Jan 132014
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

6 ประโยคกับคำว่า “舍不得” และ “舍得”

1. 舍不得 shěbude เสียดาย ทิ้งไม่ลง ไม่อยากจาก

 •  我舍不得把这么多钱花在穿衣服上。
  Wǒ shěbude bǎ zhème duō qián huā zài chuān yīfu shàng.
 • 你父亲看来非常舍不得离开你。
  Nǐ fùqīn kànlái fēicháng shěbude líkāi nǐ.
 • 他舍不得放下那本书。
  Tā shěbude fàngxià nà běn shū.

2. 舍得 shěde ไม่เสียดาย ทิ้งได้

 • 你舍得离开孩子吗?
  Nǐ shěde líkāi háizi ma?
 • 这这些扔了,你舍得?
  Zhè zhèxiē rēng le ,nǐ shěde?
 • 他很舍得花钱, 这次买了很多东西。
  Tā hěn shěde huā qián, zhècì mǎi le hěnduō dōngxi.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>