สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้

ศัพท์ภาษาจีน

Jun 262013
 

ภาษาจีนเกี่ยวกับเด็กอ่อน/เด็กค่ะ^^

 • 婴儿 [ yīng’ér] ทารก
 • 婴儿房 [yīng’ér fáng] ห้องเด็กอ่อน
 • 婴儿车 [yīng’ér chē] รถเข็นเด็กอ่อน
 • 学步车 [xué bù chē] รถฝึกเดิน
 • 摇篮 [yáolán] เปล
 • 摇摆木马 [yáobǎi mùmǎ] ม้าโยก
 • 婴儿床 [yīng’ér chuáng] เตียงเด็กอ่อน
 • 双层床 [shuāng céng chuáng] เตียงนอนสองชั้น
 • 摇篮曲 [yáolánqǔ] เพลงกล่อมเด็ก
 • 儿歌 [érgē] เพลงสำหรับเด็ก
 • 童话 [tónghuà] นิทานสำหรับเด็ก
 • 童装 [tóngzhuāng] เสื้อผ้าเด็ก
 • 童年 [tóngnián] วัยเด็ก/สมัยเด็ก
 • 儿科 [érkē] แผนกกุมารเวช
 • 儿时 [er shí] สมัยเด็กๆ
 • 童星 [tóngxīng] ดาราเด็ก
 • 儿童节 [értóng jié] วันเด็ก!!!
 • 奶瓶 [nǎipíng] ขวดนม
 • 奶嘴 [nǎizuǐ] จุ๊บดูดนม
 • 玩具 [wánjù] ของเล่น
 • 婴纸尿裤  [yīng zhǐniàokù] ผ้าอ้อมเด็กทารก
 • 爽身粉 [shuǎngshēnfěn] แป้ง (强生婴儿 qiángshēng yīng’ér แป้งเด็กจอห์นสัน)
 • 奶粉 [nǎifěn] นมผง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Jun 242013
 

มาเรียนรู้ภาษาจีนกับเรื่องน้องน้ำกันดีกว่า…คิดอะไรออกช่วยบอกด้วยนะครับ (ศัพท์บางคำล่อแหลม ขอนุญาติไม่ลงนะครับ)

 • 水 [shuǐ] น้ำ
 • 吸管 [xīguǎn] หลอดดูดน้ำ
 • 生水 [shēngshuǐ] น้ำดิบ
 • 饮用水, 饮水 [yǐnyòngshuǐ, yǐnshuǐ] น้ำดื่ม
 • 瓶装水 [píngzhuāng shuǐ] น้ำดื่มบรรจุขวด
 • 水面 [shuǐmiàn] ผิวน้ำ
 • 白水 [báishuǐ] น้ำเปล่า
 • 开水, 沸水 [kāishuǐ, fèishuǐ] น้ำต้ม
 • 滚水 [gǔnshuǐ] น้ำเดือด
 • 矿泉水 [kuàngquán shuǐ] น้ำแร่
 • 打水 [dǎshuǐ] ตักน้ำ (ตักน้ำจากลำธาร, ตักน้ำจากบ่อ)
 • 舀水 [yǎoshuǐ] ตักน้ำ (ใช้ขันตักน้ำ)
 • 水瓢,水勺 [shuǐpiáo, shuǐsháo] ขันตักน้ำ
 • 用勺子舀水洗澡 [yòngsháozi yǎoshuǐ xǐzǎo] ใช้ขันตักน้ำอาบ
 • 舀水沖马桶 [yǎoshuǐ chōngmǎtǒng]  ตักน้ำล้างชักโครก
 • 水杯 [shuǐbēi] แก้วน้ำ
 • 倒水 [dàoshuǐ] เทน้ำ
 • 洗澡 [xǐzǎo] อาบน้ำ
 • 澡盆 [zǎopén] อ่างอาบน้ำ
 • 浴室 [yùshì] ห้องอาบน้ำ
 • 洗手间 [xǐshǒujiān] ห้องน้ำ
 • 公厕 [gōngcè] ห้องน้ำสาธารณะ
 • 汽车散热器 [qìchēsànrèqì] หม้อน้ำรถยนต์
 • 加水 [jiāshuǐ] เติมน้ำ
 • 滤油器 [lǜyóuqì] ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
 • 机滤, 机油滤清器 [jīlǜ, jīyóulǜqīngqì] ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
 • 空气滤清器 , 空气滤芯 [kōngqì lǜqīngqì, kōngqì lǜxīn] ไส้กรองอากาศ
 • 上油 [shàngyóu] หยอดน้ำมัน
 • 漩涡 [xuánwō] น้ำวน
 • 水龙头 [shuǐlóngtóu] ก๊อกน้ำ
 • 关水龙头 [guān shuǐlóngtóu] ปิดก๊อกน้ำ
 • 开水龙头 [kāi shuǐlóngtóu] เปิดก๊อกน้ำ
 • 自动感应式水龙头 [zìdòng gǎnyìngshì shuǐlóngtóu] ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์อัตโนมัติ
 • 蒸馏水 [zhēngliúshuǐ] น้ำกลั่น
 • 蒸汽 [zhēngqì] ไอน้ำ
 • 自动售水机 [zìdòng shòushuǐjī] ตู้น้ำหยอดเหรียญ, ตู้น้ำอัตโนมัติ
 • 干净的水 [gānjìng de shuǐ] น้ำสะอาด
 • 净水 [jìngshuǐ] น้ำบริสุทธิ์
 • 清水 [qīngshuǐ] น้ำใส
 • 浑水 [húnshuǐ] น้ำขุ่น
 • 浓汤 [nóngtāng] ซุบน้ำข้น
 • 血浓于水 [xuènóngyúshuǐ] เลือดข้นกว่าน้ำ
 • 跳水 [tiàoshuǐ] กระโดดน้ำ
 • 喷泉 [pēnquán] น้ำพุ
 • 温泉 [wēnquán] น้ำพุร้อน
 • 地下水 [dìxiàshuǐ] น้ำบาดาล
 • 水井 [shuǐjǐng] บ่อน้ำ
 • 水费 [shuǐfèi] ค่าน้ำ
 • 热水 [rèshuǐ] น้ำร้อน
 • 冰水 [bīngshuǐ] น้ำเย็น(น้ำแข็ง)
 • 凉水, 冷水 [liángshuǐ, lěngshuǐ] น้ำเย็น
 • 冰块 [bīngkuài] น้ำแข็ง
 • 刨冰 [páobīng] น้ำแข็งไส
 • 滑冰场 [huábīngchǎng] ลานน้ำแข็ง
 • 冰山 [bīngshān] ภูเขาน้ำแข็ง
 • 热水瓶 [rèshuǐpíng] กระติกน้ำร้อน
 • 冰块箱  [bīngkuài xiāng] กระติกน้ำแข็ง (泡沫箱 กล่องโฟม)
 • 水壶 [shuǐhú] กาน้ำ
 • 水壶杯 [shuǐhúbēi] เหยือกน้ำ, กระติกน้ำ
 • 热水壶 [rèshuǐhú] กาน้ำร้อน
 • 电水壶 [diànshuǐhú] กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
 • 热水袋 [rèshuǐdài] กระเป๋าน้ำร้อน
 • 水桶 [shuǐtǒng] ถังน้ำ
 • 油桶 [yóutǒng] ถังน้ำมัน
 • 热水器 [rèshuǐqì] เครื่องทำน้ำร้อน
 • 温水 [wēnshuǐ] น้ำอุ่น
 • 心意 [xīnyì] น้ำใจ
 • 情意 [qíngyì] น้ำใจ
 • 有情 [yǒuqíng] มีน้ำใจ
 • 热情 [rèqíng] น้ำใจที่อบอุ่น
 • 他是个很有心的人 [tāshìgè hěnyǒuxīn de rén] เขาเป็นคนที่มีน้ำใจ
 • 一点儿心意 [yīdiǎnr xīnyì] น้ำใจเล็กน้อย
 • 赏金 [shǎngjīn] สินน้ำใจ
 • 黑心肠 [hēixīncháng] แล้งน้ำใจ
 • 奶水 [nǎishuǐ] น้ำนม
 • 牛奶 [niúnǎi] นมวัว
 • 汽水 [qìshuǐ] น้ำอัดลม
 • 瓶装水 [píngzhuāng shuǐ] ขวดใส่น้ำ
 • 水瓶 [shuǐpíng] ขวดน้ำ
 • 茶水 [cháshuǐ] น้ำชา
 • 倒茶 [dàochá] รินน้ำชา
 • 请喝茶 [qǐnghēchá] เลี้ยงน้ำชา
 • 沏茶 [qīchá] ชงน้ำชา
 • 姜水 [jiāngshuǐ] น้ำขิง
 • 豆浆 [dòujiāng] น้ำเต้าหู้
 • 瓠瓜 [hùguā] น้ำเต้า
 • 雨水 [yǔshuǐ] น้ำฝน
 • 雨点 [yǔdiǎn] หยดน้ำ
 • 渴 [kě] กระหายน้ำ
 • 喝水 [hēshuǐ] ดื่มน้ำ
 • 呛水 [qiāngshuǐ] สำลักน้ำ
 • 对水喝 [duìshuǐhē] ดื่มคู่กับน้ำ  ???
 • 污水 [wūshuǐ] น้ำเน่า,น้ำเสีย
 • 脏水 [zāngshuǐ] น้ำสกปรก
 • 水塘 [shuǐtáng] สระน้ำ, หนองน้ำ
 • 游泳池 [yóuyǒngchí]  สระว่ายน้ำ
 • 水库 [shuǐkù] อ่างเก็บน้ำ
 • 坠入水塘 [zhuìrù shuǐtáng] ตกลงไปในสระน้ำ
 • 水深 [shuǐshēn] น้ำลึก
 • 水浅 [shuǐqiǎn] น้ำตื้น
 • 游泳池 [yóuyǒngchí] สระว่ายน้ำ
 • 街道积水 [jiēdào jīshuǐ] น้ำท่วมขังบนท้องถนน
 • 瀑布 [pùbù] น้ำตก
 • 河边 [hébiān] ริมน้ำ
 • 溪水 [xīshuǐ] ลำธาร
 • 江河 [jiānghé] แม่น้ำ
 • 江水 [jiāngshuǐ] แม่น้ำ
 • 江边 [jiāng​biān] ริมแม่น้ำ
 • 山洪 [shānhóng] น้ำป่า
 • 水灾, 洪灾 [shuǐzāi, hóngzāi] ภัยน้ำท่วม
 • 淹水 [yānshuǐ]  น้ำท่วมนอง
 • 防洪 [fánghóng] ป้องกันน้ำท่วม
 • 泉眼 [quǎnyǎn] ตาน้ำ(ใต้ดิน)
 • 水底隧道 [shuǐdǐ suìdào] อุโมงค์ใต้น้ำ
 • 海底隧道 [hǎidǐ suìdào] อุโมงค์ใต้ทะเล
 • 水流 [shuǐliǘ] กระแสน้ำ, สายน้ำ
 • 止水 [zhǐshuǐ] น้ำนิ่ง
 • 活水 [huóshuǐ] น้ำไหลไปเรื่อยๆ ไม่หยุดนิ่ง
 • 水流湍急 [shuǐliú tuānjí] น้ำไหลเชี่ยว
 • 随水漂流 [suíshuǐ piāoliú] ลอยไปตามกระแสน้ำ
 • 随波逐流 [suíbōzhúliú]  ไหลลอยไปกับคลื่นน้ำ
 • 激流 [jīliú] กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว
 • 逆水 [nìshuǐ] ทวนน้ำ
 • 顺水 [shùnshuǐ] ตามน้ำ
 • 苔藓 [táixiǎn] ตะไคร่น้ำ
 • 海水 [hǎishuǐ] น้ำทะเล
 • 海马 [hǎimǎ] ม้าน้ำ
 • 涨潮,水涨 [zhǎngcháo, shuǐzhǎng] น้ำขึ้น
 • 落潮, 退潮 [luòcháo, tuìcháo] น้ำลง
 • 涨潮退潮 [zhǎngcháo tuìcháo] น้ำขึ้นน้ำลง
 • 甜水 [tiánshuǐ] น้ำหวาน
 • 蜂蜜 [fēngmì] น้ำผึ้ง
 • 蜜月 [mìyuè] น้ำผึ้งพระจันทร์
 • 醋 [cù] น้ำส้มสายชู
 • 鱼露 [yúlù] น้ำปลา
 • 菜汤 [càitāng] น้ำซุป
 • 盐水 [yánshuǐ] น้ำเกลือ (salt solution)
 • 生理盐水 [shēnglǐyánshǔi] น้ำเกลือ (ยา)
 • 打点滴 [dǎdiǎndī] ให้น้ำเกลือ
 • 淡水 [dànshuǐ] น้ำจืด
 • 咸水 [xiánshuǐ] น้ำเค็ม (成 สำเร็จ)
 • 半咸水 [bànxiánshuǐ] น้ำกร่อย
 • 硬水 [yìngshuǐ] น้ำกระด้าง
 • 淋巴 [línbā] น้ำเหลือง
 • 脓 [nóng] น้ำหนอง
 • 胆汁 [dǎnzhī] น้ำดี
 • 酸溶液 [suān róngyè] น้ำกรด
 • 胆汁酸 [dǎnzhīsuān] กรดน้ำดี
 • 手工 [shǒugōng] น้ำมือ
 • 海棉 [hǎimián] ฟองน้ำ
 • 水滴声 [shuǐdīshēng] เสียงหยดน้ำ
 • 漏水 [lòushuǐ] น้ำรั่ว
 • 水管漏水 [shuǐguǎn lòushuǐ] ท่อน้ำรั่ว
 • 水管泄漏 [shuǐguǎn xièlòu] ท่อน้ำรั่ว, ท่อประปารั่ว
 • 渗水漏水 [shènshuǐ lòushuǐ] น้ำรั่วน้ำซึม
 • 自来水管 [zìlái shuǐguǎn] ท่อน้ำ
 • 水管接头 [shuǐguǎn jiētóu] ข้อต่อท่อน้ำ
 • 塑料水管接头 [sùliào shuǐguǎn jiētóu] ข้อต่อท่อน้ำพลาสติก
 • 下水管 [xià shuǐguǎn] ท่อน้ำทิ้ง
 • 渗水 [shèn​shuǐ​] น้ำไหลซึม
 • 药水 [yàoshuǐ] ยาน้ำ
 • 水箱 [shuǐxiāng] แท๊งค์น้ำ
 • 不锈钢水箱 [bùxiùgāng shuǐxiāng] แท๊งค์น้ำสแตนเลส
 • 洒出来 [sǎchūlái] น้ำหกออกมา
 • 水溢出 [shuǐ yìchū] น้ำล้น  (溢出 yì​chū ล้น)
 • 满水 [mǎnshuǐ] น้ำเต็ม
 • 领海 [lǐnghǎi] น่านน้ำ
 • 词语, 言语 [cíyǔ,yányǔ] น้ำคำ
 • 活该 [huógāi] สมน้ำหน้า
 • 玩水 [wánshuǐ] เล่นน้ำ
 • 浇水 [jiāoshuǐ] , 淋水 [línshuǐ] รดน้ำ
 • 泼水 [pōshuǐ] สาดน้ำ
 • 接雨水 [jiēyǔshuǐ] รองรับน้ำฝน
 • 水雾 [shuǐwù] ละอองน้ำ
 • 水族馆 [shuǐzúguǎn] พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (aquarium)
 • 海豹 [hǎibào] แมวน้ำ
 • 水球 [shuǐqiǘ] โปโลน้ำ
 • 蚊子幼虫 [wénzi yòuchóng] ลูกน้ำ
 • 孑孓 [jiéjué] ลูกน้ำ
 • 放水 [fàngshuǐ] ปล่อยน้ำ
 • 彩虹 [cǎihóng] รุ้งกินน้ำ
 • 浮水 [fúshuǐ] ลอยน้ำ
 • 顺水漂着 [shùnshuǐ piàozhe] ลอยไปตามน้ำ
 • 沉没 [chénmò] จมน้ำ
 • 淹死 [yānsǐ] จมน้ำตาย
 • 泡水 [pàoshuǐ] แช่น้ำ, 浸泡 [jìnpào] แช่น้ำ
 • 浸药水 [jìyàoshuǐ] อาบน้ำยา , แช่น้ำยา
 • 涉水 [shèshuǐ] ลุยน้ำ
 • 涉水鞋 [shèshuǐ xié] รองเท้าลุยน้ำ
 • 划水板 [huáshuǐbǎn] สกีน้ำ
 • 尿液 [niàoyè] น้ำปัสสาวะ
 • 水陆两栖 [shuǐlù liǎngqī] สะเทินน้ำสะเทินบก
 • 水生植物 [shuǐshēng zhíwù] พืชน้ำ
 • 水砂纸 [shuǐ shāzhǐ] กระดาษทรายน้ำ
 • 体重秤 [tǐzhòng chèng] เครื่องชั่งน้ำหนักตัว
 • 滤水器,滤水机 [lǜshuǐqì, lǜshuǐjī] เครื่องกรองน้ำ
 • 玻璃清洗剂 [bōlí qīngxǐjì] น้ำยาเช็ดกระจก
 • 鞋油 [xiéyóu] น้ำมันขัดรองเท้า
 • 洒水车 [sǎshuǐ chē] รถบรรทุกน้ำ, รถรดน้ำ
 • 洒水壶 [sǎshuǐ hú] บัวรดน้ำ
 • 洒水器, 喷头 [sǎshuǐqì, pēntóu] สปริงเกอร์รดน้ำ
 • 足癣 [sǎshuǐ qì] น้ำกัดเท้า
 • 炼油 [liànyóu] กลั่นน้ำมัน
 • 炼油厂 [liànyóuchǎng] โรงกลั่นน้ำมัน
 • 冰工厂 [bīng gōngchǎng] โรงน้ำแข็ง
 • 油 [yóu] น้ำมัน
 • 漏油 [lòuyóu] น้ำมันรั่ว
 • 油井 [yóujǐng] บ่อน้ำมัน
 • 燃料油 [ránliàoyóu] น้ำมันเชื้อเพลิง
 • 植物油 [zhíwùyóu] น้ำมันพืช
 • 棕榈油 [zōnglǘ yóu] น้ํามันปาล์ม
 • 玉米油 [yùmǐ yóu] น้ำมันข้าวโพด
 • 米糠油 [mǐkāng yóu] น้ำมันรำข้าว
 • 蚝油 [háoyóu] น้ำมันหอย
 • 猪油 [zhūyóu] น้ำมันหมู
 • 橄榄油 [gǎnlǎn yóu] น้ำมันมะกอก
 • 油田 [yóutián] บ่อน้ำมัน
 • 原油 [yuányóu] น้ำมันดิบ
 • 灶油 [zàoyóu] น้ำมันเตา
 • 机油, 润机油 [jīyóu, rùnjīyóu] น้ำมันเครื่อง
 • 润滑油 [rùnhuáyóu] น้ำมันหล่อลื่น
 • 机油精 [jīyóujīng] หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง
 • 煤油 [méiyóu] น้ำมันก๊าด
 • 柴油 [cháiyóu] น้ำมันดีเซล
 • 汽油 [qìyóu] น้ำมันเบนซิน
 • 无铅汽油 [wúqiān qìyóu] น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว
 • 酒精汽油 [jiǔjīngqìyóu] น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (gasahol)
 • 石油 [shíyóu] น้ำมันปิโตรเลียม
 • 生物柴油 [shēngwù cháiyóu] น้ำมันไบโอดีเซล
 • 加油站 [jiāyóu zhàn] ปั้มน้ำมัน
 • 加油 [jiāyóu] เติมน้ำมัน
 • 油罐车 [yóuguànchè] รถบรรทุกน้ำมัน
 • 米汤 [mǐtāng] น้ำซาวข้าว
 • 糖浆 [tángjiāng] น้ำเชื่อม
 • 糖精 [tángjīng] น้ำตาลเทียม
 • 冰糖 [bīngtáng] น้ำตาลกรวด
 • 砂糖 [shātáng] น้ำตาลทราย
 • 白砂糖 [bái shātáng] น้ำตายทรายขาว
 • 蔗糖 [zhètáng] น้ำตาลอ้อย
 • 红糖 [hóngtáng] น้ำตาลทรายแดง
 • 椰糖 [yētáng] น้ำตาลมะพร้าว
 • 椰汁 [yēzhī] น้ำมะพร้าว
 • 椰奶 [yēnǎi] น้ำกะทิ, 椰浆 [yējiāng] น้ำกะทิ
 • 果汁 [guǒzhī] น้ำผลไม้
 • 苏打水 [sūdáshuǐ] น้ำโซดา
 • 橙汁 [chéngzhī] น้ำส้ม
 • 麻油 , 香油 [máyóu, xiāngyóu] น้ำมันงา
 • 椰子油 [yēzǐyóu] น้ำมันมะพร้าว
 • 松节油 [sōngjiéyóu] น้ำมันสน
 • 鱼肝油 [yúgānyóu] น้ำมันตับปลา
 • 香薰 [xiāngxūn] น้ำมันหอมระเหย
 • 水温 [shuǐwēn] อุณหภูมิน้ำ
 • 水银 [shuǐyín] ปรอท
 • 狂犬病 [kuángquǎnbìng] โรคพิษสุนัขบ้า/โรคกลัวน้ำ
 • 芭蕉 [bājiāo] กล้วยน้ำว้า
 • 香水 [xiāngshuǐ] น้ำหอม
 • 落空 [luòkōng] คว้าน้ำเหลว
 • 潜水 [qiǎnshuǐ] ดำน้ำ
 • 潜水员 [qiǎnshuǐyuán] นักประดาน้ำ
 • 潜水艇 [qiǎnshuǐtǐng] เรือดำน้ำ
 • 游泳 [yóuyǒng] ว่ายน้ำ
 • 重量 [zhòngliàng] น้ำหนัก
 • 称重量 [chēngzhòngliàng] ชั่งน้ำหนัก
 • 举重 [jǔzhòng] ยกน้ำหนัก
 • 掷铅球 [zhìqiānqiǘ] ทุ่มน้ำหนัก
 • 水上市场 [shuǐshàng shìchǎng] ตลาดน้ำ
 • 彩色油泥 [cǎisè yóuní] ดินน้ำมัน
 • 鳖 [biē] ตะพาบน้ำ
 • 眼泪 [yǎnlèi] น้ำตา
 • 挤眼泪 [jǐyǎnlèi] บีบน้ำตา
 • 流泪 [liǘlèi] หลั่งน้ำตา
 • 洒泪 [sǎlèi] หลั่งน้ำตา
 • 擦眼泪 [cāyǎnlèi] เช็ดน้ำตา
 • 露水 [lùshuǐ] น้ำค้าง
 • 霜 [shuāng] น้ำค้างแข็ง
 • 淋露水 [línlǜshuǐ] ตากน้ำค้าง
 • 水管 [shuǐguǎn] ท่อน้ำ
 • 自来水 [zìláishuǐ] น้ำประปา
 • 自来水管 [zìlái shuǐguǎn] ท่อน้ำประปา
 • 胆囊 [dǎnnáng] ถุงน้ำดี
 • 换水 [huànshǔ] ถ่ายน้ำ
 • 灌溉 [guàngài] ทดน้ำเข้านา
 • 水路 [shuǐlù] ทางน้ำ
 • 排水 [páishuǐ] ระบายน้ำ
 • 排水道 [páishuǐdào] ทางระบายน้ำ
 • 水彩 [shuǐcǎi] สีน้ำ
 • 油画 [yóuhuà] ภาพสีน้ำมัน
 • 蓝色 [lánsè] สีน้ำเงิน
 • 褐色 [hésè] สีน้ำตาล
 • 蘸料 [zhànliào] น้ำจิ้ม
 • 口水 [kǒushuǐ] น้ำลาย
 • 流口水 [liú kǒushuǐ] น้ำลายไหล
 • 吐口水 [tǔkǒushuǐ] บ้วนน้ำลาย
 • 墨水 [mòshuǐ] น้ำหมึก
 • 音调,语调,声调 [yīndiào, yǔdiào, shēngdiào] น้ำเสียง
 • 鼻涕 [bítì] น้ำมูก
 • 消化液 [xiāohuàyè] น้ำย่อย
 • 漱口剂 [shùkǒujì] น้ำยาบ้วนปาก
 • 漱口液 [shùkǒuyè] น้ำยาบ้วนปาก
 • 漱口水 [shùkǒushuǐ] น้ำยาบ้วนปาก
 • 烫伤 [tàngshāng] น้ำลวก
 • 涂改液 [tú​gǎi​yè] น้ำยาลบคำผิด
 • 血浓于水 [xuènóngyúshuǐ] เลือดข้นกว่าน้ำ
 • 水灯节 [shuǐdēngjié] วันลอยกระทง
 • 水沟 [shuǐgōu] ร่องน้ำ
 • 檐沟 [yángōu] รางน้ำชายคา
 • 落水 [luòshuǐ] ตกน้ำ
 • 当心落水 [dāngxīn luòshuǐ] ระวังตกน้ำ
 • 淋湿 [línshī] เปียกน้ำ
 • 鱼翅汤 [yúchì tāng] หูฉลามน้ำแดง
 • 防冻剂 [fángdòngjì] น้ำยาหล่อเย็น
 • 压缩机油 [yāsuōjīyóu] น้ำมันคอมแอร์
 • 油压闸 [yóuyāzhá] น้ำมันเบรก
 • 齿轮油 [chǐlún yóu] น้ำมันเกียร์/น้ำมันเฟืองท้าย (齿轮油粘度 ความหนืดน้ำมันเกียร์)
 • 自动变速箱油 [zìdòng biànsù xiāngyóu] น้ำมันเกียร์ออโต้ (Automatic Transmission Fluid)
 • 方向机油 [fāngxiàng jīyóu] น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
 • 河边码头 [hébiān mǎtóu] ท่าน้ำ
 • 冰川 [bīngchuān] ธารน้ำแข็ง
 • 蓄水过滤池 [xùshuǐ guòlǜchí] บ่อพักน้ำ
 • 抽水 [chōushuǐ] สูบน้ำ
 • 抽水泵 [chōushuǐbèng] เครื่องสูบน้ำ
 • 喷水 [pēnshuǐ] พ่นน้ำ
 • 法水 [fǎshuǐ] น้ำมนต์
 • 洒法水 [sǎfǎshuǐ] พรมน้ำมนต์
 • 浴佛 [yùfó] สรงน้ำพระ
 • 淋法水 [língfǎshuǐ] รดน้ำมนต์
 • 乳牙 [rǔyá] ฟันน้ำนม
 • 水中气泡 [shuǐzhōng qìpào] ฟองที่อยู่ในน้ำ
 • 夜光表 [yèguāngbiǎo] พรายน้ำนาฬิกา, นาฬิกาเรืองแสง
 • 使人想吃 [shǐrén néngchī] ยั่วน้ำลาย
 • 水平面 [shuǐpíngmiàn] ระดับน้ำ
 • 海拔 [hǎibá] ระดับน้ำทะเล
 • 米高海拔 [mǐgāo hǎibá] สูงจากระดับน้ำทะเล(เมตร)
 • 海平面 [hǎipíngmiàn] ระดับน้ำทะเล
 • 高出海平面 [gāochū hǎipíngmiàn] สูงจากระดับน้ำทะเล
 • 海水倒灌 [hǎishuǐ dàoguàn] น้ำทะเลหนุน ***
 • 海水涨潮 [hǎishuǐ zhǎngcháo] น้ำทะเลหนุนสูง
 • 畅销 [chàngxiāo] ขายดีเทน้ำเทท่า
 • 有苦难言 [yǒukǔ nányán] น้ำท่วมปาก
 • 有口说不出 [yǒukǒu shuōbuchū] น้ำท่วมปาก
 • 杯水车薪 [bēishuǐ chēxīn] น้ำน้อยแพ้ไฟ
 • 沉默者,多思想 [chénmòzhě, duōsīxiǎng] น้ำนิ่งไหลลึก
 • 唇亡齿寒、唇齿相依 [chúnwángchǐhán, chúnchǐxiāngyī] น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า, พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 • 妥协做事,免伤和气 [tuǒxiézuòshì, miǎnshānghéqì] บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น
 • 捕风捉影 [bǔfēng zhuōyǐng] ปั้นน้ำเป็นตัว
 • 口蜜腹剑 [kǒumìfùjiàn] ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ
 • 不但不帮忙,还碍事 [bùdànbùbāngmáng, háiàishì] มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ
 • 多此一举 [duōcǐyìjǔ] สอนจระเข้ว่ายน้ำ
 • 班门弄斧 [bānmén nòngfǔ] สอนจระเข้ว่ายน้ำ
 • 逆水行舟 [nìshuǐxíngzhōu] แล่นเรือทวนน้ำ
 • 一日之长 [yīrì zhīcháng] อาบน้ำร้อนมาก่อน
 • 年纪大 [niánjìdà] อาบน้ำร้อนมาก่อน
 • 好人不会遭殃 [hǎorén bùhuìzāoyāng] คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้
 • 撒泡尿照照自己 [sāpàoniào zhàozhàozìjǐ] ตักน้ำใส่กระโหลก ชะโงกดูเงา
 • 水涨赶快舀 [shuǐzhǎng gǎnkuàiyǎo] น้ำขึ้นให้รีบตัก
 • 勿失良机 [wùshī liángjī] น้ำขึ้นให้รีบตัก (อย่าพลาดโอกาสดี)
 • 徒劳无益 [túláo wúyì] ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
 • 水落石出 [huǐluòshíchū] น้ำลดตอผุด
 • 一时半会 [yīshí bànhuì] นกกระจอกกินน้ำ
 • 两全其美 [liǎngquán qíměi] บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่น
 • 团结一致 [tuánjié yízhì] เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, สามัคคีกัน
 • 货真价实 [huòzhēnjiàshí] ของแท้ราคาสมน้ำสมเนื้อ
 • 不见棺材不落泪 [bújiànguāncaibúluòlèi] ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา
 • 洗甲水 [xǐjiǎshuǐ] น้ำยาล้างเล็บ
 • 指甲油 [zhǐjiǎyóu] น้ำยาทาเล็บ
 • 体香剂 [tǐxiāngjì] น้ำยาระงับกลิ่นกาย
 • 沥干水 [lìgānshuǐ] สะเด็ดน้ำ
Jun 232013
 

ศัพท์เกี่ยวกับประเภทของสัตว์

 • 食草动物 shícǎodòngwù สัตว์กินพืช
 • 食肉动物 shíròudòngwù สัตว์กินเนื้อ
 • 杂食动物 záshídòngwù สัตว์กินทั้งพืชทั้งสัตว์
 • 食虫动物 shíchóngdòngwù สัตว์กินแมลง
 • 食腐动物 shífǔdòngwù สัตว์กินซาก
 • 有毒动物 yǒudúdòngwù สัตว์มีพิษ
 • 哺乳动物 bǔrǔdòngwù สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 • 冷血动物 lěngxuèdòngwù สัตว์เลือดเย็น
 • 温血动物 wēnxuèdòngwù สัตว์เลือดอุ่น
 • 野兽 yěshòu สัตว์ป่า
 • 野生动物 yěshēngdòngwù สัตว์ป่า
 • 陆生动物 lùshēngdòngwù สัตว์บก
 • 水生动物 shuǐshēngdòngwù สัตว์น้ำ
 • 脊椎动物 jǐzhuīdòngwù สัตว์มีกระดูกสันหลัง
 • 无脊椎动物 wújǐzhuīdòngwù สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
 • 软体动物 ruǎntǐdòngwù สัตว์ลำตัวนิ่ม
 • 爬行动物 páxíngdòngwù สัตว์เลื้อยคลาน
 • 两栖动物 liǎngqīdòngwù สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
 • 有袋动物 yǒudàidòngwù สัตว์มีกระเป๋าหน้าท้อง
 • 家畜 jiāchù สัตว์เลี้ยง
 • 夜行动物 yèxíngdòngwù สัตว์หากินในตอนกลางคืน
 • 胎生动物 tāishēngdòngwù สัตว์ออกลูกเป็นตัว
 • 卵生动物 luǎnshēngdòngwù สัตว์ออกลูกเป็นไข่
 • 四足动物 sìzúdòngwù สัตว์สี่เท้า
 • 两足动物 liǎngzúdòngwù สัตว์สองเท้า
 • 沙漠动物 shāmòdòngwù สัตว์ทะเลทราย
 • 反刍动物 fǎnchúdòngwù สัตว์เคี้ยวเอื้อง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Jun 232013
 

二手 เอ้อร์โส่ว มือสอง คำนี้มักวางอยู่หน้าคำนามเพื่อขยายคำนามนั้นค่ะ
เช่น

 • 二手书 èrshǒushū หนังสือมือสอง
 • 二手车 èrshǒuchē รถมือสอง
 • 二手房 èrshǒufáng ที่อยู่อาศัยมือสอง
 • 二手品 èrshǒupǐn สินค้ามือสอง
 • 二手市场 èrshǒushìchǎng ตลาดมือสอง
 • 二手衣服 èrshǒuyīfú เสื้อผ้ามือสอง
 • 二手包 èrshǒubāo กระเป๋ามือสอง
 • 二手货 èrshǒuhuò สินค้ามือสอง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Jun 232013
 

ภาษาจีนกับการดับเพลิงค่ะ

 • 消防队 xiāofángduì หน่วยดับเพลิง
 • 火灾 huǒzāi อัคคีภัย
 • 消防队员 xiāofángduìyuán พนักงานดับเพลิง
 • 消防服 xiāofángfú ชุดดับเพลิง
 • 灭火器 mièhuǒqì เครื่องดับเพลิง, ถังดับเพลิง
 • 火警 huǒjǐng สัญญาณไฟไหม้
 • 消防车 xiāofángchē รถดับเพลิง
 • 消防站 xiāofángzhàn สถานีดับเพลิง
 • 火灾控制 huǒzāikòngzhì ดับเพลิง
 • 消防栓 xiāofángshuān สลักหัวก๊อกดับเพลิง
 • 救命!! jiùmìng ช่วยด้วย
 • 着火 zháohuǒ ไฟไหม้
 • 烈火 lièhuǒ ไฟที่ลุกโชน
 • 火焰 huǒyàn เปลวเพลิง
 • 放火 fànghuǒ วางเพลิง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Jun 152013
 

ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • 灾害 [zāihài] ภัยพิบัติ
 • 自然灾害 [zìrán zāihài] ภัยธรรมชาติ
 • 人为灾害 [rénwéi zāihài] ภัยที่เกิดจากมนุษย์
 • 灾害现场 [zāihài xiànchǎng] สถานที่เกิดภัยพิบัติ
 • 干旱,旱灾 [gānhàn, hànzāi] ภัยแล้ง
 • 水灾, 洪灾 [shuǐzāi, hóngzāi] ภัยน้ำท่วม
 • 山洪 [shānhóng] ภัยจากน้ำป่า
 • 火灾 [huǒzāi] อัคคีภัย
 • 地震 [dìzhèn] แผ่นดินไหว
 • 塌方 [tāfāng] ดินถล่ม
 • 泥石流 [níshíliú] โคลนถล่ม
 • 救援队 [jiù​yuán​duì] หน่วยกู้ภัย
 • 搜救队 [sōujiùduì] ทีมค้นหาและช่วยเหลือ
 • 灾民 [zāimín] ผู้ประสบภัย
 • 遇难者 [yù​nàn​zhě] ผู้ประสบภัย
 • 遇难者遗体 [yùnànzhě yítǐ] ศพผู้ประสบภัย
 • 失踪 [shīzōng] สูญหาย
 • 幸存者 xìngcúnzhě ผู้รอดชีวิต
 • 救护车 [jiùhùchē] รถพยาบาล
 • 冰雹 [bīngbáo]  ลูกเห็บ
 • 雪崩 [xuěbēng] หิมะถล่ม
 • 暴风雨 [bàofēngyǔ] พายุฝน (rainstorm)
 • 雷暴 [léi​bào​] พายุฝนฟ้าคะนอง
 • 闪电 [shǎndiàn] ฟ้าแลบ
 • 雷击 [léijí] ฟ้าผ่า
 • 被雷电击中 [bèi léidiànjī​zhòng] ถูกฟ้าผ่า
 • 沙尘暴 [shāchénbào] พายุทราย
 • 飓风 [jùfēng] พายุเฮอร์ริเคน
 • 龙卷风 [lóngjuǎnfēng] พายุทอร์นาโด
 • 台风 [táifēng] พายุไต้ฝุ่น
 • 风暴潮 [fēngbàocháo] คลื่นพายุ
 • 海啸 [hǎixiào] สึนามิ
 • 水龙卷 [shuǐlóngjuǎn] พายุงวงช้าง
 • 火山爆发 [huǒshān bàofā] ภูเขาไฟระเบิด
 • 森林火灾 [sēnlín huǒzāi] ไฟป่า
 • 捐款 [juānkuǎn] บริจาคเงิน (donate money)
 • 捐助 [juānzhù] บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ

อ่านเพิ่มเติม : ดินฟ้าอากาศ

ติดตามได้ใน : ภาษาจีน intrend

Jun 152013
 

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ

 • 选美冠军 [xuǎnměi guànjūn] ผู้ชนะประกวดความงาม
 • 世界观光小姐 [shìjiè guānguāng xiǎojiě]  มิสเวิลด์ท่องเที่ยว
 • 泰国小姐 [Tàiguó xiǎojiě] นางสาวไทย
 • 世界小姐大赛 [shìjiè xiǎojiě dàsài] การประกวดมิสเวิลด์
 • 环球小姐 [huánqiú xiǎojiě] นางงามจักรวาล (Miss Universe)
 • 宇宙小姐 [yǔzhòu xiǎojiě] นางงามจักรวาล (Miss Universe)
 • 宇宙小姐选美 [yǔzhòu xiǎojiě xuǎnměi]  การประกวดนางงามจักรวาล, การประกวดมิสยูนิเวิร์ส
 • 中华小姐 [Zhōnghuá xiǎojiě]  มิสไชนิส (Miss Chinese)
 • 中华小姐环球大赛 [Zhōnghuá xiǎojiě huánqiú dàsài] การประกวดมิสไชนีสคอสโม
 • 国际皇后小姐 [guójì huánghòu xiǎojiě]  มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน (Miss International queen)
 • 蒂芬妮小姐 [Dìfēnnī xiǎojiě]   มิสทิฟฟานี่ (Miss Tiffany)
 • 蒂芬妮環球小姐 [Dìfēnnī huánqiú xiǎojiě] มิสทิฟฟานี่ ยูนิเวิร์ส (Miss Tiffany’s Universe)
 • 肥胖小姐 [féipàng xiǎojiě] ธิดาช้าง
 • 人妖小姐 [rényāo xiǎojiě]  สาวงามประเภทสอง
 • 人妖小姐选美 [rényāo xiǎojiě xuǎnměi]  การประกวดสาวงามประเภทสอง
 • 水灯节小姐选美 [shuǐdēngjié xiǎojiě xuǎnměi] การประกวดนางนพมาศ
 • 男性选美 [nánxìng xuǎnměi] ประกวดชายงาม

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 

Jun 142013
 

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 洁白的沙滩 [jiébái de shātān] หาดทรายขาว
 • 饭饱神虚 [fànbǎo shénxū] หนังทองตึง หนังตาหย่อน
 • 海鲜大餐 [hǎixiān dàcān] อาหารทะเล
 • 调味料 [tiáowèi liào]  เครื่องปรุงรส (调料)
 •  蘸料 [zhànliào] น้ำจิ้ม
 • 火焰舞表演 [huǒyànwǔ biǎoyǎn] การแสดงรำกระบองไฟ

ติดตามต่อได้ใน…เรียนภาษาไทย泰语学习


Could not parse XML from YouTube

Jun 142013
 

ไปที่เที่ยวไหนกันดีล่ะครับ  去哪里玩好呢

 • 去 [qù] ไป
 • 去哪儿?[qùnǎr] ไปไหน
 • 去哪里?[qùnǎlǐ] ไปไหน
 • 去哪儿好呢? [qùnǎr hǎone] ไปไหนกันดีนะ
 • 要去哪?[yàoqùnǎr] ต้องการไปไหน
 • 到哪里去?[dàonǎlǐqù] จะไปไหน (到…去)
 • 怎么去? [] ไปอย่างไร
 • 到飞机场去/去飞机场 [dàofēijīchǎngqù / qùfēijīchǎng] ไปสนามบิน
 • 到市场去 [dàoshìchǎng qù] ไปตลาด
 • 去那儿 [qùnàr] ไปที่นั้น
 • 没办法去 [méibànfǎqù] ไปไม่ได้จริง ๆ
 • 约去 [yuēqù] นัดกันไป
 • 想去哪就去哪?[xiǎngqùnǎr jiùqùnǎr] อยากจะไปไหนก็ไป
 • 你去不去? [nǐ qùbùqù] คุณจะไปหรือไม่
 • 一起去 [yīqǐqù] ไปด้วยกัน
 • 刚去过 [gāng qùguò] เพิ่งไปมา
 • 不去了[bùqùle] ไม่ไปแล้ว
 • 去过 [qùguò] ไปมาแล้ว
 • 值得去  [zhídéqù] คุ้มค่าที่จะไป
 • 没去过 [méi qùguò] ไม่เคยไป
 • 去吗? [qùma] ไปไหม
 • 别去 [biéqù] อย่าไป
 • 不愿去 [bùyuàn qù] ไม่ยอมไป
 • 上去 [shàngqù] ขึ้นไป
 • 下去 [xiàqù] ลงไป
 • 进去 [jìnqù] เข้าไป
 • 出去 [chūqù] ออกไป
 • 回去 [huíqù] กลับไป
 • 过去 [guòqù] ข้ามไป
 • 去外面 [qùwàimiàn] ออกไปข้างนอก
 • 出国 [chūguó] ไปต่างประเทศ
 • 出国留学 [chūguó liúxué] ไปเรียนต่อต่างประเทศ
 • 离开家 [líkāijiā] จากบ้านไป
 • 去按摩 [qù ànmó] ไปนวด
 • 去散步 [qù sànbù] ไปเดินเล่น
 • 去购物 [qù gòuwù] ไปช็อปปิ้ง
 • 去逛街谁跟我去? [qùguàngjiē shuígēnwǒqù] ไปเดินหาซื้อของ ใครจะไปกับฉันบ้าง
 • 去海边 [qù hǎibiān] ไปชายทะเล
 • 去海滩 [qù hǎitān] ไปชายชายหาด
 • 去爬山 [qù páshān] ไปปีนเขา
 • 去骑马 [qù qímǎ] ไปขี่ม้า
 • 去医院 [qù yīyuàn] ไปโรงพยาบาล
 • 去医院看病 [qù yīyuàn kànbìng] ไปหาหมอ
 • 去找医生 [qù zhǎoyīshēng] ไปหาหมอ
 • 去看电影 [qù kàndiànyǐng] ไปดูหนัง
 • 去吃饭 [qù chīfàn] ไปกินข้าว
 • 去图书馆 [qù túshū guǎn] ไปห้องสมุด
 • 去饭堂 [qù fàntáng] ไปโรงอาหาร
 • 去洗手间 [qù xǐshǒujiān] ไปห้องน้ำ
 • 去外地 [qù wàidì] ไปต่างจังหวัด
 • 去酒店/去饭店 [qùjiǔdiàn / qùfàndiàn] ไปโรงแรม
 • 去水上市场 [qù shuǐshàng shìchǎng] ไปตลาดน้ำ
 • 我去学校 [wǒqùxuéxiào] ฉัน/ผมไปโรงเรียน
 • 去夜校 [qù yèxiào] ไปเรียนภาคค่ำ
 • 去过中国吗?[qùguò zhōngguó ma]  เคยไปประเทศจีนไหม
 • 去中国玩 [qù zhōngguó wán] ไปเที่ยวประเทศจีน
 • 去警察局 [qù jǐngchájú] ไปสถานีตำรวจ
 • 去地铁车站 [qù dìtiěchēzhàn] ไปสถานีรถไฟใต้ดิน
 • 去火车站 [qù huǒchēzhàn] ไปสถานีรถไฟ
 • 去这个地址 [qù zhège dìzhǐ] ไปตามที่อยู่นี้
 • 走什么路好 [zǒushénmelù hǎo] ไปทางไหนดี
 • 走哪条路好? [zǒunǎr tiáolù hǎo] ไปทางไหนดี
 • 去…路 [qù… lù] ไปถนน…
 • 走别的路可以吗? [zǒubiédelù kěyǐma] ไปทางอื่นได้ไหม
 • 去做功德 [qù zuògōngdé] ไปทำบุญ
 • 去参加 [qù cānjiā] ไปเข้าร่วม
 • 去上课 [qùshàngkè] ไปเข้าเรียน
 • 去上学 [qùshàngxué] ไปเรียน
 • 走来走去 [zǒulái zǒuqù] เดินไปเดินมา
 • 挑来挑去 [tiāolái tiāoqù] เลือกไปเลือกมา
 • 去买东西 [qù mǎidōngxi] ไปซื้อของ
 • 去批发市场买东西 [qù pīfā shìchǎng mǎidōngxi] ไปซื้อของที่ตลาดขายส่ง
 • 去超市 [qù chāoshì] ไปซุปเปอร์มาร์เกต (超级市场)
 • 去接孩子 [qù jiēháizi] ไปรับลูก
 • 去交电费 [qùjiāo diànfèi] ไปจ่ายค่าไฟ
 • 去交水费 [qùjiāo shuǐfèi] ไปจ่ายค่าน้ำ
 • 去做吧 [qùzuòba] ไปทำเถอะ
 • 去征兵 [qù zhēngbīng] ไปเกณฑ์ทหาร
 • 出去吃饭 [chūqù chīfàn] ออกไปทานข้าว

 

 

 

 

Jun 132013
 
 • 行进 [xíngjìn] หน้าเดิน , เดินรุดหน้าไป
 • 排队走 [páiduì zǒu ] เดินแถว
 • 列队走 [liè duì zǒu] เดินเป็นแถวๆ
 • 向前走 [xiàng qián zǒu] เดินไปข้างหน้า
 • 直走 [zhízǒu] เดินตรงไป
 • 倒退行走 , 倒退走 [dàotuì xíngzǒu, dàotuì zǒu] เดินถอยหลัง
 • 走自己的路 [zǒuzìjǐdelù] เดินตามทางของตัวเอง
 • 跟着父亲的脚印走  [gēnzhe fùqīn de jiǎoyìn zǒu] เดินไปตามรอยเท้าของพ่อ
 • 跟着别人的足迹走 [gēnzhe biérén de zújì zǒu] เดินตามรอยเท้าคนอื่น
 • 跟者我走 [gēnzhěwǒzǒu] เดินตามฉัน
 • 到处逛逛 [dàochù guàngguàng] เดินเล่นไปตามที่ต่างๆ , เดินเตร่
 • 到处走走 [dàochù zǒuzǒu]  เดินเล่นไปเรื่อยๆ
 • 逛街 [guàngjiē]  เดินเล่นในตลาด
 • 逛百货公司 [guàng băihuògōngsī]  เดินเล่นในห้างสรรพสินค้า
 • 闲逛, 漫步 [xiánguàng,mànbù] เดินเที่ยวเตร่, เดินเล่น
 • 散步 [sànbù] เดินทอดน่อง , เดินเล่น
 • 游行 [yóuxíng] เดินทางท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆ
 • 追随 [zhuīsuí] เดินตามหลัง
 • 行军 [xíngjūn] เดินทัพ , กรีธาทัพ
 • 旅行 [lǚxíng] เดินทางไปท่องเที่ยว
 • 坐火车 [zuò huǒchē] เดินทางโดยรถไฟ
 • 空运 [kōngyùn] เดินอากาศ
 • 行车 [xíngchē] เดินรถ
 • 通车 [tōngchē] เปิดให้รถแล่น , มีรถวิ่งไปมา
 • 举行阅兵式 [jǔxíng yuèbīngshì] การเดินสวนสนาม
 • 接线 [jiēxiàn] เดินสายไฟ,ต่อสายไฟ
 • 跪着走 [guì zhe zǒu] เดินด้วยหัวเข่า
 • 行船 [xíngchuán] เดินเรือ
 • 开动 [kāidòng] เดินเครื่อง, สตาร์ท
 • 开展工作 [kāizhǎn gōngzuò] เดินเรื่องขยายกิจการงานให้ใหญ่โตขึ้น
 • 走棋 [zǒuqí] เดินแต้ม , เดินตามหมาก
 • 开机器 [kāijīqì] เดินเครื่อง (เครื่องจักร)

ติดตามได้ใน ภาษาจีนแบบศรชัย นายใจ๋ครับ

 

Click to listen highlighted text!