สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 292013
 
 • 农业 [nóngyè] การเกษตร
 • 自然农业  [zìrán nóngyè] เกษตรธรรมชาติ
 • 农民, 农夫 [nóngmín, nóngfū] เกษตรกร
 • 菜地 [càidì] แปลงผัก
 • 菜园 [càiyuán] สวนผัก
 • 果园 [guǒyuán] สวนผลไม้
 • 橡胶园 [xiàngjiāo yuán] สวนยางพารา
 • 害虫 [hàichóng] ศัตรูพืช
 • 杀虫剂 [shāchóngjì] ยาฆ่าแมลง
 • 肥料 [féiliào] ปุ๋ย
 • 粪肥 [fènféi] ปุ๋ยคอก
 • 化肥 [huà​féi​] ปุ๋ยเคมี
 • 堆肥 [duīféi] ปุ๋ยหมัก
 • 松土 [sōngtǔ] พรวนดิน
 • 松土机 [sōngtǔjī] เครื่องพรวนดิน
 • 插秧 [chāyāng] ดำนา –> 农民正在稻田里插秧。 ชาวนากำลังดำนาอยู่ในนา
 • 水稻插秧机 [shuǐdào chāyāngjī] เครื่องปลูกข้าว
 • 农场, 农庄 [nóngchǎng, nóngzhuāng] ฟาร์ม (farm)
 • 农时 [nóngshí] ฤดูทำนา
 • 农闲 [nóngxián] ช่วงเวลาว่างจากการทำนา
 • 农药 [nóngyào] สารเคมีปราบศัตรูพืช
 • 耕田  [gēngtián]  ไถนา –> 用水牛耕田 ใช้ความไถนา
 • 耕牛 [gēngniú]  ควายไถนา
 • 耕田机  [gēngtiánjī]  เครื่องไถนา
 • 播种机 [ bōzhòng jī] เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์
 • 稻田 [dào​tián​] นาข้าว
 • 水稻田 [shuǐdàotián] นาข้าว
 • 谷仓  [gǔcāng] ยุ้งฉาง
 • 农产品 [nóngchǎnpǐn] ผลิตผลทางการเกษตร (农产)
 • 农业工具, 农用工具  [nóngyè gōngjù, nóngyòng gōngjù] เครื่องมือการเกษตร (农具)
 • 喷雾器  [pēnwùqì] เครื่องฉีดยา
 • 锄头 [chútou]  จอบ
 • 耙子 [pázi] คราด
 • 铁锨 [tiěxiān] พลั่ว
 • 镰刀 [liándāo] เคียว
 • 浇水壶, 洒水壶 [jiāoshuǐhú, sǎshuǐhú] บัวรดน้ำ
 • 割草机 [gēcǎojī] เครื่องตัดหญ้า
 • 草剪 [cǎojiǎn] กรรไกรตัดหญ้า
 • 割草机刀片 [gēcǎojī dāopiàn] ใบมีดเครื่องตัดหญ้า
 • 拖拉机 [tuōlājī] รถแทรกเตอร์
 • 水稻脱壳机, 水稻去皮机 [shuǐdào tuōkéjī, shuǐdàoqùpíjī] เครื่องสีข้าว
 • 糙米 [cāomǐ] ข้าวกล้อง
 • 稻米 [dàomǐ] ข้าว
 • 稻谷 [dàogǔ] ข้าวเปลือก
 • 牧场 [mùchǎng] ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
 • 养猪场  [ yǎngzhūchǎng] เล้าหมู
 • 养鸡场 [yǎngjīchǎng] เล้าไก่
 • 马厩 [mǎjiù] คอกม้า (厩 คอก)
 • 饲料 [sìliào] อาหารสัตว์ –>  猪饲料 [zhū sìliào] อาหารหมู, 鱼饲料 [yú sìliào] อาหารปลา

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

 

Jun 292013
 
วันนี้เป็นวันที่มีแฟนเพจครบ หนึ่งพัน .. หลังจากเปิดเพจมาห้าเดือนกว่าๆ เลยตั้งใจนำรูปแบบประโยคจีนมาฝากค่ะ
รูปแบบประโยคจีนคำนี้ก็คือ…..照 ….. 不误
zhào….. bú wù
เจ้า …… ปู๋ อู้
…………. เหมือนเคย ไม่มีพลาด*** ความหมายและการใช้ของรูปแบบประโยคนี้คือ หากเราต้องการกล่าวถึง การดำเนินกิจกรรมหรือทำอะไรตามปกติอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่เคยได้รับผลกระทบที่มาจากปัจจัยภายนอกเลย โครงสร้างประโยคคือ 照 + คำกริยา + 不误๑…
我天天去游泳,有的时候下雨我也照游不误。
wǒ tiāntiān qù yóuyǒng, yǒu de shíhou xià yǔ wǒ yě zhào yóu bú wù.
หว่อ เทียน เทียน ฉวี้ โย๋ว หย่ง , โหย่ว เตอ สือร์ โห้ว เสี้ย..า หวี่ หว่อ เหยี่ย เจ้าร์ โย๋ว ปู๋ อู้
ฉันไปว่ายน้ำทุกวัน , บางครั้งฝนตก ฉันก็ยังไปว่ายน้ำเหมือนเคย ไม่มีพลาดคำศัพท์….

 • 天 天 tiāntiān เทียน เทียน …ทุกวัน
 • 游泳 yóuyǒng โย๋ว หย่ง … ว่ายน้ำ
 • 有的时候 yǒu de shíhou โหย่ว เตอ สือร์ โห้ว … บางครั้ง / บางที
 • 下雨 xià yǔ เสี้ย..า หวี่ … ฝนตก
 • 也 yě เหยี่ย … ก็

๒…
他天天来图书馆读书,刮风下雨也照来不误。
tā tiāntiān lái túshū guǎn dúshū, guā fēng xià yǔ yě zhào lái bú wù.
ทา เทียน เทียน ไหล ถู ซูร์ ก่วน ตู๋ ซูร์ , กวา เฟิง เสี้ย..า หวี่ เหยี่ย เจ้าร์ ไหล ปู๋ อู้
เขามาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดทุกวัน , ฝนจะตกฟ้าจะร้อง ก็ยังมาเหมือนเคย ไม่มีพลาด

คำศัพท์…

 • 图书馆 túshū guǎn ถู ซูร์ ก่วน … ห้องสมุด
 • 读书 dúshū ตู๋ ซูร์ … อ่านหนังสือ
 • 刮风 guā fēng กวา เฟิง … ลมพัดแรง
 • 下雨 xià yǔ เสี้ย..า หวี่ … ฝนตก
 • 刮风下雨 เป็นสำนวนจีน แปลว่า ฝนตกลมพัดแรง , เป็นสำนวนไทยก็คือ ฝนตกฟ้าร้อง(คำนี้แปลผันไปตาม สำนวนไทยค่ะ)

๓….
医生让他戒酒,可他一见到酒还是照喝不误。
yīshēng ràng tā jiè jiǔ, kě tā yī jiàn dào jiǔ háishì zhào hē bú wù.
อี เซิงร์ ยั่งร์ ทา เจี้ย จิ่ว , เข่อ ทา อี๋ เจี้ยน เต้า จิ้ว ไห สือร์ เจ้าร์ เฮอ ปู๋ อู้
คุณหมอให้เขาเลิกเหล่า , แต่พอเขาเห็นเหล้าเมื่อไร ก็ยังคงดื่มเหมือนเคย ไม่มีพลาด

คำศัพท์…

 • 医生 yīshēng อี เซิงร์ … คุณหมอ
 • 让 ràng ยั่งร์ … ให้
 • 戒酒 jiè jiǔ เจี้ย จิ่ว … เลิกเหล้า
 • 可 kě เข่อ … แต่
 • 一见到酒 yī jiàn dào jiǔ อี๋ เจี้ยน เต้า จิ่ว … พอเห็นเหล้าเมื่อไร
 • 还是 háishì ไห สื้อร์ … ยังคง
 • 喝 hē เฮอ … ดื่ม

จาก ๑๐๐ รูปแบบประโยคจีน อาศรมสยาม – จีนวิทยา
………………………………………….

ด้วยความรักและปารถนาดีเสมอจาก ครูจู ค่ะ

Jun 292013
 

เกร็ดมังกร ตอน วันอาทิตย์ (ตอนที่2) 周日(zhōurì)

ตอนที่แล้ว ผมได้นำเสนอเกี่ยวกับที่มาของคำว่า礼拜(lǐbài)และ星期(xīngqī) ซึ่งมีความหมายว่า สัปดาห์ทั้งคู่ คำว่าวันอาทิตย์ในภาษาจีนจึงสามารถใช้ตั้งแต่คำว่า 星期日(xīngqīrì) 星期天(xīngqītiān) 礼拜日(lǐbàirì) จนถึง礼拜天(lǐbàitiān)และยังทิ้งท้ายไว้ว่า คำที่แปลว่าสัปดาห์ ในภาษาจีนยังมีอีกคำหนึ่ง นั่นคือคำว่า 周日(zhōurì)

สำหรับคนที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่น จะรู้ว่าอักษรคันจิ(อักษรฮั่นในระบบภาษาญี่ปุ่น) คำว่า周(zhōu)แปลว่า “สัปดาห์” แสดงว่า คำว่า周日(วันอาทิตย์) ในภาษาจีนได้รับอิทธิพลจากภาษาญี่ปุ่นใช่หรือไม่? คำตอบคือ ใช่เลยครับ แต่ก็ไม่เชิง…? เอ๊ะ มันยังไงกัน

เรื่องมีอยู่ว่า ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง ชาวจีนก็เริ่มใช้ระบบการนับวันแบบ7วันต่อหนึ่งสัปดาห์ โดยรับอิทธิพลทั้งจากศาสนาพุทธจากอินเดียและโหราศาสตร์แบบเปอร์เชียด้วย ซึ่งยังเป็นที่ ถกเถียงกันอยู่ว่า อินเดียกับเปอร์เชีย ใครเข้ามาก่อนกัน
จากคัมภีร์โหราศาสตร์ฉบับพระโพธิสัตว์มันชูศรีและทวยเทพ《文殊师利菩萨及诸仙所说吉凶时日善恶宿曜经》 แปลและเรียบเรียงโดยพระอาจารย์ปู้คง不空 (สมัยราชวงศ์ถัง) ได้อธิบายหลักวันทั้ง7 ที่ว่าด้วย 七曜者(qīyàozhě)เทพทั้งเจ็ดแห่งดวงดาว (พระอาทิตย์ พระจันทร์…พระเสาร์) และลูกศิษย์ของพระอาจารย์ปู้คงได้เพิ่มเติมเชิงอรรถภายหลังว่า 夫七曜者,所为日月五星下直人间,一日一易,七日周而复始 เทพทั้งเจ็ด หมายถึง พระอาทิตย์และพระจันทร์และอีก5พระดวงดาว ลงมาจุติ สลับหมุนเวียนวันต่อวัน รอบละเจ็ดวัน คำว่ารอบ คือ 周 นั่นเอง แต่ในสมัยราชวงศ์ถัง พจนานุกรมจีนยังไม่ได้กำหนดคำว่า “สัปดาห์” เป็นคำที่ชาวบ้านและหมอดูเรียกกันเอง รู้กันเอง เมื่อสืบทอดไปถึงญี่ปุ่นอักษร周 ถึงจะถูกเพิ่มความหมายว่า “สัปดาห์”
แล้วคำว่า周日วันอาทิตย์ในภาษาญี่ปุ่น กลับมาถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาษาจีนได้อย่างไร? คำตอบคือ เกิดขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์ชิงและรัฐบาลแมนจูเลีย(รัฐบาลหุ่นเชิดของลัทธิเผด็จการทหารของญี่ปุ่น) เรื่องของสงครามและการรุกรานจีน ขอไม่พูดถึงในบทความนี้ เดี๋ยวจะน้ำตาท่วมจอ เลือดนองคีบอร์ดกันเสียเปล่าๆ Continue reading »

Jun 292013
 

痔
ภาษาจีนคำละวัน ตอน ฉันมี…ริดสีดวง痔(zhì) แอร๊ยยยย???
เป็นภาพที่ชินตามากครับ เมื่อเราเดินไปตามถนนข้าวสารหรือตามแหล่งท่องเที่ยว ฝรั่งหลายคนจะมีเสื้อยืดลายกิ๊บเก๋เป็นอักษรจีน บางทีก็เป็นรอยสักตามตัวบ้าง บ้างก็เท่ระเบิดเถิกเทิง แต่บ้างก็เฟลผุดๆก็มีให้เห็นกันบ่อยไป ก็เคยสงสัยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น เป็นเพราะพี่ฝรั่งเขากะเอาฮาแต่แรกแล้วหรือว่าเกิดความเข้าใจผิดอะไรสักอย่าง? เอาแค่ที่ผมเคยเจอกับตัวนะครับ เนื่องด้วยตอนม.ปลาย เคยทำงานพิเศษอยู่มาบุญครอง มีเพื่อนเป็นช่างสักลายและเจาะหูเจาะลิ้นเจาะสะดือเจาะทุกอย่างในโลก ปรากฏว่า สิ่งทีเกิดขึ้นทุกอาทิตย์คือ พี่ช่างสักต้องเดินมาหาผม เพื่อให้ผมช่วยดูว่าอักษรจีนที่ฝรั่งต้องการให้สักลงบนร่างกาย มีความหมายถูกต้องไหม? เช่นคำยอดนิยมหลายคำที่มักสับสนก็คือคำว่า 志(zhì)ปณิธาน/ความแน่วแน่ 挚(zhì)ความจริงใจ 智(zhì)ปัญญา 豸(zhì)ความศักดิ์สิทธิ์(มาจากคำว่า 獬豸(xièzhì)สัตว์วิเศษคล้ายกิเลนแต่มีเขาแหลมกลางหน้าผาก เป็นตัวแทนของกฏหมายและการลงโทษ) ฝรั่งหลายคนจะเอามาเเต่เสียงอ่าน(พินอิน拼音) ผมก็ต้องถามให้เเน่ใจว่า คำนี้ เสียงอ่านนี้ คำเเปลนี้ใช่หรือไม่ เอาให้เเน่ แล้วบางครั้งไม่รู้ว่าพี่ฝรั่งเขาไปเอามาจากไหน กลายเป็นคำว่า 痔(zhì) …เอ่อม…คำนี้แปลว่า ริดสีดวงทวาร ย่อมาจากคำว่า 痔疮(zhìchuāng) อึ๋ย… ผมว่าฝรั่งคนนั้นต้องไปจำมาจากเสื้อยืดแบบในภาพแน่ๆเลย -___-“ ภาษาจีนมีคำพ้องเสียงเยอะครับ ต้องระวัง ยังดีนะครับ ในรูปภาพที่แนบมา เด็กฝรั่งคนนี้แค่ใส่เสื้อลายสกรีนคำว่า “ริดสีดวงทวาร” ส่วนฝรั่งที่สักคำนี้ลงบนร่างกายไปแล้วก็…คงต้องไว้อาลัย ณ ที่นี้

ติดตามได้ใน…อ.อี้hsk&patจีน

Jun 292013
 

ภาษาจีนคำละวัน วันนี้ 武(wǔ) ยุทธ์ (บู๊)
武侠(wǔxiá)จอมยุทธ์
武林(wǔlín)ยุทธภพ 江湖(jiānghú)ยุทธภพ โอ๊ะโอว ทำไมคำว่ายุทธภพมีสองคำ ต้องอธิบายหน่อยแล้ว เรื่องมีอยู่ว่า:
คำว่ายุทธภพ คนโบราณใช้คำว่า武林(wǔlín) คำว่า武คือการยุทธ์/การต่อสู้ 林คือ ป่า แต่มีความหมายที่สองว่า “วงการ” ส่วนคำว่า 江湖(jiānghú) ความจริงแล้วเป็นคำแสลงในหมู่มาเฟียฮ่องกง แปลว่าวงการนังเลงมาเฟีย แต่ท่านกิมย้ง金庸(jīnyōng)ได้หยิบยืมคำว่า江湖(jiānghú) คำนี้มาใช้ในนิยายของตัวเอง ด้วยเหตุนี้ ในผลงานนิยายกำลังภายในของกิมย้ง金庸(jīnyōng) คำว่ายุทธภพจะใช้คำว่า江湖(jiānghú) แทนที่จะเป็นคำว่า武林(wǔlín)ตามบันทึกประวัติศาสตร์ ที่ทำเช่นนี้ไม่ใช่ว่าท่านกิมย้งขาดความเข้าใจหรือไม่รู้ประวัติศาสตร์หรอก แต่เป็นเทคนิคการสร้างสรรค์อย่างหนึ่ง นั่นคือการสร้าง “จักรวาลคู่ขนาน” ของตัวเองขึ้น เพื่อปลดปล่อยจิตนาการของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยที่ยังคงรักษาเค้าโครงและมนต์ขลังแบบยุคสมัยนั้นๆไว้

บางท่านอาจไม่ค่อยเข้าใจคำว่า จักรวาลคู่ขนาน ก็เลยสาธิตให้ดูกันนะครับ  เช่น พี่อี้เป็นอาจารย์สอนภาษาจีนยืนสอนนักเรียนอยู่หน้าชั้น แต่ในจักรวาลคู่ขนานอีกแห่งหนึ่งที่พี่อี้หรือคนอื่นจิตนาการขึ้น พี่อี้ในวัยเดียวกันก็มีบทบาทอื่น เช่น เป็นจอมยุทธ์ที่กำลังต่อสู้กับเหล่าร้าย อะไรงี้ พูดง่ายๆคือการเขียนนิยาย โดจิน同人小说(tóngrénxiǎoshuō) นั่นเอง หรือแม้แต่พวก มาเวลคอมมิคและดีซีคอมมิค ก็เช่นกัน อย่างในมาเวลคอมมิค สงครามโลกครั้งที่สองกองทัพนาซีกลายเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์จิตวิปลาส ส่วนพระเอกเป็นกับตันอเมริกันผู้สง่างามอะไรงี้ ส่วนในนิยายจีน จักรวาลก็ถูกยึดครองโดยเหล่าจอมยุทธ์ที่มีกำลังภายในนั่นเอง จะเป็นหมัดเทพเจ้าดาวเหนือ ดราก้อนบอล วูล์ฟเวอรีน ฮัลค์ ก๊วยเจ๋ง เตียบ่อกี้ มันก็คือกันครับ เป็นบทบาทของใครบางคนที่ถูกจำลองขึ้นในจักรวาลคู่ขนาน เพื่อความความพริ้วไหวในการอ่านชม ประมาณนั้น
สวัสดี (-/i\-)
ของแถม

 • 平行宇宙(píngxíngyǔzhòu) จักรวาลคู่ขนาน Parallel universes
 • 多重宇宙(duōzhòngyǔzhòu) จักรวาลเชิงซ้อน / พหุภพ Multiverse
 • 武器(wǔqì)อาวุธ
 • 武力(wǔlì)กำลังอาวุธ
 • 武装(wǔzhuāng) ติดอาวุธ/อาวุธครบมือ
 • 武术(wǔshù)วรยุทธ์
 • 功夫(gōngfu)ความชำนาญ/ความแก่กล้า/ฝีมือ
 • 轻功(qīnggōng)วิชาตัวเบา
 • 内功(nèigōng)กำลังภายใน

ติดตามได้ใน…อ.อี้hsk&patจีน

Jun 282013
 
 • 法政大学 [Fǎzhèng dàxué] มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • 玛希隆大学  [Mǎ xī lóng dàxué] มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • 朱拉隆功大学  [Zhū lā lóng gōng dàxué] มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
 • 东方大学  [Dōngfāng dàxué] มหาวิทยาลัยบูรพา 
 • 曼谷大学  [Màngǔ dàxué] มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 • 博仁大学  [Bórén dàxué] มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
 • 农业大学  [Nóngyè dàxué] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • 泰国商会大学  [Tàiguó shānghuì dàxué] มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 • 艺术大学  [Yìshù dàxué] มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • 世八通大学  [Shì bā tōng dàxué] มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 • 兰实大学  [Lán shí dàxué] มหาวิทยาลัยรังสิต 
 • 蓝康恒大学  [Lán kāng héng dàxué kāifàng dàxué] มหาวิทยาลัยรามคำแหง (开放大学)
 • 诗纳卡宁威洛大学  [Shī nà kǎ níng wēi luò dàxué] มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร 
 • 塔信大学  [Tǎ xìn dàxué] มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 • 乌汶大学  [Wū wèn dàxué] มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 • 纳瑞宣大学  [Nà ruì xuān dàxué] มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 • 泰国伯乐大学  [Tàiguó bó yuè dàxué] มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 • 孔敬大学  [Kǒng jìng dàxué] มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • 华侨崇圣大学  [Huáqiáo chóng shèng dàxué] มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • 易三仓大学  [Yì sān cāng dàxué] มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 • 皇太后大学  [Huáng tàihòu dàxué] มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 • 先皇技术学院 ( 拉卡邦 ) [Xiān huáng jìshù xuéyuàn (lā kǎ bāng)] สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 • 先皇技术学院(北曼谷)  [Xiān huáng jìshù xuéyuàn (běi màngǔ)] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 • 先皇技术学院 (吞武里)   [Xiān huáng jìshù xuéyuàn (tūn wǔ lǐ)] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 玛哈萨拉堪大学  [Mǎ hā sà lā kān dàxué] มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 泰国暹罗大学  [Tàiguó xiān luó dàxué] มหาวิทยาลัยสยาม 
 • 湄州大学 [Méizhōudàxué] มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • 革勒大学 [Gélèdàxué] มหาวิทยาลัยเกริก
 • 曼谷北部大学 [Màngǔběibùdàxué] มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • 阿巴宝石大学 [Ābābǎoshídàxué] มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • 圣约翰大学 [Shèngyuēhàndàxué] มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • 西北大学 [Xīběidàxué] มหาวิทยาลัยพายัพ
 • 东南亚大学 [Dōngnányàdàxué] มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • 沙雷那利科技大学 [Shāléinàlìkējìdàxué] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านต่อ…ศัพท์ภาษาจีน : สาขาวิชา [学科]
ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Jun 282013
 

一天一字中文 ภาษาจีนวันละคำค่ะ^_^
วันนี้เสนอคำว่า 恐怕 อ่านว่า ข่งพ่า ,kǒngpà (副)= เกรงว่า,กลัวว่า ,คาดว่า,คงจะ…
例句:

 • 恐怕要下雨了。
  Kǒngpà yào xià yǔle.
  กลัวว่าฝนจะตกแล้ว 
 • 朋友,恐怕你上当了。(上当 ถูกหลอก/ถูกต้มตุ๋น )
  Péngyou, kǒngpà nǐ shàngdàngle
  เพื่อน กลัวว่าเองถูกหลอกแล้ว 
 • 我是愿意帮你的, 可是恐怕力不从心。
  Wǒ shì yuànyì bāng nǐ de, kěshì kǒngpà lìbùcóngxīn.
  ฉันเต็มใจที่จะช่วยเธอนะ แต่กลัวว่ากำลังไม่พอ 

(力不从心 อยากช่วยแต่ความสามารถไม่มากพอ /ใจสู้แต่กำลังไม่สู้)

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Jun 272013
 
 • 精神科医生 [jīngshénkē yīshēng] จิตแพทย์ 
 • 眼科医生  [yǎnkē yīshēng] จักษุแพทย์ 
 • 儿科医生 [érkē yīshēng] กุมารแพทย์ 
 • 牙科医生 [yákē yīshēng] ทันตแพทย์ 
 • 中医医师  [zhōngyī yīshī] แพทย์แผนจีน 
 • 麻醉医生  [mázuì yīshēng] วิสัญญีแพทย์ 
 • 外科医生  [wàikē yīshēng] ศัลยแพทย์ 
 • 妇产科医生  [fùchǎn kē yīshēng] สูตินารีแพทย์ 
 • 内科医生  [nèikē yīshēng] อายุรแพทย์ 
 • 放射科医生  [fàngshè kē yīshēng] แพทย์รังสีวิทยา 
 • 神经科医生  [shénjīngkē yīshēng] แพทย์ทางสมองและเส้นประสาท 
 • 泌尿科医生  [mìniàokē yīshēng] แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะ
 • 整形外科医生  [zhěngxíng wàikē yīshēng] แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง 
 • 皮肤科医生  [pífūkē yīshēng] แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง
 • 耳鼻喉医生  [bíhóu yīshēng] แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก 

แถมค่ะ

 • 得去看医生 [děi qùkàn yīshēng] ต้องไปพบแพทย์
 • 看医生 [kànyīshēng]  พบแพทย์ –> 来看医生 [lái kànyīshēng] มาพบแพทย์ , มาหาหมอ
 • 就诊 [jiùzhěn] เข้ารับการตรวจรักษา
 • 症状 [zhèngzhuàng] อาการ –> 都有什么症状 [dōu yǒushéme zhèngzhuàng] มีอาการอะไรบ้าง
 • 捂住 [wǔ​zhù] ปิดคลุม (ปิดปาก, ปิดจมูก) –> 咳嗽或打喷嚏时要用手捂住嘴巴 [késou huò dǎpēntìshí yàoyòngshǒu wǔzhù zuǐba] ขณะที่ไอหรือจาม ต้องเอามือปิดปาก
 • 捂住耳朵 [wǔzhù ěrduo] ปิดหู ; 捂住眼睛 ปิดตา
 • 无药可治 [wúyào kězhì] รักษาไม่หาย
 • 病历 [bìnglì] ประวัติผู้ป่วย (medical record) –> 我们这没有你的病历。 ที่นี่ไม่มีประวัติของผู้ป่วย
 • 个人信息 [gèrén xìnxī] ข้อมูลส่วนตัว –> 填写一下个人信息。 กรอกข้อมูลส่วนตัวหน่อย
 • 传唤 [chuán​huàn] เรียก, ออกหมายเรียก –> 等医生的传唤  [děngyīshēng de chuánhuàn] รอหมอเรียก
 • 听诊 [tīngzhěn] การตรวจร่างกายด้วยการฟังเสียง
 • 听诊器 [tīngzhěnqì] หูฟังของแพทย์ (ใช้ฟังเสียงการทำงานของอวัยวะ เช่น ปอด หัวใจ และท้อง ว่าเสียงการทำงานของอวัยวะนั้น ปกติหรือ ผิดปกติ เพื่อประกอบการการวินิจฉัย)
 • 体温计 [tǐwēnjì] ปรอทวัดไข้
 • B超 [B chāo] อัลตราซาวด์
 • 超声波诊断 [chāoshēngbōzhěnduàn] ตรวจวินิจฉัยด้วยอัลตราซาวด์
 • CT扫描 [CT sǎo miáo]  ซีทีสแกน (CT scanning)
 • MRI扫描  [MRI sǎomiáo] เอ็มอาร์ทีสแกน (磁共振 cígòngzhèn)
 • 心电图 [xīndiàntú] ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • 心电图检查 [xīndiàntú jiǎnchá] ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • 康复理疗室 [kāngfùlǐliáo shì] ห้องกายภาพบำบัดฟื้นฟู
 • 加护病房 [jiāhù bìngfáng] ห้องICU
 • 产房 [chǎnfáng] ห้องคลอด
 • 急救室 [jíjiù shì] ห้องฉุกเฉิน
 • 病房 [bìngfáng] ห้องคนไข้
 • 会诊室 [huìzhěn shì] ห้องตรวจโรค
 • 手术室 [shǒushù shì] ห้องผ่าตัด
 • 保健室 [bǎojiàn shì] ห้องพยาบาล
 • 康复室 [kāngfù shì] ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด
 • X 射线室  [X shèxiàn shì] ห้องเอกซเรย์
 • 拍X光片 [pāi X guāngpiàn] ถ่ายเอกซเรย์

…อ่านต่อศัพท์ภาษาจีน : โรคภัยไข้เจ็บ [病]
ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Jun 272013
 
 • 学科 [xuékē] สาขาวิชา
 • 系/ 学院 [xì/ xuéyuàn] คณะ
 • 法律系 [fǎlǜ xì] คณะนิติศาสตร์  
 • 会计系  [kuàijì xì] คณะบัญชี 
 • 牙科学系  [yákē xuéxì] คณะทันตแพทย์ 
 • 医学系  [yīxué xì] คณะแพทยศาสตร์ 
 • 政治系  [zhèngzhì xì] คณะรัฐศาสตร์ 
 • 语言文学系  [yǔyán wénxué xì] คณะอักษรศาสตร์ 
 • 建筑系  [jiànzhú xì] คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 • 科学系  [kēxué xì] คณะวิทยาศาสตร์ 
 • 人文科学系  [rénwén kēxué xì] คณะมนุษยศาสตร์ 
 • 经济系  [jīngjì xì] คณะเศรษฐศาสตร์ 
 • 教育系  [jiàoyù xì] คณะศึกษาศาสตร์ 
 • 新闻系  [xīnwén xì] คณะวารสารศาสตร์ 
 • 药剂系  [yàojì xì] คณะเภสัชศาสตร์ 
 • 工程学系  [gōngchéng xuéxì] คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 • 电气工程学系 [diànqì gōngchéng xuéxì]  คณะวิศวกรรมไฟฟ้า
 • 机械工程学系 [jīxiè gōngchéng xuéxì คณะวิศวกรรมเครื่องกล
 • 兽医系  [shòuyī xì] คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 
 • 工商管理学系  [gōngshāng guǎnlǐ xuéxì] คณะบริหารธุรกิจ 
 • 商业和会计系  [shāngyè hé kuàijì xì] คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
 • 社会学系  [shèhuì xuéxì] คณะสังคมศาสตร์ 
 • 森林学系  [sēnlín xuéxì] คณะวนศาสตร์ 
 • 师范学  [shīfàn xué] คณะครุศาสตร์ 

*** เพิ่มเติมค่ะ

 • 公立大学 [gōnglì dàxué] มหาวิทยาลัยรัฐบาล
 • 私立大学 [sīlì dàxué] มหาวิทยาลัยเอกชน
 • 开放大学 [kāifàng dàxué] มหาวิทยาลัยเปิด 

…อ่านต่อศัพท์ภาษาจีน : มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย [泰国著名大学]
ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Jun 272013
 
 • 微笑,出自内心的,是钱买不到的礼物 !
  [wéixiào, chūzìnèixīnde, shìqiánmǎibùdàodelǐwù]
  รอยยิ้มที่มาจากใจ เป็นของขวัญที่หาซื้อไม่ได้ด้วยเงินตรา
 • 家里的垃圾知清倒,内心的垃圾 (贪 嗔 痴) 不知倒。
  [jiālǐ de lājī zhīqīngdào, nèixīn de lājī (tān chēn chī) bùzhīdào]
  ขยะสกปรกในบ้านรู้จักเททิ้ง, ขยะสกปรกในใจ (โลภ, โกรธ, หลง) กลับไม่รู้จักเททิ้ง
 • 不要向你的身外觅求真理,因为真理就在你的身体里面,此外无处可觅。
  [bùyào xiàng nǐ de shēnwài mìqiúzhēnlǐ, yīnwéi zhēnlǐ jiùzàinǐ de shēntǐ lǐmiàn, cǐwàiwúchù kěmì]
  อย่าหาสัจธรรมจากภายนอก เพราะสัจธรรมที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในตัวคุณ ไม่สามารถหาได้จากภายนอก
 • 不要让欲望越过需求!
  [Bú yào ràng yùwàng yuèguò xūqiú]
  อย่าให้ความโลภมากกว่าความต้องการ
 • 从没有人因给予而变穷的。
  [cóng méiyǒu rén yīn jǐyǔ ér biàn qióng de]
  แต่ไหนแต่ไรก็ไม่มีใครกลายเป็นคนจนจากการให้ (给予[jǐyǔ] ให้)
 • 相识满天下,知心能几人。
  [xiāngshímǎntiānxià, zhīxīnnéngjǐrén]
  คนรู้จักมีทั่วหล้า คนรู้ใจจะมีสักกี่คน
Click to listen highlighted text!