สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Aug 012013
 

ความหมายของคำว่า “假”

假

1. 假 jiǎ ไม่จริง, ทำปลอม

 • 她戴的钻石是假的。
  Tā dài de zuànshí shì jiǎ de

假钱 jiǎqián เงินปลอม

 • 这些钱是我刚从银行里取出来的,决不可能是假钱。
  Zhèxiē qián shì wǒ gāng cóng yínháng lǐ qǔ chūlái de juébù kěnéng shì jiǎqián

假话 jiǎhuà พูดไม่จริง

 • 他从来不骗人,说的不会是假话。
  Tā cónglái bú piànrén shuō de búhuì shì jiǎhuà Continue reading »
Aug 012013
 

เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง…..ฝัน…..ฝัน…梦…梦想…..
อ่านและทำความเข้าใจ สะสมคำศัพท์ไว้มากๆ
อย่าเขียนคำอ่านเป็นภาษาไทย จะทำให้ออกเสียงเพี้ยนค่ะ

1.梦 mèng ฝัน

 • 祝你今天晚上做个好梦。
  Zhù nǐ jīntiān wǎnshàng zuò gè hǎo mèng.
 • 我夜里做了一个很可怕的梦。
  Wǒ yè lǐ zuò le yī gè hěn kěpà de mèng.

2.梦想 mèngxiǎng ความใฝ่ฝัน

 • 他梦想着成为律师。
  Ttā mèngxiǎng zhe chéngwéi lǜshī.
 • 我希望我们的梦想成真。
  Wǒ xīwàng wǒmende mèngxiǎng chéngzhēn.

3.梦见 mèngjiàn ฝันเห็น

 • 昨天夜里我梦见我的老师了。
  Zuótiān yè lǐ wǒ mèngjiàn wǒde lǎoshī le.
 • 我在国外学习时常梦见家乡。
  Wǒ zài guówài xuéxí shícháng mèngjiàn jiāxiāng. Continue reading »
Click to listen highlighted text!