Aug 092012
 

ครูจู สอนภาษาจีนกลาง
ภาษาจีน ครั้งละคำ…… สำหรับผู้เริ่มเรียน

ครั้งนี้ เสนอคำว่า 得
อ่านว่า… เตอ / เต๋อ / เต่ย

อ่านได้ สามเสียง มีความแตกต่างดังนี้ค่ะ

1 … 得 เตอ (อ่านเสียงพยางค์เบา)

1.1
โครงสร้าง
(คำกริยา) + 得 = (กริยานี้ กระทำได้)
(คำกริยา) + 不得 = (กริยานี้ กระทำไม่ได้)

他去得,我也去得。
ทา ฉวี้ เตอ , หว่อ เหยี่ย ฉวี้ เตอ
เขาไปได้ ฉันก็ไปได้เหมือนกัน

我只一次见过他,记不得他叫什么名字?
หว่อ จื่อ อี๋ ฉื้อ เจี้ยน กั้ว ทา , จี้ ปู้ เตอ ทา เจี้ยว เสิน เมอ หมิง จึ?
ฉันเจอเขาแค่ครั้งเดียว จำไม่ได้ว่า เขาชื่ออะไร

1.2
โครงสร้าง
(คำกริยา) + 得 + (บทเสริมกริยา)…….= (กริยานี้ กระทำได้ไหว)
(คำกริยา) + 不 + (บทเสริมกริยา)…….= (กริยานี้ กระทำไม่ไหว)

这张桌子小我一个人 搬 得 动。
เจ้อร์ จังร์ จัวร์ จึ เสี่ยว . หว่อ อี๋ เก้อ เยิ๋นร์ ปัน เตอ ต้ง
โต๊ะตัวนี้ เล็ก . ฉันคนเดียว ย้ายได้ / ย้ายไหว

这张桌子很大他一个人 搬 不 动。
เจ้อร์ จังร์ จัวร์ จึ เหิ่น ต้า . ทา อี๋ เก้อ เยิ๋นร์ ปัน ปู๋ ต้ง
โต๊ะตัวนี้ใหญ่มาก .เขาคนเดียว ย้ายไม่ไหว / ย้ายไม่ได้

这张桌子很大要五六个人才 搬 得 动。
เจ้อร์ จังร์ จัวร์ จึ เหิ่น ต้า เย่า อู่ หลิ้ว เก้อ เยิ๋นร์ ไฉ ปัน เตอ ต้ง
โต๊ะตัวนี้ใหญ่มาก ต้อง 5-6 คน จึงจะ ย้ายไหว / ย้ายได้

这张桌子很小我一个人哪能 搬 不 动。
เจ้อร์ จังร์ จัวร์ จึ เหิ่น เสี่ยว หว่อ อี๋ เก้อ เยิ๋นร์ หน่า เนิ๋ง ปัน ปู๋ ต้ง
โต๊ะตัวนี้ เล็กมาก ฉันคนเดียว จะยกไม่ไหว ได้อย่างไรกัน =(ยกไหว)

1.3
จะทำหน้าที่เป็นคำช่วยเสริมโครงสร้างประโยค ใช้วางหลังคำกริยา(หรือคำคุณศัพท์) เพื่อเชื่อมคำกริยา(หรือคำคุณศัพท์) กับส่วนเสริมกริยา โดยทั่วไปมักใช้อธิบายรายละเอียดลักษณะอาการ / การกระทำ

โครงสร้าง…..
(คำกริยา)……….+ 得 + ….(บอกผลของ อาการ การกระทำ)
(คำคุณศัพท์ )….+ 得 + ….(บอกผลของ อาการ การกระทำ)

跑得快 …….. เผ่า เตอ ไขว้ …….วิ่งได้เร็ว
(บอกผลของการ วิ่ง…. ว่าวิ่งได้เร็ว )…. (นะจ๊ะจะบอกให้)

跑得不快…..เผ่า เตอ ปู้ ไขว้….. วิ่งได้ ไม่เร็ว
(บอกผลของการ วิ่ง…. ว่า ได้ไม่เร็ว)….. (นะนะ อย่ามาว่ากัน อิอิ)

唱得好 ……….ฉั้งร์ เตอ ห่าว……..ร้องได้ดี (唱 ร้อง..เพลง)
(บอกผลของการร้องเพลง… ว่าร้อง ได้ดี )…. (ชมกันเข้าไป)

唱得不好….. ฉั้งร์ เตอ ปู้ ห่าว …. ร้องได้ไม่ดี
(บอกผลของการร้องเพลง… ว่าร้อง ได้ไม่ดี…….(เอาซะเล๊ย )

今天天气 热 得 很。
จิน เทียน เทียน ฉี้ เย่อร์ เตอ เหิ่น
วันนี้อากาศ ร้อน มาก

Continue reading »

Aug 092012
 

ภาษาจีนที่คนไทยมักใช้ผิด 常见病句

มีนักศึกษาคนไทยคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องพักอาจารย์เพื่อส่งการบ้านภาษาจีน เมื่ออาจารย์เห็นว่าเป็นเวลาเกือบบ่ายโมงแล้ว จึงทักนักศึกษาด้วยความเอาใจใส่ ว่า “你吃饭了吗?Nǐ chī fàn le ma?เธอทานข้าวมาแล้วหรือยัง”

นักศึกษาตอบอาจารย์ด้วยภาษาจีนว่า

“我还不吃饭,我要去吃饭了。”
“Wǒ hái bù chī fàn, wǒ yào qù chī fàn le.”

พอพูดเสร็จ ก็ยกมือไหว้พร้อมกล่าวลาอาจารย์และเดินออกจากห้องพักอาจารย์ไป โดยไม่ทันรอให้อาจารย์ถามต่อเพื่อคลี่คลายความสงสัยที่เกิดขึ้นในใจว่า เกิดอะไรขึ้นกับนักศึกษา นักศึกษามีเรื่องกลุ้มใจอะไรถึงทานข้าวไม่ลงหรือไม่ยอมทานข้าว ฯลฯ
ทว่า หลังจากอาจารย์นั่งทบทวนประโยคที่นักศึกษาคนดังกล่าวพูด ในที่สุดก็เข้าใจความหมายที่นักศึกษาต้องการสื่อ คือ‘หนูยังไม่ (ได้) ทานข้าว (แต่) หนูจะไปทานข้าว (เดี๋ยวนี้) แล้วค่ะ’ ซึ่งควรใช้คำว่า没แทนที่คำว่า不จึงเป็นประโยคที่ถูกต้อง คือ

“我还没吃饭,我要去吃饭了。
Wǒ hái méi chī fàn, wǒ yào qù chī fàn le.”

วิเคราะห์: ข้อความที่นักศึกษาพูดไม่ได้ผิดเรื่องการวางตำแหน่งของคำหรือการเรียบเรียงถ้อยคำแต่อย่างใด แต่ผิดที่การเลือกใช้คำระหว่าง 不และ没จนนำไปสู่ความคลาดเคลื่อนในการสื่อความหมาย ซึ่งผิดไปจากความต้องการของผู้พูด และทำให้อาจารย์ผู้รับสารเกิดความสงสัย

คำว่า不และ没ล้วนเป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้วางหน้าคำกริยา บอกปฏิเสธในรูป 不 + v และ 没+ v เช่น ‘不吃 (bù chī),不去(bù qù),不看(bù kàn)……’กับ‘没吃(méi chī),没去(méi qù),没看(méi kàn)……’เป็นต้น

แต่คำว่า 不และ没มีความแตกต่างในแง่การสื่อความหมาย โดยสามารถเปรียบเทียบการใช้ ‘不 + v และ没+ v’ ได้ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

不เเปลว่า ไม่ 没เเปลว่า ไม่ได้
不吃 เเปลว่า ไม่กิน 没吃เเปลว่า ไม่ได้กิน
不去 เเปลว่า ไม่ไป 没去เเปลว่า ไม่ได้ไป
不看 เเปลว่า ไม่ดู 没看เเปลว่า ไม่ได้ดู
不吃饭 เเปลว่า ไม่กินข้าว 没吃饭เเปลว่า ไม่ได้กินข้าว

จากความหมาย ‘ไม่ + v’ กับ ‘ไม่ได้+ v’ คงเห็นความแตกต่างระหว่างคำว่า不และ没ได้อย่างชัดเจน โดย不ใช้บอกปฏิเสธโดยเน้นที่เจตนาหรือความตั้งใจของผู้ส่งสารเป็นหลัก เช่น ไม่อยาก ไม่ยอม ไม่ต้องการ ฯลฯ ส่วน 没 ใช้บอกเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งไม่ได้เกิดขึ้น ณ เวลาที่พูด โดยไม่สื่อความตั้งใจของผู้ส่งสารแต่อย่างใด

ข้อสังเกต: คำว่า 没ย่อมาจาก 没有(méi yǒu)ซึ่งแปลว่า ไม่มี เมื่อใช้ตามลำพังแต่ในขณะที่ใช้ในรูปแบบประโยค没有+ v จะสื่อความหมาย ‘ไม่ได้กระทำสิ่งใด’ เช่นเดียวกับ ‘没+ v’ เช่น 没有吃 (méi yǒu chī ไม่ได้กิน), 没有去(méi yǒu qù ไม่ได้ไป),没有看(méi yǒu kàn ไม่ได้ดู)เป็นต้นอนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนระหว่าง‘ไม่มี’ กับ ‘ไม่ได้’ ขอกล่าวสรุปด้วยการยกตัวอย่างง่ายๆ ดังนี้

没有+Nแปลว่า ‘ไม่มีสิ่งใด’เช่น 我没有书。(Wǒméi yǒu shū.ฉันไม่มีหนังสือ) เป็นต้น
没有+V แปลว่า ‘ไม่ได้กระทำสิ่งใด’เช่น 我没有看书。(Wǒméi yǒu kàn shū. ฉันไม่ได้อ่านหนังสือ) เป็นต้น

อ้างอิงจาก : www.อาศรมสยาม-จีนวิทยา.com

Aug 082012
 

เรามารู้จักกับรถยนต์ไฮบริดกันดีฝ่า….

รถยนต์ไฮบริด 混合动力汽车

รถยนต์ไฮบริด 混合动力汽车

新一代丰田普锐斯详解

 • 混合动力汽车 [hùnhé dònglì qìchē] รถไฮบริด (Hybrid)
 • 普锐斯 [Pǔruìsī] Prius
 • 丰田 [Fēngtián] Toyota
 • 丰田普锐斯 [Fēngtián Pǔruìsī] Toyota Prius
 • 混合 [hùnhé] Hybrid
 • 动力 [dònglì] กำลัง
 • 汽车 [qìchē] รถยนต์
 • 详解 [xiángjiě] อธิบายรายละเอียด

…ก่อนจากกันขอฝากข้อพระคัมภีร์สองข้อครับ

愚昧人不喜欢明白事理,只喜欢显露自己的心意
คนโง่ไม่เพลิดเพลินในความเข้าใจ แต่เพลิดเพลินในการแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั้น

愚昧 [yúmèi] ไม่รู้, โง่เขลาProverbs 18:2
————————————
人口中的言语如同深水,智慧的泉源好像涌流的河水
คำปากของคนเราเป็นดั่งน้ำลึก น้ำพุแห่งปัญญาเหมือนลำธารน้ำเชี่ยวProverbs 18:4
Aug 082012
 

ภาษาจีนครั้งละคำ ครั้งนี้ขอเสนอคำ….. 就 vs 才

就 จิ้ว vs 才 ไฉ ยังมีลักษณะการใช้ ที่ต่างออกไปอีกบ้าง
ครั้งนี้ เสนอการใช้ แบบพื้นๆ เข้าใจง๊ายง่าย ค่ะ….
ตัวอย่าง………………..

就 จิ้ว ก็…………แล้ว
แสดงถึง….. เร็ว….กว่าเวลาปกติที่ปฏิบัติโดยทั่วไป
หรือ เร็ว…กว่าเวลาที่นัดกันไว้

学校上午八点半上课,Zhang lipan 上午七点就到学校了。

เสวีย เสี้ยว สั้งร์ อู่ ปา เตี่ยน ปั้น สั้งร์ เข้อ , Zhang lipan สั้งร์ อู่ ชี เตี่ยน จิ้ว เต้า เสวีย เสี้ยว เลอ
โรงเรียน เข้าเรียนตอนเช้าแปดโมงครึ่ง , Zhang lipan เช้าเจ็ดโมง ก็ มาถึงโรงเรียน แล้ว
( แปดโมงครึ่ง เป็นเวลาปกติโทยทั่วไปที่โรงเรียนเข้าเรียน มาถึงเจ็ดโมง ถือว่ามา เร็ว กว่าเวลา)

公司上午十点开会,林经理上午九点就先来到了。

กง ซือ สั้งร์ อู่ สือร์ เตี่ยน ไค หุ้ย , หลิน จิง หลี่ สั้งร์ อู่ จิ่ว เตี่ยน จิ้ว เซียน ไหล เต้า เลอ
บริษัทเปิดประชุมเช้าสิบโมง , ผู้จัดการหลิน เช้าเก้าโมง ก็ มาถึงก่อน แล้ว
( นัดสิบโมง มาถึง เก้าโมง ถือว่า..มาเร็ว…กว่าเวลาที่นัด )

……………………………………………………..

才 ไฉ ค่อย……../ เพิ่งจะ…….
แสดงถึง….. ช้า….กว่าเวลาปกติที่ปฏิบัติโดยทั่วไป
หรือ ช้า…กว่าเวลาที่นัดกันไว้

学校上午八点半上课,李东 上午九点才到学校。

เสวีย เสี้ยว สั้งร์ อู่ ปา เตี่ยน ปั้น สั้งร์ เข้อ , หลี่ ตง สั้งร์ อู่ จิ่ว เตี่ยน ไฉ เต้า เสวีย เสี้ยว
โรงเรียน เข้าเรียนตอนเช้าแปดโมงครึ่ง , หลี่ ตง เช้าเก้าโมง ค่อย มาถึงโรงเรียน
( แปดโมงครึ่ง เป็นเวลาปกติโทยทั่วไปที่โรงเรียนเข้าเรียน มาถึงเก้าโมง ถือว่ามา ช้า กว่าเวลา)

公司上午十点开会,他上午十点半才到。

กง ซือ สั้งร์ อู่ สือร์ เตี่ยน ไค หุ้ย , ทา สั้งร์ อู่ สือร์ เตี่ยน ปั้น ไฉ เต้า
บริษัทเปิดประชุมเช้าสิบโมง , เขา เช้าสิบโมงครึ่ง เพิ่งมาถึง
( นัดสิบโมง มาถึง สิบโมงครึ่ง ถือว่า..มาช้า…กว่าเวลาที่นัด )

Aug 082012
 

ภาษาจีนครั้งละคำ…. สำหรับผู้เริ่มเรียน
ครั้งนี้เสนอ คำ 打[dǎ] ต่า…. ตี / ทุบ / เคาะ

打 มีวิธีการใช้มากมาย ตอนนี้เสนอสำหรับผู้ที่เริ่มเรียน ควรรู้เพิ่มเติมนะคะ ตามมาค่ะ…….

打: ใช้คู่กับคำนาม กรรมที่เป็น นาม คืออะไร กริยาของ “打” ก็แปลตามนั้น
โครงสร้าง… 打 + ( คำนาม )

a.แสดงถึง ล่าสัตว์ ตัด / เกี่ยว ตัก
打鱼 [dǎyú] ต่า ยวี๋.. ตกปลา
打柴 [dǎchái] ต่า ไฉ…ตัดฟืน
打水 [dǎshuǐ] ต่า สุ่ย…ตักน้ำ

b.แสดงถึง การผลิต การ ถัก การ เกล้า / ผูก (ผม)
打家具 ต่า เจีย..า จวี้…ทำเครื่องเรือน
打毛衣 ต่า เหมา อี…..ถักเสื้อไหมพรม
打结 ต่า เจี๋ย…..ผูกเงื่อน

c.แสดงถึง ถือ / จับ ไว้ การมัด เปิดออก
打伞 ต่า สั่น….ถือร่ม
打包 ต่า เปา….ห่อ
打瓶盖 ต่า ผิง ไก้….เปิดฝาออก

d.แสดงถึง การทำงานที่ใช้แรงงาน การทำกริยาในกิจกรรมต่างๆ
打工 ต่า กง…. ทำงาน
打坐 ต่า จั้ว….(กริยานั่ง)เช่น พระอยู่ในวัดทำกริยาการพนมมือ

e.แสดงถึง ซื้อของ จ้างรถ
打酱油 ต่า เจี้ยง อิ๋ว…..ซื้อซอสถั่วเหลือง
打车 ต่า เชอร์ , 打的 ต่า ตี ……นั่งรถ (โดยการจ้าง เช่น นั่งแท็กซี่)

f.แสดงถึง ร่วมกิจกรรมการบันเทิง ร่วมกิจกรรมการกีฬา หรือ การแสดง
打麻将 ต่า ม๋า เจี้ยง…..เล่นไพ่นกกระจอก
打球 ต่า ฉิว….เล่นบอล
打太极拳 ต่า ไท่ จวี๋ เฉวียน….ร่ายรำมวยไท้เก๊ก

g.แสดงถึง ดำเนินการเกี่ยวกับ งานเขียน
打草稿 ต่า เฉ่า เก่า….เขียนต้นฉบับ
打格子 ต่า เก๋อ จึ….ตีตาราง
打证明 ต่า เจิ้งร์ หมิง….ทำใบแสดงหลักฐาน

h.แสดงถึง เอา ( สิ่ง ) ออก
打虫 ต่า ฉ๋งร์….ถ่ายพยาธิ

i.แสดงถึง การยิง / ส่งคลื่น ผ่านอุปกรณ์
打枪 ต่า เชียง….ยิงปืน
打电话 ต่า เตี้ยน ฮว่า….โทร.โทรศัพท์
打炮 ต่า เพ่า….ยิงปืนใหญ่
… ( 炮 เพ่า…..ปืนใหญ่ / เผา,ปิ้ง(ยาสมุนไพร) / เพา,อบ ผัดไฟแดง

j.แสดงถึง การทำให้ เข้าไปข้างใน
打针 ต่า เจินร์….ฉีดยา
打气 ต่า ฉี้….สูบลม / (มีความหมายว่า…ให้กำลังใจ ด้วยค่ะ)

Aug 082012
 

ครูจู สอนภาษาจีนกลาง

ภาษาจีนครั้งละคำ……. สำหรับผู้เริ่มเรียน

ครั้งนี้เสนอ 语气助词 [yǔqìzhùcí] คำเสริมน้ำเสียง

1. 吗? อ่านว่า….มะ ?
1.1 ไหม , หรือ (ใช้ในประโยคคำถาม)

您是王伟先生吗?
nínshì wángwěi xiānshēng ma?
ท่านคือ คุณหวังเหว่ย ใช่ ไหม

1.2 รึ , หรือ (ใช้ในประโยคย้อนถาม แสดงน้ำเสียงซักถาม ตำหนิ ต่อว่า โดยรูปยืนยันแสดงความหมายปฏิเสธ และรุปปฏิเสธ แสดงความหมาย ยืนยัน)

做错了你还敢抵赖吗?(抵赖 [dǐ​lài]​ ปฏิเสธ, to deny )
zuòcuòle nǐháigǎn dǐlài ma?
ทำผิดแล้วเธอยังกล้าปฏิเสธ(บิดพลิ้ว) อีก รึ

你还像个男子汉吗? (男子汉 [nán​zǐ​hàn] ลูกผู้ชาย, man)
nǐ háixiànggè nánzǐhàn ma ?
เธอยังเหมือนลูกผู้ชายอีก รึ

他这样不是逼我吗? (逼 [bī] บีบบังคับ, force)
tā zhèyàng bùshì bī wǒ ma ?
เขาทำแบบนี้ ไม่ใช่บีบบังคับฉันหรอก รึ
Continue reading »

Aug 082012
 

 

ศัพท์น่าสนใจ

 • 像素 [xiàngsù] พิกเซล, pixel
 • 液晶电视 [yèjīngdiànshì] ทีวีแอลซีดี
 • 液晶显示屏 [yèjīngxiǎnshìpíng] จอ LCD, liquid crystal display
 • 等离子电视 [děnglízǐ diànshì] PLASMA TV
 • 等离子屏幕 [děnglízǐ píngmù] จอพลาสม่า
 • LED电视 ทีวีแอลอีดี
 • 顶级分辨率 [dǐngjí fēnbiànlǜ] ความละเอียดสูงสุด
 • 采用 [cǎiyòng]ใช้สอย
 • 悬浮 [xuánfú] ลอยอยู่
 • 框 [kuàng] กรอบ
 • 典雅 [diǎnyǎ] หรูหรา
 • 融合 [rónghé] ผสมผสานกัน
 • 平滑曲线 [pínghuáqūxiàn] เส้นโค้งเรียบ
 • 流线型 [liúxiànxíng รูปลักษณ์โค้งมนสวยงาม
 • 边框 [biānkuàng] กรอบด้านข้าง
 • 凝练简洁 [níngliàn jiǎnjié] กระชับ ได้สัดส่วน
 • 细腻 [xìnì] ละเอียดอ่อน
 • 柔和 [róuhé] นุ่มนวล
 • 细节 [xìjié] รายละเอียด
 • 处理 [chǔlǐ] ขายในราคาที่ลดลง, จัดการกับ
 • 体现出 [tǐxiànchū] สะท้อนออกมาให้เห็นถึง, สัมผัสได้
 • 索尼 [Suǒní] โซนี่
 • 电子产品 [diànzǐchǎnpǐn] อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • 精湛 [jīngzhàn] ลึกล้ำ
 • 无风扇散热 [wúfēng shànsànrè] ไม่มีพัดลมระบายความร้อน
 • 超静音 [chāojìngyīn] เงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวน
 • 人性化设计 [rénxìnghuàshèjì] การออกแบบที่เข้ากับความต้องการของคนเรา
 • 充分 [chōngfèn] เต็มไปด้วย
 • 体现 [tǐxiàn] ประสบการณ์ที่สัมผัสได้, สะท้อนให้เห็นถึง
 • 高档 [gāodàng] คุณภาพสูง, top quality
 • 生活 [shēnghuó] การใช้ชีวิต
 • 品位 [pǐnwèi] ระดับคุณภาพ
  Continue reading »
Aug 082012
 
เครื่องดนตรี [乐器]

เครื่องดนตรี [乐器]

 • 乐器 [yuèqì] เครื่องดนตรี, musical instrument
 • 鼓 [gǔ] กลอง
 • 架子鼓 [jiàzigǔ] กลองชุด
 • 琴 [qín] พิณ
 • 打 [dǎ] ตี เช่น ตีกลอง (打架子鼓)
 • 敲打 [qiāodǎ] เคาะ, ตี
 • 弹 [tán] ดีด เช่น ดีดกีตาร์ (弹吉他)
 • 钢琴 [gāngqín] เปียโน
 • 键 [jiàn] แป้นคีย์ เช่น แป้นเปียโน (钢琴键)
 • 手风琴 [shǒufēngqín] หีบเพลง
 • 口风琴 [kǒufēngqín] เมาท์ออแกน, เมโลเดี้ยน
 • 竖琴 [shùqín] พิณใหญ่, harpe
 • 琵琶 [pípa] พีผา, pipa
 • 瑟 [sè] พิณหรือขิมชนิดหนึ่งของจีน
 • 筝 [zhēng] เจิง, กู่เจิง
 • 吉他 [jítā] กีตาร์
 • 电吉他 [diànjítā] กีตาร์ไฟฟ้า, electric guitar
 • 五弦琴 [wǔxiánqín] แบนโจ
 • 碰 [pèng] กระทบ,กระแทก
 • 吹 [chuī] เป่า
 • 号角 [hàojiǎo] เขาเป่าสัญญาณ
 • 笛 [dí] ขลุ่ย
 • 弦 [xián] สาย เช่น สายกีตาร์ (吉他弦)
 • 拉 [lā] สี เช่น สีไวโอลิน (拉小提琴 )
 • 小提琴 [xiǎotíqín] ไวโอลิน
 • 大提琴 [dàtíqín] เชลโล
 • 二胡 [èrhú] ซอสองสาย
 • 锣 [luó] ฆ้อง, gong
 • 钹 [bo] ฉาบ
 • 唱机 [chàngjī] เครื่องเล่นแผ่นเสียง
 • 录音 [lùyīn] บันทึกเสียง
 • 录音带 [lùyīndài] เทปคาสเซ็ท, cassette
 • 唱片 [chàngpiàn] แผ่นเสียง
 • 耳机 [ěrjī] หูฟัง
 • 扬声器 [yángshēngqì] ลำโพง
 • 麦克风 [màikèfēng] ไมโครโฟน, microphone他会演奏多种乐器。
  He can play a lot of different instruments.
Aug 072012
 
 • 放 [fàng] วาง
  –> 放在桌子上 วางไว้บนโต๊ะ
  –>  放物品  วางสิ่งของ
 • 放 [fàng] ใส่
  –> 做菜时放点儿蜂蜜营养又健康。
  –> 这菜太淡, 再放点儿盐。
  –> 放水 ใส่น้ำ –> 因为我喜欢吃原汁原味的汤,所以没有放水。
  放 [fàng] ปล่อย(to release)
  –> 爱他,就放他走吧! รักเขา ก็ปล่อยเขาไปเถอะ!
  –> 放鱼 ปล่อยปลา
  –> 放鸟 ปล่อยนก
 • 放在眼里 [fàngzàiyǎnlǐ]  ให้ความสำคัญ, อยู่ในสายตา –> 如果她当上经理助理就会把我们不放在眼里。
 • 放出 [fàngchū] ปล่อยออกมา  –> 工厂和汽车放出的废气严重污染大气。
 • 放下 [fàngxia] วางลง(to put down) –> 能放下是智慧,不放弃是慈悲。
 • 放下包袱 [fàngxiabāofu] วางภาระที่หนักลง (to lay down a heavy burden)
 • 放下屠刀,立地成佛 [fàngxiàtúdāo lìdìchéngfó] วางดาบ สำเร็จเป็นพระอรหันต์
 • 放不下 [fàngbuxià] วางไม่ลง, ปล่อยวางไม่ได้(to be unable to let go) –> 对不起!我真的放不下你。
 • 放不下心 [fàngbuxiàxīn] ไม่ไว้วางใจ (cannot stop worrying) –> 最让老婆放不下心的男人!
 • 放假 [fàngjià] วันหยุด(to have a holiday), ปิดเทอม –> 放假啦,我们去旅游吧! ปิดเทอมแล้วล่ะ พวกเราไปเที่ยวกันเถอะ
 • 放债 [fàngzhài] ผู้ให้กู้เงิน –> 让我们大家都放弃放债取利吧! ให้เราเลิกการให้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยนั้นเสียเถิด
  Continue reading »
Aug 032012
 

ดูรายการสดออนไลน์ TCCTV

ชื่อ TCCTV ช่องที่ 1

ชื่อ TCCTV ช่องที่ 2

สถานีโทรทัศน์ไทย-จีน (TCCTV) เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐของทั้งไทยและจีน สถานีโทรทัศน์ TCCTV เป็นสื่อโทรทัศน์ระบบ 2 ภาษา (จีน-ไทย) แห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยยึดหลัก “ยืนหยัดในไทย สนใจในจีน ผืนหน้าสู่อาเซียน เรียนรู้โลกกว้างไกล” ในด้านการบริหารนั้น บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นสื่อกลาง เป็นแหล่งรวบรวม แลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งทางด้านชีวิตความเป็นอยู่และข่าวสาร วัฒนธรรม ความบันเทิง การท่องเที่ยวและนันทนาการ ฯลฯ

สถานีโทรทัศน์ไทย-จีน (TCCTV) มีความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนให้มีความแน่นแฟ้น ยิ่งขึ้นและเป็นเวทีติดต่อสื่อสารสำคัญระหว่างชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก สถานีโทรทัศน์ไทย-จีน (TCCTV) จึงมุ่งเน้นการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของทั้ง จีนและไทย อีกทั้งส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความเข้าใจในทั้งสองประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการค้าทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

เป้า หมายและภารกิจของสถานีโทรทัศน์ไทย-จีน TCCTV เป็นสถานีในการเผยแพร่ภาพออกอากาศในระบบดาวเทียมถ่ายทอดในรูปแบบการผสมผสาน ข่าวสารข่อมูลและความบันเทิงด้านต่างๆเข้าด้วยกัน โดยมีคติในการบริหารคือ “ยึดมั่นในความเป็นไทย ใส่ใจความเป็นจีน หันหน้าสู่เอเชีย กว้างไกลสู่ระดับสากล “ โดยมีเป้าหมายสร้างสรรค์ในการสื่อสารแก่สังคมชาวจีนทั้งในประเทศไทยและ ภูมิภาคเอเชีย และเพื่อเป็นสื่อกลางการสื่อสารระหว่างประเทศไทยและแต่ละประเทศในภูมิภาค เอเชีย ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี การศึกษาและข่าวสารระหว่างกันในด้านความบันเทิง การท่องเที่ยวพักผ่อนหน่อยใจ กีฬาและการค้าระหว่างประเทศไทย-จีนสู่อาเซียน ให้ทั่วโลกได้เห็นรอยยิ้มของชาวไทย
สถานีโทรทัศน์ไทย-จีน 24 ชั่วโมง ผ่านช่องสัญญาณดาวเทียม NSS. 6 ในระบบ KU-BAND คลื่นความถี่ 11635 Symbol Rate: 27500 Porality:H โดยมีพื้นที่ครอบคลุมถึง 76 จังหวัดในประเทศไทยประเทศใกล้เคียง ได้แก่ ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ไต้หวันของประเทศจีน ประเทศจีนตอนใต้ และอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก

 

หากไม่สามารถรับชมได้ให้ทำการติดตั้ง Adobe Flash Player

โดยสามารถดาวน์โหลด Adobe Flash Player ได้โดยกดที่รูปภาพ

*ปิดโปรแกรม Browser ทุกโปรแกรมก่อนทำการติดตั้ง