สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 122013
 

就 &才

 • 就 “ก็” บ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่มีลักษณะ  早(เช้า) 快(เร็ว)  ทันที(儘快)  容易(ง่าย)  順利(ราบรื่น)
  • 他下課後就到足球場去了。หลังเลิกเรียนเขาก็ไปสนามฟุตบอลแล้ว
  • 春天就要來了。 ฤดูใบไม้ผลิใกล้จะมาถึงแล้ว
  • 我清晨5點就起床了。ฉันตีห้าก็ตื่นนอนแล้ว
 • 才 “เพิ่งจะ, ถึงจะ” บ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่มีลักษณะ  晚(สาย) 慢(ช้า) 不容易(ไม่ง่าย)  不順利(ไม่ราบรื่น)
  • 你怎麼現在才來呢?ทำไมเธอเพิ่งจะมาตอนนี้
  • 我晚上到十一點才睡。ฉันกลางคืน 11 นาฬิกาถึงจะเข้านอน

ตัวอย่างประโยค

 • 8:00點上課,他7:00就來了。  เข้าเรียน 8.00 นาฬิการ เขา 7.00 นาฬิการก็มาแล้ว (早)
 • 8:00點上課,他8:00才來。  เข้าเรียน 8.00 นาฬิกา เขา 8.30 เพิ่งจะมา (晚)
 • 我看了一遍就記住了。 ฉันแค่ดูรอบเดียวก็จำได้แล้ว (快)
 • 他看了十遍才記住。 เขาดูตั้งสิบรอบเพิ่งจะจำได้  (慢)
 • 我去了一次就買到了。 ฉันไปแค่ครั้งเดียวก็ซื้อได้แล้ว (容易, 順利)
 • 他去了三次才買到 。 เขาไปตั้งสามครั้งเพิ่งจะซื้อได้ (不容易, 不順利)

 

นอกจากนี้ 就  ยังมีความหมายอื่นๆ อีกเช่น

 • 就你一個沒來。 (มีเพียง)เธอคนเดียวที่ไม่ได้มา
 • ฯลฯ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!