สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 292011
 

緬甸地震死亡人數上升超過70人

 • 緬甸 [miǎn diàn] พม่า
 • 地震 [dìzhèn] แผ่นดินไหว
 • 死亡 [sǐ wáng] ตาย ถึงแก่ความตาย
 • 受傷 [shòu shāng] ได้รับบาดเจ็บ
 • 至少 [zhì shǎo] อย่างน้อย
 • 官員[guān yuán] ข้าราชการ
 • 上升 [shàng shēng] เพิ่มสูงขึ้น
 • 交界 [jiāo jiè] ชายแดนที่ติดต่อกัน
 • 清萊 [qīng lái] เชียงราย
 • 損壞 [sǔn huài] เสียหาย
 • 地區 [dì qū] พื้นที่
 • 棟政府 [dòng zhèng fǔ] อาคารของรัฐบาล
 • 遭到 [zāo dào] ประสบ
 • 美國國務卿 [Měiguó guówùqīng] เลขานุการของรัฐในสหรัฐอเมริกา
 • 希拉里 克林頓 [Xīlālǐ Kèlíndùn]  Hillary Clinton
 • 造成 [zàochéng] ทำให้เกิด
 • 表示 [biǎoshì] แสดงออก, การแสดงให้เข้าใจ
 • 悼念 [dàoniàn] อาลัย,การไว้ทุกข์
 • 倒塌 [dǎotā] พังลง
 • 救援 [jiùyuán] ช่วยชีวิต
 • 隨着 [suí zhe] ตาม
 • 邊遠 [biān yuǎn] ไกลจากศูนย์กลาง, ห่างไกล
 • 災情 [zāi qíng] สถานการณ์ที่ประสบภัย
 • 聯合國 [liánhéguó] สหประชาชาติ
 • 聯合國人道事務協調辦公室 [liánhéguó réndào shìwù xiétiáo bàngōngshì] สำนักงานสหประชาชาติเพื่อการประสานงานของมนุษยธรรม
 • 滑坡 [huápō] แผ่นดินถล่ม

緬甸官員說,在星期四6.8級地震中死亡的人數已經上升到70多人,至少有100多人受傷。

這次地震發生在緬甸東北部和與泰國交界的地區,震中位於泰國城市清萊以北90公里處。清萊市受到輕微損壞。國營電台援引緬甸官員的話說,震中附近地區至少有390座房屋、14座寺廟和9棟政府大樓遭到損壞。

美國國務卿希拉里.克林頓對地震造成的生命損失表示悼念。

泰國一名婦女因為住宅的一堵牆倒塌而被壓死。

救援工作人員說,他們擔心隨着邊遠地區的災情進一步明了後,死亡人數還會增加。

聯合國人道事務協調辦公室說,受災地區很可能會發生滑坡。

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!