สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 142011
 

yī gè rén hē zuì
一個人喝醉
ดื่มสุราเมามายคนเดียว

hǎo xiǎng zhǎo gè rén lái péi
好想找個人來陪
อยากจะหาใครมาเป็นเพื่อนสักคนwǒ men zhī jiān yǒu tài duō de wù huì

wǒ men zhī jiān yǒu tài duō de wù huì
我們之間 有太多的誤會
ระหว่างเรามีเรื่องเข้าใจผิดมากมาย

ài bù néng zài chén shuì
愛不能再沉睡
ความรักมิอาจหลับใหลต่อไป

shì kě bēi shì cuī huǐ
是可悲 是摧毀
คือความเศร้า คือการทำลาย

wǒ bú yào zài wéi shéi diào yǎn lèi
我不要 再為誰 掉眼淚
ฉันไม่ต้องการให้ใครเสียน้ำตาอีก

ài guò cái hòu huǐ
* 愛過才後悔
รักที่ผ่านมา เป็นความเสียใจ

xiǎng yào yòng jiǔ lái má zuì
想要用酒 來麻醉
อยากใช้สุรา มามอมเมา

wǒ men zhī jiān yǒu tài duō de wù huì
我們之間 有太多的誤會
ระหว่างเรามีเรื่องเข้าใจผิดมากมาย

ài bù néng zài chén shuì
愛不能再沉睡
ความรักมิอาจหลับใหลต่อไป

shì kě bēi shì cuī huǐ
是可悲 是摧毀
คือความเศร้า คือการทำลาย

wǒ bú yào zài wéi shéi ér xīn suì
我不要 再為誰而心碎
ฉันไม่ต้องการ ให้ใครหัวใจสลายอีก

qiú qiú nǐ gěi wǒ gè jī huì
求求你 給我個機會
ขอร้องเธอ ให้โอกาสฉันสักครั้ง

bú yào zài duì ài shuō wú suǒ wèi
不要再對愛說無所謂
จะไม่กล่าวถึงความรักอย่างไม่แยแสอีก

rú guǒ xiāng ài shì wán měi
如果相愛 是完美
หากการรักกันคือความสมบูรณ์แบบ

jiù ràng wǒ men yòng zhēn xīn qù miàn duì
就讓我們 用真心 去面對
ก็ให้เราสองคน ใช้ความจริงใจไปเผชิญ

qiú qiú nǐ gěi wǒ gè jī huì
求求你 給我個機會
ขอร้องเธอ ให้โอกาสฉันสักครั้ง

bú yào zài duì ài shuō wú suǒ wèi
不要再對愛說無所謂
จะไม่กล่าวถึงความรักอย่างไม่แยแสอีก

liú xià le tài duō shāng bēi
留下了太多傷悲
เหลือไว้ซึ่งความเจ็บปวดมากเหลือเกิน

gào sù wǒ nǐ dào dǐ ài zhe shéi
告訴我你 到底愛着誰。。。*
บอกฉันที ที่แท้เธอรักใคร

qiú qiú nǐ gěi wǒ gè jī huì
求求你給我個機會
ขอร้องเธอ ให้โอกาสฉันสักครั้ง

bú yào zài duì ài shuō wú suǒ wèi
不要再對愛說無所謂
จะไม่กล่าวถึงความรักอย่างไม่แยแสอีก

rú guǒ xiāng ài shì wán měi
如果相愛是完美
หากการรักกันคือความสมบูรณ์แบบ

jiù ràng wǒ men yòng zhēn xīn qù miàn duì
就讓我們用真心去面對
ก็ให้เราสองคน ใช้ความจริงใจไปเผชิญ

qiú qiú nǐ gěi wǒ gè jī huì
求求你給我個機會
ขอร้องเธอ ให้โอกาสฉันสักครั้ง

bú yào zài duì ài shuō wú suǒ wèi
不要再對愛說 無所謂
จะไม่กล่าวถึงความรักอย่างไม่แยแสอีก

liú xià le tài duō shāng bēi
留下了太多傷悲
เหลือไว้ซึ่งความเจ็บปวดมากเหลือเกิน

gào sù wǒ nǐ dào dǐ ài zhe shéi
告訴我你到底愛着誰
บอกฉันที ที่แท้เธอรักใคร

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!