Jan 312011
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

เว็บ http://www.learnchineseez.com เป็นเว็บที่สอนลำดับการขีดเขียนอักษรจีนที่ดีมากๆ เลย อยากเขียนอักษรจีนเก่งๆ ต้องมาที่เว็บนี้บ่อยๆ นะครับ

ที่เว็บนี้มีทั้งอักษรจีนตัวเต็ม traditional characters และตัวย่อ simplified characters  ครับ
คลิ๊กที่ตัวอักษรจีน หรือเลือกหน้าอื่นๆ ครับ

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10:
20:
30:
40:
50:
60:
70:
80:
90:
100:
110:
120:
130:
140:
150:
160:
170: 使
180:
190:

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>