ไฮไลท์ตัวอักษรจีนเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ   Click to listen highlighted text! ไฮไลท์ตัวอักษรจีนเพื่อฟังเสียงได้ค่ะ Powered By GSpeech
Aug 112012
 

เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในเร็วๆนี้ เพื่อนๆควรรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไว้ค่ะ

 • 国家 [guójiā] ประเทศ, รัฐ
 • 国际关系 [guójì guānxì] กั๋วจี้กวานซี=ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • 领事 [lǐngshì] หลิ่งซื่อ=กงสุล
 • 抵制 [dǐzhì] ตี่จื้อ=ควั่าบาตร
 • 外交 [wàijiāo] ไว่เจียว =การฑูต
 • 国防 [guófáng] กว๋อฝาง=ป้องกันประเทศ
 • 叛乱者 [pànluànzhě] พ่านล่วนเจ่อ=ผู้ก่อการร้าย
 • 救国 [jiùguó] จิ้วกว๋อ=กู้ชาติ
 • 核弹 [hédàn] เหอต้าน=ระเบิดนิวเคลียร์
 • 访问 [fǎngwèn] ฝั่งเวิ่น=เยี่ยมเยือน
 • 条约 [tiáoyuē] เถียวเยวีย=สนธิสัญญา
 • 联合国 [liánhéguó] เหลียนเหอกว๋อ=สหประชาชาติ
 • 友好关系 [yǒuhǎo guānxì] โหยวห่าวกวานซี=สัมพันธไมตรี
 • 使馆 [shǐguǎn] สือกว่าน=สถานฑูต
 • 领事馆 [lǐngshìguǎn] หลิ่งซื่อกว่าน=สถานกงสุล
 • 国防部 [guófángbù] กว๋อฝางปู้=กระทรวงกลาโหม
 • 国府 [guófǔ] กว๋อฝู่=รัฐบาลของประเทศ
 • 国际法 [guójìfǎ] กว๋อจี้ฝ่า=กฏหมายระหว่างประเทศ
 • 国民 [guómín] กว๋อหมิน=พลเมือง
 • 国事访问 [guóshì fǎngwèn] กว๋อจี้ฝ่างเวิ่น=การเยือนอย่างเป็นทางการของประมุขแห่งประเทศ/ผู้นำรัฐบาล
 • 国债 [guózhài] กว๋อไจ้=หนี้สินของรัฐบาล
 • 宾客 [bīnkè] ปิ่นเค่อ= แขก/อาคันตุกะ
 • 国界 [guójiè] กว๋อเจี้ย=พรมแดน
 • 战犯 [zhànfàn] จั้นฟ่าน=อาชญากรสงคราม
 • 东盟 [dōngméng] ตงเหมิง=อาเซียน
 • 干涉 [gānshè] กันเซ่อ=แทรกแซง
 • 军队 [jūnduì] จวินตุ้ย=กองทัพ
 • 外交部 [wàijiāobù] ไว่เจียวปู้=กระทรวงการต่างประเทศ
 • 外交官 [wàijiāoguān] ไว่เจียวกวาน=ทูต/นักการต่างประเทศ

เรียนภาษาจีนจากเฟสบุ๊ค : กลุ่มภาษาจีนกลางสำหรับผู้มีใจรัก 我爱汉语

Aug 102012
 

แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการทำงานค่ะ

 • 老板  [lǎobǎn] เถ้าแก่,เจ้าของกิจการ
 • 老板娘 [lǎobǎnniáng]  เถ้าแก่เนี้ย
 • 工作 [gōngzuò] ทำงาน –> 做工作
 • 办公 [bàngōng] ทำงาน
 • 办公用品 [bàngōngyòngpǐn] อุปกรณ์สำนักงาน
 • 办公软件 [bàn gōng ruǎn jiàn]  ซอร์ฟแวร์สำนักงาน(office software)
 • 办公室 [bàngōngshì]  ที่ทำงาน, ห้องทำงาน, สำนักงาน
 • 夜班 [yèbān] เย่ปัน=กะกลางคืน
 • 日班 [rìbān] ยื่อปัน=กะกลางวัน
 • 值班 [zhíbān] จื๋อปัน=เข้าเวร
 • 工资 [gōngzī] กงจือ=เงินเดือน
 • 退休金 [tuìxiūjīn] ทุ่ยซิวจิน=เงินบำนาญ
 • 工作经验 [gōngzuò jīngyàn] กงจั้วจิงเยี้ยน=ประสบการณ์ทำงาน
 • 加班 [jiābān] เจียปัน=ทำงานล่วงเวลา
 • 职业病 [zhíyèbìng] จื๋อเย่ปิ้ง=โรคที่เกิดจากสภาพของงานที่ทำ
 • 劳动福利 [láodòng fúlì] เหลาต้งฝูลี่=สวัสดิการ
 • 工会 [gōnghuì] กงฮุ่ย=สหภาพแรงงาน
 • 劳务合同 [láowù hétóng] เหลาอู้เหอทง=สัญญาจ้างงาน
 • 雇主 [gùzhǔ] กู้จู่=นายจ้าง
 • 雇员 [gùyuán] กู้หยวน=ลูกจ้าง
 • 售货员 [shòuhuòyuán] พนักงานขาย
 • 接待员 [jiēdàiyuán] พนกงานต้อนรับ
 • 打字员 [dǎzìyuán] พนักงานพิมพ์ดีด
 • 接线员 [jiēxiànyuán] พนักงานรับโทรศัพท์
 • 清洁员 [qīngjiéyuán] พนักงานทำความสะอาด
 • 司机 [sījī] พนักงานขับรถ
 • 警卫员 [jǐngwèiyuán] พนักงานรักษาความปลอดภัย security guard
 • 法定假期 [fǎdìng jiǎqī] ฝ่าติ้งเจี้ยชี=วันหยุดราชการ
 • 解雇 [jiěgù] เจี่ยกู้= เลิกจ้าง
 • 开除 [kāichú]  ไล่ออก(dismiss)  –> 我被公司开除了。
 • 辞职 [cízhí] ฉือจื๋อ=ลาออก
 • 炒鱿鱼 [chǎo​yóu​yú] ถูกไล่ออก –> 被老板炒了鱿鱼。 (炒老板的鱿鱼 เมื่อรู้ว่าจะถูกไล่ออกก็ชิงลาออกเสียก่อน)
 • 吃白饭 [chībáifàn] ตกงาน
 • 免职 [miǎnzhí] เหมี่ยนจื๋อ=ปลดจากตำแหน่ง
 • 产假 [chǎnjiǎ] ฉ่านเจี้ย=ลาคลอด
 • 病假 [bìngjiǎ] ปิ้งเจี้ย=ลาป่วย
 • 泡病号 [pàobìnghào] ป่วยการเมือง
 • 年休假 [niánxiūjiǎ] เหนียนซิวเจี้ย=ลาพักร้อนประจำปี
 • 请事假 [qǐngshìjiǎ] ฉิ่งซื่อเจี้ย=ลากิจ
 • 工伤 [gōngshāng] กงซาง=บาดเจ็บจากการทำงาน
 • 红利 [hónglì] หงลี่=โบนัส
 • 退休 [tuìxiū] ทุ่ยซิว=ปลดเกษียณ
 • 工作日 [gōngzuòrì] กงจั้วยื่อ=วันทำงาน
 • 工作时间 [gōngzuò shíjiān] กงจั้วสือเจียน=เวลาทำงาน
 • 罢工 [bàgōng] ป้ากง=หยุดงานประท้วง
 • 失业补助金 [shīyèbǔzhùjīn] ค่าชดเชยกรณีว่างงาน
 • 最低工资 [zuìdīgōngzī] ค่าแรงขั้นต่ำ
 • 加班费 [jiābānfèi] ค่าล่วงเวลา
 • 口头警告 [kǒutóujǐnggào] ตักเตือนด้วยวาจา
 • 警告单 [jǐnggàodān] หนังสือเตือน
 • 伤残抚恤金 [shāngcánfǔxùjīn] เงินช่วยเหลือกรณีทุพลภาพ
 • 解雇费 [jiěgùfèi] ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง
 • 伙食津贴 [huǒshíjīntiē] ค่าอาหาร(สวัสดิการที่บริษัทให้กับพนักงาน)
 • 取消合同 [qǔxiāohétong] บอกเลิกสัญญา
 • 退休金 [tuìxiūjīn] บำนาญ
 • 退职金 [tuìzhíjīn] บำเหน็จ
 • 勤奋奖 [qínfènjiāng] เบี้ยขยัน
 • 调整工资 [tiáozhěnggōngzī] ปรับค่าแรง
 • 伪造签字 [wěizàoqiānzì] ปลอมลายเซ็น
 • 伪造文件 [wěizàowénjiàn] ปลอมแปลงเอกสาร

เรียนภาษาจีนจากเฟสบุ๊ค : กลุ่มภาษาจีนกลางสำหรับผู้มีใจรัก 我爱汉语

Aug 102012
 

ภาษาจีน ครั้งละคำ…. ครั้งนี้ขอเสนอคำ 着

着 zhe เจอ และ zháo เจ๋าร์  (zhe เจอ ..อ่านออกเสียงพยางค์เบา นะคะ)
( คำนี้ อ่านได้หลายเสียง ความหมายก็ต่างกัน ครั้งนี้ขอเสนอ 2 เสียง ที่มีความถี่ในการใช้สูงกว่า )

1. 着 [zhe] เจอ ………อยู่ , …….ไว้ ( กริยา การกระทำ ซึ่งกำลังกระทำอยู่ … แสดงถึง ปัจจุบัน )

ตัวอย่าง……

1.1 โครงสร้าง….(กริยา) + 着 = กริยานี้กระทำอยู่

 • 他坐着 [ทาจั้วเจอ] เขานั่งอยู่ (ตอนนี้เขานั่งอยู่ ไม่ได้ไปไหน )
 • 这本书,你拿着 [เจ้อร์เปิ่นซูร์หนี่หนาเจอ] หนังสือเล่มนี้ คุณถือไว้นะ (ถือเอาไว้นะ อย่าเอาไปไหน)

1.2 โครงสร้าง…. (กริยา) + 着 + (กรรม) = กระทำ..สิ่งหนึ่ง ..อยู่

 • 我 看着 书 [หว่อขั้นเจอซูร์] ฉันอ่านหนังสืออยู่ ( ตอนนี้ฉันอ่านหนังสืออยู่นะ ไม่ได้ทำอย่างอื่น)

1.3 โครงสร้าง…. (กริยา) + 着 + (กริยา) + (กรรม) = กระทำสิ่งหนึ่ง และ กระทำอีกสิ่งหนึ่ง ในขณะเดียวกัน

 • 老师 …站着讲…课 [เหล่าซือร์…จั้นร์ เจอ เจี่ยง…เข้อ] คุณครู…ยืนบรรยาย… บทเรียนอยู่ (ยืนด้วย บรรยายด้วย)
 • 学生…坐着听…课 [เสวียเซิงร์…จั้วร์เจอทิง…เข้อ] นักเรียน…นั่งฟัง…บทเรียนอยู่ (นั่งด้วย ฟังด้วย)

************

2. 着 [zháo] เจ๋าร์ (ทำหน้าที่เป็นตัวบอกผลของ คำกริยาที่อยู่ข้างหน้ามัน)

คำแปล จะแปลคำบอกบรรลุผล ตามกริยาอาการของสิ่ง สิ่งนั้น ในภาษาไทย

ตัวอย่าง…..

2.1 โครงสร้าง ….. (กริยา) + 着zháo

 • 睡着 [สุ้ยร์เจ๋าร์] นอน…แล้วบรรลุผลการนอน = นอนหลับ
 • 没睡着 [เหมย สุ้ยร์ เจ๋าร์] นอน…แล้วไม่บรรลุผลในการนอน = นอนไม่หลับ

……………………………………………..

2.2 找着 [เจ่าร์เจ๋าร์] หา…. แล้วบรรลุผลในการหา = หาเจอ

 • 没找着 [เหมย เจ่าร์ เจ๋าร์] หา… แล้วไม่บรรลุผลในการหา = หาไม่เจอ

********

เพิ่มเติมนิดหน่อย

结果补语 [เจียกั่วปู๋หยี่ว์] คำเสริมกริยาบอกผล ใช้

 • 找着
 • 没找着

可能补语 [เข่อเหนิงปู๋หยี่ว์] คำเสริมกริยาบอกความเป็นไปได้ ใช้

 • 找得着
 • 找不着
Aug 102012
 

แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับตัวละครและตัวการ์ตูนชื่อดังค่ะ

 • 愤怒的小鸟 [fènnùdexiǎoniǎo] Angry Birds
 • 机器猫 /小叮当/多啦A梦 [jīqìmāo/xiǎodīngdāng/Duōla A mèng ]  โดราเอมอน
  • 时光机 shíguāngjī ไทม์แมชชีน
  • 任意门 rènyìmén ประตูสารพัดสถานที่/ประตูสารพัดนึก
  • 竹蜻蜓  zhúqīngtíng  คอปเตอร์ไม้ไผ่
 • 一休和尚 [yīxiūhéshàng] อีซิวเหอซัง=อิคิวซัง
 • 超人 [chāorén] เชาเหริน=ซูปเปอร์แมน
 • 猫和老鼠 [māohélǎoshǔ] เมาเหอเหลาสู่=ทอมกับเจอร์รี่
 • 柯南 [kēnán] เคอหนาน=โคนัน
 • 米老鼠 [mǐlǎoshǔ] หมีเหลาสู่=มิกกี้เมาส์
 • 小红帽 [xiǎohóngmào] เสี่ยวหงเม่า=หนูน้อยหมวกแดง
 • 啊啦丁 [aladīng] อ๋าลาติง=อาลาดิน
 • 龙珠 [lóngzhū] หลงจวู=ดราก้อนบอล
 • 睡眠公主 [shuìmián gōngzhǔ] ซุ่ยเหมียนกงจวู่=เจ้าหญิงนิทรา
 • 白雪公主 [báixuě gōngzhǔ] ไป๋เสวี่ยกงจวู่=สโนว์ไวต์
 • 灰姑娘 [huīgūniáng] ฮุยกูเหนียง=ซินเดอเรลล่า
 • 吸血鬼 [xīxiěguǐ] ซีเสวียกุ่ย=แวมไพร์
 • 狼人 [lángrén] หลางเหริน=มนุษย์หมาป่า
 • 乃伊 [mùnǎiyī] มู่ไหน่อี=มัมมี่
 • 小矮人 [xiǎoǎirén] เสียวไอ่เหริน=คนแคระ
 • 卡通 [kǎtōng] ข่าทง=การ์ตูน
 • 神话 [shénhuà] เสินฮว่า=เทพนิยาย
 • 骑士 [qíshì] ฉีซื่อ=อัศวิน
 • 大侠 [dàxiá] ต้าเสีย=จอมยุทธ์

 

เรียนภาษาจีนจากเฟสบุ๊ค : กลุ่มภาษาจีนกลางสำหรับผู้มีใจรัก 我爱汉语

Aug 102012
 

你喜欢看哪种电影?คุณชอบดูหนังประเภทไหน
你喜欢看什么类型的电影?คุณชอบดูหนังรูปแบบไหน
你喜欢看什么电影? คุณชอบดูหนังอะไร
你喜欢在电影院看什么片?อยู่ที่โรงหนังคุณชอบดูหนังอะไร

我喜欢看。。。

หนังประเภทต่างๆค่ะ

 • 恐怖片 [kǒngbùpiàn] ข่งปู้เพี่ยน=หนังสยองขวัญ
 • 战争片 [zhànzhēngpiàn] จ้านเจิงเพี่ยน=หนังสงคราม
 • 爱情片 [àiqíngpiàn] อ้ายฉิงเพี่ยน=หนังรักโรแมนติก
 • 奇幻片 [qíhuànpiàn] ฉีฮ่วนเพี่ยน=หนังแฟนตาซี
 • 好莱坞片 [hǎoláiwùpiàn] ห่าวไหลอูเพี่ยน=หนังฮอลลีวูด
 • 动作片 [dòngzuòpiàn] ต้งจั้วเพี่ยน=หนังแอ็คชั่น
 • 侦探片 [zhēntànpiàn] เจินท่านเพี่ยน=หนังสืบสวน
 • 喜剧片 [xǐjùpiàn] สี่จวี้เพี่ยน=หนังตลก
 • 古装片 [gǔzhuāngpiàn] กู่จวางเพี่ยน=หนังย้อนยุค
 • 武侠片 [wǔxiápiàn] อู่เสียเพี่ยน=หนังกำลังภายใน
 • 卡通片 [kǎtōngpiàn] ข่าทงเพี่ยน=หนังการ์ตูน
 • 动画片 [dònghuàpiàn] ต้งฮั่วเพี่ยน=หนังแอนิเมชั่น
 • 情色片 [qíngsèpiàn] ฉิงเซ่อเพี่ยน=หนังอีโรติก
 • 纪录片 [jìlùpiàn] จี้ลู่เพี่ยน=หนังสารคดี
 • 惊险片 [jīngxiǎnpiàn] จิงเสี่ยนเพี่ยน=หนังผจญภัย

เรียนภาษาจีนจากเฟสบุ๊ค : กลุ่มภาษาจีนกลางสำหรับผู้มีใจรัก 我爱汉语

Aug 092012
 

ศัพท์จีนเกี่ยวกับราชวงศ์

 • 王朝 [wángcháo] หวางเฉา=ราชวงศ์/ราชสำนัก
 • 皇族 [huángzú] หวงจู๋=พระราชนิกูล
 • 圣旨 [shèngzhǐ] เซิ่งจื่อ=พระราชโองการ
 • 皇帝 [huángdì] หวงตี้=กษัตริย์/พระราชา
 • 贵妃 [guìfēi] กุ้ยเฟย=เจ้าจอม/พระสนมเอก
 • 皇后 [huánghòu] หวงโอ่ว=พระราชินี
 • 皇太后 [huángtàihòu] หวงไท่โฮว=พระพันปี/พระราชชนนี
 • 王子 [wángzǐ] หวางจื่อ=พระราชโอรส
 • 公主 [gōngzhǔ] กงจู่=พระราชธิดา
 • 王妃 [wángfēi] หวางเฟย=พระชายา
 • 驸马 [fùmǎ] ฟู่หม่า=ราชบุตรเขย
 • 大臣 [dàchén] ต้าเฉิน=เสนาบดี
 • 朝臣 [cháochén] เฉาเฉิน=อำมาตย์
 • 国师 [guóshī] กั๋วซือ=ราชครู
 • 嫔妃 [pínfēi] ผินเฟย=นางสนม
 • 忠臣 [zhōngchén] จงเฉิน=ตงฉิน(ขุนนางสุจริต)
 • 奸臣 [jiānchén] เจียนเฉิน=กังฉิน(ขุนนางทุจริต)
 • 昏君 [hūnjūn] ฮุนจวิน=ทรราช
 • 宦官 [huànguān] ห้วนกวน=ขันที
 • 官员 [guānyuán] กวนเหวียน=ขุนนาง
 • 黎明 [límíng] หลีหมิน=ประชาชน/ราษฎร์
 • 宫殿 [gōngdiàn] กงเตี้ยน=พระตำหนัก
 • 宫廷 [gōngtíng] กงถิ่ง=พระราชวัง/พระราชสำนัก
 • 皇位 [huángwèi] หวงเว่ย=พระราชบัลลังก์ของพระจักรพรรดิ์
 • 王储 [wángchǔ] หวางฉู่=รัชทายาท/มกุฏราชกุมาร
 • 王位 [wángwèi] หวางเว่ย=ราชบัลลังก์

เรียนภาษาจีนจากเฟสบุ๊ค : กลุ่มภาษาจีนกลางสำหรับผู้มีใจรัก 我爱汉语

Aug 092012
 

ครูจู สอนภาษาจีนกลาง
ภาษาจีน ครั้งละคำ…… สำหรับผู้เริ่มเรียน

ครั้งนี้ เสนอคำว่า 得
อ่านว่า… เตอ / เต๋อ / เต่ย

อ่านได้ สามเสียง มีความแตกต่างดังนี้ค่ะ

1 … 得 เตอ (อ่านเสียงพยางค์เบา)

1.1
โครงสร้าง
(คำกริยา) + 得 = (กริยานี้ กระทำได้)
(คำกริยา) + 不得 = (กริยานี้ กระทำไม่ได้)

他去得,我也去得。
ทา ฉวี้ เตอ , หว่อ เหยี่ย ฉวี้ เตอ
เขาไปได้ ฉันก็ไปได้เหมือนกัน

我只一次见过他,记不得他叫什么名字?
หว่อ จื่อ อี๋ ฉื้อ เจี้ยน กั้ว ทา , จี้ ปู้ เตอ ทา เจี้ยว เสิน เมอ หมิง จึ?
ฉันเจอเขาแค่ครั้งเดียว จำไม่ได้ว่า เขาชื่ออะไร

1.2
โครงสร้าง
(คำกริยา) + 得 + (บทเสริมกริยา)…….= (กริยานี้ กระทำได้ไหว)
(คำกริยา) + 不 + (บทเสริมกริยา)…….= (กริยานี้ กระทำไม่ไหว)

这张桌子小我一个人 搬 得 动。
เจ้อร์ จังร์ จัวร์ จึ เสี่ยว . หว่อ อี๋ เก้อ เยิ๋นร์ ปัน เตอ ต้ง
โต๊ะตัวนี้ เล็ก . ฉันคนเดียว ย้ายได้ / ย้ายไหว

这张桌子很大他一个人 搬 不 动。
เจ้อร์ จังร์ จัวร์ จึ เหิ่น ต้า . ทา อี๋ เก้อ เยิ๋นร์ ปัน ปู๋ ต้ง
โต๊ะตัวนี้ใหญ่มาก .เขาคนเดียว ย้ายไม่ไหว / ย้ายไม่ได้

这张桌子很大要五六个人才 搬 得 动。
เจ้อร์ จังร์ จัวร์ จึ เหิ่น ต้า เย่า อู่ หลิ้ว เก้อ เยิ๋นร์ ไฉ ปัน เตอ ต้ง
โต๊ะตัวนี้ใหญ่มาก ต้อง 5-6 คน จึงจะ ย้ายไหว / ย้ายได้

这张桌子很小我一个人哪能 搬 不 动。
เจ้อร์ จังร์ จัวร์ จึ เหิ่น เสี่ยว หว่อ อี๋ เก้อ เยิ๋นร์ หน่า เนิ๋ง ปัน ปู๋ ต้ง
โต๊ะตัวนี้ เล็กมาก ฉันคนเดียว จะยกไม่ไหว ได้อย่างไรกัน =(ยกไหว)

1.3
จะทำหน้าที่เป็นคำช่วยเสริมโครงสร้างประโยค ใช้วางหลังคำกริยา(หรือคำคุณศัพท์) เพื่อเชื่อมคำกริยา(หรือคำคุณศัพท์) กับส่วนเสริมกริยา โดยทั่วไปมักใช้อธิบายรายละเอียดลักษณะอาการ / การกระทำ

โครงสร้าง…..
(คำกริยา)……….+ 得 + ….(บอกผลของ อาการ การกระทำ)
(คำคุณศัพท์ )….+ 得 + ….(บอกผลของ อาการ การกระทำ)

跑得快 …….. เผ่า เตอ ไขว้ …….วิ่งได้เร็ว
(บอกผลของการ วิ่ง…. ว่าวิ่งได้เร็ว )…. (นะจ๊ะจะบอกให้)

跑得不快…..เผ่า เตอ ปู้ ไขว้….. วิ่งได้ ไม่เร็ว
(บอกผลของการ วิ่ง…. ว่า ได้ไม่เร็ว)….. (นะนะ อย่ามาว่ากัน อิอิ)

唱得好 ……….ฉั้งร์ เตอ ห่าว……..ร้องได้ดี (唱 ร้อง..เพลง)
(บอกผลของการร้องเพลง… ว่าร้อง ได้ดี )…. (ชมกันเข้าไป)

唱得不好….. ฉั้งร์ เตอ ปู้ ห่าว …. ร้องได้ไม่ดี
(บอกผลของการร้องเพลง… ว่าร้อง ได้ไม่ดี…….(เอาซะเล๊ย )

今天天气 热 得 很。
จิน เทียน เทียน ฉี้ เย่อร์ เตอ เหิ่น
วันนี้อากาศ ร้อน มาก

Continue reading »

Aug 092012
 

ภาษาจีนที่คนไทยมักใช้ผิด 常见病句

มีนักศึกษาคนไทยคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องพักอาจารย์เพื่อส่งการบ้านภาษาจีน เมื่ออาจารย์เห็นว่าเป็นเวลาเกือบบ่ายโมงแล้ว จึงทักนักศึกษาด้วยความเอาใจใส่ ว่า “你吃饭了吗?Nǐ chī fàn le ma?เธอทานข้าวมาแล้วหรือยัง”

นักศึกษาตอบอาจารย์ด้วยภาษาจีนว่า

“我还不吃饭,我要去吃饭了。”
“Wǒ hái bù chī fàn, wǒ yào qù chī fàn le.”

พอพูดเสร็จ ก็ยกมือไหว้พร้อมกล่าวลาอาจารย์และเดินออกจากห้องพักอาจารย์ไป โดยไม่ทันรอให้อาจารย์ถามต่อเพื่อคลี่คลายความสงสัยที่เกิดขึ้นในใจว่า เกิดอะไรขึ้นกับนักศึกษา นักศึกษามีเรื่องกลุ้มใจอะไรถึงทานข้าวไม่ลงหรือไม่ยอมทานข้าว ฯลฯ
ทว่า หลังจากอาจารย์นั่งทบทวนประโยคที่นักศึกษาคนดังกล่าวพูด ในที่สุดก็เข้าใจความหมายที่นักศึกษาต้องการสื่อ คือ‘หนูยังไม่ (ได้) ทานข้าว (แต่) หนูจะไปทานข้าว (เดี๋ยวนี้) แล้วค่ะ’ ซึ่งควรใช้คำว่า没แทนที่คำว่า不จึงเป็นประโยคที่ถูกต้อง คือ

“我还没吃饭,我要去吃饭了。
Wǒ hái méi chī fàn, wǒ yào qù chī fàn le.”

วิเคราะห์: ข้อความที่นักศึกษาพูดไม่ได้ผิดเรื่องการวางตำแหน่งของคำหรือการเรียบเรียงถ้อยคำแต่อย่างใด แต่ผิดที่การเลือกใช้คำระหว่าง 不และ没จนนำไปสู่ความคลาดเคลื่อนในการสื่อความหมาย ซึ่งผิดไปจากความต้องการของผู้พูด และทำให้อาจารย์ผู้รับสารเกิดความสงสัย

คำว่า不และ没ล้วนเป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้วางหน้าคำกริยา บอกปฏิเสธในรูป 不 + v และ 没+ v เช่น ‘不吃 (bù chī),不去(bù qù),不看(bù kàn)……’กับ‘没吃(méi chī),没去(méi qù),没看(méi kàn)……’เป็นต้น

แต่คำว่า 不และ没มีความแตกต่างในแง่การสื่อความหมาย โดยสามารถเปรียบเทียบการใช้ ‘不 + v และ没+ v’ ได้ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

不เเปลว่า ไม่ 没เเปลว่า ไม่ได้
不吃 เเปลว่า ไม่กิน 没吃เเปลว่า ไม่ได้กิน
不去 เเปลว่า ไม่ไป 没去เเปลว่า ไม่ได้ไป
不看 เเปลว่า ไม่ดู 没看เเปลว่า ไม่ได้ดู
不吃饭 เเปลว่า ไม่กินข้าว 没吃饭เเปลว่า ไม่ได้กินข้าว

จากความหมาย ‘ไม่ + v’ กับ ‘ไม่ได้+ v’ คงเห็นความแตกต่างระหว่างคำว่า不และ没ได้อย่างชัดเจน โดย不ใช้บอกปฏิเสธโดยเน้นที่เจตนาหรือความตั้งใจของผู้ส่งสารเป็นหลัก เช่น ไม่อยาก ไม่ยอม ไม่ต้องการ ฯลฯ ส่วน 没 ใช้บอกเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งไม่ได้เกิดขึ้น ณ เวลาที่พูด โดยไม่สื่อความตั้งใจของผู้ส่งสารแต่อย่างใด

ข้อสังเกต: คำว่า 没ย่อมาจาก 没有(méi yǒu)ซึ่งแปลว่า ไม่มี เมื่อใช้ตามลำพังแต่ในขณะที่ใช้ในรูปแบบประโยค没有+ v จะสื่อความหมาย ‘ไม่ได้กระทำสิ่งใด’ เช่นเดียวกับ ‘没+ v’ เช่น 没有吃 (méi yǒu chī ไม่ได้กิน), 没有去(méi yǒu qù ไม่ได้ไป),没有看(méi yǒu kàn ไม่ได้ดู)เป็นต้นอนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนระหว่าง‘ไม่มี’ กับ ‘ไม่ได้’ ขอกล่าวสรุปด้วยการยกตัวอย่างง่ายๆ ดังนี้

没有+Nแปลว่า ‘ไม่มีสิ่งใด’เช่น 我没有书。(Wǒméi yǒu shū.ฉันไม่มีหนังสือ) เป็นต้น
没有+V แปลว่า ‘ไม่ได้กระทำสิ่งใด’เช่น 我没有看书。(Wǒméi yǒu kàn shū. ฉันไม่ได้อ่านหนังสือ) เป็นต้น

อ้างอิงจาก : www.อาศรมสยาม-จีนวิทยา.com

Aug 082012
 

เรามารู้จักกับรถยนต์ไฮบริดกันดีฝ่า….

รถยนต์ไฮบริด 混合动力汽车

รถยนต์ไฮบริด 混合动力汽车

新一代丰田普锐斯详解

 • 混合动力汽车 [hùnhé dònglì qìchē] รถไฮบริด (Hybrid)
 • 普锐斯 [Pǔruìsī] Prius
 • 丰田 [Fēngtián] Toyota
 • 丰田普锐斯 [Fēngtián Pǔruìsī] Toyota Prius
 • 混合 [hùnhé] Hybrid
 • 动力 [dònglì] กำลัง
 • 汽车 [qìchē] รถยนต์
 • 详解 [xiángjiě] อธิบายรายละเอียด

…ก่อนจากกันขอฝากข้อพระคัมภีร์สองข้อครับ

愚昧人不喜欢明白事理,只喜欢显露自己的心意
คนโง่ไม่เพลิดเพลินในความเข้าใจ แต่เพลิดเพลินในการแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั้น

愚昧 [yúmèi] ไม่รู้, โง่เขลาProverbs 18:2
————————————
人口中的言语如同深水,智慧的泉源好像涌流的河水
คำปากของคนเราเป็นดั่งน้ำลึก น้ำพุแห่งปัญญาเหมือนลำธารน้ำเชี่ยวProverbs 18:4
Aug 082012
 

ภาษาจีนครั้งละคำ ครั้งนี้ขอเสนอคำ….. 就 vs 才

就 จิ้ว vs 才 ไฉ ยังมีลักษณะการใช้ ที่ต่างออกไปอีกบ้าง
ครั้งนี้ เสนอการใช้ แบบพื้นๆ เข้าใจง๊ายง่าย ค่ะ….
ตัวอย่าง………………..

就 จิ้ว ก็…………แล้ว
แสดงถึง….. เร็ว….กว่าเวลาปกติที่ปฏิบัติโดยทั่วไป
หรือ เร็ว…กว่าเวลาที่นัดกันไว้

学校上午八点半上课,Zhang lipan 上午七点就到学校了。

เสวีย เสี้ยว สั้งร์ อู่ ปา เตี่ยน ปั้น สั้งร์ เข้อ , Zhang lipan สั้งร์ อู่ ชี เตี่ยน จิ้ว เต้า เสวีย เสี้ยว เลอ
โรงเรียน เข้าเรียนตอนเช้าแปดโมงครึ่ง , Zhang lipan เช้าเจ็ดโมง ก็ มาถึงโรงเรียน แล้ว
( แปดโมงครึ่ง เป็นเวลาปกติโทยทั่วไปที่โรงเรียนเข้าเรียน มาถึงเจ็ดโมง ถือว่ามา เร็ว กว่าเวลา)

公司上午十点开会,林经理上午九点就先来到了。

กง ซือ สั้งร์ อู่ สือร์ เตี่ยน ไค หุ้ย , หลิน จิง หลี่ สั้งร์ อู่ จิ่ว เตี่ยน จิ้ว เซียน ไหล เต้า เลอ
บริษัทเปิดประชุมเช้าสิบโมง , ผู้จัดการหลิน เช้าเก้าโมง ก็ มาถึงก่อน แล้ว
( นัดสิบโมง มาถึง เก้าโมง ถือว่า..มาเร็ว…กว่าเวลาที่นัด )

……………………………………………………..

才 ไฉ ค่อย……../ เพิ่งจะ…….
แสดงถึง….. ช้า….กว่าเวลาปกติที่ปฏิบัติโดยทั่วไป
หรือ ช้า…กว่าเวลาที่นัดกันไว้

学校上午八点半上课,李东 上午九点才到学校。

เสวีย เสี้ยว สั้งร์ อู่ ปา เตี่ยน ปั้น สั้งร์ เข้อ , หลี่ ตง สั้งร์ อู่ จิ่ว เตี่ยน ไฉ เต้า เสวีย เสี้ยว
โรงเรียน เข้าเรียนตอนเช้าแปดโมงครึ่ง , หลี่ ตง เช้าเก้าโมง ค่อย มาถึงโรงเรียน
( แปดโมงครึ่ง เป็นเวลาปกติโทยทั่วไปที่โรงเรียนเข้าเรียน มาถึงเก้าโมง ถือว่ามา ช้า กว่าเวลา)

公司上午十点开会,他上午十点半才到。

กง ซือ สั้งร์ อู่ สือร์ เตี่ยน ไค หุ้ย , ทา สั้งร์ อู่ สือร์ เตี่ยน ปั้น ไฉ เต้า
บริษัทเปิดประชุมเช้าสิบโมง , เขา เช้าสิบโมงครึ่ง เพิ่งมาถึง
( นัดสิบโมง มาถึง สิบโมงครึ่ง ถือว่า..มาช้า…กว่าเวลาที่นัด )

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech