Jul 102015
 

หมวดศัพท์น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียกญาติพี่น้องของทั้งฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยาค่ะ (เครดิตศัพท์จากเพจเรื่องจีนๆ)

ญาติพี่น้องฝ่ายสามี

 • พ่อสามี 公公 (gōnggong)
 • แม่สามี 婆婆 (pópo)
 • พี่ชายสามี 大伯子 (dà bǎi zi)
 • น้องชายสามี 小叔子 (xiǎoshūzi)
 • พี่สาวสามี 大姑子 (dàgūzi)
 • น้องสาวสามี 小姑子 (xiǎogūzi)
 • ญาติพี่น้องฝ่ายภรรยา พ่อภรรยาหรือพ่อตา 岳父 (yuèfù)
 • แม่ภรรยาหรือแม่ยาย 岳母 (yuèmǔ)
 • พี่ชายภรรยา 大舅子 (dàjiùzi)
 • น้องชายภรรยา 小舅子 (xiǎojiùzi )
 • พี่สาวภรรยา 大姨子 (dàyízi)
 • น้องสาวภรรยา 小姨子 (xiǎoyízi )

*** เคยมีข้อสอบPat7.4 ข้อ 1 สอบวันที่8 ตุลาคมปี 2545 ถามว่า

对妻子的母亲应当称为……….。(ควรเรียกแม่ของภรรยาว่าอย่างไร? )

1) 伯母
2) 岳母
3) 婆母
4) 姨母

คำตอบคือ ข้อ 2 นั่นเองค่ะ เพราะ 岳母 หมายถึง “แม่ยาย”

May 232015
 

แจกศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆ

 • 水费 shuǐ fèi ค่าน้ำ
 • 电费 diànfèi ค่าไฟ
 • 学费 xuéfèi ค่าเล่าเรียน
 • 广告费 guǎnggào fèi ค่าโฆษณา
 • 生活费 shēnghuófèi ค่าครองชีพ
 • 加班费 jiābān fèi ค่าล่วงเวลา
 • 电话费 diànhuà fèi ค่าโทรศัพท์
 • 工资 gōngzī ค่าจ้าง/ค่าแรง
 • 最低工资 zuìdī gōngzī ค่าแรงขั้นต่ำ
 • 罚款 fákuǎn ค่าปรับ
 • 杂费 záfèi ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
 • 解雇费 jiěgù fèi ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง
 • 运费 yùnfèi ค่าระวาง
 • 搬运费 bānyùn fèi ค่าขนย้ายสิ่งของ
 • 经济费 jīngjì fèi ค่านายหน้า
 • 报酬 bàochou ค่าตอบแทน
 • 车费 chē fèi ค่าโดยสารรถ
 • 损失费 sǔnshī fèi ค่าเสียหาย
 • 赔偿金 péicháng jīn ค่าสินไหมทดแทน
 • 银行手续费 yínháng shǒuxù fèi ค่าธรรมเนียมธนาคาร
 • 租房费 zūfáng fèi ค่าเช่าบ้าน
 • 租地费 zū dì fèi ค่าเช่าที่
 • 公费 gōngfèi ค่าใช้จ่ายของรัฐ
 • 邮费 yóufèi ค่าไปรษณียากร
 • 泰铢的价值 tàizhū de jiàzhí ค่าเงินบาท
 • 折旧费 zhéjiù fèi ค่าเสื่อมราคา
 • 手续费/ 服务费 shǒuxù fèi /fúwù fèi ค่าธรรมเนียม
May 232015
 

有两个动物名称的成语 สำนวนจีนที่มีชื่อสัตว์ 2 ชนิดอยู่ในสำนวนเดียวกันค่ะ

1) 马马虎虎 mǎmǎhūhū (马=ม้า ,虎= เสือ) เลินเล่อ,ไม่รอบคอบ,สะเพร่า, ทำอะไรไม่ระมัดระวัง

2) 狐假虎威 hújiǎhǔwēi (狐=สุนัขจิ้งจอก ,虎=เสือ) สุนัขจิ้งจอกแอบอ้างบารมีเสือ (อุปมาว่า แอบอ้างบารมีข่มเหงผู้อื่น)

3) 杀鸡吓猴 shājīxiàhóu (鸡=ไก่ ,猴 =ลิง) เชือดไก่ให้ลิงดู (ทำโทษคนหนึ่งเพื่อให้คนอื่นกลัว)

4) 鹤立鸡群 hèlìjīqún (鹤 = นกกระเรียน,鸡=ไก่) นกกระเรียนในฝูงไก่ (ผู้ที่มีความโดดเด่นหนือผู้อื่น)

5) 指鹿为马 zhǐlùwéimǎ (鹿=กวาง,马=ม้า) ชี้กวางเป็นม้า (กลับดำเป็นขาว)

6) 牛头不对马嘴 niútóu bùduì mǎ zuǐ (牛=วัว,马=ม้า) หัววัวไม่ตรงกับปากม้า (ตอบไม่ตรงคำถามหรือเรื่องราวไม่สอดคล้องกัน)

7) 虎头蛇尾 hǔtóushéwěi (虎=เสือ,蛇=งู) หัวเสือหางงู (เริ่มต้นได้สวยงาม แต่จบลงแบบแย่) /(การทำงานในตอนเริ่มต้นดูตั้งอกตั้งใจมากแต่สุดท้ายกลับสุกเอาเผากิน)

8) 车水马龙 chēshuǐmǎlóng (马=ม้า,龙=มังกร) คน/รถราวิ่งกันขวักไขว่

9) 狼吞虎咽 lángtūnhǔyàn (狼=หมาป่า,虎=เสือ) หมาป่ากลืน เสือกลืน (อุปมาว่า กินอย่างตะกละตะกลาม)

10) 龙马精神 lóngmǎjīngshén (龙=มังกร,马=ม้า) ขอให้มีพลังกายพลังใจดุจม้า/มังกร , ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง (เป็นคำอวยพร)

11) 鹬蚌相争 yùbàngxiāngzhēng(鹬= นกกระยาง,蚌=หอยกาบ) นกกระยางสู้กับหอยกาบ (สองฝ่ายที่ต่อสู้กันต่างไม่ได้รับผลประโยชน์ แต่กลับให้ฝ่ายที่สามกอบโกยผลประโยชน์ไป)

12) 狼心狗肺 lángxīngǒufèi (狼=หมาป่า,狗=สุนัข) จิตใจเหี้ยมโหดเยี่ยงหมาป่า ,ลมหายใจเยี่ยงสุนัข (ไม่มีคราบความเป็นคน)

13) 鸡犬不宁 jīquănbùníng (鸡=ไก่,犬=สุนัข) แม้แต่สุนัขและไก่ก็อยู่ไม่เป็นสุข(รบกวนก่อความเดือดร้อนกันไปทั่ว)

ติดตามได้ในเฟส Nawarat Aon

May 142015
 

ปุจฉาสรรพนามในภาษาจีนค่ะ

1) 谁 shuí ใคร? (ใช้ถามหาคน) เช่น

 • 他是谁?
  Tā shì shuí?
  เขาเป็นใคร?
 • 桌子上的书是谁的?
  Zhuōzi shàng de shū shì shuí de.
  หนังสือที่อยู่บนโต๊ะเป็นของใคร?

2) 几 jǐ กี่? (ใช้ถามจำนวนที่คาดว่าไม่เกินสิบ /ใช้ถามเวลา) เช่น

 • 你有几个儿子?
  Nǐ yǒu jǐ gè er zi?
  คุณมีลูกชายกี่คน?
 • 你早上几点起床?
  Nǐ zǎoshang jǐ diǎn qǐchuáng
  ตอนเช้าคุณตื่นกี่โมง?

3) 什么 shénme อะไร? เช่น

 • 这是什么书?
  Zhè shì shénme shū?
  นี่คือหนังสืออะไร?
 • 你正在找什么?
  Nǐ zhèngzài zhǎo shénme?
  คุณกำลังหาอะไร?
 • 你最爱吃什么?
  Nǐ zuì ài chī shénme
  คุณชอบกินอาหารอะไรมากที่สุด?

4) 怎么 zěnme อย่างไร?/ยังไง? เช่น

 • 你知道吗这个汉字怎么写?
  Nǐ zhīdào ma zhège hànzì zěnme xiě?
  เธอรู้ไหมว่า อักษรจีนตัวนี้เขียนยังไง?
 • 这个词怎么念?
  Zhège cí zěnme niàn?
  คำนี้อ่านยังไง?

5) 哪/哪儿/哪里 nǎ /nǎr/ nǎlǐ ไหน? ที่ไหน? เช่น

 • 你最喜欢哪一种颜色?
  Nǐ zuì xǐhuān nǎ yī zhǒng yánsè?
  คุณชอบสีไหนมากที่สุด?
 • 你想吃哪一个苹果?
  Nǐ xiǎng chī nǎ yīgè píngguǒ?
  คุณอยากกินแอปเปิ้ลลูกไหน?
 • 你是哪里人?
  Nǐ shì nǎlǐ rén?
  คุณเป็นคนที่ไหน?
 • 你是哪国人?
  Nǐ shì nǎ guórén?
  คุณเป็นคนประเทศไหน?
 • 他在哪儿工作?
  Tā zài nǎr gōngzuò?
  เขาทำงานที่ไหน?

6) 怎样/怎么样 zěnme /zěnme yàng เป็นอย่างไร?/ เป็นยังไง? เช่น

 • 听说你不舒服,现在怎么样?
  Tīng shuō nǐ bú shūfú, xiànzài zěnme yàng?
  ได้ยินว่าเธอไม่สบาย ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง?
 • 今天天气怎么样?
  Jīntiān tiānqì zěnme yàng
  วันนี้อากาศเป็นอย่างไร?

7) 什么时候 shénme shíhòu เมื่อไหร่? เช่น

 • 我们什么时候出发?
  Wǒmen shénme shíhòu chūfā?
  พวกเราจะออกเดินทางเมื่อไหร่?

8) 多少 duōshǎo เท่าไหร่? เช่น

 • 你的电话号码是多少?
  Nǐ de diànhuà hàomǎ shì duōshǎo?
  หมายเลขโทรศัพท์ของคุณคือหมายเลขอะไร?
 • 这个多少钱?
  Zhège duōshǎo qián?
  อันนี้ราคาเท่าไหร่?
 • 苹果一斤多少钱?
  píngguŏ yì jīn duō shăo qián?
  แอปเปิ้ลครึ่งกิโลราคาเท่าไหร่?

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Mar 302015
 

เกร็ดความรู้ภาษาจีนเรื่องการใช้ “多么 duōme” ค่ะ

1) ใช้ในประโยคอุทาน แสดงถึงระดับที่สูงหรือมาก => ….ยิ่งนัก,….เป็นอย่างมาก,…เป็นอย่างยิ่ง เช่น

 • 她是多么好的老师啊! tā shì duōme hǎo de lǎoshī a หล่อนช่างเป็นครูที่ดียิ่งนัก!
 • 景色多么漂亮啊! jǐngsè duōme piàoliang a ทัศนียภาพช่างงดงามยิ่งนัก!
 • 那个姑娘多么可爱啊! nàgè gūniang duōme kě’ài a หญิงสาวผู้นั้นน่ารักยิ่งนัก!

2) ใช้ในประโยคเชิงซ้อนที่มีความสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไข มักใช้คู่กับ 不管(ไม่ว่า),无论 (ไม่ว่า) => …..เพียงใด,…..แค่ไหน เช่น

 • 无论你多么聪明,也不可能什么都知道!
  wúlùn nǐ duōme cōngmíng, yě bù kěnéng shénme dōu zhīdào
  ไม่ว่าคุณจะฉลาดแค่ไหน คุณก็ไม่สามารถรู้ทุกเรื่อง !!!

3) ใช้ในประโยคคำถาม ใช้ถามระดับหรือปริมาณ => ….แค่ไหน,….เท่าไหร่ เช่น

 • 你家离学校多么远? nǐ jiā lí xuéxiào duōme yuǎn บ้านของคุณไกลจากโรงเรียนแค่ไหน?
 • 从这里到教堂多么远? cóng zhèlǐ dào jiàotáng duōme yuǎn จากที่นี่ไปโบสถ์ไกลแค่ไหน?
 • 这件事到底有多么重要啊? zhè jiàn shì dàodǐ yǒu duōme zhòngyào a เรื่องนี้มันสำคัญแค่ไหนกันเชียว?

หมายเหตุ: 多么 duōme สามารถใช้เป็น 多 duō เฉยๆก็ได้ค่ะ เช่น

 • 有多么远? yǒu duōme yuǎn => 有多远? yǒu duō yuǎn
 • 多么漂亮啊 duōme piàoliang a => 多漂亮啊 ! duō piàoliang a
 • 多么幸福啊 duōme xìngfú a => 多幸福啊! duō xìngfú a

 

Feb 272015
 

สำนวนจีนสามอักษรตอนที่2ค่ะ ^^

 • 不得已 bùdéyǐ จำใจ
 • 不在乎 bùzàihu ไม่แคร์
 • 绕弯子 ràowānzi พูดอ้อมค้อม
 • 上年纪 shàngniánjì อายุมาก
 • 大不了 dàbùliǎo อย่างมากก็แค่…., ร้ายแรง/รุนแรง
 • 不足道 bùzúdào ไม่สำคัญ/เล็กน้อย
 • 背黑锅 bēihēiguō แพะรับบาป
 • 背包袱 bèibāofu หนักใจ(มีภาระทางจิตใจ)
 • 摆架子 bǎijiàzi วางอำนาจ/เบ่ง/ขี้เก็ก/วางมาด
 • 靠不住 kàobuzhù ไว้ใจไม่ได้
 • 泼冷水 pōlěngshuǐ พูดจาหรือกระทำสิ่งใดเพื่อทำลายขวัญและกำลังใจของคนอื่น
 • 给面子 gěimiànzi ไว้หน้า (รักษาหน้าตาหรือศักดิ์ศรี)
 • 孩子气 háiziqì ทำตัวเป็นเด็ก (มีนิสัยท่าทาง กริยา อารมณ์เหมือนกับเด็กๆ)
 • 赶不上 gǎnbushàng ตามไม่ทัน ,มาไม่ทัน ,พลาด(ตกรถ,เรือ,เครื่องบิน)
 • 划不来 huábulái ไม่คุ้มค่า ไม่ควรค่าที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 • 好容易 hǎoróngyì (คำนี้มีความหมายเหมือนกับ 好不容易 hǎobùróngyì )ไม่ง่ายเลยที่จะ….,ยากที่จะ…..
 • 怪不得 guàibude มิน่าหล่ะ….. ,ไม่แปลกใจ,จะโทษ….ไม่ได้
 • 打交道 dǎjiāodào คบค้าสมาคม
 • 吹牛皮 chuīniúpí คุยโว ขี้โม้
 • 露马脚 lòumǎjiǎo เผยความลับ เผยความจริง
 • 冷不防 lěngbufáng จู่ๆ,ทันดีทันใด
 • 老大难 lǎodànán ปัญหาที่ค้างคาอยู่เป็นระยะเวลายาวนานยากที่จะแก้ไข
 • 交白卷 jiāobáijuàn ส่งกระดาษเปล่า, คว้าน้ำเหลว
 • 恨不得 hènbude แทบอยากจะ….
 • 没意思 méiyìsi น่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ ไม่สนุก
 • 难为情 nánwéiqíng ละอายใจ กระดากใจ
 • 眼中钉 yǎnzhōngdīng หนามยอกอก
Feb 272015
 

ตัวอย่างการนำสุภาษิตจีนไปใช้ค่ะ ^__^

1) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการให้กำลังใจ เช่น

 • 世界无难事,只怕有心人 shìjiè wú nánshì, zhǐ pà yǒuxīnrén ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
 • 有志者事竟成 yǒuzhì zhě shì jìng chéng ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
 • 愚者千虑必有一得 yúzhě qiān lǜ bì yǒuyī dé คนโง่ไตร่ตรองพันครั้งย่อมได้ประโยชน์ (ความคิดของคนโง่บางครั้งก็ถูก)

2) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการสั่งสอนคน เช่น

 • 善有善报,恶有恶报 shàn yǒu shàn bào, è yǒu è bào ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
 • 贪多必失 tān duō bì shī โลภมากลาภหาย
 • 自作自受 zìzuòzìshòu กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตามสนอง
 • 种瓜得瓜,种豆得豆 zhòng guā de guā, zhòng dòu de dòu ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว(ปลูกแตงได้แตง ปลูกถั่วได้ถั่ว คนเราทำอะไรก็ได้อย่างนั้น)
 • 少壮不努力,老大徒伤悲 shàozhuàng bù nǔlì, lǎodà tú shāng bēi เมื่อเยาว์วัยไม่ขยันหมั่นเพียร พอแก่ตัวลงจะเสียใจ
 • 鹬蚌相争渔翁得利 yù bàng xiāng zhēng yúwēng dé lì นกกับหอยไม่ปรองดองกัน ถูกชาวประมงจับไปทั้งคู่ (ข้อคิด: หากสองฝ่ายมัวแต่ทะเลาะกัน มือที่สามก็จะได้ประโยชน์)

3) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการชมเชย เช่น

 • 金枝玉叶 jīnzhīyùyè กิ่งทองใบหยก
 • 青出于蓝 qīngchūyúlán ลูกศิษย์เก่งกว่าครู!!!!

4) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการพูดเกินจริง เช่น

 • 破天荒 pòtiānhuāng ท้องฟ้าแตก (เรื่องที่ไม่เคยมีหรือไม่เคยปรากฏมาก่อน)
 • 垂涎三尺 chuíxiánsānchǐ น้ำลายหกสามฟุต

5)ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการเปรียบเปรย เช่น

 • 眼中钉 yǎnzhōngdīng ตะปูในตา
 • 隔墙有耳 géqiángyǒu’ěr กำแพงมีหู
 • 井底之蛙 jǐngdǐzhīwā กบในกะลา

6) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการเยาะเย้ย เช่น

 • 自讨苦吃 zìtǎokǔchī หาเหาใส่หัว
 • 虚有其表 xūyǒuqíbiǎo สวยแต่รูป (สวยแต่เปลือก)

7) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในความหมายตรงข้ามกัน

 • 反败为胜 fǎnbàiwéishèng กลับแพ้เป็นชนะ
 • 贪生怕死 tānshēngpàsǐ รักตัวกลัวตาย
 • 转危为安 zhuǎnwēiwéi’ān กลับอันตรายให้เป็นปลอดภัย
Feb 272015
 

สำนวนจีนสามอักษรที่น่าสนใจค่ะ ^____^

 • 帮倒忙 bāngdàománg ยิ่งช่วยยิ่งยุ่ง
 • 绊脚石 bànjiǎoshí ตัวถ่วง
 • 爱面子 àimiànzi รักศักดิ์ศรี รักหน้าตา
 • 合不来 hébulái เข้ากันไม่ได้
 • 耳边风 ěrbiānfēng หูทวนลม
 • 戴绿帽 dàilǜmào ถูกสวมเขา
 • 炒鱿鱼 chǎoyóuyú ถูกไล่ออก โดนไล่ออก
 • 擦屁股 cāpìgu สะสาง ตามล้างตามเช็ดสิ่งที่ทำไม่ดีไว้
 • 开绿灯 kāilǜdēng เปิดไฟเขียว(อุปมาว่า อนุญาตให้ทำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง)
 • 走后门 zǒuhòumén ใช้เส้นสาย
 • 开后门 kāihòumén เล่นเส้น ใช้เส้นสาย
 • 舍不得 shěbude อาลัยอาวรณ์ ทิ้งไม่ลง เสียดาย (ตรงข้ามกับ舍得)
 • 铁饭碗 tiěfànwǎn งานที่มั่นคง
 • 铁公鸡 tiěgōngjī คนขี้เหนียว
 • 马后炮 mǎhòupào การกระทำที่ไม่ทันกาล
 • 想不开 xiǎngbùkāi ปลงไม่ตก
 • 咬耳朵 yǎo’ěrduo กระซิบกระซาบ
 • 意味着 yìwèizhe แฝงความหมายว่า
 • 找麻烦 zhǎomáfan ก่อเรื่อง/หาเรื่อง
 • 碰钉子 pèngdīngzi ถูกปฏิเสธ ถูกบอกปัด
 • 两下子 liǎngxiàzi มีความสามารถ เก่ง (真有两下子)
 • 抱佛脚 bàofójiǎo ในยามปกติไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัว พอเวลาจวนตัวก็ทำอย่างรีบร้อน
Feb 252015
 

เรามาเรียนรู้สำนวนจีนที่นิยมใช้พูดในห้องเรียนกันค่ะ (สำหรับคนที่เคยเรียนกับครูชาวจีน คงเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้)

 • 请大家打开书,看第……页。
  qǐng dàjiā dǎkāi shū, kàn dì……yè
  ทุกคนเปิดหนังสือ ดูหน้าที่……
 • 现在我们开始上课,请把书翻倒…..页。
  xiànzài wǒmen kāishǐ shàngkè, qǐng bǎ shū fān dào….. yè
  ตอนนี้เราเริ่มเรียนกันแล้วนะ เปิดหนังสือไปที่หน้้า…..
 • 请大家跟我读 / 念 。
  qǐng dàjiā gēn wǒ dú/ niàn
  ทุกคนอ่านตามฉัน
 • 同学们好!
  tóngxuémen hǎo
  สวัสดี นักเรียนทุกคน
 • 今天学习第…..课。
  jīntiān xuéxí dì…..kè
  วันนี้เรียนบทที่…….
 • 请安静。
  qǐng ānjìng
  โปรดเงียบ
 • 跟我练习发音。
  gēn wǒ liànxí fāyīn
  ฝึกออกเสียงตามฉัน
 • 我要点名了。
  wǒ yàodiǎn míngle
  ฉันจะเช็คชื่อแล้ว
 • 老师,把作业交给谁?
  lǎoshī, bǎ zuòyè jiāo gěi shuí?
  อาจารย์คะ , ให้ส่งการบ้านที่ใครคะ?
 • 老师,我忘了带作业,明天交给您好吗?
  lǎoshī, wǒ wàngle dài zuòyè, míngtiān jiāo gěi nín hǎo ma?
  อาจารย์คะ ,หนูลืมเอาการบ้านมาค่ะ ส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะ?
 • 老师 ,请别擦黑板。
  lǎoshī, qǐng bié cā hēibǎn
  อาจารย์คะ, อย่าเพิ่งลบกระดานดำค่ะ
 • 老师,考试的内容是什么?
  lǎoshī, kǎoshì de nèiróng shì shénme
  อาจารย์คะ ,เนื้อหาในการสอบคืออะไรคะ?
 • 老师,什么时候有考试?
  lǎoshī, shénme shíhòu yǒu kǎoshì?
  อาจารย์คะ จะมีสอบเมื่อไหร่คะ?
 • 老师,这个问题我还不懂,请再说一遍。
  lǎoshī, zhège wèntí wǒ hái bù dǒng, qǐng zàishuō yībiàn
  อาจารย์คะ, ปัญหานี้หนูยังไม่เข้าใจ พูดซ้ำอีกรอบได้ไหมคะ?
 • 老师,这个字怎么念。
  lǎoshī, zhège zì zěnme niàn?
  อาจารย์คะ , อักษรตัวนี้อ่านยังไงคะ?
 • 老师,这个词是什么意思?
  lǎoshī, zhège cí shì shénme yìsi?
  อาจารย์คะ, คำนี้มีความหมายว่าอย่างไรคะ?
 • 老师,这个句子是什么意思?
  lǎoshī, zhège jùzi shì shénme yìsi
  อาจารย์คะ, ประโยคนี้มีความหมายว่ายังไงคะ?
 • 先复习一下上一节课学过的生词。
  xiān fùxí yīxià shàng yī jié kè xuéguò de shēngcí
  ทบทวนคำศัพท์ที่เรียนไปเมื่อคาบที่แล้วกันก่อน
 • 请看黑板!
  qǐng kàn hēibǎn
  ขอให้ดูที่กระดานดำ
 • 请听我发音!
  qǐng tīng wǒ fāyīn
  ขอให้ฟังครูออกเสียง
 • 同学们要按时交作业。
  tóngxuémen yào ànshí jiāo zuòyè
  นักเรียนทุกคนต้องส่งการบ้านตรงตามเวลา
 • 老师布置功课。
  lǎoshī bùzhì gōngkè.
  คุณครูมอบหมายการบ้าน
 • 请把作业交给我。
  qǐng bǎ zuòyè jiāo gěi wǒ
  ขอให้นำการบ้านมาส่ง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Feb 252015
 

หลากหลายความหมายของคำว่า 要紧 (เย่าจิ่น,yàojǐn) ค่ะ

1) สำคัญ (重要) เช่น

 • 这封信很要紧,千万别丢了。
  zhè fēng xìn hěn yàojǐn, qiān wàn bié diūle
  จดหมายฉบับนี้สำคัญมาก อย่าทิ้ง!
 • 救人要紧,快把他送到医院去吧!
  jiù rén yàojǐn, kuài bǎ tā sòng dào yīyuàn qù ba!
  ช่วยคนสำคัญมาก รีบพาเขาไปส่งโรงพยาบาลเถอะ
 • 我有要紧事跟你说。
  wǒ yǒu yàojǐn shì gēn nǐ shuō
  ฉันมีเรื่องสำคัญจะพูดกับเธอ

2) ร้ายแรง (严重) เช่น

 • 你放心吧,医生跟我说伯伯的病不要紧。
  nǐ fàngxīn ba, yīshēng gēn wǒ shuō bóbo de bìng bùyàojǐn
  คุณวางใจเถอะ หมอบอกกับฉันว่า อาการป่วยของคุณลุงไม่ร้ายแรง
 • 不过是轻伤,没什么要紧的。
  bùguò shì qīng shāng, méishénme yàojǐn de
  ก็แค่บาดเจ็บเล็กน้อยเอง ไม่มีอะไรร้ายแรงหรอก

3) ไม่เป็นไร/ ไม่ร้ายแรงหรือสลักสำคัญ /เรื่องเล็ก (没关系) เช่น

 • 不要紧 bùyàojǐn ใช้ตอบรับเวลาผู้อื่นพูดขอโทษกับเรา ! ( เช่นมีคนมาพูดว่า 对不起,不好意思,真抱歉 ,请原谅 กับเรา )

4) ปลอบใจคนอื่นว่าไม่ต้องเครียด/ไม่ต้องซีเรียส เช่น

 • 你这次没考好不要紧,下次努力就是了。
  nǐ zhè cì méi kǎo hǎo bùyàojǐn, xià cì nǔlì jiùshìle
  คราวนี้เธอสอบไม่ดีก็ไม่เป็นไรหรอก คราวหน้าพยายามใหม่ก็แล้วกัน
 • 不要紧, 我相信你下一次一定能做得好些的。
  bùyàojǐn, wǒ xiāngxìn nǐ xià yīcì yīdìng néng zuò dé hǎoxiē de
  ไม่ต้องซีเรียสหรอก ฉันเชื่อว่า คราวหน้าเธอต้องทำได้ดีขึ้นแน่นอน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม