สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 302011
 

สวัสดีครับเพื่อนทุกๆ ท่าน ผมขอคารวะครับ หลังจากผ่าน ตอนที่5 “ตะลุยยุทธภพ” ก็มาถึง ตอนที่ 6 ผมอยากจะบอกสาเหตุที่เนื้อหาในเว็บ pasajeen.com ทำไมมีศัพท์ภาษาจีนเป็นจำนวนมาก นั่นก็เพราะว่า “ศัพท์ภาษาจีนก็คือลูกกุญแจไขสู่โลกภาษาจีน”  นั่นเอง และเพื่อไม่ให้การออกเสียงนั้นผิดเพี้ยนไป เราจึงกำกับเสียงที่อ่านโดยใช้พินอินเป็นหลักครับ นอกจากนี้การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน ก็ยังเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้รู้จักคุ้นเคยกับอักษรจีนคำใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกด้วย

 • เรา pasajeen.com จะพยายามรวบรวมคำศัพท์ภาษาจีนให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำค้นหา และจะพยายามนำเสนอคำศัพท์ที่จำเป็นต่อการใช้งานให้ครอบคลุมให้ได้มากที่สุด
 • เรา pasajeen.com ต้องการให้ทุกคนที่สนใจเรียนภาษาจีน ได้เรียนรู้คำศํพท์ให้มากๆ เพื่อท่านจะได้ ฟังพูดอ่านเขียน ภาษาจีนจากต้นฉบับที่เป็นภาษาจีนให้ได้
 • ให้เราเรียนรู้โดยวิธีธรรมชาติ เหมือนกับสมัยที่เราเป็นเด็ก เรียนคำศัพท์ทีละคำ ฟังออกบ้างไม่ออกบ้าง จากนั้นก็เรียนร้อยเรียนเชื่อมคำศัพท์ต่างๆ เข้าหากันจนเป็นประโยค ทำให้อ่านเข้าใจ แล้วได้ยินได้ฟังบ่อยๆ ก็จะพูดได้เขียนได้เอง

หากท่านมีคำศัพท์กลุ่มใดที่อยากให้เราจัดหามาให้ ก็โพสเข้ามาได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจ เราจะพยายามทำให้ดีที่สุด นอกจากนี้เรายังทำการปรับปรุงคำศัพท์ที่มีอยู่แล้วและเพิ่มเติมคำศัพท์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนๆ อ่านพบจุดใดความหมายผิดเพี้ยนไป ก็ขอคำชี้แนะและโพสแจ้งให้เราทราบด้วย จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

และอย่างลืมติดตาม ศัพท์ภาษาจีน : เปิดโลกอักษรจีนเปิดโลกภาษาจีน ตอนที่1 [a-e] (ทั้งหมด 8 ตอน)

Apr 292011
 
宇宙 [yǔzhòu] จักรวาล

宇宙 [yǔzhòu] จักรวาล

宇宙 [yǔzhòu] จักรวาล (universe)
太空 [tàikōng] อวกาศ (outer space)
星星 [xīngxing] ดาว (star)
星辰 [xīngchén] ดาว (star)
天文台 [tiānwéntái] หอดูดาว (An observatory)
星座 [xīngzuò] กลุ่มดาว/นักกษัตร (constellation)
恒星 [héngxīng] ดาวฤกษ์
彗星 [huìxīng] ดาวหาง (comet)
扫帚星 [sàozhouxīng] ดาวหาง (คำเรียกเดิม)
北极星 [běijíxīng] ดาวเหนือ
晨星 [chénxīng] ดาวรุ่ง,ดาวประกายพรึก (stars at dawn)
流星 [liúxīng] อุกกาบาต (meteor)
银河 [yínhé] ทางช้างเผือก (the Milky Way)
日月 [rìyuè] สุริยันจันทรา, ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ (sun and moon)
太阳系 [tàiyángxì] ระบบสุริยะ (Solar system)
行星 [xíngxīng] ดาวเคราะห์ (planet)
小行星 [xiǎoxíngxīng] ดาวเคราะห์น้อย (asteroid)
九大行星 [jiǔdàxíngxīng] ดาวเคราะห์เก้าดวงในระบบสุริยะ (ประกอบด้วย 水星 Mercury, 金星 Venus, 地球 Earth, 火星 Mars, 木星 Jupiter, 土星 Saturn, 天王星 Uranus, 海王星 Neptune, 冥王星 Pluto)
太阳 [tàiyáng] ดวงอาทิตย์ (sun)
太阳黑子 [tàiyánghēizǐ] จุดดับบนดวงอาทิตย์ (sunspot)
黑洞 [hēidòng] หลุมดำ (Black hole)
围绕着 [wéiràozhe] หมุนรอบ
运转 [ yùnzhuǎn ] โคจร
月亮 [yuèliang] ดวงจันทร์
残月 [cányuè] จันทร์แรม
满月 [mǎnyuè] จันทร์เต็มดวง,เดือนเพ็ญ (full moon)
半月 [bàn yuè] จันทร์ครึ่งดวง (half-moon)
弯月 [wānyuè] เดือนเสี้ยว
水星 [shuǐxīng] ดาวพุธ (Mercury )
金星 [jīnxīng] ดาวศุกร์ (Venus )
地球 [dìqiú] โลก (the Earth)
火星 [huǒxīng] ดาวอังคาร (Mars)
木星 [mùxīng] ดาวพฤหัสบดี (Jupiter)
土星 [tǔxīng] ดาวเสาร์ (Saturn)
天王星 [tiānwángxīng] ดาวยูเรนัส (Uranus)
海王星 [hǎiwángxīng] ดาวเนปจูน (Neptune)
冥王星 [míngwángxīng] ดาวพลูโต (Pluto)
地心 [dìxīn] แกนโลก (the earth’s core)
地轴 [dìzhóu] แกนโลก (the earth’s axis)
地磁 [dìcí] สนามแม่เหล็กโลก
地壳 [dìqiào] เปลีือกโลก (the earth’s crust)
洲 [zhōu] ทวีป (continent)
卫星 [wèixīng] ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์
人造卫星 [rénzàowèixīng] ดาวเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้น (A man-made satellite)
火箭 [huǒjiàn] จรวด (rocket)
太空梭 [tàikōngsuō] กระสวยอวกาศ (space shuttle)
航天飞机 [hángtiānfēijī] กระสวยอวกาศ (space shuttle)
太空船 [tàikōngchuán] (Spacecraft) ยานอวกาศ
宇航员 [yǔhángyuán] นักบินอวกาศ
太空站 [tàikōngzhàn] สถานีอวกาศ
半球 [bànqiú] ซีกโลก
北极 [běijí] ขั้วโลกเหนือ (the North Pole)
南极 [nánjí] ขั้วโลกใต้ (the South Pole)
经线 [jīngxiàn] เส้นแวง (longitude)
纬线 [wěixiàn] เส้นรุ้ง (latitude)
赤道 [chìdào] เส้นศูนย์สูตร (the equator)
陆地 [lùdì] แผ่นดิน (land)
丘陵 [qiūlíng] เนินเขา(hill)
海峡 [hǎixiá] ช่องเขา
半岛 [bàndǎo] คาบสมุทร,แหลมที่ยื่นไปในทะเล (peninsula)
沙漠 [shāmò] ทะเลทราย (desert)
平原 [píngyuán] ที่ราบ (plain)
坡 [pō] เนิน (slope)
山 [shān] ภูเขา
火山 [huǒshān] ภูเขาไฟ(volcano)
冰山 [bīngshān] ภูเขาน้ำแข็ง
盆地 [péndì] แอ่งกะทะ(basin)
瀑布 [pùbù] น้ำตก
草原 [cǎoyuán] ทุ่งหญ้า (grasslands)
岛 [dǎo] เกาะ (island)
海 [hǎi] ทะเล
海角 [hǎijiǎo] แหลม
海拔 [hǎibá] ระดับน้ำทะเล(height above sea level)
湾 [wān]  อ่าว(bay)
海洋 [hǎiyáng] มหาสมุทร (ocean)
湖泊 [húpō] ทะเลสาบ
池塘 [chítáng] สระน้ำ
江河 [jiānghé] แม่น้ำลำคลอง
水沟 [shuǐgōu] ร่องน้ำ
流水 [liúshuǐ] กระแสน้ำ (流动水)
冰河[bīnghé] ธารน้ำแข็ง
外星人 [wàixīngrén] มนุษย์ต่างดาว
Apr 292011
 

เรียนภาษาจีน : ตอนที่5 “ตะลุยยุทธภพ”

ต่อจาก ฉันจะคุยกับเธอ(อักษรจีน)ทุกวัน ตอนที่4 ก่อนที่เราจะออกเดินทางตะลุยยุทธภพ(บนโลกออนไลน์) กับเธอ(อักษรจีน) เราก็ต้องฝึกฝนศัพท์พื้นฐานให้มากๆ สร้างความคุ้นเคยกับเธอให้มากๆ ด้วยการ

 • ฟังมากๆ
 • อ่านมากๆ (พยายามอ่านออกเสียงให้ตัวเองได้ยิน)
 • พูดมากๆ
 • เขียนให้มากๆ
 • คิดถึงเธอ (อักษรจีน) ให้มากๆ
 • และที่สำคัญมากที่สุด ที่ขาดเสียมิได้ก็คือ “ความอดทนยืนหยัดในการเรียนรู้” ครับ ไม่มีเคล็ดลับอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้ว ไม่ต้องไปหาว่า ทำอย่างไรถึงจะเก่งภาษาจีนอีกต่อไป

ฝึกฝนภาษาจีนไปกับรายการต่างๆ เช่น

เป็นต้น

เราเชื่อว่าในไม่ช้า ภาษาจีนของคุณแข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอน ยกเว้นแต่ คุณไม่ได้ตั้งใจพอ ไม่ได้รักจริงหวังแต่ง (อักษรจีน)  และสุดท้ายเราจะออกตะลุยยุทธภพได้ทุกที่ (บนโลกออนไลน์) อย่างไม่มีขอบเขต แสดงความยินดีด้วยครับ คุณทำได้ และทำได้ดีเสียด้วยซิ  …เดินไปด้วยกันกับเรา “เปิดโลกอักษรจีน เปิดโลกภาษาจีน กับ pasajeen.com” เราอยู่เคียงข้างคุณ

และอย่าลืมนำข้อมูลดีๆ มาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้เรียนรู้ร่วมกันด้วยนะครับ

Apr 282011
 
生老病死 [shēnglǎobìngsǐ] เกิดแก่เจ็บตาย
生 [shēng] เกิด
老 [lǎo] แก่
病 [bìng] เจ็บป่วย
死 [sǐ] ตาย
怀孕 [huái yùn] ตั้งครรภ์
流产 [liú chǎn] แท้ง
死胎 [sǐ tāi] ทารกตายในครรภ์
生存 [shēngcún] มีชีวิตอยู่
分娩 [fēn miǎn] คลอดบุตร
亲生 [qīnshēng] ผู้ให้กำเนิด
家乡 [jiāxiāng] บ้านเ้ิกิด
年龄 [niánlíng] อายุ
孩子 [háizi] เด็ก
儿童 [értóng] เด็ก
小孩 [xiǎohái] เด็ก
青年 [qīngnián] หนุ่มสาว
年老 [nián lǎo] ผู้สูงอายุ
年长 [niánzhǎng] ผู้สูอายุ,ผู้อาวุโส
老人 [lǎorén] คนชรา,ผู้สูงอายุ
老爷爷 [lǎoyéye] คุณปู่
长寿 [chángshòu] อายุยืน
河水不再倒流,人老不再黑头. กระแสน้ำไม่ไหลกลับ คนเราแก่แล้วจะไม่การกลับมามีผมดำอีก (อุปมาว่าคนเราแก่แล้วแก่เลย)
不见棺材不落泪 [bùjiànguāncaibúluòlèi] ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา
危在旦夕 [wēizàidànxī] สถานการณ์อันตราย,เฉียดตาย (at death’s door)
垂危 [chuíwēi] เฉียดตาย (at death’s door)
生死 [shēngsǐ] ความเป็นความตาย
死亡线 [sǐwángxiàn] เส้นตาย
老病 [lǎobìng] ป่วย
假死 [jiǎsǐ] แกล้งตาย
邪恶 [xié’è] อัปมงคล (evil)
自杀 [zìshā] ฆ่าตัวตาย
上吊 [shàngdiào] ผูกคอตาย
自刎 [zìwěn] เชือดคอตาย
投水 [tóushuǐ] โดดน้ำตาย (投水自杀)
死亡 [sǐwáng] ตาย
过世 [guòshì] ตาย
去世 [qùshì] ตาย
逝世 [shìshì] ตาย
亡故 [wánggù] ตาย
上天 [shàngtiān] ตาย
断气 [duànqì] ตาย
死者 [sǐzhě] ผู้ตาย
尸体 [shītǐ] ศพ
死不瞑目 [sǐbùmíngmù] ตายตาไม่หลับ
遗书 [yíshū] หนังสือสั่งเสีย
遗言 [yíyán] คำสั่งเสีย
遗嘱 [yízhǔ] พินัยกรรม
遗愿 [yíyuàn] ความปราถนาของผู้ตายซื่งยังไม่บรรลุ
遗骨 [yígǔ] กระดูกของผู้ตาย
遗骸 [yíhái] ซากศพ
遗体 [yítǐ] ศพ
遗容 [yíróng] รูปผู้ตาย
遗照 [yízhào] รูปถ่ายของผู้ตาย
遗像 [yíxiàng] รูปถ่ายของผู้ตาย
瞻仰 [zhānyǎng] มองด้วยความเคารพนับถือ (瞻 มอง)
讣告 [fùgào] แจ้งข่าวการตาย
入殓 [rùliàn] เอาศพใส่โลง
棺材 [guāncai] โลงศพ
大殓 [dàliàn] พิธีบรรจุศพ (encoffining ceremony)
守灵 [shǒulíng] เฝ้าศพ
丧 [sāng] เกี่ยวกับฌาปนกิจ
火葬 [huǒzàng] ฌาปนกิจ (cremate)
治丧 [zhìsāng] งานฌาปนกิจ
葬礼 [zànglǐ] งานศพ,พิธีฝังศพ
丧事 [sāngshì] งานศพ
花圈 [huāquān] พวงหรีด
吊丧 [diàosāng] เซ่นไหว้ผู้ตาย
花环 [huāhuán] พวงมาลัยดอกไม้ ,พวงมาลา
葬身 [zàngshēn] ฝังศพ
葬埋 [zàngmái] ฝังศพ
殡 [bìn] ฝังศพ
安葬 [ānzàng] ฝังศพ (bury)
墓地 [mùdì] สุสาน,ป่าช้า
墓园 [mùyuán] สุสาน,ป่าช้า
陵园 [língyuán] สุสาน,ป่าช้า
坟 [fén] หลุมฝังศพ
坟地 [féndì] ที่ฝังศพ,สุสาน,ป่าช้า
坟墓 [fénmù] สุสาน
茔 [yíng] สุสาน,ป่าช้า
古墓 [gǔmù] สุสานโบราณ
祭祀 [jìsì] เซ่นไหว้ (บรรพบุรุษหรือเทพเจ้า)
纸钱 [zhǐqián] เงินกระดาษ
冥币 [míngbì] เงินที่เผาให้ผู้ตาย
焚 [fén] เผา
焚化 [fénhuà] เผาศพ
居丧 [jūsāng] ไว้ทุกข์
守孝 [shǒuxiào] ไว้ทุกข์
守制 [shǒuzhì] ไว้ทุกข์
带孝 [dàixiào] ไว้ทุกข์
丧服 [sāngfú] ชุดไว้ทุกข์
孝服 [xiàofú] ชุดไว้ทุกข์
孝衣 [xiàoyī] ชุดไว้ทุกข์
披麻带孝 [pīmádàixiào] หมปานใสทุกข
五服 [wǔfú] ชุดไว้ทุกข์ตามฐานะลําดับชั้นทางเครือญาติแบงออกเปนหาลําดับจากผู้ที่ใกล้ชิดผู้ตายมากที่สุด คือ 斩丧 ,齐丧,大功,小功,缌麻
慎终追远 [shènzhōngzhuīyuǎn] จัดงานศพให้กับผู้ที่ล่วงลับด้วยความสำรวมรอบคอบ
慎终追远 民德归厚矣 หมายความว่า “พึงจัดงานศพให้กับผู้ที่ล่วงลับด้วยความสำรวมรอบคอบ และพึงหมั่นระลึกถึง (บรรพบุรุษ) ผู้ที่จากไป
招魂 [zhāohún] เรียกวิญญาณ
墓迷 [mùmí] มัมมี (เลียงเสียง)
盗墓迷城 [Dàomùmíchéng] ภาพยนตร์เรื่อง The Mummy
木乃伍 [mùnǎiyī] มัมมี
木乃伊 [mùnǎiyī] มัมมี
精灵 [jīnglíng] เปรต/คล่องแคล่วปราดเปรียว
活 [huó] มีชีวิต (活火山 [huóhuŏshān] ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิท)
活生生 [huóshēngshēng] ยังมีชีวิต,เป็นจริง,มีชีวิตชีวา
生活 [Shēnghuó] ดำรงชีวิต
不想活了 [bùxiǎnghuóle] ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้ว
活活烧死 [huóhuó shāosĭ] ถูกเผาทั้งเป็น
烧死 [shāosǐ] ถูกไฟคลอกตาย
活活打死 [huóhuó dăsĭ] ถูกตีตายทั้งเป็น
活捉 [huózhuō] จับเป็น
Apr 282011
 

0. 讨厌! so annoying!

1. 活该! serves you(him,her) right! = you deserve (he/she deserves it.)
e.g you failed the test? serves you right for not studying!

2. 活该! you had it coming!
e.g. a: i gained weight!
b: well, you had it coming, because you’ve been eating so much without exercising.

3. 胡闹 that’s monkey business!
e.g. a: stop fooling around! that’s monkey business! 别再混日子了!你根本在胡闹嘛!
注:本句也可把monkey当成动词说成“stop monkeying around!”

4.请便! help yourself. do as you please. (表示不需准许而可取东西,就是请客人自在点,不必太拘束。)

5.哪有? what do you mean? not at all!
注:如果只说“what do you mean?”那是不带任何用意的问句,只是想问清楚对方的意思;但是它也可用于挑衅及威胁,代表不满对方表达的意见。若加上“not at all”,表示你在否认对方表达的意思。

6.才怪! yeah,right!as if!
e.g. a: today’s test was very easy.
b: yeah, right!
a:he thinks he can socialize with us! as if! 他自认可以跟我们交往! 才怪!
注:“yeah,right”常用于讽刺性的回答。“as if”大多是10到17岁女孩的用语。

7.加油! go for it! (继续加油啊 [jìxùjiāyóu a] พยายามต่อไปนะ)
e.g. a: go for it! you can do it!
注:这是鼓励他人的话,也就是“give it a good try.”“try your best.”。

8.够了! enough! stop it!
注:也可以加强语气说“enough is enough!”。要是对方正在fooling around(无所事事),你会骂 “enough of this foolishness!”(混够了吧!)

9.放心! i got your back.
e.g. a: don’t worry, man. i got your back.
注:这句原本来自“i’m covering you from behind”(我在后面掩护你),是打仗时军人常说的一句话。但在现代的意思是我会照料一切,要对方不必担心,所以这句男人会常用,女人反而较少用。

10.爱现! showoff!
e.g. a: he’s been doing that all day. what a showoff!
注:showoff是名词,也可作动词,如:she likes to show off her toys. 或he is always showing off his strength.

อ่านต่อ………………..

Apr 282011
 

你叫什么名字? คุณมีชื่อว่าอะไร
你有中文名字吗? คุณมีชื่อภาษาจีนไหม
你会说国语吗? 你会说华语吗? 你会说普通话吗?ต่างก็หมายถึง “คุณพูดภาษาจีนกลางได้ไหม”

语[yǔ] ภาษา,คำพูด
言 [yán] ภาษา,คำพูด
文 [wén] ตัวหนังสือ,ตัวอักษร
字 [zì] ตัวหนังสือ,ตัวอักษร
话 [huà] คำพูด
说 [shuō] พูด
说话 [shuōhuà] พูดคุย
会话 [huìhuà] สนทนา
对话 [duìhuà] สนทนาโต้ตอบ
文字 [wénzì] ตัวหนังสือ,ตัวอักษร
汉字 [hànzì] อักษรจีน
语言 [yǔyán] ภาษา
外语 [wàiyǔ] ภาษาต่างประเทศ (foreign language)
书面语 [shūmiànyǔ] ภาษาเขียน (written language)
口语 [kǒuyǔ] ภาษาพูด (spoken language)
字母 [zìmǔ] อักษรจีน
书体 [shūtǐ] แบบตัวหนังสือ (font)
字体 [zìtǐ] แบบตัวหนังสือจีน (font)
笔画 [bǐhuà] เส้นขีดเขียนของอักษรจีน
偏旁 [piānpáng] อักษรข้างของอักษรจีน
调号 [diàohào] วรรณยุกต์
词 [cí] คำ
词语 [cíyǔ] ถ้อยคำ
词组 [cízǔ] กลุ่มคำ,วลี (phrase)
短语 [duǎnyǔ] กลุ่มคำ,วลี (phrase)
句子 [jùzi] ประโยค
作文 [zuòwén] เรียงความ (write an essay)
成语 [chéngyǔ] สำนวน (idiom)
字句 [zìjù] สำนวนโวหาร (words and expressions)
谚语 [yànyǔ] สุภาษิต (proverb)
词汇 [cíhuì] คำศัพท์ (vocabulary)
祝词 [zhùcí] คำอวยพร (congratulations)
古文 [gǔwén] ภาษาโบราณ (classical prose)
古谚 [gǔyàn] ภาษาโบราณ (An ancient proverb)
口气 [kǒuqì] น้ำเสียง, ท่าทางการพูด
口号 [kǒuhào] คำขวัญ (slogan )
谈吐 [tántǔ] สไตล์การพูด
说法 [shuōfa] วิธีพูด
命令 [mìnglìng] คำสั่ง (order)
通知 [tōngzhī] แจ้งให้ทราบ (notification)
言论 [yánlùn] วิจารณ์ (opinion on public)
沟通 [gōutōng] สนทนา,สื่อสาร

 

คำว่า “ภาษาจีน” นั้น สามารถเรียกได้หลายคำดังต่อไปนี้

 • 汉语 [hànyǔ] ภาษาจีน (ภาษาพูด เนื่องจากชนชาติฮั่นมีจำนวนประชากรมากกว่า 92%)
 • 华语 [huáyǔ] ภาษาจีน (เนื่องจากประเทศจีนสมัยโบราณมีชื่อว่าประเทศ “华夏” [huáxià] ชาวฮั่นใช้คำว่า 中华民族 [zhōnghuámínzú] แทน “ชนชาติจีน” ชาวจีนอพยพจึงเรียกว่า 华侨 [huáqiáo] ส่วนลูกหลานชาวจีนอพยพรุ่นต่อๆ มาที่เกิดในต่างแดนว่า 华裔 [huáyì] ส่วนที่เกิดในไทยก็เติมคำว่า 泰国 [Tàiguó] ลงไปเป็นคำว่า 泰国华裔 [Tàiguóhuáqiáo] หมายถึง ชาวไทยเชื้อสายจีน
 • 中文 [zhōngwén] ภาษาจีนกลาง (เป็นภาษาเขียนที่ใช้เป็นภาษากลาง เนื่องจากชาวจีนทุกท้องถิ่น ทุกสำเนียงใช้ตัวอักษรจีน(汉字)เป็นภาษาเขียนแบบเดียวกันในการสื่อความเข้าใจกัน)
 • 普通话 [pǔtōnghuà] ภาษาจีนกลาง (ภาษาธรรมดาทั่วไป)
 • 国语 [guóyǔ] ภาษาจีนกลาง (สมัยก่อนคนไทยเรียกสำเนียงพูดภาษาจีนกลาง (普通话) ว่า 国语 ซึ่งหมายถึง “ภาษาแห่งชาติ” ปัจจุบันไต้หวันยังคงเรียกว่าภาษาจีนกลางว่า 国语)

 

ภาษาพูดของจีน โดยพื้นฐาน เราอาจแบ่งกลุ่มภาษาจีนออกเป็น 7 กลุ่มใหญ่ๆ ตามจำนวนประชากรที่พูดได้ ดังนี้

1. 官话 [guānhuà] ภาษาแมนดาริน (ภาษาทางการ หรือ 北方方言 [běifāngfāngyán])

2. 吴方言 [wúfāngyán] ภาษาอู๋ (สำเนียงอู๋ หรือ 吴语 [wúyǔ] ภาษาอู๋ ในมณฑลเจียงซู)

3. 粤语 [yuèyǔ] ภาษากวางตุ้ง

4. 闽方言 [mǐnfāngyán] ฮกเกี้ยน (สำเนียงหมิ่น ในมณฑลฝูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยน)

ภาษาหมิ่นหนาน 闽南 [mǐnnán] ภาษาหมิ่นหนาน หรือ ภาษาจีนฮกเกี้ยน เป็นสำเนียงของภาษาจีน ใช้พูดทางใต้ ของมณฑลฝูเจี้ยน และบริเวณใกล้เคียง และโดยลูกหลานของผู้อพยพจากบริเวณนี้เข้าไปยังบริเวณอื่นๆทั่วโลก โดยทั่วไปภาษาหมิ่นหนานเป็นชื่อเรียกโดยชาวจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำเนียงหนึ่งในภาษานี้เรียกภาษาไต้หวัน อยู่ในกลุ่มภาษาหมิ่น

潮州话 [Cháozhōuhuà] ภาษาแต้จิ๋ว เป็นหนึ่งในตระกูลภาษาจีน 闽南 [mǐnnán] จัดเป็นหนึ่งในตระกูลภาษาของฮกเกี้ยน และ เป็นหนึ่งในภาษาที่พูดกันในภูมิภาคของจีน

5. 湘语 [xīangyǔ] ภาษาเซียง (ภาษาในมณฑลหูหนาน)

6. 客家话 [kèjiāhuà] ภาษาแคะ (ภาษาแคะ หรือ ฮักกา)

7. 赣语 [gànyǔ] ภาษากั้น (ภาษามณฑลเจียงสี)

 

นอกจากนี้ นักภาษาศาสตร์ยังได้แบ่งกลุ่มภาษาจีนออกมาจากกลุ่มใหญ่ข้างบนอีก 3 ประเภท ได้แก่

1. 晋语 [Jìnyǔ] ภาษาจิ้น (แยกมาจาก แมนดาริน)

2. 徽语 [huīyǔ] ภาษาฮุย (徽州话 [huīzhōuhuà] แยกมาจาก อู๋)

3. 平语 [pingyǔ] ภาษาผิง (แยกมาจาก กวางตุ้ง)

ภาษาหมิ่นหนาน หรือ ภาษาจีนฮกเกี้ยน
Apr 272011
 

*蝴蝶眨几次眼睛 才学会飞行
ผีเสื้อกระพริบตาไม่กี่ครั้ง ก็สามารถเรียนรู้ที่จะบิน

夜空洒满了星星 但几颗会落地
ท้องฟ้ายามค่ำคืนพร่างพรายไปด้วยดวงดาว แต่มีบางดวงที่อาจตกจากฟ้า

我飞行 但你坠落之际
ในขณะที่ฉันโบยบิน แต่เธอกลับล่วงตกลงมา

很靠近 还听见呼吸
ใกล้ชิดกันมาก ถึงขนาดได้ยินเสียงลมหายใจ

对不起 我却没捉紧你
ขอโทษด้วย ที่ฉันไม่ได้คว้าคุณไว้ให้แน่น

**你不知道我为什么离开你
เธอคงไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงจากเธอไป

我坚持不能说放任你哭泣
ฉันยังคงไม่พูด ปล่อยเธอไว้ร้องไห้อยู่คนเดียว

你的泪滴像倾盆大雨 碎了满地
หยดน้ำตาของเธอ ช่างเหมือนฝนห่าใหญ่ตกกระหน่ำกระจายทั่วพื้นดิน

在心里清晰
ภายในใจย่อมกระจ่างชัดเจน

你不知道我为什么狠下心
เธอคงไม่รู้ว่าทำไมฉันจึงตัดใจด้วยความโหดร้าย

盘旋在你看不见的高空里
วนเวียนอยู่เหนือฝากฟ้าที่เธอไม่อาจมองเห็น

多的是 你不知道的事*
มีเรื่องอีกมากมายที่เธอไม่อาจรู้

我飞行 但你坠落之际 噢噢~ **
ฉันโบยบิน แต่เธอกลับล่วงตกลงไป

Apr 262011
 

ตัวอย่างประโยค

 • 很久不见了,还好吗? ไม่ได้พบกันเสียนาน ช่วงนี้สบายดีไหมครับ
 • 挺好的,你呢? สบายดี คุณละครับ
 • 怎么了?เป็นอะไรไป
 • 怎么了,你好像不太高兴来这里? เป็นอะไรไป เธอดูเหมือนไม่ค่อยดีใจที่มาที่นี่
 • 出什么事了?เกิดอะไรขึ้น
 • 你在想什么? เธอกำลังคิดอะไรอยู่หรือ
 • 他好像不太高兴。  ดูเหมือนเขาไม่สบายใจ
 • 你没事吧?เธอไม่เป็นอะไรนะ
 • 你今天心情不好吗 ?วันนี้เธออารมณ์ไม่ดีเหรอ
 • 可能吧。น่าจะใช่
 • 我太难过了。ฉันรู้สึกเศร้าใจมาก
 • 我不是那个意思 。ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น
 • 我一夜没睡。 ฉันไม่ได้นอนเลยทั้งคืน
 • 我女朋友跟我分手了。ผมเลิกกับแฟนแล้ว
 • 真没想到。คิดไม่ถึงจริงๆ
 • 我真的很爱她。ผมรักเขามากจริงๆ
 • 我需要她。ผมต้องการเขา
 • 我想自己呆会儿。 ฉันอยากอยู่คนเดียวสักพัก
 • 你别再吸烟了。เธออย่าสูบบุหรี่อีกเลย
 • 这样对身体不好。ทำแบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพ
 • 少喝点儿酒。ดื่มเหล้าให้น้อยหน่อยนะ
 • 还好吗 ? ยังโอเคใช่ไหม
 • 还好。 ยังโอเค
 • 差不多。 ก้อโอเค
 • 还行吧。 ยังโอเค, ยังพอไหวครับ
 • 我很想家。 คิดถึงบ้านมาก
 • 我想你们。 ฉันคิดถึงพวกเธอ
 • 要注意身体。 รักษาสุขภาพด้วย
 • 别生气。อย่าโกรธเลย
 • 今天有点不舒服,感觉头疼。 วันนี้ฉันไม่สบายนิดหน่อย รู้สึกปวกหัว

ศัพท์เสริม

身材 [shēncái] รูปร่าง
美 貌 [měimào] รูปร่างหน้าตาดี
人格 [réngé] บุคลิกภาพ
气质 [qìzhì] อุปนิสัย,บุคคลิกลักษณะ
英俊,帅 [yīngjùn,shuài] หล่อ
漂亮,美丽 [piàoliang,měilì] สวย
苗条 [miáotiao] หุ่นดี (slim)
酒窝 [jiǔwō] ลักยิ้ม
高鼻梁 [gāobíliáng] จมูกโด่ง
双眼皮 [shuāngyǎnpí] ตาสองชั้น
聪明 [cōngmíng] ฉลาด
性感 [xìnggǎn] เซ๊กซี่
可爱 [kě’ài] น่ารัก
喜欢 [xǐhuan] ชอบ
着迷 [zháomí] หลงใหล
丑陋 [chǒulòu] ขี้เหร่ (ugly)
难看 [nánkàn] ขี้เหร่ (ugly)
秃头 [tūtóu] หัวล้าน
胖 [pàng] อ้วน
瘦 [shòu] ผอม
低鼻梁 [dībíliáng] ไม่มีดั้งจมูก
单眼皮 [dānyǎnpí] ตาชั้นเดียว
痘痘 [dòudòu] สิว (acne)
痤疮 [cuóchuāng] สิว (acne)
疱 [pào] สิว (acne),ตุ่มที่ขึ้นตามผิวหนัง
愚笨 [yúbèn] โง่เขลา
可恶 [kěwù] น่าเกลียด
可怕 [kěpà] น่ากลัว
恐吓 [kǒnghè] ขู่ขวัญ
威胁 [wēixié] คุกคาม
讨厌 [tǎoyàn] รำคาญ, เบื่อหน่าย
厌烦 [yànfán] น่าเบื่อ
无聊 [wúliáo] เบื่่อเซ็ง
恼人 [nǎorén] น่ารำคาญ
犹豫 [yóuyù] ลังเล
坚定 [jiāndìng] เด็ดเดี่ยวแน่วแน่
坚决 [jiānjué] ใจเด็ด
意志 [yìzhì] ปณิธาน
有心 [yǒuxīn] ตั้งใจ
准时 [zhǔnshí] ตรงเวลา
迟 [chí] สาย
责任 [zérèn] รับผิดชอบ
责任心 [zérènxīn] มีจิตรับผิดชอบ
责任感 [zérèngǎn] มีจิตสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่
可笑 [kěxiào] น่าขำ
健康 [jiànkāng] แข็งแรง
勇敢 [yǒnggǎn] กล้าหาญ
敏感 [mǐngǎn] อารมณ์อ่อนไหว (sensitive)
懦弱 [nuòruò] ขี้ขลาด, อ่อนแอ
虚弱 [xūruò] อ่อนแอ
坚强 [jiānqiáng] เข้มแข็ง
软弱 [ruǎnruò] อ่อนแอ
衰弱 [shuāiruò] อ่อนแอ
强健 [qiángjiàn] แข็งแรง
胆小 [dǎnxiǎo] ขึ้ขลาด
大胆 [dàdǎn] ใจกล้า
勤劳 [qínláo] ขยัน
勤勉 [qínmiǎn] ขยันหมั่นเพียร, ขยันทำงาน
勤谨 [qínjin] ขยันหมั่นเพียร
努力 [nǔlì] มีความพยายาม
坚持 [jiānchí] ยืนหยัด
懒惰 [lǎnduò] ขี้เกียจ
懒散 [lǎnsǎn] เกียจคร้าน
忍耐 [rěnnài] อดทน
忍受 [rěnshòu] อดทน
容忍 [róngrěn] อดทน,อดกลั้น
累 [lèi] เหนื่อย
疲倦 [píjuàn] เหนื่อย
客气 [kèqi] ถ่อมตัว
谦虚 [qiānxū] ถ่อมตัว
麻烦 [máfan] รบกวน
打搅 [dǎjiǎo] รบกวน
倒霉 [dǎoméi] โชคร้าย (unlucky)
糟糕 [zāogāo] แย่แล้ว, อ่านเพิ่มเติม
操心 [cāoxīn] กังวลใจ/เป็นห่วงเป็นใย (concern)
担心 [dānxīn] กังวล,พะวง (worry)
过分 [guòfèn] มากไป, เลยเถิด
抱歉 [bàoqiàn] รู้สึกผิด, รู้สึกเสียใจที่ได้กระทำผิดต่อคนอื่น (เป็นคำคุณศัพท์ มักจะมีคำว่า 很 นำหน้า เป็น 很抱歉 รู้สึกเสียใจมาก)
道歉 [dàoqiàn] กล่าวขอโทษ (เป็นคำกริยา)
吝啬 [lìnsè] ขี้เหนียว
节约 [jiéyuē] ประหยัด
心胸狭窄 [xīnxiōngxiázhǎi] ใจแคบ (narrow-minded)
丢脸 [diūliǎn] เสียหน้า
不要脸 [búyàoliǎn] หน้าด้าน,ไม่มียางอาย
没羞 [méixiū] ไร้ยางอาย
责备 [zébèi] ตำหนิ
自责 [zìzé] ตำหนิตัวเอง
称赞 [chēngzàn] ชมเชย
感受 [gǎnshòu] อารมณ์ความรู้สึก
忐忑 [tǎntè] กังวลกระวาย
高兴 [gāoxìng] ดีใจ
伤心 [shāngxīn] เสียใจ
遗憾 [yíhàn] เสียใจ
后悔 [hòuhuǐ] เสียใจภายหลัง
悲 [bēi] เศร้าเสียใจ
恶(惡) [è] สิ่งชั่วร้าย สิ่งที่ไม่ดี
残忍 [cánrěn] โหดร้าย,ทารุณ
凶恶 [xiōng’è] ดุร้าย,ป่าเถื่อน,โหดเหี้ยม
悔悟 [huǐwù] กลับใจ,สำนึกผิด (repent)
惜 [xī] เสียดาย
牢骚 [láosāo] บ่น(ขึ้บ่น)
唠叨 [láodao] ขี้คุย,พูดมาก
纠缠 [jiūchán] ก่อกวน,พัวพัน
斗嘴 [dòuzuǐ] ทะเลาะ
争吵 [zhēngchǎo] ทะเลาะ
争论 [zhēnglùn] โต้เถียง
辩论 [biànlùn] ถกเถียง,โต้คารม
责骂 [zémà] ด่าว่า
打架 [dǎjià] ชกต่อยกัน
殴打 [ōudǎ] ทุบตี
撒娇 [sājiāo] งอน
板脸 [bǎnliǎn] หน้าบึ้ง
瞪眼 [dèngyǎn] จ้องเขม็ง,ถลึงตา
调解 [tiáojiě] ไกล่เกลี่ย
精神 [jīngshen] จิตใจ
敬意 [jìngyì] จิตใจที่เคารพนับถือ
生气 [shēngqì] โมโห, โกรธ
激怒 [jīnù] บันดานโทษะ
欠揍,欠打 [qiànzòu,qiàndǎ] กวนบาทา, อยากถูกอัด
怨恨 [yuànhèn] เจ็บใจ
流泪 [liúlèi] หลั่งน้ำตา
狡猾 [jiǎohuá] เจ้าเล่ห์,กลับกลอก
紧张 [jǐnzhāng] ตื่นเต้น
轻松 [qīngsōng] ผ่อนคลาย
怀疑 [huáiyí] สงสัย, ระแวง
自信 [zìxìn] มั่นใจ
相信 [xiāngxìn] เชื่อถือ
轻松 [qīngsōng] ผ่อนคลาย
痛快 [tòngkuài] สบายใจ
开心 [kāixīn] สบายใจ
愉快 [yúkuài] มีความสุข, เบิกบานใจ
难受 [nánshòu] ไม่สบายใจ
苦恼 [kǔnǎo] ไม่สบายใจ
心事 [xīnshì] ความในใจ
复杂 [fùzá] ซับซ้อน
简单 [jiǎndān] เรียบง่าย
心细 [xīnxì] ละเอียดรอบคอบ
仔细 [zǐxì] ละเอียดรอบคอบ
粗心 [cūxīn] สะเพร่า, ประมาทเลินเล่อ
心虚 [xīnxū] ประหม่า/กินปูนร้อนท้อง
精致 [jīngzhì] ประณีต
粗糙 [cūcāo] หยาบ(ไม่ละเอียด)
粗野 [cūyě] หยาบคาย
冷淡 [lěngdàn] เย็นชา
冷静 [lěngjìng] ใจเย็น
性急 [xìngjí] ใจร้อน
着急 [zháojí] ร้อนใจ
急忙 [jímáng] รีบร้อน
慷慨 [kāngkǎi] ใจกว้าง,มีน้ำใจ
自私 [zìsī] เห็นแก่ตัว
奉献 [fèngxiàn] เสียสละ,อุทิศตัว (dedicate)
贡献 [gòngxiàn] อุทิศ,สละ
小气 [xiǎoqi] ขี้เหนียว
凑 [còu] รวมกลุ่มกัน
聚 [jù] รวมกลุ่ม
聚合 [jùhé] รวมตัวกัน
表决 [biǎojué] ลงมติ
名誉 [míngyù] ชื่อเสียง
心情 [xīnqíng] อารมณ์(state of mind)
感觉 [gǎnjué] ความรู้สึก
情绪 [qíngxù] อารมณ์

อ่านต่อ……………….

Apr 262011
 
 • 上 [shàng] บน
 • 下 [xià] ล่าง
 • 从 [cóng] จาก
 • 到 [dào] ถึง
 • 进 [jìn] เข้า
 • 出 [chū] ออก
 • 回 [huí] กลับ
 • 过 [guò] ข้าม
 • 起 [qǐ] ลุกขึ้น
 • 来 [lái] มา
 • 去 [qù] ไป
 • 北边 [běibiān] ทิศเหนือ
 • 南边 [nánbiān] ทิศใต้
 • 东边 [dōngbiān] ทิศตะวันออก
 • 西边 [xībiān] ทิศตะวันตก
 • 附近 [fùjìn] บริเวณใกล้เคียง
 • 左边 [zuǒbian] ด้านซ้าย
 • 右边 [yòubiān] ด้านขวา
 • 旁边 [pángbiān] ด้านข้าง
 • 对面 [duìmiàn] ด้านตรงข้าม
 • 中间 [zhōngjiān] ตรงกลาง
 • 前面 [qiánmiàn] ด้านหน้า
 • 前边 [qiánbian] ข้างหน้า
 • 后面 [hòumiàn] ด้านหลัง
 • 后边 [hòubian] ข้างหลัง
 • 里边 [lǐbian] ข้างใน
 • 外边 [wàibian] ข้างนอก
 • 上边 [shàngbian] ข้างบน
 • 下边 [xiàbian] ข้างล่าง
 • 这边 [zhèbiān] ด้านนี้
 • 那边 [nàbiān] ด้านนั้น
 • 哪边 [nǎbian] ด้านไหน
 • 往 [wǎng] ไปทาง
 • 一直 [yìzhí] ตรงไป
 • 上来 [shànglái] ขึ้นมา
 • 下来 [shànglái] ลงมา
 • 过来 [guòlái] ข้ามมา
 • 进来 [jìnlái] เข้ามา
 • 出来 [chūlái] ออกมา
 • 回来 [huílái] กลับมา
 • 起来 [qǐlái] ลุกขึ้นมา
 • 上去 [shàngqù] ขึ้นไป
 • 下去 [xiàqù] ลงไป
 • 进去 [jìnqù] เข้าไป
 • 出去 [chūqù] ออกไป
 • 回去 [huíqù] กลับไป
 • 过去 [guòqù] ข้ามไป

อ่านเพิ่มเติม : การบอก/แสดงทิศทางของกริยา/การกระทำด้วย 趋向补语 (1)

Apr 262011
 
 • 世界大战 [Shìjiè dàzhàn] สงครามโลก
 • 第一次世界大战 [dìyīcì shìjiè dàzhàn] สงครามโลกครั้งที่1 (World War I)
 • 战 [zhàn] สู้รบ,สงคราม
 • 战场 [zhàn chǎng] สนามรบ
 • 战斗 [zhàn dòu] สู้กัน, ทำสงครามกัน
 • 战争 [zhànzhēng] สงคราม
 • 战事 [zhàn shì] สงคราม
 • 战区 [zhàn qū] เขตสงคราม เขตการสู้รบ
 • 内战 [nèizhàn] สงครามกลางเมือง (civil war)
 • 战俘 [zhànfú] เชลยสงคราม
 • 战乱 [zhàn luàn] ความวุ่นวายอันเกิดจากภัยสงคราม
 • 战列舰 [zhàn liè jiàn] เรือสงคราม
 • 战时 [zhàn shí] ช่วงเวลาสงคราม
 • 战火 [zhàn huǒ] ไฟสงคราม
 • 战祸 [zhàn huò] ไฟสงคราม
 • 战犯 [zhàn fàn] อาชญากรสงคราม
 • 潜水艇 [qiánshuǐtǐng] เรือดำน้ำ
 • 飞弹 [fēidàn] จรวดนำวิถี, มิสไซล์ (missile)
 • 空对空 [kōngduìkōng] สกัดทางอากาศ
 • 空对空导弹 [kōngduìkōngdǎodàn] มิสไซล์สกัดทางอากาศ (air-to-air missile)
 • 爱国者 [àiguózhě] จรวดแพทริออต (patriot) เป็นระบบขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ ของกองทัพเรือสหรัฐ และประเทศพันธมิตร
 • 地对空 [dìduìkōng] สะกัดจากพื้นสู่อากาศ (Ground-to-Air)
 • 短程 [duǎnchéng] ระยะใกล้
 • 中程 [zhōngchéng] ระยะกลาง
 • 远程 [yuǎnchéng] ระยะไกล
 • 短程弹道导弹 [duǎnchéngdàndàodǎodàn] ขีปนาวุธนำวิถีระยะใกล้ ballistic missile

อ่านต่อ……………….

Click to listen highlighted text!