สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 292013
 

一天一字中文 ภาษาจีนวันละคำค่ะ^_^
วันนี้เสนอคำที่คุ้นหูกันดีถึงดีมากในหนังหรือละคร ซึ่งก็คือคำว่า “人工呼吸 ” อ่านว่า เหรินกงฮูซี,réngōnghūxī=เป่าปากช่วยหายใจ/ผายปอด

例句:ตัวอย่างประโยคค่ะ

 • 人工呼吸可以帮助一个人再度开始呼吸。
  réngōnghūxīkěyǐbāngzhùyīgèrénzàidùkāishǐhūxī
  การเป่าปากช่วยหายใจสามารถช่วยคนๆนึงให้เริ่มต้นหายใจได้อีกครั้ง
 • 他们试做人工呼吸,可是无效。
  tāmenshìzuòréngōnghūxī kěshìwúxiào
  พวกเขาลองทำการเป่าปากช่วยหายใจ แต่ไร้ผล
 • 如果有人呼吸停止, 进行口对口人工呼吸。
  rúguǒyǒurénhūxītíngzhǐ,jìnxíngkǒuduìkǒuréngōnghūxī
  ถ้าหากมีคนหยุดหายใจ ให้ดำเนินการ mouth to mouthเป่าปากช่วยหายใจ

เพิ่มเติม

 • 口对口 kǒuduìkǒu ปากกับปาก (mouth – to – mouth)

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

May 292013
 

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ
วันนี้จะเสนอคำท่ี่ได้ยินบ่อยๆในหนัง/ละครหนังสือพิมพ์ อีกเช่นเคยค่ะ
คำว่า 脑死亡 nǎosǐwáng เหนาสื่อหวาง= brain death หรือภาวะสมองตาย
*(脑 nǎo,เหน่า=สมอง 死亡 sǐwáng,สื่อหวาง=ตาย)

ตัวอย่างประโยค
例句:

 • 医生告诉他的家人,这个人已经脑死亡,只能依靠机器的辅助才能呼吸。
  yīshēnggàosutādejiārén ,zhègèrényǐjīngnǎosǐwáng,zhǐnéngyīkàojīqìdefǔzhùcáinénghūxī
  หมอบอกคนในครอบครัวเขาว่า คนๆนี้สมองตายแล้ว ทำได้เพียงอาศัยอุปกรณ์ช่วยเหลือ เขาถึงสามารถหายใจได้

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

May 292013
 

一天一字中文 ภาษาจีนวันละคำค่ะ^_^ เรียนกันทุกวัน ได้สาระความรู้จีนทุกวัน5555+
วันนี้เสนอคำว่า 性别歧视 อ่านว่า xìngbiéqíshì =การกีดกันทางเพศ
(มาจาก 性别 เพศ,歧视 เหยียดหยาม)

例句:

 • 性别歧视发生在许多工作场所。
  xìngbiéqíshìfāshēngzàixǔduōgōngzuòchǎngsuǒ
  การกีดกันทางเพศได้เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานหลายแห่ง
 • 我们公司有没有性别歧视。
  wǒmengōngsīyǒuméiyǒuxìngbiéqíshì
  บริษัทของพวกเรามีการกีดกันทางเพศหรือไม่?

เพิ่มเติมที่ควรรู้ค่ะ
Feminist หรือผู้สนับสนุนกระบวนการเพื่อความเท่าเทียมเสมอภาคของสิทธิสตรี
女权主义者 nǚquánzhǔyìzhě
男女平等主义者 nánnǚpíngděngzhǔyìzhě

Feminism หรือลัทธิที่ให้ความเสมอภาคทางสังคมและการเมืองแก่ผู้หญิง
女性主义 nǚxìngzhǔyì (มาจาก 女性 เพศหญิง,主义 ลัทธิ)
女权主义 nǚquánzhǔyì (มาจาก 女权 สิทธิสตรี,主义 ลัทธิ)

***男女平等 nánnǚpíngděng =gender equality ความเท่าเทียมกันทางเพศ
(มาจาก 男 =ชาย ,女 =หญิง, 平等 =เสมอภาค)

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

May 292013
 

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ
วันนี้เสนอคำว่า 种族歧视 zhǒnɡzúqíshì ,จ่งจู๋ฉีซื่อ=(racial discrimination)เหยียดสีผิว/เชื้อชาติ

 • 例句:爱德华是个种族歧视者,拒绝聘用黑人。
  àidéhuáshìgèzhǒngzúqíshìzhě,jùjuépìnyònghēirén
  เอ็ดเวิร์ดเป็นคนที่เหยียดสีผิว เขาปฏิเสธที่จะว่าจ้างคนผิวดำ

เพิ่มเติมจากประโยคค่ะ

 • 爱德华 àidéhuá อ้ายเต๋อฮว๋า =เอ็ดเวิร์ด
 • 拒绝 jùjué จวี้เจวี๋ย =ปฏิเสธ
 • 聘用 pìnyòng พิ่นย่ง= ว่าจ้าง
 • 黑人 hēirén เฮยเหริน= คนผิวดำ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

May 292013
 

一天一字中文 ภาษาจีนวันละคำค่ะ^_^
วันนี้เสนอคำว่า 降半旗 เจี้ยงปั้นฉี,jiàngbànqí
หรือบางทีก็เรียกว่า 下半旗 เซี่ยปั้นฉี,xiàbànqí =ลดธงลงครึ่งเสา (เพื่อไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิต)
例句:

 • 今天是全国哀悼的日子,全国到处都降半旗。
  jīntiānshìquánguó’āidàoderìzi,quánguódàochùdōujiàngbànqí
  วันนี้เป็นวันไว้อาลัยของทั่วประเทศ ทุกหนทุกแห่งในทั่วประเทศต่างลดธงลงครึ่งเสา

เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องค่ะ

 • 降半旗致哀/降半旗志哀
  jiàngbànqízhì’āi (สองคำนี้่อ่านเสียงเดียวกันค่ะ)
  ลดธงลงครึ่งเสาเพื่อแสดงความไว้อาลัย
 • 致哀 zhì’āi ไว้อาลัย,แสดงความเสียใจ
 • 志哀 zhì’āi ไว้อาลัย
 • 哀悼 āidào ไว้อาลัยด้วยความโศกเศร้า

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

May 292013
 

一天一字中文 ภาษาจีนวันละคำค่ะ^_^
วันนี้เสนอคำว่า 憋尿 อ่านว่า เปียเนี่ยว,biēniào=กลั้น/อั้นปัสสาวะ
(憋 biē กลั้น/อั้น ,尿 niào ปัสสาวะ)

例句:

 • 经常憋尿是导致膀胱炎的原因。
  jīngchángbiēniàohuìdǎozhìpángguāngyándeyuányīn
  กลั้นปัสสาวะบ่อยคือสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
 • 为何憋尿会导致膀胱炎?
  wèihébiēniàohuìdǎozhìpángguāngyán
  เหตุใดกลั้นปัสสาวะ สามารถทำให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ?

เพิ่มเติมจากประโยคค่ะ

 • 膀胱炎 pángguāngyán กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
 • 导致 dǎozhì ทำให้เกิด…ขึ้น
May 292013
 

一天一字中文 ภาษาจีนวันละคำค่ะ^_^
วันนี้เสนอคำว่า 退货 อ่านว่า ทุ่ยฮั่ว, tuìhuò คืนสินค้า
例句:

 • 如果不满意, 你可以退货。
  rúguǒnǐbùmǎnyì nǐkěyǐtuìhuò
  ถ้าหากว่าไม่พอใจ คุณสามารถคืนสินค้าได้
 • 要是你不满意, 可以随时退货。
  yàoshìnǐbùmǎnyì,kěyǐsuíshítuìhuò
  ถ้าหากคุณไม่พอใจ สามารถคืนสินค้าได้ทุกเวลา

เพิ่มเติมค่ะที่เกี่ยวข้อง

 • 退款 tuìkuǎn คืนเงิน
 • 换货 huànhuò เปลี่ยนสินค้า

*****วลีฮิตค่ะ (ไม่พอใจ ยินดีคืนเงิน)

 • 你若不满意,我们愿意退款给你。
  nǐruòbùmǎnyì ,wǒmenyuànyìtuìkuǎngěinǐ
  หากคุณไม่พอใจ เรายินดีคืนเงิน !
 • 产品不满意可以退货。
  [chǎnpǐn bù mǎnyì kěyǐ tuìhuò]
  ไม่พอใจในผลิตภัณฑ์ ยินดีรับคืน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

May 292013
 

一天一字中文 ภาษาจีนวันละคำค่ะ^_^
วันนี้เสนอคำง่ายๆที่ทุกคนคุ้นหูค่ะ 撒谎 อ่านว่า sāhuǎng = โกหก/พูดปด
*คำนี้มีความหมายเหมือน说谎 shuōhuǎng
例句:

 • 我要是撒谎,我就不敢直视他的眼睛。
  wǒyàoshìsāhuǎng,wǒjiùbùgǎnzhíshìtādeyǎnjīng
  ถ้าหากฉันโกหก ฉันก็จะไม่กล้าเพ่งมองไปตรงดวงตาของเขา
 • 别对我撒谎。
  biéduìwǒsāhuǎng
  อย่าโกหกฉัน!

เพิ่มเติมค่ะที่เกี่ยวข้อง

 • 撒谎者 sāhuǎngzhě ,说谎的人 shuōhuǎngderén คนโกหก
 • 测谎器 cèhuǎngqì เครื่องจับเท็จ/เครื่องจับการพูดเท็จ

วิธีจำง่ายๆค่ะของคำว่าเครื่องจับเท็จ

 • 测 cè วัด/ทาย/เดา
 • 谎 huǎng คำโกหก
 • 器 qì ย่อมาจาก 器材 อุปกรณ์
 • 假话 เจี่ยาฮว่า jiǎhuà คำโกหก

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

May 292013
 

一天一字中文 ภาษาจีนวันละคำค่ะ
วันนี้จะเสนอคำว่า 黑洞洞 อ่านว่า เฮยตงตง,hēidōngdōng=มืดตึดตื๋อ
例句:

 • 我在黑洞洞的屋里摸索著寻找电灯开关。
 • 外面黑洞洞的,什么也看不清。

เพิ่มเติมจากประโยคค่ะ

 • 摸索 mōsuǒ คลำหา
 • 电灯 diàndēng  หลอดไฟ
 • 电灯开关 diàndēngkāiguān สวิทซ์ไฟฟ้า
 • 外面 wàimiàn ข้างนอก
 • 看不清 kànbùqīng มองเห็นอะไรไม่ชัดเจน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Click to listen highlighted text!