สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 192012
 

神已聽見我的呼求
他也明白我的渴望
放下重擔脫去一切纏累
恢復神造我的榮美形象(2x)永在的神創造萬物的主
他的智慧無法測度
疲乏的 他賜能力
軟弱的 他加力量
等候耶和華必從新得力# 如鷹展翅上騰
翱翔在神的國度里
飛越所有艱難和風暴
單單注視你榮耀寶座如鷹展翅上騰
翱翔在神的國度里
領受聖靈恩膏和大能
活出美好自由的風采
鷹 [yīng] นกอินทรีย์
展翅 [zhǎnchì] กางปีก
騰 [téng] ลอย, กระโดด
騰空 [téngkōng] ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า
渴望 [kěwàng] กระหาย, ปรารถนา
恢復 [huīfù] ฟื้นฟู
測度 [cèduó]*** ประมาณการได้, วัดได้
疲乏 [pífá] เหน็ดเหนื่อย
賜 [cì] ประทาน ให้ความกรุณา
他賜能力 [tācì nénglì] พระองค์ประทานกำลัง
翱翔 [áoxiáng] โฉบบิน
飛越 [fēiyuè] บินข้าม
艱難 [jiānnán] ลำบาก
風暴 [fēngbào] พายุ
單單 [dāndān] มีเพียง
注視 [zhùshì] จ้องดู
榮耀 [róngyào] เกียรติยศ, พระสิริ
寶座 [bǎozuò] บัลลังก์, ครองสิริราชสมบัติ
領受 [lǐngshòu] ได้รับ
聖靈 [shènglíng] พระวิญญาณบริสุทธิ์
恩膏 [ēngāo] เจิม
風采 [fēngcǎi] ท่าทางที่สง่างาม

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!