สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 212013
 

รูปประโยค —-> 哪怕….也
—————————————-
哪怕…也 [nǎpà…yě] = 表示姑且承認某種事實。 [แค่….ก็;แม้….ก็ / Even though; no matter what/how; even if] ตัวอย่างเช่น

 • 哪怕他是三頭六臂,一個人也頂不了事。
  [nǎpà tā shì sāntóuliùbì, yīgè rén yě dǐng bùliǎo shì]
  แม้เขาจะมี 3 หัว 6 แขน คนเดียวก็ใช้ไม่ได้
 • 衣服只要乾淨就行,哪怕有幾個補丁。
  [yīfú zhǐyào gānjìng jiùxíng, nǎpà yǒu jǐ gè bǔdīng]
  เสื้อผ้าขอให้สะอาดก็ใช้ได้แล้ว แม้จะมีปะซ่อมบ้างก็ตาม
 • 哪怕失敗, 我也要試一下。
  [nǎpà shībài, wǒ yě yào shì yīxià]
  แม้จะพ่ายแพ้ ฉันก็จะต้องลองดูสักตั้ง
 • 哪怕是再大的困難我們也能克服。
  [nǎpà shì zài dà de kùnnán wǒmen yě néng kèfú]
  แม้จะยากลำบากมากกว่านี้ พวกเราก็สามารถเอาชนะได้
 • 李老師批改作業真仔細,哪怕一個標點也不放過。
  [lǐ lǎoshī pīgǎi zuòyè zhēn zǐxì, nǎpà yīgè biāodiǎn yě bù fàngguò]
  เหล่าซือหลีตรวจแก้การบ้านละเอียดยิบมาก แม้แต่เครื่องหมายวรรคตอนสักที่ก็ไม่เว้น
 • 你不寫信,哪怕打個電話也可以。
  [nǐ bù xiě xìn, nǎpà dǎ gè diànhuà yě kěyǐ]
  เธอไม่เขียนจดหมาย แค่โทรมาก็ยังดี
 • 你哪怕來看看我,我也高興。
  [nǐ nǎpà lái kàn kàn wǒ, wǒ yě gāoxìng]
  แค่เธอมาเยี่ยมฉัน ฉันก็ดีใจแล้ว
 • 我想見她,哪怕看一眼也行。
  [wǒ xiǎngjiàn tā, nǎpà kàn yīyǎn yě xíng]
  ฉันอยากจะพบหล่อน แค่เห็นครั้งเดียวก็ยังดี

เสิรมท้าย

 • 多嘴 = พูดมาก, ปากมาก
 • 多想 = คิดมาก

มีภาษิตจีนมาฝาก ……………..

 • 多思多慮多有益 [duōsīduōlǜ duōyǒuyì] คิดใคร่ครวญไตร่ตรองมากเข้าไว้จะมีประโยชน์มาก
 • 想十遍,說一遍 [xiǎngshíbiàn, shuōyībiàn] คิดสิบครั้ง พูดหนึ่งครั้ง (คิดให้มาก พูดน้อยๆ)

เครดิต : pantip

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!