สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 082013
 

離合詞 เป็นคำที่มีความหมายมาจากคำสองคำรวมกัน(VO) โดยพยางค์หน้าของคำนี้เป็นคำกริยา พยางค์หลังเป็นกรรม(คำนาม)ของกริยาตัวแรก ในรูปแบบ กริยา(V)+กรรม(O) ดังนั้นคำที่เป็น 離合詞 จะมีกรรมตามหลังไม่ได้อีก(อกรรมกริยา) เช่น  洗澡, 散步, 睡覺, 游泳, 起床, 鼓掌, 唱歌, 跳舞 เป็นต้น

離合詞 มีลักษณะการใช้งานทั่วไปดังนี้

 1. ใช้ร่วมกับคำเสริมอาการ 了,着, 過
  • V 了/着/過O
  • x VO過  (ผิด/錯誤)
  • x VO着  (ผิด/錯誤)
 2. ใช้ในรูปแบบการซ้ำคำ(重疊) ต้องซ้ำคำแบบ AAB และ A了AB
  • x VOVO (ผิด/錯誤)
  • VVO
  • V了VO
 3. ใช้ร่วมกับคำบุพบท(เพราะไม่สามารถนำกรรม(คำนาม)มาตามหลัง 離合詞 ได้) มีโครงสร้างเป็น
  [介詞(คำบุพบท) + 名詞(คำนาม-sb) + 離合詞(VO)]

  • 介詞+ sb+ VO
 4. โดยการแทรกบทขยายนามไว้ตรงกลาง 離合詞
  • V+___ +O
 5. ใช้ร่วมกับ บทเสริม(補語) เช่น บทเสริมบอกจำนวน(數量補語), บทเสริมบอกเวลา(時量補語), บทเสริมบอกจำนวนครั้ง(量詞補語)
  • x VO+補語 (ผิด/錯誤)
  • VOV+補語

———————————————————–
ตัวอย่างการใช้คำ 見面

 1. ใช้ร่วมกับคำเสริมอาการ 了,着, 過
  • 見了他的面  (見了sb的面)
  • 見了面
  • 見過面
 2. ใช้ในรูปแบบการซ้ำคำ(重疊) ต้องซ้ำคำแบบ AAB และ A了AB
  • 見見面
  • 見了見面
 3. ใช้ร่วมกับคำบุพบท
  • x VO+sb
  • 跟朋友見面 (跟/和sb 見面)
  • x 見面朋友。 (ผิด/錯誤)
 4. โดยการแทรกบทขยายนามไว้ตรงกลาง
  • 見了一次面。
  • x 見面了一次
 5. ใช้ร่วมกับ บทเสริม(補語)
  • 一次面也沒見過。
  • 見過兩次面。
  • x 見面過兩次  (ผิด/錯誤)

———————————————————–
ตัวอย่างการใช้คำ 幫忙

 1. ใช้ร่วมกับคำเสริมอาการ 了,着, 過
  • 幫過忙。
  • 他遊了一會兒忙。
  • x 他幫忙過。
 2. ใช้ในรูปแบบการซ้ำคำ(重疊) ต้องซ้ำคำแบบ AAB และ A了AB
  • 快來幫幫忙。
  • 他幫了幫忙就走了。
  • x 幫忙幫忙。
 3. ใช้ร่วมกับคำบุพบท
  • 他給我幫了忙。
  • 給他幫忙。
  • x 幫忙他。
  • x 他幫忙了我。
 4. โดยการแทรกบทขยายนามไว้ตรงกลาง
  • 他幫了我大忙。
 5. ใช้ร่วมกับ บทเสริม(補語)
  • 他幫忙幫錯了。
  • x 他幫忙錯了
  • 他幫忙幫了一整天。
  • x 他幫忙了一整天。

———————————————————–
ตัวอย่างการใช้คำ 游泳

 1. ใช้ร่วมกับคำเสริมอาการ 了,着, 過
  • 我游過泳了。
  • 他遊了一會泳。
  • 他正游着泳呢。
  • x 游泳過。
 2. ใช้ในรูปแบบการซ้ำคำ(重疊) ต้องซ้ำคำแบบ AAB และ A了AB
  • 每天游游泳很好。
  • 他遊了游泳就走了。
  • x 游泳游泳。
 3. ใช้ร่วมกับคำบุพบท
 4. โดยการแทรกบทขยายนามไว้ตรงกลาง
 5. ใช้ร่วมกับ บทเสริม(補語)
  • 他游泳游累了。 (x 他游泳累了。)
  • 他游泳遊了三個小時。(x 他游泳了三個小時。)

———————————————————–
離合詞 ที่ใช้ในรูปแบบที่ผิด ที่เรียกกันว่า 病句 มีให้เห็นบ่อยๆ เนื่องจากความไม่คุ้นเคยต่อลักษณะกริยาของภาษาจีนนี้ ที่ต่างจากภาษาอื่น เช่น

 • x 我們見面過一次。  –> 我們見過一次面。
 • x 我想結婚他。  –>  我想跟他結婚。
 • x 我已經畢業大學了。 –> 我已經大學畢業了。
 • x 我們游泳了一個小時。 –> 我們游泳遊了一個小時。
 • x 他發燒着也來上課。 –> 他發著燒也來上課。
 • x 我不放心這件事。 –> 這件事我不放心。
 • x 我不放心把這件事交給你。 –> 把這件事交給你我不放心。

———————————————————–
*** 離合詞 ที่ตามด้วยกรรม พบได้ในภาษาเขียน(โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์) ในรูปแบบ 離合詞 + 處所  เช่น

 • 留學海外 (在海外留學)
 • 落戶京城 (在京城落戶)
 • 登陸上海 (在上海登陸)

———————————————————–
–> เมื่อใช้ 離合詞 ร่วมกับ 動量補語 (บทเสริมบอกจำนวนครั้งของการกระทำ) เช่น 一下兒 ,  一次  จะใส่ 動量補語 ไว้ตรงกลาง 離合詞 เช่น

 • 見了一次面     (x 見面了一次)
 • 洗了幾次澡     (x 洗澡了幾次)
 • 睡了一次覺     (x 睡覺了一次)
 • 散過一次步     (x 散步過一次)

———————————————————–
–> เมื่อใช้ 離合詞 ร่วมกับ บทเสริมบอกเวลา(時量補語)  เช่น 一會兒, 一年  มีอยู่สองรูปแบบคือ

 • รูปแบบที่1 (一 式)  : 離合詞 + 時量補語  เช่น
  • 畢業一年
 • รูปแบบที่2 (二 式) : V + 時量補語 + O  เช่น
  • 吵了一個小時架)

———————————————————–
–> ตัวอยางคำ 離合詞 ที่มักใช้ผิด

(1)เอากรรมมาตามหลัง(誤帶賓語)  เช่น

 • x 作為班長,他經常幫忙我們。
 • x 她唱得很好,大家都鼓掌他。
 • x 昨天我們談話了很多事情。

(2)วางคำเสริมบอกอาการ(動態助詞) “着、了、過” ผิดตำแหน่ง เช่น

 • x 我們都鼓掌着歡迎他們。/我看見他時,他正跑步着。
 • x 我們下課了就去操場踢球。/我們見面了以後,談了很多事情。
 • x 我們見面過。/我從來沒有撒謊過。

(3)ใช้รูปแบบคำซ้ำผิด (重疊形式有誤) รูปแบบ เช่น

 • x 爺爺飯後經常散步散步。
 • x 他對點頭了點頭了。

(4)วางบทเสริมบอกผล(結果補語) ผิดตำแหน่ง เช่น

 • x 上課完,我們去看電影吧。
 • x 理髮完我去洗澡。

(5)วางบทเสริมบอกเวลา(時量補語) ผิดตำแหน่ง เช่น

 • x 我們洗澡了一個小時。
 • x 她生病了三個星期。

(6)ในขณะที่มีบทเสริมบอกอารมณ์(情態補語) ใช้ผิด เช่น

 • x 她唱歌得非常好。
 • x 她跳舞得非常出色。

(7)วางบทเสริมบอกทิศทาง(趨向補語) “起來” ผิดตำแหน่ง เช่น

 • x 他突然鼓掌起來。
 • x 我同屋一感冒,就發燒起來。

(8)วางบทเสริมบอกจำนวนครั้งของการกระทำ(動量補語) ผิดตำแหน่ง เช่น

 • x 他結婚過兩次。
 • x 我抽煙過幾回。

———————————————————–

คำที่มีลักษณะเป็น 離合詞

 • 幫忙 [bāngmáng] ช่วยเหลือ –> 請幫個忙。
 • 過癮 [guòyǐn] ถึงอกถึงใจ
 • 成家 [chéngjiā] สร้างครอบครัว
 • 出力 [chūlì] ออกแรง/ลงแรง
 • 喘氣 [chuǎnqì] หอบ
 • 道歉 [dàoqiàn] ขอโทษ
 • 見面 [jiànmiàn] พบหน้ากัน
 • 做壽 [zuòshòu] เลี้ยงวันเกิด
 • 招手 [zhāoshǒu] โบกมือ
 • 唱歌 [chànggē] ร้องเพลง
 • 照相 [zhàoxiàng] ถ่ายรูป
 • 談話 [tánhuà] พูดคุย
 • 讓座 [ràngzuò] สละที่นั่งให้
 • 爭光 [zhēngguāng] ชิงชัยเพื่อเกียรติยศ/ศักดิ์ศรี
 • 爭氣 [zhēngqì] ใจสู้อย่างไม่ย่อท้อ/ฮึดสู้
 • 受傷 [] ได้รับบาดเจ็บ
 • 帶路 [dàilù] นำทาง
 • 抬頭 [táitóu] เงยหน้า
 • 打工 [dǎgōng] รับจ้างทำงาน
 • 打針 [dǎzhēn] ฉีดยา
 • 打球 [dǎqiú] เล่นบอล
 • 帶頭 [dàitóu] นำหน้า
 • 開會 [] ประชุม
 • 操心 [cāoxīn] เป็นห่วง
 • 點頭 [diǎntóu] พยักหน้า
 • 請假 [qǐngjià] ลาหยุด
 • 跑步 [pǎobù] วิ่ง –> 他跑步跑得滿頭是汗。
 • 做操 [zuò​cāo] บริหารกาย
 • 打拳 [dǎquán] ชกมวย/ปะมือกัน
 • 洗澡 [xǐzǎo] อาบน้ำ
 • 散步 [sànbù] เดินเล่น
 • 聊天 [liáotiān] คุยเล่น –> 我昨天和朋友聊聊天。
 • 跳舞 [tiàowǔ] เต้นรำ –> 他跳舞跳得很好。
 • 離婚 [líhūn] อย่ากัน –> 我愛上了一個離過婚的女人。
 • 生病 [shēngbìng] ป่วย –> 如果我生感冒病了該怎麼辦呢?
 • 撐腰 [chēngyāo] สนับสนุน
 • 睡覺 [shuìjiào] นอนหลับ –> 我最近晚上老是睡不着覺。
 • 曠課 [kuàngkè] ขาดเรียน
 • 訂婚 [dìnghūn] หมั้น  –> 我訂了兩次婚。
 • 結婚 [jiéhūn] แต่งงาน –> 他結過兩次婚。
 • 看病 [kànbìng] หาหมอ
 • 騎馬 [qímǎ] ขี่ม้า
 • 認錯 [rèncuò] ยอมรับผิด/จำผิด
 • 刷牙 [shuāyá] แปรงฟัน
 • 跳繩 [tiàoshéng] กระโดดเชือก
 • 洗臉 [xǐliǎn] ล้างหน้า
 • 起床 [qǐchuáng] ตื่นนอน
 • 錄音 [lùyīn] บันทึกเสียง
 • 游泳 [yóuyǒng] ว่ายน้ำ
 • 住院 [zhùyuàn] อยู่โรงพยาบาล
 • 超車 [chāochē] แซงรถ
 • 打仗 [dǎzhàng] ทำสงคราม
 • 當兵 [dāngbīng] เป็นทหาร
 • 理髮 [lǐfǎ] ตัดผม
 • 吹牛 [chuīniú] คุยโม้โอ้อวด
 • 考試 [kǎoshì] สอบ
 • 畢業 [bìyè] สำเร็จการศึกษา
 • 發燒 [fāshāo] เป็นไข้(ตัวร้อน)
 • 生氣 [shēngqì] โกรธ
 • 吵架 [chǎojià] ทะเลาะ
 • 放假 [fàngjià] ปิดเทอม
 • 養傷 [yǎngshāng] พักฟื้น
 • 辦事 [bànshì] ทำงาน
 • 出國 [chūguó] เดินทางออกนอกประเทศ
 • 下雨 [xiàyǔ] ฝนตก
 • 下雪 [xiàxuě] หิมะตก
 • 上課 [shàngkè] เข้าเรียน
 • 保密 [bǎomì] เก็บไว้เป็นความลับ
 • 報仇 [bàochóu] แก้แค้น
 • 回信 [huíxìn] ตอบจดหมาย
 • 吃虧 [chīkuī] เสียเปรียบ
 • 報名 [bàomíng] สมัคร/ลงทะเบียน
 • 簽名 [qiānmíng] เซ็นชื่อ
 • 化妝 [huàzhuāng] แต่งหน้า

เครดิต : http://media.eblcu.cn/cls/demo/401053/course/1/1/sid003.htm

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!