สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้

ศัพท์ภาษาจีน

Aug 082012
 
เครื่องดนตรี [樂器]

เครื่องดนตรี [樂器]

 • 樂器 [yuèqì] เครื่องดนตรี, musical instrument
 • 鼓 [gǔ] กลอง
 • 架子鼓 [jiàzigǔ] กลองชุด
 • 琴 [qín] พิณ
 • 打 [dǎ] ตี เช่น ตีกลอง (打架子鼓)
 • 敲打 [qiāodǎ] เคาะ, ตี
 • 彈 [tán] ดีด เช่น ดีดกีตาร์ (彈吉他)
 • 鋼琴 [gāngqín] เปียโน
 • 鍵 [jiàn] แป้นคีย์ เช่น แป้นเปียโน (鋼琴鍵)
 • 手風琴 [shǒufēngqín] หีบเพลง
 • 口風琴 [kǒufēngqín] เมาท์ออแกน, เมโลเดี้ยน
 • 豎琴 [shùqín] พิณใหญ่, harpe
 • 琵琶 [pípa] พีผา, pipa
 • 瑟 [sè] พิณหรือขิมชนิดหนึ่งของจีน
 • 箏 [zhēng] เจิง, กู่เจิง
 • 吉他 [jítā] กีตาร์
 • 電吉他 [diànjítā] กีตาร์ไฟฟ้า, electric guitar
 • 五弦琴 [wǔxiánqín] แบนโจ
 • 碰 [pèng] กระทบ,กระแทก
 • 吹 [chuī] เป่า
 • 號角 [hàojiǎo] เขาเป่าสัญญาณ
 • 笛 [dí] ขลุ่ย
 • 弦 [xián] สาย เช่น สายกีตาร์ (吉他弦)
 • 拉 [lā] สี เช่น สีไวโอลิน (拉小提琴 )
 • 小提琴 [xiǎotíqín] ไวโอลิน
 • 大提琴 [dàtíqín] เชลโล
 • 二胡 [èrhú] ซอสองสาย
 • 鑼 [luó] ฆ้อง, gong
 • 鈸 [bo] ฉาบ
 • 唱機 [chàngjī] เครื่องเล่นแผ่นเสียง
 • 錄音 [lùyīn] บันทึกเสียง
 • 錄音帶 [lùyīndài] เทปคาสเซ็ท, cassette
 • 唱片 [chàngpiàn] แผ่นเสียง
 • 耳機 [ěrjī] หูฟัง
 • 揚聲器 [yángshēngqì] ลำโพง
 • 麥克風 [màikèfēng] ไมโครโฟน, microphone他會演奏多種樂器。
  He can play a lot of different instruments.
Aug 072012
 
 • 放 [fàng] วาง
  –> 放在桌子上 วางไว้บนโต๊ะ
  –>  放物品  วางสิ่งของ
 • 放 [fàng] ใส่
  –> 做菜時放點兒蜂蜜營養又健康。
  –> 這菜太淡, 再放點兒鹽。
  –> 放水 ใส่น้ำ –> 因為我喜歡吃原汁原味的湯,所以沒有放水。
  放 [fàng] ปล่อย(to release)
  –> 愛他,就放他走吧! รักเขา ก็ปล่อยเขาไปเถอะ!
  –> 放魚 ปล่อยปลา
  –> 放鳥 ปล่อยนก
 • 放在眼裡 [fàngzàiyǎnlǐ]  ให้ความสำคัญ, อยู่ในสายตา –> 如果她當上經理助理就會把我們不放在眼裡。
 • 放出 [fàngchū] ปล่อยออกมา  –> 工廠和汽車放出的廢氣嚴重污染大氣。
 • 放下 [fàngxia] วางลง(to put down) –> 能放下是智慧,不放棄是慈悲。
 • 放下包袱 [fàngxiabāofu] วางภาระที่หนักลง (to lay down a heavy burden)
 • 放下屠刀,立地成佛 [fàngxiàtúdāo lìdìchéngfó] วางดาบ สำเร็จเป็นพระอรหันต์
 • 放不下 [fàngbuxià] วางไม่ลง, ปล่อยวางไม่ได้(to be unable to let go) –> 對不起!我真的放不下你。
 • 放不下心 [fàngbuxiàxīn] ไม่ไว้วางใจ (cannot stop worrying) –> 最讓老婆放不下心的男人!
 • 放假 [fàngjià] วันหยุด(to have a holiday), ปิดเทอม –> 放假啦,我們去旅遊吧! ปิดเทอมแล้วล่ะ พวกเราไปเที่ยวกันเถอะ
 • 放債 [fàngzhài] ผู้ให้กู้เงิน –> 讓我們大家都放棄放債取利吧! ให้เราเลิกการให้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยนั้นเสียเถิด
  Continue reading »
Jun 232012
 
Americium méi
Antimony
Argon
Arsenic shēn
Astatine nuǒ
Barium bèi
Berkelium péi
Beryllium
Bismuth
Boron péng
Bromine xiù
Cadmium
Caesium
Calcium gài
Californium kāi
Carbon tàn
Cerium shì
Chlorine
Chromium
Cobalt
Copper tóng
Curium
Dyspromium
Einsteinium āi
Erbium èr
Europium yǒu
Fermium fèi
Flourine
Francium fāng
Gadolinium qiú
Gallium jiā
Germanium duǒ
Gold jīn
Hafnium jiá
Helium hài
Holmium huó
Hydrogen qīng
Indium yīn
Iodine diǎn
Iridium
Iron tiě
Krypton
Lanthanum làn
Lawrencium láo
Lead qiān
Lithium
Lutetium
Magnesium měi
Manganese měng
Mendelevium mén
Mercury gǒng
Molybdenum
Neodymium
Neon nǎi
Neptunium
Nickel niè
Niobium
Nitrogen dàn
Nobelium nuò
Osmium tiě
Oxygen yǎng
Palladium
Phosphorus lìn
Platinum
Plutonium
Polonium
Potassium jiǎ
Praseodymium
Promethium
Protactinium
Radium léi
Radon dōng
Rhenium lái
Rhodium lǎo
Rubidium
Ruthenium liǎo
Samarium shàn
Scandium kàng
Selenium
Silicon huò
Silver yín
Sodium
Strontium sōng
Sulfur liú
Tantalum dàn
Technetium
Tellurium
Terbium
Thallium shé
Thorium
Thulium diū
Tin
Titanium tài
Tungsten
Uranium yóu
Vanadium fán
Xenon xiān
Ytterbium
Yttrium dìng
Zinc xīn
Zirconium gào
Nov 132011
 

象聲詞 [xiàngshēngcí] คำเลียนเสียง

เสียงสัตว์ร้อง [動物的象聲詞]

馬 [mǎ] ม้า : 馬鳴蕭蕭 [mǎmíngxiāoxiāo] ม้าร้อง ฮี้ๆ (neigh, whinny)
馬蹄聲 [mǎtíshēng] เสียงเท้าม้า : 嗒嗒 [dādā]
狗 [gǒu] สุนัข :狗吠汪汪 [gǒufèiwāngwāng] หมาเห่าโฮ่งๆ (bark)
小狗 [xiǎogǒu] ลูกสุนัข :小狗狺狺叫 [xiǎogǒuyínyínjiào] ลูกสุนัขร้องเอ๋งๆ
貓 [māo] แมว :咪咪叫 [mīmījiào]、喵喵叫 [miāomiāojiào] แมวร้องเหมียวๆ (meow, mew)
羊 [xiǎoyáng] แพะ :咩咩叫 [miēmiējiào] แพะร้องแมะๆ
鴨子 [yāzi] เป็ด :呷呷叫 [gāgājiào] เป็ดร้องก๊าบๆ (quack)
鳥 [niǎo] นก :喳喳叫 [chāchājiào] นกร้องจิ๊บๆ
公雞 [gōngjī] ไก่ตัวผู้ :喔喔叫 [ōōjiào] พ่อไก่ขันโ๊อ๊กๆ (crow)
母雞 [mǔjī] แม่ไก่ : 咕咕叫 [gūgūjiào] แม่ไก่ร้องกุ๊กๆ (peep)
小雞 [xiǎojī] ลูกไก่ : 嘰嘰叫 [jījījiào] ลูกไก่ร้องเจี๊ยบๆ
蜜蜂 [mìfēng] ผึ้ง :嗡嗡叫 [wēngwēngjiào] เสียงผึ้งหึ่งๆ (hum, buzz, murmur)
青蛙 [qīngwā] กบ :呱呱叫 [guāguājiào] เสียงกบร้องโอ๊บๆ (croak)
老鼠 [lǎoshǔ] หนู :吱吱叫 [zhīzhijiào] หนูร้องจี๊ดๆ (squeak, squeal)
牛 [niú] วัว : 哞哞叫 [mōumōujiào] วัวร้องมอๆ
老虎 [lǎohǔ] เสือ : 嗷嗷叫 [áo’áojiào] เสือคำรามโฮกๆ (roar)

คำเลียงเสียงคน

啊 [ā] อา..
哈哈 [hāhā] เสียงหัวเราะ ฮ่าๆๆ
嘻嘻 [xīxī] ฮิๆ
嗯嗯 [ēnēn] ฮืมๆ
嘿嘿 [hēihēi] แหะๆ
呵呵 [hēhe] เหอะๆ
忽忽 [hūhū] หุหุ
吃吃 [chīchī] หึๆ
嗚嗚 [wūwū] ฮือๆ (เสียงร้องไห้)
哇哇 [wāwā] อุแว๊ๆ
呸 [pēi] เชอะ (แสดงความไม่พอใจ)

คำเลียงเสียงธรรมชาติ

咚咚 [dōngdōng] เสียงกลองดัง [鼓聲咚咚]
丁丁 [dīngdīng] เสียงกริ่ง [鈴聲丁丁]
撲通 [pūtōng] เสียงของตกน้ำ
叮噹 [dīngdāng เสียงของกระทบกัน, เสียงกริ่ง
轟隆 [hōnglōng] เสียงฟ้าร้อง(ครืนๆ), ปืนใหญ่, เครื่องยนต์
乓乓 [pāngpāng] เสียงปืน(ปังๆ), ปิงปอง
嘩嘩 [huāhuā] เสียงน้ำไหล

เพิ่มเติม
Continue reading »

Oct 042011
 

ตัวอย่างบทสนทนาจาก mandarinnetwork

今天全身又酸又疼,很難受,怎麼辦啊?有沒有什麼方法可以快點好?去按摩院按摩好不好?

 • 按摩院 [ànmóyuàn ] สถานนวด
 • 古式按摩 [gǔshìànmó] นวดแผนโบราณ
 • 按摩 [ànmó] นวด –> 你好! 做按摩嗎? [nǐ hǎo! zuò ànmó ma?] สวัสดีค่ะ นวดไหมค่ะ
 • 泰式按摩 [tàishì ànmó] นวดแผนไทย
 • 推拿 [tuīná] นวดแผนจีน(รักษาโรค)
 • 精油按摩 [jīngyóu ànmó] นวดน้ำมันระเหย
 • 精油 [jīngyóu] น้ำมันระเหย
 • 按摩師 [ànmóshī] หมอนวด
 • 按摩法 [ànmófǎ] วิธีนวด
 • 全身按摩 [quánshēnànmó] นวดตัว
 • 足底按摩 [zúdǐ ànmó] นวดเท้า
 • 腳底按摩 [jiǎodǐ ànmó]  นวดเท้า
 • 足部按摩 [zúbù ànmó] นวดเท้า
 • 指壓 [zhǐyā] กดจุด
 • 背部按摩 [bèibùànmó] นวดหลัง
 • 酸 [suān] ปวดเมื่อย
 • 肩酸 [jiānsuān] เมื่อยไหล่
 • 浴袍 [yùpáo] ชุดคลุมอาบน้ำ
 • 更衣室 [gēngyīshì] ห้องเปลี่ยนชุด
 • 換衣服 [huànyīfu] เปลี่ยนเสื้อผ้า
 • 浴袍 [yùpáo] ชุดคลุมอาบน้ำ
 • 癢 [yǎng] คัน/จั๊กจี้
 • 躺 [tǎng] นอนหงาย (平躺着)
 • 趴 [pā] นอนคว่ำ(趴着)
 • 疼的 [téngde] เจ็บ
 • 輕的 [qīngde] เบาๆ  –> 輕一點,很疼。 เบาๆ หน่อย เจ็บมากครับ
 • 重 [zhòng] หนัก –> 重一點, 太輕了。 หนักๆ หน่อย เบาเกินไปครับ / 輕一點,太重了。 เบาหน่อย หนักเกินไปครับ
 • 這樣可以嗎? [zhèyàng kěyǐ ma?] แบบนี้ได้ไหมครับ
 • 舒服 [shūfu] สบาย –> 我覺的很舒服。 ฉันรู้สึกสบายจังเลย
 • 部位 [bù​wèi] บริเวณหรือตำแหน่ง
 • 加強 [jiā​qiáng] เน้นเป็นพิเศษ
 • 美容健身中心 [měiróngjiànshēnzhōngxīn] ศูนย์ฟิสเนส
 • 美容健身院 [měiróngjiànshēnyuàn] สปา(spa)
 • 香薰水療 [xiāngxūn shuǐliáo] นวดอโรมา
 • 香薰 [xiāngxūn] น้ำมันหอมระเหย
 • 水療 [shuǐliáo] สปาด้วยน้ำ(วารีบำบัด)
 • 美體 [měitǐ] ทำให้รูปร่างสวย
 • 美容美體 [měiróngměitǐ] ทำให้รูปร่างสวย
 • 美容 [měiróng] เสริมสวย
 • 美容店 [měi róng diàn] ร้านเสริมความงาม/ร้านเสริมสวย (beauty shop)
 • 美容院 [měiróngyuàn] สถาบันเสริมความงาม
 • 桑拿浴 [sāngnáyù] อบไอน้ำ (ซาวน่า)
 • 桑拿 [sāng​ná] ซาวน่า
 • 溫泉 [wēnquán] ออนเซน/บ่อน้ำร้อน
 • 按摩浴池 [ànmóyùchí] จากุชชี่
 • 瑜伽 [yújiā] โยคะ (yoga) –> 做瑜伽 ทำโยคะ
 • 面部護理 [miànbù hùlǐ] การดูแลผิวหน้า

 

Sep 282011
 

วันนี้เรามาเรียนรู้ประโยคภาษาจีนที่ใช่บ่อยๆ กันนะครับ ฝึกฝนวันละนิดวันละหน่อย แต่พยายามฝึกฝนทุกๆวัน เชื่อว่าภาษาจีนเราจะก้าวหน้าแน่นอน จากศัพท์ที่ยังไม่รู้ก็เริ่มรู้ จากประโยคที่ไม่รู้ก็เริ่มรู้ เห็นบ่อยเข้าก็กลายเป็นประโยคที่เราคุ้นเคย และนำไปใช้ได้ดังใจนึกทีเดียว

 • 笨蛋一個![bèndànyígè] คนงี่เง่า!
 • 閉嘴![bìzuǐ] หุบปาก
 • 表裡不一 [biǎolǐ bùyī] ปากไม่ตรงกับใจ
 • 別催我![biécuīwǒ] อย่าเร่งฉัน
 • 別放在心上 [biéfangzàixīnshàng] ไม่ต้องเอามาใส่ใจ
 • 別害羞嘛 ! [biéhàixiūma] ไม่ต้องอายนะ
 • 別管他! [biéguǎntā] อย่าใส่ใจเขา
 • 別裝了! [biézhuāngle] ไม่ต้องแสแสร้งแล้ว
 • 表裡不一[biǎolǐbùyī] ปากไม่ตรงกับใจ
 • 別鬧了! [biénàole] หยุดโวยวาย
 • 別想騙我![biéxiǎngpiànwǒ] อย่าได้คิดหลอกฉัน
 • 並不想 [bìngbùxiǎng] ไม่อยากทำ
 • 不錯吧?[búcuòba] ไม่เลวใช่ไหม
 • 不會吧?[búhuìba] เป็นไปไม่ได้มั้ง
 • 不見不散 [bújiànbúsàn] ไม่พบไม่เลิกรา
 • 不見得 [bújiàndé] ไม่จำเป็นต้อง
 • 不客氣 [búkèqì] ไม่ต้องเกรงใจ
 • 不難吃 [búnánchī] รสชาติไม่เลว
 • 不騙你![búpiànnǐ] ไม่ได้ล้อเล่นนะ!
 • 不用擔心! [búyòngdānxīn] ไม่ต้องกังวล
 • 不用麻煩了[búyòngmáfanle] ไม่อยากยุ่งยากแล้ว
 • 不要臉! [búyàoliǎn] หน้าไม่อาย!
 • 不關我的事 [bùguānwǒdeshì] อย่ามายุ่งเรื่องของฉัน
 • 不許碰! [bùxǔpèng] อย่าแตะต้อง
 • 不一定啦! [bùyídìngla] ไม่แน่หรอก!
 • 吵死了![chǎosǐle] อึกทึกจะแย่ !
 • 常有的事![chángyǒudeshì] มากเรื่องจริงๆ
 • 出師不利 [chūshībúlì] ก้าวเท้าผิด*
 • 猜猜看![cāicāikàn] เดาดูสิ!
 • 答對了 [dáduìle] ตอบถูกแล้ว
 • 打個折吧! [dǎgèzhéba] ลดราคาสักหน่อยนะ
 • 打擾了![dǎrǎole] รบกวนแล้ว
 • 得了吧![déliǎoba] เถอะน่า
 • 懂了嗎? [dǒnglema] เข้าใจแล้วยัง
 • 對不起 [duìbuqǐ] ขอโทษ
 • 都是你害的![dōushìnǐhàide] ทั้งหมดเป็นความผิดคุณ
 • 放鬆一下![fangsōngyíxià] ผ่อนคลายสักหน่อย
 • 放心![fàngxīn] วางใจเถอะ!
 • 分手吧! [fēnshǒuba] เลิกกันเถอะ!
 • 改天吧! [gǎitiānba] วันอื่นเถิด
 • 乾脆點![gāncuìdiǎn]  เอาตรงๆ,พูดตรงๆหน่อย,เด็ดขาดหน่อย
 • 幹得好! [gàndehǎo] ทำได้ดี
 • 幹嘛?[gànma] ทำไม,ทำอะไร
 • 夠了![gòule] พอแล้ว!
 • 好飽![hǎobǎo] อิ่มมาก
 • 好可惜 [hǎokěxī] น่าเสียดาย
 • 很好玩的 [hěnhǎowánde] สนุกมากๆ
 • 好久不見 [hǎojiǔbújiàn] ไม่ได้เจอกันนาน
 • 很難說 [hěnnánshuō] พูดลำบาก
 • 不好說 [bùhǎoshuō] พูดลำบาก
 • 很噁心![hěněxin] น่าขยะแขยง
 • 還差得遠呢! [háichàdéyuǎnne] ยังห่างชั้น
 • 好事成雙 [hǎoshìchéngshuāng] โชคดีมักมาเป็นคู่
 • 很好玩的 [hěnhǎowánde] สนุกมากๆ
 • 花痴![huāchī] บ้ากาม,เจ้าชู้
 • 加油![jiāyóu] สู้ๆ
 • 精彩![jīngcǎi] สุดยอด,วิเศษ
 • 就這樣 [jiùzhèyàng] อย่างงั้นแหละ
 • 看得出來 [kàndéchūlái] มองออก
 • 可以走了嗎? [kěyǐzǒulema] ไปได้แล้วยัง
 • 口是心非 [kǒushìxīnfēi] ปากไม่ตรงกับใจ
 • 快去快回![kuàiqùkuàihuí] รีบไปรีบกลับ
 • 快一點啦![kuàiyìdiǎnlā] เร็วหน่อย
 • 來得及嗎?[láidejíma] มาทันไหม
 • 老實說 [lǎoshíshuō] พูดสัยต์จริง
 • 冷靜點![lěngjìngdiǎn] ใจเย็นๆ
 • 亂七八糟 [luànqībāzāo] ระเกะระกะ
 • 馬馬虎虎 [mǎmǎhūhū] สะเพร่า,ประมาท
 • 買一送一 [mǎiyīsongyī] ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง
 • 沒日沒夜 [méirì méiyè] ไม่รู้คืนรู้วัน
 • 沒什麼 [méishénme] ไม่เป็นไร
 • 沒事兒![méishìr] ไม่เป็นไร
 • 免了吧![miǎnleba] ไม่จำเป็น
 • 面對現實吧![miànduìxiànshíba] เผชิญความจริงเถอะ
 • 哪有?[nǎyǒu] ที่ไหนกัน
 • 你瘋了嗎?[nǐfēnglema] คุณบ้าไปแล้วเหรอ
 • 你不想活了?[nǐbùxiǎnghuóle] คุณอยากตายหรือไง
 • 你出賣我![nǐchūmàiwǒ]  คุณขายฉัน
 • 你懂什麼? [nǐdǒngshénme] คุณรู้อะไรละ
 • 你敢? [nǐgǎn] คุณกล้าไหม
 • 你會後悔的 [nǐhuìhòuhuǐde] แล้วคุณจะเสียใจ
 • 你急什麼? [nǐjíshénme] คุณรีบร้อนอะไร
 • 你看吧! [nǐkànba] คุณรู้แล้วยัง
 • 你說呢? [nǐshuōne] คุณว่าไง
 • 你輸了! [nǐshūle] คุณแพ้แล้ว
 • 怪不得 [guàibùde] มิน่า
 • 你覺得呢? [nǐjuédene]  คุณรู้สึกไหม
 • 你認錯人了 [nǐrèncuòrénle] คุณจำผิดคนแล้ว
 • 你撒謊! [nǐsāhuǎng] คุณโกหก
 • 你說的容易 [nǐshuōderóngyì] คุณพูดง่ายจัง
 • 你說了算 [nǐshuōlesuàn] คุณพูดก็พอแล้ว
 • 你喜歡就好![nǐxǐhuanjiùhǎo] คุณชอบเป็นใช้ได้
 • 你行不行啊?[nǐxíngbùxíngà]  คุณทำได้ไม่ได้ล่ะ
 • 你想太多了 [nǐxiǎngtàiduōle]  คุณคิดมากไปแล้ว
 • 你有病啊 ? [nǐyǒubìngā] คุณบ้าไปแล้วหรือ
 • 你有意見嗎?[nǐyǒuyìjiànma] คุณมีความคิดเห็นไหม
 • 你真笨! [nǐzhēnbèn] คุณงี่เง่าจริงๆ
 • 你真沒用! [nǐzhēnméiyòng] คุณนี่ไร้ประโยชน์จริงๆ
 • 你真行! [nǐzhēnxíng] คุณเก่งจริงๆ
 • 你做夢! [nǐzuòmèng] คุณฝันไปเถอะ
 • 怕了吧? [pàleba] กลัวเหรอ
 • 騙你的啦 ! [piànnǐdelā] ล้อเล่นนะ
 • 氣死我了![qìsǐwǒle] ฉันโกรธแล้ว
 • 誰說的? [shuíshuōde] ใครว่าเหรอ
 • 說點別的吧![shuōdiǎnbiédeba] พูดอย่างอื่นเถอะ
 • 說話算話 [shuōhuàsuànhuà] !พูดแล้วก็แล้วกัน
 • 說來話長 [shuōláihuàcháng] เรื่องมันยาว
 • 說來聽聽 [shuōláitīngtīng] เล่าให้ฟังหน่อย
 • 說了也沒用 [shuōleyěméiyòng] พูดไปก็ไร้ประโยชน์
 • 死定了! [sǐdingle] ตายแน่ๆ
 • 算了! [suànle] ช่างเถอะ
 • 隨便你 [suíbiànnǐ]  ตามสบาย
 • 討厭![tǎoyàn] น่ารำคาญ
 • 太過分了! [tàiguòfènle] เกินไปแล้ว
 • 太神了! [tàishénle] มหัศจรรย์มาก
 • 天要亡我![tiānyàowángwǒ] สวรรค์ลืมฉัน
 • 聽天由命把![tīngtiānyóumìngbǎ] แล้วแต่โชคชะตาเถอะ
 • 我保證 [wǒbǎozhèng] ฉันรับรอง
 • 我不在乎! [wǒbúzàihu] ฉันไม่แคร์
 • 我的媽呀! [wǒdemāya] โอ้แม่เจ้า
 • 我發誓! [wǒfāshì] ฉันสาบาน
 • 我跟他不熟 [wǒgēntābúshú] ฉันไม่คุ้นเคยกับเขา
 • 我就知道![wǒjiùzhīdào] ฉันเพิ่งรู้
 • 我請客 [wǒqǐngkè] ฉันเป็นเจ้ามือ
 • 我聽到了啦 [wǒtīngdàolelā] ฉันได้ยินแล้วล่ะ
 • 我在忙啦![wǒzàimánglā] ฉันกำลังยุ่ง
 • 我怎麼知道? [wǒzěnmezhīdào] ฉันจะรู้ได้ไง
 • 我走不動了 [wǒzǒubùdòngle] ฉันไปไม่ไหวแล้ว
 • 習慣就好![xíguànjiùhǎo] คุ้นเคยแล้วก็ดีเอง
 • 我儘力了! [wǒjìnlìle] ฉันพยายามสุดกำลังแล้ว
 • 下次再聊 [xiàcìzàiliáo] ครั้งหน้าค่อยว่ากัน
 • 想都別想 ! [xiǎngdōu biéxiǎng] อย่าได้คิด
 • 信不信由你 [xìnbùxìnyóunǐ] เชื่อหรือไม่
 • 眼睛睜得大點! [yǎnjīngzhēngdédàdiǎn] เบิ่งตาดูสักหน่อย
 • 一共多少錢? [yígòngduōshǎoqián] ทั้งหมดเท่าไร
 • 一切聽你的 [yíqiètīngnǐde] เชื่อฟังคุณทั้งนั้น
 • 有話快說 [yǒuhuàkuàishuō] มีอะไรรีบพูดมา
 • 有口難言 [yǒukǒunányán] ปากหนัก
 • 有什麼好? [yǒushénmehǎo] มีอะไรดี
 • 有什麼關係?[yǒushénmeguānxì] มีความสัมพันธ์อะไร
 • 又來了! [yòuláile] เอาอีกแล้ว
 • 在說一次! [zàishuōyícì] พูดอีกครั้งสิ
 • 再聯絡! [zàiliánluò] แล้วติดต่อกัน
 • 再說啦! [zàishuōlā] ค่อยคุยกัน
 • 糟了! [zāole] แย่แล้ว
 • 怎麼會這樣?[zěnmehuìzhèyàng] เป็นงั้นได้ไง
 • 怎麼說? [zěnmeshuō] พูดว่าอย่างไร
 • 找死! [zhǎosǐ] หาที่ตาย
 • 這不是重點 [zhèbúshìzhòngdiǎn] นี่ไม่สำคัญหรอก
 • 這簡單! [zhèjiǎndān] อันนี้ง่าย
 • 這裡給你坐 [zhèlǐgěinǐzuò] เชิญนั่งตรงนี้
 • 這樣也好 [zhèyangyěhǎo] แบบนี้ก็ดี
 • 這也難怪! [zhèyě nánguài] ตำหนิใครไม่ได้
 • 真棒! [zhēnbàng] เก่งจริงๆ
 • 真可怕! [zhēnkěpà] น่ากลัวจริงๆ
 • 真沒想到 [zhēnméixiǎngdào] คิดไม่ถึงจริงๆ
 • 真是受不了 [zhēnshìshòubuliǎo] รับไม่ได้จริงๆ
 • 祝你好運! [zhùnǐhǎoyùn] ขอให้โชคดี
 • 自找麻煩 [zìzhǎomáfan] หาเรื่องใส่ตัว
 • 自作自受![zìzuòzìshòu] ทำอะไรได้อย่างนั้น
 • 這樣也好 [zhèyangyěhǎo] แบบนี้ก็ดี
 • 真沒禮貌![zhēnméilǐmào] ไร้มารยาทจริงๆ
 • 祝你好運! [zhùnǐhǎoyùn] ขอให้โชคดี
 • 按道理說 [àndàolǐshuō] ตามหลักแล้ว
 • 別提了 [biétíle] เลิกพูดเถอะ
 • 不瞞你說 [bùmánnǐshuō] พูดตามตรง
 • 動不動 [dòngbùdòng] เอะอะก็…
 • 過了頭 [guòletóu] เกินไป
 • …就不錯了 [jiùbúcuòle] …ก็ไม่เลวแล้ว
Sep 152011
 

เรามาเริ่มจำอักษรจีนร่วมกันนะครับ อักษรจีนบางตัวอาจใช้ได้ในหลากหลายความหมาย ในที่นี้จะให้ความหมายหรือคำแปลเพียงบางความหมายเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปต่อยอดในความหมายอื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้อักษรจีนบางตัวอาจจะเขียนซ้ำกันแต่จะมีความหมายและเสียงที่ต่างกัน ออกไป ตัวที่มีได้หลายเสียง จะใช้เครื่องหมาย * แสดงไว้หลังพินอิน ส่วนวิธีการเขียนนั้นให้ดูในหัวข้อ วิธีการเขียนอักษรจีน และ เรียนรู้วิธีเขียนอักษร ในส่วนของการออกเสียงให้เน้นพินอินเป็นหลักครับ มีตัวอย่างจากหลายเว็บด้วยกันเช่น Pinyin – Chinese Pinyin Table (horizontal) เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บ http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable/ แล้วให้กด Esc เพื่อเข้าสู่หน้าการออกเสียงนะครับ หรือ http://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php หรือ  http://english.cri.cn/chinese2007/chinese/english/lesson01/pinyin.html  แล้วแต่ชอบ นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก อักษรจีนใช้บ่อย 3000 คำ ด้วยครับ

 • 幾 (幾) [jī] เกือบ, กี่ –> 幾乎 [jīhū] เกือบจะ เช่น 我幾乎都認不出你了。 ฉันเกือบจะจำเธอไม่ได้แล้ว, 幾點 [jǐdiǎn] กี่โมง เช่น 你每天幾點上班? ทุกวันเธอเริ่มงานกี่โมง
 • 譏 (譏) [jī] เยาะเย้ย, ถากถาง –> 譏笑 [jīxiào] หัวเราะเยาะ
 • 磯 (磯) [jī] –> 洛杉磯 [luòshānjī] ลอสแอนเจลิส(Los Angeles)
 • 嘰 (嘰) [jī] คำเลียงเสียง (เช่นเสียงร้องของนก) –> 嘰咕 [jīgū] กระซิบกระซาบ, 嘰嘰喳喳 [jījizhāzhā] เสียงจีๆจาๆ/เสียงร้องจ๊อกแจ๊ก
 • 機 (機) [jī] เครื่่อง, โอกาส –> 飛機 [fēijī] เครื่องบิน, 乘飛機 [chéngfēijī]  โดยสารเครื่องบิน, 誤機 [wùjī] พลาดเที่ยวบิน(to miss a plane),  直升飛機 [zhíshēngfēijī] เฮลิคอปเตอร์, 機會 [jīhuì] โอกาส, 機關 [jīguān] องค์กร, 自動取款機 [zìdòng qǔkuǎnjī] ตู้ ATM, 取款機 [qǔkuǎnjī] ตู้ ATM, 販賣機 [fànmàijī] เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, 洗衣機 [xǐyījī] เครื่องซักผ้า, 手機 [shǒujī] โทรศัพท์มือถือ, DVD機 [DVD jī]  เครื่องเล่น DVD, 電話機  [diànhuàjī] เครื่องโทรศัพท์, 電視機 [diànshìjī] โทรทัศน์, 烤麵包機 [kǎomiàn bāojī]  เครื่องปิ้งขนมปัง, 機場 [jīchǎng] สนามบิน(airport) , 登機牌 [dēngjīpái] บัตรขึ้นเครื่อง(boarding card/Boarding pass), 登機口 [dēngjīkǒu] ประตูขึ้นเครื่อง เช่น 請在5號登機口登機 。 กรุณาขึ้นเครื่องที่ประตู5, 機身 [jīshēn] ตัวเครื่อง(เช่น โทรศัพท์มือถือ, ยานพาหนะ)/ลำตัวของเครื่องบิน
 • 肌 [jī] กล้ามเนื้อ –> 肌肉 [jīròu] กล้ามเนื้อ, 肌膚 [jīfū] ผิวหนัง
 • 唧 [jī]  –>唧唧 [jījī] เสียงร้องของแมลง
 • 飢 (飢) [jī] หิว –> 饑民 [jīmín] ประชาชนที่อดอยาก, 如饑似渴 [rújīsìkě] อย่างกระหาย,饑渴 [jīkě] หิวกระหาย
 • 緝 [jī] จับ, จับกุมตัว –> 緝捕 [jībǔ] จับกุม, 緝拿 [jīná] จับกุม, 緝毒 [jīdú] ปราบยาเสพติด
 • 擊 (擊) [jī] ตี, โจมตี –> 擊敗 [jībài] ตีให้แตกพ่าย, 擊落 [jīluò] ยิงให้ตก
 • 奇 [jī]* คี่(odd) –> 奇數 [jīshù] เลขคี่(odd number), 偶數 [ǒushù] เลขคู่(even number)
 • 圾 [jī] ขยะ –> 垃圾 [lājī] ขยะ, 垃圾桶 [lājītǒng] ถังขยะ(garbage can), 垃圾郵件 [lājīyóujiàn] ขยะเมล์
 • 稽 [jī] –> 稽查 [jīchá] ตรวจสอบ, 滑稽 [huájī] ตลกขบขัน, 滑稽片 [huájīpiàn] หนังตลก, 無稽 [wújī] ไร้สาระ
 • 姬 (姫) [jī] คำเรียกสาวงามในสมัยโบราณ –> 泰姬陵 [tàijīlíng] ทัชมาฮาล
 • 畸 [jī]  –> 畸零(奇零) [jīlíng] โดดเดี่ยวเดียวดาย(孤零零)
 • 激 [jī] กระตุ้น, รุนแรง (邀 [yāo] เชื้อเชิญ) –> 激烈 [jīliè] รุนแรง, 激光 [jīguāng] แสงเลเซอร์, 激素 [jīsù] ฮอร์โมน, 激動 [jīdòng] ตื่นเต้น, 冰激凌 [bīngjīlíng] ไอศกรีม(ice cream), 感激 [gǎnjī] ชื่นชม(appreciate)
 • 基 [jī] มูลฐาน –> 基本 [jīběn] พื้นฐาน, 基礎 [jīchǔ] พื้นฐาน, 基金會 [jījīnhuì] มูลนิธิ, 基金 [jījīn] กองทุน(fund), 國際貨幣基金 [guójìhuòbìjījīn] กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF), 比基尼 [bǐjīní] บิกินี่(bikini)
 • 雞 (鷄) [jī] ไก่ –> 雞蛋 [jīdàn] ไข่ไก่, 攤雞蛋 [tānjīdàn] ไข่เจียว, 荷包蛋 [hébāodàn] ไข่ดาว, 煮蛋 [zhǔdàn] ไข่ต้ม, 軟煮蛋 [ruǎnzhǔdàn] ไข่ลวก, 雞蛋羹 [jīdàngēng] ไข่ตุ๋น , 雞蛋糕 [ jīdàngāo] ขนมไข่, 公雞 [gōngjī] ไก่ตัวผู้, 野雞 [yějī] ไก่ป่า(野山雞)
 • 集 [jí] ชุมนุมกัน, ตลาดนัด –> 集團 [jítuán] กลุ่ม หมู่คณะ, 集郵 [jíyóu] สะสมแสตมป์, 趕集 [gǎnjí] ไปตลาด, 集裝箱 [jízhuāngxiāng] ตู้คอนเทนเนอร์, 集合點 [jíhédiǎn] จุดนัดพบ/จุดรวมพล, 集體 [jítǐ] ส่วนรวม เช่น 維護集體利益 รักษาประโยชน์เพื่อส่วนรวม
 • 積 (積) [jī] สะสม –> 面積 [miànjī] พื้นที่, 積德 [jīdé] สร้างสมบุญกุศล, 積累 [jīlěi] สะสม, 積雪草 [jīxuěcǎo] ต้นบัวบก/ใบบัวบก, 積極  [jījí] ด้านบวก/กระตือรือร้น, 積極態度/積極的態度  [jījí tàidù/ jījí de tàidù]  ทัศนคติเชิงบวก(positive attitude) เช่น 積極的態度帶來成功! ทัศนคติเชิงบวกนำมาซึ่งความสำเร็จ
 • 急 [jí] เร่งด่วน –> 急事 [jíshì] เรื่องด่วน, 急性 [jíxìng] นิสัยใจร้อน, 緊急 [jǐnjí] เร่งด่วน, 急診室 [jízhěnshì] ห้องฉุกเฉิน, 急性 [jíxìng] ใจร้อน, 急死人 [jísǐrén] ร้อนใจจะแย่แล้ว, 急着 [jízhe] รีบร้อน, 急着做什麼 [jízhezuòshénme] รีบร้อนไปทำอะไร, 不着急 [bùzháojí] ไม่รีบ
 • 及 [jí] บรรลุถึง, ทัน –> 來得及 [láidejí] มาทัน, 來不及 [láibují] มาไม่ทัน, 及格 [jígé] ผ่าน สอบผ่าน, 及其 [jíqí] และ
 • 汲 [jí] ตักน้ำขึ้นจากบ่อ(從井裡打水) –> 汲水 [jíshuǐ] ตักน้ำ(draw water), 汲水器 [jíshuǐqì] ปั๊มโยก
 • 即 [jí] ใกล้, ชิด –> 即使 [jíshǐ]  แม้ว่า เช่น 永遠不要去羨慕別人的生活,即使那個人看起來快樂富足。ไม่อิจฉาชีวิตของคนอื่นตลอดไป แม้ว่าบุคคลคนผู้นั้นดูไปแล้วจะมีความสุขและร่ำรวยก็ตาม, 隨即 [suíjí] ทันที, 立即 [lìjí] ทันที, 即是 ก็คือ เช่น  心即是佛 จิตเดิมแท้คือพุทธะ
 • 極 (極) [jí] ที่สุด, ขั้ว –> 太極拳 [tàijíquán] ไท๊เก๊ก, 八極拳 [bājíquán] มวยแปดสุดยอด , 極點 [jídiǎn] ขีดสุด, 高級 [gāojí] ชั้นหนึ่ง, 好聽極了! น่าฟังมาก, 消極 [xiāojí] หมดอาลัยตายอยาก, 電極 [diànjí] ขั้วไฟ, 極光 [jíguāng] ลำแสงขั้วโลก
 • 級 (級) [jí] ระดับชั้น –> 超級市場 [chāojíshìchǎng] ซุปเปอร์มาเก็ต, 超級 [chāojí] ซุปเปอร์, 初級 [chūjí] ขั้นพื้นฐาน, 上級 [shàngjí] ผู้บังคับบัญชา
 • 棘 [jí] หนาม –> 棘手 [jíshǒu] จัดการยาก แก้ยาก
 • 吉 [jí] โชคดี –> 吉祥 [jíxiáng] โชคดี, 吉利 [jílì] โชคดี, 大吉大利 [dàjídàlì] โชคดีสมความปราถนาในทุกเรื่อง, 吉隆坡 [jílóngpō] กัวลาลัมเปอร์(เมืองหลวงของมาเลเซีย), 吉日[jírì] วันมงคล/ ฤกษ์งามยามดี
 • 即 [jí]* ทันที, แม้ว่า –> 即使 [jíshǐ] แม้ว่า, 即便 [jíbiàn] แม้ว่า, 隨即 [suíjí] ทันที, 即刻 [jíkè] ฉับพลัน, 即將 [jíjiāng] เกือบจะ
 • 籍 [jí] ภูมิลำเนา –> 國籍 [guójí] สัญชาติ, 書籍 [shūjí] หนังสือ, 戶籍 [hùjí] ทะเบียนบ้าน
 • 輯 [jí] ชุดหนังสือ –> 編輯 [biānjí] บรรณาธิการ, 邏輯 [luójí] ตรรกะ, 專輯 [zhuānjí] อัลบั๊ม(เพลง)
 • 疾 [jí] โรค –> 瘧疾 [nüèji] มาลาเรีย, 疾病 [jíbìng] โรคเจ็บป่วย
 • 嫉 [jí]  อิจฉา –> 嫉妒 [jídù] อิจฉาริษยา(envy)
 • 己 [jǐ] ตัวเอง –> 自己 [zìjǐ] ตัวเอง เช่น 1.你自己做吧。 เธอทำเองแล้วกัน 2.我想自己呆會兒。 ฉันอยากอยู่คนเดียวสักพัก, 知己 [zhījǐ] รู้ใจ
 • 戟 [jǐ] ง้าว
 • 擠 (擠) [jǐ] เบียดเสียด, แน่น –> 擠奶 [jǐnǎi] รีดนม, 擠痘痘 [jǐdòudòu] บีบสิว, 擠出 [jǐchū] บีบออก(squeeze out)
 • 濟 (濟) [jǐ]* –> 濟濟一堂 [jǐjǐyìtáng] ชุมนุมกัน
 • 給 (給) [jǐ]* ให้ –> 給予 [jǐyǔ] ให้, 給養 [jǐyǎng] เสบียงอาหาร
 • 脊 [jǐ] กระดูกสันหลัง –> 脊椎 [jǐzhuī] กระดูกสันหลัง, 脊樑 [jǐliáng] สันหลัง, 屋脊 [wūjǐ] สันของหลังคา
 • 祭 [jì] เซ่นไหว้ –> 祭祀 [jìsì] เซ่นไหว้, 祭拜 [jìbài] บูชาเซ่นไหว้, 祭祖 [jìzǔ] เซ่นไหว้บรรพบุรุษ, 祭品 [jìpǐn] ของเซ่นไหว้
 • 偈 [jì] คำสวดในคัมภีร์ศาสนาพุทธ
 • 髻 [jì] มวยผม –> 髮髻 [fàjì] มวยผม
 • 妓 [jì] โสเภณี –> 妓女 [jìnǚ] โสเภณี, 娼妓 [chāngjì] โสเภณี, 妓院 [jìyuàn] ซ่อง
 • 記 (記) [jì] จดจำ –> 記者 [jìzhě] นักข่าว, 記得 [jìde] จำได้, 記住 [jìzhù] จำได้, 筆記 [bǐjì] บันทึก, 筆記本電腦 [bǐjìběn diànnǎo] คอมพิวเตอร์โน๊ทบุ๊ค
 • 計 (計) [jì] คำนวณ –> 估計 [gūjì] คาดหมาย คาดเดา, 計算 [jìsuàn] คำนวณ, 計算機 [jìsuànjī] คอมพิวเตอร์, 計程車 [jìchéngchē] แท๊กซี่, 會計師 [kuàijìshī] นักบัญชี, 安培計 [ānpéijì] แอมป์มิเตอร์, 伏特計 [fútèjì] โวลท์มิเตอร์
 • 技 [jì] ทักษะ, ความสามารถ –> 技術 [jìshù] เทคโนโลยี/ฝีมือ, 技能 [jìnéng] ทักษะความชำนาญ
 • 濟 (濟) [jì]* ข้ามฝาก, ช่วยเหลือ, มีประโยนชน์ –> 經濟 [jīngjì] เศรษฐกิจ, 經濟學 [jīngjìxué] เศรษฐศาสตร์
 • 忌 [jì] อิจฉา, ริษยา –> 忌妒 [jìdu] อิจฉา, 禁忌 [jìnjì] สิ่งต้องห้าม
 • 冀 [jì] ความหวัง,เป็นอีกชื่อหนึ่งของมณฑลเหอเป่ย(河北省)  –> 希冀 [xījì] ความหวัง
 • 寂 [jì] เงียบเหงา –> 寂寞 [jìmò] เงียบเหงา, 冷寂 [lěngjì] เงียบวังเวง, 沉寂 [chénjì] เงียบ
 • 季 [jì] ฤดู –> 雨季 [yǔjì] ฤดูฝน, 旺季 [wàngjì] ฤดูกาลที่คึกคัก, 季節性 [jìjiéxìng] ตามฤดูกาล
 • 寄 [jì] ฝาก, ส่ง –> 寄信 [jìxìn] ส่งจดหมาย, 寄包裹 [jìbāoguǒ] การส่งพัสดุ
 • 跡 [jì] ร่องรอย –> 奇蹟 [qíjì] สิ่งมหัศจรรย์, 血跡 [xuèjì] คราบเลือด, 污跡 [wūjì] คราบสกปรก, 足跡 [zújì] รอยเท้า 名勝古迹 [míngshènggǔjì] โบราณสถาน, 遺迹 [yíjì] โบราณสถาน
 • 劑 (劑) [jì] ยา –> 洗髮劑 [xǐfàjì] แชมพู, 藥劑師 [yàojìshī] เภสัชกร, 針劑 [zhēnjì] ยาฉีด, 殺蟲劑 [shāchóngjì] ยาฆ่าแมลง
 • 繼 (繼) [jì] ต่อเนื่อง –> 繼續 [jìxù] ต่อเนื่อง
 • 紀 (紀) [jì]* อายุ –> 年紀 [niánjì] อายุ, 紀念品 [jìniànpǐn] ของที่ระลึก, 紀律 [jìlǜ] ระเบียบวินัย, 世紀 [shìjì] ศตวรรษ(century) เช่น 下個世紀 ศตวรรษหน้า
 • 既 [jì] เรียบร้อยแล้ว, ทั้ง –> 既 [jì]…又 [yòu]… ทั้ง…ทั้ง, 既然 [jìrán] ในเมื่อ
 • 暨 [jì] ถึง, กับ, และ
 • 績 (績) [jì] ผลงาน –> 成績 [chéngjì] ผลสอบ ความสำเร็จ
 • 稷 [jì] –> 社稷 [shèjì] เจ้าแผ่นดินหรือพระแม่โพสพ (土神和穀神)
 • 際 (際) [jì] ระหว่าง –> 國際 [guójì] ระหว่างประเทศ/นานาชาติ, 交際 [jiāojì] คบค้าสมาคม, 國際勞動節 [guójìláodòngjié] วันแรงงานแห่งชาติ(International Labour Day)
 • 系 (繫) [jì]* ผูก, รัด –> 鞋帶系法 [xiédàijìfǎ] วิธีผูกเชือกรองเท้า, 安全帶系法 [ānquándàijìfǎ]  วิธีคาดเข็มขัดนิรภัย, 系安全帶 [jìānquándài] คาดเข็มขัดนิรภัย, 繫上安全帶 [jìshàng ānquándài] คาดเข็มขัดนิรภัย(fasten your seat belt) เช่น 1.為了你們自己的安全,請繫上安全帶。 เพื่อความปลอดภัยของท่าน กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย 2.解開你座位上的安全帶。 ปลดล็อคเข็มขัดนิรภัยบนที่นั่งของท่าน
 • 驥 (驥) [jì] ม้าดี(好嗎)
 • 鯽 (鯽) [jì] ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง –> 鯽魚[jìyú]
 • 茄 [jiā]* –> 茄克 [jiākè] แจ็คเก็ต
 • 夾 [jiā] แฟ้ม, หนีบ –> 文件夾 [wénjiànjiā] แฟ้มเอกสาร
 • 加 [jiā] บวก, เพิ่ม –> 不加糖 [bùjiātáng] ไม่ใส่น้ำตาล, 加冕 [jiāmiǎn] สวมมงกุฎ, 加號 [jiāhào] เครื่องหมายบวก, 加侖 [jiālún] แกลลอน, 固 [jiāgù] เสริมให้มั่นคงแข็งแรง, 加快 [jiākuài] เร่งให้เร็วขึ้น, 加拿大 [jiānádà] แคนาดา, 新加坡 [ xīn jiāpō] สิงค์โปร์, 加油![jiāyóu]  สู้สู้, 加油站 [jiāyóuzhàn] ปั๊มน้ำมัน, 參加 [cānjiā] เข้าร่วม(take part in), 加菲貓 [Jiāfēimāo] แมวการ์ฟิลด์(Garfield), 加班 [jiābān] ทำงานล่วงเวลา, 加班加點 [jiābānjiādiǎn] ทำงานล่วงเวลา,
  加工 [jiāgōng] เพิ่มความประณีต/กระบวนการการผลิตที่ต้องใช้มือหรือแรงงานเข้าไป
 • 家 (傢) [jiā] บ้าน, ครอบครัว –> 家裡 [jiālǐ] ทางบ้าน, 家庭 [jiātíng] ครอบครัว, 家務 [jiāwù] งานบ้าน, 音樂家 [yīnyuèjiā] นักดนตรี, 作家 [zuòjiā] นักประพันธ์, 科學家 [kēxuéjiā] นักวิทยาศาสตร์, 大家 [dàjiā] ทุกคน เช่น 大家好。 สวัสดีทุกคน, 家族 [jiāzú] ตระกูล
 • 嘉 [jiā] ดีงาม, งดงาม, สรรเสริญ –> 嘉許 [jiāxǔ] ชื่นชม, 嘉獎 [jiājiǎng] ชมเชยและให้รางวัล
 • 佳 [jiā] ดีงาม,สวยงาม, ยอดเยี่ยม –> 佳人 [jiārén] หญิงงาม, 佳麗 [jiālì] สาวสวย/นางงาม, 佳賓 [jiābīn] แขกมีเกียรติ
 • 枷 [jiā] ขื่อสวมนักโทษ –> 枷鎖 [jiāsuǒ] เครื่องจองจำ ,เครื่องพันธนาการ
 • 茄 [jiā]* 茄克 [jiākè] แจ็คเก็ต
 • 痂 [jiā] สะเก็ดแผล
 • 迦 [jiā] –> 釋迦牟尼 [shìjiāmóuní] ศากยมุนี
 • 珈 [jiā] เครื่องประดับหยกหญิงจีนโบราณ
 • 頰 (頰) [jiá] แก้ม –> 面頰 [miànjiá] แก้ม
 • 郟 (郟) [jiá] อำเภอเจียในมณฑลเหอหนาน
 • 莢 (莢) [jiá] ฝัก –> 豆莢 [dòujiá] พืชตระกูลถั่วที่มีฝัก
 • 甲 [jiǎ] กระดอง, เกราะ, อันดับที่หนึ่ง –> 甲蟲 [jiǎchóng] แมลงเต่าทอง, 剪指甲 [jiǎnzhǐjiǎ] ตัดเล็บ, 指甲刀 [zhǐjiadāo] กรรไกรตัดเล็บ, 洗甲水 [xǐjiǎshuǐ ] น้ำยาล้างเล็บ, 鎧甲 [kǎijiǎ] เสื้อเกราะ(suit of armour), 鎧甲勇士 [kǎijiǎ yǒngshì]  เกราะนักรบ, 裝甲車輛 [zhuāngjiǎ chēliàng] รถหุ้มเกราะ,  裝甲轎車 [zhuāngjiǎ jiàochē] รถเก๋งหุ้มเกราะ
 • 賈 (賈) [jiǎ] แซ่เจี่ย
 • 鉀 (鉀) [jiǎ] สารโปแตสเซียม –> 鉀肥 [jiǎféi] ปุ๋ยเคมีโปแตช
 • 假 [jiǎ]* ปลอม, เทียม –> 假使 [jiǎshǐ] ถ้า, 假如 [jiǎrú] ถ้า, 假話 [jiǎhuà] โกหกพกลม
 • 假 [jià]* วันหยุด –> 放假 [fàngjià] ปิดเทอม, 請假 [qǐngjià] ลาหยุด(กิจ/ป่วย), 假期 [jiàqī] วันหยุด, 病假 [bìngjià] การลาป่วย, 休假 [xiūjià] ลาพักร้อน, 事假 [shìjià] ลากิจ, 產假 [chǎnjià] การลาคลอด
 • 價 [jià] ราคา –> 減價 [jiǎnjià] ลดราคา, 價值 [jiàzhí] มูลค่า, 您說個價吧。 คุณลองบอกราคามาสิ, 價格 [jiàgé] ราคา เช่น 你的價格太高了。 ราคาของคุณสูงมากเลย, 價值 [jiàzhí] มูลค่า
 • 架 [jià] ชั้นวางของ –> 書架 [shūjià] ชั้นหนังสือ, 十字架 [shízìjià] ไม้กางเขน, 吵架 [chǎojià] ทะเลาะวิวาท, 打架 [dǎjià] ชกต่อยกัน
 • 嫁 [jià] แต่งงาน (หญิงแต่งออก) –> 嫁妝 [jiàzhuāng] สินเดิม, 嫁接 [jiàjiē] ทาบกิ่ง
 • 駕 (駕) [jià] ขับขี่ –> 駕駛 [jiàshǐ] ขับขี่, 駕駛執照 [jiàshǐzhízhào] ใบอนุญาติขับขี่, 駕照 [jiàzhào] ใบอนุญาติขับขี่, 勞駕 [láojià] ขอโทษ (Excuse me)
 • 稼 [jià] เพาะปลูก –> 莊稼 [zhuāngjia] พืชเกษตรในเรือกสวนไร่นา, 稼穡 [jiàsè] การทำไร่ไถนา
 • 尖 [jiān] แหลม –> 腳尖 [jiǎojiān] ปลายเท้า, 尖兵 [jiānbīng] หน่วยทหารสอดแนม, 尖利 [jiānlì] แหลมคม, 頂尖 [dǐngjiān] บนสุด
 • 奸 (姦) [jiān] ชั่วร้าย, เป็นชู้ –> 奸計[jiānjì] แผนชั่ว, 姦淫 [jiānyín] ผิดประเวณี/ข่มขืนชำเรา, 姦夫 [jiānfū] ชายชู้, 姦婦 [jiānfù] หญิงชู้, 強姦 [qiángjiān] ข่มขืน
 • 間 (間) [jiān]* ห้อง, บ้าน –> 時間 [shíjiān] เวลา, 房間 [fángjiān] ห้อง, 車間 [chējiān] โรงงาน, 太平間 [tàipíngjiān] ห้องดับจิต(mortuary)
 • 兼 [jiān] สองเท่า –> 兼差 [jiānchāi] ทำอย่างอื่นควบคู่กันไป, 兼容 [jiānróng] เข้ากันได้
 • 監 (監) [jiān] –> คุก ตะราง, เฝ้าดู –> 監獄 [jiānyù] คุก, 監牢 [jiānláo] คุก, 監禁 [jiānjìn] คุมขัง
 • 堅  (堅) [jiān]  แข็งแกร่ง –> 堅固 [jiāngù] แข็งแกร่ง, 堅持 [jiānchí] ทำต่อไป/ยืนหยัดต่อไป เช่น 堅持下去 พยายามทำต่อไป, 堅強 [jiānqiáng] เข้มแข็ง
 • 艱 (艱) [jiān] ยากลำบาก –> 艱苦 [jiānkǔ] ยากลำบาก, 艱難 [jiānnán] ลำบาก, 艱辛 [jiānxīn] ยากลำบาก
 • 煎 [jiān] ทอด(fry) –> 煎雞蛋 [jiānjīdàn] ทอดไข่, 煎蛋 [jiāndàn] ไข่ดาว/ไข่เจียว
 • 剪 (翦) [jiǎn] กรรไกร –> 剪刀 [jiǎndāo] กรรไกร, 剪接 [jiǎnjiē] การตัดต่อภาพยนตร์, 剪綵 [jiǎncǎi] ตัดริบบิ้นเปิดงาน
 • 減 (減) [jiǎn] ลบ, ลด –> 3減2等於1 [sānjiǎnèrděngyúyī] สามลบสองเท่ากับหนึ่ง, 減價 [jiǎnjià] ลดราคา, 大減價 [dàjiǎnjià] โปรโมชั่น/ลดราคาครั้งใหญ่, 減肥 [jiǎnféi] ลดความอ้วน เช่น 我想減肥。 ฉันอยากลดความอ้วน
 • 鹼 (堿) [jiǎn] ด่าง(alkali) –> 土壤鹼度 [tǔrǎng jiǎndù] ความเป็นด่างของดิน
 • 繭 [jiǎn] รังไหม –> 蠶繭 [cánjiǎn] รังไหม
 • 簡 (簡) [jiǎn] ย่อ, ง่าย –>簡體字 [jiǎntǐzì] อักษรจีนตัวย่อ(simplified Chinese character), 繁體字 [fántǐzì] อักษรจีนตัวเต็ม(traditional Chinese character), 簡單 [jiǎndān] ง่ายๆ, 簡直 [jiǎnzhí] อย่างง่ายๆ แท้ๆเลย, 簡直太棒了! [jiănzhítàibàngle] สุดยอดไปเลย
 • 檢 (檢) [jiǎn] ตรวจ –> 體檢 [tíjiǎn] ตรวจสุขภาพ, 檢查 [jiǎnchá] ตรวจสอบ เช่น 我檢查一下。 ฉันขอตรวจหน่อย, 檢驗 [jiǎnyàn] ตรวจสอบ พิสูจน์
 • 間 (間) [jiàn] –> 間諜 [jiàndié] สปาย/spy, 間諜程序 [jiàndié chéngxù] สปายแวร์/spyware, 暗中監視 [ànzhōng jiānshì] สอดแนม เช่น  這種飛行機器,可用於跟蹤罪犯和暗中監視公眾活動。
 • 劍 (劍) [jiàn] กระบี่ –> 擊劍 [jījiàn] ฟันกระบี่, 寶劍 [bǎojiàn] กระบี่วิเศษ,  劍身 ตัวกระบี่ ,劍刃 คมกระบี่, 劍尖 ปลายกระบี่ ,劍背 สันกระบี่ , 劍柄 ด้ามกระบี่,劍袍 พู่กระบี่
 • 薦 (薦) [jiàn] แนะนำ –> 推薦 [tuījiàn] แนะนำ
 • 見 (見) [jiàn] เห็น, พบเจอ –> 意見 [yìjiàn] ความคิดเห็น, 見面 [jiànmiàn] พบหน้า, 見外 [jiànwài] ถือสา, 來見 [láijiàn] มาพบ, 見 [jiàn] พบเจอ เช่น 1.好久不見! ไม่เจอกันตั้งนาน 2.見到你很高興。 ยินดีที่ได้รู้จักครับ
 • 艦 (艦) [jiàn] เรือรบ(warship) –> 艦船 [jiànchuán] เรือรบ, 戰艦 [zhànjiàn] เรือรบ,航空母艦 [hángkōngmǔjiàn] เรือบรรทุกเครื่องบิน
 • 漸 (漸) [jiàn] ทีละน้อย –> 漸變 [jiànbiàn] ค่อยๆ, 漸進 [jiànjìn] ค่อยๆ ก้าวหน้า
 • 濺 (濺) [jiàn] กระเซ็น(ของเหลว) –> 噴濺 [pēnjiàn] แตกกระเซ็น(ของเหลว)
 • 件 [jiàn] เอกสาร, เรื่อง(ลักษณะนาม) –> 文件夾 [wénjiànjiā] แฟ้มเอกสาร, 零件 [língjiàn] อะไหล่, 證件 [zhèngjiàn] เอกสารยืนยัน, 我忘了一件事。 ฉันลืมไปเรื่องหนึ่ง, 郵件 [yóujiàn] เมล์/จดหมาย
 • 建 [jiàn] สร้าง, ก่อสร้าง –> 建國 [jiànguó] สถาปนาประเทศ, 建材 [jiàncái] อุปกรณ์ก่อสร้าง, 建立 [jiànlì] ก่อตั้ง, 建築 [jiànzhù] สร้าง ก่อสร้าง, 建築師 [jiànzhùshī] สถาปนิก, 建造 [jiànzào] ก่อสร้าง, 建設 [jiànshè] สร้าง, 建築師 [jiànzhùshī] สถาปนิก
 • 健 [jiàn] แข็งแรง –> 健壯的 [jiànzhuàngde] บึกบึน/กำยำ, 健美操 [jiànměicāo] แอโรบิค, 健康 [jiànkāng] สุขภาพแข็งแรง เช่น 1.健康最重要。 สุขภาพสำคัญที่สุด 2.祝您健康長壽! ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว
 • 鍵 [jiàn] คีย์, กลอนประตู –> 鍵盤 [jiànpán] คีย์บอร์ด, 關鍵 [guānjiàn] ข้อต่อที่สำคัญ จุดสำคัญ
 • 踐 [jiàn]  เหยียบ, ย่ำ –> 實踐 [shíjiàn] การปฎิบัติ เช่น 在實踐中 ในท่ามกลางการปฎิบัติ, 踐踏 [jiàntà] เหยียบย่ำ เช่น 嚴禁踐踏 [yánjìn jiàntà] ห้ามเหยียบย่ำ
 • 餞 (餞) [jiàn] –> 餞別 [jiànbié] เลี้ยงส่ง, 餞行 [jiànxíng] เลี้ยงส่ง(farewell dinner)
 • 箭 [jiàn] ลูกธนู,ลูกศร –> 火箭 [huǒjiàn] ธนู(rocket), 一箭雙鵰 [yíjiàn shuāngdiāo] ยิงกระสุนนัดเดียวได้นก 2 ตัว, 射箭 [shèjiàn] ยิงธนู, 箭豬 [jiànzhū] เม่น, 箭魚 [jiànyú] ปลาดาบ(swordfish), 箭頭 [jiàntóu] หัวลูกศร, 箭頭符號 [jiàntóufúhào] เครื่องหมายหัวลูกศร, 箭靶 [jiànbǎ] เป้าปา
 • 鑒 (鑑) [jiàn] วินิจฉัย –> 鑒別 [jiànbié] วินิจฉัยแยกแยะ(distinguish)
 • 江 [jiāng] แม่น้ำ(river) –> 江南 [jiāngnán] เจียงหนาน, 浙江 [zhèjiāng] เจ้อเจียง, 江蘇 [jiāngsū] เจียงซู, 江湖 [jiānghú] ทั่วทิศทั่วแดน/ยุทธจักร, 長江 [chángjiāng] ฉางเจียง
 • 姜 (薑) [jiāng] ขิง(ginger)
 • 疆 [jiāng] เขตแดน(border) –> 新疆 [xīnjiāng] ซินเจียง/ซินเกียง, 萬壽無疆 [wànshòuwújiāng] ทรงพระเจริญ
 • 將 (將) [jiāng]* ประคอง, นำ –> 將來 [jiānglái] อนาคต, 將要 [jiāngyào] จะ, 將信將疑 [jiāngxìnjiāngyí] ครึ่งเชื่อครึ่งสงสัย, 將心比心 [jiāngxīnbǐxīn] เอาใจเขามาใส่ใจเรา, 即將 [jíjiāng] ใกล้จะ
 • 漿 (漿) [jiāng] ของเหลวที่ข้น –> 漿糊 [jiànghu] แป้งเปียก, 豆漿 [dòujiāng] น้ำเต้าหู้, 血漿 [xuèjiāng] พลาสม่าเลือด/น้ำเหลือง, 漿果 [jiāngguǒ] ผลเบอร์รี่(berry)
 • 講 (講) [jiǎng] พูด –> 講話 [jiǎnghuà] พูด, 講課 [jiǎngkè] บรรยาย, 講究 [jiǎngjiu] พิถีพิถัน, 演講 [yǎnjiǎng] ปาฐกถา(make a speech), 講解 [jiǎngjiě] อธิบาย(explain), 聽講 [tīngjiǎng] ฟังคำบรรยาย, 雞同鴨講 [jītóng yājiǎng] คุยกันไม่รู้เรื่อง(เป็ดกับไก่คุยกัน)
 • 獎 (奬) [jiǎng] รางวัล –> 誇獎 [kuājiǎng] ชม(praise), 過獎 [guòjiǎng] ชมเกินไป(overpraise), 獎金 [jiǎngjīn] เงินโบนัส(bonus), 獎學金 [jiǎngxuéjīn] เงินทุนการศึกษา(scholarship), 獎牌 [jiǎngpái] เหรียญรางวัล, 獲獎 [huòjiǎng]  ได้รับรางวัล, 獎勵 [jiǎnglì] ให้รางวัล, 中獎 [zhòngjiǎng] ถูกล๊อตเตอรี่(to win a prize in a lottery), 一等獎 [yīděngjiǎng] รางวัลที่1(first prize ) , 二等獎 [èrděngjiǎng] รางวัลที่2(second prize)
 • 將 (將) [jiàng]* นายพล, แม่ทัพ –> 將士 [jiàngshì] นายทหารและเหล่าทหารหาญ, 元帥 [yuánshuài] จอมพล, 大元帥 [dàyuánshuài] จอมทัพ
 • 降  [jiàng]* ตกลง, ลดลง –> 降臨 [jiànglín] มาถึง บังเกิดขึ้น, 降價 [jiàngjià] ลดราคา เช่น 降一點價可以嗎? ลดราคาหน่อยได้ไหมครับ , 降落 [jiàngluò] ลงสู่พื้นดิน(เครื่องบิน), 投降 [tóuxiáng] ยอมแพ้
 • 醬 (醬) [jiàng] ซอส, เครื่องปรุงรส –> 醬油 [jiàngyóu] ซอสถั่วเหลือง/ซีอิ้ว, 豆醬 [dòujiàng] เต้าเจี้ยว, 果醬 [guǒjiàng] แยมผลไม้
 • 匠 [jiàng] ช่าง –> 工匠 [gōngjiàng] ช่างฝีมือ(craftsman), 木匠 [mùjiang] ช่างไม้(carpenter), 鞋匠 [xiéjiàng] ช่างทำรองเท้า(shoemaker), 巧匠 [qiǎojiàng] ช่างฝีมือ(a skillful craftsman)
 • 蕉 [jiāo] กล้วย –> 香蕉 [xiāngjiāo] กล้วยหอม, 芭蕉 [bājiāo] กล้วยน้ำว้า
 • 澆 [jiāo] รดน้ำ, ทดน้ำ, สาด –> 澆花 [jiāohuā] รดน้ำดอกไม้
 • 交 [jiāo] มอบ, ส่ง, คบค้าสมาคม,จ่าย –> 交誼舞 [jiāoyìwǔ] เต้นลีลาศ, 交通 [jiāotōng] คมนาคม, 打交道 [dǎjiāodào] ไปติดต่อ, 交響樂 [jiāoxiǎngyuè] เพลงซิมโฟนี(symphony), 交通工具 [jiāotōnggōngjù]  ยานพาหนะ, 水電費怎麼交? ค่าน้ำค่าไฟจ่ายอย่างไร, 交朋友 [jiāopéngyou]  คบเพื่อน(to make friends), 交貨港 [jiāohuògǎng] เมืองท่าส่งมอบสินค้า,提交 [tíjiāo] ส่งมอบ
 • 郊 [jiāo] ชานเมือง –>郊區 [jiāoqū] ชานเมือง, 市郊 [shìjiāo] ชานเมือง
 • 膠 (膠) [jiāo] ยาง, เหนียว –> 膠囊 [jiāonáng] ยาแคปซูล, 膠捲 [jiāojuǎn] ฟิลม์ (ถ่ายรูป/หนัง), 膠水 [jiāoshuǐ] กาวน้ำ, 膠帶 [jiāodài] เทปกาว, 膠原蛋白 [jiāoyuándànbái] คอลลาเจน(collagen), 膠水 [jiāoshuǐ] กาวน้ำ(gluewater), 膠鞋 [jiāoxié] รองเท้ายาง, 膠帶 [jiāodài] เทปกาว, 膠片 [jiāopiàn] ฟิลม์, 電影膠片 [diànyǐngjiāopiàn] ฟิล์มภาพยนต์
 • 教 [jiāo]* สอน –> 教書 [jiāoshū] สอนหนังสือ(teach)
 • 嬌 [jiāo] อ่อนช้อย,น่ารัก –> 撒嬌 [sājiāo] งอน, 嬌艷 [jiāoyàn] งามเพริศพริ้ง, 嬌嫩 [jiāonèn] อ่อนช้อยและน่ารัก, 嬌寵 [jiāochǒng] โปรดปราน, 嬌媚 [jiāomèi] ออดอ้อน/ฉอเลาะ
 • 驕 [jiāo] หยิ่งผยอง –> 驕縱 [jiāozòng] ตามใจจนเหลิง/กำเริบเสิบสาน, 驕傲 [jiāo ào] หยิ่งผยอง, 驕人 [jiāorén] เป็นที่น่าประทับใจ/เป็นที่น่าพอใจ , 業績驕人 [yèjī jiāorén]  ผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ
 • 椒 [jiāo] พริก –>  胡椒 [hújiāo] พริกไทย(pepper), 辣椒 [làjiāo] พริก(chili)
 • 焦 [jiāo] –> 聚焦 [jùjiāo]  โฟกัส(focus), 焦點 [jiāodiǎn] จุดโฟกัส(focal point),
 • 蕉 [jiāo]  –> 美人蕉 [měirénjiāo] พุทธรักษา, 香蕉 [xiāngjiāo] กล้วยหอม, 芭蕉 [bājiāo] กล้วยน้ำหว้า
 • 礁 [jiāo] โขดหิน, แนวปะการัง –> 礁石 [jiāoshí] โขดหิน
 • 角 [jiǎo] มุม,เขา –> 海角 [hǎijiǎo] แหลม, 角度 [jiǎodù] มุม, 角落 [jiǎoluò] มุม(corner)
 • 矯 (矯) [jiǎo] แก้ไข –> 矯形 [jiǎoxíng] ปรับสรีระ, 牙齒矯正 [yáchǐ jiǎozhèng] จัดฟัน
 • 腳 (腳) [jiǎo] เท้า –> 腳步 [jiǎobù] ฝีเท้า(footstep), 腳步聲 [jiǎobùshēng]  เสียงฝีเท้า, 腳鐐 [jiǎoliào] โซ่ตรวน, 腳趾 [jiǎozhǐ] นิ้วเท้า(toe), 腳跟 [jiǎogēn] ส้นเท้า(heel), 七手八腳 [qīshǒubājiǎo] หลายคนช่วยกันจนชุลมุนวุ่นวาย, 前後腳兒   [qiánhòujiǎor]  ก่อนหลังกันแป๊บเดียว/คลาดกันแค่นิดเดียว
 • 攪 (攪) [jiǎo] กวน(stir) –> 打攪 [dǎjiǎo] รบกวน(disturb), 攪拌 [jiǎobàn] กวน/ผสมให้เข้ากัน, 攪拌機 [jiǎobànjī] เครื่องผสม/เครื่องปั่น, 攪拌車 [jiǎobànchē] รถผสม(ปูน), 水泥攪拌車 [shuǐní jiǎobànchē] รถผสมปูน/รถผสมคอนกรีต
 • 餃 (餃) [jiǎo] เกี้ยว –> 餃子 [jiǎozi] เกี๊ยวแบบเกี๊ยวซ่า(dumpling), 水餃 [shuǐjiǎo] เกี๊ยวต้ม, 蒸餃 [zhēngjiǎo] เกี๊ยวนึ่ง, 餛飩 [húntún] เกี๊ยว, 炸餃 [zhàjiǎo] เกี๊ยวทอด
 • 剿 [jiǎo] ปราบปราม –> 圍剿 [wéijiǎo] ล้อมปราบ
 • 繳 (繳) [jiǎo] นำส่ง(ส่วย,ภาษี) –> 繳稅 [jiǎoshuì]  เสียภาษี(pay the tax)
 • 窖 [jiào] ห้องใต้ดิน –> 窖肥 [jiàoféi] ปุ๋ยหมัก
 • 覺 [jiào]* นอน –> 睡覺 [shuìjiào] นอนหลับ
 • 叫 [jiào] เรียก –> 叫做 [jiàozuò] เรียกว่า, 叫喚 [jiàohuàn] ร้อง, 叫喊 [jiàohǎn] ตะโกน,  呼叫中心 [hūjiào zhōngxīn] คอลเซ็นเตอร์(Call Center), 你叫什麼名字? คุณชื่ออะไร, 快叫救護車! เรียกรถพยาบาลด่วน
 • 轎 (轎) [jiào] –> 轎車 [jiàochē] รถเก๋ง, 花轎 [huājiào] เกี้ยวเจ้าสาว
 • 較 (較) [jiào] เปรียบเทียบ –> 比較 [bǐjiào] ค่อนข้าง/เปรียบเทียบ(compare)
 • 教 [jiào]* –>  請教 [qǐngjiào] ขอคำแนะนำ, 宗教 [zōngjiào] ศาสนา(religion), 佛教 [fójiào]  พุทธศาสนา(Buddhism), 回教 [huíjiào] ศาสนาอิสลาม(伊斯蘭教) , 基督教 [jīdūjiào] ศาสนาคริสต์(Christianity), 教室 [jiàoshì] ห้องเรียน, 教育 [jiàoyù] การศึกษา(education), 基礎教育 [jīchǔ jiàoyù] การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 遠距教育 [yuǎnjù jiāoyù] การศึกษาทางไกล, 義務教育 [yìwù jiàoyù] การศึกษาภาคบังคับ, 成人教育 [chéngrén jiàoyù] การศึกษาผู้ใหญ่, 非正規教育 [fēizhèngguī jiàoyù] การศึกษานอกระบบ
 • 階 [jiē] ขั้นบันได –> 台階 [táijiē] ขั้นบันได, 台階燈 ไฟขั้นบันได, 階梯 [jiētī] บันได/ขั้นบันได, 進階 [jìnjiē] ก้าวหน้า, 階級 [jiējí] ชนชั้น
 • 皆 [jiē] ทั้งหมด –> 比比皆是 [bǐbǐjiēshì] มีอยู่ทุกที่
 • 接 [jiē] รับ, ติดต่อ –> 接電話 [jiēdiànhuà] รับโทรศัพท์, 接受 [jiēshòu] รับ, 接收 [jiēshōu] ได้รับ, 接線員 [jiēxiànyuán] พนักงานรับสายโทรศํพท์, 接近 ใกล้ –> 接近攻擊 [jiējìngōngjī การโจมตีแบบประชิดตัว, 接吻 [jiēwěn] จูบ –> 在公共場所接吻 จูบกันในที่สาธารณะ, 接電線 ต่อสายไฟ –> 電工把電線接好了, 連接 [liánjiē] เชื่อมต่อ/connect, 接球 รับบอล, 接到一封信 ได้รับจดหมาย, 接受 [jiēshòu] รับ –> 接受捐助, 去火車站接人 ไปรับคนที่สถานี, 接地 [jiēdì] ต่อสายดิน
 • 揭 [jiē] –> 按揭 [ànjiē] สินเชื่อที่อยู่อาศัย(จดจำนอง, mortgage), 按揭貸款 [ànjiē dàikuǎn] เงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย, 申請按揭 [shēnqǐng ànjiē] ยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย(จดจำนอง), 揭開 [jiēkāi] เปิดเผย,按揭 [ànjiē] สินเชื่อที่อยู่อาศัย(mortgage)
 • 街 [jiē] ถนน,ตลาด –> 美食街 [měishíjiē] ฟูดเซ็นเตอร์, 街頭 [jiētóu] มุมถนน
 • 節 (節) [jié] เทศกาล –> 節日 [jiérì] เทศกาล, 節目 [jiémù] รายการ, 季節 [jìjié] เทศกาล(season), 節約 [jiéyuē] ประหยัด(save), 春節 [chūnjié] วันตรุษจีน, 母親節 [mǔqīnjié] วันแม่, 父親節 [fùqīnjié]  วันพ่อ, 兒童節 [értóngjié] วันเด็ก,  教師節 [jiàoshījié] วันครู,  國慶節 [guóqìngjié]  วันชาติ, 中秋節 [zhōngqiūjié] วันไหว้พระจันทร์ , 感恩節 [gǎnēnjié] วันขอบคุณพระเจ้า , 聖誕節 [shèngdànjié] วันคริสต์มาส, 情人節 [qíngrénjié]  วันวาเลนไทน์
 • 睫 [jié]  –> 睫毛 [jiémáo] ขนตา, 睫毛膏 [jiémáogāo] มาสคาร่า,
 • 捷 [jié]  –> 捷克 [jiékè] สาธารณรัฐเช็ก(Czech), 捷運 [jiéyùn] การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน / รถไฟใต้ดิน
 • 結 (結) [jié]* สิ้นสุด, ผูก –> 結義 [jiéyì] สาบานเป็นพี่น้องกัน, 結束 [jiéshù] จบ, 結婚 [jiéhūn] แต่งงาน, 團結 [tuánjié] สามัคคี, 結果 [jiéguǒ] ออกผล, 結束 [jiéshù] จบ(end), 結石 [jiéshí] นิ่ว, 結合 [jiéhé] ประสาน, 結實 [jiēshi] แข็งแรง, 結巴 [jiēba] ติดอ่าง, 結果 [jiéguǒ] ออกผล, 結局 [jiéjú] ผลสุดท้าย/ตอนจบ
 • 潔 (潔) [jié] สะอาด –> 潔白  [jiébái] ขาวสะอาด, 洗潔精 [xǐjiéjīng] น้ำยาล้างจาน(dishwashing liquid), 簡潔 [jiǎnjié] สั้นกระทัดรัดและได้ใจความ, 清潔的 [qīngjiéde] สะอาด
 • 傑 (傑) [jié] ฮีโร่,ยอดคน –> 李連杰 [Lǐ Liánjié] หลี่เหลียนเจี๋ย/Jet Li(นักแสดงจีน)
 • 劫 [jié] ปล้น –> 劫掠 [jiélüè] ปล้น, 打劫 [dǎjié] ปล้น เช่น 我被打劫了。 ฉันถูกปล้น , 劫持 [jiéchí] จี้(hijack), 劫匪 [jiéfěi] โจรปล้น, 劫機 [jiéjī] จี้เครื่องบิน, 劫獄 [jiéyù] ปล้นคุก, 劫道 [jiédào] ปล้นกลางทาง
 • 截 [jié] –> 截至 [jiézhì] จนกระทั่งถึง(up to), 截止 [jiézhǐ]  หมดเขต/สิ้นสุด เช่น 1.報名截止日期 หมดเขตรับสมัคร 2.付款日期截止到30號。  ชำระเงินได้จนถึงวันที่30
 • 姐 [jiě] พี่สาว –> 姐姐 [jiějie] พี่สาว, 姐妹 [jiěmèi] พี่สาวและน้องสาว, 小姐 [xiǎojiě] นางสาว/ใช้เรียกหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน
 • 解 [jiě]* แยกออก แก้ออก –> 誤解 [wùjiě] เข้าใจผิด, 解釋 [jiěshì] อธิบาย, 解說員 [jiěshuōyuán] ผู้บรรยาย, 解僱 [jiěgù] เลิกจ้างงาน, 解僱通知書 [jiěgùtōngzhīshū] จดหมายให้ออกจากงาน
 • 疥 [jiè] –>  疥癬 [jièxuǎn] โรคหิด
 • 借 (藉) [jiè] ยืม –> 借過 [jiè guò] ขอโทษ(ขอผ่านทาง), 借口 [jièkǒu] ข้ออ้าง, 借貸 [jièdài] กู้เงิน, 分享 [fēnxiǎng] แบ่งปัน(to share) เช่น 借分享 ยืมแบ่งปัน, 我想借這本書。 ฉันอยากยืมหนังสือเล่มนี้
 • 界 [jiè] เขต, ขอบเขต, อาณาจักร, ครั้ง –> 世界 [shìjiè] โลก, 世界盃 [shìjièbēi] ฟุตบอลโลก(World Cup) เช่น 我想看世界盃。 ฉันอยากดูการแข่งขันฟุตบอลโลก, 第29屆奧林匹克運動會。 การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 29
 • 芥 [jiè]* วาซาบิ –> 芥末 [jièmo] วาซาบิ(mustard/wasabi), 芥蘭菜 [gàiláncài] ผักคะน้า, 芥菜 [gàicài] ผักกระหล่ำ
 • 戒 [jiè] เลิก(give up), ศีล, ข้อห้าม –> 戒指 [jièzhǐ] แหวน, 鑽戒 [zuànjiè] แหวนเพชร, 戒嚴 [jièyán] กฎอัยการศึก/เคอร์ฟิวส์, 戒煙 [jièyān] เลิกสูบบุหรี่, 戒毒 [jièdú] เลิกยาเสพติด, 勸戒 [quànjiè]  ตักเตือน, 告戒 [gàojiè] เตือน, 戒律 [jièlǜ] ศีล, 犯戒 [fànjiè] ผิดศีล/ฝ่าฝืนข้อห้าม, 齋戒 [zhāijiè] ถือศีลกินเจ, 破戒 [pòjiè] อาบัติ, 戒律 [jièlǜ] ศีล,  守戒律  [shǒujièlǜ] รักษาศีล, 五戒 [wǔjiè] ศีลห้า,  求授五戒 [qiúshòuwǔjiè] ขอรับอาราธนาศีลห้า
 • 誡 (誡) [jiè] เตือน –> 告誡 [gàojiè] กล่าวเตือน(warn), 勸誡 [quànjiè] ตักเตือน(admonish), 警誡 [jǐngjiè] กล่าวเตือน(เพื่อให้ปรับปรุง)
 • 巾 [jīn] ผ้า –> 毛巾 [máojīn] ผ้าขนหนู(towel), 圍巾 [wéijīn] ผ้าพันคอ(scarf)
 • 今 [jīn] ปัจจุบัน –> 今後  [jīnhòu] วันหลัง, 今天 [jīntiān] วันนี้(today), 今天晚上 [jīntiānwǎnshang] เย็นนี้, 今晚 [jīnwǎn] เย็นนี้, 今年 [jīnnián] ปีนี้, 如今 [rújīn] ปัจจุบันนี้, 至今 [zhìjīn] จนถึงทุกวันนี้, 當今 [dāngjīn] วันนี้
 • 金 [jīn] ทอง –> 五金 [wǔjīn] ฮาร์ดแวร์(hardware), 五金店 [wǔjīndiàn]  ร้านฮาร์ดแวร์(hardware store), 黃金 [huángjīn] ทองคำ(gold), 白金 [báijīn] ทองขาว(platinum), 合金 [héjīn] โลหะผสม(alloy), 鍍金 [dùjīn] ชุบทอง(gold-plate), 金剛 [jīngāng] คิงคอง , 百變金剛 [bǎibiànjīngāng] ทรานซ์ฟอร์มเมอร์(ภาพยนต์),金不換 [jīnbuhuàn]  โหระพา
 • 斤 (觔) [jīn] หน่วยชั่งน้ำหนัก –> 公斤 [gōngjīn] กิโลกรัม(kilogram), 公里 [gōnglǐ] กิโลเมตร(kilometer)
 • 津 [jīn] –> 天津 [Tiānjīn] เทียนจิน(เมืองในจีน), 津貼 [jīntiē] เบี้ยเลี้ยง, 問津 [wènjīn] สอบถาม
 • 筋 [jīn] เอ็น –> 抽筋 [chōujīn] เป็นตะคริว(have cramp), 橡皮筋 [xiàngpíjīn] หนังยาง, 動腦筋 [dòngnǎojīn] ใช้สมอง
 • 僅 (僅) [jǐn] เพียงแต่(only) –> 不僅 [bùjǐn] ไม่เพียงแต่(not just), 不僅/不但…而且…”。 ไม่เพียงแต่…แต่ยัง… (not only…but also…)
 • 緊 [jǐn] แน่น,คับ –> 緊張 [jǐnzhāng] ตื่นเต้น, 別緊張 [biéjǐnzhāng] ไม่ต้องตื่นเต้น/ไม่ต้องเครียด, 緊急 [jǐnjí] เร่งด่วน, 太緊 [ tàijǐn] คับเกินไป/กระชั้นชิดเกิดไป เช่น  我們想去雲南放鬆放鬆,所以不希望時間安排得太緊。พวกเราจะไปพักผ่อนกันที่ยูนนานกันสักหน่อย แต่ไม่อยากให้จัดเวลากระชั้นชิดเกินไป , 緊  [jǐn] คับ เช่น 可惜有點兒緊。 น่าเสียดายคับไปหน่อย
 • 謹 (謹) [jǐn] ระมัดระวัง –> 謹慎 [jǐnshèn] ระมัดระวัง/รอบคอบ
 • 錦 (錦) [jǐn] –> 胡錦濤 [Hú Jǐntāo] หูจิ่นเทา
 • 進 (進) [jìn] เข้าไป,ก้าวหน้า –> 進口 [jìnkǒu]  นำเข้า(import), 進步 [jìnbù] ก้าวหน้า(improve), 進入 [jìnrù] เข้า(enter), 改進 [gǎijìn] ปรับปรุง, 進口貨 [jìnkǒuhuò] สินค้านำเข้า, 進球 [jìnqiú] ยิงลูกเข้าประตู (不進球 ยิงลูกไม่เข้า)
 • 近 [jìn] ใกล้ –>  附近 [fùjìn] แถวๆนี้/บริเวณใกล้เคียง(nearby), 最近 [zuìjìn] ใกล้ที่สุด
 • 勁 (勁) [jìn]* แข็งแรง, อารมณ์, สนุก, ท่าทาง –> 使勁 [shǐjìn] ออกแรง, 真沒勁 ไม่มีรสชาติเลยจริงๆ
 • 盡 (盡) [jìn] ให้ถึงที่สุด, ให้เต็มที่ –> 盡… [jìn…] …ถึงที่สุด/ให้เต็มที่ , 儘力 [jìnlì] พยายามจนถึงที่สุด, 盡頭 [jìntóu] ท้ายสุด, 人盡其才 [rénjìnqícái] ใช้คนให้เต็มความสามารถของเขาทีมีอยู่, 物盡其用 [wùjìnqíyòng]  ใช้สิ่งของทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุด, 儘力而為 [jìnlìérwéi] พยายามอย่างสุดความสามารถ, 盡你的全力! ทำให้ดีที่สุด,  盡心 [jìnxīn] ทุ่มเทใจทำอย่างเต็มความสามารถ, 盡情 [jìnqíng]  สุดจิตสุดใจ, 盡量 [jǐnliàng] อย่างสุดความสามารถ เช่น 我盡量做了。 ฉันทำดีที่สุดแล้ว , 儘快 [jǐnkuài] รีบเท่าที่ทำได้
 • 晉 (晉) [jìn] ราชวงศ์จิ้น –> 晉陞 [jìnshēng] เลื่อนตำแหน่ง(promote), 西晉 [xījìn] จิ้นตะวันตก, 東晉 [dōngjìn] จิ้นตะวันออก, 晉陞 [jìnshēng] เลื่อนขั้น/เลื่อนตำแหน่ง
 • 禁 [jìn]* ห้าม –>  禁止 [jìnzhǐ] ห้าม(forbid) เช่น 1.禁止拍照。[jìnzhǐ pāizhào] ห้ามถ่ายรูป 2.嚴禁拍照。[yánjìn pāizhào] ห้ามถ่ายรูป, 禁不起 [jīnbuqǐ] ทนต่อ…ไม่ไหว, 禁閉 [jìnbì] กักตัว, 禁毒 [jìndú] ปราบยาเสพติด, 禁地 [jìndì] สถานที่ต้องห้าม
 • 浸 [jìn] –>  浸信會 [jìnxìnhuì]  แบ๊บติส(Baptist), 浸信教會 คริสตจักรแบ๊บติส
 • 荊 (荊) [jīng] แซ่จิง –> 荊棘 [jīngjí] หนาม(thorns), 荊棘冠冕 [ jīngjí guānmiǎn]  มงกุฎหนาม
 • 莖 (莖) [jīng] ก้าน(stem)
 • 經 (經) [jīng] คัมภีร์ –> 經驗 [jīngyàn] ประสบการณ์, 經濟 [jīngjì] เศรษฐกิจ, 經濟危機 [jīngjìwēijī] วิกฤตเศรษฐกิจ(economic crisis), 充足經濟 [chōngzú jīngjì]  เศรษฐกิจพอเพียง, 經濟學 [jīngjìxué]  เศรษฐศาสตร์(economics), 微觀經濟學 [wēiguānjīngjìxué] เศรษฐศาสตร์จุลภาค(microeconomics), 宏觀經濟學 [hóngguānjīngjìxué] เศรษฐศาสตร์มหภาค(macroeconomics), 經濟蕭條 [jīngjìxiāotiáo] ภาวะเศรษฐกิจถดถอย(economic depression), 泡沫經濟 [pàomò jīngjì]  เศรษฐกิจฟองสบู่(bubble economy), 經濟停滯 [jīngjìtíngzhì] เศรษฐกิจซบเซา(economic stagnation), 經理 [jīnglǐ] ผู้จัดการ, 曾經 [céngjīng] เคย, 念經 [niànjīng] สวดมนต์, 經世 [jīngshì] ผ่านโลก(มีประสบการณ์), 經絡 [jīngluò] เส้นลมปราณ
 • 晶 [jīng] คริสตัล, ผลึก –> 液晶 [yèjīng] ผลึกเหลว(liquid crystal), 液晶電視 [yèjīngdiànshì] ทีวี LCD (liquid crystal TV), 液晶顯示器 [yèjīngxiǎnshìqì] จอ LCD (liquid crystal display)
 • 睛 [jing] ลูกตา –> 眼睛 [yǎnjing] ตา
 • 精 [jīng] ยอดเยี่ยม, จิตใจ –> 酒精 [jiǔjīng] แอลกอฮอล์, 精細 [jīngxì] ละเอียด, 精神 [jīngshén] จิตใจ, 精彩 [jīngcǎi] ยอดเยี่ยม, 味精 [wèijīng] ผงชูรส(monosodium glutamate), 精神 [jīngshen] จิตใจ/จิตวิญญาณ/สมาธิ, 集中精神 [jízhōngjīngshén] รวบรวมสมาธิ,
 • 京 [jīng] เมืองหลวง –> 北京 [běijīng] ปักกิ่ง, 南京 [nánjīng] หนานจิง, 東京 [dōngjīng] โตเกียว, 京胡 [jīnghú] ซอด้วง
 • 驚 [jīng] ตื่นตกใจ –> 驚奇 [jīngqí] เกิดความประหลาดใจ, 吃驚 [chījīng] ตกใจ เช่น 大吃一驚。 ตกใจใหญ่ , 驚嘆 [jīngtàn] ตะลึง, 驚慌 [jīnghuāng] ตื่นตระหนก, 驚訝 [jīngyà] ประหลาดใจ, 驚喜 [jīngxǐ] เซอร์ไพร์ส
 • 鯨 [jīng] –> 鯨魚 [jīngyú] ปลาวาฬ(whale)
 • 井 [jǐng] บ่อ –>井鹽 [jǐngyán] บ่อเกลือ, 井噴 [jǐngpēn] น้ำมันพุ่งขึ้นมาจากบ่อ
 • 景 [jǐng] ทิวทัศน์ –> 景色 [jǐngsè] ทิวทัศน์(scenery), 背景 [bèijǐng] พื้นหลัง(background)
 • 警 [jǐng] เตือน, ตำรวจ –> 警察 [jǐngchá] ตำรวจ, 便衣警察 [biànyī jǐngchá] ตำรวจนอกเครื่องแบบ, 地方警察 [dìfāng jǐngchá] ตำรวจภูธร, 防暴警察 [fángbào jǐngchá] ตำรวจปราบจราจล, 法警 [fǎjǐng] ตำรวจประจำศาล , 崗警 [gǎngjǐng] ตำรวจเวร, 警告 [jǐnggào] การเตือน, 公路警察 [gōnglù jǐngchá] ตำรวจทางหลวง,  京畿警察 [jīngjī jǐngchá] ตำรวจนครบาล , 交通警察 [jiāotōng jǐngchá] ตำรวจจราจร, 水上警察 [shuǐshàng jǐngchá] ตำรวจทางน้ำ, 邊防警察 [biānfáng jǐngchá] ตำรวจตะเวนชายแดน,  公安警察 [gōng’ān jǐngchá] ตำรวจสันติบาล, 市政警察 [shìzhèng jǐngchá] ตำรวจเทศกิจ, 武警 [wǔjǐng] ตำรวจติดอาวุธ, 刑警 [xíngjǐng] ตำรวจอาชญากรรม, 巡警[xúnjǐng] ตำรวจตรวจการณ์
 • 頸 (頸) [jǐng] คอ –> 頸部 [jǐngbù] ส่วนคอ, 長頸鹿 [chángjǐnglù] ยีราฟ(giraffe), 瓶頸 [píngjǐng] คอขวด
 • 徑 (徑) [jìng] –> 半徑 [bànjìng] รัศมี(radius), 直徑 [zhíjìng] เส้นผ่าศูนย์กลาง(diameter), 外徑 [wàijìng] เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก(external diameter), 內徑 [nèijìng] เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(internal diameter), 田徑 [tiánjìng] กีฬาประเภทลู่และลาน, 田徑運動 [tiánjìngyùndòng] กีฑา(ลู่และลาน), 徑賽 [jìngsài] การแข่งขันวิ่ง
 • 凈 (淨) [jìng] สะอาด –> 乾淨 [gānjìng] สะอาด, 潔凈 [jiéjìng] สะอาด, 凈化 [jìnghuà] ทำให้สะอาดบริสุทธิ์, 凈重 [jìngzhòng] น้ำหนักสุทธิ(net weight), 資本凈虧損 [zīběn jìngkuīsǔn] ขาดทุนทุนสุทธิ
 • 靜 (靜) [jìng] เงียบ,สงบ –> 冷靜 [lěngjìng] ใจเย็น, 靜心 [jìngxīn] จิตใจสงบ, 靜電 [jìngdiàn] ไฟฟ้าสถิต, 安靜 [ānjìng] เงียบ
 • 競 (競) [jìng] แข่งขัน –> 競爭 [jìngzhēng] แข่งขัน(compete), 競賽 [jìngsài] การแข่งขัน(competition),  競走 [jìngzǒu] เดินแข่ง, 競選 [jìngxuǎn] แข่งขันการเลือกตั้ง, 競選總統 [jìngxuǎnzǒngtǒng] ลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี, 競爭對手 [jìngzhēngduìshǒu] คู่แข่ง
 • 竟 [jìng] เสร็จ, ในที่สุด –>  竟然 [jìngrán] ไม่คาดคิด(unexpectedly), 未竟 [wèijìng] ยังไม่เสร็จ
 • 境 [jìng] เขตแดน –> 心境[xīnjìng] สภาพจิตใจ, 環境 [huánjìng] สภาพแวดล้อม,  國境 [guójìng] ชายแดน/พรมแดน, 邊境 [biānjìng] ชายแดน(border)
 • 鏡 [jìng] กระจก,เลนส์ –> 鏡子 [jìngzi] กระจก, 眼鏡店 [yǎnjìngdiàn] ร้านแว่นตา, 老花鏡 [lǎohuājìng] แว่นสายตายาว ,
  近視眼鏡 [jìnshìyǎnjìng]  แว่นสายตาสั้น, 戴眼鏡的 [dàiyǎnjìngde] ใส่แว่น, 鏡框 [jìngkuàng] กรอบรูป, 透鏡 [tòujìng] เลนส์(lens), 墨鏡 [mòjìng] แว่นกันแดด(sunglasses), 太陽眼鏡 [tàiyángyǎnjìng] แว่นกันแดด, 望遠鏡 [wàngyuǎnjìng] กล้องส่องทางไกล, 放大鏡 [fàngdàjìng] แว่นขยาย
 • 敬 [jìng] เคารพ –> 尊敬 [zūnjìng] เคารพ(respect) เช่น 1.尊敬老人。 เคารพผู้ใหญ่ 2.尊敬老師。 เคารพคุณครู , 敬禮 [jìnglǐ] ทำความเคารพ(salute)
 • 冏 (囧) [jiǒng] สว่าง (ปัจจุบันอักษร 囧 มักถูกนำไปใช้แสดงอารมรณ์ของใบหน้าคน)
 • 糾 (糾, 糺) [jiū] แก้ไขให้ถูกต้อง –> 糾正 [jiūzhèng] แก้ไข (改正 [gǎizhèng] แก้ไข)
 • 究 [jiū] ค้นหาความจริง ศึกษาหาความจริง –> 研究 [yánjiū] ค้นคว้า วิจัย, 研究所 [yánjiūsuǒ] สถาบันวิจัย, 究竟 [jiūjìng]  จริงๆแล้ว(actually) เช่น 不知道自己究竟多深多淺 ไม่รู้ว่าตนเองนั้นแท้จริงแล้วลึกหรือตื้นเพียงไร
 • 久 [jiǔ] นาน(long) –> 我們得等多久? [wǒmenděiděngduōjiǔ] พวกเราต้องรอนานแค่ไหน, 長久 [chángjiǔ] ยาวนาน,
  好久 [hǎojiǔ] นานแล้ว เช่น 1.好久不見! ไม่เจอกันนานแล้ว 2.好久沒上網了。 ไม่ได้เข้าเน็ตนานแล้ว , 恆久 [héngjiǔ] ยั่งยืน/ชั่วนิรันดร์
 • 灸 [jiǔ]  ฝังเข็ม,รมยา –> 針灸 [zhēnjiǔ] การฝังเข็ม(acupuncture), 針灸醫生 [zhēnjiǔyīshēng] แพทย์ฝังเข็ม
 • 九 [jiǔ] เลขเก้า –> 九月 [jiǔyuè] กันยายน, 九霄雲外 [jiǔxiāoyúnwài] ไกลสุดขอบฟ้า
 • 玖 [jiǔ] ตัวเขียนเลขเก้า
 • 酒 [jiǔ] เหล้า –> 酒店 [jiǔdiàn] โรงแรม, 酒吧 [jiǔbā] บาร์, 酒精 [jiǔjīng] แอลกอฮอล์, 啤酒 [píjiǔ] เบียร์, 白葡萄酒 [báipútaojiǔ] ไวน์ขาว,  紅葡萄酒 [hóngpútaojiǔ] ไวน์แดง, 香檳酒 [xiāngbīnjiǔ] แชมเปญจ์, 白酒 [báijiǔ] เหล้าขาว, 喝酒 [hējiǔ] ดื่มเหล้า, 酒量 [jiǔliàng] ความสามารถในการดื่มเหล้า, 酒後不開車 [ jiǔhòu bùkāichē] ดื่มไม่ขับ, 喝酒不開車 [hējiǔ bùkāichē] ดื่มไม่ขับ,請勿酒後駕車 [qǐngwù jiǔhòujiàchē] ห้ามขับรถหลังดื่มสุรา
 • 韭 [jiǔ] ผักกุยช่าย –> 韭菜 [jiǔcài] กุยช่าย
 • 臼 [jiù] ครก –> 石臼 [shíjiù] ครกหิน
 • 舅 [jiù] ลุง –> 舅舅 [jiùjiu] ลุง
 • 舊 (舊) [jiù] เก่า –> 房子太舊了。 บ้านเก่าเกินไป, 依舊 [yījiù] เหมือนเดิม
 • 就 [jiù] ก็/จะ –> 1.我今天晚上就還你錢。 เย็นนี้ฉันจะคืนเงินให้เธอ , 就是 [jiùshì] ก็คือ/ใช่/จะ/ เช่น 可能就是這個原因。 อาจจะเป็นสาเหตุนี้ก็ได้   , 就診 [jiùzhěn] พบแพทย์เพื่อตรวจ, 來就診 [láijiùzhěn] มารับการตรวจ , 就要 [jiùyào] ใกล้/จะ เช่น我就要結婚了。 ฉันจะแต่งงานแล้ว 2.天就要下雨了 ฝนจะตกแล้ว , 成就 [chéngjiù] ประสบความสำเร็จ
 • 救 (捄) [jiù] ช่วย –> 呼救 [hūjiù] ร้องขอความช่วยเหลือ, 救世主 [jiùshìzhǔ] ผู้ช่วยโลก(พระเยซู), 救命 [jiùmìng] ช่วยชีวิต เช่น 救命啊!ช่วยด้วย! , 救護 [jiùhù] ปฐมพยาบาล, 救護車 [jiùhùchē] รถพยาบาล(ambulance), 救生衣 [jiùshēngyī] เสื้อชูชีพ
 • 柩  [jiù] โลง(ที่บรรจุศพแล้ว) –> 靈柩  [língjiù] โลง(ที่บรรจุศพแล้ว)
 • 居 [jū] ที่พัก –> 同居 [tóngjū] อยู่ก่อนแต่ง, 居民 [jūmín] ผู้อาศัย, 居然 [jūrán] ไม่คาดคิด/ทำให้ประหลาดใจ
 • 局 [jú] –> 郵局 [yóujú] ที่ทำการไปรษณีย์(post office), 布局 [bùjú] วางโครงเรื่อง
 • 菊 [jú] –> 菊花 [júhuā]  ดอกเบญจมาศ
 • 橘 [júzi] –> 橘子 [júzi] ส้ม
 • 舉 (舉) [jǔ] ยก –> 言談舉止 [yántán jǔzhǐ] การพูดและกริยาท่าทาง
 • 具 [jù] เครื่องมือ –> 工具 [gōngjù] เครื่องมือ(tool), 玩具 [wánjù] ของเล่น(toy), 具體 [jùtǐ] รูปธรรม/เฉพาะเจาะจง, 面具 [miànjù] หน้ากาก(mask), 刑具 [xíngjù] เครื่องลงทัณฑ์, 量具 [liángjù]  เครื่องมือวัด(measuring tool), 漁具 [yújù] เครื่องมือประมง, 農具 [nóngjù] เครื่องมือเกษตร
 • 懼 [jù] –> 恐懼 [kǒngjù] หวาดกลัว/ประหวั่นพรั่นพรึง(be frightened)
 • 俱 [jù] –> 俱全 [jùquán] มีครบถ้วน, 俱樂部 [jùlèbù] สโมสร(club)
 • 颶 (颶) [jù] –> 颶風 [jùfēng] พายุเฮอริเคน(hurricane)
 • 聚 [jù] ชุมนุม –> 聚焦 [jùjiāo] โฟกัส, 聚光燈 [jùguāngdēng]  ไฟสปอร์ตไลท์(spotlight), 聚會 [jùhuì] ชุมนุมกัน/อยู่ร่วมกัน, 相聚 [xiāngjù] ร่วมกัน/ด้วยกัน , 家庭聚會 [jiātíng jùhuì]  งานชุมนุมครอบครัว
 • 巨 [jù] ใหญ่, มหาศาล –> 巨額 [jù’é] จำนวนมหาศาล
 • 拒 [jù] ปฎิเสธ –> 拒絕 [jùjué] ปฎิเสธ(refuse), 據我所知 [jùwǒsuǒzhī] เท่าที่ฉันทราบ, 據說 [jùshuō] ว่ากันว่า(be said)
 • 距 [jù] ระยะทาง(distance) –> 相距 [xiāngjù] ห่างกัน, 距離 [jùlí] ระยะห่าง
 • 炬 [jù] คบเพลิง –> 火炬 [huǒjù] คบเพลิง(torch)
 • 鋸 [jù] เลื่อย(saw) –> 手板鋸 [shǒubǎnjù] เลื่อยมือ, 電鋸 [diànjù] เลื่อยไฟฟ้า, 鋸片 [jùpiàn] ใบเลื่อย
 • 句 [jù] ประโยค(sentence) –> 句子 [jùzi] ประโยค, 句型 [jùxíng] รูปประโยค(sentence pattern), 句號 [jùhào] ฟลูสต๊อป(full stop)
 • 據 [jù] –> 收據 [shōujù] ใบเสร็จรับเงิน(receipt) เช่น 請給我開個收據。 ช่วยออกใบเสร็จรับเงินให้ฉันหน่อยครับ, 據理力爭 [jùlǐlìzhēng] ถกเถียงกันตามเหตุผล
 • 劇 [jù] ละคร, งิ้ว –> 劇本 [jùběn] สคริปต์(script)/บทละคร, 劇團 [jùtuán] คณะละคร,電視劇 [diànshìjù] ละครโทรทัศน์
 • 捐 [juān] บริจาค –> 捐助 [juānzhù]  บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ, 捐贈 [juānzèng] บริจาค(donate), 捐血 [juānxuè] บริจาคโลหิต/บริจาคเลือด (to donate blood) 
 • 卷 (捲) [juǎn]* ม้วน –> 膠捲 [jiāojuǎn] ฟิลม์ (ถ่ายรูป/หนัง), 卷筆刀 [juǎnbǐdāo] กบเหลาดินสอ, 捲髮 [juǎnfà] ผมหยิก, 捲尺 [juǎnchǐ] ตลับเมตร, 考卷 [kǎojuàn] กระดาษข้อสอบ,改試卷 [ gǎishìjuàn] ตรวจข้อสอบ, 批卷 [pī​juàn] ตรวจข้อสอบ, 捲心菜 [juànxīncài] กะหล่ำปลี,捲入 [juǎnrù] ม้วนเข้าไป เช่น  當心捲入 [dāngxīn juǎnrù] ระวังถูกมัวนเข้าไป(มือ)
 • 絹 (絹) [juàn] ผ้าไหม –> 手絹 [shǒujuàn] ผ้าเช็ดหน้า(handkerchief)
 • 卷 [juàn]* หนังสือ –> 第一卷 เล่มที่หนึ่ง, 一卷集 รวมเล่มเดียว, 捲軸 [juànzhóu] หนังสือม้วน
 • 倦 [juàn] อ่อนเพลีย –> 疲倦 [píjuàn] อ่อนเพลีย
 • 決 [jué] เคล็ด –> 取決於 [qǔjuéyú] ขึ้นอยู่กับ, 秘訣 [mìjué] ความลับ, 決定 [juédìng] ตัดสินใจ/ตกลงใจ เช่น 我現在還不能決定。 ตอนนี้ฉันยังตัดสินใจไม่ได้, 決賽 [juésài] รอบชิงชนะเลิศ(final),  半決賽 [bànjuésài] รอบรองชนะเลิศ(semi-finals)
 • 訣 (訣) [jué] เคล็ด –> 秘訣 [mìjué] เคล็ดลับ(secret), 訣要 [juéyào] เคล็ดลับ, 下決心 [xiàjuéxīn ] ตัดสินใจ(decide)
 • 絕 [jué] ไม่มี,ตัดขาด –> 絕對 [juéduì] อย่างเด็ดขาด(absolute), 絕食 [juéshí] อดอาหาร, 絕命書 [juémìngshū] จดหมายลาตาย
 • 覺 (覺) [jué]* รู้สึก –> 錯覺 [cuòjué] ภาพลวงตา, 覺得 [juédé] รู้สึกว่า, 感覺 [gǎnjué] ความรู้สึก
 • 爵 [jué]  –> 爵士樂 [juéshìyuè] ดนตรีแจ๊ส(jazz)
 • 掘 [jué] ขุด(dig) –> 挖掘 [wājué] ขุด(挖金 ขุดทอง) , 挖掘機 [wājuéjī] รถขุด(挖土機), 發掘 [fājué] ขุดค้น(วัตถุโบราณ), 發掘古墓 [fājué gǔmù] ขุดค้นสุสานโบราณ, 古墓 [gǔmù] สุสานโบราณ
 • 君 [jūn] กษัตริย์ –> 君主 [jūnzhǔ] กษัตริย์, 君主專制 [jūnzhǔzhuānzhì] ระบบกษัตริย์ปกครองประเทศ/ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช, 君子 [jūnzǐ] สุภาพบุรุษ,君子一言,駟馬難追 [jūnzǐyīyán, sìmǎnánzhuī] สุภาพบุรุษ พูดแล้วไม่คืนคำ, 鄧麗君 [Dèng Lìjūn]  เติ้งลี่จวิน/Teresa Teng(นักร้อง)
 • 軍 (軍) [jūn] ทหาร –> 軍人 [jūnrén] ทหาร, 軍事 [jūnshì] การทหาร, 軍隊 [jūnduì] กองทัพ(troops), 陸軍 [lùjūn] กองทัพบก(land forces), 海軍 [hǎijūn] กองทัพเรือ(navy), 空軍 [kōngjūn] กองทัพอากาศ(air force), 軍令 [jūnlìng] คำคำสั่งทหาร, 軍艦 [jūnjiàn] เรือรบ(warship),裁軍 [cáijūn] ลดกำลังอาวุธ,  冠軍 [guànjūn] ชนะเลิศ(champion), 亞軍 [yàjūn] รองชนะเลิศ(runner-up)
 • 均 [jūn] เฉลี่ย –> 平均 [píngjūn]  ถัวเฉลี่ย(average)
 • 菌 [jūn] แบคทีเรีย –>  抗菌素 [kàngjūnsù] ยาปฏิชีวนะ(antibiotic), 細菌 [xìjūn] จุลินทรีย์/เชื้อแบคทีเรีย, 病菌 [bìngjūn] เชื้อโรค แบคทีเรีย, 細菌戰爭 [xìjùnzhànzhēng] สงครามเชื้อโรค(戰爭 zhànzhēng สงคราม) , 細菌武器 [xìjūnwǔqì] อาวุธเชื้อโรค
 • 俊 [jùn] หล่อ –>  英俊 [yīngjùn] รูปหล่อ

——————————————————————————————

 • 咖 [kā] –> 咖啡 [kāfēi] กาแฟ, 咖啡豆 [kāfēidòu] เมล็ดกาแฟ, 速溶咖啡 [sùróng kāfēi] กาแฟสำเร็จรูป, 凍咖啡 [dòngkāfēi] กาแฟเย็น, 咖啡室 [kāfēishì] ร้านกาแฟ, 咖啡店 [kāfēidiàn] คาเฟ่,咖啡廳 [kāfēitīng] ค๊อฟฟี่ช๊อป, 咖啡館 [kāfēiguǎn] คาเฟ่, 現成咖啡 [xiànchéngkāfēi] กาแฟสำเร็จรูป, 即溶咖啡 [jíróngkāfēi] กาแฟสำเร็จรูป(instant coffee), 現磨咖啡 [xiàn mókāfēi] กาแฟสด, 三合一咖啡 [sānhéyīkāfēi] กาแฟทรีอินวัน, 鮮奶油 [xiān nǎiyóu] วิปปิ้งครีม, 奶油 [nǎiyóu] วิปปิ้งครีม, 無咖啡因的咖啡 [wúkāfēiyīndekāfēi] กาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน, 卡布奇諾 [kǎbùqínuò] คาปูชิโน, 黑咖啡 [hēikāfēi] กาแฟดำ, 摩卡咖啡 [mókǎkāfēi] มอคค่า, 拿鐵咖啡 [nátiěkāfēi] ลาเต้, 濃縮咖啡 [nóngsuōkāfēi] เอสเพรสโซ, 藍山咖啡 [lánshānkāfēi] บลูเม้าเท้นท์, 咖啡豆 [kāfēidòu] เมล็ดกาแฟ
 • 咔 [kǎ] –> 咔嚓 [kāchā] คำเลียงเสียง”แตกร้าว”, 咔嘰 [kǎjī] สีกากี
 • 卡 [kǎ]* การ์ด –> 卡通 [kǎtōng] การ์ตูน, 卡車 [kǎchē] รถบรรทุก, 卡其 [kǎqí] สีกากี, 卡拉OK [kǎlā OK] คาราโอเกะ
 • 開 [kāi] เปิด –> 開會 [kāihuì] เปิดประชุม, 開玩笑 [kāiwánxiào] ล้อเล่น, 離開 [líkāi] จากไปที่อื่น , 開關 [kāiguān] สวิตซ์ไฟ, 開始 [kāishǐ] เริ่ม,  公開 [gōngkāi] สาธารณะ, 開學 [kāixué] เปิดเทอม(school opens), 開拓市場 [kāituòshìchǎng] บุกเบิกตลาด, 開心 [kāixīn] เบิกบานใจ, 開心果 [kāixīnguǒ] ถั่วพิสตาชิโอ(pistachio)
 • 鎧 (鎧) [kǎi] เสื้อเกราะ –> 鎧甲 [kǎijiǎ] เสื้อเกราะ(suit of armour), 鎧甲勇士 [kǎijiǎ yǒngshì]  เกราะนักรบ, 裝甲車輛 [zhuāngjiǎ chēliàng] รถหุ้มเกราะ, 裝甲轎車 [zhuāngjiǎ jiàochē] รถเก๋งหุ้มเกราะ
 • 凱 (凱) [kǎi]  ชัยชนะ(triumph) –> 凱歌 [kǎigē] เพลงแห่งชัยชนะ, 凱旋 [kǎixuán] กลับมาด้วยชัยชนะ, 凱旋門 [kǎixuánmén] ประตูชัย, 凱蒂貓 [Kǎidì Māo] คิตตี้/Hello Kitty
 • 慨 [kǎi] ใจกว้าง –>  慷慨 [kāngkǎi] ใจกว้าง, 感慨 [gǎnkǎi] เสียงทอดถอนใจ
 • 刊 (栞) [kān] นิตยสาร –> 期刊 [qīkān] วารสาร/นิตยสาร , 報刊 [bàokān] หนังสือพิมพ์และวารสาร
 • 堪 [kān] อดทน –> 難堪 [nánkān] ทนไม่ได้/ขวยเขิน
 • 砍 [kǎn] ตัด –> 砍價 [kǎnjià] ต่อรองราคา, 砍柴 [kǎn chái] ตัดฟืน(cut firewood)
 • 侃 [kǎn]  –> 侃價 [kǎnjià] ต่อรองราคา
 • 看 [kàn] ดู, มอง –> 我喜歡看雜技。 ผมชอบดูกายกรรม, 看演出 [kànyǎnchū] ชมการแสดง, 看病 [kànbìng] หาหมอ, 看見 [kànjiàn] มองเห็น, 看來 [kànlái] ดูเหมือน, 看起來 [kànqǐlái] ดูเหมือนว่า,看上 [kànshàng] พอใจ, 收看 [shōukàn] ดู/ชม, 看不起 [kànbuqǐ] ดูถูก, 觀看 [guānkàn] ชม, 好看 [hǎokàn] น่าดู, 難看 [nánkàn] ไม่น่าดู/น่าเกลียด
 • 康 [kāng] แข็งแรง,สุขภาพดี –> 康寧 [kāngníng] สงบสุข, 健康 [jiànkāng] สุขภาพแข็งแรง, 康乃馨 [kāngnǎixīn] ดอกคาร์เนชั่น, 康復 [kāngfù] ร่างกายฟื้นฟูแข็งแรงเป็นปกติ, 康熙 [kāngxī] ยุคคังซี, 尼康 [níkāng] นิคอน(Nikon)
 • 糠 [kāng] รำข้าว –> 米糠 [mǐkāng] รำข้าว(rice bran), 米糠油 [mǐkāngyóu] น้ำมันรำข้าว
 • 慷 [kāng]  –>  慷慨 [kāngkǎi] ใจกว้าง
 • 扛 [káng] แบกหาม –> 扛木板 แบกไม้กระดาน, 扛水泥包 แบกถุงปูนซีเมนต์
 • 抗 [kàng] ต่อต้าน –>   抗菌素 [kàngjūnsù] ยาปฏิชีวนะ(antibiotic), 對抗 [duìkàng] ต่อต้าน
 • 考 [kǎo] สอบ, ตรวจสอบ –> 考卷 [kǎojuàn] กระดาษข้อสอบ, 考試 [kǎoshì] สอบข้อเขียน,考慮 [kǎolǜ] พิจารณา
 • 銬 (銬) [kào] กุญแจมือ –> 手銬 [shǒukào] กุญแจมือ(handcuffs)
 • 靠 [kào] พึ่งพิง,เชื่อถือ –> 靠普 [kàopǔ] เชื่อ(有戲), 不靠譜 [búkàopǔ] ไม่เชื่อ(沒戲), 靠准 [kàozhǔn] เชื่อถือได้, 靠不住 [kàobúzhù] เชื่อถือไม่ได้, 靠墊 [kàodiàn] หมอนอิง, 靠運氣不如靠努力。 ลิขิตฟ้า(พึ่งวาสนา)หรือจะสู้มานะคน
 • 科 [kē]สาขาวิชา,แผนก –> 牙科 [yákē] แผนกทันตกรรม, 外科 [wàikē] แผนกศัลยกรรม(surgery), 內科 [nèikē] แผนกอายุรกรรม(internal medicine), 婦科 [fùkē] แผนกสูตินารี(gynaecology), 皮膚科 [pífūkē] แผนกโรคผิวหนัง(dermatology), 眼科 [yǎnkē] แผนกจักษุ(ophthalmology),  精神科 [ jīngshénkē] แผนกจิตเวช(psychiatry), 會計科 [kuàijìkē] แผนกบัญชี,  財務科 [cáiwùkē] แผนกการเงิน, 維修科 [wéixiūkē] แผนกบำรุง
 • 蝌 [kē] –>  蝌蚪 [kēdǒu] ลูกกบ(tadpole)
 • 磕 [kē] กระทบ –> 磕碰 [kēpèng] กระทบกระทั่ง, 磕頭 [kētóu] คุกเข่าคำนับ(ก้มศรีษะให้ติดพื้น)
 • 瞌 [kē] –> 瞌睡 [kēshuì] ง่วงนอน/เคลิ้ม, 打瞌睡 [dǎkēshuì] สัปหงก
 • 顆 [kē] เม็ด,ดวง(ลักษณะนาม) –> 顆粒 [kēlì] เม็ด, 塑料顆粒 [sùliàokēlì] เม็ดพลาสติก, 納米顆粒 [nàmǐkēlì] อนุภาคนาโน/nanoparticle (納米 nàmǐ นาโน)
 • 殼 (殻) [ké]* เปลือก –> 貝殼 [bèiké] เปลือกหอย, 甲殼 [jiǎqiào*] กระดอง, 手機殼 [shǒujīké] หน้ากากโทรศ้พท์/ปลอกโทรศัพท์
 • 可 [kě] ได้, เป็นไปได้ –>  可樂 [kělè] โค๊ก, , 可憐 [kělián] น่าสงสาร, 認可 [rènkě] อนุญาต/ยอม,可是 [kěshì] แต่ว่า/จริงๆ เช่น 1.謝謝你的邀請,可是… ขอบคุณที่เชิญ แต่… , 可以 [kěyǐ] สามารถ/ได้ เช่น 1.可以嗎 ? ได้ไหม 2.可以幫我們照張相嗎? ช่วยถ่ายรูปให้พวกเราหน่อยได้ไหม 3.當然可以。ได้แน่นอน 4.馬上可以修好。 สักครู่ก็ซ่อมเสร็จ 5.DVD可以播放CD嗎?ดีวีดีสามารถเล่นแผ่นซีดีหรือไม่ 6.可以的。ได้ครับ , 可能 [kěnéng] อาจจะ/เป็นไปได้ เช่น 可能發生的事 เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ 2.可能吧 。 น่าจะใช่ , 可惜 [kěxī] น่าเสียดาย เช่น 1.可惜有點兒緊。 น่าเสียดายคับไปหน่อย 2.可惜有點兒肥。น่าเสียดายหลวมไปหน่อย , 可憐 [kělián] น่างสงสาร(pitiful), 可愛 [kě’ài] น่ารัก(adorable
 • 渴 [kě] กระหาย(thirsty) –> 如饑似渴 [rújīsìkě] อย่างกระหาย
 • 客 [kè]  แขก –> 客人 [kèrén] แขก(guest),  做客 [zuòkè] เป็นแขก, 客廳 [kètīng] ห้องรับแขก, 送客 [sòngkè] ส่งแขก(see off a visitor),  客氣 [kèqi] เกรงใจ,不客氣 [búkèqi] ไม่ต้องเกรงใจ, 乘客 [chéngkè] ผู้โดยสาร, 客場 [kèchǎng] ผู้ชมในสนาม, 黑客 [hēikè] แฮกเกอร์ (Hacker), 好客 [hàokè]  มีอัธยาศัย/ต้อนรับแขก เช่น 好客熱情 มีน้ำใจอันอบอุ่นในการต้อนรับแขก,  客廳 [kètīng] ห้องรับแขก(living room), 顧客 [gùkè] ลูกค้า(customer)
 • 課 (課) [kè] วิชา,แผนก –> 上課 [shàngkè] เข้าเรียน(have class), 下課 [xiàkè] เลิกเรียน(finish class), 沒課 [méikè] ไม่มีเรียน, 聽課 [tīngkè] ฟังคำบรรยาย, 講課 [jiǎngkè] บรรยาย(lecture), 課本 [kèběn] หนังสือเรียน(textbook), 課文 [kèwén] ตัวบท(text), 課程 [kèchéng] หลักสูตร(course)
 • 刻 [kè] แกะสลัก, เวลา –> , 刻印 [kèyìn] แกะสลัก, 雕刻 [diāokè] แกะสลัก(carve), 雕像 [diāoxiàng] รูปปั้น, 刻紙 [kèzhǐ] ตัดกระดาษจีน(剪紙),  刻刀 [kèdāo] มีดแกะสลัก, 精雕細刻 [jīngdiāoxìkè] แกะสลักอย่างประณีต, 立刻 [lìkè] ทันทีทันใด, 刻苦 [kèkǔ] ทำงานหนัก ขยันหมั่นเพียร
 • 克 (剋) [kè] กรัม –> 巧克力 [qiǎokèlì] ช็อคโกแลต(chocolate), 奧林匹克 [àolínpǐkè] โอลิมปิก(olympic), 克拉 [kèlā] กะรัต(carat/karat), 千克 [qiānkè] กิโลกรัม(kilogram), 夾克 [jiākè]  แจ็คเก็ต(jacket), 克服 [kèfú] เอาชนะ, 克己 [kèjǐ] ราคาย่อมเยา, 克己 [kèjǐ] การควบคุมตนเอง เช่น 1.如何克己? จะควบคุมตนเองอยางไร 2.克己是戒律的起步。 การควบคุมตนเองคือจุดเริ่มต้นของการมีศีล(戒律 jièlǜ ศีล)
 • 肯 (肎) [kěn] –> 肯定 [kěndìng] แน่นอน(confirm), 再苦也肯努力。 ต่อให้ยากลำบากกว่านี้ก็ต้องเพียรพยายาม,
 • 墾 (墾) [kěn]  –> 開墾 [kāikěn] บุกเบิก
 • 啃 [kěn] แทะ –> 啃草 [kěncǎo] เล็มหญ้า/กินหญ้า, 啃骨頭 [kěngǔtou] แทะกระดูก
 • 懇 (懇) [kěn] จริงใจ, ขอร้อง –> 懇求 [kěnqiú] ขอร้อง(beg)
 • 空 [kōng]* ท้องฟ้า, ว่างเปล่า –> 太空 [tàikōng] อวกาศ, 空氣 [kōngqì] อากาศหายใจ, 空間 [kōngjiān] ที่ว่าง, 空調 [kōngtiáo] เครื่องปรับอากาศ, 空氣過濾器 [kōngqìguòlǜqì] ฟิลเตอร์กรองอากาศ, 過濾器 [guòlǜqì] ฟิลเตอร์, 航空 [hángkōng] ทางเครื่องบิน, 航空的多少錢? ส่งทางเครื่องบินเท่าไหร่, 航空信 [hángkōngxìn] จดหมายทางอากาศ
 • 孔 [kǒng] รู(hole) –> 鼻孔 [bíkǒng] รูจมูก(nostril), 臉孔 [liǎnkǒng] ใบหน้า
 • 恐 [kǒng] กลัว(fear) –> 恐怕 [kǒngpà] กลัว, 恐嚇 [kǒnghè] ข่มขู่(threaten), 反恐 [fǎnkǒng] ต่อต้านการก่อการร้าย(anti-terrorism), 恐怖 [kǒngbù] สยองขวัญ
 • 空 [kòng]* เวลาว่าง –>  你什麼時候有空? คุณจะมีเวลาว่างเมื่อไหร่, 有空給我打電話。 มีเวลาว่างก็โทรมาหาฉันนะ
 • 控 [kòng] ควบคุม(control) –> 控制 [kòngzhì] ควบคุม, 遙控 [yáokòng] รีโมตคอนโทล(remote control), 控告 [kònggào] ฟ้องร้อง, 控制面板 [kòngzhìmiànbǎn] แผงควบคุม(control panel), 控制櫃 [kòngzhìguì] ตู้ควบคุม(control cabinet), 控制器 [kòngzhìqì] อุปกรณ์ควบคุม (control device)
 • 口 [kǒu] ปาก –>心口如一 [xīnkǒurúyī] ปากกับใจตรงกัน, 口頭語 [kǒutóuyǔ] คำกริ่น,  一口氣 [yīkǒuqì] รวดเดียว(อึดใจเดียว), 路口 [lùkǒu] ปากทาง เช่น 在前面的路口往左拐。 เลี้ยวซ้ายตรงปากทางด้านหน้า, 門口 [ménkǒu] หน้าประตู เช่น 星期天早上六點在大門口見面 。 6 โมงเช้าวันอาทิตย์เจอกันที่ประตูใหญ่, 口袋 [kǒudai] กระเป๋าเสื้อ/กระเป๋ากางเกง/กระเป๋าถุง, 口水 [kǒushuǐ] น้ำลาย(saliva), 口福 [kǒufú] ลาภปาก, 心服口服 [xīnfúkǒufú] ยอมรับทั้งปากและใจ, 口味 [kǒuwèi] รสชาติ(เปรี้ยวหวานมันเค็ม ฯลฯ), 口感 [kǒugǎn] รสสัมผัส(นุ่ม กรอบ เหนียวฯลฯ), 口緊 [kǒujǐn] ปากหนัก
 • 叩 [kòu] เคาะ –>  叩門 [kòumén] เคาะประตู(to knock door)
 • 扣 [kòu] –> 折扣 [zhékòu] ส่วนลด(discount),扣分 [kòufēn] หักคะแนน, 扣錢 [kòuqián] หักเงิน, 扣工資 [kòugōngzī] หักเงินเดือน, 扣稅 [kòushuì]  หักภาษี, 紐扣 [niǔkòu] กระดุม, 扣眼 [kòuyǎn] รังกระดุม, 扣紐扣 [kòuniǔkòu] ติดกระดุม
 • 寇 (宼) [kòu] โจรผู้ร้าย –> 寇讎 [kòuchóu] ศัตรูคู่อาฆาต, 成王敗寇 [chéngwáng bàikòu] ชนะเป็นเจ้า แพ้เป็นโจร, 賊寇 [zéikòu] ศัตรู, 海寇 [hǎikòu] โจรสลัด
 • 蔻 [kòu] –> 蘭蔻 [Lánkòu] ลังโคม(Lancome)
 • 哭 [kū] ร้องไห้(to cry)
 • 枯 [kū] เหี่ยวแห้ง, แห้งขอด –> 乾枯 [gānkū] แห้ง
 • 窟 [kū] ถ้ำ(洞穴)  –> 龍門石窟 [Lóngménshíkū] ถ้ำหินหลงเหมิน, 敦煌石窟 [dūnhuángshíkū] ถ้ำหินตุนหวง, 匪窟 [fěikū] ถ้ำโจร
 • 苦 [kǔ] ขม, เจ็บปวด, ทุกข์ยาก –> 刻苦 [kèkǔ] ทำงานหนัก ขยันหมั่นเพียร, 痛苦 [tòngkǔ] เจ็บปวด, 苦惱 [kǔnǎo] ความทุกข์
 • 酷 [kù] โหดเหี้ยมทารุณ, อย่างสุดขีด –> 酷愛 [kùài] กิจกรรมที่ชอบเป็นพิเศษ
 • 庫 [kù] โกดัง, คลัง –> 庫存 [kùcún] สต๊อก, 庫侖 [kùlún] คูลอมบ์(coulomb), 車庫 [chēkù] โรงจอดรถ
 • 褲 (褲) [kù] กางเกง –> 褲子 [kùzi] กางเกง, 褲帶 [kùdài] เข็มขัด, 鉛筆褲 [qiānbǐkù] กางเกงทรงกระบอก
 • 誇 (誇) [kuā] คุยโวโอ้อวด,ชม –> 誇大 [kuādà] คุยโวโอ้อวด
 • 垮  [kuǎ] พังทลาย  –>  垮台 [kuǎtái] พังทลาย
 • 跨 [kuà] ก้าวข้าม –> 跨越 [kuàyuè] ก้าวข้าม, 跨欄 [kuàlán] กระโดดข้ามรั้ว,  跨年 [kuànián] วันส่งท้ายปีเก่า
 • 快 [kuài] เร็ว –> 您能不能再快一點兒 ? เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหม, 好像快沒油了。 รู้สึกเหมือนน้ำมันใกล้จะหมดแล้ว, 快樂 [kuàilè] มีความสุข, 愉快 [yúkuài] มีความสุข, 快餐 [kuàicān] ฟาส์ฟูด/อาหารจานด่วน, 快艇 [kuàitǐng] เรือเร็ว(speed boat), 加快 [jiākuài] เร่งให้เร็วขึ้น} 快車 [kuàichē] รถด่วน, 趕快 [gǎnkuài] รีบ
 • 塊 (塊) [kuài] ก้อน,ชิ้น(ลักษณะนาม) –> 石塊 [shíkuài] ก้อนหิน, 冰塊 [bīngkuài] น้ำแข็ง/ก้อนน้ำแข็ง, 一塊兒 [yíkuàir] ด้วยกัน
 • 會 [kuài]* บัญชี –> 會計師 [kuàijìshī] นักบัญชี,  會計科 [kuàijìkē] แผนกบัญชี
 • 筷 [kuài] ไม้ตะเกียบ –> 筷子 [kuàizǐ] ตะเกียบ
 • 款 [kuǎn]  –> 付款 [fùkuǎn] ชำระเงิน, 自動提款機 [zìdòngtíkuǎnjī] ตู้เอทีเอ็ม, 提款卡 [tíkuǎnkǎ] บัตรเอทีเอ็ม, 現款 [xiànkuǎn] เงินสด(cash), 貸款   [dàikuǎn] เงินกู้(loan)
 • 寬 (寬) [kuān] กว้าง –> 寬容[kuānróng] โอบอ้อมอารี
 • 狂 [kuáng] บ้า –> 狂犬病 [kuángquǎnbìng] โรคพิษสุนัขบ้า, 狂人 [kuángrén] คนบ้า(madman)
 • 況 (況) [kuàng] เหตุการณ์ –> 情況 [qíngkuàng] สถานการณ์(situation) เช่น 現在情況好多了。 สถานการณ์ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้ว, 狀況 [zhuàngkuàng] สภาพ(condition)
 • 曠 (曠) [kuàng] –> 曠野 [kuàngyě] ท้องทุ่งกว้าง, 曠世 [kuàngshì] หนึ่งเดียวในโลก
 • 礦 (礦) [kuàng] แร่ –> 礦泉水 [kuàngquánshuǐ] น้ำแร่(mineral water), 礦工 [kuànggōng] คนงานเหมือง(miner), 礦井 [kuàngjǐng] เหมือง(mine)
 • 眶 [kuàng] เบ้าตา –> 眼眶 [yǎnkuàng] เบ้าตา
 • 框 [kuàng] กรอบ, วงกบประตูหน้าต่าง –> 鏡框 [jìngkuàng] กรอบรูป, 畫框 [huàkuàng] กรอบรูป, 相框 [xiàngkuàng] กรอบรูป, 門框 [ménkuàng] วงกบประตู(gate frame), 窗框 [chuāngkuàng] วงกบหน้าต่าง(window frame)
 • 盔 [kuī] หมวกเหล็ก –>  頭盔 [tóukuī] หมวกกันน็อก(helmet), 盔甲 [kuījiǎ] เกราะ
 • 窺 (窺) [kuī] แอบดู –> 偷窺 [tōukuī] แอบมอง, 窺視 [kuīshì]  แอบมอง, 窺視孔 [kuīshìkǒng] ช่องแอบมอง/รูแอบมอง
 • 虧 (虧) [kuī] เสียหาย –> 吃虧 [chīkuī] เสียเปรียบ, 多虧 [duōkuī] ดีที่ เช่น 多虧你陪我一起來。 ดีนะที่เธอมาเป็นเพื่อนฉัน , 幸虧 [xìngkuī] โชคดี(fortunately) , 虧本 [kuīběn] ขาดทุน, 虧損 [kuīsǔn] ขาดทุน
 • 奎 [kuí] แซ่ขุย
 • 葵 [kuí]  –> 向日葵 [xiàngrìkuí] ดอกทานตะวัน(sunflower)
 • 魁 [kuí] หัวหน้า –>  黨魁 [dǎngkuí]หัวหน้าพรรค
 • 傀 [kuǐ] –> 傀儡 [kuǐlěi] หุ่นเชิด
 • 愧 (媿) [kuì] ละอาจใจ –> 慚愧 [cánkuì] ละอายใจ(ashamed)
 • 坤 [kūn] ดิน, ปฐพี, หญิง –> 乾坤 [qiánkūn] ฟ้าดิน, 坤表 [kūnbiǎo] นาฬิกาผู้หญิง
 • 昆 [kūn] –>  昆蟲 [kūnchóng] แมลง(insect), 昆明 [kūnmíng] คุนหมิง(เมืองหลวงของยูนนาน),
 • 捆 (綑) [kǔn] มัด,ผูก –> 捆綁 [kǔnbǎng] มัด
 • 困 [kùn] ลำบาก, ง่วง –> 困難 [kùnnán] ยากลำบาก, 我還困着呢。 ฉันยังง่วงอยู่เลย, 困住 [kùnzhù] กักขังไว้
 • 擴 (擴) [kuò] ขยาย –> 擴大 [kuòdà] ขยาย(expand), 擴音機 [kuòyīnjī] เครื่องขยายเสียง/แอมป์ , 擴展 [kuòzhǎn] ขยาย
 • 括 [kuò] ครอบคลุม –> 包括 [bāokuò] รวม(include) เช่น 1.包括早餐嗎? รวมอาหารเช้าไหม 2.不包括。ไม่รวม
 • 闊 (闊) [kuò] หรูหราฟุ่มเฟือย –> 闊綽 [kuòchuò] หรูหราฟุ่มเฟือย
  Continue reading »
Aug 292011
 

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกล้องถ่ายรูปกันดีกว่านะครับ เรื่องใกล้ตัวดี

ตัวอย่างประโยคสนทนา

 • 拍攝 [pāishè]  ถ่ายภาพ, ถ่ายวีดีโอ –> 尼康D3100支持視頻拍攝,能拍攝720p視頻。
 • 視頻 [shìpín] วีดีโอ
 • 照張相 ถ่ายรูป
 • 拍照(片) ถ่ายรูป  –> 你能幫我拍照嗎? คุณช่วยถ่ายรูปให้เราหน่อยได้ไหม
 • 你能幫我照張相嗎? คุณช่วยถ่ายรูปให้เราหน่อยได้ไหม
 • 您能幫我們拍個照嗎? คุณช่วยถ่ายรูปให้พวกเราหน่อยได้ไหม
 • 您可以給我們照張相嗎?คุณช่วยถ่ายรูปให้พวกเราหน่อยได้ไหม
 • 您可以幫我們照張相嗎?คุณช่วยถ่ายรูปให้พวกเราหน่อยได้ไหม
 • 麻煩您給我們照張相。 รบกวนช่วยถ่ายรูปให้พวกเราหน่อยครับ
 • 我要照相/我要照張相。 ฉันต้องการถ่ายรูป
 • 我想照相/我想照張相。ฉันอยากจะถ่ายรูป
 • 我要和你照張相。ฉันอยากจะถ่ายรูปกับคุณ
 • 我來給你照張相。 ฉันจะถ่ายรูปให้คุณ
 • 登上飛機前先照張相。ก่อนขึ้นเครื่องถ่ายรูปก่อน
 • 這張我照的。 รูปนี้ฉันถ่ายเอง
 • 半身相 ถ่ายครึ่งตัว
 • 全身相 ถ่ายเต็มตัว
 • 照彩色 ถ่ายรูปสี –> 我想照 2 寸的彩色片。
 • 照黑白 ถ่ายรูปขาวดำ
 • 照片牆 รูปบนกำแพง
 •  合影 [héyǐng] ภาพหมู่ –> 老師和同學們一起合影留念。
 • 底片 [dǐpiàn] ภาพฟิลม์เนกกาทีฟ(ที่ยังไม่ได้ล้าง)
 • 加洗 [jiāxǐ] อัดภาพ (to make more copies)
 • 照壞了 ถ่ายเสีย –> 大部分照片都照壞了。
 • 模糊 [móhu] เบลอ(blurred) –> 怎麼拍攝模糊背景的圖片?
 • 快相 [kuài xiàng]  ภาพด่วน (snapshot-การถ่ายภาพแบบ ฉับพลัน ไม่ได้จงใจมาก)
 • 放大 [fàngdà] ขยายภาพ(enlarge) –> 幫我把這張照片放大成 640×360的。

 

 • 照相 [zhàoxiàng] การถ่ายรูป
 • 攝像機 [shèxiàngjī]  กล้องถ่ายรูป
 • 照相機 [zhàoxiàngjī] กล้องถ่ายรูป
 • 攝影機 [shèyǐngjī] กล้องถ่ายรูป
 • 攝像 [shèxiàng] ถ่ายวีดีโอ
 • 數碼相機 [shùmǎ xiàngjī] กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
 • 數碼單反相機 [shùmǎdānfǎnxiàngjī] กล้อง DSLR
 • 單反相機 [dānfǎnxiàngjī] กล้อง SLR
 • 相機包 [xiàngjībāo] กระเป๋าใส่กล้อง
 • 三角架 [sānjiǎojià] ขาตั้งกล้อง
 • 膠捲 [jiāojuǎn] ฟิมล์
 • 存取速度 [cúnqǔ sùdù] ความเร็วในการอ่าน(เกี่ยวกับเมนโมรี่การ์ด)
 • 閃存卡 [shǎncúnkǎ] เมนโมรี่การ์ด
 • 存儲卡 [cúnchǔkǎ] เมนโมรี่การ์ด
 • 傳感器 [chuángǎnqì] เซ็นเซอร์(sensor)
 • 白色均衡 [báisè jūnhéng] ไวท์บาลานซ์ (white balance)
 • 自動 [zìdòng] อัตโนมัติ
 • 拍攝 [pāishè] ถ่ายรูป
 • 拍照 [pāizhào] ถ่ายรูป
 • 照相 [zhàoxiàng] ถ่ายรูป
 • 風景 [fēngjǐng] ทิวทัศน์
 • 鏡頭 [jìngtóu] เลนส์กล้อง
 • 廣角鏡 [guǎng jiǎojìng] เลนส์มุมกว้าง
 • 孔徑 [kǒngjìng] รูรับแสงของเลนส์ (aperture)
 • 光圈 [guāngquān] ไดอะแฟรม,รูรับแสง(aperture)
 • 快門 [kuàimén] ชัตเตอร์
 • 快門速度 [kuàimén sùdù] สปีดชัตเตอร์ (shutter speed)
 • 調整 [tiáozhěng] ปรับ, ตั้งค่า (adjust)
 • 手動 [shǒudòng] ปรับด้วยมือ
 • 聚焦 [jùjiāo] โฟกัส
 • 閃光燈 [shǎnguāngdēng] ไฟแฟลช
 • 圖像 [túxiàng] ภาพ(image)
 • 照片 [zhàopiàn] รูปถ่าย
 • 張 [zhāng] ใบ
 • 尼康 [níkāng] Nikon
 • 佳能 [jiānéng] Canon
 • 高清 [gāoqīng] HD
 • 全高清 [quángāoqīng] Full HD
 • 上相 [shàngxiàng] ถ่ายรูปขึ้น

ถ่ายรูปให้สนุกนะคร๊าบบ อิอิ

Aug 152011
 

反義詞 [fǎnyìcí] คำตรงข้าม

大 [dà] ใหญ่ -小 [xiǎo] เล็ก
平 [píng] เรียบ -粗 [cū] ขรุขระ
白 [bái] ขาว-黑 [hēi] ดำ
晝 [zhòu] กลางวัน-夜 [yè] กลางคืน
去 [qù] ไป-來 [lái] มา
進 [jìn] เข้า-出 [chū] ออก
近 [jìn] ใกล้-遠 [yuǎn] ไกล
長 [cháng] ยาว-短 [duǎn] สั้น
胖 [pàng] อ้วน-瘦 [shòu] ผอม
直 [zhí] ตรง-曲 [qū] โค้ง
干 [gān] แห้ง-濕 [shī] เปียก
進 [jìn] เดินหน้า-退 [tuì] ถอยหลัง
前 [qián] หน้า-後 [hòu] หลัง
真 [zhēn] จริง-假 [jiǎ] ปลอม
有 [yǒu] มี-無 [wú] ไม่มี
多 [duō] มาก - 少 [shǎo] น้อย
緊 [jǐn] คับ -松 [sōng]หลวม
近 [jìn] ใกล้ - 遠 [yuǎn] ไกล
男 [nán] ผู้ชาย-女 [nǚ] ผู้หญิง
橫 [héng] แนวนอน-豎 [shù] แนวตั้ง
生 [shēng] ดิบ-熟 [shú] สุก
生 [shēng] มีชีวิต-死 [sǐ] ตาย
升 [shēng] ลอยขึ้น-降 [jiàng] ตกลง
高 [gāo] สูง-低 [dī] ต่ำ
高 [gāo] สูง-矮 [ǎi] เตี้ย
沉 [chén] จมน้ำ-浮 [fú] ลอยน้ำ
舊 [jiù] เก่า-新 [xīn] ใหม่
慢 [màn] ช้า-快 [kuài] เร็ว
買 [mǎi] ชื้อ-賣 [mài] ขาย
左 [zuǒ] ซ้าย-右 [yòu] ขวา
老 [lǎo] อายุมาก-幼 [yòu] อายุน้อย
貧 [pín] จน-富 [fù] รวย

Continue reading »

Jul 232011
 

鐵 [tiě] เหล็ก
鋼製 [gāngzhì] เหล็ก
鑄鐵 [zhùtiě] เหล็กหล่อ
鋼條 [gāngtiáo] เหล็กเ้ส้น
鋼鐵 [gāngtiě] เหล็ก, เหล็กกล้า
角鋼 [jiǎogāng] เหล็กฉาก
合金鋼 [héjīngāng] เหล็กอัลลอย
鐵匠 [tiějiàng] ช่างตีเหล็ก
高爐 [gāolú] เตาหลอมเหล็ก
鼓風爐 [gǔfēnglú] เตาหลอมเหล็ก
煉鐵廠 [liàntiěchǎng] โรงหลอมเหล็ก
鐵板 [tiěbǎn] เหล็กแผ่น
軋鋼 [zhágāng] รีดเหล็ก
軋鋼廠 [zhágāngchǎng] โรงรีดเหล็ก
熱軋鋼 [rèzhágāng] เหล็กแผ่นรีดร้อน
冷軋鋼 [lěng zhá gāng] เหล็กแผ่นรีดเย็น
不鏽鋼 [bùxiùgāng] เหล็กกล้าไร้สนิม, สเตนเลสสตีล
鋼絲 [gāngsī] ลวด
彈簧 [tánhuáng] สปริง
軟鋼 [ruǎngāng] เหล็กเหนียว
煉鐵 [liàntiě] ถลุงเหล็ก
冶鐵 [yětiě] ถลุงเหล็ก
煤 [méi] ถ่านหิน
煤塊 [méikuài] ถ่านหิน
焦炭 [jiāotàn] ถ่านโค้ก (เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากถ่านหิน ส่วนใหญ่จะใช้ในกระบวนการถลุงเหล็ก )

Click to listen highlighted text!