สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 122011
 

千言萬語 [qiānyánhéwànyǔ] คำพูดมากมาย
不知道 [bùzhīdào] ไม่รู้
為了[wèile] เพื่อ
什麼 [shénme] อะไร
憂愁 [yōuchóu] เป็นทุกข์,หดหู่ใจ,เศร้า
圍繞着 [wéiràozhe] พัวพัน, วนเวียน
祈禱 [qídǎo] อธิฐาน
趕走 [gǎnzǒu] ขับไล่
寂寞 [jìmò] อ้างว้าง
愛的寂寞 [àidejìmò] ความอ้างว้างของความรัก
永遠 [yǒngyuǎn] นิรันดร์กาล
隨 [suí] ตาม
浮雲 [fúyún] เมฆที่ลอยไป
掠過 [lüèguò] โฉบไป, ผ่านไปโดยรวดเร็ว
bù zhī dào wéi le shén me  yōu chóu tā wéi rào zhe wǒ
* 不 知 道 為 了 什 么  憂 愁 它 圍 繞 着 我 

wǒ měi tiān dōu zài qí dǎo  kuài gǎn zǒu ài de jì mò
我 每 天 都 在 祈 禱  快 趕 走 愛 的 寂  寞

nà tiān qǐ nǐ duì wǒ shuō  yǒng yuǎn de ài a wǒ
那 天 起 你 對 我 說  永 遠 的 愛 着 我

qiān yán hé wàn yǔ  suí fú yún luè guò
千 言 和 萬 語  隨 浮 雲 掠 過

bù zhī dào wéi le shén me  yōu chóu tā wéi rào zhe wǒ
不 知 道 為 了 什 么  憂 愁 它 圍 繞 着  我

wǒ měi tiān dōu zài qí dǎo  kuài gǎn zǒu ài de jì mò
我 每 天 都 在 祈 禱  快 趕 走 愛 的 寂 寞。。。*

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!