สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Nov 302011
 

百家姓 [bǎijiāxìng] เป็นหนังสือร้อยแซ่ของชาวจีน ถูกเขียนขึ้นในต้นราชวงศ์ซ่ง

提起中国姓氏,人们最熟悉的自然是 《百家姓》。 因为它与《三字经》、《幼学琼林》等,被列入旧时孩童的启蒙读物。 《百家姓》是一本关于中文姓氏的书,成书于北宋初(ในช่วงต้นราชวงศ์ซ่งภาคเหนือ)。原收集姓氏 411个(เริ่มแรกรวบรวมได้ทั้งหมด 411 แซ่) ,后增补到 504个(ภายหลังเพิ่มเป็น 504 แซ่) ,其中单姓 444个(มีอักษรตัวเดียว 444 แซ่) ,复姓 60个(มีอักษรมากกว่าหนึ่งตัว 66 แซ่) 。

Continue reading »

Nov 132011
 

象声词 [xiàngshēngcí] คำเลียนเสียง

เสียงสัตว์ร้อง [动物的象声词]

马 [mǎ] ม้า : 马鸣萧萧 [mǎmíngxiāoxiāo] ม้าร้อง ฮี้ๆ (neigh, whinny)
马蹄声 [mǎtíshēng] เสียงเท้าม้า : 嗒嗒 [dādā]
狗 [gǒu] สุนัข :狗吠汪汪 [gǒufèiwāngwāng] หมาเห่าโฮ่งๆ (bark)
小狗 [xiǎogǒu] ลูกสุนัข :小狗狺狺叫 [xiǎogǒuyínyínjiào] ลูกสุนัขร้องเอ๋งๆ
猫 [māo] แมว :咪咪叫 [mīmījiào]、喵喵叫 [miāomiāojiào] แมวร้องเหมียวๆ (meow, mew)
羊 [xiǎoyáng] แพะ :咩咩叫 [miēmiējiào] แพะร้องแมะๆ
鸭子 [yāzi] เป็ด :呷呷叫 [gāgājiào] เป็ดร้องก๊าบๆ (quack)
鸟 [niǎo] นก :喳喳叫 [chāchājiào] นกร้องจิ๊บๆ
公鸡 [gōngjī] ไก่ตัวผู้ :喔喔叫 [ōōjiào] พ่อไก่ขันโ๊อ๊กๆ (crow)
母鸡 [mǔjī] แม่ไก่ : 咕咕叫 [gūgūjiào] แม่ไก่ร้องกุ๊กๆ (peep)
小鸡 [xiǎojī] ลูกไก่ : 叽叽叫 [jījījiào] ลูกไก่ร้องเจี๊ยบๆ
蜜蜂 [mìfēng] ผึ้ง :嗡嗡叫 [wēngwēngjiào] เสียงผึ้งหึ่งๆ (hum, buzz, murmur)
青蛙 [qīngwā] กบ :呱呱叫 [guāguājiào] เสียงกบร้องโอ๊บๆ (croak)
老鼠 [lǎoshǔ] หนู :吱吱叫 [zhīzhijiào] หนูร้องจี๊ดๆ (squeak, squeal)
牛 [niú] วัว : 哞哞叫 [mōumōujiào] วัวร้องมอๆ
老虎 [lǎohǔ] เสือ : 嗷嗷叫 [áo’áojiào] เสือคำรามโฮกๆ (roar)

คำเลียงเสียงคน

啊 [ā] อา..
哈哈 [hāhā] เสียงหัวเราะ ฮ่าๆๆ
嘻嘻 [xīxī] ฮิๆ
嗯嗯 [ēnēn] ฮืมๆ
嘿嘿 [hēihēi] แหะๆ
呵呵 [hēhe] เหอะๆ
忽忽 [hūhū] หุหุ
吃吃 [chīchī] หึๆ
呜呜 [wūwū] ฮือๆ (เสียงร้องไห้)
哇哇 [wāwā] อุแว๊ๆ
呸 [pēi] เชอะ (แสดงความไม่พอใจ)

คำเลียงเสียงธรรมชาติ

咚咚 [dōngdōng] เสียงกลองดัง [鼓声咚咚]
丁丁 [dīngdīng] เสียงกริ่ง [铃声丁丁]
扑通 [pūtōng] เสียงของตกน้ำ
叮当 [dīngdāng เสียงของกระทบกัน, เสียงกริ่ง
轰隆 [hōnglōng] เสียงฟ้าร้อง(ครืนๆ), ปืนใหญ่, เครื่องยนต์
乓乓 [pāngpāng] เสียงปืน(ปังๆ), ปิงปอง
哗哗 [huāhuā] เสียงน้ำไหล

เพิ่มเติม
Continue reading »

Nov 092011
 

2011 年 11 月 10 日是泰国水灯节

วันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 10 พ.ย. 2011 ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศจึงเย็นสบาย และอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลาก มีน้ำขี้นเต็มฝั่ง ทำให้เห็นสายน้ำอย่างชัดเจน อีกทั้งวันขึ้น 15 ค่ำ เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง ทำให้สามารถเห็นแม่น้ำที่มีแสงจันทร์ส่องกระทบลงมา เป็นภาพที่ดูงดงามเหมาะแก่การชมเป็นอย่างยิ่ง

ศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลลอยกระทง

水灯节快乐 [shuǐdēngjié kuàilè] สุขสันต์เทศกาลลอยกระทง
水灯节 [shuǐdēngjié] เทศกาลลอยกระทง
来格通 [láigétōng] ลอยกระทง(ทับศัพท์)
莲花 [liánhuā] ดอกบัว
莲花灯 [liánhuādēng] กระทง
水灯 [shuǐdēng] กระทง
放水灯 [fàngshuǐdēng] ลอยกระทง
天灯 [tiāndēng] โคมลอย
放天灯 [fàngtiāndēng] ปล่อยโคมลอย
舞蹈 [wǔdǎo] การเต้นรำ
泰国舞蹈 [tàiguó wǔdǎo] รำวง, เต้นรำไทย
民歌 [míngē] เพลงพื้นเมือง, เพลงลูกทุ่ง
起源 [qǐyuán] ต้นตอ –> 水灯节的起源。ที่มาของวันลอยกระทง
来源 [láiyuán] แหล่งที่มา แหล่งกำเนิด (ความหมายเดียวกับ 起源)
于 [yú] จาก –>起源于… มีต้นตอจาก… , 毕业于… จบจาก…

 

Click to listen highlighted text!