สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 012011
 
 • 蘇梅島 [sūméidǎo] เกาะสมุย
 • 素叻他尼府  [sùlètānífǔ] จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • 泰國 [tàiguó] ประเทศไทย
 • 南部 [nánbù] ภาคใต้
 • 連日 [liánrì] หลายวันติดต่อกัน
 • 暴雨 [bàoyǔ] ฝนที่เทกระหน่ำลงมา
 • 成災 [chéngzāi] ทำให้เกิดภัยพิบัติ
 • 旅遊 [lǚyóu] การท่องเที่ยว
 • 聖地 [shèngdì] สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
 • 嚴重 [yánzhòng] รุนแรง
 • 交通 [jiāotōng] การจราจร
 • 機場 [jīchǎng] สนามบิน
 • 關閉 [guānbì] ปิด
 • 海陸空 [Hǎilùkōng] ทั้งทางทะเล ทางบก และทางอากาศ
 • 阻 [zǔ] ปิดกั้น, ขัดขวาง
 • 遊客 [yóukè] นักท่องเที่ยว
 • 滯留 [zhìliú] ถูกกักตัว,หน่วงเหนี่ยว
 • 食物 [shíwù] อาหาร
 • 燃料 [ránliào] เชื้อเพลิง
 • 可能 [kěnéng] สามารถ, เป็นไปได้
 • 短缺 [duǎnquē] ขาดแคลง
 • 泥 [nì] โคลน
 • 影響 [ yǐngxiǎng ] ผลกระทบ
 • 淹 [yān] จมน้ำ
 • 洪水 [hónghuǐ] น้ำท่วม
 • 傾瀉 [qīngxiè] กระแสน้ำไหลเชี่ยว
 • 至今 [zhìjīn] จนบัดนี้
 • 造成 [zàochéng] สาเหตุ
 • 海軍 [ hǎijūn ] ทหารเรือ
 • 出動 [ chūdòng ] เคลื่อนพล ,ออกปฏิบัติการ
 • 唯一 [ wéiyī ] เป็นหนึ่งเดียว
 • 航空母艦 [ háng kōng mǔ jiàn ] เรือบรรทุกเครื่องบิน
 • 參與 [ cānyù ] เข้าร่วม
 • 救災 [ jiùzāi ] ช่วยผู้ประสบภัย
 • 艘 [sōu] ลำ (ลักษณะนาม)

 

泰國南部連日來暴雨成災,旅遊聖地蘇梅島等地嚴重淹水,海陸空交通受阻,機場關閉,約1萬5千名遊客滯留,島上食物及燃料可能短缺。洪水及山泥傾瀉至今造成最少21人死亡­,約100萬人受影響,泰國海軍出動唯一一艘航空母艦參與救災。

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!