สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้

ประโยคสนทนาภาษาจีน

May 072013
 

 • 与人相见说 –> 您好 [nínhǎo] สวัสดี
 • 问人姓氏说 –> 贵姓 [guìxìng] แซ่/นามสกุลของคุณ
 • 问人住址说 –> 府上 [fǔshàng] ที่บ้านของคุณ
 • 仰慕已久说 –> 久仰 [jiǔyǎng] เลื่อมใสมานาน
 • 长期未见说 –> 久违 [jiǔwéi] ไม่ได้พบกันนานแล้ว
 • 求人帮忙说 –> 劳驾 [láojià] ขอโทษ/ขอรบกวนหน่อย
 • 向人询问说 –> 请问 [qǐngwèn] ขอเรียนถาม
 • 请人协助说 –> 费心 [fèixīn] ต้องรบกวนแล้ว
 • 请人解答说 –> 请教 [qǐngjiào] ขอคำชี้แนะ
 • 求人办事说 –> 拜托 [bàituō] ไหว้วาน
 • 麻烦别人说 –> 打扰 [dǎrǎo] รบกวนด้วย
 • 求人方便说 –> 借光 [jièguāng] ขอความช่วยเหลือให้ความกระจ่าง
 • 请改文章说 –> 斧正 [fǔzhèng] กรุณาช่วยแก้ไขให้ด้วย
 • 接受好意说 –> 领情 [lǐngqíng] รับน้ำใจด้วยความขอบคุณ
 • 求人指点说 –> 赐教 [cìjiào] กรุณาให้คำสั่งสอน
 • 得人帮助说 –> 谢谢 [xièxiè] ขอบคุณ
 • 祝人健康说 –> 保重 [bǎozhòng] รักษาสุขภาพด้วย
 • 向人祝贺说 –> 恭喜 [gōngxǐ] แสดงความยินดี
 • 老人年龄说 –> 高寿 [gāoshòu] ใช้สอบถามอายุของผู้อาวุโส
 • 身体不适说 –> 欠安 [qiàn’ān] สุขภาพไม่ค่อยดี
 • 看望别人说 –> 拜访 [bàifǎng] เยี่ยมเยียน
 • 请人接受说 –> 笑纳 [xiàonà] ใช้เชื้อเชิญรับของ
 • 送人照片说 –> 惠存 [huìcún] ขอมอบเป็นที่ระลึก
 • 欢迎购买说 –> 惠顾 [huìgù] ขอบคุณที่อุดหนุน
 • 希望照顾说 –> 关照 [guānzhào] ดูแลด้วย
 • 赞人见解说 –> 高见 [gāojiàn] ความเห็นอันสูงส่ง
 • 归还物品说 –> 奉还 [fènghuán] รับประกันคืนเงิน
 • 请人赴约说 –> 赏光 [shǎngguāng] ขอร้องให้ตอบรับการเชื้อเชิญ
 • 自己住家说 –> 寒舍 [hánshè] บ้านของฉัน(ด้วยความถ่อมตัว)
 • 需要考虑说 –> 斟酌 [zhēnzhuó] ขอพิจารณาดูก่อน
 • 无法满足说 –> 抱歉 [bàoqiàn] เสียใจด้วย/ขอโทษ
 • 请人谅解说 –> 包涵 [bāohan] ขออภัย
 • 言行不妥对不起慰问他人说 –> 辛苦 [xīnkǔ] ลำบากแล้ว
 • 迎接客人说 –> 欢迎 [huānyíng] ยินดีต้อนรับ
 • 宾客来到说 –> 光临 [guānglín] ยินดีต้อนรับการมาเยือน
 • 等候别人说 –> 恭候 [gōnghòu] รอคอยด้วยความเคารพ
 • 没能迎接说 –> 失迎 [shīyíng] ขออภัยที่ไม่ได้ให้การต้อนรับ
 • 客人入座说 –> 请坐 [qǐngzuò] เชิญนั่ง
 • 陪伴朋友说 –> 奉陪 [fèngpéi] อยู่เป็นเพื่อน
 • 临分别时说 –> 再见 [zàijiàn] แล้วพบกันใหม่/ลาก่อน
 • 中途先走说 –> 失陪 [shīpéi] ขอตัวก่อน
 • 请人勿送说 –> 留步 [liúbù] ไม่ต้องไปส่ง
 • 送人远行说 –> 平安 [píng’ān] เดินทางปลอดภัย
 • 初次见面说 –> 幸会 [xìnghuì] ยินดีที่ได้รู้จัก
 • 请人帮忙说 –> 烦请 [fánqǐng] รบกวนหน่อย
Apr 302013
 

ตัวอย่างการทักทายทั่วไป

 • 谢谢! [Xièxie] ขอบคุณค่ะ
 • 你好! 我叫 Mark。 你呢? [Nǐhǎo! Wǒjiào Mark. Nǐ ne] สวัสดีครับ ผมชื่อมาร์ก แล้วคุณล่ะ
 • 我叫王文欣。 你是美国人吗? [Wǒjiào Wángwénxīn. Nǐshì měiguó rén ma] ฉันชื่นหวังเหวินซิน  คุณเป็นคนอเมริกันใช่ไหมค่ะ
 • 我是加拿大人。 你是北京人吗? [Wǒshì jiānádà rén. Nǐshì běijīng rén ma]  ผมเป็นคนแคนนาดา  คุณเป็นคนปักกิ่งใช่ไหมครับ
 • 不是,我是上海人。 [Bùshì, Wǒshì shànghǎi rén] ไม่ใช่ค่ะ ฉันเป็นคนเซี่ยงไฮ้ค่ะ
 • 上海很美。 我喜欢上海。 [Shànghǎi hěnměi. Wǒxǐhuan shànghǎi] เซี่ยงไฮ้สวยมากครับ ผมชอบเซี่ยงไฮ้
 • 你的中文很好啊。 [Nǐ de zhōngwén hěn hǎo a] ภาษาจีนของคุณดีมากนะค่ะ
 • 谢谢! [Xièxie] ขอบคุณครับ

คำเรียกทั่วไป

 • 你 [nǐ] เธอ/คุณ(ใช้กับผู้ที่มีอายุเท่ากันหรือน้อยกว่า)
 • 您 [nín]  ท่าน(ใช้กับผู้ที่อาวุโสกว่า)
 • 妳 [nǐ] เธอ/คุณ(ใช้กับผู้หญิง)
 • 他 [tā] เขา
 • 你们 [nǐmen] พวกคุณ
 • 他们 [tāmen] พวกเขา
 • 家人 [ jiārén] คนที่บ้าน/คนในครอบครัว
 • 人家 [rénjiā] คนอื่น
 • 大家 [dàjiā]  ทุกคน
 • 小姐 [xiăojiě] คุณผู้หญิง –> หากทราบแซ่เวลาเรียกก็เอาแซ่ไว้หน้า เช่น  林小姐 [Lín xiǎojiě] คุณหลิน
 • 太太 [tàitài] คุณนาย –> 林太太 [Lín tàitài] คุณนายหลิน
 • 先生 [xiānshēng] คุณผู้ชาย/สามี  –> 刘先生 [Liú xiānshēng] คุณหลิว, 他先生是老师  [Tā xiānshēng shì lǎoshī] สามีของหล่อนเป็นอาจารย์
 • 小伙子 [Xiǎohuǒzi] พ่อหนุ่ม
 • 小朋友  [Xiǎopéngyǒu]   เด็กๆ
 • 小朋友们 [Xiǎopéngyǒumen] เด็กๆทั้งหลาย
 • 小弟弟  [Xiǎo dìdì]   เด็กน้อย
 • 小妹妹  [Xiǎo mèimei] สาวน้อย Continue reading »
Apr 182013
 

บทสนทนา

 • 银行在哪?/银行在哪里? [yínháng zài nǎ? /yínháng zài nǎlǐ?] ธนาคารอยู่ที่ไหนครับ
 • 在邮局左边。 [zài yóujú zuǒbiān] อยู่ทางด้านซ้ายของที่ทำการไปรษณีย์(局 กรม/กอง , 邮政局 กรมไปรษณีย์)
 • 怎么走? [zěnme zǒu?] ไปอย่างไรครับ/ไปทางไหนครับ
 • 从这往前走,到第二条街往右转就看到了。
  [cóng zhè wǎng qián zǒu, dào dì èr tiáo jiē wǎng yòu zhuǎn jiù kàn dàole]
  เดินจากที่นี่ตรงไปข้างหน้า ถึงถนนสายที่สองเลี้ยวขวาก็เห็นแล้วครับ

บทเสริม

 • 怎么回事?[zěnme huí shì?]  เรื่องอะไร/เรื่องมันเป็นอย่างไร
 • 怎么说? [zěnme shuō?] หมายความว่าอย่างไร/พูดว่าอย่างไร
 • 怎么吃? [zěnme chī?] กินอย่างไร
 • 怎么办? [zěnme bàn?] ทำอย่างไร
 • 怎么写? [zěnme xiě?] เขียนอย่างไร
 • 左 [zuǒ] ซ้าย ; 左手 [zuǒshǒu] มือซ้าย
 • 右 [yòu] ขวา ; 右手 [yòushǒu] มือขวา
 • 左撇子 [zuópiězi] คนที่ถนัดมือซ้าย/ถนัดซ้าย –> 我是左撇子。 [wǒ shì zuǒpiēzi] ผมถนัดซ้าย
 • 右撇子 [yòupiězǐ] คนที่ถนัดมือขวา/ถนัดขวา
 • 左转 [zuǒ zhuǎn] เลี้ยวซ้าย ; 右转 [yòu zhuǎn] เลี้ยวขวา
 • 左方 [zuǒ fāng] ทางซ้าย ; 右方 [yòu fāng] ทางขวา
 • 左右 [zuǒyòu] ด้านซ้ายและด้านขวา/โดยประมาณ
 • 左右为难 [zuǒyòuwéinán] ลำบากใจเหลือเกิน/กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
 • 左右手 [zuǒyòushǒu] ลูกน้องหรือผู้ช่วยที่เข้มแข็ง/ลูกน้องมือซ้ายและมือขวา
 • 靠右走 [kào yòu zǒu] เดินชิดขวา
 • 边 [biān] ขอบ/ด้าน/ชาย/ริม
 • 这边 [zhèbiān] ทางนี้/ด้านนี้
 • 那边 [nàbiān] ทางนั้น/ด้านนั้น
 • 路边 [lùbiān] ริมถนน/ขอบถนน(roadside)
 • 路边摊 [lùbiāntān] หาบเร่แผงลอยที่ขายข้างถนน(roadside market)
 • 河边 [hébiān] ริมแม่น้ำ
 • 海边 [hǎibiān] ชายทะเล(seaside)
 • 天边 [tiānbiān] ขอบฟ้า(horizon)
 • 旁边 [pángbiān] ข้างๆ
 • 身边 [shēnbiān] ข้างตัว/ข้างกาย
 • 手边 [shǒubiān] ในมือ –> 我手边没有那么多钱。[wǒ shǒubiān méiyǒu nàme duō qián] ในมือผมมีเงินไม่มากขนาดนั้น Continue reading »
Apr 172013
 
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

 

Mar 152013
 

“谢”、”谢谢” 与 “感谢”

ถ้าใครได้เคยคบหาเป็นเพื่อนกับคนจีน หรือมีเพื่อนเป็นคนจีน (จริงๆ) จะรู้ หรือสังเกตว่าคนจีนไม่นิยมพูดคำว่า “ขอบคุณ”, “ขอบใจ” หรือ “谢谢” บ่อยๆ เพราะคนจีนถือว่า ถ้าเป็นเพื่อนกันแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจ หรือรักษามารยาทกันมากนัก (แต่คนจีนรุ่นใหม่กลับนิยมพูดคำว่า “谢谢” เพราะได้รับอิทธิพลตามวัฒนธรรมตะวันตกนั่นเอง)

คำว่า “ขอบใจ”, “ขอบคุณ” หรือ “ขอบพระคุณ” ฯลฯ ในภาษาจีนที่เราคุ้นเคยกันดี คือคำว่า “谢”、”谢谢” และ “感谢”
Love Chinese ตอนนี้จะมาทำความเข้าใจ (เพิ่มขึ้นนิดนึง) ในวิธีการใช้คำเหล่านี้กัน

 • “谢谢” ใช้เมื่อแสดงการขอบใจ (ขอบคุณ) ด้วย “คำพูด” หรือ “วาจา” มักใช้เป็นคำพูด หรือการพูดตามมารยาท แต่จะไม่ใช้ในการบอกเล่า (หรือบรรยาย) เพื่อแสดงการขอบใจ (ขอบคุณ) เหมือนคำว่า “谢” หรือ “感谢”
 • “谢” จะใช้ในการบอกเล่า (หรือบรรยาย) เพื่อแสดงการขอบใจ (ขอบคุณ) เป็นส่วนใหญ่
 • “感谢” นอกจากใช้แสดงการขอบใจ (ขอบคุณ) ด้วย “คำพูด” หรือ “วาจา” แล้ว (เหมือน “谢谢”) ยังใช้ในกรณีของ “การให้ของขวัญ” หรือ “พฤติกรรม การกระทำ” ต่างๆ (เช่น การให้ความช่วยเหลือ, สนับสนุน) เพื่อแสดงการขอบใจ (ขอบคุณ) ได้ด้วย นอกจากนั้น “感谢” ยังใช้ในการบอกเล่า (หรือบรรยาย) เพื่อแสดงการขอบใจ (ขอบคุณ) เช่นเดียวกับคำว่า “谢” ได้ด้วย Continue reading »
Mar 092013
 

เรามาเริ่มจำอักษรจีนร่วมกันนะครับ(มีทั้งหมด 8 ตอน) อักษรจีนบางตัวอาจใช้ได้ในหลากหลายความหมาย ในที่นี้จะให้ความหมายหรือคำแปลเพียงบางความหมายเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและนำไปต่อยอดในความหมายอื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้อักษรจีนบางตัวอาจจะเขียนซ้ำกันแต่จะมีความหมายและเสียงที่ต่างกัน ออกไป ตัวที่มีได้หลายเสียง จะใช้เครื่องหมาย * แสดงไว้หลังพินอิน ส่วนวิธีการเขียนนั้นให้ดูในหัวข้อ วิธีการเขียนอักษรจีน และ เรียนรู้วิธีเขียนอักษร ในส่วนของการออกเสียงให้เน้นพินอินเป็นหลักครับ มีตัวอย่างจากหลายเว็บด้วยกันเช่น Pinyin – Chinese Pinyin Table (horizontal) เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บ http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable/ แล้วให้กด Esc เพื่อเข้าสู่หน้าการออกเสียงนะครับ หรือ http://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php หรือ http://english.cri.cn/chinese2007/chinese/english/lesson01/pinyin.html แล้วแต่ชอบ นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก อักษรจีนใช้บ่อย 3000 คำ ด้วยครับ

 • 扎 [zā]* รัด, ผูก –> 扎发步骤 [zhāfà bùzhòu] ขั้นตอนรัดผม(步骤 [bùzhòu] ขั้นตอน)
 • 砸 [zá] ทุบ –> เช่น 司马光砸缸 [Sīmǎguāng zágāng] ซือหม่ากวงทุบโอ่ง, 砸蛋 ทุบไข่, 砸车 ทุบรถ
 • 杂 (杂) [zá] ผสมกัน –> 杂志 [zázhì] นิตยสาร, 复杂 [fùzá] สลับซับซ้อน, 杂质 [zázhì] สารเจือปน, 杂技 [zájì] กายกรรม(acrobatics) เช่น 我最喜欢看杂技。 ฉันชอบดูกายกรรมที่สุด,  杂菜 [zácài] ต้มจับฉ่าย, 杂粮面包 [záliángmiànbāo] ขนมปังธัญพืชรวม(multigrain bread),杂牌 [zápái] ของโนเนม/ของไม่มียี่ห้อ
 • 灾 (灾) [zāi] ภัยพิบัติ, เคราะห์ร้าย –> 消灾 [xiāozāi] สะเดาะเคราะห์, 灾区 [zāiqū] เขตประสบภัย, 灾害 [zāihài] ภัยพิบัติ, 灾难 [zāinàn] ความทุกข์ยาก, 水灾 [shuǐzāi] อุทกภัย, 风灾 [fēngzāi] วาตภัย, 火灾 [huǒzāi] อัคคีภัย
 • 栽 [zāi] ปลูก –> 栽培 [zāipéi] เพาะปลูก
 • 宰 [zǎi] ควบคุม –> 宰相 [zǎixiàng] อัครเสนาบดี, 宰制 [zǎizhì] ควบคุม, 宰人 [zǎirén] โกง, 主宰 [zhǔzǎi] ครอบงำ
 • 载 (载) [zǎi]* บรรทุก, บันทึก –> 载货车 [zàihuòchē] รถบรรทุก, 下载[xiàzǎi] ดาวน์โหลด เช่น 可以免费下载。[kěyǐmiǎnfèi xiàzǎi] สามารถดาวน์โหลดฟรี, 记载 [jìzǎi] บันทึก, 运载 [yùnzài] ขนส่ง
 • 仔 [zǎi]* เด็กผู้ชาย –> 牛仔裤 [niúzǎikù] กางเกงยีนส์, 牛仔 [niúzǎi] คาวบอย
 • 再 [zài] แล้วค่อย, อีก –> 再来一个 [zàiláiyígè] เอาเพิ่มอีกหนึ่ง, 再见 [zàijiàn] ค่อยพบกันใหม่/แล้วพบกันใหม่, 再好不过了 [zàihǎobúguò le] ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว, 再三 [zàisān] ครั้งแล้วครั้งเล่า, 再婚 [zàihūn] แต่งงานใหม่, 再 [zài] อีก เช่น 1. 您能不能再快一点儿 ? คุณขับรถเร็วกว่านี้อีกหน่อยได้ไหม 2.请再输一遍。 กรุณาใส่รหัสอีกครั้ง 3.请您再说一遍。 คุณกรุณาพูดอีกครั้ง
 • 在 [zài] อยู่, ขึ้นอยู่กับ –> 在乎 [zàihū] แคร์, 在世 [zàishì] ยังมีชีวิตอยู่, 正在 [zhèngzài] กำลัง, 现在 [xiànzài] ขณะนี้, 存在 [cúnzài] ดำรงอยู่, 实在 [shízai] จริงๆ ซื่อสัตย์, 在于 [zàiyú] ขึ้นอยู่กับ, 不在乎 [búzàihu] ไม่แคร์, 在于 [zàiyú] ขึ้นอยู่กับ(depend on) เช่น 生命在于追求。ชีวิตเราอยู่ที่่การแสวงหา
 • 咱 [zán] พวกเรา –> 咱们 [zánmen] พวกเรา เช่น 1. 咱们什么时候出发 ? พวกเราจะออกเดินทางเมื่อไหร่ 2.咱们去逛逛吧。 พวกเราไปเดินเล่นกันเถอะ, 咱家 [zánjiā] บ้านของเรา
 • 暂 (暂) [zàn] ชั่วคราว –> 暂时 [zànshí] ชั่วคราว, 暂停 [zàntíng] หยุดชั่วคราว, 赞同 [zàntóng] เห็นด้วย
 • 赞 (赞) [zàn] ชื่นชม –> 赞美 [zànměi] สรรเสริญ,赞成 [zànchéng] เห็นด้วย, 赞助 [zànzhù] ช่วยเหลือ, 赞助商 [zànzhùshāng] ผู้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ(sponsor), 赞助费 [zànzhùfèi] เงินสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ赞助预算 zànzhùyùsuàn จ้านจู้อวี้ซ่วน= งบสนับสนุนจากสปอนเซอร์
 • 赃 (赃) [zāng] ของโจร, สินบน –> 贪赃 [tānzāng] รับสินบน, 赃车 [zāngchē] รถที่ขโมยมา
 • 脏(脏) [zāng] สกปรก –> 肮脏 [āngzāng] สกปรก
 • 脏(脏) [zàng]* อวัยวะภายใน –> 心脏病 [xīnzàngbìng] โรคหัวใจ, 心脏 [xīnzàng] หัวใจ
 • 葬 (塟) [zàng] ฝังศพ –> 葬礼 [zànglǐ] พิธีฝังศพ, 葬式 [zàngshì] พิธีศพ, 葬埋 [zàngmái] ฝังศพ, 葬身 [zàngshēn] ฝังศพ, 陪葬 [péizàng] สิ่งของที่ฝังพร้อมคนตาย, 火葬 [huǒzàng] การเผาศพ
 • 遭 [zāo] ประสบ(meet with) –> 遭遇 [zāoyù] ประสบ, 遭到 [zāodào] ประสบทุกข์, 遭受 [zāoshòu] ประสบทุกข์, 免遭 [miǎnzāo] หลีกเลี่ยงทุกข์, 他打手机遭雷劈身亡 เขาโทรศัพท์เคราห์ร้ายถูกฟ้าผ่าตาย
 • 糟 (蹧) [zāo] แย่, กาก –> 糟糕 [zāogāo] แย่, 糟糠 [zāokāng] กากเหล้า/รำข้าว, 酒糟 [jiǔzāo] กากเหล้า, 乱七八糟   [luànqībāzāo] สับสนวุ่นวาย
 • 凿 (凿) [záo] สิ่ว(chisel) –> 木工凿 [mùgōngzáo] สิ่วงานไม้, 电凿 [diànzáo] สิ่วไฟฟ้า/เครื่องเจาะไฟฟ้า
 • 早 [zǎo] เช้า,ก่อนเวลา –> 早上 [zǎoshang] ตอนเช้า เช่น 1.早上的空气真好。 อากาศตอนเช้าดีจริงๆ 2.早上8点开门。 เปิดทำการ 8 โมงเช้า, 早晨 [zǎochen] เช้ามืด (ตี4-5) , 早已 [zǎoyǐ] นานมาแล้ว, 早日 [zǎorì] เร็ววัน, 早 [zǎo] เช้า, ก่อนเวลา เช่น 1.时间不早了。[shíjiānbùzǎole] เวลาสายมากแล้ว  2.我们得早点儿去。[wǒmen děi zǎodiǎnrqù] พวกเราควรไปก่อนเวลาหน่อย 3.还早呢。[háizǎone] ยังเช้าอยู่เลย, 过早 [guòzǎo] อาหารเช้า/ก่อนวัยอันควร/ชิงสุกก่อนห่าม, 早餐 [zǎocān] อาหารเช้า เช่น 包括早餐吗?[bāokuòzǎo cānma] รวมอาหารเช้าไหม
 • 枣 (枣) [zǎo] พุทรา –> 枣椰树 [zǎoyēshù] ต้นอินทผาลัม
 • 蚤 [zǎo] ตัวหมัด(flea) –> 跳蚤 [tiàozǎo] หมัด
 • 澡 [zǎo] อาบน้ำ –> 洗澡 [xízǎo] อาบน้ำ เช่น 我要洗个澡。 ฉันต้องการอาบน้ำ, 澡盆 [zǎopén] อ่างอาบน้ำ
 • 藻 [zǎo] สาหร่าย –> 水藻 [shuǐzǎo] สาหร่าย, 海藻 สาหร่ายทะเล
 • 皂 [zào] สบู่ –> 肥皂 [féizào] สบู่, 香皂 [xiāngzào] สบู่
 • 噪 (譟) [zào] เสียงรบกวน –> 噪音 [zàoyīn] เสียงดังรบกวน, 降噪 [jiàngzào] ลดเสียงรบกวน
 • 燥 [zào] แห้ง –> 干燥 [gānzào] แห้ง, 干燥肌肤 [gānzàojīfū] ผิวแห้ง
 • 灶 (灶) [zào] เตา –> 煤气灶 [méiqìzào] เตาแก๊ส
 • 造 [zào] สร้าง –> 建造 [jiànzào] ก่อสร้าง, 制造 [zhìzào] ผลิต, 人造皮 [rénzàopí] หนังเทียม, 造成[zàochéng]  ทำให้เกิด/เป็นเหตุให้ ,  造成不便 [zàochéng bùbiàn] ทำให้เกิดความไม่สะดวก , 造成差异 [zàochéng chāyì] ทำให้เกิดความแตกต่าง
 • 泽 [zé] สระน้ำ –> 沼泽 [zhǎozé] แอ่งน้ำ, หนองน้ำ, บึง
 • 则 (则) [zé] มาตรฐาน,กลับจะ(ขัดแย้งกับประโยคหน้า) –> 规则 [guīzé] กฎระเบียบ, 武则天 [Wǔzétiān] บูเช็คเทียน
 • 责 (责) [zé] ความรับผิดชอบ –> 责任 [zérèn] รับผิดชอบ, 责任心 [zérènxīn] มีความรับผิดชอบ, 责备 [zébèi] ตำหนิ( blame) เช่น 应该经常责备自己 ควรจะตำหนิตัวเองบ่อยๆ
 • 择 (择) [zé] เลือก –> 选择 [xuǎnzé] เลือก
 • 泽 (泽) [zé] สระน้ำ, บุญกุศล –> 毛泽东 [Máo Zédōng ]  เหมาเจ๋อตง, 沼泽 [zhǎozé] หนองน้ำ/บึง
 • 贼 (贼) [zéi] ขโมย,โจร –> 擒贼擒王 [qínzéi qínwáng] จับโจรให้จับหัวหน้า, 作贼心虚 ]zuòzéi xīnxū] โจรสันหลังหวะ
 • 怎 [zěn] อย่างไร, ทำไม –> 怎么 [zěnme] อย่างไร เช่น 1.那怎么办呢? ทำอย่างไรดีล่ะ 2.您看怎么样? คุณว่าเป็นอย่างไรบ้าง,  怎么回事儿 [zěnmehuíshìr] ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะ/เกิดอะไรขึ้น เช่น 这到底怎么回事? เกิดอะไรขึ้นกันแน่/ที่แท้เกิดอะไรขึ้น  , 怎样 [zěnyàng] อย่างไร, 怎么样 [zěnmeyàng] เป็นอย่างไร, 不怎么样 [bùzěnmeyàng] ไม่ค่อยเท่าไหร่/ไม่ดีมาก/งั้นๆ , 怎么办 [zěnmebàn] ทำอย่างไร, 怎么了 [zěnmele] เป็นอะไรไป, 怎么还不… [zěnmeháibù] ทำไมยังไม่… , 怎么还不回来 [zěnmeháibùhuílái]] ทำไมยังไม่กลับมา
 • 增 [zēng] เพิ่ม –> 增值税 [zēngzhíshuì] ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT, 增长 [zēngzhǎng] เพิ่มขึ้น
 • 赠 (赠) [zèng] อภินันทนาการ –> 捐赠 [juānzèng] บริจาค
 • 憎 [zēng] เกลียดชัง –> 憎恨 [zēnghèn] เกลียด(detest)
 • 渣 [zhā] กาก
 • 扎 (紥) [zhā]* แทง –> 扎针 [zhāzhēn]  การฝังเข็ม
 • 轧 (轧) [zhá] ม้วน, กลิ้ง –> 轧钢 [zhágāng] รีดเหล็ก
 • 炸 [zhá] ทอด –> 炸薯条 [zhàshǔtiáo] เฟรนฟรายส์, 炸猪皮 [zházhūpí] แคบหมู เช่น 泰式炸猪皮,你喜欢吃吗?
 • 铡 (铡) [zhá] ตัด –> 铡刀 [zhádāo] มีดตัด
 • 闸 (闸) [zhá] เบรก,ประตูน้ำ –> 车闸 [chēzhá] เบรก(รถ), 闸门 [zhámén] ประตู/ประตูน้ำ, 卷闸门 [juǎnzhámén] ประตูม้วน
 • 眨 [zhǎ] กระพริบตา –> 眨眼 [zhǎyǎn] กระพริบตา
 • 炸 [zhà]* ระเบิด –> 爆炸 [bàozhà] ระเบิด(explode), 炸弹 [zhàdàn] ลูกระบิด
 • 诈 (诈) [zhà] ฉ้อโกง –> 诈骗 [zhàpiàn] ฉ้อโกง
 • 栅 (栅)* [zhà] ลูกกรง –> 栅栏 [zhàlan] รั้ว
 • 榨 (搾) [zhà] คั้นน้ำ –> 榨汁机 [zhàzhījī] เครื่องปั่นน้ำ, 鲜榨果汁 [xiānzhà guǒzhī] น้ำผลไม้คั้นสด, 甘蔗榨汁 [gānzhezhà zhī] น้ำอ้อยคั้น, 水果沙冰 [shuǐguǒshābīng] น้ำผลไม้ปั่น
 • 蚱 [zhà] –>  蚱蜢 [zhàměng] ตั๊กแตน(grasshopper)
 • 斋 (斋) [zhāi] เจ –> 斋堂 [ zhāitáng] โรงเจ
 • 摘 [zhāi] เด็ด –> 摘星星 เด็ดดวงดาว, 摘花 เด็ดดอกไม้, 摘借 [zhāijiè] หยิบยืม
 • 宅 [zhái] บ้านพัก –> 住宅 [zhùzhái] บ้านพัก
 • 窄 [zhǎi] แคบ –> 宽窄 [kuānzhǎi] ความกว้าง
 • 寨 (砦) [zhài] –> 柬埔寨 [jiǎnpǔzhài] กัมพูชา(Cambodia), 千户苗寨 [ qiānhù miáozhài] หมู่บ้านชนเผ่าแม้วพันครอบครัว
 • 债 (债) [zhài] หนี้สิน(debt) –> 债务 [zhàiwù] หนี้สิน, 负债 [fùzhài] หนี้สิน, 资产负债表 [zīchǎnfùzhàibiǎo] งบดุล
 • 占 [zhān]* เสี่ยงทาย –> 占卜 [zhānpǔ] เสี่ยงทาย, 占梦 [zhānmèng] แก้ฝัน
 • 沾 (霑) [zhān] –> 沾染 [zhānrǎn] ปนเปื้อน
 • 粘 [zhān] เหนียวติด(เกาะติด) –> 粘贴  [zhāntiē] ติด/ปิด, 他天天粘着我 เขาวันๆเกาะติดฉันหนึบ
 • 瞻 [zhān] แหวนหน้ามอง,มองไปข้างหน้า(往上或往前看) –> 瞻望 [zhānwàng] ทอดสายตามอง/มองไปข้างหน้า, 瞻仰 [zhānyǎng] มองดูด้วยความเคารพ
 • 斩 (斩) [zhǎn] ตัด, สังหาร –> 斩首 [zhǎnshǒu] ตัดศีรษะ, 处斩 [chùzhǎn] ตัดศีรษะ(斩首处死), 斩草除根 [zhǎncǎochúgēn] ตัดหญ้าถอนโคน
 • 展 [zhǎn] งานนิทรรศการ –> 展览 [zhǎnlǎn] งานแสดงนิทรรศการ เช่น 最近还有什么新展览吗 ? ช่วงนี้ยังมีงานแสดงนิทรรศการอะไรใหม่ๆบ้างไหม, 参观展览 [cānguānzhǎnlǎn] ไปดูงานแฟร์, 展会 [zhǎnhuì] งานนิทรรศการ, 展厅 [zhǎn tīng] ห้องแสดงนิทรรศการ
 • 占 (占) [zhàn]* ครอบครอง –> 占座 [zhànzuò] จองที่นั่ง, 占有 [zhànyǒu] ครอบครอง, 占线 [zhànxiàn] สายไม่ว่าง(โทรศัพท์)
 • 站 [zhàn] ยืน,สถานี –> 下一站是暹罗广场。 ป้ายหน้าคือสยามสแควร์, 站桩 [zhàn zhuāng] ท่ายืนควบม้า, 车站 [chēzhàn] ป้ายรถเมย์, 地铁站 [dìtiězhàn] สถานีรถไฟใต้ดิน(subway station), 站票 [zhànpiào] ตั๋วยืน, 网站 [wǎngzhàn] เว็บไซต์(website), 航天站 [hángtiānzhàn] สถานีอวกาศ, 发电站 [fādiànzhàn] โรงไฟฟ้า, 水电站 [shuǐdiànzhàn] สถานี่ไฟฟ้าพลังน้ำ, 核电 [hédiàn] ไฟฟ้านิวเคลียร์, 核电厂 [hédiànchǎng] โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, 核电站 [hédiànzhàn] โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, 站台 [zhàntái] ชานชาลา, 站岗 [zhàngǎng] ยืนยาม
 • 栈 (栈) [zhàn] พาเลท(pallet) –> 栈板 [zhànbǎn] พาเลท
 • 战 (战) [zhàn] สงคราม –> 战士 [zhànshì] ทหาร(soldier), 战犯 [zhànfàn] อาชญากรสงคราม, 战争片 [zhànzhēngpiān] หนังสงคราม, 作战 [zuòzhàn] ทำสงคราม, 抗战 [kàngzhàn] สงครามต่อต้านการรุกราน
 • 湛 [zhàn] ใส –> 湛蓝 [zhànlán] สีฟ้าคราม
 • 蟑 [zhāng] –> 蟑螂 [zhāngláng] แมลงสาป(cockroach)
 • 张 [zhāng] เปิด,ขยาย, แซ่จาง(แซ่เตีย) –> 张三丰 [ zhāngsānfēng] จางซานฟง/เตียซำฮง(ผู้คิดค้นมวยไท้เก๊ก), 紧张 [jǐnzhāng] ตื่นเต้น, 别紧张 [biéjǐnzhāng] ไม่ต้องตื่นเต้น, 张口 [zhāngkǒu] อ้าปาก, 张嘴 [zhāngzuǐ] อ้าปาก เช่น 张开嘴 อ้าปาก, 张开 [zhāngkāi] กางออก เช่น 张开翅膀 [zhāngkāi chìbǎng] กางปีกออก , 张大 [zhāngdà] ขยายใหญ่, 张贴 [zhāngtiē] ติด(ประกาศ) เช่น 张贴布告 ติดประกาศ
 • 章 [zhāng] บท,ตอน –> 文章 [wénzhāng] บทความ, 印章 [yìnzhāng] ตราประทับ
 • 彰 [zhāng] เด่นชัด –> 表彰 [biǎozhāng] สรรเสริญ, ชมเชย, 彰显 [zhāngxiǎn] ชัดเจน, แจ่มแจ้ง
 • 长 (长) [zhǎng] เติมโต –> 长得 [zhǎngde] รูปร่างหน้าตา(สวย,ขี้เหร่,สูง,เตี้ย ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์) เช่น 1. 她长得怎么样? เธอหน้าตาเป็นอย่างไร 2. 她长得丑。 เธอหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่  3.他长得帅 เขาหน้าตาหล่อเหลา 4.长得矮 รูปร่างเตี้ย 5.长得很奇怪 รูปร่างประหลาด
 • 涨 (涨) [zhǎng] ขึ้น –> 潮涨潮落 [cháozhǎngcháoluò] มีขึ้นมีลง/น้ำขึ้นน้ำลง
 • 掌 [zhǎng] ฝ่ามือ –> 掌握 [zhǎngwò] ยึดกุม, 掌声 [zhǎngshēng] เสียงปรบมือ
 • 帐 (帐) [zhàng] ม่าน, บัญชี –> 帐篷 [zhàngpéng] เต็นท์, 搭帐篷 [dāzhàngpéng] กางเต็นท์, 帐幕 [zhàngmù] เต็นท์, 结帐 [jiézhàng] คิดเงิน เช่น  服务员,请结帐。 พนักงาน คิดเงินด้วยครับ, 账号 [zhànghào] หมายเลขบัญชี(account number)
 • 账 (账) [zhàng] บัญชี –> 账户 [zhànghù] บัญชี, 结账 [jiézhàng] คิดเงิน
 • 丈 [zhàng] –> 丈夫 [zhàngfu] สามี(先生), 丈母娘 [zhàngmuniáng] แม่ยาย(丈母), 老丈人 [lǎozhàngrén] พ่อตา
 • 胀 (胀) [zhàng] ขยายตัว –> 膨胀 [péngzhàng] ขยายตัว, 胀气 [zhàng qì] ท้องอืด, 膨胀螺栓(胀栓) [péngzhàng luóshuān] พุก
 • 障 [zhàng] ขัดขวาง,กีดขวาง –> 故障 [gùzhàng] ความขัดข้องใจ, 障碍 [zhàng’ài] อุปสรรค, 保障 [bǎozhàng] ปกป้องคุ้มครอง

Continue reading »

Feb 262013
 

เรียนภาษาจีนกับ seemile.com

 

ตัวอย่างประโยคสนทนาเบื้องต้น

 • 出租车 [chūzūchē] รถแท๊กซี่ –> 打出租车 [dǎchūzūchē] ขึ้นรถแท๊กซี่
 • 去哪里? [qù nǎlǐ] ไปที่ไหน
 • 去哪儿? [qùnǎ’er] ไปที่ไหน
 • 请到天安门。[qǐngdào tiān’ānmén] ไปเทียนอันเหมินครับ
 • 请把我送到… [qǐngbǎwǒ sòngdào] ช่วยส่งฉันไปที่…
 • 能送我去…..吗?[néngsòng wǒqù….. ma]  ส่งผมไปที่…ได้ไหมครับ
 • 请送我去北京机场。[qǐngsòngwǒqù běijīngjīchǎng] ช่วยส่งฉันไปสนามบินปักกิ่งด้วยครับ
 • 我想去这里…(สถานที่ปลายทาง)…。 [wǒxiǎngqù zhèlǐ] ฉันอยากไปที่นี่…(ที่อยู่หรือแผนที่)…
 • 到天安门,好吗?[dàotiān’ānmén, hǎoma] ไปเทียนอันเหมินครับ, ช่วยพาไปที
 • 好吧,什么时候到? [hǎoba, shénmeshíhoudào?] อืม, จะถึงเมื่อไหร่ครับ
 • 这儿离..(สถานที่ปลายทาง)..有多远? [zhè’erlí…… yǒuduōyuǎn] ที่นี่อยู่ห่างจาก…ไกลแค่ไหนครับ
 • 我的时间很紧,您能再开快一点儿吗? [wǒdeshíjiānhěnjǐn, nínnéngzàikāikuàiyīdiǎner ma] ผมมีเวลาน้อย คุณขับเร็วกว่านี้อีกหน่อยนะครับ
 • 您能开快点儿吗?我赶时间。[nínnéngkāikuàidiǎn’er ma? wǒgǎnshíjiān] คุณช่วยขับเร็วอีกหน่อยได้ไหม ผมกำลังรีบครับ
 • 请开得慢一点。[qǐngkāidémànyīdiǎn] กรุณาขับช้าลงหน่อยครับ
 • 到了, 停车。 [dàole, tíngchē] ถึงแล้ว จอดรถด้วยครับ
 • 让我下车吧。[ràngwǒxiàchēba] ให้ผมลงรถด้วยครับ
 • 到了,就在这下车就好了。 [dàole, jiùzàizhèxiàchē jiùhǎole] ถึงแล้ว ลงลงที่นี้ก็ได้แล้วครับ
 • 你为什么不让我下车? [nǐwèishéme bùràngwǒxiàchē] ทำไมคุณไม่ให้ฉันลงรถ
 • 开票,好吗? [kāipiào, hǎoma] ขอใบเสร็จด้วยครับ
Feb 062013
 

把字句

เรียนการใช้ประโยคที่มี “把” ( “把”字句语法教学) กับ  confuciousinstitute

ตัวอย่างเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก : “http://huayublog.knsh.com.tw

Sep 222012
 

ตัวอย่างประโยคสนทนา

 • 你会说汉语吗? พูดภาษาจีนได้ไหม –>  一点点 ได้นิดหน่อยครับ
 • 我的汉语不太好。ภาษาจีนของผมยังไม่ค่อยดี
 • 我学过一点儿。 ผมเคยเรียนมาบ้าง
 • 你以前学过汉语吗? คุณเคยเรียนภาษาจีนมาก่อนหรือเปล่าครับ
 • 他是我的汉语老师。 เขาเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนของผม
 • 这个用汉语怎么说? อันนี้ภาษาจีนเรียกว่าอะไรครับ
 • … 是什么意思? …หมายถึงว่าอะไร
 • 举例说明 “的、地、得”在用法上有什么区别?ยกตัวอย่างอธิบายหน่อยครับว่า “的、地、得” มีวิธีการใช้แตกต่างกันอย่างไร
 • 我不明白这个单词。  ผมไม่เข้าใจคำนี้
 • 我不明白。 ฉันไม่เข้าใจ
 • 你明白吗?  คุณเข้าใจไหม
 • 我听不懂。ผมฟังไม่รู้เรื่อง
 • 怎么拼写? สะกดอย่างไรครับ
 • 你能把它写下来吗? คุณเขียนให้ดูได้ไหมครับ
 • 你能大点声说吗? คุณพูดดังๆหน่อยได้ไหมครับ
 • 请再说一遍。 รบกวนช่วยพูดอีกครั้งครับ
 • 现在学什么专业比较好啊?ตอนนี้เรียนสาขาวิชาอะไรถึงจะดีกว่าอ่ะครับ
 • 你学习什么专业? คุณเรียนสาขาวิชาอะไรครับ
 • 你在什么系学习? คุณเรียนอยู่ที่คณะอะไรครับ –> 工程系。
 • 我对建筑工程专业很感兴趣。ผมสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างมาก
 • 你在哪个学校学习? คุณเรียนอยู่ที่โรงเรียนไหนครับ
 • 你在哪儿上学? คุณไปเรียนที่ไหนครับ (上学 ไปเรียน)
 • 我在北京语言大学学习。 ผมเรียนที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
 • 我的专业是安全工程。 สาขาวิชาที่ผมเรียนคือวิศวกรรมความปลอดภัย
 • 这个学期,我上了六门课。  ภาคการศึกษานี้ ผมเรียน 6 วิชา
 • 这个学期开几门课? ภาคการศึกษานี้เปิดกี่วิชาครับ
 • 我是一名学习工程专业的大四学生。 ผมเป็นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมชั้นปีที่4
 • 台湾留学报名中心 ศูนย์สมัครศึกษาต่อไต้หวัน
 • 出国留学去哪里便宜。  ไปเรียนต่อต่างประเทศที่ไหนถูก
 • 我想学法律,哪个大学好一些?ผมอยากจะศึกษากฎหมาย  ที่มหาวิทยาลัยไหนจะดีหน่อย
 • 我想学法律,哪个大学比较有名? ผมอยากจะศึกษากฎหมาย  ที่มหาวิทยาลัยไหนจะมีชื่อเสียงกว่าใคร
 • 一个学期的学费是多少?ค่าเล่าเรียนเทอมละเท่าไรครับ
 • 什么时候开学?เปิดเทอมเมื่อไรครับ

คำศัพท์เสริม

 • 学院 [xuéyuàn] สถาบัน
 • 部分 [bùfen]  ส่วน, ส่วนหนึ่ง (part)
 • 报名 [bàomíng] สมัคร, ลงทะเบียน
 • 留学 [liúxué]  เรียนต่อ (to study abroad)
 • 学习 [xuéxí] เรียน (study)
 • 学术 [xuéshù] การศึกษา, วิชาการ
 • 平均分 [píngjūnfēn] เกรดเฉลี่ย,จีพีเอ, GPA-grade-point average (是考生当年进入高校所平均水平的体现)
  • 平均分不低于2 学分。เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2 (GPA 满分是4分,即A=4,B=3,C=2, D=1)
 • 学业平均成绩  [xuéyè píngjūn chéngjī] เกรดเฉลี่ย (GPA-grade-point average)
 • 不低于 [bùdīyú] ไม่ต่ำกว่า (not lower than)
 • 专科 [zhuānkē] วิชาชีพ (specialized subject)
 • 系 [xì] คณะ
 • 专业 [zhuānyè] สาขาวิชา, ภาควิชา (special field of study)
 • 专科学校 [zhuānkē xuéxiào] วิทยาลัยวิชาชีพ
 • 门 [mén] ลักษณะนามของรายวิชา, ประตู
 • 课 [kè] วิชา
 • 讲课 [jiǎngkè]  สอน, บรรยายวิชา
 • 讲座 [jiǎngzuò] บรรยายวิชา (course of lectures)
 • 讲解 [jiǎngjiě] อธิบาย(explain)
 • 解释(解释) [jiěshì] อธิบาย
 • 理解 [lǐjiě] เข้าใจ (understand)
 • 学期 [xuéqī] ภาคการศึกษา, เทอม (term, semester)
 • 必修课 [bìxiūkè] วิชาบังคับ (compulsory course)
 • 选修课 [xuǎnxiūkè] วิชาเลือก
 • 考试 [kǎoshì] สอบ –> 下个月就要考试了。 เดือนหน้าก็จะต้องสอบแล้ว
 • 笔试 [bǐshì]  สอบข้อเขียน (written examination)
 • 口试 [kǒushì] lอบปากเปล่า (oral examination)
 • 成绩 [chéngjì] ผมการสอบ
 • 分 [fēn] คะแนน
 • 及格 [jígé] สอบผ่าน
 • 不及格 [bùjígé] สอบไม่ผ่าน, สอบตก
 • 毕业论文 [bìyèlùnwén] วิทยานิพนธ์ (thesis)
 • 学位 [xuéwèi] ระดับการศึกษา(degree)
 • 研究生 [yánjiūshēng] นักศึกษาวิจัย หรือนักศึกษาที่เรียนต่ิอในระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอก
  • 硕士研究生 นักศึกษาปริญญาโท
  • 博士研究生  นักศึกษาปริญญาเอก
 • 考研 [kǎoyán] –> 考研究生
 •  初中 [chūzhōng] ม.ต้น
 • 高中以下 [gāozhōng yǐxià] ต่ำกว่า ม.ปลาย
 • 高中   [gāozhōng] ม.ปลาย –> 我明年高中毕业。 ปีหน้าผมเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • 大专  [dàzhuān]  อนุปริญญา
 • 本科 běnkē] ปริญญาตรี (undergraduate course-หลักสูตรระดับปริญญาตรี)
 • 学士 [xuéshì] ปริญญาตรี (bachelor) –> 学士学位 ระดับปริญญาตรี
 • 硕士 [shuòshì]  ปริญญาโท(master’s degree)  –> 硕士学位   ระดับปริญาโท
 • 博士 [bóshì] ปริญญาเอก(doctor) –> 博士学位  ระดับปริญญาเอก
 • 录取 [lùqǔ] การรับเข้า (admit)
  • 我正在等那所大学的录取通知书。ผมกำลังรอหนังสือแจ้งรับเข้าของมหาวิทยาลัย
  • 大学录取分数线  คะแนนสอบแอดมิชชั่นมหาวิทยาลัย
 • 分数线 [fēnshùxiàn] เส้นตัดคะแนนต่ำสุด (minimum passing score)
 • 托福 [tuōfú] โทเฟิล, TOEFL(Test of English as a Foreign Language)

——————————————————————-

 • 地理学 [dìlǐxué] ภูมิศาสตร์
 • 法学 [fǎxué] นิติศาสตร์
 • 工程学 [gōngchéngxué] วิศวกรรมศาสตร์
 • 工商管理学士 [gōngshāng guǎnlǐxuéshì] บริหารธุรกิจบัณฑิต
 • 化学 [huàxué] เคมี
 • 建筑学士 [Jiànzhú xuéshì] สถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต
 • 教育学 [jiàoyùxué] ศึกษาศาสตร์, คุรุศาสตร์
 • 教育学士 [jiàoyù xuéshì]  คุรุศาสตรบัณฑิต
 • 经济学 [jīngjìxué] เศรษฐศาสตร์
 •  经济学学士 [jīngjìxué xuéshì] ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์
 • 科目 [kēmù] วิชา (subject)
 • 科学 [kēxué] วิทยาศาสตร์
 • 历史 [lìshǐ] ประวัติศาสตร์
 • 泰文 [tàiwén] ภาษาไทย
 • 数学 [shùxué] คณิตศาสตร์
 • 生物学 [shēngwùxué] ชีววิทยา
 • 文学 [wénxué] อักษรศาสตร์
 • 文学士 [wénxuéshì] อักษรศาสตรบัณฑิต
 • 物理学 [wùlǐxué] ฟิสิกส์
 • 英文 [yīngwén] ภาษาอังกฤษ
 • 营养 [yíngyáng] โภชนาการ
 • 药学 [yàoxué] เภสัชศาสตร์
 • 医学 [yīxué] แทพย์ศาสตร์
 • 语言学 [yǔyánxué] ภาษาศาสตร์
 • 中文 [zhōngwén] ภาษาจีน
 • 哲学 [zhéxué] ปรัชญา
 • 政治学 [zhèngzhìxué] รัฐศาสตร์
Click to listen highlighted text!