สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 252011
 

hǎo tīng -xǔ rú yún
好 聽 – 許 茹 芸

————————————–
nǐ shuō de huà wǒ dōu xiāng xìn shuō de hǎo tīng shuō de tián mì
你說的話 我都相信 說得好聽 說得甜蜜
คำพูดของเธอ ฉันล้วนเชื่อ พูดจนน่าฟัง พูดจนหวานชื่น

nǐ shuō de měi yī jù wǒ dōu xiāng xìn
你說的每一句 我都相信
คำพูดทุกประโยคของเธอ ฉันล้วนเชื่อ

wéi le ài qíng shī le cōng míng tīng nǐ de huà bì shàng yǎn jīng
為了愛情 失了聰明 聽你的話閉上眼睛
เพื่อความรัก ความฉลาดสูญสิ้นไป ปิดตาฟังแต่คำพูดของเธอ

zhè gè mèng duō měi lì ràng tā jì xù
這個夢多美麗 讓它繼續
ความฝันนี้ช่างสวยงาม ปล่อยให้เป็นไป

nǐ shuō de huà zǒng nà me hǎo tīng nǐ ài bù ài wǒ bù néng què dìng
你說的話總那麼好聽 你愛不愛我不能確定
คำพูดของเธอช่างน่าฟังอะไรเช่นนี้  เธอรักหรือไม่รักฉันไม่อาจแน่ใจ

yě xǔ nǐ zhī bǎ tā ài dāng yóu xì wǒ què méi nà me cōng míng ài de tài yòng lì
也許你只把它(愛)當遊戲 我卻(沒那麼聰明)愛得太用力
บางทีเธออาจถือว่าเป็นเพียงละครบทหนึ่ง แต่ฉัน(ไม่ได้ฉลาดเพียงนั้น)กลับรักเป็นจริงเป็นจัง

Repeat all once

nǐ shuō de huà zǒng nà me hǎo tīng nǐ ài bù ài wǒ bù xiǎng què dìng
你說的話總 那麼好聽 你愛不愛 我不想確定
คำพูดของเธอช่างน่าฟังอะไรเช่นนี้  เธอรักหรือไม่รักฉันไม่อาจแน่ใจ

wǒ huì guān diào nǐ sòng de shǒu jī rán hòu jìng jìng bù qù lǐ
我會關掉 你送的手機 然後靜靜不去理
ฉันคงต้องปิดโทรศัพท์ที่เธอให้มา จากนั้นอยู่อย่างเงียบๆไม่สนใจ

nǐ shuō de huà zǒng nà me hǎo tīng nǐ ài bù ài wǒ bù xiǎng què dìng
你說的話 總那麼好聽 你愛不愛 我不想確定
คำพูดของเธอช่างน่าฟังอะไรเช่นนี้  เธอรักหรือไม่รักฉันไม่อาจแน่ใจ

wǒ huì guān diào nǐ sòng de shǒu jī rán hòu jìng jìng qīng qīng shì zài yě bù qù lǐ
我會關掉 你送的手機 然後靜靜 輕輕 是再也不去理
ฉันคงต้องปิดโทรศัพท์ที่เธอให้มา จากนั้นอยู่อย่างเงียบๆ สบายๆ  ล้วนไม่สนใจอีก

———————-
相信 [xiāngxìn] เชื่อถือ
好聽 [hǎotīng] ไพเราะ, น่าฟัง
甜蜜 [tiánmì] หวานซึ้ง
為了 [wèile] เืพื่อ
愛情 [àiqíng] ความรักระหว่างหนุ่มสาว
聰明 [cōngmíng] ฉลาด
眼睛 [yǎnjing] ตา (ดวงตา)
這個 [zhègè] อันนี้, สิ่งนี้
美麗 [měilì] สวยงาม
繼續 [jìxù] ต่อเนื่อง
那麼 [nàme] ถ้างั้น
不能 [bùnéng] ไม่สามารถ
確定 [quèdìng] ยืนยัน
也許 [yěxǔ] บางที
遊戲 [yóuxì] เกม
用力 [yònglì] ใช้กำลัง
手機 [shǒujī] โทรศัพท์มือถือ
然後 [ránhòu] หลังจากนั้น
輕輕 [qīngqīng] เบาๆ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!