สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 012011
 

hé táng yuè sè
荷 塘 月 色

zuò cí  zhāng chāo
作 詞: 張 超

zuò qū : zhāng chāo
作 曲: 張 超

yǎn chàng : fèng huáng chuán qí
演 唱: 鳳 凰 傳 奇
———————————–

jiǎn yī duàn shí guāng huǎn huǎn liú tǎng liú jìn le yuè sè zhōng wēi wēi dàng yàng
剪 一 段 時 光 緩 緩 流 淌 流 進 了 月 色 中 微 微 盪 漾

tán yī shǒu xiǎo hé dàn dàn de xiāng měi lì de qín yīn jiù luò zài wǒ shēn páng
彈 一 首 小 荷 淡 淡 的 香 美 麗 的 琴 音 就 落 在 我 身 旁

yíng huǒ chóng diǎn liàng yè de xīng guāng shéi wéi wǒ tiān yī jiàn mèng de yī cháng
螢 火 蟲 點 亮 夜 的 星 光 誰 為 我 添 一 件 夢 的 衣 裳

tuī kāi nà shàn xīn chuāng yuǎn yuǎn dì wàng shéi cǎi xià nà yī duǒ zuó rì de yōu shāng
推 開 那 扇 心 窗 遠 遠 地 望 誰 采 下 那 一 朵 昨 日 的 憂 傷

wǒ xiàng zhī yú ér zài nǐ de hé táng zhī wéi hé nǐ shǒu hòu nà jiǎo bái yuè guāng
我 像 只 魚 兒 在 你 的 荷 塘 只 為 和 你 守 候 那 皎 白 月 光

yóu guò le sì jì hé huā yī rán xiāng děng nǐ wǎn zài shuǐ zhōng yāng
游 過 了 四 季 荷 花 依 然 香 等 你 宛 在 水 中 央

yíng huǒ chóng diǎn liàng yè de xīng guāng shéi wéi wǒ tiān yī jiàn mèng de yī cháng
螢 火 蟲 點 亮 夜 的 星 光 誰 為 我 添 一 件 夢 的 衣 裳

tuī kāi nà shàn xīn chuāng yuǎn yuǎn dì wàng shéi cǎi xià nà yī duǒ zuó rì de yōu shāng
推 開 那 扇 心 窗 遠 遠 地 望 誰 采 下 那 一 朵 昨 日 的 憂 傷

wǒ xiàng zhī yú ér zài nǐ de hé táng zhī wéi hé nǐ shǒu hòu nà jiǎo bái yuè guāng
我 像 只 魚 兒 在 你 的 荷 塘 只 為 和 你 守 候 那 皎 白 月 光

yóu guò le sì jì hé huā yī rán xiāng
游 過 了 四 季 荷 花 依 然 香

děng nǐ wǎn zài shuǐ zhōng yāng
等 你 宛 在 水 中 央

บรรยาย :

nà shí nián qīng de nǐ hé nǐ shuǐ zhōng de mó yàng
那 時 年 輕 的 你 和 你 水 中 的 模 樣

yī rán bù biàn de yǎng wàng màn tiān mí rén de xīng guāng
依 然 不 變 的 仰 望 漫 天 迷 人 的 星 光

shéi néng zǒu jìn nǐ de xīn fáng cǎi xià yī duǒ lián
誰 能 走 進 你 的 心 房 采 下 一 朵 蓮

shì nà yè de fēn fāng hái shì nǐ de fā xiāng
是 那 夜 的 芬 芳 還 是 你 的 發 香

hé táng yā hé táng nǐ màn màn màn màn chàng yō
荷 塘 呀 荷 塘 你 慢 慢 慢 慢 唱 喲

yuè guāng yā yuè guāng nǐ màn màn màn màn tīng yō
月 光 呀 月 光 你 慢 慢 慢 慢 聽 喲

yú ér yā yú ér nǐ màn màn màn màn yóu yō
魚 兒 呀 魚 兒 你 慢 慢 慢 慢 游 喲

dàn dàn de dàn dàn de dàn dàn de yuè guāng
淡 淡 的 淡 淡 的 淡 淡 的 月 光

wǒ xiàng zhī yú ér zài nǐ de hé táng zhī wéi hé nǐ shǒu hòu nà jiǎo bái yuè guāng
我 像 只 魚 兒 在 你 的 荷 塘  只 為 和 你 守 候 那 皎 白 月 光

yóu guò le sì jì hé huā yī rán xiāng
游 過 了 四 季 荷 花 依 然 香

děng nǐ wǎn zài shuǐ zhōng yāng wǒ xiàng zhī yú ér zài nǐ de hé táng
等 你 宛 在 水 中 央 我 像 只 魚 兒 在 你 的 荷 塘

zhī wéi hé nǐ shǒu hòu nà jiǎo bái yuè guāng yóu guò le sì jì

只 為 和 你 守 候 那 皎 白 月 光 游 過 了 四 季

hé huā yī rán xiāng děng nǐ wǎn zài shuǐ zhōng yāng
荷 花 依 然 香 等 你 宛 在 水 中 央

děng nǐ wǎn zài shuǐ zhōng yāng
等 你 宛 在 水 中 央

————————————-
荷塘 [hé táng] สระบัว
月色 [yuè sè] แสงจันทร์
剪 [jiǎn] ตัดด้วยกรรไกร
段 [duàn] ท่อน
緩 [huǎn] ช้า เชื่องช้า
淌 [tǎng] ไหลลงข้างล่าง
演唱 [yǎnchàng] แสดง
鳳凰 [fènghuáng] หงส์
傳奇 [chuánqí] นิยายเรื่องสั้นในสมัยโบราณ
時光 [shíguāng] วันเวลา
微微 [wēiwēi] นิดเดียว
蕩漾 [dàngyàng] ระลอกน้ำกระเพื่อม
彈 [tán] ดีด
美麗 [měilì] สวยงาม
螢火蟲 [yínghuǒchóng] หิ่งห้อย
衣裳 [yīshang] เสื้อผ้า
憂傷 [yōushāng] ระทมทุกข์
守候 [shǒuhòu] รอคอย, เฝ้าคอย
月光 [yuèguāng] แสงจันทร์
四季 [sìjì] สี่ฤดู
荷花 [héhuā] ดอกบัว
依然 [yīrán] ยังคง
中央 [zhōngyāng] ศูนย์กลาง
那時 [nàshí] เวลานั้น
年輕 [niánqīng] วัยหนุ่ม
中的 [zhòngdì] ถูกเป้า
模樣 [múyàng] ลักษณะที่ปรากฎ
不變 [bùbiàn] ไม่เปลี่ยน
仰望 [yǎngwàng] มองที่
漫天 [màntiān] เต็มท้องฟ้า
迷人 [mírén] มีเสน่ห์น่าหลงไหล
心房 [xīnfáng] ห้องหัวใจ
芬芳 [fēnfāng] กลิ่นหอมหวล
還是 [háishì] หรือ, ยัง
慢慢 [mànmàn] ช้าๆ
宛 [wǎn] คดเคี้ยว, วกวน

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!