สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้

ประโยคสนทนาภาษาจีน

Feb 122011
 

 • 水果市场 [shuǐguǒ shìchǎng]  ตลาดผลไม้
 • 水果 [shuǐguǒ] ผลไม้
 • 瓜 [guā] แตง
 • 西瓜 [xīguā] แตงโม
 • 蛋焦 [dàn jiāo] กล้วยไข่
 • 粉焦 [fěn jiāo] กล้วยน้ำว้า
 • 香蕉 [xiāng jiāo] กล้วยหอม
 • 奇异果 [qíyìguǒ] กีวี
 • 猕猴桃 [míhóutáo]  กีวี่
 • 火龙果 [huǒ lóng guǒ] แก้วมังกร
 • 波罗蜜 [bō luó mì] ขนุน
 • 红毛丹 [hóng máo dān] เงาะ
 • 樱桃 [yīng táo] เชอร์รี่
 • 甜瓜 [tián guā] แตงไทย
 • 西瓜 [xī guā] แตงโม
 • 石榴 [shí liú] ทับทิม
 • 榴莲 [liú lián] ทุเรียน
 • 番荔枝 [fān lì zhī] น้อยหน่า
 • 番石榴 [fān shí liú] ฝรั่ง
 • 红枣 [hóng zǎo] พุทราแดง
 • 酸豆,罗望子 [suān dòu, luó wàng zi] มะขาม
 • 柠檬 [níng méng] มะนาว
 • 椰子 [yé zi] มะพร้าว
 • 青椰 [qīng yé] มะพร้าวอ่อน
 • 杨桃 [yáng táo] มะเฟือง
 • 芒果 [máng guǒ] มะม่วง
 • 木瓜 [mù guā] มะละกอ
 • 山竹 [[shān zhú] มังคุด
 • 人心果 [rén xīn guǒ] ละมุด
 • 龙眼 [lóng yǎn] ลำไย
 • 荔枝 [lì zhī] ลิ้นจี่
 • 桃子 [táo zi] ลูกท้อ
 • 柿子 [shì zi] ลูกพลับ
 • 草莓 [cǎo méi] สตรอเบอรี่
 • 橘子 [jú zi] ส้ม
 • 橙子 [chéngzi] ส้มเช้ง
 • 柚子 [yòu zi] ส้มโอ
 • 菠萝,凤梨[bō luó, fèng lí] สัปปะรด
 • 梨 [lí] สาลี่
 • 葡萄 [pú táo] องุ่น
 • 苹果 [píng guǒ] แอปเปิ้ล
 • 水果 [shuǐguǒ]  ผลไม้
 • 梨 [lí] สาลี่
 • 樱桃 [yīngtáo] เชอร์รี่

บทสนทนาเบื้องต้น

这木瓜甜吗 ? มะละกอนี้หวานไหมครับ
多少钱一斤? ครึ่งกิโลเท่าไหร่ครับ
你要多少? คุณจะเอาเท่าไหร่
我没有零钱。 ฉันไม่มีแบงก์ย่อย
给你一张 500的 。 จ่ายแบงก์ห้าร้อยให้คุณ
我找不开 。 ฉันไม่มีเงินทอน
我去换点儿零钱吧 。 ฉันไปแลกแบงก์ย่อยก่อน

เรียนสนทนาเพิ่มเติมกับ applechinese.wordpress.com

 

A: 请问,苹果怎么卖?(qǐng wèn, píng guǒ zěn me mài?)
Customer: may I ask, how much are the apples?

B: 3美元1磅。(Sān měi yuán yí bàng)
Vendor: Three dollars per pound.

A: 这些多少钱?(Zhè xiē duō shǎo qián?)
Customer: How much is it for these?

B: 一共12美元。还要别的吗?(Yí gòng shí èr měi yuán. Hái yào bié de ma?)
Vendor: Twelve dollars in total. Anything else (you want) ?

A: 不要了。给你钱。(Bú yào le. Gěi nǐ qián)
Customer: Nothing else. Here’s the money.

B: 这是15块。找你3块。(Zhè shì shí wǔ kuài. Zhǎo nǐ sān kuài.)
Vendor: This is fifteen dollars. Your change is three dollars.

A: 谢谢。(Xiè xie)
Customer: Thanks.

อ่านต่อศัพท์ภาษาจีน : ต้นไม้ [树]

Jan 312011
 

วันนี้เรามารู้จักกับศัพท์กาแฟกันนะครับ

กาแฟ [咖啡]

กาแฟ [咖啡]

 • 咖啡 [kāfēi] กาแฟ
 • 咖啡室 [kāfēishì] ร้านกาแฟ-coffee shop
 • 咖啡店 [kāfēidiàn] คาเฟ่-café; ค๊อฟฟี่ช๊อป-coffeeshop
 • 咖啡厅 [kāfēitīng] ค๊อฟฟี่ช๊อป-coffee shop
 • 咖啡馆 [kāfēiguǎn] คาเฟ่-café; ค๊อฟฟี่ช๊อป-coffeeshop
 • 速溶咖啡 [sùróng kāfēi] กาแฟสำเร็จรูป
 • 现磨咖啡 [xiàn mókāfēi] กาแฟสด
 • 三合一咖啡 [sānhéyīkāfēi] กาแฟทรีอินวัน
 • 鲜奶油 [xiān nǎiyóu] วิปปิ้งครีม
 • 奶油 [nǎiyóu] วิปปิ้งครีม
 • 奶精 [nǎijīng] ครีมเทียม
 • 糖浆 [tángjiāng] น้ำเชื่อม
 • 无咖啡因的咖啡 [wúkāfēiyīndekāfēi] กาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน-decaffeinated coffee
 • 卡布奇诺 [kǎbùqínuò] คาปูชิโน
 • 黑咖啡 [hēikāfēi] กาแฟดำ-black coffee
 • 摩卡咖啡 [mókǎkāfēi] มอคค่า-mocha coffee
 • 拿铁咖啡 [nátiěkāfēi] ลาเต้-latte (coffee); café latte
 • 浓缩咖啡 [nóngsuōkāfēi] เอสเพรสโซ-espresso; Italian style strong coffee
 • 蓝山咖啡 [lánshānkāfēi] บลูเม้าเท้นท์-Blue Mountain
 • 咖啡豆 [kāfēidòu] เมล็ดกาแฟ-coffee beans
 • 美式咖啡 [měishì kāfēi] กาแฟอเมริกาโน่-Caffe Americano,

ประโยคสนทนาทั่วไป

A: 早上好,您要点什么?
A: Zǎoshang hǎo, nín yàodiǎn shénme?
A: สวัสดีครับ(เช้า) คุณจะสั่งอะไรดีค่ะ

ฺB: 我要一杯咖啡。
B: Wǒyàoyībēi kāfēi.
B: ผมต้องการกาแฟสักแก้วครับ

A: 您要哪一种?
A: Nín yào nǎ yī zhǒng?
A: รับกาแฟอะไรดีค่ะ

ฺB:  你们都有什么?
B: Nǐmen dōu yǒu shé me?
B: ไม่ทราบว่ามีกาแฟอะไรบ้างครับ

A: 我们有浓缩咖啡 ,卡布奇诺,拿铁咖啡或美式咖啡。
A: Wǒmen yǒu nóngsuō kāfēi, kǎ bù jī nuò, ná tiě kāfēi huò měi shì kāfēi.
A: เรามีกาแฟเอสเพรสโซ่, คาปูชิโน, ลาเต้ และกาแฟอเมริกาโน่ค่ะ

B: 请给我一杯浓缩咖啡吧。
B: Qǐng gěi wǒ yībēi nóngsuō kāfēi ba.
B: ผมเอากาแฟเอสเพรสโซ่แล้วกันครับ

บทสนทนาเพิ่มเติมจาก applechinese.wordpress.com

嘿,Alicia。早上好。需要什么?
(Hēi, Alicia. Zǎo shàng hǎo. Xū yào shén me?)
Barista: Hey, Alicia. Good morning! What can I get you?

你好,Peter。我来一个大杯的黑咖啡,一个巧克力麦芬。
(Wǒ lái yí gè dà bēi de hēi kā fēi, yí gè qiǎo kè lì mài fēn.)
Alicia: Hello, Peter. I will have one large black coffee, one chocolate muffin.

这是我朋友Faye。Faye,你要什么?
(Zhè shì wǒ péng you Faye. Faye, nǐ yào shén me?)
Alicia: This is my friend Faye. Faye, what do you want?

我要一个中杯拿铁。(Wǒ yào yí gè zhōng bēi ná tiě.)
Faye: I will have a medium latte.

拿铁要热的,还是冰的?(Ná tiě yào rè de, hái shì bīng de?)
Barista: Do you want the latte hot or iced?

热的。(Rè de.)
Faye: Hot.

在这里吃,还是带走?(Zài zhè lǐ chī, hái shì dài zǒu?)
Barista: For here or to go?

带走。(Dài zǒu.)
Faye: To go.

分开付钱吗?(Fēn kāi fù qián ma?)
Barista: Will you pay separately?

一起付。一共多少钱?(Yì qǐ fù. Yí gòng duō shǎo qián?)
Alicia: We’re paying together. How much in total?

一共14块。(Yí gòng shí sì kuài.)
Barista: Fourteen dollars in total.

Click to listen highlighted text!