สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 082011
 

王力宏 – 愛的就是你 歌詞
詞曲作者:作詞:李照雄 作曲:王力宏

幸福 [xìngfú] ความสุข
國度 [guódù] ประเทศชาติ
唯一 [wéiyī] เพียงหนึ่งเดียว
就是 [jiùshì] ก็คือ
真的 [zhēnde] จริงๆ
失去 [shīqù] สูญเสียไป
懂得 [dǒngde] เข้าใจ
珍惜 [zhēnxī] ทรัพท์สมบัติ, มีค่า, น่าทะนุถนอม
相信 [xiāngxìn] เชื่อใน, เชื่อถือ
同時 [tóngshí] ขณะเดียวกัน, เวลาเดียวกัน
停止 [tíngzhǐ] หยุด
呼吸 [hūxī] หายใจ
一次 [yīcì] ครั้งหนึ่ง
我們 [wǒmén] พวกเรา
靠近 [kàojìn] ใกล้
困惑 [kùnhuò] สับสน
所有 [suǒyǒu] ทั้งหมด
煩心 [fánxīn] กวนใจ
擁 [yōng] โอบอุ้ม
懷裡 [huáilǐ] หน้าอก
捧 [pěng] ประคองด้วยมือทั้งสอง
緊緊 [jǐnjǐn] อย่างใกล้ชิด, อย่างแน่นหนา
手心 [shǒuxīn] ฝ่ามือ
純真 [chúnzhēn] บริสุทธิ์
世界 [shìjiè] โลก
永遠 [yǒngyuǎn] ตลอดไป, นิรันดร์
不要 [bùyào] ไม่ต้อง
懷疑 [huáiyí] สงสัย
當作 [dàngzuò] เข้าใจว่า
我的 [wǒde] ฉัน
空氣 [kōngqì] อากาศ
如此 [rúcǐ] เช่นนี้
形影不離 [xíngyǐngbùlí] เหมือนตัวกับเงาไม่แยกจากกัน
在愛的幸福國度 你就是我唯一
我唯一愛的就是你
我真的愛的就是你*失去才會懂得珍惜 但我珍惜你
傷越痛就是愛越深 我不相信
你和我同時停止呼吸 每一次我們靠近
你讓我忘了困惑 忘了所有煩心
我把你緊緊擁入懷裡 捧你在我手心
誰叫我真的愛的就是你
在愛的純真世界 你就是我唯一
永遠永遠不要懷疑
我把你當作我的空氣 如此形影不離
我大聲說我愛的就是你
在愛的幸福國度 你就是我唯一
我唯一愛的就是你
我真的愛的就是你 *

就是你~~~~~~~~~YEYE
就是你
就是你~~~~~~~~~YEYE

唯一愛的就是你
我把你緊緊擁入懷裡 捧你在我手心
誰叫我真的愛的就是你
在愛的純真世界 你就是我唯一
永遠永遠不要懷疑
我把你當作我的空氣 如此形影不離
我大聲說我愛的就是你
在愛的幸福國度 你就是我唯一
我唯一愛的就是你!
我真的愛的就是你!
我唯一愛的就是你!
我真的愛的就是你!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!