • prob == 大概 probably
 • prolly == 大概 probably
 • sort of == 有点(有几分) sort of == kind of 表示不是很肯定.
 • coulda == 早可以 could have
 • woulda == 早该 would have
 • FAQ == 常见问题 Frequently ask quition.
 • WRT == 关于 With respect to.
 • YABA == 又是一个该死的字母缩写 Yet another blood acronym.
 • FT == 晕 Faint.
 • WAG == 瞎猜. wild ass guess.
 • dunno == 不知道 dont know.
 • STITD == 还是不明白 Still in the dark.
 • GOK == 只有天知道. God only know.
 • PPL == 人们 People.
 • OMG == 啊,糟了 Oh,my gosh.
 • NFG == 很不好 No ****ing good.
 • What is this? == 这是什么意思?
 • NBFD == 没什么也不起的 No big ****ing deal.
 • FYI == For your information
 • Newbie == 新手.
 • all gone == 都完了.(gone == missing 只作表语)
 • just == 我只是
 • blew it == 搞砸了.
 • fraid not == 恐怕没有 == afraid not == Im afraid not.
 • FUD == 恐怕,不确定和怀疑 Fear, Uncertainty and doult.
 • HHOK == 只不过开个玩笑 Haha only kidding.
 • Go to hell! == 去死吧!

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==

Mar 092011
 
 • .      句号[jùhào]  period
 • ,      逗号 [dòuhào]  comma
 • :       冒号 [màohào]  colon
 • ;       分号 [fēnhào] semicolon
 • !     惊叹号 [jīngtànhào]  exclamation
 • ?     问号 [wènhào] question mark
 • ̄     连字符 [liánzìfú]  hyphen
 • ‘        省略号;所有格符号  [shěngluèhào ; suǒyǒugéfúhào]  apostrophe
 • —      破折号  [pòzhéhào]  dash
 • ‘ ’      单引号  [dānyǐnhào]  single quotation marks
 • “ ”     双引号 [shuāngyǐnhào]  double quotation marks
 • ( )     圆括号 [yuánkuòhào]  parentheses
 • [ ]     方括号 [fāngkuòhào]  square brackets
 • 《 》    法文引号;书名号  [fǎwényǐnhào  shūmínghào]  French quotes
 • …      省略号  [shěngluèhào]  ellipsis
 • ¨       双点号  [shuāngdiǎnhào]  tandem colon
 • ”        同上 [tóngshàng]  ditto
 • ‖       双线号  [shuāngxiànhào]  parallel
 • /      斜线号 [xiéxiànhào]  virgule
 • &      ampersand,  and
 • ~      代字号 [dàizìhào]  swung dash
 • §        分节号  [fēnjiéhào]  section; division
 • →      箭号;参见号 [jiànhào;  cānjiànhào]  arrow
 • +      加号;正号 [jiāhào;  zhènghào]  plus
 • -      减号;负号  [jiǎnhào;  fùhào]  minus
 • ±       正负号  [zhèngfùhào] plus or minus
 • ×       乘号 [chénghào]  is  multiplied by
 • ÷       除号 [chúhào]  is  divided by
 • =      等于号 [děngyúhào]  is equal to
 • ≠       不等于号 [bùděngyúhào]  is not equal to
 • ≡        全等于号 [quánděngyúhào]   is equivalent to
 • ≌        等于或约等于号  [děngyúhuò yuēděngyúhào] is equal to or approximately equal to
 • ≈        约等于号 [yuēděngyúhào]   is approximately equal to
 • <       小于号 [xiǎoyúhào]  is less than
 • >      大于号 [dàyúhào]  is more than
 • ≮        不小于号 [bùxiǎoyúhào]  is not less than
 • ≯        不大于号 [búdàyúhào]  is not more than
 • ≤        小于或等于号 [xiǎoyúhuò děngyúhào]  is less than or equal to
 • ≥        大于或等于号 [dàyúhuò děngyúhào]   is more than or equal to
 • %       百分之…  [bǎifēnzhī]  per cent
 • ‰      千分之…  [qiānfēnzhī]  per mill
 • ∞        无限大号  [wúxiàn dàhào] infinity
 • ∝       与…成比例  [yǔ…chéngbǐlì] varies as
 • √        平方根  [píngfānggēn]  (square) root
 • ∵        因为  [yīnwéi]  since; because
 • ∴        所以  [suǒyǐ]  hence
 • ∷        等于,成比例  [děngyú,  chéngbǐlì]  equals, as (proportion)
 • ∠        角  [jiǎo]  angle
 • ⌒       半圆  [bànyuán]  semicircle
 • ⊙       圆  [yuán]  circle
 • ○        圆周  [yuánzhōu]  circumference
 • π        圆周率  [yuánzhōulǜ]  pi
 • △        三角形  [sānjiǎoxíng]  triangle
 • ⊥        垂直于 [chuízhíyú]  perpendicular to
 • ∪        并,合集  [bìnghéjí] union of
 • ∩        交,通集  [jiāotōngjí] intersection of
 • ∫          …的积分  [dejīfēn]  the integral of
 • ∑         总和 [zǒnghé]  (sigma) summation of
 • °          度 [dù]  degree
 • ′          分 [fēn]  minute
 • ″         秒  [miǎo] second
 • #       …号  [hào]  number
 • ℃       摄氏度 [shèshìdù]  Celsius system
 • @       单价 [dānjià]  at
Mar 092011
 

เช้านี้เรามาทบทวนศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ การซื้อขายทั่วๆไปกัน

 • 买 [mǎi] ซื้อ
 • 卖 [mài] ขาย
 • 非要买 [fēiyàomǎi] ยืนกรานที่จะซื้อ
 • 买卖 [mǎi mài] ธุรกิจซื้อขาย
 • 零售 [líng shòu] ขายปลีก –> 零售价 [líng shòu jià] ราคาขายปลีก
 • 批发 [pī fā] ขายส่ง –> 批发价 [pī fā jià] ราคาขายส่ง , 批发价最少要买半打。 ราคาขายส่งต้องซื้ออย่างน้อยครึ่งโหล
 • 结账 [jiézhàng] คิดเงิน, เก็บเงิน
 • 买单 [mǎidān] คิดเงิน, เก็บเงิน
 • 消费 [xiāofèi] บริโภค
 • 多少 [duōshǎo] เท่าไหร่ –> 一个多少钱? อันละเท่าไหร
 • 多 [duō] มาก
 • 少 [shǎo] น้อย
 • 钱 [qián] เงิน
 • 换 [huàn] เปลี่ยน –> 要是不能穿可以来换别的吗? ถ้าใส่ไม่ได้สามารถเอามาเปลี่ยนได้ไหมครับ
 • 讨价还价 [tǎojiàhuánjià] การต่อรองราคา
 • 特价 [tèjià] ราคาพิเศษ
 • 贵 [Guì] แพง
 • 减 [jiǎn] ลดราคา –> 一共能多少? [yī gòng néng duō shǎo] ทั้งหมดลดได้เท่าไหรครับ
 • 太[tài] ค่อนข้างมาก แต่น้อยกว่า 很 –> 太贵了, 再减点儿吧 แพงไปช่วยลดอีกหน่อยซิครับ
 • 便宜 [piányi] ถูก –> 便宜一点儿可以吗 [piányiyìdiǎnerkěyǐma]?ถูกกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมครับ
 • 一点儿 [yìdiǎnr] นิดหน่อย
 • 可以 [kěyǐ] ได้ไหม
 • 价格 [jiàgé] ราคา
 • 款式 [kuǎn shì] แบบ
 • 新款 [xīn kuǎn] แบบใหม่ –> 这裙子是最新款的,现在最流行。กระโปรงตัวนี้เป็นแบบใหม่ล่าสุด ขณะนี้กำลังเป็นที่นิยม
 • 流行 กำัลังนิยม
 • 枪手 ขายดิบขายดี, แย่งกันซื้อ
 • 打折 [dǎzhé] ลดราคา
 • 折 [zhé] –> 6折 หมายถึง ขายในราคา 60% (นั่นก็คือ ลด 40%), 4折 หมายถึงขายในราคา 40% (ลด 60%)
 • 几 [jǐ] กี่
 • 最 [zuì] ที่สุด –> 最少要买多少个? อย่างน้อยสุดต้องซื้อกี่ชิ้นครับ
 • 低 [dī] ต่ำ
 • 给 [gěi] ให้ –> 请给我看看这种款的男皮鞋。 ขอดูรองเท้าหนังของผู้ชายแบบนี้หน่อยครับ
 • 事儿 [Shì er] ธุระ, เรื่อง
 • 东西 [Dōngxi] สิ่งของ
 • 正牌的 [zhèng pái de] ของจริง, ของแท้
 • 仿制的 [fǎng zhì de] ของเลียนแบบ (仿 เลียนแบบ, 制 ผลิต)
 • 了[Le] แล้ว
 • 快 [Kuài] เร็ว
 • 问 [Wèn] ถาม
 • 吃 [Chī] กิน, รับประทาน –> 你们喜欢吃榴莲吗?

———————————

 • 水果 [shuǐ guǒ] ผลไม้
 • 山竹 [shān zhú] มังคุด
 • 榴莲 [liú lián] ทุเรียน
 • 芒果 [máng guǒ] มะม่วง

———————————

 • 衣服 [yīfu] เสื้อผ้า
 • 服装店 [fúzhuāngdiàn] ร้านขายเสื้อผ้า
 • 小号 [xiǎo hào] ไซส์ S
 • 中号 [zhōng hào] ไซส์ M
 • 大号 [dà hào] ไซส์ L
 • 加大号 [jiā dà hào] ไซส์ XL
 • 加加大号 [jiā jiā dà hào] ไซส์ XXL
 • 棉 [mián] ผ้าฝ้าย,cotton
 • 丝 [sī] ผ้าไหม, silk
 • 麻 [má] ผ้าลินิน, linen
 • 尼龙 [nílóng] ไนลอน, nylon
 • 混合纤维 [hùnhéxiānwéi] ใยสังเคราะห์, fabric synthetic
 • 裙子[qún zǐ] กระโปรง –> 裙子便宜了[qún zǐ pián yí le]。 กระโปรงถูกแล้ว
 • 条 [tiáo] ตัว (ลักษณะนาม)
 • 袖子 [xiùzǐ] แขนเสื้อ
 • 钮扣孔 [niǔkòukǒng] รังดุมเสื้อผ้า
 • 球衣 [qiúyī] เสื้อเชิ้ตโปโล
 • 件 [jiàn] ตัว, ชิ้น (ลักษณะนาม) –> 一件衬衫。 เสื้อเชิ้ตหนึ่งตัว
 • 裤子 [kù zǐ] กางเกง –> 一条裤子。 กางเกงหนึ่งตัว
 • 短裤 [duǎn kù] กางเกงขาสั้น
 • 长裤 [cháng kù] กางเกงขายาว
 • 牛仔裤 [niúzǎikù] กางเกงยีนส์
 • 衬衫 [chèn shān] เสื้อเชิ้ต
 • 紧身胸衣 [jǐnshēnxiōngyī] เสื้อเกาะอก
 • 面纱 [miànshā] ผ้าคลุมหน้าสตรี
 • 裙子 [qúnzǐ] กระโปรง
 • 裙裤 [qúnkù] กางเกงกระโปรง
 • 内衣 [nèiyī] ชุดชั้นใน
 • 乳罩 [rǔzhào] เสื้อยกทรง
 • 游泳衣 [yóuyǒngyī] ชุดว่ายน้ำ
 • 比基尼泳衣 [bǐjīníyǒngyī] บิกินี
 • 旗袍 [qípáo] ชุดกี่เพ้า
 • 帽子 [màozi] หมวก
 • 顶 [dǐng] ใบ (ลักษณะนามของหมวก)
 • 穿 [chuān] สวม, ใส่ –> 你喜欢穿牛仔裤吗?
 • 皮带 [pí dài] เข็มขัด
 • 裤带 [kùdài] เข็มขัด
 • 领带 [lǐng dài]  เนคไท
 • 大衣 [dà yī] เสื้อนอก
 • 雨衣 [yǔ yī] เสื้อกันฝน
 • 外套 [wài tào] เสื้อโอเวอร์โค้ท
 • 睡衣 [shuì yī] ชุดนอน
 • 背心 [bèi xīn] เสื้อกล้าม
 • 便服 [biànfú] ชุดลำลอง
 • 制服 [zhìfú] ชุดเครื่องแบบ,ยูนิฟรอม
 • 礼服 [lǐfú] ชุดเครื่องแบบพิธี
 • 夜礼服 [yèlǐfú] ชุดราตรี
 • 睡衣 [shuìyī] ชุดนอน
 • V 型领 [V xínglǐng] เสื้อคอ V
 • 套服 [tàofú] ชุดสูท
 • 西服 [xī fú] ชุดสูท
 • 条 [tiáo] ลักษณะนามของสิ่งที่เป็นเส้นยาวๆ เช่น แม่น้ำ, เน็ทไท, งู
 • 有几条短裤? [yǒu jǐ tiáo duǎn kù] มีกางเกงขาสั้นกี่ตัว
 • 试一试 [shì yī shì] ลองหน่อย –> 我可以试一试吗?
 • 紧身 [jǐn shēn] คับ –> 这件衣服太紧身,穿着不舒服。 เสื้อตัวนี้คับเกินไป ใส่ไม่สบาย
 • 舒服 [shū fú] สบาย

———————————

 • 靴子 [xuēzi] รองเท้าบูธ
 • 皮鞋 [pí xié] รองเท้าหนัง
 • 真皮 [zhēn pí] หนังแท้
 • 便鞋 [biànxié] รองเท้าแตะ
 • 翻毛 [fānmáo] หนังกลับ
 • 袜子 [wà zǐ] ถุงเท้า
 • 双 [shuāng] คู่ –> 一双 袜子。 ถุงเท้า 1 คู่, 一双手。 มือ 1 คู่
 • 长袜 [chángwà] ถุงน่อง
 • 鞋底 [xiédǐ] พื้นรองเท้า
 • 高跟鞋 [gāo gēn xié] รองเท้าส้นสูง
 • 面皮 [miànpí] หนังชั้นนอก
 • 休闲 [xiūxián] ลำลอง
 • 轻便 [qīngbiàn] เบา
 • 溜冰鞋 [liū bīng xié] รองเท้าสเกตน้ำแข็ง
 • 运动鞋 [yùn dòng xié] รองเท้ากีฬา
 • 球鞋 [qiú xié] รองเท้าฟุตบอล
 • 尖头皮鞋 [jiān tóu pí xié] รองเท้าหนังหัวแหลม
 • 方头皮鞋 [fāng tóu pí xié] รองเท้าหนังหัวตัด
 • 圆头皮鞋 [yuán tóu pí xié] รองเท้าหนังหัวกลม
 • 大 [dà] ใหญ่ –> 有大一点的吗? มีเบอร์ใหญ่กว่านี้อีกหน่อยไหม

———————————

 • 颜色 [yánsè] สี
 • 你们喜欢黑色吗?[nǐ men xǐ huān hēi sè ma]
 • 黄色的衬衫。[huáng sè de chèn shān]
 • 肉色 [ròu sè] สีเนื้อ
 • 这件颜色深了点儿, 我喜欢淡色的。[zhè jiàn yán sè shēn le diǎn ér wǒ xǐ huāndàn sè de]
白色 [báisè] สีขาว
黑色 [hēisè] สีดำ
灰色 [huīsè] สีเทา
米黄色 [mǐhuángsè] สีกากี
蓝色 [lánsè] สีฟ้า
深蓝色 [shēnlánsè] สีน้ำเงิน
绿色 [lǜsè] สีเขียว
浅绿色 [qiǎnlǜsè] สีเขียวอ่อน
红色 [hóngsè] สีแดง
粉红色 [fěnhóngsè] สีชมพู
橙色 [chéngsè] สีส้ม
黄色 [huángsè] สีเหลือง
棕色 / 褐色 [zōngsè / hésè] สีน้ำตาล
紫色 [zǐsè] สีม่วง
金色 [jīnsè] สีทอง
银色 [yínsè] สีเงิน
深色 [shēnsè] สีเข้ม
淡色 [dànsè] สีจาง
Mar 082011
 

สวัสดี ทุกๆ คน ทั้งผู้ที่กำลังเรียนภาษาจีนระดับที่กำลังยืนท่าควบม้า  ผู้ที่มีวิทยายุทธ์แกร่งกล้าระดับลมปราณคุมกระบี่ หรือผู้ที่ร่อนเร่หลงเข้ามาครับ  เนื้อหาใน pasajeen นี้ยังอยู่ในระดับศิษย์ใหม่กันอยู่ ยังไม่เก่งกล้าออกไปท่องยุทธภพได้ คงต้องอาศัยการฝึกปรืออีกสักร้อยปี โห…อะไรจะปานนั้น  สงสัยต้องใช้ทางลัดแล้วหล่ะครับท่าน

ไม่งั้นชาตินี้คงไม่ได้สาวสวย(อักษรจีน)มาครอบครองเป็นแน่แท้ นั่นหล่ะครับสิ่งที่พวกเราต้องทำกันทุกวัน คือคุยกับเธอ(อักษรจีน) ดังนั้น เรามีนัดกันกับ “ศัพท์ภาษาจีนเช้านี้” ทุกวัน เวลา 06:00  ครับ (ถ้าไม่แอบหนีเธอไปสนใจสิ่งอื่นก่อน)  แต่ก็อย่าลืมหัวข้ออื่นๆ ในตอนที่3 ด้วยนะครับ

ไหนๆ ก็เข้ามาอ่าน ศัพท์ภาษาจีนเช้านี้ แล้ว ก็อย่าลืมเอาใจใส่เธอด้วยหล่ะ ด้วยการตำหนิติเตียน หรือชมเชยบ้าง และแสดงความสนใจในตัวเธอ(อักษรจีน) ด้วยการแนะนำศัพท์ใหม่ๆ หรือ แต่งประโยคใหม่ๆ เพิ่มเติมให้กับเธอด้วยนะครับ  ด้วยวิธีการนี้ผมว่าจากที่ต้องฝึกฝนกันร้อยปี อาจจะลดเหลือแค่สิบปีก็แกร่งกล้าแล้ว และท้ายสุดก็สามารถขอเธอ(อักษรจีน) แต่งงานได้ในที่สุด

Mar 082011
 

เสริม กฎเหล็กในการใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์พินอิน 3 ข้อที่ต้องจำให้ได้

 1. สระเดี่ยวภาษาจีนของเสียงอ่าน มีอยู่ 6 ตัว  a  o e i u ǚ (a ตัวแรกออกเสียงปากกว้างมากที่สุด ไปหาตัวสุดท้าย ǚ ออกเสียงปากเล็กที่สุด) ตัวอย่างเช่น 所以 [suǒyǐ] คำว่า suǒ เราจะใส่วรรณยุกต์บนตัว o เพราะ สระ o อยู่ลำดับก่อนสระ u
 2. เมื่อพินอินมีคำสระ ui หรือ iu อยู่ ให้ใส่วรรณยุกต์บนตัวหลัง เช่น 对[duì] และ  六[liù] จะต้องใส่เสียงอ่านบนตัวหลังของ ui และ iu  สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ก่่อนที่จะเป็น 对[duì] และ  六[liù] ที่มีพินอิน 3 ตัว สมัยก่อนจะมีพินอินสี่ตัว คือ [duoi] และ [lieu] มาก่อน ซึ่ง[duoi] จะเขียนวรรณยุกต์บนตัว o และ  [lieu] จะเขียนวรรณยุกต์บนตัว e ดังนั้นเมื่อพินอินเหลือ 3 ตัว คำอ่านก็เลยอยู่หลัง i และ u แทน
 3. เมื่ออักษรจีนสองตัวติดกันเป็นเสียง 3 ทั้งคู่ เวลาอ่าน ตัวอักษรตัวแรกจะ่อ่านเป็นเสียง 2 แทน แต่เวลาเขียนวรรณยุกต์ ตัวอักษรจีนตัวแรกก็ยังคงใส่วรรณยุกต์เป็นเสียงเสียงสามเหมือนเดิม เช่น 所以[suǒyǐ]
Mar 082011
 

ศัพท์ภาษาจีนเช้านี้ จะเกี่ยวกับฉลองวันเกิด และปีเกิด อ่านแล้วมีข้อสงสัย หรือมีำคำแนะนำ ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ

nǐ de shēng rì shì jǐ yuè jǐ hào
你 的 生 日 是 几 月 几 号?
วันเกิดของคุณวันที่เท่าไร เดือนอะไร

zhù nǐ shēng rì kuài lè
祝 你 生 日 快 乐
สุขสันต์วันเกิด

 • 一边…一边… [yī biān…yī biān ] เป็นเหตุการ์ณสองเหตุการ์ณที่เกิดขึ้นพร้อมกันและสอดคล้องกัน –一边走一边谈话。[yī biān zǒu yībiān tán huà] เดินไปคุยไป
 • 年 [nián] ปี –> 今年是二零一一年[ jīn nián shì èr líng yī yī nián]。
 • 去年 [qùnián] ปีที่แล้ว
 • 今年 [jīnnián] ปีนี้
 • 明年 [míngnián] ปีหน้า
 • 后年 [hòunián] ปีที่ต่อจากปีหน้า
 • 出生 [chū shēng] เกิด –> 我在中国出生。, 你是哪年出生的?, 我是二零零八年出生的。
 • 生日 [shēng rì] วันเกิด –> 你的生日是哪天? (生 เกิด, 日 วัน)
 • 月 [yuè] เดือน –> 我的生日是十一月二十号。
 • 号,日[hào. rì ] วันที่ –> 今天是几号?
 • 今天 [jīn tiān] วันนี้
 • 打算 [dǎ suàn] ตั้งใจ –> 你打算怎么过?คุณตั้งใจจะฉลองวันเกิดอย่างไร
 • 过 [guò] ผ่าน, ฉลอง
 • 过生日 [guò shēng rì] ฉลองวันเกิด –> 今年你打算怎么过生日?คุณตั้งใจจะฉลองวันเกิดอย่างไร
 • 过年 [guò nián] ฉลองปีใหม่
 • 过桥 [guò qiáo ] ข้ามสะพาน
 • 准备 [zhǔn bèi] เตรียม –> 你准备好了吗?, 我准备举行一个生日晚会。
 • 举行 [jǔ xíng ] จัดงาน –> 什么时间举行?
 • 晚会 [wǎn huì] งานราตรี –> 生日晚会。
 • 和 [hé] และ, กับ –>  老师和学生。 曼谷和北京。
 • 参加 [cān jiā] เข้าร่วม –>  参加他的生日晚会。 , 你也来参加。, 请你喝玛丽都来参加。
 • 时候 [shí hòu] เมื่อ, เวลา –> 你今天什么时候回家。 早上的时候。,什么时候举行?
 • 星期六 [xīng qī liù ] วันเสาร์ –>  星期六晚上七点半。

*** วันอาทิตย์จะไม่พูดว่า 星期七 เพราะเสียง 期七 เหมือนกันทำให้อ่านยาก จะใช้คำว่า 星期日 หรือ 星期天 แทน

 • 早上 [zǎo shàng] ตอนเช้า
 • 晚上 [wǎn shàng] ตอนค่ำ, ตอนกลางคืน
 • 上午 [shàng wǔ] ช่วงเช้า
 • 下午 [xià wǔ] ช่วงบ่าย
 • 中午 [zhōng wǔ] ช่วงเที่ยง
 • 点 [diǎn] โมง, นาฬิกา –>  现在几点了。
 • 对面 [duì miàn] ตรงข้าม –>  学校在皇宫对面。
 • 餐厅 [cān tīng ] ห้องอาหาร (เป็นห้องอาหารที่เล็กว่า 食堂 โรงอาหาร) 我们学校没有餐厅, 但是有食堂。, (在哪?) 在学校对面的小餐厅。
 • 一定 [yī dìng] อย่างแน่นอน –> 今天晚上我一定去你的生日晚会。,一定喜欢吃。,一定看书。,我们一定来。

—————————–
วิธีการจำว่าเดือนไหนมี 30 วัน เดือนไหนมี 31 วัน ของคนจีน
一 三 五 七 八 十 腊 (十二 月) –> 三十一天永不差。
Yī sān wǔ qī bā shí là (shí èr yuè) –> sān shí yītiān yǒng bù chà.

(一 คือ 一月 หรือเดือนมกราคม,  三 คื 三月 หรือเดือนมีนาคม,  五 คือ 五月 หรือเดือนพฤษภาคม, 七 คือ 七月หรือเดือน กรกฎาคม, 八 คือ 八月 หรือเดือนสิงหาคม,  十 คือ 十月 หรือเดือนตุลาคม, 腊 คือ 十二 月 หรือ ธันวาคม)

三十一天永不差 [Sān shí yītiān yǒng bù chà] คือ 31 วันไม่มีขาด
—————————–

属 [shŭ] ปีเกิด, ปีนักกษัตริย์

 • 属鼠 [shŭshŭ] ปีหนู
 • 属虎 [shŭhŭ] ปีเสือ
 • 属兔 [shŭtù] ปีกระต่าย
 • 属龙 [shŭlóng] ปีมะโรง
 • 属蛇 [shŭshé] ปีมะเส็ง
 • 属马 [shŭmă] ปีม้า
 • 属羊 [shŭyáng] ปีแพะ
 • 属猴 [shŭhóu] ปีลิง
 • 属鸡 [shŭjī] ปีไก่
 • 属狗 [shŭgŏu] ปีหมา
 • 属猪 [shŭzhū] ปีหมู

เรื่องเวลา่อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ้www.pasajeen.com/ศัพท์ภาษาจีนเวลาและวัน