สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้

刘必意

Jul 052013
 

คำเฉพาะที่เกี่ยวกับ สาขาคอมพิวเตอร์ / นิเทศศาสตร์ / เทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ชีวิตประจำวันใช้บ่อยเเละควรรู้

 • 计算机科学与技术系 (jìsuànjī kēxuéyǔjìshùxì) วิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • 多媒体设计 (duōméitǐ shèjì) ส่วนมัลติมิเดียดีไซน์
 • 电脑(diànnǎo)เป็นภาษาพูด ส่วน计算机(jìsuànjī)เป็นภาษาเขียน เเปลว่า คอมพิวเตอร์/เครื่องคำนวณ(คิดเลข) ก็ได้
 • 计算机图形 (jìsuànjī túxíng) คอมพิวเตอร์กราฟิก

คำอื่นๆที่ใช้บ่อยก็จะมี 复杂网络(fùzáwǎngluò)คอมเพล็กเน็ตเวิร์ค

 • 信息技术(xìnxījìshù) เทคโนโลยีสารสนเทศ/IT (แต่คนไต้หวันกับฮ่องกงมักจะเรียก 资讯科技(zīxùnkējì)
 • 社交网络(shèjiāowǎngluò) โซเชียลเน็ตเวิร์ค
 • 平面设计(píngmiànshèjì)กราฟฟิคดีไซน์(ออกแบบเรขศิลป์)
 • 计算机动画(jìsuànjīdònghuà) คอมพิวเตอร์ อนิเมชั่น
 • 三维动画(sānwéidònghuà) 3D อนิเมชั่น
 • 传媒设计(chuánméishèji) คอมมูนิเคชั่นดีไซน์/การออกแบบนิเทศศิลป์(ครอบคลุมสื่อทุกสาขา ตั้งแต่ ภาพยนตร์/วีดีทัศน์/สิ่งพิมพ์/การอัดเสียง/วิทยุและโทรทัศน์ บางสถาบันมีเรียนด้านกลิ่นและสมองด้วย)
 • 视觉传达设计(shìjuéchuándáshèji) วิชวลคอมมูนิเคชั่นดีไซน์/บ้านเราเรียกเทคโนโลยีเพื่อออกแบบนิเทศศิลป์ (ตอบสนองสื่อทางสายตาเป็นหลัก)

ติดตามได้ใน…อ.อี้hsk&patจีน

Jul 052013
 

ภาษาจีนคำละวัน วันนี้ เสนอคำว่า 开(kāi) เปิด ควบคุม ยิง เริ่ม …

 • 开炮(kāipào)ยิงปืนใหญ่
 • 开枪(kāiqiāng)ยิงปืน
 • 开火(kāihuǒ)เปิดฉากยิงกัน / ยิงโจมตี
 • 开门(kāimén)เปิดประตู
 • 开窗(kāichuāng)เปิดหน้าต่าง
 • 开张(kāizhāng)เปิดกิจการ
 • 开车(kāichē)ขับรถ
 • 开机器(kāijīqì)เดินเครื่อง / ควบคุมเครื่องจักร
 • 开工(kāigōng)เริ่มงาน
 • 开拓(kāituò)บุกเบิก
 • 开场(kāichǎng)เริ่มการแข่งขัน/เริ่มการแสดง
 • 开关(kāiguān)สวิทช์เปิดปิด

ใช้เป็นคำคุณศัพท์ก็ได้นะครับ

 • 开水(kāishuǐ)น้ำต้มสุก / น้ำที่ผ่านการต้มแล้ว
 • 煮开了(zhǔkāile)ต้มจนสุก/ต้มจนเดือด
 • 热开水(rèkāishuǐ)น้ำร้อน
 • 凉开水(liángkāishuǐ)น้ำเย็น

ปล.น้ำเดือดนิยมใช้คำว่า 滚水(gǔnshuǐ) / 滚开水(gǔnkāishuǐ) ;โดยนิยามในทางวิทยาศาสตร์แล้ว 开水(kāishuǐ)หมายถึง น้ำที่เย็นตัวลงตามธรรมชาติหลังจากที่ผ่านจุดเดือดไปแล้ว

สวัสดี (-/i\-)
ติดตามได้ใน…อ.อี้hsk&patจีน

Jul 042013
 

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 布施品 [bùshīpǐn]  สังฆภัณฑ์
 • 斋僧 [zhāisēng] ตักบาตร/ใส่บาตร/ถวาย
 • 袈裟  [jiāshā] จีวร
 • 僧人袈裟  [sēngrén jiāshā] จีวรพระ
 • 供佛 [gòngfó] ถวายพระ
 • 供奉僧人 [gòngfèng sēngrén] ถวายพระสงฆ์
 • 违反僧人的戒律 [wéifǎn sēngrén de jièlǜ] ผิดพระวินัย, ละเมิดศีลของพระสงฆ์
 • 菩提叶 [pútíyè] ใบโพธิ์
 • 严格审核 [yángé shěnhé] ตรวจสอบอย่างเข้มงวด
 • 排除掉 [páichúdiào]  ตัดออกไป, คัดออกไป
 • 豪华, 奢华 [háo​huá , shē​huá] หรูหราฟุ่มเฟือย
 • 单肩包 [dānjiānbāo] กระเป๋าสะพาย
 • 肩囊 [ jiānnáng] ย่าม
 • 宗派 [zōngpài] นิกาย
 • 不尽相同 [bùjìn xiāngtóng] แตกต่างกันไป
 • 林中寺庙 [ línzhōng sìmiào] วัดป่า
 • 法轮 [fǎlún] ธรรมจักร
 • 彩色鲜艳 [cǎisè xiānyàn] สีสันฉูดฉาด
 • 学习佛法 [xuéxí fófǎ] เรียนรู้พระธรรม
 • 靠枕 [kàozhěn] หมอนอิง
 • 沙弥 [shāmí] สามเณร
 • 往上卷 [ wǎngshàngjuǎn] ม้วนขึ้นมา
 • 附加进去 [fùjiā jìnqù] แนบเข้าไป, เพิ่มเติมเข้าไป
 • 反响 [fǎn​xiǎng] ผลตอบรับ
 • 日用品 [rìyòngpǐn] ของใช้ประจำวัน
 •  咨询相关信息 [zīxún xiāngguān xìnxī] ปรึกษาหารือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ติดตามต่อได้ในรายการ …OHO Success

Jul 012013
 

คำว่า หมดเขตในภาษาจีนค่ะ
จะใช้โครงสร้าง 截至+(….วันเดือนปี….)+为止
(คำว่า 截至 อ่านว่า เจี๋ยจื้อร์,jiézhì=หมดเขตถึง…. ส่วนคำว่า 为止 อ่านว่า เหวยจื่อร์,wéizhǐ=สิ้นสุดหรือหมดเขต) ค่ะ

ตัวอย่างเช่น 报名日期截至2012年3月20日为止= วันรับสมัครหมดเขตวันที่ 20 เดือนมีนาคม ปี 2012
ภาษาจีนเรียงปี เดือน และวันตามลำดับ (ดูจากตัวอย่าง)

คำศัพท์น่าสนใจ

 • 截至 เจี๋ยจื้อร์ jiézhì หมดเขตถึง….
 • 截止 เจี๋ยจื่อร์ jiézhǐ หมดเขต
 • 截止日期 (เจี๋ยจื่อร์ยื่อชี jiézhǐrìqī) =วันหมดเขต
 • 报名截止日期(เป้าหมิงเจี๋ยจื่อร์ยื่อชี bàomíngjiézhǐrìqī)=ปิดรับสมัคร,วันหมดเขตรับสมัคร
 • 报名(เป้าหมิง bàomíng)=สมัคร
 • ** ถ้า 过期 guòqī คือ หมดอายุค่ะ ส่วนใหญ่ใช้กับอาหาร

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Jul 012013
 

ชื่อชาวตะวันตกค่ะ
1.亚当 yà dāng = Adam
2.亚历山大 yà lì shān dà = Alexander
3.安娜 ān nà = Anna
4.乔治 qiáo zhì = George
5.约翰 yuē hàn = John
6.约翰逊 yuē hàn xùn = Johnson
7.戴维 dài wéi = David
8.埃玛 āi mǎ = Emma
9.伊丽莎白 yī lì shā bái = Elizabeth
10.爱德华 ài dé huá = Edward
11.苏珊 sū shān = Susan
12.汤姆 tāng mǔ = Tom
13.威廉 wēi lián = William
14.特里萨 tè lǐ sà = Therasa
15.史蒂芬 shǐ dì fēn = Stephen
16.托马斯 tuō mǎ sī = Thomas
17.史密斯 shǐ mì sī = Smith
18.索菲娅 suǒ fēi yà = Sophia
19.路易丝 lù yì sī = Louise (Lewis)
20.露西 lù xī = Lucy
21.马克 mǎ kè = Mark
22.玛丽亚 mǎ lì yà = Maria
23.布赖恩 bù lài ēn = Bryan
24.彼得 bǐ dé = Peter
25.理查 lǐ chá = Richard
26.罗伯特 luó bó tè = Robert
27.詹姆斯 Zhān mǔ sī = James
28.保罗 bǎo luó = Paul
29 亚里斯多德 Yà lǐsī duō dé=Aristotle
30 史蒂夫•乔布斯 Shǐ dì fu•qiáobùsī (Steve Jobs)

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Jun 292013
 
 • 农业 [nóngyè] การเกษตร
 • 自然农业  [zìrán nóngyè] เกษตรธรรมชาติ
 • 农民, 农夫 [nóngmín, nóngfū] เกษตรกร
 • 菜地 [càidì] แปลงผัก
 • 菜园 [càiyuán] สวนผัก
 • 果园 [guǒyuán] สวนผลไม้
 • 橡胶园 [xiàngjiāo yuán] สวนยางพารา
 • 害虫 [hàichóng] ศัตรูพืช
 • 杀虫剂 [shāchóngjì] ยาฆ่าแมลง
 • 肥料 [féiliào] ปุ๋ย
 • 粪肥 [fènféi] ปุ๋ยคอก
 • 化肥 [huà​féi​] ปุ๋ยเคมี
 • 堆肥 [duīféi] ปุ๋ยหมัก
 • 松土 [sōngtǔ] พรวนดิน
 • 松土机 [sōngtǔjī] เครื่องพรวนดิน
 • 插秧 [chāyāng] ดำนา –> 农民正在稻田里插秧。 ชาวนากำลังดำนาอยู่ในนา
 • 水稻插秧机 [shuǐdào chāyāngjī] เครื่องปลูกข้าว
 • 农场, 农庄 [nóngchǎng, nóngzhuāng] ฟาร์ม (farm)
 • 农时 [nóngshí] ฤดูทำนา
 • 农闲 [nóngxián] ช่วงเวลาว่างจากการทำนา
 • 农药 [nóngyào] สารเคมีปราบศัตรูพืช
 • 耕田  [gēngtián]  ไถนา –> 用水牛耕田 ใช้ความไถนา
 • 耕牛 [gēngniú]  ควายไถนา
 • 耕田机  [gēngtiánjī]  เครื่องไถนา
 • 播种机 [ bōzhòng jī] เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์
 • 稻田 [dào​tián​] นาข้าว
 • 水稻田 [shuǐdàotián] นาข้าว
 • 谷仓  [gǔcāng] ยุ้งฉาง
 • 农产品 [nóngchǎnpǐn] ผลิตผลทางการเกษตร (农产)
 • 农业工具, 农用工具  [nóngyè gōngjù, nóngyòng gōngjù] เครื่องมือการเกษตร (农具)
 • 喷雾器  [pēnwùqì] เครื่องฉีดยา
 • 锄头 [chútou]  จอบ
 • 耙子 [pázi] คราด
 • 铁锨 [tiěxiān] พลั่ว
 • 镰刀 [liándāo] เคียว
 • 浇水壶, 洒水壶 [jiāoshuǐhú, sǎshuǐhú] บัวรดน้ำ
 • 割草机 [gēcǎojī] เครื่องตัดหญ้า
 • 草剪 [cǎojiǎn] กรรไกรตัดหญ้า
 • 割草机刀片 [gēcǎojī dāopiàn] ใบมีดเครื่องตัดหญ้า
 • 拖拉机 [tuōlājī] รถแทรกเตอร์
 • 水稻脱壳机, 水稻去皮机 [shuǐdào tuōkéjī, shuǐdàoqùpíjī] เครื่องสีข้าว
 • 糙米 [cāomǐ] ข้าวกล้อง
 • 稻米 [dàomǐ] ข้าว
 • 稻谷 [dàogǔ] ข้าวเปลือก
 • 牧场 [mùchǎng] ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
 • 养猪场  [ yǎngzhūchǎng] เล้าหมู
 • 养鸡场 [yǎngjīchǎng] เล้าไก่
 • 马厩 [mǎjiù] คอกม้า (厩 คอก)
 • 饲料 [sìliào] อาหารสัตว์ –>  猪饲料 [zhū sìliào] อาหารหมู, 鱼饲料 [yú sìliào] อาหารปลา

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 

Jun 292013
 
วันนี้เป็นวันที่มีแฟนเพจครบ หนึ่งพัน .. หลังจากเปิดเพจมาห้าเดือนกว่าๆ เลยตั้งใจนำรูปแบบประโยคจีนมาฝากค่ะ
รูปแบบประโยคจีนคำนี้ก็คือ…..照 ….. 不误
zhào….. bú wù
เจ้า …… ปู๋ อู้
…………. เหมือนเคย ไม่มีพลาด*** ความหมายและการใช้ของรูปแบบประโยคนี้คือ หากเราต้องการกล่าวถึง การดำเนินกิจกรรมหรือทำอะไรตามปกติอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่เคยได้รับผลกระทบที่มาจากปัจจัยภายนอกเลย โครงสร้างประโยคคือ 照 + คำกริยา + 不误๑…
我天天去游泳,有的时候下雨我也照游不误。
wǒ tiāntiān qù yóuyǒng, yǒu de shíhou xià yǔ wǒ yě zhào yóu bú wù.
หว่อ เทียน เทียน ฉวี้ โย๋ว หย่ง , โหย่ว เตอ สือร์ โห้ว เสี้ย..า หวี่ หว่อ เหยี่ย เจ้าร์ โย๋ว ปู๋ อู้
ฉันไปว่ายน้ำทุกวัน , บางครั้งฝนตก ฉันก็ยังไปว่ายน้ำเหมือนเคย ไม่มีพลาดคำศัพท์….

 • 天 天 tiāntiān เทียน เทียน …ทุกวัน
 • 游泳 yóuyǒng โย๋ว หย่ง … ว่ายน้ำ
 • 有的时候 yǒu de shíhou โหย่ว เตอ สือร์ โห้ว … บางครั้ง / บางที
 • 下雨 xià yǔ เสี้ย..า หวี่ … ฝนตก
 • 也 yě เหยี่ย … ก็

๒…
他天天来图书馆读书,刮风下雨也照来不误。
tā tiāntiān lái túshū guǎn dúshū, guā fēng xià yǔ yě zhào lái bú wù.
ทา เทียน เทียน ไหล ถู ซูร์ ก่วน ตู๋ ซูร์ , กวา เฟิง เสี้ย..า หวี่ เหยี่ย เจ้าร์ ไหล ปู๋ อู้
เขามาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดทุกวัน , ฝนจะตกฟ้าจะร้อง ก็ยังมาเหมือนเคย ไม่มีพลาด

คำศัพท์…

 • 图书馆 túshū guǎn ถู ซูร์ ก่วน … ห้องสมุด
 • 读书 dúshū ตู๋ ซูร์ … อ่านหนังสือ
 • 刮风 guā fēng กวา เฟิง … ลมพัดแรง
 • 下雨 xià yǔ เสี้ย..า หวี่ … ฝนตก
 • 刮风下雨 เป็นสำนวนจีน แปลว่า ฝนตกลมพัดแรง , เป็นสำนวนไทยก็คือ ฝนตกฟ้าร้อง(คำนี้แปลผันไปตาม สำนวนไทยค่ะ)

๓….
医生让他戒酒,可他一见到酒还是照喝不误。
yīshēng ràng tā jiè jiǔ, kě tā yī jiàn dào jiǔ háishì zhào hē bú wù.
อี เซิงร์ ยั่งร์ ทา เจี้ย จิ่ว , เข่อ ทา อี๋ เจี้ยน เต้า จิ้ว ไห สือร์ เจ้าร์ เฮอ ปู๋ อู้
คุณหมอให้เขาเลิกเหล่า , แต่พอเขาเห็นเหล้าเมื่อไร ก็ยังคงดื่มเหมือนเคย ไม่มีพลาด

คำศัพท์…

 • 医生 yīshēng อี เซิงร์ … คุณหมอ
 • 让 ràng ยั่งร์ … ให้
 • 戒酒 jiè jiǔ เจี้ย จิ่ว … เลิกเหล้า
 • 可 kě เข่อ … แต่
 • 一见到酒 yī jiàn dào jiǔ อี๋ เจี้ยน เต้า จิ่ว … พอเห็นเหล้าเมื่อไร
 • 还是 háishì ไห สื้อร์ … ยังคง
 • 喝 hē เฮอ … ดื่ม

จาก ๑๐๐ รูปแบบประโยคจีน อาศรมสยาม – จีนวิทยา
………………………………………….

ด้วยความรักและปารถนาดีเสมอจาก ครูจู ค่ะ

Jun 292013
 

เกร็ดมังกร ตอน วันอาทิตย์ (ตอนที่2) 周日(zhōurì)

ตอนที่แล้ว ผมได้นำเสนอเกี่ยวกับที่มาของคำว่า礼拜(lǐbài)และ星期(xīngqī) ซึ่งมีความหมายว่า สัปดาห์ทั้งคู่ คำว่าวันอาทิตย์ในภาษาจีนจึงสามารถใช้ตั้งแต่คำว่า 星期日(xīngqīrì) 星期天(xīngqītiān) 礼拜日(lǐbàirì) จนถึง礼拜天(lǐbàitiān)และยังทิ้งท้ายไว้ว่า คำที่แปลว่าสัปดาห์ ในภาษาจีนยังมีอีกคำหนึ่ง นั่นคือคำว่า 周日(zhōurì)

สำหรับคนที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่น จะรู้ว่าอักษรคันจิ(อักษรฮั่นในระบบภาษาญี่ปุ่น) คำว่า周(zhōu)แปลว่า “สัปดาห์” แสดงว่า คำว่า周日(วันอาทิตย์) ในภาษาจีนได้รับอิทธิพลจากภาษาญี่ปุ่นใช่หรือไม่? คำตอบคือ ใช่เลยครับ แต่ก็ไม่เชิง…? เอ๊ะ มันยังไงกัน

เรื่องมีอยู่ว่า ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง ชาวจีนก็เริ่มใช้ระบบการนับวันแบบ7วันต่อหนึ่งสัปดาห์ โดยรับอิทธิพลทั้งจากศาสนาพุทธจากอินเดียและโหราศาสตร์แบบเปอร์เชียด้วย ซึ่งยังเป็นที่ ถกเถียงกันอยู่ว่า อินเดียกับเปอร์เชีย ใครเข้ามาก่อนกัน
จากคัมภีร์โหราศาสตร์ฉบับพระโพธิสัตว์มันชูศรีและทวยเทพ《文殊师利菩萨及诸仙所说吉凶时日善恶宿曜经》 แปลและเรียบเรียงโดยพระอาจารย์ปู้คง不空 (สมัยราชวงศ์ถัง) ได้อธิบายหลักวันทั้ง7 ที่ว่าด้วย 七曜者(qīyàozhě)เทพทั้งเจ็ดแห่งดวงดาว (พระอาทิตย์ พระจันทร์…พระเสาร์) และลูกศิษย์ของพระอาจารย์ปู้คงได้เพิ่มเติมเชิงอรรถภายหลังว่า 夫七曜者,所为日月五星下直人间,一日一易,七日周而复始 เทพทั้งเจ็ด หมายถึง พระอาทิตย์และพระจันทร์และอีก5พระดวงดาว ลงมาจุติ สลับหมุนเวียนวันต่อวัน รอบละเจ็ดวัน คำว่ารอบ คือ 周 นั่นเอง แต่ในสมัยราชวงศ์ถัง พจนานุกรมจีนยังไม่ได้กำหนดคำว่า “สัปดาห์” เป็นคำที่ชาวบ้านและหมอดูเรียกกันเอง รู้กันเอง เมื่อสืบทอดไปถึงญี่ปุ่นอักษร周 ถึงจะถูกเพิ่มความหมายว่า “สัปดาห์”
แล้วคำว่า周日วันอาทิตย์ในภาษาญี่ปุ่น กลับมาถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาษาจีนได้อย่างไร? คำตอบคือ เกิดขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์ชิงและรัฐบาลแมนจูเลีย(รัฐบาลหุ่นเชิดของลัทธิเผด็จการทหารของญี่ปุ่น) เรื่องของสงครามและการรุกรานจีน ขอไม่พูดถึงในบทความนี้ เดี๋ยวจะน้ำตาท่วมจอ เลือดนองคีบอร์ดกันเสียเปล่าๆ Continue reading »

Jun 292013
 

痔
ภาษาจีนคำละวัน ตอน ฉันมี…ริดสีดวง痔(zhì) แอร๊ยยยย???
เป็นภาพที่ชินตามากครับ เมื่อเราเดินไปตามถนนข้าวสารหรือตามแหล่งท่องเที่ยว ฝรั่งหลายคนจะมีเสื้อยืดลายกิ๊บเก๋เป็นอักษรจีน บางทีก็เป็นรอยสักตามตัวบ้าง บ้างก็เท่ระเบิดเถิกเทิง แต่บ้างก็เฟลผุดๆก็มีให้เห็นกันบ่อยไป ก็เคยสงสัยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น เป็นเพราะพี่ฝรั่งเขากะเอาฮาแต่แรกแล้วหรือว่าเกิดความเข้าใจผิดอะไรสักอย่าง? เอาแค่ที่ผมเคยเจอกับตัวนะครับ เนื่องด้วยตอนม.ปลาย เคยทำงานพิเศษอยู่มาบุญครอง มีเพื่อนเป็นช่างสักลายและเจาะหูเจาะลิ้นเจาะสะดือเจาะทุกอย่างในโลก ปรากฏว่า สิ่งทีเกิดขึ้นทุกอาทิตย์คือ พี่ช่างสักต้องเดินมาหาผม เพื่อให้ผมช่วยดูว่าอักษรจีนที่ฝรั่งต้องการให้สักลงบนร่างกาย มีความหมายถูกต้องไหม? เช่นคำยอดนิยมหลายคำที่มักสับสนก็คือคำว่า 志(zhì)ปณิธาน/ความแน่วแน่ 挚(zhì)ความจริงใจ 智(zhì)ปัญญา 豸(zhì)ความศักดิ์สิทธิ์(มาจากคำว่า 獬豸(xièzhì)สัตว์วิเศษคล้ายกิเลนแต่มีเขาแหลมกลางหน้าผาก เป็นตัวแทนของกฏหมายและการลงโทษ) ฝรั่งหลายคนจะเอามาเเต่เสียงอ่าน(พินอิน拼音) ผมก็ต้องถามให้เเน่ใจว่า คำนี้ เสียงอ่านนี้ คำเเปลนี้ใช่หรือไม่ เอาให้เเน่ แล้วบางครั้งไม่รู้ว่าพี่ฝรั่งเขาไปเอามาจากไหน กลายเป็นคำว่า 痔(zhì) …เอ่อม…คำนี้แปลว่า ริดสีดวงทวาร ย่อมาจากคำว่า 痔疮(zhìchuāng) อึ๋ย… ผมว่าฝรั่งคนนั้นต้องไปจำมาจากเสื้อยืดแบบในภาพแน่ๆเลย -___-“ ภาษาจีนมีคำพ้องเสียงเยอะครับ ต้องระวัง ยังดีนะครับ ในรูปภาพที่แนบมา เด็กฝรั่งคนนี้แค่ใส่เสื้อลายสกรีนคำว่า “ริดสีดวงทวาร” ส่วนฝรั่งที่สักคำนี้ลงบนร่างกายไปแล้วก็…คงต้องไว้อาลัย ณ ที่นี้

ติดตามได้ใน…อ.อี้hsk&patจีน

Jun 292013
 

ภาษาจีนคำละวัน วันนี้ 武(wǔ) ยุทธ์ (บู๊)
武侠(wǔxiá)จอมยุทธ์
武林(wǔlín)ยุทธภพ 江湖(jiānghú)ยุทธภพ โอ๊ะโอว ทำไมคำว่ายุทธภพมีสองคำ ต้องอธิบายหน่อยแล้ว เรื่องมีอยู่ว่า:
คำว่ายุทธภพ คนโบราณใช้คำว่า武林(wǔlín) คำว่า武คือการยุทธ์/การต่อสู้ 林คือ ป่า แต่มีความหมายที่สองว่า “วงการ” ส่วนคำว่า 江湖(jiānghú) ความจริงแล้วเป็นคำแสลงในหมู่มาเฟียฮ่องกง แปลว่าวงการนังเลงมาเฟีย แต่ท่านกิมย้ง金庸(jīnyōng)ได้หยิบยืมคำว่า江湖(jiānghú) คำนี้มาใช้ในนิยายของตัวเอง ด้วยเหตุนี้ ในผลงานนิยายกำลังภายในของกิมย้ง金庸(jīnyōng) คำว่ายุทธภพจะใช้คำว่า江湖(jiānghú) แทนที่จะเป็นคำว่า武林(wǔlín)ตามบันทึกประวัติศาสตร์ ที่ทำเช่นนี้ไม่ใช่ว่าท่านกิมย้งขาดความเข้าใจหรือไม่รู้ประวัติศาสตร์หรอก แต่เป็นเทคนิคการสร้างสรรค์อย่างหนึ่ง นั่นคือการสร้าง “จักรวาลคู่ขนาน” ของตัวเองขึ้น เพื่อปลดปล่อยจิตนาการของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยที่ยังคงรักษาเค้าโครงและมนต์ขลังแบบยุคสมัยนั้นๆไว้

บางท่านอาจไม่ค่อยเข้าใจคำว่า จักรวาลคู่ขนาน ก็เลยสาธิตให้ดูกันนะครับ  เช่น พี่อี้เป็นอาจารย์สอนภาษาจีนยืนสอนนักเรียนอยู่หน้าชั้น แต่ในจักรวาลคู่ขนานอีกแห่งหนึ่งที่พี่อี้หรือคนอื่นจิตนาการขึ้น พี่อี้ในวัยเดียวกันก็มีบทบาทอื่น เช่น เป็นจอมยุทธ์ที่กำลังต่อสู้กับเหล่าร้าย อะไรงี้ พูดง่ายๆคือการเขียนนิยาย โดจิน同人小说(tóngrénxiǎoshuō) นั่นเอง หรือแม้แต่พวก มาเวลคอมมิคและดีซีคอมมิค ก็เช่นกัน อย่างในมาเวลคอมมิค สงครามโลกครั้งที่สองกองทัพนาซีกลายเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์จิตวิปลาส ส่วนพระเอกเป็นกับตันอเมริกันผู้สง่างามอะไรงี้ ส่วนในนิยายจีน จักรวาลก็ถูกยึดครองโดยเหล่าจอมยุทธ์ที่มีกำลังภายในนั่นเอง จะเป็นหมัดเทพเจ้าดาวเหนือ ดราก้อนบอล วูล์ฟเวอรีน ฮัลค์ ก๊วยเจ๋ง เตียบ่อกี้ มันก็คือกันครับ เป็นบทบาทของใครบางคนที่ถูกจำลองขึ้นในจักรวาลคู่ขนาน เพื่อความความพริ้วไหวในการอ่านชม ประมาณนั้น
สวัสดี (-/i\-)
ของแถม

 • 平行宇宙(píngxíngyǔzhòu) จักรวาลคู่ขนาน Parallel universes
 • 多重宇宙(duōzhòngyǔzhòu) จักรวาลเชิงซ้อน / พหุภพ Multiverse
 • 武器(wǔqì)อาวุธ
 • 武力(wǔlì)กำลังอาวุธ
 • 武装(wǔzhuāng) ติดอาวุธ/อาวุธครบมือ
 • 武术(wǔshù)วรยุทธ์
 • 功夫(gōngfu)ความชำนาญ/ความแก่กล้า/ฝีมือ
 • 轻功(qīnggōng)วิชาตัวเบา
 • 内功(nèigōng)กำลังภายใน

ติดตามได้ใน…อ.อี้hsk&patจีน

Click to listen highlighted text!