Jan 202014
 

เพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศช่วงนี้ที่อยู่ๆ ก็เปลี่ยนจากร้อนเป็นเย็น (ค่อนหนาว) Love Chinese ตอนนี้ขอนำเสนอคำที่เกี่ยวข้องกับความเยือกเย็น, หนาวเย็น 2 คำ คือ

“冰凉” [bīngliáng] และ “冰冷” [bīnglěng] เป็นคำคุณศัพท์ (形容词) ทั้งคู่ และต่างก็แปลว่า “เย็นเยือก”, “เยือกเย็น” หรือ “เยือกเย็น (เหมือนน้ำแข็ง)” ฯลฯ รวมทั้งมีวิธีการใช้ (ในแง่ไวยากรณ์) ที่ (แทบจะ) เหมือนกัน

โดยทั่วไป เราใช้ “冰凉” และ “冰冷” บรรยายสภาพ “ความหนาวเย็น”, “อุณหภูมิต่ำ” ฯลฯ

–> ข้อแตกต่างระหว่าง 2 คำนี้ คือ

1. “冰凉” [bīngliáng] มักใช้เน้นความรู้สึก “เยือกเย็น” ที่อวัยวะ หรือร่างกายคนรับรู้ (สัมผัส) ได้โดยตรง “冰凉” มักใช้บรรยายสิ่งที่เป็นรูปธรรม สัมผัส หรือจับต้องได้ เช่น น้ำฝน, อวัยวะ หรือสิ่งของทั่วไปๆ เป็นต้น (แต่ก็มีบางกรณีที่ใช้บรรยายสภาพจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกได้ด้วย) ตัวอย่างเช่น Continue reading »

Jan 202014
 

ตอนที่1

ตอนที่2

 • 笨蛋一个![bèndànyígè] คนงี่เง่า!
 • 闭嘴![bìzuǐ] หุบปาก
 • 表里不一 [biǎolǐ bùyī] ปากไม่ตรงกับใจ
 • 别催我![biécuīwǒ] อย่าเร่งฉัน
 • 别放在心上 [biéfangzàixīnshàng] ไม่ต้องเอามาใส่ใจ
 • 别害羞嘛 ! [biéhàixiūma] ไม่ต้องอายนะ
 • 别管他! [biéguǎntā] อย่าใส่ใจเขา
 • 别装了! [biézhuāngle] ไม่ต้องแสแสร้งแล้ว
 • 表里不一[biǎolǐbùyī] ปากไม่ตรงกับใจ
 • 别闹了! [biénàole] หยุดโวยวาย
 • 别想骗我![biéxiǎngpiànwǒ] อย่าได้คิดหลอกฉัน
 • 并不想 [bìngbùxiǎng] ไม่อยากทำ
 • 不错吧?[búcuòba] ไม่เลวใช่ไหม
 • 不会吧?[búhuìba] เป็นไปไม่ได้มั้ง
 • 不见不散 [bújiànbúsàn] ไม่พบไม่เลิกรา
 • 不见得 [bújiàndé] ไม่จำเป็นต้อง
 • 不客气 [búkèqì] ไม่ต้องเกรงใจ
 • 不难吃 [búnánchī] รสชาติไม่เลว
 • 不骗你![búpiànnǐ] ไม่ได้ล้อเล่นนะ!
 • 不用担心! [búyòngdānxīn] ไม่ต้องกังวล
 • 不用麻烦了[búyòngmáfanle] ไม่อยากยุ่งยากแล้ว
 • 不要脸! [búyàoliǎn] หน้าไม่อาย!
 • 不关我的事 [bùguānwǒdeshì] อย่ามายุ่งเรื่องของฉัน Continue reading »
Jan 132014
 

“亲” qīn
1. 亲爱 qīn’ài ที่รัก

 • 老师和同学就是我最亲爱的人。
  Lǎoshī hé tóngxué jiùshì wǒ zuì qīn’ài de rén.

2. 亲耳 qīn ěr ได้ยินกับหู

 • 我亲耳听见他说不去的。
  Wǒ qīn ěr tīngjiàn tā shuō bú qù de.

3. 亲眼 qīnyǎn เห็นกับตา

 • 我亲眼看见他偷了那块手表。
  Wǒ qīnyǎn kànjiàn tā tōu le nà kuài shǒubiǎo.

4. 亲手 qīnshǒu ทำเอง (ด้วยมือของตนเอง)

 • 这件衣服是妈妈亲手为我做的。
  Zhè jiàn yīfu shì māma qīnshǒu wèi wǒ zuò de.

5. 亲身 qīnshēn ด้วยตัวเอง

 • 他亲身参加过那家公司的活动。
  Tā qīnshēn cānjiā guò nà jiā gōngsī de huódòng.

6. 亲口 qīnkǒu พูดเอง(พูดด้วยปากตัวเอง)

 • 这件事儿是我亲口告诉他的,他怎么会不知道?
  Zhè jiàn shìr shì wǒ qīnkǒu gàosu tāde tā zěnme huì bù zhīdào?
Jan 132014
 

มาดูความหมายที่น่าสนใจของ 活 huó กัน

1.活该 huógāi สมน้ำหน้า

 • 她瞪着我,好像在说“你活该。
  Tā dèng zhe wǒ hǎoxiàng zài shuō nǐ huógāi.
 • A: 我喝酒多了, 有点儿头疼。
  Wǒ hējiǔ duō le ,yǒudiǎnr tóu téng.
  B: .活该! 谁让你不听我的话, 喝了那么多酒。
  Huógāi ! Shéi ràng nǐ bù tīng wǒde huà , hē le nàme duō jiǔ.

2. 活泼 huópo ร่าเริง มีชีวิตชีวา

 • 我喜欢她的活泼性格。
  Wǒ xǐhuān tāde huópo xìnggé.
 • 她是个活泼的孩子,大家都喜欢她。
  Tā shì gè huópo de háizi dàjiā dōu xǐhuān tā.

3. 活见鬼 huójiànguǐ แปลกชมัด ไม่น่าเชื่อ

 • 活见鬼!真倒霉!哎唷
  Huó jiàn guǐ ! zhēn dǎoméi ! āi yō
 • 这台洗衣机一点用也没有,真是活见鬼。
  Zhè tái xǐyījī yīdiǎn yòng yě méiyǒu, zhēnshì huó jiàn guǐ.

4. 活力 huólì กำลังวังชา

 • 呼吸使身体有活力。
  Hūxī shǐ shēntǐ yǒu huólì.
 • 他是个充满活力的小伙子。
  Tā shì gè chōngmǎn huólì de xiǎohuǒzi.
Jan 132014
 

วันนี้มีคำส่งเสริมกำลังใจอีก 2 คำคือ 别灰心bié huīxīn และ 加油 jiāyóu มาฝาก การที่ไม่แปลเป็นภาษาไทยให้เพราะต้องการให้ฝึกแปลด้วยตัวเอง กึ่งสำเร็จรูปค่ะกินอาหารสำเร็จรูปมากเกินไปเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเอง !!!!!

1..别灰心bié huīxīn อย่าท้อใจ อย่าท้อแท้

 • 别灰心!我们会找到出路的。
  Bié huīxīn ! Wǒmen huì zhǎodào chūlù de.
 • 别灰心,再试一次,你会成功的。
  Bié huīxīn, zài shì yīcì ,nǐ huì chénggōng de.
 • 哪怕事情再烦难,你也别灰心啊!
  Nǎpà shìqing zài fánnán, nǐ yě bié huīxīn a !

2.加油 jiāyóu สู้สู้

 • 泰国队 ,加油!
  Tàiguó duì, jiāyóu!
 • 加油,赵勇,你可以做得更好些。
  Jiāyóu, Zhào Yǒng ,nǐ kěyǐ zuò de gènghǎo xiē.
 • 男孩子们为他们的足球队喊加油。
  Nán háizimen wèi tāmende zúqiúduì hǎn jiāyóu.

 

Jan 132014
 

คำหวานๆ เก็บเอาไว้ใช้ กับคนพิเศษ !!!!คนที่เริ่มเรียนภาษาจีนใหม่จะชอบคำที่ใกล้ตัว อ่านครั้งเดียวก็จำได้แล้ว

1.我爱上你了。
Wǒ ài shàng nǐ le.

2.你偷走了我的心。
Nǐ tōuzǒule wǒ de xīn.

3.你在我眼里是最美的。
Nǐ zài wǒ yǎn lǐ shì zuì měi de.

4.我的心里只有你。
Wǒ de xīn lǐ zhǐyǒu nǐ.

5.你是第一个让我如此心动的人。
Nǐ shì dì yī gè ràng wǒ rúcǐ xīndòng de rén.

6.我会一直陪在你身边。
Wǒ huì yīzhí péi zài nǐ shēnbiān

Jan 132014
 

คำที่เกี่ยวข้องกับ “心”มีอยู่มากมาย ที่เลือก 3 คำนี้เพราะเอาไว้ใช้เตือนสติตัวเองค่ะ

1.信心 xìnxīn ความมั่นใจ

 • 一个人一定要对自己有信心。
  Yī gè rén yīdìng yào duì zìjǐ yǒu xìnxīn.
 • 他很有信心通过考试。
  Tā hěn yǒu xìnxīn tōngguò kǎoshì.

2.耐心 nàixīn ความอดทน

 • 他教育孩子特别耐心,孩子也就听他的话。
  Tā jiàoyù háizi tèbié nàixīn háizi yě jiù tīng tāde huà.
 • 如果你耐心再等我一下,我一定能把那本书找出来给你的。
  Rúguǒ nǐ nàixīn zài děng wǒ yīxià wǒ yīdìng néng bǎ nà běn shū zhǎo chūlái gěi nǐde.

3.细心 xìxīn ละเอียดรอบคอบ

 • 你要非常细心阅读考试的题目。
  Nǐ yào fēicháng xìxīn yuèdú kǎoshì de tímù.
 • 她很细心照顾孩子们的健康。
  Tā hěn xìxīn zhàogù háizi men de jiànkāng.
Jan 132014
 

เรียนรู้จาก “爱” ài รัก
1. 爱 ài รัก

 • 他爱妻子,对妻子很好。
  Tā ài qīzǐ, duì qīzi hěn hǎo

2. 爱情 àiqíng ความรัก

 • 他和我只是普通朋友,我们俩之间的感情不是爱情。
  Tā hé wǒ zhǐ shì pǔtōng péngyǒu, wǒmen liǎ zhījiān de gǎnqíng bú shì àiqíng.

3. 爱人 àiren คู่ครอง

 • 她刚结婚,爱人是她的大学同学。
  Tā gāng jiēhūn, àiren shì tā de dàxué tóngxué.

4. 爱好 àihào งานอดิเรก

 • 他的爱好是游泳,一个星期最少游三次。
  Tā de àihào shì yóuyǒng, yí gè xīngqī zuì shǎo yóu sān cì.

5. 爱护 àihù ทะนุถนอม

 • 他很爱护自己的孩子,从不让孩子去危险的地方。
  Tā hěn àihù zìjǐ de háizǐ, cóng bú ràng háozǐ qù wēixiǎn de dìfāng.

6. 爱惜 àixī สนใจและรักษาอย่างดี

 • 他的父亲是个很爱惜自己身体的人,从来不抽烟、喝酒。
  Tā de fùqin shì ge hěn àixī zìjǐ shēntǐ de rén, cónglái bù chōuyān, hē jiǔ.

7. 恋爱 liàn’ài รัก (ฉันคู่รัก) คบเป็นแฟน

 • 经过3年的恋爱,他们终于结婚了。
  Jīngguò sānnián de liàn’ài,tāmen zhōngyú jiéhūnle.

8. 敬爱 jìng’ài รักและเคารพ

 • 我想唱一首歌送给我们 敬爱的老师。
  Wǒ xiǎng chàng yī shǒu gē sònggěi wǒmen jìngài de lǎoshī.

9. 爱滋病 (艾滋病) ài zī bìng โรคเอดส์

 • 我希望你们通过今天的节目对爱滋病能够有所了解。
  Wǒ xīwàng nǐmen tōngguò jīntiān de jiémù duì àizībìng nénggòu yǒusuǒ liǎojiě.
Jan 132014
 

6 ประโยคกับคำว่า “舍不得” และ “舍得”

1. 舍不得 shěbude เสียดาย ทิ้งไม่ลง ไม่อยากจาก

 •  我舍不得把这么多钱花在穿衣服上。
  Wǒ shěbude bǎ zhème duō qián huā zài chuān yīfu shàng.
 • 你父亲看来非常舍不得离开你。
  Nǐ fùqīn kànlái fēicháng shěbude líkāi nǐ.
 • 他舍不得放下那本书。
  Tā shěbude fàngxià nà běn shū.

2. 舍得 shěde ไม่เสียดาย ทิ้งได้

 • 你舍得离开孩子吗?
  Nǐ shěde líkāi háizi ma?
 • 这这些扔了,你舍得?
  Zhè zhèxiē rēng le ,nǐ shěde?
 • 他很舍得花钱, 这次买了很多东西。
  Tā hěn shěde huā qián, zhècì mǎi le hěnduō dōngxi.