สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 272011
 

碧血劍 [bìxiějiàn] แค้นกระบี่โค่นบัลลังก์

馬蹄 [mǎtí] กีบเท้าม้า
戰鼓 [zhàngǔ] กลองรบ
國難 [guónàn] ประเทศชาติผจญกับภาวะวิกฤต
四方 [sìfāng] ทั้งสี่ทิศ
熱血 [rèxuè] เลือดอันร้อนรุ่ม
滿腔 [mǎnqiāng] เต็มหัวอก
男兒 [nán’ér] ลูกผู้ชาย
心裡 [xīnli] ภายในใจ
天下 [tiānxià] ปฐพี
國家 [guójiā] ประเทศชาติ
生死 [shēngsǐ] เป็นตาย
兩相 [liǎngxiàng] สองด้าน
壯志 [zhuàngzhì] ปณิธานอันยิ่งใหญ่
不甘 [bùgān] ไม่ยินยอม
不能 [bùnéng] ไม่สามารถ
fēng huǒ zhèn zhèn qǐ biān guān
風火 陣 陣 起 邊 關
mǎ tí shēng shēng zhàn gǔ xiǎng
馬 蹄 聲 聲 戰 鼓 響
yǒng fù guó nàn chuǎng sì fāng
勇 赴 國 難 闖 四 方
rè xiě mǎn qiāng
熱 血 滿 腔
hǎo nán ér xīn lǐ zhuāng tiān xià
好 男 兒 心 里 裝 天 下
wéi guó jiā shēng sǐ liǎng xiāng wàng
為 國 家 生 死 兩 相 忘
zhuàng zhì wèi chóu xīn bù gān
壯 志 未 酬 心 不 甘
qiān nán wàn xiǎn bù néng dǎng
千 難 萬 險 不 能 擋
fēng huǒ zhèn zhèn qǐ biān guān
風 火 陣 陣 起 邊 關
mǎ tí shēng shēng zhàn gǔ xiǎng
馬 蹄 聲 聲 戰 鼓 響
yǒng fù guó nàn chuǎng sì fāng
勇 赴 國 難 闖 四 方
rè xiě mǎn qiāng
熱 血 滿 腔
hǎo nán ér xīn lǐ zhuāng tiān xià
好 男 兒 心 里 裝 天 下
wéi guó jiā shēng sǐ liǎng xiāng wàng
為 國 家 生 死 兩 相 忘
zhuàng zhì wèi chóu xīn bù gān
壯 志 未 酬 心 不 甘
qiān nán wàn xiǎn bù néng dǎng
千 難 萬 險 不 能 擋
bù néng dǎng
不 能 擋

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!