Jul 242013
 

…不…白不… […ไม่…ก็น่าเสียดาย/…ไม่…ก็เสียเปล่า]

 • 不做白不做  [bùzuò báibuzuò] ไม่ทำก็น่าเสียดาย
 • 不吃白不吃 [bùchī báibuchī] ไม่กินก็น่าเสียดาย
 • 不卖白不卖 [bùmài báibumài] ไม่ขายก็น่าเสียดาย
 • 不买白不买 [búmǎi báibumǎi] ไม่ซื้อก็น่าเนียดาย
 • 不拿白不拿 [bùná báibuná] ไม่เอาก็น่าเสียดาย
 • 不骗白不骗 [bùpiàn báibupiàn] ไม่โกงก็น่าเสียดาย
 • 不看白不看 [bùkàn báibukàn] ไม่ดูก็น่าเสียดาย
Jul 232013
 
 • 桌上足球 [zhuōshàng zúqiú] โต๊ะฟุตบอล, โต๊ะโกล์
 • 桌球, 桌球台 [zhuō​qiú, zhuōqiútái] โต๊ะสนุกเกอร์
 • 乒乓桌 [pīngpāngzhuō] โต๊ะปิงปอง
 • 四方桌 [sìfāngzhuō] โต๊ะสี่เหลี่ยม
 • 圆桌 [ yuánzhuō] โต๊ะกลม
 • 梳妆台 [shūzhuāngtái] โต๊ะเครื่องเเป้ง
 • 办公桌 [bàngōngzhuōi] โต๊ะทำงาน/โต๊ะสำนักงาน
 • 电脑桌 [diànnǎozhuō] โต๊ะคอมพิวเตอร์
 • 饭桌,餐桌 [fànzhuō,cānzhuō] โต๊ะกินข้าว
 • 玻璃餐桌 [ bōlí cānzhuō] โต๊ะกินข้าวกระจก
 • 餐桌布,饭桌布  [cānzhuōbù, fànzhuōbù] ผ้าปูโต๊ะกินข้าว
 • 台布 [táibù] ผ้าปูโต๊ะ (tablecloth)
 • 客桌 [kèzhuō] โต๊ะรับแขก
 • 课桌 [ kèzhuō] โต๊ะเรียน ; 课桌椅 [kèzhuōyǐ] โต๊ะเก้าอี้เรียน
 • 供桌 , 佛桌 [gòngzhuō,fózhuō] โต๊ะบูชา
 • 桌脚 [zhuōjiǎo] ขาโต๊ะ
 • 桌脚垫 [zhuōjiǎodiàn]  ที่รองขาโต๊ะ
 • 服务台 [fúwùtái] เค้าเตอร์บริการ / เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
 • 设计桌 [shèjìzhuō]  โต๊ะเขียนแบบ
 • 折桌 [zhézhuō] โต๊ะพับ
 • 铸铝桌椅 [zhùlǚ zhuōyǐ] โต๊ะเก้าอี้อลูมิเนียมหล่อ
Jul 202013
 

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 大气层 [dàqìcéng] ชั้นบรรยากาศ (The atmosphere)
  • 大气层是地球生命的保护伞。 ชั้นบรรยากาศคือเกราะป้องกันชีวิตบนโลกมนุษย์
  • 地球上90%的臭氧气体集中在距离地面 20 公里至 50 公里的大气层中。 90%ของก๊าซโอโซนจะรวมตัวกันอยู่ห่างจากพื้นผิวโลก 20-50 กิโลเมตรของชั้นบรรยากาศ
 • 臭 氧 [chòuyǎng] โอโซน(O3) (ozone)  เป็นแก๊สซึ่งประกอบด้วยอะตอมของออกซิเจนจำนวน 3 โมเลกุล มีอยู่เพียง 0.0008% ในบรรยากาศ แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเกาะป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต (UV) ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก โอโซนเป็นแก๊สที่ไม่มีเสถียรภาพ  มีอายุอยู่ในอากาศได้เพียง 20 – 30 สัปดาห์แล้วสลายตัว  โอโซนเกิดจากแก๊สออกซิเจน (O2) ดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเล็ตแล้วแตกตัวเป็นออกซิเจนอะตอมเดี่ยว(O2  -uv->  O + O ) จากนั้นออกซิเจนอะตอมเดี่ยวรวมตัวกับโมเลกุลของแก๊สออกซิเจน ทำให้เกิดโอโซน(O + O2 -uv->  O3)
  โอโซน (O3) มีความสามารถดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเล็ต แต่จะสลายตัวเมื่อกระทบกับแสงแดด (visible light) เกิดเป็นแก๊สออกซิเจน และออกซิเจนอะตอมเดี่ยว(O3  -v-> O2 + O)   และเมื่อออกซิเจนเดี่ยว(O)รวมตัวกับโอโซนอีกครั้ง จะให้ผลผลิตเป็นแก๊สออกซิเจนออกมา(O + O3 –> 2O2)
 • 臭氧层 [chòu​yǎng​céng] บรรยากาศชั้นโอโซน (ozone layer )
 • 对流层 [duìliúcéng] บรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ (troposphere)
 • 同温层 [tóngwēncéng] บรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์ (stratosphere)
 • 全球变暖 [quán​qiú ​biàn​nuǎn​] ภาวะโลกร้อน (global warming)
 • 全球暖化 [quán​qiú​nuǎn​huà] ภาวะโลกร้อน (global warming) -Taiwan and Hong Kong
 • 紫外线 [zǐ​wài​xiàn] รังสีอัลตราไวโอเลต (ultraviolet ray)
 • 氟氯化炭 [fúlǜ huàtàn] สาร CFC (chlorofluorocarbon)  นอกจากนี้ยังมีคำเรียกอื่นๆ อีกหลายคำเช่น
  氟氯烃 [fúlǜtīng] สาร CFC
  氟氯碳化物 [fúlǜ tànhuàwù] สาร CFC
  氯氟化碳  [lǜfú huàtàn] สาร CFC
 • 无氟 [wúfú] ปลอดสาร CFC
 • 无氟空调 [wúfú kòngtiáo] เครื่องปรับอากาศที่ปลอดสาร CFC
 • 无氟冰箱 [wúfú bīngxiāng] ตู้เย็นที่ปลอดสาร CFC
 • 制冷剂, 冷媒 [zhìlěngjì, lěngméi] สารทำความเย็น
  • 制冷剂/冷媒R134a
  • 制冷剂/冷媒F12
  • 制冷剂/冷媒R22
 • 无氟制冷剂 [wúfú zhìlěngjì] สารทำความเย็นที่ปราศจากสาร CFC
 • 臭氧层破洞 [chòuyǎngcéng pòdòng] หลุมโอโซน
 • 辐射 [fúshè] แผ่รังสี/การแผ่รังสี (radiate/radiation)
 • 地面 [dìmiàn] พื้นผิวโลก
 • 元凶 [yuánxiōng]  ตัวการสำคัญ(ที่กระทำผิด,ผู้ร้าย)
 • 汽车保养店 [qìchē bǎoyǎngdiàn] ร้านซ่อมบำรุงรถยนต์
 • 加冷媒 [jiālěngméi] เพิ่ม/เติมสารทำความเย็น
 • 空调的冷媒 [kòngtiáo delěngméi] สารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ
 • 耗材 [hàocái] วัสดุสิ้นเปลือง –> 零件耗材  อะไหล่สิ้นเปลือง
 • 挥发 [huīfā] ระเหย (evaporate)
 • 经年累月 [jīngnián lěiyuè] เป็นเวลานานปี
 • 累积 [lěijī] สะสม
 • 照射 [zhào​shè​] ฉายแสง/ส่องแสง
 • 氯原子 [ lǜyuánzǐ] คลอรีนอะตอม
 • 过氧化 [guò​yǎng​huà​] เปอร์ออกไซด์ (peroxide)
 • 过氧化氯 [guòyǎnghuà lǜ] คลอรีนเปอร์ออกไซด์
 • 分解 [fēnjiě] แตกออก, แยกออก
 • 腐蚀管线 [fǔshí guǎnxiàn] กัดกร่อนท่อ
 • 蒙特娄公约 [méngtè lóugōngyuē] การประชุมมอลทรีออล
 • 蒙特娄议定书 [méngtèlóu yìdìngshū] ข้อตกลงมอลทรีออล (Montreal Protocal)
 • 息息相关 [xīxīxiāngguān] สัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น
 • 喷雾罐 [pēnwù guàn] กระป๋องสเปรย์
 • 瓦斯 [wǎsī] แก๊ส
 • 保障 [bǎo​zhàng​] ประกันความปลอดภัย/หลักประกัน

บทบาทของโอโซน

โอโซน(臭氧)มีสองบทบาท คือเป็นทั้งพระเอกและผู้ร้ายในตัวเดียวกันขึ้นอยู่ว่าวางตัวอยู่ที่ใด โอโซนเป็นแก๊สพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และมีสมบัติเป็นแก๊สเรือนกระจกดูดกลืนรังสีอินฟราเรด ทำให้บรรยากาศมีอุณหภูมิสูง และดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเล็ตซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต Continue reading »

Jul 202013
 

老实点,学校违禁的几件事,你做过几件?
ซื่อสัตย์กันหน่อย มีกี่เรื่องที่โรงเรียนห้ามทำ แล้วคุณทำไปกี่เรื่อง

 • 装生病 [zhuāng shēngbìng] แกล้งป่วย
 • 迟到早退 [chídào zǎotuì] เข้าสายออกไว
 • 上课睡觉 [shàngkè shuìjiào] นอนในห้องเรียน
 • 上课吃零食 [shàngkè chī língshí ] กินอาหารในห้องเรียน
 • 翘课 [qiàokè] โดดเรียน
 • 顶撞老师 [dǐngzhuàng lǎoshī] เถียงอาจารย์
 • 上网 [shàngwǎng ] เล่นอินเตอร์เน็ต
 • 被请家长 [bèi qǐngjiāzhǎng] ถูกเชิญผู้ผู้ปกครอง
 • 给老师起外号 [gěilǎoshī qǐwàihào] ตั้งฉายาให้อาจารย์
 • 上课听MP3  [shàngkè tīng MP3 ] ฟังMP3ในห้องเรียน
 • 上课讲话 [shàngkè jiǎnghuà ] คุยกันในห้องเรียน
 • 抄作业 [chāo zuòyè ] ลอกการบ้าน
 • 谈恋爱 [tán liàn’ài ] จีบกันในห้อง
 • 抽烟 [chōuyān] สูบบุหรี่

เครดิต : เรียนภาษาจีนขำๆกับอาจารย์กัวเจิ้ง

Jul 202013
 

หากผิดผลาดประการใด ขอคำชี้แนะด้วยนะครับ

 • 造 [zào] สร้าง –> 造船 [zàochuán] สร้างเรือ/ต่อเรือ, 造句 [zàojù] สร้างประโยค,造桥 [zàoqiáo] สร้างสะพาน
 • 建造 [jiànzào] สร้าง/ก่อสร้าง (สิ่งปลูกสร้าง, สร้างเรือกสวนไร่นา,สร้างเครื่องจักร)
 • 建设 [jiànshè] สร้าง/ก่อสร้าง (สร้างธุรกิจใหม่, เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่) –> 课程建设 [kèchéngjiànshè] การพัฒนาหลักสูตร, 建设未来 สร้างอนาคต, 建设社会 สร้างสังคม
 • 建筑 [jiànzhú] สร้าง/ก่อสร้าง (ใช้เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง) –> 建筑设计 การออกแบบสิ่งปลูกสร้าง
 • 建立 [jiànlì] เริ่มก่อตั้ง/เริ่มสร้าง (开始成立, 开始产生) –> 建立一个企业 [jiànlì yīgè qǐyè] สร้างธุรกิจ
 • 创造 [chuàngzào] สร้างสรรค์ (ประดิษฐ์ ผลิต สิ่งใหม่ๆ ) –> 创造网络 [chuàngzào wǎngluò] สร้างเว็บไซต์, 创造网页 [chuàngzào wǎngyè] สร้างเว็บเพจ
 • 创收 [chuàngshōu] สร้างรายได้ –> Facebook如何创收呢?/ Facebook如何盈利?
 • 创作 [chuàngzuò] สร้าง(งานประพันธ์) –> 创作歌曲 ประพันธ์เพลง
 • 创办 [chuàngbàn] เริ่มก่อตั้ง (บริษัท กลุ่ม คณะ องค์กร สมาคม) –> 创办公司 [chuàngbàn gōngsī]  เริ่มก่อตั้งบริษัท , 创办于1921年 เริ่มก่อตั้งเมื่อปี1921
 • 创立 [chuànglì] สร้าง/เริ่มก่อตั้ง (ทฤษฎี โครงสร้าง) –> 创立公司 [chuànglì gōngsī] เริ่มก่อตั้งบริษัท , 创立了新品牌 สร้างแบรนด์ใหม่, 创立新学说 [chuànglì xīnxuéshuō] สร้างทฤษฎีใหม่
 • 树立 [shùlì] สร้างขึ้น(树) –> 树立良好形象 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
 • 缔造 [dìzào] สร้าง/ก่อตั้ง/สถาปนา –> 缔造者 ผู้สถาปนา
 • 培养  [péiyǎng] เพาะเลี้ยง/ปลูกฝัง(สร้าง) –> 培养细菌 เพาะเลี้ยงแบคทีเรีย
 • 建设者, 竖立者 [jiànshèzhě, shùlìzhě] ผู้สร้าง
 • 造句 [zàojù] สร้างประโยค –> 老师告诉我们用这些词组造句。 คุณครูบอกกับพวกเราว่าให้ใช้วลีเหล่านี้มาสร้างประโยค(词组  cízǔ กลุ่มคำ/วลี)
 • 创造力 [chuàngzào] พลังสร้างสรรค์ –> 他是一个非常有创造力的音乐家。เขาเป็นนักดนตรีที่มีพลังสร้างสรรค์มาก
 • 创纪录 [chuàng jìlù] สร้างสถิติ
 • 创造新纪录 [chuàngzào xīnjìlù] สร้างสถิติใหม่
 • 创造机会 [chuàngzào jīhuì] สร้างโอกาส –> 这机会无法重新创造。โอกาสนี้ไม่อาจสร้างขึ้นได้ใหม่ Continue reading »
Jul 202013
 
คำพูดของแม่ 妈妈的话

คำพูดของแม่ 妈妈的话

แม่คุณพูดประโยคไหนกับคุณบ่อยที่สุด
你妈对你说得最多的话是哪一句?
Nǐ mā duì nǐ shuō de zuìduō dehuà shì nǎ yījù?

 • 快下来 [kuài xiàlái] ลงมาเร็วๆ
 • 快起来 [kuài qǐlái] ตื่นนอนเร็วๆ –> 你这个懒虫快起来,上班时间到了。
 • 快点睡 [kuài diǎn shuì] นอนเร็วๆ
 • 快点吃 [kuài diǎn chī] รีบๆกิน
 • 快点洗 [kuài diǎn xǐ] รีบไปอาบน้ำ
 • 别磨叽 [bié mó jī] อย่าชักช้า
 • 别玩了 [bié wánle] เลิกเล่นได้แล้ว
 • 别老玩电脑 [bié lǎo wán diànnǎo] อย่าเอาแต่เล่นคอมพิวเตอร์
 • 多穿点衣服 [duō chuān diǎn yīfú] ใส่เสื้อผ้าเยอะหน่อย
 • 早点回家 [zǎodiǎn huí jiā] กลับมาเร็วหน่อย
 • 注意安全 [zhùyì ānquán] ระวังความปลอดภัยด้วย
 • 你想吃什么? [nǐ xiǎng chī shénme] ลูกอยากกินอะไร
 • 回家吃饭吗? [huí jiā chīfàn ma] กลับบ้านกินข้าวไหม
 • 身上还有钱吗? [shēnshang hái yǒu qián ma] ยังมีเงินติดตัวไหม
 • 你怎么这么懒! [nǐ zěnme zhème lǎn] ทำไมขี้เกียจขนาดนี้
 • 都几点了还不睡  [dōu jǐ diǎnle hái bù shuì] กี่โมงแล้วยังไม่นอนอีก
 • 以后再不管你了 [yǐhòu zài bu guǎn nǐle] ทีหลังจะไม่ยุ่งกับลูกอีกแล้ว
 • 你看看人家的孩子。 [nǐkànkàn rénjiādeháizi] ดูลูกของคนอื่นสิ
 • 跟你说了多少遍了。[gēn nǐ shuōle duōshǎo biànle]  บอกกี่ครั้งแล้ว

เครดิต : เรียนภาษาจีนขำๆกับอาจารย์กัวเจิ้ง

Jul 202013
 

ภาษาจีนคำละวัน เช้านี้ เสนอคำว่า 跑酷(pǎokù)

跑酷(pǎokù) คำนี้ เป็นทั้งคำเเปลเเละคำทับศัพท์ ของคำว่า Parkour(ปาคัวร์) หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Free Running ถือว่าเป็นกีฬาท้าโลก (Extreme Sports) ประเภทหนึ่ง คิดค้นโดยนายเดวิด เบล ชาวฝรั่งเศส โดยมีเเรงบันดาลใจจากพ่อที่เป็นนักดักเพลิงที่ต้องเสี่ยงตายปีนตึกสูงกู้ภัยอยู่เสมอ ผสมผสานจากจิตนาการในฉากเเอ็คชั่นของเฉินหลิง成龙(chéng lóng) จนกลายเป็นศิลปะParkour(ปาคัวร์) ซึ่งมีความหมายว่า ศิลปะเเห่งการเคลื่อนไหว เหล่านักกีฬาปาร์คัวร์จะสรรหาทำเลตามตึกสูง กระโดดเด้งดึ๋งข้ามจากตึกหนึ้่งไปอีกตึกหนึ่งอย่างสนุกสนาน ถ้าคุณลองสังเกตุตามหลังคาหรือมุมตึกย่านราชเทวีจนถึงสุขุมวิท อาจเห็นล่องรอยของพวกเขา ผุดๆโผล่ๆ ช่วงบ่ายๆเย็นๆก็ได้ ในบ้านเรา ก็มีทีมฟรีรันนิ่งที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่ทีมหนึ่ง คือ Farang(ฝรั่ง) นั่นเอง มีสมาชิกคนสำคัญ(น่าจะเป็นคนก่อตั้งทีมด้วยมั้ง) คือคุณอนัน อันวา นั่นเอง ได้ข่าวว่าทีมนี้ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดา คว้าเเชมป์ระดับโลกมาเเล้วหลายรางวัลอีกต่างหาก

คำศัพท์อื่นๆ

 • 极限运动 (jíxiànyùndòng) กีฬาท้าโลก/เอ็กซ์ตรีมสปอร์ต
 • 滑板 (huábǎn) สเก็ตบอร์ด
 • 单板滑雪 (dānbǎnhuáxuě) สโนว์บอร์ด 单板=กระดานแผ่นเดียว 滑雪=สกี
 • 宽板滑水 (kuānbǎnhuáshuǐ) เวคบอร์ด
 • 迷彩漆弹 (mícǎiqīdàn) เพ้นท์บอล
 • 直排滑轮 (zhípáihuálún) อินไลน์สเก็ต/อินไลน์(บ้านเรามักเรียกว่า โรลเลอร์เบรด ซึ่งความจริงแล้ว โรลเลอร์เบรดเป็น อินไลน์ฯยี่ห้อหนึ่ง)
 • 冲浪 (chōnglàng) โต้คลื่น/กระดานโต้คลื่น
 • 特技飞行 (tèjìfēixíng) การบินผาดโผน
 • 极限烫衣 (jíxiàntàngyī) Extreme Ironing หรือ รีดผ้าท้าโลก 0_o” 555 งงละสิว่ามันคือกีฬาบ้าอะไร เป็นกีฬาสุดเพี้ยนน้องใหม่ในตระกูลกีฬาท้าโลกครับ วิธีเล่นไม่มีอะไรมาก สรรหาวิธีพิลึกพิลั่นที่สุดเท่าที่คุณนึกออก เพื่อรีดผ้า เช่น รีดผ้าบนขอบเหว รีดผ้าขณะโดดร่ม(ก่อนร่มกางด้วยนะ) รีดผ้าในบ่อจระเข้ รีดผ้าขนาดขี่จักรยาน(ไม่เชื่อลองถามน้องกูเกิลเลย เดี่ยวนี้!) หรือแม้กระทั่งรีดผ้าบนปากปล่องภูเขาไฟ ถามว่า ทำไปทำไม? ไม่ต้องถาม เพราะมันคือ Extreme sports ไงเล่า o(>,,<)o ไม่รู้ว่ะ เเล้วเเต่ปุ๊!!

…สวัสดี

ติดตามได้ใน…อ.อี้hsk&patจีน

Jul 192013
 

ศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับเรือค่ะ (ลักษณนามของเรือคือ 艘 sōu ,只 zhī=ลำ)

 • 商船 [shāngchuán] เรือพาณิชย์
 • 货船 [huòchuán] เรือบรรทุกสินค้า
 • 油船 [yóuchuán] เรือน้ำมัน
 • 帆船 [fānchuán] เรือใบ
 • 游艇 [yóutǐng] เรือยอชต์
 • 游船 [yóuchuán] เรือยอชต์,เรือท่องเที่ยว
 • 汽艇 [qìtǐng] เรือยนต์, เรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ
 • 飞船 [fēichuán] อากาศยาน,เรือบิน, เรือเหาะ
 • 宇宙飞船 [yǔzhòufēi chuán]  ยานอวกาศ (飞船)
 • 太空船 [tàikōngchuán] ยานอวกาศ
 • 汽船 [qìchuán] เรือยนต์/เรือกลไฟที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ
 • 战舰 [zhànjiàn] เรือรบ
 • 长尾船 [chángwěichuán] เรือหางยาว
 • 轮船 [lúnchuán] เรือกลไฟ
 • 客船 [kèchuán] เรือโดยสาร
 • 远洋船 [yuǎnyángchuán] เรือเดินสมุทร
 • 独木舟 [dúmùchuán] เรือโกลน
 • 潜水艇 [qiánshuǐtǐng] เรือดำน้ำ
 • 救生船 [jiùshēngchuán] เรือชูชีพ
 • 舰艇 [jiàntǐng] เรือรบ
 • 航母 [hángmǔ] เรือบรรทุกเครื่องบิน
 • 航空母舰 [hángkōng mǔjiàn] เรือบรรทุกเครื่องบิน (航母)
 • 舢板 [shānbǎn] เรือพายขนาดเล็ก
 • 渡船 [dùchuán] เรือข้ามฟาก
 • 渡轮 [dùlún] เรือยนต์ข้ามฟาก
 • 划艇 [huátǐng] เรือพาย
 • 拖船 [tuōchuán] เรือโยง

ศัพท์เพิ่มเติม Continue reading »

Jul 192013
 

แจกศัพท์เกี่ยวกับสารอาหารต่างๆค่ะ^_^

 • 养分 [yǎngfèn] สารอาหาร(nutrient)
 • 营养 [yíngyǎng] โภชนาการ
 • 蛋白质 [dànbáizhì] โปรตีน
 • 碳水化合物 [tànshuǐ huàhéwù]  คาร์โบไฮเดรต
 • 脂肪 [zhīfáng] ไขมัน
 • 矿盐 [kuàngyán] เกลือแร่
 • 葡萄糖 [pútáotáng] กลูโคส
 • 维生素, 维他命 [wéishēngsù, wéitāmìng] วิตามิน
 • 卡路里 [kǎlùlǐ] แคลอรี่
 • 营养品 [yíngyǎngpǐn] อาหารเสริมบำรุงร่างกาย

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 

Jul 192013
 

ศัพท์เกี่ยวกับของเล่นมาแบ่งปันให้ค่ะ^^

 • 玩具 [wánjù] ของเล่น
 • 洋娃娃 [yángwáwa] ตุ๊กตา  (*娃娃 =เด็กเล็ก)
 • 不倒翁 [bùdǎowēng] ตุ๊กตาล้มลุก
 • 机器人[jī qì rén] หุ่นยนต์
 • 熊娃娃 [xióngwáwa] ตุ๊กตาหมี
 • 遥控跑车 [yáokòng pǎochē] รถบังคับวิทยุ
 • 纸飞机 [zhǐfēijī] เครื่องบินกระดาษ
 • 滑梯 [huátī] สไลเดอร์/บันไดลื่น
 • 溜溜球 [liūliūqiú] โยโย้
 • 假面具 [jiǎmiànjù] หน้ากาก
 • 放风筝 [fàngfēngzhēng] เล่นว่าว
 • 色子,骰子 [shuǎizi, tóuzi] ลูกเต๋า
 • 菲比精灵 [Fēibǐjīnglíng] เฟอร์บี้

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม