สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Nov 302013
 

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะว่าด้วยเรื่องการสอบ

 • 考试 การสอบ
 • 试卷 กระดาษข้อสอบ
 • 答卷 กระดาษคำตอบ
 • 考题 ข้อสอบ
 • 猜考题 /考前猜题 เก็งข้อสอบ
 • 选择题 ข้อสอบปรนัย
 • 在线考试 การสอบออนไลน์
 • 笔试 สอบข้อเขียน
 • 口试 สอบปากเปล่า
 • 面试 สอบสัมภาษณ์
 • 补考 การสอบซ่อม
 • 期中考试 สอบกลางภาค
 • 期末考试 สอบปลายภาค
 • 吃鸭蛋 สอบได้ศูนย์
 • 名落孙山 สอบตก
 • 小考 สอบย่อย(quiz)
 • 监考 คุมสอบ
 • 监考人员 ผู้คุมสอบ
 • 考场 สถานที่สอบ
 • 考分 คะแนนสอบ
 • 学生考试作弊 นักเรียนทุจริตในการสอบ
 • 入学考试 สอบเข้าเรียน
 • 高考 สอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีน
 • 考试科目 วิชาที่สอบ
 • 过去问题 ข้อสอบเก่า
 • 过去考题 ข้อสอบเก่า
 • 大学研究院考试 สอบเข้าปริญญาโท สอบเข้าปริญญาเอก
 • 缺考 ขาดสอบ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Nov 252013
 

ศิลปะในแบบต่างๆค่ะ^______^

 • 哥特式艺术 gētèshìyìshù ศิลปะกอธิค
 • 表演艺术 biǎoyǎnyìshù ศิลปะการแสดง
 • 文艺复兴艺术 wényìfùxīngyìshù ศิลปะเรอเนสซองซ์
 • 巴洛克艺术 bāluòkèyìshù ศิลปะบารอก
 • 罗马式艺术 ,罗马式美术 luómǎshìyìshù ,luómǎshìměishù ศิลปะโรมาเนสก์
 • 武术 wǔshù ศิลปะการป้องกันตัว
 • 拜占庭艺术 bàizhāntíngyìshù ศิลปะไบแซนไทน์
 • 应用艺术 yìngyòngyìshù ศิลปะประยุกต์
 • 手工艺品 shǒugōngyìpǐn ศิลปหัตถกรรม

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Nov 252013
 

คำขวัญมหาวิทยาลัยรามคำแหง “รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ”

 • รู้จักอภัย=宽容大方 kuānróngdàfāng
 • ตั้งใจศึกษา =专心学习,用心读书 zhuānxīnxuéxí ,yòngxīndúshū
 • บูชาพ่อขุน=崇拜 chóngbài,敬仰 jìngyǎngพ่อขุน
 • สนองคุณชาติ=报效国恩 bàoxiàoguó’ēn

อีกวลีฮิตติดปากเด็กรามคำแหง “เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง”

 • “蜡烛射放光芒,蓝大指引方向 ” làzhúshèfàngguāngmáng lándàzhǐyǐnfāngxiàng
  (เครดิตการแปล คุณWang Wang,ดอกเตอร์สลัมจากchina2learnค่ะ)

เวอร์ชั่นการแปลของอาจารย์梁春生ค่ะ รู้จักอภัย懂得原谅 ตั้งใจศึกษา 专心求学 บูชาพ่อขุน 敬仰蓝帝 สนองขุนชาติ 报效国家

เวอร์ชั่นการแปลของอาจารย์ต้นค่ะ รู้จักอภัย 懂得包容 ตั้งใจศึกษา 认真求学 บูชาพ่อขุน 崇拜蓝康恒先王 สนองคุณชาติ 报国之恩

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Nov 252013
 

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ^_^ เพื่อนๆชาวไทยพุทธคงจะคุ้นเคยกับวลีนี้ดี “การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง” **ซึ่งวลี “การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง” ในภาษาจีนที่ใกล้เคียงจะพูดว่า

 • 法施胜过一切施   fǎshīshèngguòyīqièshī
 • 最上的布施是法施  zuìshàngdebùshīshìfǎshī
 • 一切布施中,法布施为最  yīqièbùshīzhōngfǎbùshīwéizuì
 • 一切布施中,法施为最 yīqièbùshīzhōngfǎshīwéizuì

ศัพท์น่ารู้เพิ่มเติมค่ะ 法施 fǎshī นั้นเราเทียบเป็นคำไทยว่า “ธรรมทาน” (法布施) 布施 bùshī คือ การทำบุญ 胜 shèng คือ ชนะ 一切 yīqiè คือ ทั้งหมด ทั้งมวล 最上 zuìshàng ดีที่สุด สูงสุด

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Nov 252013
 

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ วันนี้จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับคำว่า โรคเรื้อรัง/เฉียบพลันในภาษาจีนค่ะ

โครงสร้างง่ายๆ 急性 jíxìng +ชื่อโรค =โรค….เฉียบพลัน

 • 急性膀胱炎 jíxìngpángguāngyán กระเพาะปัสสาวะอักเสบเฉียบพลัน
 • 急性肾衰竭 jíxìngshènshuāijié ไตวายเฉียบพลัน
 • 急性阑尾炎 jíxìnglánwěiyán ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน

慢性 mànxìng +ชื่อโรค =โรค….เรื้อรัง

 • 慢性膀胱炎 mànxìngpángguāngyán กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง
 • 慢性肾衰竭 mànxìngshènshuāijié ไตวายเรื้อรัง
 • 慢性阑尾炎 mànxìnglánwěiyán ไส้ติ่งอักเสบเรื้อรัง

แถมวลีฮิตติดปากพี่น้องชาวไทย 55

 • 三十泰铢治百病 sānshítàizhūzhìbǎibìng 30บาทรักษาทุกโรค
 • 三十泰铢治百病计划 sānshítàizhūzhìbǎibìngjìhuà โครงการ30บาทรักษาทุกโรค
 • 三十泰铢治百病政策 sānshítàizhūzhìbǎibìngzhèngcè นโยบาย30บาทรักษาทุกโรค

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Click to listen highlighted text!