สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 082011
 

新天地
作詞:冰潔
作曲:孟勇
演唱:張燕
酷我歌詞組:露露

富民 [fùmín] ประชาชนมั่งคั่ง
燦爛 [cànlàn] รุ่งเรือง, รุ่งโรจน์
一片 [yípiàn] ฉากหนึ่ง, ตอนหนึ่ง
嶄新 [zhǎnxīn] ใหม่เอี่ยมถอดด้าม
天地 [tiāndì] โลก
所 [suǒ] สถานที่
迷 [mí] หลงไหล
深情 [shēnqíng] ความรู้สึกที่ลึกซึ้ง
熱愛 [rè’ài] รักอย่างเร่าร้อน
細緻 [xìzhì] อย่างละเอียดรอบคอบ
服務 [fúwù] บริการ
贏得 [yíngdé] ชนะ
四海 [sìhǎi] โลกทั้งโลก
情誼 [qíngyì] มิตรภาพ
肩並肩 [jiānbìngjiān] เคียงบ่าเคียงไหล่
走過了 [zǒuguòle] ผ่าน
四季 [sìjì] สี่ฤดู
一種 [yìzhǒng] ชนิดหนึ่ง
幸福 [xìngfú] ความสุข
縈繞 [yíngrào] อ้อยอิ่ง, เอ้อระเหย
心底 [xīndǐ] ก้นบึ้งของหัวใจ
一首 [yìshǒu] บทหนึ่ง
與時俱進 [yǔshíjùjìn] เวลาล่วงหน้า
激勵 [jīlì] กระตุ้น
只爭朝夕 [zhǐzhēngzhāoxī] แข่งกับเวลา
務實 [wùshí] ในทางปฏิบัติ
神奇 [shénqí] ปาฎิหาริย์, มหัศจรรย์
尚德 [shàngdé] หลักปฏิบัติที่ควรจะยึดถือ
行動 [xíngdòng] การกระทำ
開闢 [kāipì] เปิดทาง
和諧 [héxié] ความสามัคคี
驕傲 [jiāo’ào] ภูมิใจ
傾情 [qīngqíng] เต็มที่, สุดจิตสุดใจ
滿腔 [mǎnqiāng] เต็มหัวอก, เต็มไปด้วย
赤誠 [chìchéng] มีความจริงใจ
迎來 [yínglái] นำมา
鵬程萬里 [péngchéngwànlǐ] อนาคตยาวไกล
手牽手 [shǒuqiānshǒu] จูงมือกัน
共享 [gòngxiǎng] แบ่งปันร่วมสุข
過 [guò] ผ่าน, ข้าม
天氣 [tiānqì] สภาพอากาศ
自豪 [zìháo] ความภาคภูมิใจ
升騰 [shēngténg] ลอยขึ้น
心裡 [Xīnlǐ] ในหัวใจ
一幅 [yìfú] ผืน (ลักษณะนาม)
五彩繽紛 [wǔcǎibīnfēn] มีสีสัน
畫 [huà] ภาพวาด
到處 [dàochù] ทุกที่
充滿 [chōngmǎn] เต็มไปด้วย
蓬勃 [péngbó] กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา
生機 [shēngjī] โอกาสรอดชีวิต, ชีวิตชีวา
都說你親商富民 都說你美麗
你用陽光燦爛一片嶄新天地
人為你所迷 深情地熱愛你
細緻服務贏得四海情誼
肩並肩走過了多少個四季
一種幸福縈繞在心底
你是一首與時俱進的歌
激勵我們只爭朝夕
激勵我們只爭朝夕
都說你尚德務實 都說你神奇
你用行動開闢一片和諧天地
人為你驕傲 傾情地歌唱你
滿腔赤誠迎來鵬程萬里
手牽手共享過多少好天氣
一種自豪升騰在心裡
你是一幅五彩繽紛的畫
到處充滿蓬勃生機
到處充滿蓬勃生機
手牽手共享過多少好天氣
一種自豪升騰在心裡
你是一幅五彩繽紛的畫
到處充滿蓬勃生機
到處充滿蓬勃生機

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!