สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้

เรียนภาษาจีนกับ กลุ่มภาษาจีนสำหรับผู้มีใจรัก

Sep 212014
 

หลากหลายความหมายของคำว่า 天 เทียน,tiān ค่ะ

1) ฟ้า, ท้องฟ้า เช่น

 • 天空 tiānkōng ท้องฟ้า
 • 蓝天 lántiān ท้องฟ้าสีคราม
 • 天边 tiānbiān ขอบฟ้า
 • 天地 tiāndì ฟ้าดิน
 • 天命 tiānmìng ฟ้าลิขิต

2) วัน เช่น

 • 今天 jīntiān วันนี้
 • 明天 míngtiān พรุ่งนี้
 • 每天 měitiān ทุกวัน
 • 天天 tiāntiān ทุกวัน
 • 三天二夜 sāntiānèryè สามวันสองคืน
 • 天长日久 tiānchángrìjiǔ วันเวลายาวนาน

3) ฤดูกาล เช่น

 • 春天 chūntiān ฤดูใบไม้ผลิ
 • 秋天 qiūtiān ฤดูใบไม้ร่วง
 • 冬天 dōngtiān ฤดูหนาว
 • 夏天 xiàtiān ฤดูร้อน

4) อากาศ เช่น

 • 天气 tiānqì ดินฟ้าอากาศ
 • 晴天 qíngtiān อากาศปลอดโปร่ง
 • 阴天 yīntiān อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน
 • 热天 rètiān อากาศร้อน วันที่อากาศร้อน

5) สวรรค์ เช่น

 • 天堂 tiāntáng สวรรค์
 • 上天 shàngtiān ขึ้นสวรรค์
 • 天使 tiānshǐ ทูตสววรค์
 • 天意 tiānyì มติสวรรค์
 • 归天 guītiān กลับสวรรค์,ขึ้นสวรรค์ (ตาย)
 • 天坛 tiāntán หอเทียนถาน (หอบวงสรวงสวรรค์หรือฟ้า,แท่นบูชาสวรรค์หรือฟ้า) (天 ฟ้า,สวรรค์ ,坛 แท่นบูชา)

6) เพดาน ,หน้าต่างบนหลังคา (สิ่งที่อยู่บนยอด/สูงสุดของบ้าน) เช่น

 • 天花板 tiānhuābǎn เพดาน
 • 天棚 tiānpéng เพดาน
 • 天窗 tiānchuāng หน้าต่างบนหลังคา

7) ธรรมชาติ เช่น

 • 天然 tiānrán ธรรมชาติ
 • 天然气 tiānránqì แก๊สธรรมชาติ
 • 天生 tiānshēng เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
 • 天灾 tiānzāi ภัยธรรมชาติ
 • 天性 tiānxìng สัญชาตญาณ(ส่วนใหญ่จะมีตามธรรมชาติ)

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Jan 222014
 

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ
วันนี้จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับคำว่า “ตกรถ,ตกเรือ,ตกเครื่องบิน” ในภาษาจีนค่ะ

误车 [wùchē] ตกรถ

 • 我看错了时间,所以误了最后一班车。
  ฉันดูเวลาผิด จึงทำให้พลาดรถเที่ยวสุดท้าย
 • 要是我们按时到, 就不会误车了。
  ถ้าหากพวกเรามาถึงตามกำหนดเวลา ก็จะไม่ตกรถแล้ว

误船 [wùchuán] ตกเรือ

 • 我们差一点就误了船。
  พวกเราเกือบจะตกเรือแล้ว

误机,误飞机 [wùjī , wùfēijī] ตกเครื่องบิน

 • 只晚了五分钟而已,没想到就误了一趟飞机。
  ช้าไปแค่ห้านาทีเอง คิดไม่ถึงว่าตกเครื่องบินเสียแล้ว
 • 如果你不想误飞机,那就快点。
  ถ้าหากคุณไม่อยากตกเครื่องบิน งั้นก็รีบหน่อย!
 • 这个星期你误了3次飞机 ,你老是迟到。
  สัปดาห์นี้คุณตกเครื่องบินมาแล้วสามครั้ง…..คุณมาสายอยู่เรื่อยๆ

(คำว่า 老是 เเปลว่า …อยู่เรื่อย มักนิยมใช้ในกรณีที่รู้สึกน่ารำคาญ/เบื่อหน่าย/ชินชา ในที่นี้คือ 老是迟到 =มาสายอยู่เรื่อยๆ )

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Nov 302013
 

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะว่าด้วยเรื่องการสอบ

 • 考试 การสอบ
 • 试卷 กระดาษข้อสอบ
 • 答卷 กระดาษคำตอบ
 • 考题 ข้อสอบ
 • 猜考题 /考前猜题 เก็งข้อสอบ
 • 选择题 ข้อสอบปรนัย
 • 在线考试 การสอบออนไลน์
 • 笔试 สอบข้อเขียน
 • 口试 สอบปากเปล่า
 • 面试 สอบสัมภาษณ์
 • 补考 การสอบซ่อม
 • 期中考试 สอบกลางภาค
 • 期末考试 สอบปลายภาค
 • 吃鸭蛋 สอบได้ศูนย์
 • 名落孙山 สอบตก
 • 小考 สอบย่อย(quiz)
 • 监考 คุมสอบ
 • 监考人员 ผู้คุมสอบ
 • 考场 สถานที่สอบ
 • 考分 คะแนนสอบ
 • 学生考试作弊 นักเรียนทุจริตในการสอบ
 • 入学考试 สอบเข้าเรียน
 • 高考 สอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีน
 • 考试科目 วิชาที่สอบ
 • 过去问题 ข้อสอบเก่า
 • 过去考题 ข้อสอบเก่า
 • 大学研究院考试 สอบเข้าปริญญาโท สอบเข้าปริญญาเอก
 • 缺考 ขาดสอบ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Nov 252013
 

ศิลปะในแบบต่างๆค่ะ^______^

 • 哥特式艺术 gētèshìyìshù ศิลปะกอธิค
 • 表演艺术 biǎoyǎnyìshù ศิลปะการแสดง
 • 文艺复兴艺术 wényìfùxīngyìshù ศิลปะเรอเนสซองซ์
 • 巴洛克艺术 bāluòkèyìshù ศิลปะบารอก
 • 罗马式艺术 ,罗马式美术 luómǎshìyìshù ,luómǎshìměishù ศิลปะโรมาเนสก์
 • 武术 wǔshù ศิลปะการป้องกันตัว
 • 拜占庭艺术 bàizhāntíngyìshù ศิลปะไบแซนไทน์
 • 应用艺术 yìngyòngyìshù ศิลปะประยุกต์
 • 手工艺品 shǒugōngyìpǐn ศิลปหัตถกรรม

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Nov 252013
 

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ^_^ เพื่อนๆชาวไทยพุทธคงจะคุ้นเคยกับวลีนี้ดี “การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง” **ซึ่งวลี “การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง” ในภาษาจีนที่ใกล้เคียงจะพูดว่า

 • 法施胜过一切施   fǎshīshèngguòyīqièshī
 • 最上的布施是法施  zuìshàngdebùshīshìfǎshī
 • 一切布施中,法布施为最  yīqièbùshīzhōngfǎbùshīwéizuì
 • 一切布施中,法施为最 yīqièbùshīzhōngfǎshīwéizuì

ศัพท์น่ารู้เพิ่มเติมค่ะ 法施 fǎshī นั้นเราเทียบเป็นคำไทยว่า “ธรรมทาน” (法布施) 布施 bùshī คือ การทำบุญ 胜 shèng คือ ชนะ 一切 yīqiè คือ ทั้งหมด ทั้งมวล 最上 zuìshàng ดีที่สุด สูงสุด

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Nov 252013
 

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ วันนี้จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับคำว่า โรคเรื้อรัง/เฉียบพลันในภาษาจีนค่ะ

โครงสร้างง่ายๆ 急性 jíxìng +ชื่อโรค =โรค….เฉียบพลัน

 • 急性膀胱炎 jíxìngpángguāngyán กระเพาะปัสสาวะอักเสบเฉียบพลัน
 • 急性肾衰竭 jíxìngshènshuāijié ไตวายเฉียบพลัน
 • 急性阑尾炎 jíxìnglánwěiyán ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน

慢性 mànxìng +ชื่อโรค =โรค….เรื้อรัง

 • 慢性膀胱炎 mànxìngpángguāngyán กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง
 • 慢性肾衰竭 mànxìngshènshuāijié ไตวายเรื้อรัง
 • 慢性阑尾炎 mànxìnglánwěiyán ไส้ติ่งอักเสบเรื้อรัง

แถมวลีฮิตติดปากพี่น้องชาวไทย 55

 • 三十泰铢治百病 sānshítàizhūzhìbǎibìng 30บาทรักษาทุกโรค
 • 三十泰铢治百病计划 sānshítàizhūzhìbǎibìngjìhuà โครงการ30บาทรักษาทุกโรค
 • 三十泰铢治百病政策 sānshítàizhūzhìbǎibìngzhèngcè นโยบาย30บาทรักษาทุกโรค

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Oct 112013
 

การลงโทษสมัยโบราณในประเทศจีนค่ะ

 • 割耳朵 gē ěr duō ตัดหู
 • 割鼻子 gē bí zi ตัดจมูก
 • 砍手臂 kǎnshǒubì ตัดแขน
 • 黥面 qíngmiàn หรือ 黥刑 สักใบหน้า
 • 枭首 xiāoshǒu ตัดหัวเสียบประจาน
 • 剝皮刑 bāopíxíng ลงโทษด้วยการลอกผิวหนัง
 • 拶指 zǎnzhǐ ลงโทษด้วยการใช้เครื่องบีบนิ้ว
 • 五马分尸 wǔmǎfēnshī 5ม้าแยกศพ
 • 斩首 zhǎnshǒu ตัดหัวประหารชีวิต
 • 枪毙 qiāngbì ยิงเป้า
 • 绞刑 ,环首死刑 jiǎoxíng, huánshǒusǐxíng แขวนคอ
 • 电椅 diànyǐ เก้าอี้ไฟฟ้า
 • ***刽子手 guìzishǒu เพชฌฆาต

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Oct 112013
 

รังสีต่างๆในภาษาจีนค่ะ

 • 红外线 hóngwàixiàn รังสีอินฟาเรด
 • 紫外线 zǐwàixiàn รังสีอุลตร้าไวโอเล็ต
 • 折射线 zhéshèxiàn รังสีหักเห
 • 宇宙射线 yǔzhòushèxiàn รังสีคอสมิก
 • 热线 rèxiàn รังสีความร้อน
 • X射线 รังสีเอ็กซ์
 • 倍塔射线 bèitǎshèxiàn รังสีเบต้า
 • 原子射线 yuánzǐshèxiàn รังสีปรมาณู
 • 伽马射线 gāmǎshèxiàn รังสีแกมมา
 • 阿爾法射線 Ā’ěrfǎ shèxiàn รังสีอัลฟา

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Oct 112013
 

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ
วันนี้จะนำเสนอเรื่องของหวย สไตล์จีนๆค่ะ เอาใจคอหวย55

 •  彩票 หวย
 • 在线彩票 หวยออนไลน์
 • 非法彩票 หวยใต้ดิน
 • 私彩 หวยเถื่อน
 • 政府彩票 สลากกินแบ่งรัฐบาล
 • 中彩票 ถูกหวย
 • 中奖 ถูกรางวัล
 • 不中彩票 ไม่ถูกหวย
 • 政府彩票办公室 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลต่างๆแบ่งออกเป็น
 • รางวัลที่1 第一奖
 • รางวัลที่1 พิเศษ 第一奖,特别奖
 • รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ50,000 บาท 头奖上下号码各奖5万铢
 • รางวัลที่ 2 第二奖
 • รางวัลที่ 3 第三奖
 • รางวัลที่ 4 第四奖
 • รางวัลที่ 5 第五奖
 • รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 尾三字奖
 • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 尾二字奖
 • คนจนเล่นหวย, คนรวยเล่นหุ้น  穷人玩彩票,富人玩股票!!

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Oct 112013
 

ปรากฏการณ์ต่างๆของโลกที่ควรรู้ไว้ค่ะ

 • ปรากฏการณ์เอลนีโญ 圣婴现象,厄尔尼诺现象
 • ปรากฏการณ์ลานีญ่า 拉尼娜现象
 • ปรากฏการณ์เรือนกระจก 温室效应
 • ปรากฏการณ์โลกร้อน 全球变暖
 • ปรากฏการณ์ภาพลวงตา 海市蜃楼
 • พระจันทร์ทรงกลด 月晕
 • พระอาทิตย์ทรงกลด 日晕
 • ฝนกรด 酸雨
 • สุริยุปราคา 日食
 • จันทรุปราคา 月食
 • ลมสุริยะ 太阳风
 • ออโรร่า 极光
 • พระอาทิย์เที่ยงคืน 极昼
 • ฝนดาวตก 流星雨

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Click to listen highlighted text!