สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้

ภาษาจีนทั่วไป

Jan 312011
 
27 / พ.ย. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ในรายการ ไออีเมโทรโพลิส ตอนที่ 3
เสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
26 / พ.ย. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ในรายการ ไออีเมโทรโพลิส ตอนที่ 2
นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ การใช้ห้องสมุด
3 / พ.ย. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ในรายการ ไออีเมโทรโพลิส ตอนที่ 1
นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ การทักทายด้วยวิธีอื่น ๆ
20 / ส.ค. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 22
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 22 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ กีฬาแต่ละประเภทต่อ
19 / ส.ค. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 21
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 21 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ ประเภทกีฬา
18 / ส.ค. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 20
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 20 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ คำขวัญ โอลิมปิก
3 / ส.ค. / 2551 : ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 19
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 19 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ ประเทศ
3 / ก.ค. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 18
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 18 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ มาสคอต โอลิมปิค
18 / มิ.ย. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 17
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 17 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับวันที่
15 / มิ.ย. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 16
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 16 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับตุ๊กตานำโชค
6 / มิ.ย. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 15
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 15 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับเวลา
27 / พ.ค. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 14
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 14 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับการเรียกแท็กซี่ / นั่งแท็�
22 / พ.ค. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 13
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 13 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับการถามทาง
21 / พ.ค. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 12
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 12 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ ฤดู
16 / พ.ค. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 11
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 11 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ ปิดภาคฤดูร้อน
15 / พ.ค. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 10
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 10 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ วันครอบครัว
8 / พ.ค. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 9
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 9 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ เทศกาลสงกรานต์
24 / เม.ย. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 8
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 8 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ เทศกาลเช็งเหม็ง
18 / เม.ย. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 7
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 7 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับปีครบรอบปีเกิด
17 / เม.ย. / 2551 : เนื้อหารายการปี 2008
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 6
รายการเรียนภาษาจีนง่ายๆกับ EasyDict ตอนที่ 6 นำเสนอคำศัพย์ที่เกี่ยวกับ ปีเกิด
Jan 312011
 

ฉบับภาษาและไวยากรณ์

ฉบับที่ 34 (สิงหาคม 2552)
白昼 báizhòu กับ白天 báitiān
ฉบับที่ 33 (กรกฎาคม 2552)
上面 shàngmiàn /下面 xiàmiàn
ฉบับที่ 32 (มิถุนายน 2552)
ฉบับที่ 31 (พฤษภาคม 2552)
ฉบับที่ 30 (เมษายน 2552)

ฉบับที่ 29 (มีนาคม 2552)
ฉบับที่ 28 (กุมภาพันธ์ 2552)
ฉบับที่ 27 (มกราคม 2552)
嫉妒 jídù /羡慕 xiànmù , ประโยคในรูปกรรมวาจก(จบ)
ฉบับที่ 26 (ธันวาคม 2551)
方便 fāngbiàn , ประโยคในรูปกรรมวาจก
ฉบับที่ 25 (พฤศจิกายน 2551)
盲目mángmù , หน่วยเสริมภาคแสดงบอกความเป็นไปได้(จบ)
ฉบับที่ 24 (ตุลาคม 2551)
走后门 zǒuhòumén , หน่วยเสริมภาคฯ
ฉบับที่ 23 (กันยายน 2551)
横着出来 héngzhechūlai , หน่วยเสริมภาคแสดงบอกทิศทางฯ
ฉบับที่ 22 (สิงหาคม 2551)
放屁 fàngpì , หน่วยเสริมภาคแสดงบอกทิศทาง(ต่อ)
ฉบับที่ 21 (กรกฏาคม 2551)
泡病号 pàobìnghào , หน่วยเสริมภาคแสดงบอกทิศทาง (ต่อ)
ฉบับที่ 20 (มิถุนายน 2551)
网恋 wǎng liàn、网友 wǎng yóu , หน่วยเสริมภาคแสดงฯ
ฉบับที่ 19 (พฤษภาคม 2551)
网吧 wǎngbā , หน่วยเสริมภาคแสดงบอกผล (จบ)
ฉบับที่ 18 (เมษายน 2551)
铁公鸡 tiě gōngjī , หน่วยเสริมภาคแสดงบอกผล (ต่อ)
ฉบับที่ 17 (มีนาคม 2551)
充电 chōngdiàn , หน่วยเสริมภาคแสดงบอกผล
ฉบับที่ 16 (กุมภาพันธ์ 2551) 行货 hánghuò , หน่วยเสริมภาคแสดงบอกปริมาณ
ฉบับที่ 15 (มกราคม 2551)
水货 shuǐhuò , หน่วยเสริมภาคแสดงบอกปริมาณ(ต่อ)

ฉบับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ฉบับที่ 91 (สิงหาคม 2552) คุนหมิง, นานาทัศนะเรื่องคำสั่งปิดทะเลในสมัยราชวงศ์หมิง
ฉบับที่ 90 (มกราคม 2553) เรียนรู้ข้อคิดจาก “ความฝันในหอแดง”
ฉบับที่ 89 (ธันวาคม 2552) เมืองที่ถูกลบชื่อจากแผนที่จีนในสมัยราชวงศ์ชิง
ฉบับที่ 88 (พฤศจิกายน 2552) การทำลายล้างพุทธศาสนาครั้งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์จีน
ฉบับที่ 87 (ตุลาคม 2552) ไซอิ๋ว – ยอดวรรณคดีพุทธศาสนามหายาน (จบ)
ฉบับที่ 86 (กันยายน 2552) ไซอิ๋ว – ยอดวรรณคดีพุทธศาสนามหายาน, ฮั่นอู่ตี้
ฉบับที่ 85 (สิงหาคม 2552) ไห่ญุ่ย (พ.ศ. 2057 – 2130) , เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับชนเผ่ามองโกล
ฉบับที่ 84 (กรกฎาคม 2552) ซินเกียง — ดินแดนแห่งความหลากหลาย , ซันกู ลิ่วผอ
ฉบับที่ 83 (มิถุนายน 2552) แพนด้าน้อย , จิ่งเต๋อเจิ้น , สรรพคุณของชากุหลาบ
ฉบับที่ 82 (พฤษภาคม 2552) สงกรานต์ในหมู่ชาวไต (จบ) , ตำนานสัตว์เทพทั้งสี่ของจีนโบราณ
ฉบับที่ 81 (เมษายน 2552) สงกรานต์ในหมู่ชาวไต , แผ่นดินจีนยุคราชวงศ์สุย
ฉบับที่ 80 (มีนาคม 2552) มหานครอู่ฮั่น , จารึกกระท่อมหยาบเถื่อน1
ฉบับที่ 79 (กุมภาพันธ์ 2552) คำประพันธ์พิเศษของจีน , รีบร้อน
ฉบับที่ 78 (มกราคม 2552) รอบรู้เมืองซูโจว , 50 ปีของเขตปกครองตนเองกวางสี
ฉบับที่ 77 (ธันวาคม 2551) หังโจว , 30 ปีแห่งการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมจีน
ฉบับที่ 76 (พฤศจิกายน 2551) องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ , สงครามจีน-ญี่ปุ่น
ฉบับที่ 75 (ตุลาคม 2551) หลี่ซื่อหมิน-ราชันย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรถัง
ฉบับที่ 74 (กันยายน 2551) ฐานยิงจรวดจิ่วเฉวียน , เกร็ดประวัติโจวเอินไหล
ฉบับที่ 73 (สิงหาคม 2551) สนามกีฬารังนก , จิ๋นซีฮ่องเต้ , อธิบายประวัติศาสตร์เหมาไถ
ฉบับที่ 72 (กรกฎาคม 2551) สุสานทหารม้า , สนามบินนานาชาติของจีน(จบ) , ชาซิ่งเหริน
ฉบับที่ 71 (มิถุนายน 2551) พายุทะเลทรายในจีน , สนามบินนานาชาติของจีน , ชาซิ่งเหริน
ฉบับที่ 70 (พฤษภาคม 2551) ความเป็นมาของเมืองอู๋ซี , กำแพงเืมืองโบราณนานกิง , ชาขาว
ฉบับที่ 69 (เมษายน 2551) โครงการผันน้ำจากใต้ขึ้นเหนือ(จบ) , นอแรดแกะสลัก
ฉบับที่ 68 (มีนาคม 2551) โครงการผันน้ำจากใต้ขึ้นเหนือ , พุทธศาสนาในจีน
ฉบับที่ 67 (กุมภาพันธ์ 2551) แม่น้ำฮวงโห , ดอกไม้มีชื่อ 10 ชนิดของประเทศจีน
ฉบับที่ 66 (มกราคม 2551) เทศกาลสำคัญของจีน(จบ) , การสำรวจขั้วโลกใต้ของจีน
ฉบับที่ 65 (ธันวาคม 2550) เทศกาลสำคัญของจีน , พระราชวังหยวนหมิงหยวน
ฉบับที่ 64 (พฤศจิกายน 2550) วันชาติจีน(จบ) , ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกของจีน(จบ)
ฉบับที่ 63 (ตุลาคม 2550) วันชาติจีน , ร่างรัฐธรรมนูยฉบับแรกของจีน
ฉบับที่ 62 (กันยายน 2550) ความเป็นมาของมหานครเซี่ยงไฮ้ , ชวนอ่านเรื่องห้องสิน(ต่อ)
ฉบับที่ 61 (สิงหาคม 2550) ซานซิงตุย(จบ) , เหล่ากับการบำรุงร่างกาย
ฉบับที่ 60 (กรกฏาคม 2550) ซานซิงตุย , การเผาเงินกระดาษของจีน
ฉบับที่ 59 (มิถุนายน 2550) ความเป็นมาของรถไฟจีน , สะพานของจีน
ฉบับที่ 58 (พฤษภาคม 2550) พัฒนาการยานอวกาศจีน , ชาหลงจิ่งแห่งซีหู
ฉบับที่ 57 (เมษายน 2550) สารานุกรมหย่งเล่อต้าเตี่ยน , ประวัติชาหลงจิ่งแห่งซีหู
ฉบับที่ 56 (มีนาคม 2550) เทศกาลโคมไฟน้ำแข็วของจีน , หยาวต้ง , อาณาจักรมองโกล
ฉบับที่ 55 (กุมภาพันธ์ 2550) หูท่ง(ซอย)ของปักกิ่ง , เส้นทางการฑูตของจีนใหม่(ต่อ)
ฉบับที่ 54 (มกราคม 2550) ฝูหวา-แมสคอทโอลิมปิคเกมส์ที่ปักกิ่ง
ฉบับที่ 53 (ธันวาคม 2549) อุดมศึกษาที่เป็นอยู่ในประเทศจีน(ต่อ)
ฉบับที่ 52 (พฤศจิกายน 2549) อุดมศึกษาที่เป็นอยู่ในประเทศจีน , อาหารของชาวฮั่น
ฉบับที่ 51 (ตุลาคม 2549) ความเป็นมาของเทศกาลกินเจในหมู่คนไทยเชื้อสายจีน
ฉบับที่ 50 (กันยายน 2549) ทางรถไฟสายชิง-จั้ง , การพลัดพราจากถิ่นมาตุภูมิของฮ่องกง
ฉบับที่ 49 (สิงหาคม 2549) วิพากษ์”การปรับตนให้กลายเป็นจีน” ของราชวงศ์ชิง
ฉบับที่ 48 (กรกฏาคม 2549) ถิ่นแต้จิ๋วฯ , ความเชื่อเกี่ยวกับการสวมใส่ของคนจีนสมัยก่อน
ฉบับที่ 47 (มิถุนายน 2549) ทัณฑวิธี 5 ประการของจีนโบราณ , เทศกาลตวนอู่(ขนมจ้าง)จบ
ฉบับที่ 46 (พฤษภาคม 2549) ย้อนรอยโอลิมปิคจีน(จบ) , เทศกาลตวนอู่(ขนมจ้าง)
ฉบับที่ 45 (เมษายน 2549) ย้อนรอยโอลิมปิคจีน , แผนปฏิรูปการเมืองฯของ”ซางยาง”
ฉบับที่ 44 (มีนาคม 2549) รอบรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์จีน , ธรรมเนียมแต่งงานแบบโบราณฯ
ฉบับที่ 43 (กุมภาพันธ์ 2549) ความรักและการแต่งงานของชาวธิเบต(จบ)
ฉบับที่ 42 (มกราคม 2549) นานาสาระเกี่ยวกับอาหารจีน , วัฒนธรรมด้านอาหาร(แมนจู)
ฉบับที่ 41 (ธันวาคม 2548) เทศกาลตรุษจีน , การแพทย์แผนจีน(จบ) , ขนมเหนียนกาว
ฉบับที่ 40 (พฤศจิกายน 2548) ความเป็น”สมัยใหม่”ของจีน , การแพทย์แผนจีน , เกี้ยว
ฉบับที่ 39 (ตุลาคม 2548) ปัญหาว่าด้วยจักรวรรดินิยมทางเศรษฐกิจในจีน
ฉบับที่ 38 (กันยายน 2548) ไปเยว่- อีทฤษฎีหนนึ่งของต้นกำเนิดคนไท/ไทย
ฉบับที่ 36 (สิงหาคม 2548) สงครามฝิ่นและสนธิสัญญานานกิงในทัศนะใหม่
ฉบับที่ 35 (กรกฏาคม 2548) เยี้ยมบ้านแต้จิ๋ว , จอหงวน , พัฒนาการของธงชาติจีน
ฉบับที่ 34 (มิถุนายน 2548) เยี้ยมบ้านแต้จิ๋ว , ความเป็นมาของเหล้าจีน , คนจีนกับมังกร
ฉบับที่ 33 (พฤษภาคม 2548) ย้อนพินิจประธานาธิบดีวังจิงเว่ย , ความเป็นมาของเหล้าจีน
ฉบับที่ 32 (เมษายน 2548) ชา และบางสิ่งที่ท่านอาจไม่รู้ , ความเชื่อทางศาสนาของชาวจีน
ฉบับที่ 31 (มีนาคม 2548) ตัวเต็ม- ตัวย่อ จากวิวัฒนาการอักษรจีน(ต่อ)
ฉบับที่ 30 (กุมภาพันธ์ 2548) ตัวเต็ม- ตัวย่อ จากวิวัฒนาการอักษรจีน
ฉบับที่ 29 (มกราคม 2548) ภาษา- รหัสรับในการสืบหาต้นกำเนิดของชนชาติ
ฉบับที่ 28 (ธันวาคม 2547) การทับศัพท์ภาษาไทยที่มาจากภาษาจีน , กำแพงเมืองจีน
ฉบับที่ 27 (พฤศจิกายน 2547) ความหมายที่เป็นสัญลักษณ์ในพิธีแต่งงานตามประเพณีจีนฯ
ฉบับที่ 26 (ตุลาคม 2547) ความรู้เกี่ยวกับแหวน
ฉบับที่ 25 (กันยายน 2547) ราชธานีในสมัยโบราณของจีน
ฉบับที่ 24 (สิงหาคม 2547) รายสือศิลป์และภาพวาดจีน , ประเพณีนิยมการดื่มชา
ฉบับที่ 23 (กรกฏาคม 2547) พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด , ข้อห้ามเกี่ยวกับการกิน
ฉบับที่ 22 (มิถุนายน 2547) ระดับชั้นของฯ(ปัจจัย4)ในสมัยโบราณ
ฉบับที่ 21 (พฤษภาคม 2547) ปริศนาเกี่ยวกับชาติกำเนิดของจิ๋นซีฮ่องเต้
ฉบับที่ 20 (เมษายน 2547)
ฉบับที่ 19 (มีนาคม 2547)

ฉบับที่ 18 (กุมภาพันธ์ 2547)

ฉบับที่ 17 (มกราคม 2547)

ฉบับที่ 16 (ธันวาคม 2546)

ฉบับที่ 15 (พฤศจิกายน 2546) สัญลักษณ์ที่เป็นมงคลในสมัยโบราณ
ฉบับที่ 14 (ตุลาคม 2546) เสน่ห์วรรณคดีจีน , นานาอาชีพของชาวจีน
ฉบับที่ 13 (กันยายน 2546)

ฉบับที่ 12 (สิงหาคม 2546) “เทพประทานบุตร” ตามคติมหายาน
ฉบับที่ 11 (กรกฏาคม 2546) อุปรากรปักกิ่ง
ฉบับที่ 10 (มิถุนายน 2546) ว่าด้วยเรื่อง “หย่า” ของจีนโบราณ
ฉบับที่ 9 (พฤษภาคม 2546) เทพเจ้าแห่งเตา
ฉบับที่ 8 (เมษายน 2546) กายกรรมจีน
ฉบับที่ 7 (มีนาคม 2546) วรรณกรรมภาษาจีนในสยาม
ฉบับที่ 6 (กุมภาพันธ์ 2546) ตำนานมวยจีน จากเส้าหลินถึงบู๊ตึ๊ง
ฉบับที่ 5 (มกราคม 2546) ทำไมคนจีนถึงเรียกสิ่งของทั้งหลายว่า“东西”(ตะวันออก-ตก)
ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2545) พิธีกินเจ , ปรัชญาเต๋าของจวงจื่อ
ฉบับที่ 3 (พฤศจิกายน 2545) ที่มาของคำว่า商人(ซังเหริน)
ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2545)

ฉบับที่ 1 (กันยายน 2545)
Jan 312011
 

千字文解释

天地玄黄 宇宙洪荒: 苍天是黑色的,大地是黄色的;茫茫宇宙辽阔无边。

日月盈昃 辰宿列张: 太阳有正有斜,月亮有缺有圆;星辰布满在无边的太空中。

寒来暑往 秋收冬藏: 寒暑循环变换,来了又去,去了又来;秋季里忙着收割,冬天里忙着储藏。

闰余成岁 律吕调阳: 积累数年的闰余并成一个月,放在闰年里;古人用六律六吕来调节阴阳。

云腾致雨 露结为霜: 云气升到天空,遇冷就形成雨;露水碰上寒夜,很快凝结为霜。

金生丽水 玉出昆冈: 金子生于金沙江底,玉石出自昆仑山岗。

剑号巨阙 珠称夜光: 最有名的宝剑叫“巨阙”,最贵重的明珠叫“夜光”。

果珍李柰 菜重芥姜: 果子中最珍贵的是李和柰,蔬菜中最看重的是芥和姜。

海咸河淡 鳞潜羽翔: 海水咸,河水淡;鱼儿在水中潜游,鸟儿在空中飞翔。

龙师火帝 鸟官人皇: 龙师、火帝、鸟官、人皇:这都是上古时代的帝皇官员。

始制文字 乃服衣裳: 有了仓颉,开始创造了文字,有了嫘祖,人们才穿起了遮身盖体的衣裳。

推位让国 有虞陶唐: 唐尧、虞舜英明无私,主动把君位禅让给功臣贤人。

吊民伐罪 周发殷汤: 安抚百姓,讨伐暴君,有周武王姬发和商君成汤。

坐朝问道 垂拱平章: 贤君身坐朝廷,探讨治国之道,垂衣拱手,和大臣共商国事。

爱育黎首 臣伏戎羌: 他们爱抚、体恤老百姓,四方各族人都归附向往。

遐迩一体 率宾归王: 远远近近都统一在一起,全都心甘情屈服贤君。

鸣凤在竹 白驹食场: 凤凰在竹林中欢鸣,白马在草场上觅食,国泰民安,处处吉祥。

化被草木 赖及万方: 贤君的教化覆盖大自然的一草一木,恩泽遍及天下百姓。

盖此身发 四大五常: 人的身体发肤分属于“四大”,一言一动都要符合“五常”。

恭惟鞠养 岂敢毁伤: 恭蒙父母亲生养爱护,不可有一丝一毫的毁坏损伤。

女慕贞洁 男效才良: 女子要思慕那些为人称道的贞妇洁女,男子要效法有德有才的贤人。

知过必改 得能莫忘: 知道自己有过错,一定要改正;适合自己干的事,不要放弃。

罔谈彼短 靡恃己长: 不要去谈论别人的短处,也不要依仗自己有长处就不思进取。

信使可复 器欲难量: 诚实的话要能经受时间的考验;器度要大,让人难以估量。

墨悲丝染 诗赞羔羊: 墨子为白丝染色不褪而悲泣,「诗经」中因此有「羔羊」篇传扬。

景行维贤 克念作圣: 高尚的德行只能在贤人那里看到;要克制私欲,努力仿效圣人。

德建名立 形端表正: 养成了好的道德,就会有好的名声;就像形体端庄,仪表也随之肃穆一样。

空谷传声 虚堂习听: 空旷的山谷中呼喊声传得很远,宽敞的厅堂里说话声非常清晰。

祸因恶积 福缘善庆: 祸害是因为多次作恶积累而成,幸福是由于常年行善得到的奖赏。

尺璧非宝 寸阴是竞: 一尺长的璧玉算不上宝贵,一寸短的光阴却值得去争取。

资父事君 曰严与敬: 供养父亲,待奉国君,要做到认真、谨慎、恭敬。

孝当竭力 忠则尽命: 对父母孝,要尽心竭力;对国君忠,要不惜献出生命。

临深履薄 夙兴温凊: 要“如临深渊,如履薄冰”那样小心谨慎;要早起晚睡,让父母冬暖夏凉。

似兰斯馨 如松之盛: 能这样去做,德行就同兰花一样馨香,同青松一样茂盛。

川流不息 渊澄取映: 还能延及子孙,像大河川流不息;影响世人,像碧潭清澄照人。

容止若思 言辞安定: 仪态举止要庄重,看上去若有所思;言语措辞要稳重,显得从容沉静。

笃初诚美 慎终宜令: 无论修身、求学、重视开头固然不错,认真去做,有好的结果更为重要。

荣业所基 籍甚无竟: 有德能孝是事业显耀的基础,这样的人声誉盛大,传扬不已。

学优登仕 摄职从政: 学习出色并有余力,就可走上仕道〈做官〉,担任一定的职务,参与国家的政事。

存以甘棠 去而益咏: 召公活着时曾在甘棠树下理政,他过世后老百姓对他更加怀念歌咏。

乐殊贵贱 礼别尊卑: 选择乐曲要根据人的身份贵贱有所不同;采用礼节要按照人的地位高低有所区别。

上和下睦 夫唱妇随: 长辈和小辈要和睦相处,夫妇要一唱一随,协调和谐。 

外受傅训 入奉母仪: 在外面要听从师长的教诲,在家里要遵守母亲的规范。

诸姑伯叔 犹子比儿: 对待姑姑、伯伯、叔叔等长辈,要像是他们的亲生子女一样。

孔怀兄弟 同气连枝: 兄弟之间要非常相爱,因为同受父母血气,犹如树枝相连。

交友投分 切磨箴规: 结交朋友要意相投,学习上切磋琢磨,品行上互相告勉。

仁慈隐恻 造次弗离: 仁义、慈爱,对人的恻隐之心,在最仓促、危急的情况下也不能拋离。

节义廉退 颠沛匪亏: 气节、正义、廉洁、谦让的美德,在最穷困潦倒的时候也不可亏缺。

性静情逸 心动神疲: 品性沉静淡泊,情绪就安逸自在;内心浮躁好动,精神就疲惫困倦。

守真志满 逐物意移: 保持纯洁的天性,就会感到满足;追求物欲享受,天性就会转移改变。

坚持雅操 好爵自縻: 坚持高尚铁情操,好的职位自然会为你所有。

都邑华夏 东西二京: 古代的都城华美壮观,有东京洛阳和西京长安。

背邙面洛 浮渭据泾: 东京洛阳背靠北邙山,南临洛水;西京长安左跨渭河,右依泾水。

宫殿盘郁 楼观飞惊: 宫殿盘旋曲折,重重迭迭;楼阁高耸如飞,触目惊心。

图写禽兽 画彩仙灵: 宫殿上绘着各种飞禽走兽,描画出五彩的天仙神灵。

丙舍傍启 甲帐对楹: 正殿两边的配殿从侧面开启,豪华的账幕对着高高的楹柱。

肆筵设席 鼓瑟吹笙: 宫殿中大摆宴席,乐人吹笙鼓瑟,一片歌舞升平的景象。

升阶纳陛 弁转疑星: 登上台阶进入殿堂的文武百官,帽子团团转,像满天的星星。

右通广内 左达承明: 右面通向用以藏书的广内殿,左面到达朝臣休息的承明殿。

既集坟典 亦聚群英: 这里收藏了很多的典籍名著,也集着成群的文武英才。

杜稿钟隶 漆书壁经: 书殿中有杜度的草书、钟繇的录书,还有漆写的古籍和孔壁中的经典。

Jan 312011
 

PIN YIN & MP3 :

http://imandarinpod.com/hoola/index.php?option=com_content&view=article&id=248&catid=34&Itemid=66

2010-05-21

丽莎:人之初,性本善,性相近,习相远……

人之初,性本善,性相近,习相远……( คนแรกเกิด จิตใจดี คล้ายคลึงกัน นิสัยต่าง … )

小丽:丽莎,你在背《三字经》吗?你什么时候开始对《三字经》感兴趣了?

ลิซ่า เธอกำลังท่องคัมภีร์ตรีอักษรเหรอ ? เธอเริ่มสนใจคัมภีร์ตรีอักษรตั้งแต่เมื่อไหร่น่ะ ?

丽莎:前几天我听到邻居家的孩子在背《三字经》,听起来每一句只有三个字,非常简单,不过里面却包含了非常深刻的道理,所以我就买来一本看了看。

หลาย วันก่อน ฉันได้ยินเด็กข้างบ้านท่องคัมภีร์ตรีอักษร, ฟังแล้วเหมือนทุกประโยคจะมีแค่ 3 อักษร ง่ายมากเลย แต่ความหมายด้านตรรกะที่แฝงไว้ในนั้นกลับลึกซึ้งมาก เพราะงั้น ฉันก็เลยลองซื้อมาอ่านเล่มนึง

小丽:这么说你已经看过《三字经》了,那我来考考你,怎么样?

งั้นก็พูดได้ว่าเธอเคยอ่านคัมภีร์ตรีอักษรมาแล้วสินะ ถ้างั้นฉันจะลองทดสอบเธอ ดีมั๊ย?

丽莎:好啊。小丽老师请出题。

ได้สิ เชิญคุณครูเสี่ยวลี่ตั้งคำถาม

小丽:在中国古代,《三字经》是儿童的启蒙读物,在传统教育中,小孩子们都是通过背诵《三字经》来识字知理的。那你知道《三字经》这本书一共有多少个字吗?

ใน เมืองจีนยุคโบราณ คัมภีร์ตรีอักษรเป็นแบบเรียนขั้นพื้นฐานสำหรับหัดอ่านเบื้องต้น ตามจารีตโบราณด้านการศึกษา เด็กๆ ล้วนศึกษาเรียนรู้ตัวอักษรและคุณธรรมผ่านการท่องคัมภีร์ตรีอักษร งั้นเธอรู้มั๊ยว่าหนังสือคัมภีร์ตรีอักษรเล่มนี้มีอักษรรวมทั้งหมดกี่ตัว ?

丽莎:这个我知道,一共是1722个字。

ข้อนี้ฉันรู้ล่ะ ทั้งหมดมี 1722 ตัวอักษร

小丽:完全正确,那《三字经》里面都包括了哪些内容呢?

ถูกเผงเลยจ้ะ งั้น ในคัมภีร์ตรีอักษรประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง ?

丽莎:《三字经》的内容包括了中国传统的教育、历史、天文、地理、伦理和道德以及一些民间传说。对了,我还在《三字经》里读到了我们以前学习过的故事,比如说孟母三迁、孔融让梨。

เนื้อหา ในคัมภีร์ตรีอักษรประกอบด้วย จารีตโบราณทางการศึกษาของจีน ประวัติศาสตร์ ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จริยธรรมและคุณธรรม รวมถึงตำนานพื้นบ้านบางเรื่อง เออแน่ะ ฉันยังได้อ่านนิทานที่เราเคยเรียนผ่านมา เช่นเรื่องมารดาเมิ่งจื้อย้ายสามรอบ, ข่งหรงให้ลูกสาลี่ ในคัมภีร์ตรีอักษรด้วยล่ะ

小丽:说的没错,你对《三字经》的了解还真不少。

พูดถูกจ้ะ เธอเข้าใจคัมภีร์ตรีอักษรไม่น้อยเลยทีเดียว

丽莎:是啊,我觉得《三字经》非常适合小孩子们阅读,内容非常简单,读起来也非常上口,容易记忆,更重要的是,里面的道理非常深刻,这让我想起了我刚学过的一个成语“言简意赅”。

ใช่ จ้ะ ฉันคิดว่าคัมภีร์ตรีอักษรเหมาะที่จะให้เด็กๆ หัดอ่านมาก เนื้อหาอ่านง่าย อ่านแล้วท่องจำติดปาก จำขึ้นใจง่ายมาก ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือแฝงตรรกะทางความคิดไว้ในนั้นอย่างลึกซึ้ง ทำให้ฉันนึกถึงคติพจน์ที่ฉันเพิ่งเรียนผ่านมาว่า “言简意赅 – yán jiǎn yì gāi -คำพูดกะทัดรัดแต่ความหมายครอบคลุมได้ทั่วถึง”

ศึกษาเพิ่มเติมค่ะ

http://www.yellowbridge.com/onlinelit/sanzijing.php

บทเรียนที่เกี่ยวข้อง

http://www.imandarinpod.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=194

http://www.imandarinpod.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=225

简介: 三字经原文:

————————————————————————————————
人之初,性本善。性相近,习相远。苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。
昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。窦燕山,有义方。教五子,名俱扬。
养不教,父之过。教不严,师之惰。子不学,非所宜。幼不学,老何为。
玉不琢,不成器。人不学,不知义。为人子,方少时。亲师友,习礼仪。
香九龄,能温席。孝于亲,所当执。融四岁,能让梨。弟于长,宜先知。
首孝弟,次见闻。知某数,识某文。一而十,十而百。百而千,千而万。
三才者,天地人。三光者,日月星。三纲者,君臣义。父子亲,夫妇顺。
曰春夏,曰秋冬。此四时,运不穷。曰南北,曰西东。此四方,应乎中。
曰水火,木金土。此五行,本乎数。十干者,甲至癸。十二支,子至亥。
曰黄道,日所躔。曰赤道,当中权。赤道下,温暖极。我中华,在东北。
寒燠均,霜露改。右高原,左大海。曰江河,曰淮济。此四渎,水之纪。
曰岱华,嵩恒衡。此五岳,山之名。古九州,今改制。称行省,三十五。
曰士农,曰工商。此四民,国之良。地所生,有草木。此植物,遍水陆。
有虫鱼,有鸟兽。此动物,能飞走。稻粱菽,麦黍稷。此六谷,人所食。
马牛羊,鸡犬豕。此六畜,人所饲。曰喜怒,曰哀惧。爱恶欲,七情具。
曰仁义,礼智信。此五常,不容紊。青赤黄,及白黑。此五色,目所识。
酸苦甘,及辛咸。此五味,口所含。膻焦香,及腥朽。此五臭,鼻所嗅。
宫商角,及徵羽。此五音,耳所取。匏土革,木石金。与丝竹,乃八音。
曰平上,曰去入。此四声,宜调叶。九族者,序宗亲。高曾祖,父而身。
身而子,子而孙。自子孙,至曾玄。五伦者,始夫妇。父子先,君臣后。
次兄弟,及朋友。当顺叙,勿违背。有伯叔,有舅甥。婿妇翁,三党名。
凡训蒙,须讲究。详训故,明句读。礼乐射,御书数。古六艺,今不具。
帷书学,人共遵。既识字,讲说文。有古文,大小篆。隶草继,不可乱。
若广学,惧其繁。但略说,能知源。为学者,必有初。小学终,至四书。
论语者,二十篇。群弟子,记善言。孟子者,七篇止。辨王载,说仁义。
中庸者,子思笔。中不偏,庸不易。大学者,乃曾子。自修齐,至治平。
此二篇,在礼记。今单行,至治平。四书通,孝经熟。如六经,始可读。
六经者,统儒术。文作周,孔子述。易诗书,礼春秋。乐经亡,馀可求。
有连山,有归藏。有周易,三易详。有典谟,有训诰。有誓命,书之奥。
有国风,有雅颂。号四诗,当讽诵。周礼者,箸六官。仪礼者,十七篇。
大小戴,集礼记。述圣言,礼法备。王迹息,春秋作。寓褒贬,别善恶。
王传者,有公羊。有左氏,有谷梁。尔雅者,善辨言。求经训,此莫先。
古圣著,先贤传。注疏备,十三经。左传外,有国语。合群经,数十五。
经既明,方读子。撮其要,记其事。古九流,多亡佚。取五种,修文质。
五子者,有荀扬。文中子,及老庄。经子通,读诸史。考世系。知终始。
自羲农,至黄帝。号三皇,在上世。尧舜兴,禅尊位。号唐虞,为二帝。
夏有禹,商有汤。周文武,称三王。夏传子,家天下。四百载,迁夏社。
汤伐夏,国号商。六百载,至纣亡。周武王,始诛纣。八百载,最长久。
周共和,始纪年。历宣幽,遂东迁。周道衰,王纳坠。逞士戈,尚游说。
始春秋,终战国。五霸强,七雄出。蠃秦氏,始兼并。传二世,楚汉争。
高祖兴,汉业建。至孝平,王莽篡。先武兴,为东汉。四百年,终於献。
魏蜀吴,争汉鼎。号三国,迄两晋。宋齐继,梁陈承。为南朝,都金陵。
北元魏,分东西。宇文周,与高齐。迨至隋,一土宇。不再传,失统绪。
唐高祖,起义师。除隋乱,创国基。二十传,三百载。梁灭之,国乃改。
梁唐晋,及汉周。称五代,皆有由。赵宋兴,受周祥。十八传,南北混。
辽兴金,皆夷裔。元灭之,绝宋世。莅中国,兼戎狄。九十年,返沙碛。
太祖兴,称大明。纪洪武,都金陵。迨成祖,迁宛平。十六世,至崇祯。
权阉肆,流寇起。自成入,神器毁。清太祖,兴辽东。金之后,受明封。
至世祖,乃大同。十十世,清祚终。凡正史,廿四部。益以清,成廿五。
史虽繁,读有次。史记一,汉书二。后汉三,国志四。此四史,最精致。
先四史,兼证经。参通鉴,约而精。历代事,全在兹。载治乱,知兴衰。
读史者,考实录。通古今,若亲目。汉贾董,及许郑。皆经师,能述圣。
宋周程,张朱陆。明王氏,皆道学。屈原赋,本风人。逮邹枚,暨卿云。
韩与柳,并文雄。李若杜,为诗宗。凡学者,宜兼通。翼圣教,振民风。
口而诵,心而帷。朝於斯,夕於斯。昔仲尼,师项橐。古圣贤,尚勤学。
赵中令,读鲁论。波既仕,学且勤。披薄编,削竹简。波无书,且知勉。
头悬梁,锥刺股。波不教,自勤苦。如囊萤,如映雪。家虽贫,学不辍。
如负薪。如挂角。身虽劳,犹苦卓。苏明允,二十七。始发愤,读书籍。
波既老,犹悔迟。尔小生,宜早思。若荀卿,年五十。游稷下,习儒业。
波既成,众称异。尔小生,宜立志。莹八岁,能咏诗。泌七岁,能赋棋。
波颖悟,人称奇。尔幼学,当效之。蔡文姬,能辩琴。谢道韫,能咏吟。
波女子,且聪敏。尔男子,当自警。唐刘晏,方七岁。举神童,作正字。
波虽幼,身已仕。尔细学,勉而致。犬守夜,鸡司晨。苟不学,曷为人。
蚕吐丝,蜂酿蜜。人不学,不如物。幼习业,壮致身。上匡国,下利民。
扬名声,显父母,光于前,裕于后。人遗子,金满籯,我教子,帷一经。
勤有功,戏无益。戒之哉,宜勉力。

————————————————————————————————

Jan 302011
 

มีลิงค์ไหนดีๆ อ่านแล้วมาแบ่งปันกันบ้างนะครับ

 1. เรียนฟัง – พูดภาษาจีนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง
 2. เว็บไซต์บทเรียนเกี่ยวกับการอ่านสำหรับผู้เรียนระดับสูง
 3. รวบรวมบทความเกี่ยวกับวรรณคดีจีนสมัยใหม่และวรรณคดีจีนคลาสสิก
 4. บทอ่านสำหรับผู้เรียนภาษาจีนเบื้องต้น
 5. บทเรียนสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน
 6. รวบรวมบทอ่านสำหรับผู้เรียนทั้งระดับต้น กลาง และสูงพร้อมทั้งคำถามประกอบการอ่านและยังรับฟังเสียงได้อีกด้วย
 7. บทอ่านภาษาจีนโบราณ พร้อมทั้งพจนานุกรมภาษาจีนโบราณแบบออนไลน์
 8. รวบรวมบทความที่เขียนโดยผู้เรียนภาษาจีนทุกระดับพร้อมทั้งอธิบายคำศัพท์และไวยากรณ์ในบทความนั้นๆ
 9. บทอ่านพร้อมแบบฝึกหัดท้ายเรื่องสำหรับผู้เรียนระดับกลาง
 10. ฟังเสียงและดูวีดิโอคลิปภาษาจีนสำหรับผู้เรียนในระดับกลางและระดับสูง
 11. เรียนสุภาษิต คำพังเพยจากการฟังนิทานสำหรับผู้เรียนในระดับกลางและระดับสูง
 12. รวบรวมคำศัพท์ภาษาจีนและการใช้ในรูปประโยคเพื่อช่วยฝึกทักษะการฟัง
 13. เว็บไซต์เกี่ยวกับการฝึกทักษะการฟังภาษาจีนสำหรับผู้เรียนระดับต้นและระดับกลาง
 14. เว็บไซต์ช่วยสอนการออกเสียงพินอิน พร้อมภาพประกอบคำอธิบาย
 15. ภาพประกอบคำอธิบายการออกเสียง ji, qi, xi, zhi, chi, shi, ri, zi, ci, si
 16. รวบรวมความรู้ทั้งหลายที่เกี่ยวกับพินอิน ทั้งกฎการใช้ต่างๆ รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยในการแปลงตัวอักษรจีนเป็นพินอิน
 17. บทสนทนาออนไลน์ที่มีให้เลือกเรียนถึง 40 บท พร้อมทั้งเสียงอ่านประกอบ
 18. เว็บไซต์ที่สอนบทสนทนาภาษาจีนถึง 22 บท พร้อมทั้งแบบฝึกหัดท้ายบทให้ทบทวนความรู้ที่เรียนไปด้วย
 19. บท สนทนาประกอบหนังสือเรียน Conversational Mandarin Chinese Online ของ อ.Xie Tianwei ซึ่งประกอบด้วย บทเรียน 15 บท พร้อมเสียงอ่านประกอบ และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
 20. บทสนทนา คำศัพท์ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจีน พร้อมทั้งพินอินและเสียงอ่านประกอบ
 21. เว็บไซต์เรียนบทสนทนาภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (ฮ่องกง)
 22. เว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาจีนในรูปแบบของสไลด์โชว์
 23. รูปแบบและวิธีการใช้ไวยากรณ์ต่างๆโดยย่อ พร้อมตัวอย่างประโยค
 24. เรียนรู้วิธีการใช้หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับคำลักษณะนามได้จากเว็บไซต์นี้
 25. เว็บช่วยฝึกการออกเสียงทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
 26. ความรู้และแบบทดสอบ SAT II
 27. Taiwan CPT, การทดสอบความสามารถทางภาษาจีนกลาง (การทดสอบวัดระดับ)
 28. ฝึกทักษะการฟังภาษาจีนโดยฟังบันทึกเสียงการแสดงละครสั้นสำหรับผู้เรียนในระดับกลางและระดับสูง
 29. โปรแกรมที่ช่วยในการเรียนรู้พินอิน ทั้งทางด้านการเขียนและการออกเสียงที่ถูกต้อง มีแบบทดลองใช้(Demo)ให้ดาวน์โหลดมาลองกัน
 30. เว็บไซต์ที่ใช้โปรแกรมแฟลชช่วยในการฝึกการใช้พินอินได้อย่างน่าสนใจ
 31. เว็บไซต์ที่ใช้ภาพสไลด์ในการแนะนำประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 32. เว็บไซต์ที่สอนประโยคสนทนาง่ายๆโดยมีทั้งประโยคภาษาอังกฤษ ประโยคที่ถอดเสียงเป็นพินอิน และเสียงประกอบ
 33. เรียนประโยคสนทนาง่ายๆพร้อมภาพประกอบน่ารักๆได้ที่เว็บไซต์นี้
 34. ซอฟท์แวร์ที่ช่วยในการเรียนภาษาจีน ทั้งทางด้านการอ่านออกเสียง ความเข้าใจในการอ่าน ตัวอักษรจีน และไวยากรณ์ต่างๆ
 35. แบบฝึกหัดจับคู่คำศัพท์สนุกๆที่ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้คำศัพท์อย่างสนุกสนานจากหนังสือเรียน Practical Chinese Reader Book I
 36. แบบฝึกหัดลำดับขีดตัวอักษรจีนที่ทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการเขียนตัวอักษรอย่างสนุกสนานจากหนังสือเรียน Practical Chinese Reader Book I
 37. เรียนรู้วิธีการเขียนตัวอักษรจีนตามลำดับขีด โดยเรียงลำดับตัวอักษรตามพยัญชนะต้นของพินอิน
 38. เว็บไซต์สอนอักษรจีนตั้งแต่ส่วนประกอบอักษรจีน พร้อมทั้งสอนลำดับขีด และมีเสียงอ่านประกอบ
 39. เว็บไซต์ทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวอักษรจีน
 40. แบบฝึกหัดการใช้ตัวอักษรจีนจากหนังสือเรียน Practical Chinese Reader Book I and II (ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .pdf)
 41. การ์ดคำศัพท์ที่ให้รายละเอียดทั้งเสียงอ่านพินอิน จำนวนลำดับขีด ความหมายภาษาอังกฤษ และเสียงอ่านภาษาจีนกวางตุ้ง
 42. เว็บไซต์ที่ให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับรากศัพท์ของตัวอักษรจีน
 43. ซอฟท์แวร์ที่เหมาะทั้งสำหรับการเรียนและการสอนวิธีเขียนอักษรจีน
 44. ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์นี้แล้วสามารถเรียนรู้ลำดับขีดตัวอักษรจีน พร้อมทั้งพินอินและความหมายภาษาอังกฤษได้
 45. เว็บไซต์ที่ช่วยในการเรียนรู้ตัวอักษรจีนทั้งตัวย่อและตัวเต็มได้ด้วยตนเอง
 46. โปรแกรมแฟลชการ์ดคำศัพท์ภาษาจีนที่ให้ทั้งตัวอักษรจีน เสียงอ่านพินอินและความหมายภาษาอังกฤษ
 47. โปรแกรมสำหรับการเรียนภาษาจีน ทั้งทางด้านการเขียนตัวอักษรจีนและการอ่านออกเสียงภาษาจีน
 48. แฟลชการ์ดออนไลน์ที่ช่วยให้นักเรียนจดจำคำศัพท์ได้มากขึ้น พร้อมทั้งมีเสียงอ่านประกอบด้วย
 49. แบบฝึกหัดสำหรับการฝึกเขียนลำดับขีดจากหนังสือเรียน Standard Chinese และ Zhongwen
 50. แบบทดสอบความรู้ตัววอักษรจีน มีทั้งแบบอักษรจีนตัวเต็มและตัวย่อ
 51. แบบฝึกหัดออนไลน์ประกอบหนังสือเรียน Integrated Chinese สำหรับผู้เรียนระดับ Intermediate
 52. แบบฝึกหัดการดูภาพแล้วเรียนรู้ตัวหนังสือสำหรับสอนเด็กเล็ก
 53. แบบทดสอบทางด้านไวยากรณ์และการอ่านสำหรับผู้เรียนหนังสือเรียน Practical Chinese Reader

อ้างอิงข้อมูลจาก : http://tcsl.ntnu.edu.tw/thai/m1.html

Jan 302011
 

สเน่ห์ของ 三字经 อยู่ที่การท่องทีละ 3 คำ และแม้มีการแบ่งคำ แบ่ง 3 คำๆก็จริง ยังแยกเป็นคู่ๆ สังเกตุจากเครื่องหมายวรรคตอน

โดย 3 ตัวแรก อาจบอกสาเหตุ 3 ตัวหลังบอกผล

หรือ 3 ตัวแรก อาจบอกอะไรสักอย่าง 3 ตัวหลังขยายความ

คู่ ที่ 1    人之初,性本善。คู่ที่ 1

3 ตัวแรกบอกว่า กำเนิดของมนุษย์ หรือธรรมชาติดั้งเดิมของคน
3 ตัวหลังบอกว่า พื้นฐานจิตใจมีเมตตากรุณา

คู่ ที่ 2    性相近,习相远。

3 ตัวแรกบอกว่า จิตใจอารมณ์มนุษย์ทุกคนธรรมชาติให้มาใกล้เคียง
3 ตัวหลังบอกว่า การฝึกหัด (อาจดีหรือเลว อยู่ที่สิ่งแวดล้อม) ทำให้คนห่างไกลกัน

คนเราพื้นฐานล้วนคล้ายคลึงกันคือเป็นคนดี แต่สิ่งแวดล้อมที่ทำให้คนแตกต่างกัน

อันนี้เป็นความเชื่อ ที่นำไปสู่ทัศนคติ การอบรม ลัทธิต่างๆอีกมากมาย

บางระบบอย่างฝรั่ง มีทั้งที่เชื่อแบบนี้ กับพวกที่เชื่อว่าทุกคนเกิดมาเลว จึงต้องมีการศึกษา และศาสนา มาควบคุม ให้คนเป็นคนดึ

กับอีกพวก บอว่า คนเราเกิดมาไม่ดีไม่ชั่ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

Jan 302011
 

แบบเรียนภาษาจีน “ศูนย์จีนศึกษา จุฬาฯ” (คลิ๊กที่แบบเรียนแต่ละเล่มเพื่ออ่านเนื้อหาได้เลย)

 

แนะนำศูนย์จีนศึกษา

ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมของจีนและผลของความสัมพันธ์ของจีนในด้านต่าง ๆ มี บทบาทด้านการเผยแพร่ความรู้สู่วงวิชาการและประชาคมอื่น ๆ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดการประชุมทางวิชาการ การจัดสัมมนา การใช้สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ มี หน้าที่สร้างเครือข่ายด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับจีนศึกษากับ หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และในแวดวงวิชาการเอง ทั้งนี้มีเครือข่ายการเชื่อมโยงทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ที่อยู่: ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ชั้น 3 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-7416-7ความเป็นมาและเหตุผล

แบบเรียน ภาษาจีนชุดนี้ ได้รับความสนับสนุนของธนาคารกรุงเทพ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่ศูนย์จีนศึกษา ได้ทำการวิจัยเรื่องการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย แล้วมีความประสงค์ที่จะผลิตแบบเรียนภาษาจีนที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมไทย ตามโครงการปฏิรูปหลักสูตรแบบเรียน-สื่อการสอนภาษาจีน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียน และผู้สอน ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม และชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง
หนังสือ ชุดนี้ ได้ขอพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะทรงพระอักษรพู่กันจีน เพื่อเชิญพิมพ์บนหน้าปกของแบบเรียน/ตำราภาษาจีน
ทางศูนย์จีนศึกษายินดีให้สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไป สามารถใช้แบบเรียนนี้ได้ โปรดติดต่อทางศูนย์ฯ


แบบเรียนภาษาจีน ระดับประถมศึกษา
เล่มที่ 1 ทักทาย กัน, ภาษาจีนไม่ค่อยยาก, บ้านของฉัน, ความรักของพ่อแม่, ฉันรักพ่อแม่, เธอเอาใจใส่พ่อแม่ไหม, โรงเรียนของฉัน, ฉันเป็นนักเรียนที่ดี, เพื่อนของฉัน, เพื่อนที่ดี, สิ่งที่เราทานทุกวัน, ร่างกายแข็งแรง, เรียนรู้การใช้ตะเกียบ
เล่มที่ 2 พวก เราเป็นเด็กดี, ฉันมีพี่น้อง, คุณครูรักพวกเรา, ฉันรักการเรียน, การงานและการเรียน, ร่างกายของพวกเรา, ร่างกายแข็งแรงสำคัญที่สุด, งานอดิเรกของฉัน, เพื่อนรักของพี่ชาย, เพื่อนรักยากที่จะลืม, ข้าวที่พวกเรากินมาจากไหน
เล่มที่ 3 สุนัข ของฉัน, ซื้อของ, ฉันนับเลขได้, เวลาเรียนต้องมีมารยาท, เพื่อนนักเรียนของฉันป่วย, สุขอนามัยที่ดี, ของใช้ประจำวันภายในบ้าน, กตัญญูกตเวที, ภาษาแม่ของฉัน, ผัก, เห็ด, ผลไม้, อย่าเขียน อย่าวาดเลอะเทอะ
เล่มที่ 4 เรียน รู้วิธีการจัดการตนเอง, ผู้ช่วยงานบ้านตัวน้อย, เด็กซื่อสัตย์, ภายในโลกเป็นอย่างไร, ดวงตา, ฟัน, สุนัขจอมละโมบ, วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, กล้วยหอม, แตงโม, การนอนหลับ, ไม่พูดแทรก
เล่มที่ 5 บ้าน แห่งความสุข, ใช้เงินเบ็ดเตล็ดอย่างไร, รับประทานอาหารที่บ้านเพื่อน, ลมมาจากไหน, ทำความสะอาดร่วมกันกับเพื่อน, โฆษณาสินค้าริมถนน, น้ำดื่ม, เคารพผู้ใหญ่ รักเด็ก, เทศกาลสงกรานต์, พืชพันธุ์, ทำไมดอกทานตะวันหันหน้าสู่พระอาทิตย์, แม่ไก่ออกไข่, นิทานเรื่องกิ่งไม้กำหนึ่ง
เล่มที่ 6 ฉัน บอกเวลาได้, ปิดเทอม, อาหารที่รับประทาน, เสี่ยวหมิงแสนฉลาด, ผักและผมไม้, เทสกาลคริสต์มาส, เทศกาลตรุษจีน, แกะหายล้อมคอก, สวนสัตว์, สุนัขของฉัน, ทำไมปลาวาฬไม่ใช่ปลา, ผึ้ง, ดวงดาวทำไมสามารถกระพริบตาได้
เล่มที่ 7 พิน อินภาษาจีน, ส่วนประกอบของอักษรจีน, ฉันหาคำศัพท์จากพจนานุกรมได้, ลูกชายเกียจคร้าน, เขียนบันทึกประจำวัน, เป็นหวัด, เต้าหู้ก็คือชีวิตของฉัน, โรงพยาบาล, การบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น, ยืน นั่ง ต้องเรียบร้อย, อวยพรวันตรุษจีนให้คุณครู, ทำไมพระจันทร์จึงเคลื่อนที่ตามคำเดิน
เล่มที่ 8 วิชา ที่มีเรียนในโรงเรียน, ในห้องเรียน, ทำการบ้านต้องขยัน, ฝนทั่งให้เป็นเข็ม, โทษของสุรา, ยาเสพติด, เรียนวิชาพลศึกษา, สุนัขจิ้งจอกกับอีกา, เขียนจดหมาย, ส่งจดหมาย, เทศกาลของไทย, เครื่องหมายวรรคตอน, เศรษฐีเสียชีวิตเพราะเสียคำพูด
เล่มที่ 9 เรียน รู้การเขียนเรียงความ, ผู้เชี่ยวช่ญเรื่องไข่, เส้นทางรถไฟ, การพ่ายแพ้คือหนทางแห่งความสำเร็จ, อุบัติเหตุทางจราจร, นั่งรถประจำทาง, วัดพระแก้ว–สัญลักษณ์วัดประเทศไทย, เขาไม่ได้พบท่าน, เทศกาลประเพณีจีน, ตำนานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์, เทศกาลเชงเม้ง, แม่น้ำเจ้าพระยา, อยู่อย่างมีความสามัคคีกัน
เล่มที่ 10 ดู โทรทัศน์, ใช้คอมพิวเตอร์, มวยไทเก๊ก, ขีดเรือเพื่อหาดาบ, โอลิมปิกที่ปักกิ่ง, ตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยง, ม้าฉลาด, กลิ่นหอมของอาหารและเสียงดังของเหรียญ, ชนชาติไท, ข้าวหอมมะลิของไทย, ว่ายน้ำ, แม่น้ำโขง, ข่งหลงสละสาลี่
เล่มที่ 11 กิจกรรม นอกห้องเรียน, ไม่ทุจริตการสอบ, เพื่อนรักของพ่อ, ปัญญาที่แท้จริง, ไม่ทิ้งถ่ายไฟฉายที่ใช้แล้วตามใจชอบ, บุหรี่และฝิ่น, การพนันทำร้ายจิตใจ, สุนัขจิ้งจอกแอบอ้างบารมีเสือ, พระอาทิตย์อยู่ใกล้เราตอนไหน, อากาศมีผลต่อสุขภาพจิต, หนึ่งปีสี่ฤดู, การขนส่งและมาตราชั่งตวงวัด, โทษของการทำลายป่า
เล่มที่ 12 ฉัน รู้จักวันเดือนปี, ร้องพลงทุกวันจิตใจแจ่มใส, ฝังเข็มและรมยา, ปู่โง่ย้ายภูเขา, ออกกำลังกายทุกวันดีต่อร่างกาย, การนวดแผนไทย, นั่งรถไฟใต้ดิน, ครอบครัวพอมีพอกินล้มละลาย, ที่สนามบิน, ชื่อและนามสกุลคนจีน, ถามทาง, ประโยชน์ของเพลง, เจดีย์กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่
แบบเรียนภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา
เล่มที่ 1
เที่ยว สวน, อินเทอร์เน็ต, พูดภาษาจีนกลาง, เด็กที่ชอบใช้สมอง, หมีแพนด้ายักษ์, ช้างไทย, ชาจีน, ความฉลาดและขบขัน, ฝนตกกระหน่ำ, แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟ, ที่ธนาคาร, มารยาทของคนไทย
เล่มที่ 2
สิงโต กับเสือ, เข้าร่วมงานสัมมนา, สี, กระต่ายกับเต่าวิ่งแข่งกัน, นกนางแอ่น, เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์, มีเรื่องเดือนร้องให้ไปหาตำรวจ, หมาป่ามาแล้ว, ดินฟ้าอากาศประเทศไทย, ดินแดนประเทศไทย, อ่าวไทย, จารีตประเพณีของคนไทย, พูดไม่ดีแขกหนีหมด
เล่มที่ 3
โทรศัพท์, วิธีโทรมือถืออย่างประหยัด, ประโยชน์ของการอ่านหนังสือพิมพ์, คำตอบที่ชาญฉลาด, คำอวยพร, สัตว์ป่า, มหาสมุทร, อีกากับหงส์ฟ้าขาว, ฟ้าร้องฟ้าแลบ, ประเทศแห่งรอยยิ้ม, อาหารในเมืองไทย, การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, มารยาทของคนจีน
เล่มที่ 4
หนังสือ พิมพ์จีนในประเทศไทย, หนังสือพิมพ์ของประเทศจีน, สำนักข่าว, ม้าน้อยข้ามแม่น้ำ, คอมพิวเตอร์, ศาสนาพุทธในประเทศไทย, ทะเลสาบชิงไห่, ทำดีได้ดี, ชนชาติไต่, ดนตรีพื้นบ้านของจีนและไทย, ทำไมถึงต้องแยกขยะ, ต้นกำเนิดลม, การช่วยคนมีความสุข
เล่มที่ 5
อักษร จีน, ภาษาไทย, กายกรรมจีน, ดึงต้นกล้าให้โตไวๆ, ศิลปการต่อสู้ของจีน, ธงชาติไทย, ภูเขาที่สูงที่สุด, เย็นสบาย หรือ สองหยวน, กรุงเทพมหานคร, ประเทศเพื่อนบ้านของไทย, ทวีปเอเชีย, หมากฝรั่ง, ปากแข็ง
เล่มที่ 6
วิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยโบราณ, ลูกคิด, เสน่ห์ภูเก็ต, ขอยืมวัว, เชียงใหม่, พัทยาและนักท่องเที่ยว, สถานที่ท่องเที่ยวของไทย, ขัดแย้งในตัวเอง, พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 ของไทย, สุสานกษัตริย์จิ๋นซี, ความใกล้ชิดของยูนนานกับเชียงราย, ฝึกคิด หัดถาม, ผู้เฒ่าชายแดนสูญม้า
เล่มที่ 7
ไม่ ขยันตอนเล็ก ยามแก่ต้องเสียใจ, สถานีโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงของโลก, อักษรจีน:ตัวอักษรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุด, ขงจื่อขอคำแนะนำ, ตัวไหมสร้างรัง, เกาะไต้หวัน, การเมืองไทย, ซุนวู่คง, ไชน่าทาวน์เมืองไทย, การสร้างกระดาษในยุคโบราณ, เข็มทิศ, การพิมพ์ยุคโบราณ, จุดเด่นและจุดด้อย
เล่มที่ 8
ดู โทรทัศน์อย่างไร, การเขียนพู่กันจีน, ภูเขาหิมาลัย, เรือฟางขอยืมลูกธนู, สาธารณรัฐประชาชนจีน, เศรษฐกิจประเทศจีน, ดินแดนประเทศจีน, จิงเว่ยถมทะเล, ประชากรจีน, เกษตรกรรมของจีน, ดินปืน, จางเหิงและเครื่องวัดแผ่นดินไหว, ปากอัปมงคล
เล่มที่ 9
การ เรียนของหวังเหมื่ยน, คอมพิวเตอร์มหัศจรรย์, อักษรจีนตัวเต็มและตัวย่อ, นิทานเรื่องรองเท้า, สัตว์มหัศจรรย์, ทรัพยากรน้ำ, อุสาหกรรมของประเทศจีน, หยางเจิ้นปฏิเสธทอง, สงครามต่อต้านญี่ปุ่น, อาคารพระราชวัง, ชุดกี่เพ้า, ไม่ยอมคน
เล่มที่ 10
ความ สัมพันธ์ทางเครือญาติของคนจีน, การแพทย์และยาแผนจีน, เรียนภาษาจีนผ่านอินเทอร์เน็ต, เอากระดิ่งไปผูกคอแมว, ระบบสุริยจักรวาล, กรุงปักกิ่ง, มหานครเซี่ยงไฮ้, สาเหตุที่มาสาย, ฉางเจียงซานเสีย, จิ่วจ้ายโกว, การแกะสลักตราประทับ, การโคลนนิ่ง, การถ่อมตัวและมีมารยาท
เล่มที่ 11 ฟัง ร้อยครั้งไม่สู้ได้เห็นกับตา, การสื่อสารในโลกปัจจุบัน, พระจันทร์กับตำนาน, เคล็ดลับสู่ความร่ำรวย, เทียนอันเหมิน, กุ้ยหลิน, เส้นทางสายไหม, ใครเป็นคนกินไข่ไก่, เจิ้งเหอเดินสมุทร, นวนิยายสมัยหมิงชิง, เหมาเจ๋อตงประกาศสถาปนาประเทศจีนใหม่, โจวเอินไหลกับการต่างประเทศของจีน, คนที่ซื่อสัตย์และรักษาคำพูด
เล่มที่ 12 เพื่อน บ้านและประเทศเพื่อนบ้าน, วิธีการติดต่อระหว่างกัน, พระอาทิตย์กับพระจันทร์, คนฉลาดและคนโง่, แต่เดิมโลกติดกันเป็นผืนเดียว, สงครามฝิ่น, ฮ่องกงกลับคืนสู่จีน, เทพเจ้ากวนอู, มู่หลันออกรบ, ไม่ทำสงคราม, ปกป้องชั้นโอโซน, อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, มรดกในหีบเหล็ก
แบบเรียนภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษาชั้นต้น
เล่มที่ 1
สวัสดี, คุณเป็นคนชาติไหน, ฉันนับเป็น, บ้านฉันมี 4 คน, วันนี้วันศุกร์, สุขสันต์วันเกิด, น่ารักจริงๆ, ฉันตื่นนอนตอน 6 โมง, ห้องเรียนของฉันอยู่ชั้นสอง, ฉันซื้อมังคุดและมะม่วง, ฉันมีหมาน้อย 1 ตัว, ฉันชอบเรียนภาษาจีน, ประเทศจีนอยู่ด้านทิศเหนือของประเทศไทย
เล่มที่ 2 คุณ งานยุ่งไหม, สุดสัปดาห์คุณมักจะทำอะไร, ขอยืมพจนานุกรมของเธอหน่อย, ฉันดื่มโคล่า, ฉันอยากไปแลกเงิน, พ่อคุณทำงานอะไร, สุขสันต์วันพ่อ, ชุดนี้ใส่พอดี, ฉันไม่สบายนิดหน่อย, เขากำลังทำอะไรอยู่, วันนี้ร้อนกว่าเมื่อวาน, คุณมีวิธีดีๆ อะไรไหม, ขยันต่อไป
เล่มที่ 3 เปิด ภาคเรียนใหม่แล้ว, คุณคุ้นเคยกับที่นี้แล้วใช้ไหม, ดูโทรทัศน์, รู้จักเอาใจใส่ต่อผู้อื่น, วันหยุด, ไปเที่ยวชายทะเล (บันทึกหนึ่งบท), ฉันมองเห็นความรักของแม่, ภายในโลกเป็นอย่างไร, โทรศัพท์, ถามทาง, ส่งอีเมล์, ยุคคอมพิวเตอร์, ข่งหรงเสียสละสาลี่
เล่มที่ 4 เรียน ภาษาจีนในอินเตอร์เน็ต, อ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน, คุณเคยไปที่ไหนมาบ้าง, กรุณาอย่ามักง่ายทิ้งขยะ, อาหารไทย, ผลไม้ไทย, ชาจีน, ต้องรักษาความน่าเชื่อถือ, สร้างนิสัยที่ถูกสุขลักษณะ, เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน, ขุนเขาและแม่น้ำแห่งกุ้ยหลิน, แม่น้ำเจ้าพระยา, นิทานกระต่ายกับเต๋า
เล่มที่ 5 การ เรียนและการงาน, อี-คอมเมิร์ส, ลูกคิด, เสี่ยวหมิงเจ้าปัญญา, คนขยันหมั่นเพียร, ความพ่ายแพ้เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จ, ตำนานของตะเกียบ, สุนัขจิ้งจอกมาแล้ว, ช้างไทย, แพนด้า, เทศกาลสรงกรานต์, เทศกาลตรุษจีน, เพราะเหตุใดแมงมุมไม่ติดใยแมงมุม
เล่มที่ 6 ประเทศ แห่งรอยยิ้ม, ขงจื่อขอคำชี้แนะ, กวนอู, คำตอบที่ชาญฉลาด, เก็บคืนหนังสือพิมพ์เพื่อชุบชีวิตป่าไม้, ทำไมไม่ควรแต่งตัวตามแฟชั่นมากเกินไป, การพนันทำลายชีวิตและจิตใจ, ขัดแย้งในตัวเอง, แนะนำบริษัท, โฆษณากับจิตวิทยาของคนจีน, ประกาศและแจ้งความ, สัมภาษณ์งาน, ทองสิบชั่ง
แบบเรียนภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง
เล่มที่ 1
ชีวิต ครอบครัว, หลักสูตรอาชีวศึกษา, อาชีพ, ฝนทั่งให้เป็นเข็ม, กระแสนิยมเรียนภาษาจีน, ของใช้ในชีวิตประจำวัน, รูดบัตรซื้อของ, ดึงต้นกล้าให้โตไวๆ, โทรศัพท์, เครื่องใช้สำนักงาน, เห็นอกเห็นใจ, ธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต, เขาไม่ได้เห็นท่านหรอก
เล่มที่ 2
การ เจรจา, หน้าที่และความน่าเชื่อถือ, แลกเปลี่ยนนามบัตร, ขอยืมวัว, การนัดพบ, อีเมล, ทำลายภาวะชะงักงัน, ม้าน้อยข้ามแม่น้ำ, สุขภาพดีทั้งกาย-ใจ, ไปโรงพยาบาล, หลักคำสอนศาสนา, จิตสำนึกของพนักงานที่ดี, ผู้เฒ่าชายแดนสูญม้า,
เล่มที่ 3
การ ฝากส่งสิ่งของ, การค้าจีนกับอาเซียน, ที่ธนาคาร, กลิ่นหอมของกับข้าวกับเสียงของเงินเหรียญ, อาหารจานด่วน, การท่องเที่ยวและการเดินทาง, บริษัททัวร์, สุนัขจิ้งจอกแอบอ้างบารมีเสือ, มัคคุเทศก์, โรงแรม, เทศกาลสำคัญ, เส้นทางสายไหม, ใครเป็นคนกินไข่ไก่
เล่มที่ 4
ข้าว หอมมะลิของไทย, ลงนามสัญญา, ยุทธศาสตร์การตลาด, เต้าหู้คือชีวิตของฉัน, กรุงเทพฯ เมืองหลวงของไทย, ปักกิ่งเมืองหลวงของจีน, สนามบิน, ปากอัปมงคล, สถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อในไทย, สถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อในไทย, ประหยัดพลังงาน, จุดเด่นและจุดด้อย, สมัครงาน
แบบเรียนภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา
เล่มที่ 1
คุณ เป็นนักศึกษาใหม่หรือ, บทเรียนแรกของเทอมใหม่, ซื้อสินค้า ถามราคา, วันนี้เป็นวันอะไร, ฉันจะแนะนำให้, พวกเราไปดูคอนเสิร์ตกันเถอะ, ทัศนาจรที่กรุงเทพฯ, พวกเราต่างรู้จักซึงหงอคง, บนเครื่องบินที่จะไปปักกิ่ง, คุณว่ายน้ำเป็นไหม, เทพธิดาเหรจันทร์, ฤดูกาลทั้งสี่
เล่มที่ 2
บ้าน แห่งความรัก (1), บ้านแห่งความรัก (2), คุณไม่สบายตรงไหน, ส่งของขวัญ, ซื้อเสื้อผ้าที่เมืองจีน, รีบๆ เปลี่ยนหมายเลขเสีเถอะ, เขาอยากไปดูเมืองจีนสักหน่อย, ท้าวมหาพรหมของเมืองไทย, ทิวทัศน์แห่งกุ้ยหลิน, นางพญางูขาว, บัณฑิตจบใหม่กับการหางานทำ, ฉันกะว่าจะใช้ช่วงเวลาปิดเทอมอย่างนี้แหละ
เล่มที่ 3
ฉัน ว่าการออกเสียงยากที่สุด, คุณจะไปเที่ยวที่ไหนตอนปีใหม่, ไปแลกเงินที่ธนาคาร, ภาษาจีนน่าพิศวง, สโมสรไท้เก๊ก, ประเทศจีนช่างเปลี่ยนแปลงมากจริงๆ, นโยบายการคุมกำเนิดกับการมีลูกโทน, ศาลาดอกโบตั๋น, สามสหายร่วมชะตากับพรรณพฤกษาทั้งสี่, วัฒนธรรมการกินดื่มของจีน, เทศกาลสงกรานต์ของเมืองไทย, พวกเราต่างก็เป็นอาสาสมัคร
เล่มที่ 4
สภาพ อากาศของกรุงเทพฯ กับซูโจว, เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม, โลกคือบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเรา, ฉันพาน้องไปเที่ยวหอบวงสรวงฟ้า, สี่สิ่งประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่ของจีนโบราณ, รถยนต์ส่วนบุคคลในประเทศจีน, พระถังซำจั๋งกับการเดินทางสู่ตะวันตกเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎก, เทศกาลสารทไหว้ขนมจ้าง, ยกระดับสมรรถนะในการต่อต้านภัยธรรมชาติ, พวกเราเข้าสู่ยุคแห่งอินเทอร์เน็ตแล้ว, หลู่ซวิ่นกับงาน “อวยพร”, ขงจื่อกับปรัชญาสำนักหรู

สามารถดาว์นโหลดบทเรียนได้ที่ http://www.csc.ias.chula.ac.th/Thai/index.php

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.all-chinese.com/csc-keben
Jan 302011
 

作    者:李绅

锄禾日当午,汗滴禾下土。

ปลูกข้าวกลางแสงแดด หยาดเหงื่อหยดลงดิน

谁知盘中餐,粒粒皆辛苦!

ใครรู้ในจานข้าว ทุกเม็ดล้วนลำบาก

Jan 302011
 

ทฤษฏีอวัยวะตัน-อวัยวะกลวง (脏腑学说)

ตามทฤษฎีแพทย์จีนแบ่งอวัยวะออกเป็น 2 พวกคือ

1. อวัยวะภายในตันทั้ง 5(五脏)ได้แก่ ตับ (肝) หัวใจ (心) ม้าม (脾) ปอด (肺) ไต ( 肾) อวัยวะภายในทั้งห้า จัดว่าเป็น阴 มีหน้าที่สร้างและเก็บสารจำเป็น แต่ไม่ทำหน้าที่กำจัด สะสมสารจำเป็นของชีวิตและควบคุมการไหลเวียนของพลังลมปราณและเลือด นอกจากนี้ยังนับรวมถุงหุ้มหัวใจ(心包)ด้วยเป็นอวัยวะตันอีกชนิดหนึ่ง

2. อวัยวะกลวงทั้ง 6 (六腑)ได้แก่ ถุงน้ำดี (胆) ลำไส้เล็ก (小肠) กระเพาะอาหาร (胃) ลำไส้ใหญ่ (大肠) กระเพาะปัสสาวะ (膀胱) และซานเจียว (三焦) อวัยวะกลวงทั้งห้า จัดว่าเป็น阳ทำหน้าที่เกียวกับการย่อย ดูดซึมและขับถ่าย

3. อวัยวะกลวงพิเศษทั้ง 6(奇恒之府)ได้แก่ สมอง (脑) ไขสันหลัง (髓) กระดูก (骨) เส้นเลือด (脉) ถุงน้ำดี (胆) มดลูก (女子胞) เนื่องจากภายในมีลักษณะกลวงเหมือนอวัยวะกลวง และทำหน้าที่เก็บสะสมสารจำเป็นและลมปราณเหมือนอวัยวะตันจึงเรียกว่าเป็น อวัยวะกลวงพิเศษทั้งหก และจัดว่าเป็น阴

อวัยวะตันและกลวงจะแบ่งเป็นยิน-หยาง และจะมีความสัมพันธ์เป็นคู่ๆ โดยมีเส้นลมปราณเชื่อมโยงอยู่ระหว่างคู่กัน กล่าวคือ ตับคู่กับถุงน้ำดี หัวใจคู่กับลำไส้เล็ก ม้ามคู่กับกระเพาะอาหาร ปอดคู่กับลำไส้ใหญ่ ไตคู่กับกระเพาะปัสสาวะ เยื่อหุ้มหัวใจกับซานเจียว

ตับ มีหน้าที่

1. 藏血,调节血量 สะสมเลือด และปรับปริมาณเลือดให้คงที่ เมื่อร่างกายเคลื่อนไหวเลือดจากตับจะไหลไปยังเส้นลมปราณต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของร่างกาย เมื่อร่างกายหยุดพักเลือดจะไหลกลับมาสะสมในตับ

2. 主流泄แผ่ซ่านลมปราณให้ทั่วถึงตลอดภายในร่างกาย ช่วยควบคุมการไหลเวียนของลมปราณและเลือด และของเหลวในร่างกายให้เป็นไปอย่างสมดุล ตลอดจนควบคุมในด้านจิตใจและอารมณ์

3. 主筋,其华在爪ตับกำหนดเส้นเอ็นและเล็บ เพราะต้องอาศัยเลือดมาหล่อเลี้ยง

4. 开窍于目ตาเป็นประตูของตับ เพราะต้องอาศัยเลือดมาหล่อเลี้ยง

5. ตับสัมพันธ์กับถุงน้ำดี

ถ้าตับผิดปกติจะมีอาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เช่นความโกรธและอารมณ์ผันผวนได้ ปวดเสียวแน่นสีข้าง ตาแห้ง มองไม่ชัด มองไม่เห็นตอนกลางคืน ตาจะบวมแดง สู้แสงไม่ได้น้ำตาไหล ลมตับมีอาการหน้ามืด วิงเวียน ตาลาย ลิ้นสั่น ร่างกายแขนขาชา กล้ามเนื้อกระตุก เป็นตะคริว จุกแน่นใต้ลิ้นปี่เพราะพลังตับถูกขัดขวาง

หัวใจ มีฐานะเป็นตัวนำของอวัยวะภายในทั้งหมด (五脏六腑之大主)และทำงานร่วมกับ “ถุงหุ้มหัวใจ” หน้าที่ของหัวใจมีหน้าที่ดังนี้คือ

1. 主血脉กำหนดชีพจร ควบคุมการไหลเวียนของเลือด สูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆทั่วร่างกาย

2. 主神志ควบคุมความรู้สึกนึกคิดและจิตใจกหัวใจ แล้วแตกแขนงกระจายไปทั่วร่างกาย ที่ใบหน้ามีเส้นเลือดมากมาย ดังนั้นสีของใบหน้าสามารถบอกถึงการทำงานของหัวใจ ว่าหัวใจมีแรงสูบฉีดเลือดและมีปริมาณเลือดเพียงพอหรือเปล่า

3. 舌为心之苗窍 ลิ้นเป็นอวัยวะเชื่อมโยงหัวใจอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเลือดและลมปราณไหลเวียนผ่านหัวใจส่งไปหล่อเลี้ยงที่ลิ้น โดยเฉพาะที่ปลายลิ้น

4. สัมพันธ์กับลำไส้เล็ก

ถ้าหัวใจผิดปกติจะมีอาการสีหน้าซีดเผือก ลิ้นซีด ชีพจรเบาไม่สม่ำเสมอ ใจสั่น หายใจขัด เหงื่อออก พบในเลือกหรือพลังหัวใจไม่พอ ด้านสติสัมปชัญญะถ้าเลือดหัวใจไม่พอจะนอนไม่หลับ ฝัน ตกใจ ขี้ลืม ถ้าพลังมากเกินจะกระวนกระวาย นอนหลับไม่สนิท

ม้าม เป็นส่วนสำคัญของพลังหยางในร่างกาย หน้าที่ของม้ามมีดังนี้คือ

1. 主运化, 生血ควบคุมการย่อยและดูดซึมสารอาหาร อาหารเมื่อถูกย่อยที่กระเพาะอาหารแล้วม้ามจะลำเลียงสารจำเป็นไปสู่ปอดเพื่อ ส่งไปทั่วร่างกาย และสารจำเป็นที่ได้จะเป็นพื้นฐานในการสร้างเลือด ม้ามยังทำหน้าที่ปรับดุลการใช้และขับถ่ายของเหลวในร่างกายอีกด้วย ถ้าม้ามชื้น(พร่อง)จะเกิดการคั่งน้ำหรือท้องร่วงได้ เนื่องจากม้ามชอบแห้งกลัวชื้น (喜燥恶湿)

2. 主统血ควบคุมการไหลเวียนเลือด ให้ไหลเวียนอยู่ภายในเส้นเลือด ถ้าม้ามพร่องจะมีเลือดออกง่าย มีจ้ำเลือดใต้ผิวหนัง ประจำเดือนมาก

3. 脾气主升ลมปาณม้ามแผ่กระจายขึ้นบน ลำเลียงสารจำเป็นของเหลวไปยังปอด เพื่อไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ยึดเหนี่ยวอวัยวะให้อยู่ตำแหน่งปกติ

4. 在体合肌肉、主四肢, 其华在唇ม้ามดูดซึมและส่งสารอาหารมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อและแขนขาให้เจริญแข็ง แรง รวมถึงริมฝีปากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกล้ามเนื้อเช่นเดียวกัน

5. 脾开窍于口 ปากเป็นประตูของม้าม การรับประทานอาหาร การรับรู้รสชาติของอาหาร

6. สัมพันธ์กับกระเพาะอาหาร

ถ้าม้ามมีความผิดปกติจะเกิดอาการ อาหารไม่ย่อย เบื่ออาหาร ท้องอืด ปวดท้อง ท้องเดิน ขาดอาหาร ผอม อ่อนเพลีย ริมฝีปากซีด บวมหรือท้องมาน ลิ้นเป็นฝ้าหนา ดีซ่าน ปัสสาวะเป็นเลือด ตกเลือดหรือประจำเดือนมามากเกินไป มดลูกหย่อน ทวารหนักโผล่ หรือเกิดอาการหยางพร่องคือจะมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ชอบร้อน กลัวเย็น หน้าและริมฝีปากซีด ชีพจรอ่อน

ปอด หน้าที่ของปอดมีดังนี้คือ

1. 主气,司呼吸ควบคุมลมปราณ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ควบคุมการหายใจ

2. 主宣发与肃降 ควบคุมการแผ่กระจายของลมปราณ โดยแผ่กระจายขึ้น กระจายออกข้างนอกลงล่าง ช่วยให้เลือดและลมปราณไหลเวียนพาสารอาหารและน้ำไปหล่อเลี้ยงทั่วร่างกาย และช่วยขับของเสียส่วนเกินต่างๆออกทางลมหายใจ ทางเหงื่อ และขับถ่ายของเสียออกทางทวาร

3. 通调水道ควบคุมการลำเลียงของเหลวในร่างกายให้เป้นไปอย่างสมดุลกัน 4. 在体合皮,其华在毛สัมพันธ์กับผิวหนังและขน การขับเหงื่อและการต่อต้านอิทธิพลจากภายนอก ความร้อน เย็น ชื้น ลม ต่างๆที่เป็นปัจจัยให้เกิดโรค

5. 在窍为鼻จมูกเป็นประตูของปอด เนื่องจากจมูกเป็นทางผ่าเข้าออกของลมหายใจ และรับกลิ่น

6. สัมพันธ์กับลำไส้ใหญ่ พลังปอดเคลื่อนที่ลงล่างทำหน้าที่ช่วยลำไส้ใหญ่ขับถ่ายของเสียและดูดซึมของ เหลว ถ้าลำไส้ใหญ่เสียหน้าที่ ทำให้พลังปอดถูกขัดขวาง ลงล่างไม่ได้จะเกิดอาการหอบหืด ถ้าปอดมีความผิดปกติจะเกิดอาการไอหอบ ไอมีเสมหะ ไอเป็นเลือดจากปอดร้อนหรือยินพร่อง อาการทางจมูกเป็นหวัด คัดจมูก เลือดกำเดาออก คันคอ หน้าบวม หนังตาบวม แขนขาบวม อาจเกิดจากพลังปอดถูกขัดขวาง

ไต มีหน้าที่ดังนี้

1.肾藏精,主人体的生长发育与生殖เก็บสารจำเป็นของชีวิต ทั้งด้านการกำเนิดชีวิต และการดำรงชีวิต เกี่ยวกับการเผาผลาญ การสันดาปในร่างกาย (metabolism) จะหล่อเลี้ยงและไหลเวียนไปทั่วร่างกาย ไตสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและการสืบพันธ์

2. 主水液ควบคุมการไหลเวียนและสมดุลของปริมาณน้ำในร่างกาย น้ำเสียที่ไม่มีประโยชน์หรือมีมากเกินจะถูกส่งไปที่กระเพาะปัสสาวะและขับออก ไปเป็นปัสสาวะ ทำให้ม้ามลำเลียงของเหลวได้เป็นปกติ

3. 主纳气สัมพันธ์กับการหายใจของปอด ไตเป็นผู้รับลมปราณที่เคลื่อนที่ลงมาจากปอด ทำให้หายใจเข้าออกสะดวก มีจังหวะสม่ำเสมอ

4. 肾主骨、生髓、通于脑,齿为骨之余,其华在发สารจำเป็นของไตสร้างสมองและ ไขสันหลัง เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน เลี้ยงบำรุงเส้นผมและขน ถ้าไตแข็งแรงจะทำให้พละกำลังดีและสมองเป็นปกติ

5. 开窍于耳及二阴 หูเป็นประตูของไต เกี่ยวข้องกับการได้ยิน และยังเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ และการขับถ่ายปัสสาวะกับอุจจาระ

6. สัมพันธ์กับกระเพาะปัสสาวะ

ถ้าไตผิดปกติจะมีอาการบวม คือการคั่งค้างของของเหลวในร่างกาย อุจจาระปัสสาวะจากไตหยางพร่อง ทำให้กลั้นปัสสาวะไม่ได้ ท้องร่วง ไตยินพร่อง ทำให้ปัสสาวะน้อย ท้องผูก มีความผิดปกติของการสืบพันธ์เป็นหมัน น้ำอสุจิเคลื่อน กามตายด้าน ปวดหลัง ปวดเอว เฉื่อย ซึม อ่อนเพลีย ขี้ลืม เมื่อยเอว มือเท้าอ่อนไม่มีแรง อ่อนเปลี้ย ร้อนอุ้งมืออุ้งเท้า คอแห้ง

ถุงน้ำดี (胆) 胆主决断มีหน้าที่เก็บน้ำดี ทำหน้าที่ร่วมกับตับ กำหนดการตัดสินใจ หมายถึงความสามารถในจิตสำนึกในการตัดสินปัญหา ถุงน้ำดีจัดเป็นอวัยวะพิเศษโดยไม่เชื่อมโยงกับภายนอกโดยตรง ถ้าถุงน้ำดีผิดปกติจะมีอาการดีซ่าน ผิวเหลือง ตาเหลือง มึนงง การรับรสในปากเลวลง ปวดสีข้าง อาเจียนเป็นน้ำดี โกรธง่าย หลับไม่สนิทและฝันร้าย หนาวๆร้อนๆ

ลำไส้เล็ก(小肠) 小肠受盛化物,分别清浊รับอาหารบางส่วนผ่านจากกระเพาะอาหารมา แล้วส่งไปยังม้าม และส่งส่วนที่เหลือจากการย่อยไปยังลำไส้ใหญ่หรือกระเพาะปัสสาวะเพื่อขับถ่าย ออกจากร่างกาย ถ้าลำไส้เล็กผิดปกติจะกระทบกระเทือนการลำเลียงของเหลว จะเกิดอาการเบาขัดหรือท้องเสีย ลำไส้เล็กสัมพันธ์กับหัวใจ ถ้าไฟหัวใจมากเกินไปทำให้มีเลือดออกในอุจจาระหรือปัสสาวะได้

กระเพาะอาหาร (胃) 胃主受纳, 胃主降浊, 胃气主降ทำหน้าที่รับและย่อยอาหารต่างๆ จนได้”สารจำเป็น” มีความสัมพันธ์กับม้าม ถ้ากระเพาะอาหารมีความผิดปกติจะมีอาการสะอึก หายใจเสียงดัง อาเจียน ท้องผูก

ลำไส้ใหญ่ (大肠) 大肠主传导 หน้าที่คือรับสิ่งที่ผ่านการย่อยจากลำไส้เล็ก ดูดซึมและขับถ่าย ถ้าลำไส้ใหญ่ผิดปกติจะมีอาการท้องร่วง บิด ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดหรือท้องผูก

กระเพาะปัสสาวะ(膀胱) 膀胱储存小便,排泄小便ทำหน้าที่รับและขับถ่ายปัสสาวะ โดยอาศัยไต ถ้ากระเพาะปัสสาวะถูกกระทบกระเทือนจะเกิดอาการปัสสาวะคั่ง กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ถ่ายปัสสาวะมาก เบาเป็นเลือด

ซานเจียว(三焦) 三焦是对元气和水液运行通道, 对人体某些内脏功能系统的概括 เป็นทางผ่านของของเหลว จากส่วนบนตั้งแต่ปอด หัวใจและหัว ลงมาส่วนกลางคือกระเพาะอาหารและม้าม ส่งต่อไปยังส่วนล่างคือตับ ไต และอวัยวะเพศ เพื่อขจัดของเสียออกจากร่างกาย เป็นแนวคิดหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์โรค

Click to listen highlighted text!