สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 132013
 

เราลองมาดูประโยค 2 ประโยคต่อไปนี้

 • 今天我忙。
 • 他漢語說得流利。

สองประโยคข้างบน เป็นการใช้ภาษาจีนที่ไม่ค่อยดี หรือถูกต้องเท่าไร

เมื่อเราใช้คำคุณศัพท์ (形容詞) เป็นภาคแสดง (謂語) หรือบทเสริม (補語) เราไม่สามารถพูด หรือกล่าวเฉพาะคำคุณศัพท์ออกมาเฉยๆ โดดๆ (ดังเช่น 2 ประโยคข้างต้น)

ประโยคที่ถูกต้อง คือ หน้า หรือหลังคำคุณศัพท์ควรมีส่วนประกอบอื่นอยู่ด้วย เช่น

 • 今天我很忙。
 • 他漢語說得很流利。

ความหมายของ “很” ในที่นี้ไม่ได้มีความหมายชัดเจนนัก “很忙” ก็คือ ยุ่ง หรือ busy ไม่ใช่ very busy

“非常忙” ต่างหากจึงจะหมายถึง ยุ่งมาก หรือ very busy

เราอาจจะพูดได้ตามตัวอย่างข้่างล่างนี้

 • 今天我 有點兒忙。
 • 今天我 比較忙。
 • 今天我 很忙。
 • 今天我 非常忙。
 • 今天我 太忙了。
 • 今天我 忙極了。
 • 他漢語說得 不流利。
 • 他漢語說得 不太流利。
 • 他漢語說得 不很流利。
 • 他漢語說得 比較流利。
 • 他漢語說得 很流利。
 • 他漢語說得 非常流利。
 • 他漢語說得 太流利了!
 • 他漢語說得 流利極了!
 • 他漢語說得 真流利啊!

แล้วกรณีใดบ้างที่เราสามารถใช้คำคุณศัพท์โดดๆ เดี่ยวๆ โดยไม่ต้องมีส่วนประกอบอื่นอยู่ด้วย เช่น “我忙”

1. กรณีที่ต้องการเปรียบเทียบ เช่น

 • 我忙,他不忙。
 • 他說得流利,他朋友說得不太流利。

2. กรณีที่ใช้ตอบคำถามบอก หรือแสดง “ผลของการเปรียบเทียบ” เช่น

 • 你跟你弟弟誰忙?
 • 我忙。(ความหมาย คือ 我比我弟弟忙。)
 • 他跟他朋友誰說得流利?
 • 他說得流利。(ความหมาย คือ 他比他朋友說得流利。)

 

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!