สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 152013
 

เรื่องสุดท้ายของ “趨向補語” ที่นำมาฝากกันคราวนี้ คือ “起來” กับ “出來”

1.“起來” (ขึ้นมา) หมายถึงทิศทางของกริยา/การกระทำขึ้นข้างบน (จากล่างสู่บน, จากที่ต่ำสู่ที่สูง)

“出來”(ออกมา) หมายถึงทิศทางของกริยา/การกระทำจาก (ข้าง) ในสู่ (ข้าง) นอก, กริยาเข้าใกล้ตัวผู้พูด เช่น

 • 太陽升起來了 (พระอาทิตย์ขึ้นมาแล้ว)
 • 站起身來 (ยืนขึ้นมา)
 • 從教室里出來 ( ออกจากห้องเรียนมา)
 • 拿出一本書來 (หยิบสมุดออกมาหนึ่งเล่ม)

2. นอกจากความหมายพื้นฐานในข้อ 1. แล้ว “起來” กับ “出來”ยังใช้ในความหมายอื่น หรือความหมายเพิ่มเติม (ที่ขยายจากความหมายพื้นฐาน) อีก คือ

“起來”มักใช้ในความหมายว่า “กริยาได้เริ่มต้น และดำเนินต่อไป” เช่น

 • 幹起來了 (ลงมือทำกันแล้ว)
 • 下起雨來 (ฝนตกแล้ว)
 • 天亮了起來 (ฟ้าสว่างแล้ว)

“出來”มักมีความหมายว่า “กริยาได้ปรากฏขึ้นมาเท่านั้น ”

 • 認出他來了 (จำเขาได้แล้ว)
 • 猜不出來 (เดาไม่ออก)

3. ถ้าต้องการบอกว่า “จำได้”, “นึกได้” (ในสิ่งที่เคยรู้, เคยจำได้ (ความจำในสมอง) แต่ได้ลืมไป ต่อมาจำขึ้นมาได้) ต้องใช้ว่า“想起來”(จำได้, นึกได้) เช่น

 • 我想起來了,她叫王欣。 (ฉันจำได้แล้ว เธอชื่อหวังซิน)
 • 對不起,實在想不起來了。 (ขอโทษครับ นึกไม่ออกไม่ออกจริงๆ)

แต่ถ้าต้องการบอกว่า “คิดออก” หรือเดิมสิ่ง (ที่คิดออก) นั้น ไม่มีอยู่ในสมอง แต่ได้คิดออกมาจนได้สิ่ง (ความคิด, วิธีการ ฯลฯ) นั้น ต้องใช้ว่า“想出來”(คิดออก) เช่น

 • 這是他想出來的好辦法。(นี่คือวิธีการที่ดีที่เขาคิดออกมา)

4. อีกคู่หนึ่งที่ใช้บ่อย คือ“看起來” และ “看得出來”

“看起來”หมายถึงการคาดการณ์, คาดเดา, คำนวณ หรือประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, เรื่องใดเรื่องหนึ่ง “看起來” มักใช้เป็นคำ (ข้อความ) แทรก (插入語) ไว้ในประโยค (ส่วนใหญ่ไม่ต้องแปล) เช่น

 • 看起來,她不會來了。 (ดูไปแล้ว เธอไม่น่าจะมาแล้ว)
 • 看起來,這件事還挺複雜的。(ดูไปแล้ว เรื่องนี้ซับซ้อนทีเดียว)

“看得出來”หมายถึงสภาพ, สภาวะที่เกิดจากความรู้สึก หรือการตรวจสอบสังเกต (ของผู้พูด) “看得出來”มักทำหน้าที่เป็นภาคแสดง (謂語) ในประโยค (ส่วนใหญ่ไม่ต้องแปล) เช่น

 • 看得出來,你很富於同情心。 (ดูคุณเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นมาก)
 • 看得出來,她心裡並不痛快。(ดู (เหมือน) เธอไม่มีความสุข)

 

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese (Files)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!