สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 172013
 

“越 …… 越 ……” และ “越來越 ……” เป็นรูปแบบวลี หรือประโยคที่ใช้บ่งบอกการเพิ่มขึ้นของระดับ (degree หรือ level) ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ในแง่ความหมาย “越 ……越 ……” และ “越來越 ……” มีความหมายคล้ายกัน กล่าวคือ

 • “越 … A … 越 … B …” หมายถึงระดับหรือ degree ของ B เปลี่ยนแปลงตาม A (ขึ้นอยู่กับ A)
 • “越來越 ……” หมายถึงระดับหรือ degree ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงตาม “เวลา” ที่เปลี่ยนแปลง

เช่น

 • 雨越下越大。(ฝนยิ่งตกยิ่งหนัก) (雨——下,雨——大)
 • 雨越來越大。(ฝนยิ่งมา (ยิ่งตก) ยิ่งหนัก) (雨——大)

ในแง่ไวยากรณ์ หรือการใช้งาน “越 …… 越 ……” และ “越來越 ……” มีความแตกต่างกัน คือ

1. ประธาน (主語) ของ “越 …… 越 ……” อาจจะเป็นสิ่งเดียวกัน หรือต่างกันก็ได้ กล่าวอีกอย่างคือจะมีประธานตัวเดียว หรือสองตัวก็ได้ แต่ “越來越 ……” จะมีประธานได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น เช่น

 • 雨越下越大。(ประธาน คือ 雨)
 • 聲音越大,我越聽不清楚。(ประธาน คือ 聲音 และ 我)
 • 他在學習上越來越有進步了。(ประธาน คือ 他)
 • 天越來越爽了。(ประธาน คือ 天)

2. “越 …… 越 ……” โดยทั่วไปจะมีโครงสร้าง หรือรูปแบบเป็น

 • “越 ( + 動/形) + 越 ( +動/形)”

และถ้าประธาน (主語) เป็นคนละสิ่งกัน ยังสามารถใช้ในรูปแบบ “越 ( + 形) + 越 ( + 形)” ได้ด้วย เช่น

 • 他的足球越打越好。(越 + 動, 越 + 形)
 • 大家越聽越覺得有意思。(越 + 動, 越 + 動)
 • 生活水平越好,生活費用越高。(ประธานคนละตัว, 越 +形, 越 + 形)

ส่วน “越來越 ……” จะอยู่ในรูปแบบ

 • “越來越 + 形 (คุณศัพท์)/心裡動詞 (คำกริยาเกี่ยวกับอารมณ์, ความรู้สึก, ความนึกคิด)” เท่านั้น

หมายความว่า โดยทั่วไป “越來越 ……” จะไม่ใช้กับกริยาทั่วไป เช่น

 • 物價越來越貴了。(貴 — 形)
 • 百姓的生活水平越來越高了。(高 — 形)
 • 媽媽越來越擔心。(擔心 — 心裡動詞)
 • 他越來越喜歡漢語了。(喜歡 — 心裡動詞)

*** ประโยคต่อไปนี้ เราจะไม่พูด หรือใช้กัน เพราะ “越來越 ……” จะไม่ใช้กับกริยาทั่วไป

 • 風越來越刮大了。(刮 — กริยาทั่วไป)
 • 雨越來越下。(下 — กริยาทั่วไป)
 • 越來越學習。(學習 — กริยาทั่วไป)

3. เมื่อใช้ “越來越 ……” หมายถึงว่าผู้พูดต้องการเน้นการเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น/ลดลง) ตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ความหมาย (หรือนัยยะ) ของประโยคที่ต้องการเน้นค่อนข้างชัดเจน และท้ายประโยคมักจะมีคำเสริมน้ำเสียง “了”

ส่วน “越 …… 越 ……” จะเน้นการการเปลี่ยนแปลงของระดับ หรือ degree เท่านั้น ท้ายประโยคโดยทั่วไปจะไม่มี “了” เช่น

 • 他越來越不理解我了。
 • 這個人越看越面熟。

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese


*มุมพักผ่อน ท่องเที่ยวกับ YOUTUBE ช่อง "ปล่อยใจเที่ยว ทั่วแดนดิน"

  One Response to “ไวยากรณ์จีน : “越 …… 越 ……”และ“越來越 ……””

 1. จากประโยคที่ว่า “ 越來越 + 形 (คุณศัพท์)/心裡動詞 (คำกริยาเกี่ยวกับอารมณ์, ความรู้สึก, ความนึกคิด)” เท่านั้น”

  แล้วทำไม ถึงมีการใช้ “他越來越會打扮了” หละค่ะ อันนี้ไม่เข้าใจจริงๆ 會打扮 ก็เป็น 動詞 ไม่ใช่หรอ???

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!