สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้

เรียนภาษาจีนกับ กลุ่มภาษาจีนสำหรับผู้มีใจรัก

Jun 122013
 

一天一字中文 ภาษาจีนวันละคำค่ะ^_^
วันนี้เสนอคำว่า 扒窃 (动)páqiè ล้วงกระเป๋า(ขโมย)

ล้วงกระเป๋า 扒窃

ล้วงกระเป๋า 扒窃

例句:

 • 请注意,在人群中你裤袋内的东西是很容易被人扒窃的。qǐngzhùyìzàirénqúnzhōngnǐkùdàinèidedōngxishìhěnróngyìbèirénpáqiède
  โปรดระวัง สิ่งของในกระเป๋ากางเกงของคุณท่ามกลางฝูงชน/กลุ่มคนมากมาย เพราะมันง่ายต่อการถูกคนล้วงกระเป๋า!

อีกคำที่น่าสนใจค่ะ 扒手 (名)páshǒu นักล้วง(กระเป๋า)

 • 这些人得到警告说要当心扒手。
  zhèxiēréndédàojǐnggàoshuōyàodāngxīnpáshǒu
  คนเหล่านี้ได้รับคำเตือนว่า ต้องระวังนักล้วง(กระเป๋า)
 • 谨防扒手。
  jǐnfángpáshǒu
  ระวังนักล้วง(กระเป๋า) !!

*ทั้งสองคำนี้มีอักษรข้างมือ 扌 จำไว้ว่า ใช้扌ผสมคำจะมีส่วนเกี่ยวข้อง/ความหมายเกี่ยวกับมือ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Jun 122013
 

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ
เพื่อนๆเคยเห็นอักษรจีน2ตัวนี้ไหมเอ่ย?
อักษรจีน 1) 凸 ทู,tū =นูน และ 2) 凹 เอา,āo= เว้า
(อักษรจีนเป็นอักษรภาพ ลองสังเกตดูว่าอักษรนูน凸มีส่วนนูนขึ้นมา ส่วนอักษรเว้า凹 จะเว้าลงไปค่ะ)

มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันค่ะ

 • 凸版 tūbǎn แม่พิมพ์นูน
 • 凸出 tūchū นูนขึ้นมา
 • 凸面镜 tūmiànjìng กระจกนูน
 • 凸透镜 tūtòujìng เลนส์นูน
 • 凹版 āobǎnแม่พิมพ์เว้า
 • 凹进 āojìn เว้าเข้า
 • 凹面镜 āomiànjìng กระจกเว้า
 • 凹透镜 āotòujìng เลนส์เว้า
 • 凹陷 āoxiàn เว้าลึกลง
 • 凹凸不平 āotūbùpíng เว้าๆนูนๆ ขรุขระ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Jun 122013
 

ทวีป

 • 洲 zhōu ทวีป
 • 欧洲 ōuzhōu ทวีปยุโรป
 • 美洲 měizhōu ทวีปอเมริกา
 • 南美洲 nánměizhōu ทวีปอเมริกาใต้
 • 北美洲 běiměizhōu ทวีปอเมริกาเหนือ
 • 澳洲 àozhōu ทวีปออสเตรเลีย
 • 亚洲 yàzhōu ทวีปเอเซีย
 • 南极洲 nánjízhōu ทวีปแอนตาร์กติกา
 • 非洲 fēizhōu ทวีปแอฟริกา
 • 大洋洲 dàyángzhōu ทวีปโอเชียเนีย
 • 欧亚大陆 ōuyàdàlù ทวีปยูเรเซีย

ซีกโลก

 • 西半球 xībànqiú ซีกโลกตะวันตก
 • 东半球 dōngbànqiú ซีกโลกตะวันออก
 • 南半球 nánbànqiú ซีกโลกใต้
 • 北半球 běibànqiú ซีกโลกเหนือ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Jun 092013
 

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ
วันนี้เสนอคำว่า 打破纪录 อ่านว่า dǎpòjìlù ทำลายสถิติ
ทำลายสถิติโลก:打破世界纪录 dǎpòshìjièjìlù
รักษาสถิติโลก:保持世界纪录 bǎochíshìjièjìlù

例句:
这次你可以打破纪录!
zhècìnǐkěyǐdǎpòjìlù
ครั้งนี้ คุณสามารถทำลายสถิติ!

那个运动员几乎打破纪录。
nàgèyùndòngyuánjīhūdǎpòjìlù
นักกีฬาคนนั้นเกือบทำลายสถิติ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Jun 072013
 

พอดีไปอ่านเจอมาค่ะเกี่ยวกับศัพท์โรงงาน@ณภัทร ตั้งเสรีมั่นคง
เลยอยากนำมาแบ่งปัน เพราะน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจภาษาจีน

生产中的不良品问题 shēngchǎnzhōngdebùliángpǐnwèntí ปัญหาของเสียในกระบวนการผลิต

 • 发霉 fāméi ขึ้นรา
 • 潮湿 cháoshī เปียกชื้น
 • 斑点 bāndiǎn จุดด่าง
 • 黑斑 hēibān จุดดำ
 • 受冷 shòulěng ถูกความเย็น
 • 受热 shòurè ถูกความร้อน
 • 受潮 shòucháo ถูกความชื้น
 • 被压坏 bèiyāhuài ถูกทับเสียหาย
 • 被化学物质腐蚀 bèihuàxuéwùzhìfǔshí ถูกสารเคมีกัด
 • 沉淀在底部 chéndiànzàidǐbù ตกตะกอน
 • 零件组装错误 língjiànzǔzhuāngcuòwù ประกอบชิ้นส่วนผิด
 • 不密合 bùmìhé ประกอบกันไม่สนิท
 • 变形 biànxíng ผิดไปจากรูปทรงเดิม
 • 腐烂 fǔlàn บูด เน่าเสีย
 • 原料过期 yuánliàoguòqī วัตถุดิบหมดอายุ
 • 凹痕 āohén รอยบุ๋ม
 • 裂缝 lièfèng รอยร้าว
 • 焦痕 jiāohén รอยไหม้
 • 划痕 huàhén รอยขีดข่วน
 • 老化变色 lǎohuàbiànsè ผิวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง(สีวัสดุที่หมองลงตามอายุการใช้งาน)
 • 表面不光滑 biǎomiànbùguānghuá ผิวไม่เรียบ/ผิวไม่เกลี้ยง
 • 沾上灰尘 zhānshànghuīchén ฝุ่นเกาะ
 • 日晒雨淋 rìshàiyǔlín ตากแดดตากฝน
 • 记录资料错误 jìlùzīliàocuòwù บันทึกข้อมูลผิด
 • 没按程序操作 méiànchéngxùcāozuò ทำข้ามขั้นตอน
 • 切边不完整 qiēbiānbùwánzhěng ตัดขอบไม่เรียบ
 • 生锈 shēngxiù เกิดสนิม
 • 污迹 wūjī คราบสกปรก
 • 测量数字跟实际不符 cèliángshùzìgēnshíjìbùfú ค่าที่วัดได้ไม่ตรงกับความเป็นจริง
 • 不适用 bùshìyòng ใช้งานไม่เหมาะสม/ใช้งานผิดประเภท
 • 用错材料 yòngcuòcáiliào ใช้วัตถุดิบผิดชนิด
 • 没有泡药水 méiyǒupàoyàoshuǐ ไม่ได้แช่น้ำยา
 • 捆不紧 kǔnbùjǐn มัดไม่แน่น

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Jun 072013
 

สารพัดคำว่า”ร้องไห้” ในภาษาจีนที่ควรรู้ค่ะ^_^

 • 哭 kū ร้องไห้
 • 哭鼻子 kūbízi ร้องไห้ขี้มูกโป่ง
 • 哭哭啼啼 kūkūtítí ร้องห่มร้องไห้แงๆ
 • 哭得眼睛都肿了 kūdeyǎnjīngdōuzhǒngle ร้องไห้จนตาบวมไปหมด=> 她哭得两眼又红又肿。 หล่อมร้องไห้จนตาทั้งสองทั้งแดงทั้งบวม
 • 抽泣 chōuqì ร้องไห้สะอึกสะอื้น
 • 哭诉 kūsù ร้องไห้ปรับทุกข์
 • 爱哭的 àikūde ขี้แย/ชอบร้องไห้
 • 呱呱 gūgū ร้องไห้อุแว้อุแว้
 • 呱呱坠地 gūgūzhuìdì ร้องไห้ลืมตาดูโลก
 • 哭个不停 kūgèbùtíng ร้องไห้ไม่ยอมหยุด =>为什么你的小弟弟总是整天哭个不停?
 • 抱头痛哭 bàotóutòngkū กอดกันร้องไห้
 • 眼泪 yǎnlèi น้ำตาหรือ 泪 lèi (目ดวงตา,氵น้ำ =>น้ำตาคือ น้ำที่ไหลออกมาจากดวงตา)
 • 擦眼泪 cāyǎnlèi เช็ดน้ำตา
 • 擦干眼泪 cāgānyǎnlèi เช็ดน้ำตาให้แห้ง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Jun 072013
 

ศัพท์จีนเกี่ยวกับส่วนต่างๆของสัตว์ค่ะ

 • 育儿袋 yù ‘érdài กระเป๋าหน้าท้อง
 • 龟甲 guījiǎ กระดองเต่า
 • 爪 zhuǎ กรงเล็บ
 • 象牙 xiàngyá งาช้าง
 • 象鼻 xiàngbí งวงช้าง
 • 贝壳 bèiké เปลือกหอย
 • 鱼刺 yúcì ก้างปลา
 • 前肢 qiánzhī ขาหน้า
 • 后肢 hòuzhī ขาหลัง
 • 颚 è ขากรรไกร
 • 肉冠 ròuguān หงอน
 • 犀牛角 xīniújiǎo นอแรด
 • 喙 huì จะงอยปากนก
 • 毛 máo ขน
 • 翅膀 chìbǎng ปีก
 • 羽毛 yǔmáo ขนนก
 • 尾巴 wěiba หาง
 • 孔雀尾 kǒngquèwěi หางนกยูง
 • 熊掌 xióngzhǎng อุ้งตีนหมี
 • 蹄子 tízi กีบเท้า
 • 皮 pí หนัง
 • 蛰针 zhēzhēn เหล็กไน
 • 螫针 shìzhēn เหล็กไน
 • 触角 chùjiǎo หนวดสัมผัส
 • 胡须 húxū หนวด
 • 獠牙 liáoyá เขี้ยว
 • 鱼翅 yúchì หูฉลาม
 • 角 jiǎo เขา
 • 鬃毛 zōngmáo แผงคอ
 • 纹 wén ลาย

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Jun 072013
 

แจกศัพท์อิงประวัติศาสตร์จีนค่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่สนใจภาษาจีนค่ะ

 • 焚书坑儒 fénshūkēngrú เผาหนังสือ ฝังปัญญาชนทั้งเป็น
 •  活埋 huómài ฝังทั้งเป็น
 • 株连九族 zhūliánjiǔzú ประหารเก้าชั่วโคตร  (一人犯罪,株连九族 คนหนึ่งคนทำผิด จะถูกลงโทษ9ชั่วโคตร =>กฏหมายสมัยจิ๋นซี)
 • 中央集权制 zhōngyāngjíquánzhì ระบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง
 • 爱妃 àifēi สนมที่โปรดปราน =>古代帝王对自己心爱人的称呼,不同的时代会有不同形式的妃嫔称呼。
 • 兼并战争 jiānbìngzhànzhēng สงครามรวมประเทศ
 • 丝绸之路 sīchóuzhīlù เส้นทางสายไหม
 • 百家争鸣 bǎijiāzhēngmíng ร้อยสำนักประชันภูมิ
 • 三足鼎立 sānzúdǐnglì สภาพประเทศที่แบ่งเป็น3ก๊ก
 • 远嫁 yuǎnjià ส่งลูกไปแต่งงานแดนไกล
 • 科举 kējǔ ระบบสอบคัดเลือกรับราชการ
 • 天子 tiānzǐ โอรสสวรรค์
 • 继位 jìwèi สืบราชบัลลังก์
 • 退位 tuìwèi สละราชบัลลังก์
 • 千刀万剐 qiāndāowànguǎ ลงโทษด้วยวิธีฆ่าหั่นศพ
 • 宦官转权 huànguānzhuānquán ขันทีกุมอำนาจ
 • 迁都 qiāndū ย้ายเมืองหลวง
 • 民族压迫 mínzúyāpò การกดขี่ทางชนชาติ
 • 垂帘听政 chuíliántīngzhèng ว่าราชการหลังม่าน
 • 暴君 bàojūn จักรพรรดิที่โหดเหี้ยม
 • 明君 míngjūn กษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถ
 • 赐死 cìsǐ มีรับสั่งให้ฆ่าตัวตาย
 • 误国误民 wùguówùmín ประเทศชาติล่มจม
 • 知己知彼,百战不殆 zhījǐzhībǐ,bǎizhànbúdài รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
 • 富国强兵 fùguóqiángbīng พัฒนาประเทศส่งเสริมการทหาร
 • 度量衡 dùliánghéng ระบบชั่งตวงวัด
 • 郡县制 jùnxiànzhì ระบบการแบ่งประเทศให้เป็นอำเภอและมณฑล
 • 路不拾遗,夜不闭户 lùbùshíyí,yèbúbìhù ของตกบนถนนไม่มีผู้ใดเก็บ กลางคืนนอนไม่ต้องใส่กลอน
 • 常胜将军 chángshèngjiāngjūn ขุนศึกไม่เคยแพ้
 • 节节胜利 jiéjiéshènglì ชนะอย่างต่อเนื่อง
 • 无恶不作 wú è bú zuò ก่อกรรมทำชั่วทุกอย่าง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Jun 052013
 

一天一字中文 ภาษาจีนวันละคำค่ะ^_^
วันนี้เสนอคำว่า 母乳 อ่านว่า mǔrǔ นมแม่

 • 如今很多奶粉都出了问题, 她才决定用母乳喂养宝宝。
  rújīnhěnduōnǎifěndōuchūlewèntí ,tācáijuédìngyòngmǔrǔwèiyǎngbǎobǎo
  ปัจจุบันนี้มีนมผงจำนวนมากมายที่เกิดปัญหาขึ้น หล่อนจึงตัดสินใจใช้นมแม่ให้อาหารเด็กทารก
 • 婴儿正在吮吸母乳。
  yīng’érzhèngzàishǔnxīmǔrǔ
  ทารกกำลังดูดนมแม่
 • 专家提出,母乳是婴儿最好的食物。
  zhuānjiātíchū,mǔrǔshìyīng’érzuìhǎodeshíwù
  ผู้เชี่ยวชาญเสนอว่า นมแม่คืออาหารที่ดีที่สุดของเด็กทารก

เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจค่ะ

 • 奶粉 nǎifěn นมผง
 • 奶妈 nǎimā แม่นม(แปลจากหลังมาหน้า)
 • 断奶 duànnǎi หย่านม
 • 吃母乳 chīmǔrǔ กินนมแม่
 • 吮吸母乳 shǔnxīmǔrǔ ดูดนมแม่
 • 哺乳动物 bǔrǔdòngwù สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 • 乳 bǔrǔ เลี้ยงลูกด้วยนม
 • 乳儿 rǔ’ér เด็กทารกที่กินน้ำนมเป็นอาหารหลัก
 • 宝宝 bǎobǎo (เป็นคำเรียกเด็กทารกด้วยความเอ็นดูของชาวจีน)

ปล. แม่เป็นผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวงจริงๆค่ะ
ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Jun 042013
 

一天一字中文 ภาษาจีนวันละคำค่ะ
วันนี้เสนอคำว่า 舔 (动)อ่านว่าเถี่ยน,tiǎn=เลีย(ใช้ลิ้นเลีย),用舌头接触东西或取东西
**สังเกตดีๆอักษรตัวนี้มี 舌 shé=ลิ้น เป็นอักษรข้าง (แสดงว่าต้องเกี่ยวกับลิ้น) , ส่วนคำว่า 忝 tiǎn ใช้แสดงเป็นเสียงอ่าน

例句:

 • 猫在舔身上的毛。
  māozàitiǎnshēnshàngdemáo
  แมวกำลังเลียขนบนตัวของมัน (猫舔毛 māotiǎnmáo แมวเลียขน)
 • 孩子们正舔吃着冰糕。
  háizimenzhèngtiǎnchīzhebīnggāo
  เด็กๆกำลังเลียกินไอศครีม (冰糕 bīnggāo ไอศครีม)
 • 为什么用舌头越舔嘴唇越干?
  ทำไมยิ่งใช้ลิ้นเลียริมฝีปาก ริมฝีปากยิ่งแห้ง ? (舔嘴唇 tiǎnzuǐchún เลียริมฝีปาก)

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Click to listen highlighted text!