Jan 312011
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
01/03/2013 08:30น.- 09:30น. จ๓๐๒๐๒(ม.๔) ภาษาจีน DLTV10 1 #
01/03/2013 09:30น.- 10:30น. จ๓๐๒๐๒(ม.๔) ภาษาจีน DLTV10 2 #
01/03/2013 12:30น.- 13:30น. จ๓๐๒๐๒(ม.๔) ภาษาจีน DLTV10 5 #
01/02/2013 08:30น.- 09:30น. จ๓๐๒๐๒(ม.๔) ภาษาจีน DLTV10 1 #
01/02/2013 09:30น.- 10:30น. จ๓๐๒๐๒(ม.๔) ภาษาจีน DLTV10 2 #
01/02/2013 12:30น.- 13:30น. จ๓๐๒๐๒(ม.๔) ภาษาจีน DLTV10 5 #
07/02/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๒(ม.๔) ภาษาจีน DLTV7 6 #
07/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๒(ม.๔) ภาษาจีน DLTV7 7 #
14/02/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๒(ม.๔) ภาษาจีน DLTV7 6 #
14/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๒(ม.๔) ภาษาจีน DLTV7 7 #
15/02/2013 08:30น.- 09:30น. จ๓๐๒๐๒(ม.๔) ภาษาจีน DLTV10 1 #
15/02/2013 09:30น.- 10:30น. จ๓๐๒๐๒(ม.๔) ภาษาจีน DLTV10 2 #
15/02/2013 12:30น.- 13:30น. จ๓๐๒๐๒(ม.๔) ภาษาจีน DLTV10 5 #
21/02/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๒(ม.๔) ภาษาจีน DLTV7 6 #
21/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๒(ม.๔) ภาษาจีน DLTV7 7 #
22/02/2013 08:30น.- 09:30น. จ๓๐๒๐๒(ม.๔) ภาษาจีน DLTV10 1 #
22/02/2013 09:30น.- 10:30น. จ๓๐๒๐๒(ม.๔) ภาษาจีน DLTV10 2 #
22/02/2013 12:30น.- 13:30น. จ๓๐๒๐๒(ม.๔) ภาษาจีน DLTV10 5 #
28/02/2013 13:30น.- 14:30น. จ๓๐๒๐๒(ม.๔) ภาษาจีน DLTV7 6 #
28/02/2013 14:30น.- 15:30น. จ๓๐๒๐๒(ม.๔) ภาษาจีน DLTV7 7 #

…ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dlf.ac.th/video_ondemand.php  แล้วเลือก ระดับชั้น, วิชา ฯลฯ ตามที่ต้องการ

  One Response to “เรียนภาษาจีนกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ม.4”

  1. เรียนจีนให้เก่งต้องขยันตั้งใจมั่นเพียรศึกษาท่องจำให้ขึ้นใจอดทน

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>